2012. május Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2012.05

Popular Pages


p. 1

B A L A T O N I XIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012 MÁJUS ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 4 Parlamenti nyílt nap a turizmusról 6 Zánka újratöltve 9 Jókai napok egy héten át 16 „Zászlóshajó“ lehet a Club Aliga Korán nyitottak a strandok (Összeállítás a 4. oldalon)

[close]

p. 2

2 AKTUÁLIS LAPSZÉL A magyar vidék Kilátástalanság csúcsteljesítményekre képes Miközben maradandó élményt, a csillagos égre egyedül álló kilátást ígér a Bakonyban, pontosabban Bakonybélben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának legújabb látogató központja, a Pannon Csillagda, a Balatonnál, a Badacsony hegyérõl se le, se fel nem nézhetünk. A tavaly novemberben megépített Kisfaludy kilátót ugyanis lezárta a kivitelezõ, miután nem kapta meg az elvégzett munkáért járó pénzét. Szó mi szó, ma már mind kevésbé meghökkentõ ez az eljárás. Hallottunk, olvastunk olyan autóút építésérõl, ahol a jogos járandóság elmaradása miatt az érintett cég megkezdte az út visszabontását. Másutt egy vállalkozó kiszedte az ajtókat, az ablakokat az átadás elõtt álló épületbõl, miután nem kapta meg pénzét. Félkész üzemekben, kereskedelmi egységekben, elbarikádozták magukat a vállalkozók, s nem hajlandók távozni, míg nem elégítik ki követeléseiket. A hatalmas körbetartozások miatt intézmények, cégek, vállalkozások sokasága válik fizetésképtelenné. A nem, vagy csak hosszú hónapok, esetleg évek elteltével fizetõk köre egyre szélesebb. Badacsonyban azonban immáron az állam is belépett ezek sorába. A kilátó csaknem százmilliós költségének nagyobb részét uniós forrásból tervezték finanszírozni, egy sikeres pályázat megnyerésének köszönhetõen. A szükséges önrészt a tomaji önkormányzat vállalta, amely idõben eleget is tett kötelezettségének. Ám a fennmaradó nettó 53 millió forintot a beruházás befejezése, illetve a végszámla kiállítása, azaz tavaly novembere óta mind hiába várja a kivitelezõ az államkincstártól, illetve a projektben közremûködõ VÁTI Nonprofit Kft-tõl. A lapzártánkig meg nem érkezõ pénz miatt így a kivitelezõ, amely kifizette a beépített anyagok árát, az elvégzett munka utáni társasági adót, súlyos anyagi gondokkal küzd. Mint az elõzõ példákban említett vállalkozók sokasága is, akik, mint a badacsonyi kilátó, kilátástalan helyzetbe kerültek. S ha csak róluk lenne szó! A mataforikus jelzõ ugyanis – nem lehet erre is nem gondolni – másokra is igaz. Nevezetesen családok ezreire, emberek százezreire, a munkanélküliekre, - akiknek száma immáron a Balaton mellett is növekszik, mivel a mérséklõdõ vendégforgalom egyre kevesebbek foglalkoztatását teszi lehetõvé. Sõt: õket fenyegeti a kilátástalanság, a valódi kilátástalanság, amely számukra egyelõre az egyetlen perspektíva. Vajon meddig? A címbeli idézetet Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertõl hallhattuk, aki a 421 millió forint költségvetésû bakonybéli Pannon Csillagda avatóján többek közt a környezettudatos gondolkodás alakításáról, továbbá a környezetszennyezés (és annak XX-XXI. századi ártalmairól: az ûrszemétrõl, a fényszennyezésrõl) egyre égetõbb problematikájáról is Az új csillagda Bakonybélben szólt. Közép-Európa legkorszerûbb csillagászati élménycentrumát április végén vehette birtokába a nagyközönség. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park legújabb bemutatóhelye egy nyolcszáz négyzetméteres, modern épület (egybe, ám külön bejárattal építve az Erdõk Házával), mely európai uniós támogatással (az Új Széchenyi Terv keretében) és a vidékfejlesztési minisztérium 63 millió forintos önrészével létesült. A nemzeti park igazgatója, Puskás Zoltán köszöntõjében a betlehemi csillag megjelenése óta eltelt kétezer évre utalva elmondta: nem csökkent az univerzum megismerése iránti vágy az emberekben. A megnyitón tett pontot egy régi dilemma végére Bakonybél polgármestere. Áldás vagy átok a nemzeti park léte a település számára? – kérdezte, majd Baky György maga adta meg a választ: a csillagdával eldõlt a vita. Bakonybél a maga csendes varázsával azon munkálkodik, hogy a szelíd turizmust meghonosítsa a településen – tette hozzá a polgármester. Gondolatait igazolja, hogy évi harmincezer vendégéjszakát regisztrálnak a helybéli szállásadók. Az új létesítményt a Szent Mauritius Monostor vezetõje, Halmos Ábel perjel áldotta meg. A Pannon Csillagda látványos eszköztárral mutatja be a csillagászat történetét (kiemelt szerepet kap Galilei és Newton), de helyet kap itt egy ötvennégy személyes, háromdimenziós planetárium, egy világszínvonalú távcsõpark is. Az épület tetején elhelyezett obszervatórium távcsövével akár a Napot is megfigyelhetjük. A kiállítás érdekessége a Marsjáró (az Oppurtunity) hû másolata, egy szkafander, melynek eredetijében Armstrong tette elsõ emberként a Holdra a lábát, egy katapult egy F–16-os repülõbõl, továbbá egy testes meteordarab, melyet a Namíbiai-sivatagban találtak. A csillagda egész éven át (télen bejelentkezés alapján) látogatható, viszonylag kedvezõ áron. A 800 m2-es látogatóközpont digitális planetáriummal, tudománytörténeti és ûrkutatási interaktív kiállításokkal és csillagászati teleszkópokkal várja az érdeklõdõket. Szakképzett csillagászok segítenek megismerni a csillagászat, a fizika, a matematika és a földrajztudományok alapjait, kísérletek, távcsöves bemutatók és 3D mozi segítségével. A létesítmény további különleges attrakciót is tartogat. A naptávcsõ, amelynek segítségével a Nap felületének döbbenetes részletei figyelhetõk meg. A legmerészebb hollywoodi effekteket is túlszárnyaló látványt, egészen a közelmúltig, csak kiváltságos kutatók szemlélhették meg. Bakonybél immáron nemcsak a földi térképeken keresendõ, mert felfedezõjének, Sárneczky Krisztián észlelõ-csillagásznak köszönhetõen ott van a csillagászati atlaszokban is, s ha valakinek szerencséje van, megpillanthatja tõlünk 450 millió kilométerre a világûrben… Zatkalik András Balatoni borok – Budapesten Ahogy azt az elmúlt három évben megszokhattuk, május bonbonokat is kóstolhatott. S míg a szülõk elmerültek a balatoni boelején felbolydult az élet a fõvárosi Erzsébet téren. E hétvérok rejtelmeibe, a gyermekeket a Balatoni Játszóházban képzett, pege ugyanis az idén is a balatoni borokról szólt a belvárosdagógiai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezõ animátorok harban. A kiváló nedûkön kívül, a kóstolás élményét még teljemincféle játékkal foglalták le. sebbé tette május 4-6. között a változatos gasztronómiai és kulturális kínálat. A Balaton környékén termõ borok a termõhelyek változatosságának megfelelõen rendkívül sokszínûek. A régió fehérbor-kínálatában fajtától és terroirtól függõen a könnyedebb, friss és illatos stílustól a hosszabb ideig érlelt, magasabb sav- és alkoholtartalmú borokig minden megtalálható volt. Nagy elismerést váltott ki az elegáns, nagy testû és tanninos, magas alkoholtartalmú vörösborok választéka is. Aki pedig a rosé borokra volt kíváncsi, ugyancsak nem csalódott. Harmincegy balatoni bortermelõ 150 féle nedût ajánlott, amelyek között újdonságként jelent meg a „Habzósarok“, ahol fröccs, habzóborok és pezsgõk várták a frissülni vágyókat. Az Erzsébet térre kilátogatók élmé- Balatoni borászok vették birtokukba a budapesti New York kávéházat is. Az elegáns környét bõvítették a minden napra jutó élõ koncer- nyezet, a patinás borok, a legendás borászok ezúttal is sok kereskedõt, érdeklõdõt vontek, s köztük az ugyancsak élõ jazz zene. A ren- zottak. Szeremley László, a család nevét viselõ Elsõ Magyar Borház képviselõje elmondta: dezvény gasztronómiai kínálatából természete- nyolc település huszonkilenc pincészete mutatkozott be ezúttal Budapesten. A szakmai sen nem hiányoztak a helyben sült ínyencsé- jellegû fórum küldetését a résztvevõk így fogalmazták meg: a turisztikai szezon elõtt isgek, a kézmûves sajtok, de aki különlegesebbre mét fel kell hívni a közvélemény figyelmét, hogy balatoni kirándulás, pihenés elképzelvágyott, a borkóstoláshoz párosított kézmûves hetetlen a helyi borok kóstolgatása nélkül. Andrássy Antal X I X . É V F O L Y A M 5 . S Z Á M

[close]

p. 3

AKTUÁLIS 3 A járásokkal az állampolgárok közelebb kerülnek az ügyintézéshez Interjú Kovács Zoltán Veszprém megyei kormánymegbízottal A Balaton-parti és a háttértelepülések lakósai közigazgatási teendõinek ellátásába három megyei kormányhivatal is bekapcsolódott, sõt a jövõ év januárjától már a járási szintû hivatalok is munkába állnak. Arról, hogy mindez miként szolgálja az állampolgárokat, Kovács Zoltán Veszprém megyei kormánymegbízottal beszélgettünk. - Közel másfél év telt el a megyei kormányhivatalok létrehozása óta - önkormányzati szakemberként, polgármesteri praxissal is felvértezve miként látja: az eredeti koncepciónak megfelelõen mûködik-e a hivatal, voltak-e kezdeti nehézségek, funkcionális zavarok, s ha igen, hogyan sikerült a korrekció? - A kormányhivatalok létrejöttével egy olyan integrált középszintû, területi közigazgatási szervezetet alakítottunk ki, amelyik megyei szinten ellátja és koordinálja az állami feladatokat. Megyénkben ma már a kormányhivatal részeként, szakigazgatási szerveként mûködõ 15 szervezet integrációjának köszönhetõen gyorsabb, pontosabb lett a munka, ugyanakkor nem kell fenntartani megyei szinten sem a korábbi létszámú közigazgatást. Vannak olyan funkcionális feladatok, amiket elég egy helyen, a kormányhivatalban ellátni. Ilyen például a pénzügyek intézése, amit a 15 eddigi szervezeti egység helyett egyetlen fõosztály végez – a szakigazgatási szerveknél ilyen jellegû szolgáltatás alig maradt. Hasonló elven mûködtetjük a humán erõforrással való gazdálkodást, valamint az informatikai hátteret. Már önmagában az is jelentõs megtakarítást jelent, hogy a beszerzéseket egy egységként végezzük. Számításaink szerint ez az integráció és koncentráció a béreknél, mûködési kiadásoknál további megtakarítást eredményez. - Érzékelhetõ-e, hogy a lakosság, az ügyfelek fokozott várakozással keresik fel a Kormányablakot? Milyen jellegû ügyek dominálnak, hogyan alakult az ügyfélforgalom, s érkeznek-e kifogások az ügyintézõk munkájával, esetleg a határidõkkel kapcsolatban? - Az elmúlt majdnem másfél évben a lakosság megismerte a Kormányablakot, annak szolgáltatásait és az ott intézhetõ ügyek körét. Ezt jól mutatja az is, hogy az indulás óta tizenkétezer ügyfél kereste fel az Óvári Ferenc utcában található veszprémi Kormányablakot. Az állampolgárok leggyakrabban utazási költségtérítést, családtámogatási ügyeket, ügyfélkapu regisztrációt intéznek a kormányablakban, illetve információt kérnek egyéni vállalkozással és biztosítási jogviszonnyal kapcsolatosan, valamint egyéb közigazgatási és jogi kérdésekben tájékozódnak. A Kormányablakban egyébként egyre növekszik az itt intézhetõ ügykörök száma. A cél az, hogy a 2013-as esztendõben a szétszabdalt ügyfélszolgálatok helyett ezek integrációjával minden ügyfajtát illetõen egyablakos ügyintézés valósuljon meg mintegy 300 helyen az országban. Itt szeretném elmondani azt is, hogy a Kormányablakban felkészült, idegen nyelvet beszélõ munkatársak dolgoznak, így az idegenforgalmi fõszezonban sem jelenthet gondot, ha turisták, külföldi állampolgárok fordulnak hozzánk segítségért. A Kormányablak munkatársainak képzése egyébként folyamatos, napi szinten sajátítják el a munkájukhoz szükséges ismereteket, jogszabályokat, hiszen felkészültnek kell lenniük nemcsak az általuk intézhetõ ügyekben, hanem minden más területen is. Követik a jogszabályváltozásokat, tájékozódnak az aktuális jogi és közigazgatási kérdésekrõl. - A hivatal jogosítványai közé tartozik a fogyasztóvédelem is. A seregnyi teendõ közül pusztán ezt a feladatot emeltem ki, amely érinti a balatoni turizmust. Az elmúlt szezonban milyen jellegû szabálysértések domináltak - lesz-e elegendõ szakember idén az ellenõrzésekre? - Az elmúlt szezonban az idegenforgalmilag frekventált helyen található vendéglátó egységek, a személy taxi szolgáltatás, valamint a zenés-táncos szórakozóhelyek ellenõrzése mellett nagy figyelmet fordítottunk a felfújható vízi játékok és mutatványos berendezések vizsgálatára is, különösen a Balaton-parton. A leggyakoribb problémák között az árfeltüntetési hiányosságokat, a hamis számolást említhetném, vagy a többletszámolást csomagolóanyag belemérése miatt. Munkatársaink felkészülten várják az idei turisztikai szezont, ahol a nagyszámú látogatók miatt ismét fokozottan ellenõrizzük majd a különbözõ bornapokat, fesztiválokat is. Fontos megemlíteni, hogy szakigazgatási szerveink a nyári szezonban kiemelten vizsgálják majd a strandok közegészségügyi állapotát, a nemdohányzók védelmérõl szóló törvény betartását, de nagy figyelmet fordítanak az élelmiszerbiztonság területére is. - A járási hivatalok létrehozása milyen hatással lesz a megyei kormányhivatal munkájára, módosítja-e annak alapfeladatait, az apparátus összetételét? - A közigazgatás átalakítása részeként 2013 januárjában lép életbe a járási kormányhivatali rendszer, amely jobban igazodik majd az ország történelmi, földrajzi, foglalkoztatási, kulturális és egyéb adottságaihoz. A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt legfõbb cél a területi államigazgatás újjászervezése kiemelkedõ elemének megvalósítása, az államigazgatás jelenleg körzeti, helyi szinten mûködõ szerveinek járási szintû integrálása, az önkormányzat és államigazgatási feladat- és hatáskörök szétválasztása, az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és a szakmai teljesítõképességre alapozott, hosszú távon stabil járás létrehozása. Ennek alapján a járási kormányhivatalokhoz kerülnek a jegyzõ - kivételesen a polgármester, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézõje - hatáskörébe tartozó államigazgatási, valamint a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek. A kormányhivatalok járási hivatalainak legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendõ államigazgatási feladatok ellátása lesz, minden magyarországi állampolgár számára elérhetõ közelségben és magas minõségben 2013. január 1-jétõl. - A járási hivatalok kiépítése miként érinteni majd az állandó lakósokat - s itt, a Balaton-partján az sem közömbös - megkönnyíti-e a nyaralótulajdonosok ügyintézését? - A Veszprém megyei járási rendszer új tervezete szerint megyénkben 10 járást alakítanak ki a korábbi kilenchez képest; a módosítás szerint ugyanis a balatonalmádi tóparti település is járás-székhely lehet. A tervezet készítése során minden tekintetben figyelembe vették a 30 km-en belüli elérhetõséget, a területi határokat, a leendõ körjegyzõségeket, illetve a települések érdekeit, hogy õk mit szerettek volna. Ezáltal a járási kormányhivatalokban az ügyintézés is könynyebbé, elérhetõbbé válik nemcsak a nyaralótulajdonosok, hanem minden állampolgár számára. - A magyar közigazgatás átszervezésénél kulcskérdés: közelebb tudjuk-e vinni az ügyintézést a lakossághoz. Ön szerint egy-két év múlva mit fog érzékelni a „felhasználó“ a reformból? - Sarkalatos szempont volt, hogy a járási rendszer egyenlõ esélyt teremtsen az ország eltérõ adottságú tájain élõk számára az érvényesülésre, tompítsa a hátrányos helyzetbõl adódó különbségeket. E célt szolgálja az is - ahogy említettem- hogy a jövõ évtõl a most meglévõ kormányablak-hálózat kibõvüljön. Kormányablakok most még csak a megyei jogú városokban mûködnek, de kialakítjuk azokat a járásoknál is, valamint az okmányirodák hálózatán. A járási szint kiépítésével az ügyintézés közelebb kerül majd az állampolgárokhoz és remélhetõleg összefogottabb, olcsóbb, hatékonyabb lesz az államigazgatás, az ügyfelekhez közelebb jutó állam áll majd rendelkezésre, ezért dolgozunk a törvényhozásban és a megyei kormányhivatalban. Süli Ferenc 2 0 1 2 M Á J U S

[close]

p. 4

4 AKTUÁLIS Ingyenes strandok Balaton-szerte A szokásosnál hetekkel elõbb beköszöntõ meleg idõjárásban az április végi, május eleji hoszszú hétvégén szinte valamennyi balatoni strand megnyitotta kapuit. Ott is, ahol még zajlanak a felújítási munkák, de belépõt egyelõre sehol nem szedtek. Errõl Gyõrffy Árpád, a strandokat bemutató balatontipp.hu portál szerkesztõje tájékoztatta az MTI-t. A Balaton 16-17 fokos hõmérséklete még nem igazán kedvezõ a fürdõzéshez, de így is sokan megmártóztak benne. A víz minõsége kiváló, bár a 82 centiméteres vízszint alacsonyabb az ilyenkor optimálisnál. A tó fizetõs strandjainak pénztárai általában május végén, június elején nyitnak, addig a szabadstrandokhoz hasonlóan ingyen látogathatók ezek is - néhány kivételtõl eltekintve. A kifejezetten meleg április végi hosszú hétvégén sok helyen igyekeztek szolgáltatásokat is biztosítani a vendégeknek. A megkérdezett üzemeltetõk többsége nem tervez áremelést, még az áfa-emelés miatti veszteséget is magukra vállalják az érintett önkormányzatok, vállalkozások. A fizetõs balatoni strandok többségénél 400-600, drágább helyeken 900-1000 forint között várható majd a felnõtt belépõk ára, a strandok jelentõs része pedig továbbra is ingyenes lesz. Idén a strandfejlesztések a korábbiaknál visszafogottabb mértékben zajlottak, illetve zajlanak, de a pázsitot, sétányokat, vizesblokkokat mindenhol megfelelõen felkészítik a hivatalos nyitásra. Balatonfüreden már korábban megnyitották a strandokat a sétálók, napozók elõtt, de fizetni csak várhatóan a pünkösdi ünnepektõl kell majd. Június közepéig a tavalyi árakon adják a belépõket, egy esetleges minimális fõszezoni áremelésrõl késõbb dönt majd az üzemeltetõ. Révfülöpön a tavalyi árakkal várják majd a vendégeket, fizetni a hivatalos nyitástól, május 26ától kell. A Szigeti strandon felújítottak a nyolcvan éves szolgáltató épületet, és elsõsegélyhelyet, babapelenkázót, öltözõket, továbbá foglalkoztató-helyiséget alakítanak ki benne. Megnövelték a homokos röplabdapálya területét, és a kertmozi hangrendszere is megújul. Révfülöp másik strandján, a Császtain pedig új strandfocipályát alakítottak ki. Szigligeten már behelyezték a lépcsõket a mederbe a fürdõzéshez, de a pénztár várhatóan csak június 15-én nyit. Alsóörsön is mûködnek már a strandszolgáltatások, de még zajlanak a felújítások, fejlesztések. A tervek szerint a szokásosnál pár héttel késõbb, csak május végétõl válik fizetõssé a strand, és maradnak a tavalyi árak. A fejlesztések részeként egyebek közt lámpasort építenek ki a parton, és a sétányra panorámaképet adó webkamerát telepítenek. Keszthelyen a pénztárak várhatóan csak június közepétõl mûködnek, addig ingyen lehet használni a strandokat. Az üzemeltetõ még nem döntött a belépõdíjakról. Az elõzetes tervek szerint a Városi strandon tartanák a tavalyi árakat, a Libás és a Helikon strandon pedig csökkenteni szeretnének. A siófoki fizetõs és szabadstrandokon is felkészültek már a fürdési szezonra. Nem drágulnak idén sem a strandbelépõk és a bérletek. A pénztárak május 18-án nyitnak. Gyenesdiáson is már nyitott kapukkal várják a napozókat, fürödni vágyókat, fizetni csak május második felétõl kell a belépésért. A vendégektõl tavaly a legjobb balatoni minõsítést kapó diási Játékstrandon marad a 600 forintos felnõtt belépõdíj. A Lidó strandon 300-ról 350 forintra emelik a jegy árát. Ott idén ingyenes programokat indítanak, és továbbra sem kell fizetni a wifi, a parkoló és a sportpályák használatáért. Fonyódon - több más déli parti településhez hasonlóan - továbbra is ingyenesen lehet használni a strandokat, és bár a szabadstrandok egy része nem számít hivatalosan kijelölt fürdõhelynek, azokat is megfelelõen gondozzák. A fonyódi strandokon még zajlanak a szezon elõtti munkák, és a tél okozta károk helyreállítása, de a napokban vízre teszik a strandi lejárókat. Kijelölt fürdõhely az Árpád-parti strand, a Sándor-telepi strand, a Városi strand, a Bélatelepi strand és a Zsolnay (Báthory utcai) strand lesz, ahol május 2-án nyitották meg az illemhelyeket, de a hivatalos nyitás csak május 15-én lesz. A strandok korai megnyitásának kedvezõ fogadtatását Balatonalmádiban viszont igen csak beárnyékolta, hogy míg Balatonalmádi két strandja, a budatavai és a káptalanfüredi kis strand fogadta a látogatókat, a népszerû, s a tó egyik legnagyobb Wesselényi strandja az ott zajló munkálatok miatt zárva maradt. A bejáratnál felgyûlt tömeg azonban nem törõdött a zárt ajtókkal, és a kerítésen átmászva, babakocsikat is átemelve hatoltak be a strand területére. Késõbb lakossági szorgalmazásra az önkormányzat megnyittatta a felújítás alatt álló standot. Parlamenti nyílt nap a turizmus törvényjavaslatról A turizmusról készülõ törvényjavaslat társadalmi vitájának keretében figyelemreméltó szakmai konzultációt szerveztek a Parlament Felsõházi termében. A nagyszámú résztvevõ között a Balaton idegenforgalmának képviseletében többen aktív hozzászólásukkal is segítették az eszmecserét. Vitaindítójában Bánki Erik, az Országgyûlés Sport- és Turizmusbizottságának elnöke a törvény idõszerûségérõl és szükségességérõl beszélt a kiszámíthatóság és versenyképesség érdekében. Mint mondta, végre meg kell alkotni az ágazat mûködését meghatározó jogszabályt. A turizmus a válság által leginkább érintett terület; bár az egykulcsos adó több pénzt hagy a családoknál, az emberek most kevesebbet költenek. Megtörtént a Magyar Turizmus Zrt. átalakítása, több jut marketingre. Az adott helyzetben feladat és lehetõség az elõrelépéshez a több munkahely megteremtése. Szatmáry Kristóf, az NGM gazdaságszabályozásért felelõs államtitkára többek között hangsúlyozta: a kormány feladata mindenekelõtt a közép és hosszú távú stratégia meghatározása, a jogszabályi háttér, és a fejlesztési lehetõségek megteremtése, a jól szervezett marketing biztosítása. Pályázati lehetõség készül: turizmus attrakciófejlesztés, egészségturizmus, szállásfejlesztés, minõségi szolgáltatás terén. Lehetõség nyílik a félbe maradt szálloda beruházások befejezésére, újakra csak ott, ahol jelentõs attrakció van, ám a szálloda kevés. Támogatják a TDM szervezetek munkáját. A Turizmus törvény feladata meghatározni az ágazat általános feltételeit, feladatát, az együttmûködés lehetõségeit. A közigazgatási egyeztetés során sok új javaslat érkezett a tervezethez. Megállapodás elõtt állnak a szállodaszövetséggel a Hotelstar’s Union és a védjegy ügyében. További terveik a Balaton térség aktív foglalkoztatásának fejlesztési koncepcióját megalkotni, a Kárpát-medencében nemzeti szállodaláncot megteremteni, a magyar gasztronómia és vendéglátás értékeit beépíteni az ország marketingbe, fejleszteni a fesztiválokat. Mindez az önkormányzatok, civil szervezetek és a vállalkozók közös feladata. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke polgármesterként képviselte a kevés jelenlévõ önkormányzatot. Folyamatosan szûkülõ piaci lehetõségeket tapasztalnak, a Balatonnál a válság nem ért véget. A vendégéjszakák száma csökkent, illetõleg stagnál: radikális a külföldi vendégéjszakák csökkenése, nõtt a belföldiek vendégéjszaka száma, általában a hoszszú hétvégek helyszíne lett a Balaton. Nem oldódik meg minden kérdés, ha az IFA megoszlik a TDM-ek és az önkormányzatok között. Nõtt a munkanélküliség, csökkent a foglalkoztatás, ciklikus a munkalehetõség. Az elöregedés magasabb az országos értékeknél, a belföldi vándorlás is öregedést hoz ide. A Balaton régió vesztett a versenyképességébõl. Komplex megoldás szükséges: egységes menedzsment kiépítése és szemléletváltás, alulról kezdeményezett összefogás. Megjegyezte, hogy nehéz a vállalkozókat meggyõzni a TDM szervezetekben végzendõ részvételrõl. Konfliktusforrás a finanszírozás. A turizmus törvénytervezet rendelkezik, hogy milyen forrásokat kell átadni, viszont a települési önkormányzatok alulfinanszírozottak. Nem mindegy, hogy feladatokkal terhelt, vagy szabad felhasználású forrásokat kapnak. Hoffmann Henrik, a Balatoni Regionális TDM Szövetség elnöke szorgalmazta a turizmus törvény mielõbbi elfogadását, amely szerinte is alapvetõ feltétele a kívánatos változásnak. A Balatoni TDM-mel kapcsolatosan megjegyezte: munkájukat nehezíti, hogy az egyéni és helyi érdekek nem mindig esnek egybe a regionális érdekekkel. Polgár Tibor, a Turisztikai Managerek Szövetsége elnöke – aki korábban a Balatontourist Zrt, vezérigazgató volt - a fiatal generáció nevében várja a törvénytõl az ágazat elismerését. Úgy vélte: jelenleg nincs fejlesztésre vonatkozó finanszírozás, ezért nincs lényeges fejlesztés, a szolgáltatás minõsége fokozatosan romlik, a túlélés a cél. Bánki Erik zárszavában a fentiekre is utalva megjegyezte: mindenképpen el kívánják érni, hogy az IFA beszedõi juttassák tovább a marketingre fordítandó részt. Az egységes termékfejlesztési pályázat kiírás megváltoztatásával pedig a koncentrált fejlesztés lehetõségével is élni akarnak. /MTI/ K.S. X I X . É V F O L Y A M 5 . S Z Á M

[close]

p. 5

AKTUÁLIS 5 Nyugat-Magyarország repülõtere Hévíz város szerepvállalásának köszönhetõen elindult a szezonális forgalom a Sármellékzalavári repülõtéren. A Lufthansa idei elsõ Hamburg-berlini charter járata április közepén szállt le, 95 utasával a fedélzeten. Mint arról korábban már hír adtunk, a fürdõváros önkormányzata márciusban hozta létre a repülõtér üzemeltetésére a Hévíz-Balaton Airport Kft.-t. Április közepétõl szombatonként a Hamburg-berlini járaton túl Düsseldorfból és Frankfurtból érkeznek a gépek rendszeresen, továbbá kéthetente csütörtöki napokon a Drezda-ErfurtLipcse járatok is hozzák az üdülõrégió szállodáiban heÁprilisban megindult a charterforgalom lyet foglaló vendégeket. A reptér nyitás sajtótájékoztatóján Papp Gábor polgármester elmondta, hogy a Sármellék és Zalavár önkormányzata tulajdonában lévõ reptér, mint nemzeti vagyon mûködtetését a turisztikai érdekeket szem elõtt tartva vállalta fel a hévízi önkormányzat, s alapított erre száz százalékban hévízi tulajdonú céget. A döntés meghozatalának hátterében részben a város saját turisztikai érdekei állnak, ám ennél jóval messzebbre mutató, hogy a fürdõváros vezetése felismerte: a jelenlegi gazdasági helyzetben a turizmus az egyetlen ágazat, mely gyorsan tud komoly eredményeket produkálni. Papp Gábor hangsúlyozta továbbá, hogy mindezzel együtt nem Hévíz repterérõl van szó, hanem Nyugat-Magyarország fontos légibázisáról. Ennek megalapozáshoz a mûszaki, anyagi háttér rendelkezésre áll. A mûködtetés teljes költségét Hévíz nem tudja felvállalni, további szereplõkre, segítségre lesz szükség. Az állam, az érintett önkormányzatok és egyéb vállalkozások partnerségére számít az üzemeltetõ. A jelentõségteljes lépésének köszönhetõen Magyarország ma három reptérrel rendelkezik: a debreceni és a budapesti mellett immár a nyugat-magyarországi régió is tud járatokat fogadni. A turizmus húzóágazati szerepének mind jobban érvényesüléséhez a térségben alapvetõ feltétel az új piacok megnyitása, ahhoz pedig elengedhetetlen a reptér további mûködése. A hosszú távú cél az, hogy e régió a világ minden pontjáról elérhetõ legyen. Mindemellett a reptér használatával munkahelyek tarthatók meg, s teremthetõk. Az önkormányzat folyamatos tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy lehetõleg még ebben az évben más desztinációból is fogadhassanak járatokat. A forgalom november 10-ig tart. A Mutsch Ungarn Reisen Kft. szervezésében összesen 120 Lufthansa chartergép érkezik a német nagyvárosokból. A légiutas-vendégszám akár a tízezer fõt is elérheti ebben a repülési szezonban. Benkõ Attila mûszaki igazgató elmondta, hogy minimális létszámmal dolgoznak, de a személyi, mûszaki háttérrel járatsûrítés esetén is megfelelõ fogadói kapacitást tudnak biztosítani. Berkenyés István, Zalavár polgármestere örömének és bizakodásának adott hangot. Mint mondta: biztatónak tartja, hogy a reptérnek Hévíz az elsõ olyan fõszereplõje, ahol az utaztatással turisztikai haszon is lecsapódik a forgalom révén. A turizmus kiszolgálása mellett áruszállító járatok indítását is fontosnak tartják az új tulajdonosok. Horányi Árpád Helikoni Ünnepségek Keszthelyen Április utolsó napjaiban Keszthelyre özönlöttek a fiatalok az egész Dunántúlról, a kétévente rendezett Helikoni Ünnepségekre érkezett a mûvészetteremtõ középiskolás ifjúság. Közel négyezer diák töltötte meg a város kulturális intézményeit. Hoztak zenét, táncot, játszottak színházat, mondtak verset, szerepeltek képzõmûvészeti munkákkal, irodalmi- és filmalkotásokkal. Öt országból, több mint félszáz település 134 középiskolájából 18 mûvészeti kategóriában hozott, csaknem 800 versenyprodukció jellemezte számokban a rendezvényt. A háromnapos esemény szereplõit Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás miniszter köszöntötte. A rendezvény nagy értékei közt említette a diákok felkészülését, a pedagógusok abban való segítségnyújtását, a közös alkotás jelentõségét, az egymásra figyelést, a sikerek feletti, s az azokban való osztozás örömét. A Helikon Kastélymúzeum parkjában Zalai és lengyel fúvósok térzenéje nyitotta Pálinkás Róbert, az intézmény az ünnepet a Helikoni Emlékmûnél igazgatója és Csótár András, a helikoni alapítvány kuratóriumi elnöke is üdvözölte a résztvevõket. A Festetics örökségbõl való ünnep két évszázadnyi távolságból világít a mûvészetteremtés szépségére. Ha ez a történelmi idõk változásai miatt nem is lehetett töretlen, mindig voltak kezdeményezõi a folytatásnak. Errõl beszélt a megnyitón Festetics György, a családbeli alapító elõd leszármazottja, aki a hagyományok szerint most is fellobbantotta a helikoni lángot. A határainkon túlról Szlovéniából, Hollandiából, Lengyelországból és erdélyi területrõl érkeztek a résztvevõk. Versenyen kívül a belvárosban, a sétálóutca alkalmi színpadán is sok zenés-táncos produkció pezsdítette a hangulatot, a nyüzsgõ fiatalság körében a Balaton-parton esténként nagykoncertek zajlottak. A díjkiosztó gála elõestéjén a Helikonon szereplõ kórusok összkari énekkel búcsúztak, elõadásukat hagyományosan Ivasivka Mátyás, pécsi karnagy vezényelte. A fiatalok vendégeskedése a zalai Balaton-part turisztikájára is hatással volt: a résztvevõk összesen 6 település 52 szálláshelyén kaptak kvártélyt, 8 konyhán étkeztek, 9 helyszínen szerepeltek. A Helikoni Ünnepségek fõdíját a kategóriákban nyújtott teljesítménnyel szerzett összesített pontszámok alapján ezúttal a veszprémi Lovassy László Gimnázium nyerte el. A rendezvényt a legjobb produkciókból való válogatással összeállított mûsor zárta. H. Á. Tanuljanak a gyerekek a Balatonról! mûködését a tanfelügyeleti rendszer. Az államtitkár aszEgyedülálló kezdeményezés eredményeként szociászony az új pedagógus-életpályamodellrõl is szólt, s aktulis és mentálhigiénés hálózat épül ki a kelet-balatoalitásként kijelentette: a gyerekeknek tanulniuk kell nemni kistérség tizenegy településének 11 általános és zeti kincsünkrõl, a Balatonról is. A térség országgyûlési két középfokú intézményében. A program megvalóképviselõje, Szedlák Attila kijelentette: a szociális és mensításához 47 millió forint pályázati pénz áll rendeltálhigiénés program jókor jött, mert az nagyon idõszerû, kezésre. A hírt április végén jelentették be Balatonugyanakkor iránymutatást adhat más régióknak is, s bízik almádiban a program nyitórendezvényén, melyen abban, hogy lesz folytatása is a projektidõ lezártával. ott volt Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár is. A projektrõl annak szakmai vezetõje, Sajtos Ildikó elA program lebonyolítása során már idén, majd 2013 mondta, hogy a hármas pillérre (szülõ, iskola, gyermek) építnyarán hatszáz gyerek bentlakásos és napközis táboroztakezve hét modulban gondolkodtak annak összeállítása sotását tudják finanszírozni. Emellett a rászoruló családok rán. Ennek részei a fentebb már említett (kedvezményes árú) szociális gondozását látják majd el, s kialakítanak egy, a kor nyári táborok, a „karógörbítõ” klub, azaz a sikeres pótvizsgákihívásainak megfelelõ mentálhigiénés hálózatot is. A Panra történõ felkészítés, a konfliktuskezelés mediátorok és pszinónia Kulturális Központban tartott nyitórendezvényen chológusok bevonásával. Sokat várnak a kortárs segítõ progKovács Zoltán Veszprém megyei kormánymegbízott utalt ramtól, melynek „fõszereplõi” maguk a diákok, akik képesek arra a 47 milliós projektre, melynek során uniós és állami fi- Hoffmann Rózsa államtitkár is részt vett a projekt indítón lehetnek társaik ügyes-bajos gondjait kezelni. A lélekdoktor program egyaránt célozza meg a szülõt és a gyernanszírozással számos oktatási intézményt sikerült felújítani, ezzel is jobbá téve a gyermekek életkörülmeket, lehetõséget teremt családkonzultációra is. Hasonlóképp szép reményeket fûznek a zene-, a báb- és a ményeit. A politikus szerint a kistérség ezzel a programmal országos mintát is ad. A fórumon az oktatámanuál-terápiához, mely tevékenységbe mûvészeket is bevonnak. Mivel a felmérések szerint egy-egy csasért felelõs államtitkár, Hoffmann Rózsa a köznevelési törvény fontosabb pontjairól beszélt. A téma kapládban alig nyolc (!) percet foglalkoznak naponta egy gyermekkel, a szülõk sem maradnak ki egy olyan progcsán kiemelte, hogy az új törvény szerint az érettségizõknek vizsgájuk elõtt ötvenórás közösségi munkát ramból, melynek során szakemberek segíthetnek nekik a családot nagybetûs családdá tenni. kell végezniük. Tanulják meg: „jót tenni jó”. A folytatásban arról szólt, hogy az oktatási rendszer súlyos hibája a külsõ ellenõrzés hiánya, ezért ismételten (jövõ szeptemberben, s kísérleti jelleggel) megkezdi Zatkalik András 2 0 1 2 M Á J U S

[close]

p. 6

6 AKTUÁLIS Zánka - újratöltve Megalakult az egyeztetõ tanács A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2012 ápvan, oktatási és szociális feladatokat is ellát, és évtizedes kaprilisában vagyonkezelésbe vette a Zánkai Gyermek és csolata van a fiatalokkal. A Zánkai Ifjúsági Centrum tökéleteIfjúsági Centrumot, s egyben célul tûzte a komplexum sen megfelel ezeknek a feltételeknek. Hozzátette: jó esélyt stratégiai irányelveinek és célrendszerének újragonlát arra, hogy uniós források segítségével fejlesszék tovább a dolását, valamint a XXI. század körülményeihez igazokomplexumot. Mihalovics Péter bejelentette azt is, hogy a dó szakmai tartalom kidolgozását. Facebookon kampányt indítanak: arról kérdezik a fiatalokat, Mindehhez új, hosszú távú vízió, számos szervezeti és infhogy milyen programmal töltenék fel Zánkát. Gál András Lerastrukturális fejlesztés végrehajtása szükséges. A koncepció kivente kormánybiztos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke a dolgozása, a programok meghatározása annak a szakmai egyezvitorlássport zánkai esélyeirõl tartott elõadást. Elmondta, tetõ tanácsnak a feladata, amely május elején tartotta alakuló hogy a vitorlázás fejlesztésének kereteit a Festetics György ülését. A fórumon jelen volt Navracsics Tibor közigazgatási és program határozza meg. A kormánybiztos aláhúzta: bár jeigazságügyi miniszter, a testület fõvédnöke is. A miniszterelnöklentõsnek mondható Zánka vízi infrastruktúrája, de a jövõben helyettes megnyitó beszédében hangsúlyozta: a grémium létre- Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes az egyeztetõ fejleszteni kell a kikötõt. Hozzátette: a program vízi része keltanács alakuló ülésén jötte Zánka történetében fordulópontnak tekinthetõ. lõen végiggondolt, s így a projekt maximálisan támogatható. - Elérkezett az idõ, hogy a komplexum elfoglalja méltó helyét a magyar közéletben, s ideológiai Soltész Miklós, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium szociális-, család- és ifjúságügyért felelõs álelemeitõl megtisztítva a közösségteremtés megbecsült színtere legyen. Zánka neve a jövõben egyet lamtitkára úgy fogalmazott: az oktatásnak a tanítás mellett a nevelés is része, erre pedig a tábofog jelenti a magyarságtudat ápolásával, a hagyományok õrzésével, a tradíciók közvetítésével. Zánka roztatás az egyik leghatékonyabb eszköz. A társadalom számára így sokszorosan megtérül, ha támától a társadalom minden rétege számára nyitott - mondta Navracsics Tibor, aki rövid történelmi mogatja a fiatalok táboroztatását. Emlékeztetett arra, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvávisszatekintésében a változó célokat is elemezte. nyon keresztül erõsítették a szociális táboroztatást, az Erzsébet-utalvány forgalmazásának hasz- Zánka az optimista hetvenes években a központi táboroztatás legfontosabb helyszíne volt. Az nából szervezik az Erzsébet-táborokat, míg korábban ez az összeg elhagyta az országot. Soltész akkori ideológiának és irányelveknek megfelelõ képzést biztosított, élményt adott a gyermekeknek, Miklós bejelentette, hogy az Új Széchenyi Terven belül 350 millió forintból megvalósulhat egy lonevelve õket a szocializmus eszméje mentén, ám a rezsim összeomlásakor maga alá temetett egy da- vas rehabilitációs központ Zánkán. Rétvári Bence, a KIM parlamenti államtitkára a cserkészmozgarabot Zánka nimbuszából is – napjaink és a jövõ az újrafelfedezés izgalmát ígéri, s egyben az elköte- lom és Zánka kapcsolatáról tartott elõadást. A politikus a mozgalom történelmi háttérét ismertetlezett munka kötelezettségét rója ránk. Balatoni csatlakozása, épített környezete okán olyan köz- ve aláhúzta: az elmúlt száz évben mindig a nemzeti öntudat megõrzésének fontos bázisa volt a ponttá válhat, melyet minden kormánynak meg kell becsülnie. Zánka 1990 óta nem tudott teljes egé- cserkészet. Az államtitkár ismertette a cserkészet 2020-ig tartó stratégiáját, melynek része az is, szében kibontakozni, hiszen eddig csak társadalompolitikai szempontból fogták fel és kezelték a tá- hogy Zánka cserkész közösségi bázis legyen - értékes tartalommal, programokkal, nemzetközi bort. A komplexum küldetését a XXI. században azonban már a közösségteremtésben kell megfogal- rendezvényekkel. Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy már mazni, a tábor kapuit minden program, minden ágazat elõtt meg kell nyitni – nyomatékosította a kötöttek egy stratégiai megállapodást a zánkai táborral, amelynek az a célja, hogy hangsúlyosabminiszter. Navracsics Tibor kiemelte: a konferencia ennek kezdetét jelenti. Társadalmi partnerek ban tudjon megjelenni a lovassport a térségben. A létesítmény pazar adottságait kihasználva egysegítségével öt kitörési pontot, öt megújulási irányt határoztak meg. Ezek: az Új Nemzedék Jövõ- re több fiatallal szeretnék megszerettetni a négylábúakat, s természetesen a sportágat is. jéért Program, a vízi sportok, a szociális táboroztatás, a cserkészet, valamint a lovassport – tájéSiklódi Levente, a Zánkai Ifjúsági Centrum új ügyvezetõ igazgatója a konferencián - valamenykoztatott, majd aláhúzta: mindez nem csak egy fejlesztési koncepció. Nem csak Zánkáról szól a tör- nyi elõadóval szinkronban – méltatta elõdje érdemeit. A létesítményt közel két évtizedig irányító ténet, hanem egész Magyarországról. Zánkán keresztül bemutatható, miként képzeljük el hazánk Bogó Ágnes számtalan új ötlettel, programmal színesítette a tábor kínálatát, s kezdeményezéseifejlõdését. vel, eredményes lobby tevékenységével sikerült meggátolnia a centrum privatizálását. Utódja Mihalovics Péter miniszteri biztos az Új Nemzedék Program és Zánka kapcsolatáról beszélt. több adattal igazolta, hogy valóban hatalmas potenciállal rendelkezik a tábor. A kétszázkilenc Emlékeztetett arra, hogy az Új Nemzedék programot széles körû társadalmi egyeztetés keretében hektáros, romantikus területen a sátorhelyeken kívül háromezer szálláshely, négyezer fõ ellátásákészítették el, hiszen csak így lehet sikeres a stratégia. 2011 decemberében a kormány által elfo- ra alkalmas konyha, stadion, strand, kikötõ, vízimentõ-bázis található. Megfontolt fejlesztésekkel gadott stratégiában több fontos beavatkozási területet határoztak meg - ezek közé tartozik az ott- néhány éven belül nemzetközi hírû ifjúsági találkozóhely alakítható itt ki, de az üzemeltetés és a honteremtés és családalapítás, a karriertervezés, a sport és kultúra. A program két fõ perspektíván beruházások esetében is törekedni kell az önfinanszírozásra. Az ügyvezetõ stratégiai fontosságú - az identitás erõsítésén és ifjúsági szolgáltatások bõvítésén - keresztül szeretné elérni az említett feladatnak tekinti az alapértékek – a nemzeti hagyományok – ápolását, s az új partnerek felkutafõ célokat – mutatott rá a Mihalovics Péter. A KIM miniszteri kabinetfõnöke aláhúzta: az Új Nem- tását, bevonását is. Süli Ferenc zedék program megvalósításához olyan helyszínt, társaságot kerestek, amely állami tulajdonban Tovább erõsödik a közbiztonság a Balatonnál Idén is átcsoportosításokkal segíti a rendõrség, hogy tovább erõsödjék a közbiztonság a Balatonnál, - derült ki azon az egyeztetõ forumon, amelyet a Balaton és a Velencei-tó üdülõövezetében érintett négy megye - Somogy, Veszprém, Zala, Fejér- rendõri vezetõi számoltak be arról, miként készültek fel az idei szezonra. Halmosi Zsolt, az Országos Rendõrfõkapitányság rendészeti fõigazgatója a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (BKKB) szezonnyitó értekezletén elmondotta, hogy az üdülõkörzetek rendõrkapitányságainak munkáját a megyei állományok átcsoportosítása mellett ez évben is a készenléti rendõrség több bevetési csoportja, rendészeti hallgatók és civilek segítik. A feladatok koordinálását a mostani a szezonban a Veszprém Megyei Rendõrfõkapitányság vezeti. Idén kiemelt szerepet kap a közvélemény tájékoztatása és a megelõzés. Halmosi Zsolt hangsúlyozta, hogy az üdülõkörzetekbe érkezõk 99 százaléka pihenni, szórakozni szeretne. „Önöknek csak azzal az 1 százalékkal van dolguk, akik nem ezért jönnek“ mondta a rendõri vezetõknek. A fõigazgató felszólította a rendõröket, hogy a leghatározottabban és a leggyorsabban lépjenek fel minden durva jogsértés ellen, amely a helyi lakosok és nyaralni vágyók nyugalmát megzavarhatja, egyéb esetekben viszont legyenek kellõen empatikusak és toleránsak. Példaértékûnek nevezte a BKKB irányításával megvalósult összefogást, amely - mint mondta - garancia arra, hogy nem fog romlani, sõt inkább javul a Balaton közbiztonsága az idei szezonban. Jamrik Péter, a Balaton Fejlesztési Tanács közbiztonsági testületének elnöke szóvá tette, hogy sem tavaly, sem idén nem sikerült eddig forrásokat szerezni a kormánytól balatoni közbiztonsági célokra, így közfeladatokat ellátó szervezetek sem jutnak központi forráshoz. Kovács Imre, a Veszprém Megyei Polgárõrségek Szövetségének elnöke az értekezleten arról számolt be, hogy a rendõrséggel együttmûködve idén a BKKB-hoz tartozó négy megyében összesen 73 egyesület csaknem kétezer polgárõre vesz részt a nyaralók szubjektív biztonságérzetének megteremtésében, és a közbiztonság erõsítésében, nemcsak a vízpartra, hanem az attól távolabb esõ háttértelepülésekre is figyelve. /MTI/ X I X . É V F O L Y A M 5 . S Z Á M

[close]

p. 7

AKTUÁLIS 7 A BFT ülés napirendjén a turizmus, a halászat, és a nemzeti park Felületi kezelésekkel tovább mélyítjük a tóparti turizmus válságát – adta meg elõadásának alaphangulatát Hoffmann Henrik, a tavaly megalakult Balatoni Regionális TDM Szövetség elnöke. A Balaton Fejlesztési Tanács áprilisi ülésén tartott tájékoztatójában azonban nem a keserû beletörõdés jövõjét vázolta fel, hanem a gyors, átfogó irányváltás módozatait, lehetséges eredményeit. - A radikális átalakulásnak ki kell terjednie a szervezeti és vezetési területekre: e vonatkozásban a TDM-ek jelenthetik az új rendszer alapjait. Létünk, aktivitásunk egyfajta üzenet – szerepet kívánunk vállalni a megújuló balatoni idegenforgalomban. Jelenleg ugyan eszköz nélkül dolgozunk, ám rendkívül lelkesen. Elkötelezettek vagyunk a változás mellett, s érdeklõdéssel figyeljük munkánk pénzügyi fedezetének alakulását: felülrõl, állami beavatkozással történik-e, vagy alulról, az érintettek anyagi áldozatvállalásával. Álláspontunk szerint a szolgáltatók finanszírozása lenne az ideális megoldás. Az elnök részletesen ismertette a TDM szövetség feladatait, munkáját is. Elmondta, hogy 2013-ra elkészül a balatoni marketing stratégia és terv, s ezzel valószínûleg sikerül megmozdítani az állóvizet. Új versenyek, új fesztiválok fogják mozgósítani a helyi lakosságot és az idelátogató vendégeket, s ebbõl remélhetõleg a több mint kétezer TDM-tag szolgáltató anyagilag is gyarapodik. Hoffmann Henrik úgy látja: a turizmusról készülõ törvénynek az a legfontosabb küldetése, hogy a hosszú távon mûködtethetõ idegenforgalmi munkához a megfelelõ jogszabályi hátteret biztosítsa. A témához hozzászólók fõként az önkormányzatok és a TDM szervezetek közötti feladatmegosztást elemezték, kitérve arra, hogy az együttmûködés harmóniáját minden településen biztosítani kell. Bóka István, a testület elnöke zárszavában hangsúlyozta: komplex probléma a turizmus élénkítése, s így a TDM szervezetek mûködése, az irányítás csak egy-egy szegmense e szerteágazó területnek. Véleménye szerint profi menedzserek alkalmazásával javítható az ágazat mûködõképessége, s a vállalkozók érdeke is a turisztikai egyesületek prosperitása. A Balaton Fejlesztési Tanács ülésén tájékoztatót tartott Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója is, aki emlékeztette a testület tagjait arra: a park költségvetési szervezet. Ennek ismeretében tehát nem meglepõ, hogy az állami támogatás csökken. A feladatok végrehajtásához szükséges források biztosításában egyre jelentõsebb a saját bevétel. - Mindezek ellenére nem mondunk le a fejlesztésekrõl sem. Jelenleg tíz futó pályázatunk van, melyek összértéke megközelíti a két és félmilliárd forintot. Új turisztikai attrakcióra is számíthatnak a régióba érkezõk: a Bakony-Balaton geo-park ezernyi élménynyel várja a turistákat. A testület érdeklõdéssel hallgatta Füstös Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának elõadását is. A cég irányítója elmondta: a 2011-es évet pozitív eredménnyel zárta a társaság, miközben ingatlanfejlesztésre is jelentõs összegeket fordított. Tájékoztatott arról is, hogy új horgászrendet és fogási naplót vezettek be – mindez az átláthatóságot biztosítja. Megtudhattuk, hogy a halászok által kifogott kopoltyúsok túlnyomó részét a busa jelentette – ez a feladat a továbbiakban is megmarad. A pecások számára örvendetes hír, hogy jelentõs mennyiségû pontyot, süllõt, csukát telepítettek, s ezzel remélhetõleg a horgászjegyekkel együtt az élmények is szaporodnak. Füstös Gábor kitért a rabsicok, a haltolvajok mûködésére – jelezte, hogy minden eszközzel fellépnek tevékenységük ellen. S.F. Alkalmazkodni kell a Balatonhoz A Balatoni Szövetség legutóbb Keszthelyen megtartott ülésén számos szemszögbõl körvonalazódott, hogy hiányzik a Balaton-régió, mint önálló kompetenciájú szervezet. Vízügyi szakmai, természetvédelmi, turisztikai fejlesztési szempontokat illetõen hiányzik az egységes szemlélet, amivel hosszútávon biztosítható az idegenforgalommal együtt a Balaton élõvilágának stabilitása. Erre a vízszintváltozásokról és a nádasok állapotáról szóló elõadás, majd az a feletti vita mutatott rá. Pécseli Péter, vízügyi igazgatósági kirendeltség-vezetõ többek közt arról beszélt, hogy a lehullott csapadékból egyre kevesebb folyik be a Balatonba a vízgyûjtõ területekrõl. Ennek oka az elhasználódott vagy hiányzó infrastruktúra: a vízlevezetõ lefolyások rendszeres mederkarbantartásával, a településeken a csapadékvíz elvezetõ hálózat bõvítésével jelentõs vízszintemelkedés volna elérhetõ. Rámutatott, hogy a jellemzõ tendenciával pár évtized múlva a Balaton teljesen lefolyástalanná válhat: azaz, egyáltalán nem lesz olyan magas vízállás, hogy a Sió zsilipjét ki lehetne nyitni. Az önkormányzatok területhasználattal összefüggõ fejlesztései gyakran nincsenek összhangban a vízszintet befolyásoló feltételekkel, a fejlesztéseknél nem veszik figyelembe a természetes ökológiai viszonyoknak megfelelõ irányokat. A jogszabályi környezet pedig olykor a jogos igények szerinti munkának szab gátat - itt említve lett a horgászhelyek, csónakkikötõk létesítésének problémái. A Balaton-part túlzottan beépítetté vált, a nádasok minõsége romlott, illetve területük is csökkent. A polémiában felvetõdött a vízbefolyásokra való tározók, duzzasztók létesítése is, vízpótláshoz szükséges tartalékkészlet biztosításaként. Az ülésen Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke azt kérte a szövetségtõl, hogy készítsenek úgynevezett problématérképet, megjelölve benne a szándékot és annak jogszabályi vagy pénzügyi gátját. A szövetség részérõl az ülésen javaslat hangzott el arra, hogy a következõ EU-s fejlesztési tervezési idõszakban a Balaton jövõje kiemelt, kormányzati nagyprojektként szerepeljen. Szalóky Jenõ, a Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szövetség elnökségi tagja egyebek közt elmondta: a TDM szervezetek munkájának sikere abban van, hogy önként felvállalt, nem pedig felülrõl rájuk osztott munkát végeznek. Helyi tapasztalatokra alapozva dolgoznak, szerepük a turisztikai fogadótér kialakításában van, kapcsolatrendszerükben hosszú távra szóló, régiós szemléletû elõre tekintés érvényesül. Beindult a személyhajózás A Balatoni Hajózási Zrt. (BH) idén a Húsvétra idõzítette a tavaszi – immár százhatvanhatodik - hajózási szezon beindítását. Ennek kapcsán Horváth Gyula, a BH vezérigazgatója elmondotta: a nyári a fõszezonban (júliusaugusztusban) már naponta csaknem száz járatot közlekedtetnek. Tavaly a sétahajózás, az egynapos túrák és a gyerekhajók voltak a legkeresettebb programok, de népszerûnek bizonyult a társaság Siófokról induló grill hajója is. A vezérigazgató 2012-ben továbbra is nagy reményeket fûz a Balaton Mix lehetõséghez, mellyel a Balaton körüli vasútvonalakra és a BH menetrend szerinti járataira szóló jeggyel az utas, a turista akár kerékpárral is bejárhatja a magyar tengert és környékét. A legtöbb hajóra ugyanis kerékpárt is fel lehet vinni, a kikötõkben pedig lehetõség van a tárolásukra. A BH Németországban vásárolt új, háromszáz személyes hajója a tervek szerint csak szeptemberre készül el, s átadása után elsõsorban a menetrendi forgalomban vesz majd részt. A jármû nevére egyébként pályázatot írtak ki, s a javasatokat május 31-ig várják. Ugyanakkor az idei üzleti terv készítését megnehezíti, hogy a BH tulajdonosait – a 22 tóparti önkormányzatot - hónapok óta bizonytalanságban tartja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (MNV), mivel a mai napig nem döntött arról, hogy a BH tõkeemelését a vállalt idei év õszén, vagy az önkormányzatok által kért 2017. évi dátumkor kell-e megvalósítani. Mint ismeretes, a tóparti önkormányzatok még 2008-ban lettek a BH 100 százalékos tulajdonosai, s akkor együtt összesen 576 millió forinttal szálltak be a társaságba. Mivel az idén esedékessé vált újabb tõkejuttatás nagysága eléri az 1,42 milliárd forintot, ez az összeg jelentõs hatást gyakorol a 22 önkormányzat gazdálkodására. A települések többsége nem tudná elõteremteni a rá esõ összeget, ezért megbízták a Balatoni Szövetséget, hogy próbálja meg elérni az MNV-nél az átütemezést. H. Á. /MTI/ 2 0 1 2 M Á J U S

[close]

p. 8

8 TELEPÜLÉSEK Megújul Veszprém belvárosa Teljes egészében átalakul, megújul Veszprém belvárosa, a több mint 5 milliárd forint értékû fejlesztéseknek köszönhetõen, amelyben a megyeszékhely önkormányzata mellett 28 konzorciumi partner vesz részt. Mádl Ferenc tér lesz Tihanyban Mádl Ferencrõl, az egy éve elhunyt köztársasági elnökrõl nevezik el Tihany megszépülõ fõterét, amely az Európai Uniós támogatásból megvalósuló Tihanyi Legenda Projekt részeként, a nyári szezon elsõ napjára, 2012. június 15-ére készül el. – A képviselõ-testület döntése értelmében, Tihany megújuló fõterét Mádl Ferencrõl, az éppen egy éve elhunyt köztársasági elnökrõl nevezzük el, mert kedves és szerény személyisége elnyerte az itt élõk rokonszenvét és tiszteletét – mondta el Tósoki Imre, a balatoni község polgármestere azon a szakmai fórumon, amelyen a Tihanyi Legenda Projekt elõrehaladásáról számolt be. Hozzátette, hogy három éves elõkészítõ munka után sikerült elindítani az Európai Unió és a Magyar Állam által közel 600 millió forinttal támogatott, összességében majdnem 800 milliós beruházást, amelyhez hasonló nagyságrendû a A nagy ütemben kiépülõ közlekedési csomópont, körforgalom mellett, amely egy újabb tetszetõs aluljáró megépítését is tartalmazza, elkezdõdött az úgynevezett sétáló utca átépítése is. Az ünnepélyes alapkõ letételekor Porga Gyula polgármester hangsúlyozta, hogy a Kossuth Lajos utca egy év múlva szebb és zöldebb környezetével minden bizonnyal még inkább kedvelt találkozó helye lesz a veszprémieknek, s az itt megforduló vendégeknek. A munkálatok során többek között új közmûveket fektetnek le, új burkolatot, világosítást kap a sétálóutca, teraszok, tágas közösségi terek alakulnak ki, jelentõsen megnövelt zöldterülettel. Az innen nyíló kereskedelmi üzletek, mûvelõdési intézmények az esti órákban is élõvé, nyüzsgõvé teszik a belvárost. A.A. Balatonvilágos: fejlesztések, takaréklángon Bár az elmúlt két évtizedben gyökeresen átalakult Balatonvilágos arculata, a helybeliek nem mondanak le a további fejlesztésekrõl. A szépen parkosított - s az egész tóparton az egyik legszebb panorámával rendelkezõ - településen ugyanis kész tervek várják, hogy végre megvalósulhassanak. - Úthálózatunk sürgõs felújításra szorul, s a település fekvése, valamint a tó vízminõségének megóvása miatt is indokolt lenne a csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítése. A szükséges dokumentációk rendelkezésünkre állnak, ám az önkormányzat egyedül képtelen megoldani ezeket a feladatokat – pályázatokra, a szükséges és indokolt központi forrásokra várunk, hogy a beruházásokat mielõbb meg tudjuk kezdeni – fogalmazza meg az aktuális gondokat Fekete Barnabás polgármester, aki azonban a turisztikai szezonra történõ fejlesztéseket is megosztja velünk. - Tavaly õsz óta több olyan építkezést is finanszíroztunk, melyek bizonyára elnyerik a fürdõzõk elismerését, a kisgyermekes családok szimpátiáját: a fizetõs strandon lídós partszakaszt alakítottunk ki, s elkészíttettük a 70-es években felhúzott öltözõépületek felújításának, korszerûsítésének tervét. Ez a fürdõhely eddig is rendkívül látogatott volt: egy kánikulai hétvégén a félezer vendég gyakorlatilag telt házat jelentett. Örömteli tény, hogy akik már kiszorultak innen, a Club Aliga nyitott strandjain gyors kárpótlást találhattak maguknak. Mint ismeretes: egy 2008-tól érvényes megállapodás keretében a helyi állandó lakosok és a villatulajdonosok, valamint közvetlen családtagjaik térítés nélkül látogathatják a létesítményt. Gondolunk a szórakozni vágyókra is – a nyáron számtalan színvonalas produkció várja majd a Balatonvilágosra látogatókat. Újdonság még, hogy ebben az évben elõször egy-egy helyi civil szervezet „patronálja” az általa kiválasztott rendezvényt. Ez a kezdeményezés részben közösségépítõ erõvel bír, részben hatékonyabbá teszi a rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználását. Club Tihany építése óta nem volt a félszigeten. A látványos építési munkák koratavasszal indultak, de az új nevet kapó fõtér, a füredi öbölre legszebb panorámát nyújtó Pisky sétány, illetve az úgynevezett Visszhang-dombi parkoló akkor is elkészül a nyári szezon elsõ napjára, ha addig éjjel-nappal dolgozniuk kell a gépeknek. A szakmai fórumon, amelyen elsõsorban a tihanyi idegenforgalomban érdekelt vendéglátósok és szolgáltatók vettek részt, Tósoki Imre elmondta azt is, hogy a Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) révén megvalósuló beruházások a legnagyobb turistaszezon idejére leállnak, és majd szeptembertõl folytatódnak, hogy jövõ évre készüljenek el teljes egészében. A polgármester egyben megköszönte az építkezés révén pillanatnyi kárt szenvedõ vállalkozók türelmét és pozitív hozzáállását is, amivel a Tihanyi Legenda Projekt megvalósítását támogatják. Ugyanezen a fórumon mutatták be a projekt informatikai fejlesztéseit, amelynek része az a pocket-guide rendszer, amelyhez hasonló még csak néhány helyen mûködik az országban. A Tihanyi Legenda Projekt részeként kiépülõ digitális idegenvezetõ közvetlenül kapcsolódik majd kedvelt internetes felületekhez, illetve úgynevezett okostelefonokon is alkalmazható lesz. B. Zs. Kecskeköröm ünnep Tihanyban Immáron hatodszor rendeztek meg Tihanyban a Belsõ tónál a Kecskeköröm ünnepét, amely ezúttal is változatos programot kínált az érdeklõdõknek. A település szezonnyitó rendezvénye a hagyományos horgászversennyel vette kezdetét, majd a gasztronómiai vetélkedõ keretében bárányból, kecskébõl, disznóból, vadhúsokból és tyúkból készített ételekkel versenyeztek egymással a tihanyiak. A helybeliek és a szezonnyitó vendégei birkaterelésre is vállalkozhattak, s nagy érdeklõdés kísérte a fajtiszta kutyák bemutatóját. Elõkerültek a régi népijátékok is, például a kötélhúzás. Lehetett lovagolni, szamarogolni, kocsikázni is. A felállított sátrakban pedig levendulával ízesített sütemények, lekvárok, vadhúsokból készített kolbászok, szalámik, házi pálinkák, borok gazdag kínálata szorgalmazta a kecskeköröm ünnep résztvevõit vásárlásra, a termékek megízlelésére. Süli Ferenc A.A. X I X . É V F O L Y A M 5 . S Z Á M

[close]

p. 9

TELEPÜLÉSEK 9 Húszéves a Balatonkenesei Jókai Napok – egy héten át Református Nõszövetség A közelmúltban ünnepelte születésnapját a helyi civilszervezet, amely idén akár 65 éves is lehetne, ha a politika nem szólt volna közbe. A Balatonkenesei Református Nõszövetség 1947 november végén alakult, de rövid, és áldásos munkájukat az akkori politikai vezetés beszüntette. A rendszerváltás után, 1992. április 10-én szervezõdött újjá a városban a szövetség, azzal a céllal, hogy az idõs, egyedülálló, beteg embereket látogassa. Karitatív tevékenységeiken kívül jó néhány programot szerveznek minden évben. Évenként megrendezik a Konfirmáltak Találkozóját, régi emlékekbõl fényképes kiállítást tartanak. Nyaranként segítik a hittanos gyerekek táborozását. Támogatásukkal biztosítják néhány rászoruló gyermek nyaralását. Õsszel a keresztyén költõket hívják meg egy országos találkozóra, és tartanak irodalmi estet. A nõszövetség büszke arra is, hogy évente kétszer-háromszor ruhaosztást tartanak a rászoruló családoknak. Jó kapcsolatot ápolnak a város többi civil szervezeteivel is, olyannyira, hogy minden év márciusában, katolikus testvéreikkel közösen bekapcsolódnak az Ökumenikus Világimanap programjába. Lelkészeik minden vasárnapra elkészítik a „Mécses” címû kiadványukat, amely a hetenkénti igemagyarázaton túl tartalmazza a gyülekezeti élet aktuális híreit. Az újság megjelentetésével is az összefogásra, a tenni akarásra kívánják felhívni az emberek figyelmét. A hölgyek meghitt estén ünnepelték jubileumi születésnapjukat. Németh Gyuláné elnök beszámolóját követõen versek, ünnepi megemlékezések hangzottak el. Szendi Péter Zöld Hetek a gyenesdiási óvodában Ha jó gyakorlatról, elkötelezett környezeti nevelésrõl, természetszeretetrõl, partneri együttmûködésrõl beszélünk, a gyenesdiási óvoda példaként állhat elõttünk. Életmódjukkal, a hétköznapok tevékenységével, a családok környezettudatos nevelését befolyásoló programjaikkal méltán nyerték el háromszor is a Zöld Óvoda címet. Ebben az évben 14. alkalommal szervezték meg azt a hagyományos programsorozatot, mely közös tevékenykedésre, felfedezésre, együtt cselekvésre és gondolkodásra hívja a megye óvodásait és kisiskolásait. A „Zöld Hetek a környezet és természetvédelem jegyében” elnevezésû rendezvény ebben az évben az újrahasznosítás lehetõségének témájára épült. Hagyományosan rajzpályázatot is hirdettek, melynek címe: „Készítsünk semmibõl valamit”. A témaválasztás ötletét a hulladék felhasználás lehetõségébõl merítették. Kilenc intézmény küldte be térbeli alkotásait, rajzait, melyeket az óvoda tornatermében megrendezett kiállításon két hétig láthattak az érdeklõdõk. A Zöld Hetek a helyi iskola Öko-napok elnevezésû programjával összehangoltan hatodik éve kerül megszervezésre, mint például: szakmai elõadás, zöld játékok délelõttje, programok a Nagymezõn, gondozott területek takarítása. Az óvoda ötletei között ebben az évben újdonság volt még a bolhapiac, az öko-turkáló is, vagy a roller és kerékpár ügyességi verseny, melyek mind színesítették a két hét programját. Az elsõ hét végén csoportok közötti fõzõversenyre is sor került, ahol a fõszerep a szülõké, családoké volt. A második héten, az óvoda és a család közös kirándulásprogramjai mellett, szakmai nap keretén belül meghívott elõadók, mint Tóth Gergely egyetemi docens, illetve Orgoványi Anikó környezeti és mûvészeti szakértõ tartottak elõadást az érdeklõdõ pedagógusoknak. A 14. Zöld Hetek programsorozata a helyi Forrásvíz Természetbarát Egyesület szervezésében a Rügyfakadás Tavaszünnep rendezvénnyel zárul Ezúttal egyhetesre sikeredett a XXI. Jókai Napok rendezvénye Balatonfüreden, az irodalom, a gasztronómia, és a sokszínû vendégvárás jegyében, a balatonfüredi önkormányzat szervezésében. A hagyományos bablevesfõzõ verseny során a Koloska-völgyben, ragyogó idõben, csaknem hatvan csapat serénykedett a kondérok mellett. A városhoz több szállal kötõdõ Jókai Mórnak emléket állító immár több, mint húszéves rendezvénysorozat Füred egyik legkiemelkedõbb emblematikus eseménye. Az író egykori villájában berendezett emlékházban kiállítások, rendhagyó tárlatvezetés várta a látogatókat. Nagy érdeklõdés kísérte a színházak és a színészek XIX. századi jelenlétérõl szervezett konferenciát, valamint a II. Jókai tanácskozást. Természetesen ezúttal sem maradt el a színházi elõadás, és nagy sikert váltott ki a kecskeméti, debreceni táncegyüttesek bemutatkozása, valamint a helybeli ifjúsági fúvószenekar koncertje. Folyamatosan megteltek azok az éttermek, amelyekben ezúttal elsõsorban Jókai kedvenc ételeit kínálták. A délutáni, esti órákban korhû kosztümökben sétáltak a hagyományõrzõ egyesület tagjai, s vásározók portékai is kellették Agyagkorsókban fõnek a kecskemétiek különleges bablevesei magukat a népszerû üdülõváros utcáin. A legnagyobb attrakció helyszíne természetesen ezúttal is a Koloska völgye volt, ahol a kézmûvesek, a gyermek és felnõtt néptánccsoportok bemutatói mellett most is ezreket vonzott a hagyományos Jókai Ezúttal a tavalyinál is több volt az érdeklõdõ bablevesfõzõ verseny. Az ország különbözõ részeibõl, s a testvérvárosokból, így díszvendégként a horvátországbeli Opatijából is, csaknem 60 csapat nevezett be a vetélkedõbe. Nagyon sok ismert közéleti személyiség, politikus is feltûnt a kondérok mellett, jobbára azonban inkább kóstoló vendégként. Szõcs Géza kulturális államtitkár immár másodszor jött el a hagyományos „bableves-partyra”, s mint mondotta: a rendezvény õt az erdélyi búcsúkra, azok bensõséges hangulatára emlékezteti, ezért különösen örömteli számára, hogy családjával együtt részt vehetett a találkozón. Jelen volt Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára is. A neves szakemberekbõl álló zsûri ezúttal igencsak elégedett volt a „felhozatallal”, mivel többségük Jól érezte magát Szõcs Géza kulturális államtitkár is ízletesebb, karakteresebb volt a tavalyi leveseknél. A füstölt kolbásszal, sonkával csülökkel gazdagított étkek elbírálása minden bizonnyal a gurmand hírében álló nagy mesemondónak, Jókai Mórnak is nagy fejtörést okozhatott volna. Végül is tíz aranyérmet ítélt meg a versenyzõ csapatoknak a zsûri, ám késõ délutánra valamennyi kondér kiürült. No meg a melléjük kínált boros flaskák is….. A.A. „Csatáztak” Szigligeten Május elején megelevenedett a szigligeti vár, a különbözõ harci bemutatókra több százan voltak kíváncsiak, nem különben az egész napos kikapcsolódást színesítõ kulturális programokra. Immár nagy hagyománya van a turisztikai szezonnyitó szigligeti harci játékoknak, amelyeknek keretében kosztümös csatajelenetek elevenednek meg. Az idén április végén, két napon át az elsõ-második világháború katonáit és a korabeli Szigligethez kapcsolódó eseményeket ismerhették meg a csonka toronyhoz látogatók, miközben betekinthettek a parkban felállított katonai tábor életébe is. A múlt szellemét római és germán harcosok is megidézték, akik változatos bemutatókat tartottak. A vitézek összecsapása mellett íjász, kelevéz-és csatakereszt-hajító vetélkedõket is szerveztek. A kulturális programok keretében a Tapolcai Musical Színpad elõadása szórakoztatta az érdeklõdõket. B. D. Szöveg és fotó: Andrássy Antal 2 0 1 2 M Á J U S

[close]

p. 10

10 T E L E P Ü L É S E K Zöldben járó Cserszegtomaj Önkormányzati tulajdonban lévõ, eddig alig kihasznált 2500 négyzetméteres ingatlanon biokertet hoznak létre Cserszegtomajon. A település sikeres pályázata révén, a zöld gondolkodás jegyében láthat munkához. Az Új Széchenyi Terv környezetfejlesztési célú támogatásával, 3 milliós önrész vállalásával 25 millió forintos beruházást indíthatnak. Az elõzményekrõl Bartha Gábor polgármester elmondta: kezdeményezésük a természet ingyenes ökológiai szolgáltatásainak hasznosítását célozza. Kiemelt szempont volt a tervezésnél, hogy úgynevezett fenntarthatósági mintaparkot alakítsanak ki, mely kedvelt közösségi találkozási pont lehet, a környezetért felelõs gondolkodást is befolyásoló miliõvel. A könnyû megközelíthetõség adott kerékpárosan, gyalogosan. Nem csak egyszerû kikapcsolódást nyújtó park létesül, hanem egy oktató és bemutató kert, csekély gondozást igénylõ módon való kialakítással. Erre a pályázat mottójával mutatott rá a polgármester: „Tanulni a természettõl és a természetben tanulni.” A zöldfenntartási munkákhoz kapcsolódik a gyenesdiási székhelyû Forrásvíz Természetbarát Egyesület. Az új létesítmény elsõsorban gyerekeket, fiatalokat szólít meg, de rajtuk keresztül a következõ generációt és szüleiket is bevonja, kommunikációs kampány helyszíneként. A parknak különféle funkciói lesznek, azokon keresztül a látogatók olyan technikákat ismerhetnek meg, amiket otthoni környeztükben is meghonosíthatnak. Alacsony vízigényû flórát hoznak létre, tájjelleget õrzõ, szárazságtûrõ növényeket telepítenek, kialakítanak egy illatos fûszerkertet. A termesztés során Huszáros tavaszünnep Az idei kikeletet is emlékezetessé tette Gyenesdiáson a helyi Forrásvíz Természetbarát Egyesület immár hagyományos, 14. alkalommal rendezett „Rügyfakadás - tavaszünnep” címû programja. A huszárok a faluban tették a szépet a hölgyeknek Bevonult a település történelmébe a „nagymezei csata 2012”. Huszár és 1848-as honvédek csatajelenetei, középkori harci bemutatók kínáltak látványosságot a Nagymezõn, ahová a Diási strandtól indulva vonultak a falun át lovas és gyalogos huszárok, zenészek, s a nyomukba szegõdött kísérõk. A menetelõket az utcabeliek jóféle házi pálinkával, frissen sült pogácsával kínálták. Odafönn a legnépszerûbb „fegyvernemnek” a gulyáságyú bizonyult, a Gyenesdiásért Fõzõcsapattal. Az osztag 400 adag ételt készített, Keresztes József séfkapitány parancsnokságával. Több kisebb „alakulat” versenyszerûen készített bográcsételeket, a régi korok konyháját idézve. Két napon át zajlottak a szórakoztató események, sok kulturális mûsorral, vetélkedõkkel, tréfás versenyekkel, melyben egyebek közt megválasztották a Nagymezõ kõdobó bajnokát és sodrófahajító bajnoknõjét. A házigazdák képviseletében Gálné Németh Ildikó, a Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnöke elmondta, hogy tavaszünnepüket idén a szervezésükben május 25-28. között sorra kerülõ Gyalogtúrázók XIX. Országos Találkozójának támogatása jegyében rendezték meg. A tervek a természet ökológiai szolgáltatásaira épülnek keletkezett komposzt egy részét helyben visszaforgatják. Növényvédelem csak biológiai úton fog történni. A terület szerencsés módon az általános iskola és az óvoda közelségében van, így szabadtéri diákfoglalkozások, tanórák, elõadások tartására is kifejezetten alkalmas színhely alakul ki. Elkészül egy modernkori amfiteátrum, melyben közösségi rendezvényeket tartanak majd. Mindez alapul szolgál a község további zöldfelület fejlesztéséhez. Horányi Árpád H. Á. Bûnmegelõzési szezonnyitó Almádiban Sorra kezdõdnek a Balatonnál azok a szezonnyitó (vagy éppen elõkészítõ) rendezvények, melyek mindegyikétõl azt remélhetjük, hogy lesz nyár, lesz turista, lesz bevétel. A rendõrség sem tétlen: április derekán közel száz meghívott részvételével interaktív szezonnyitó idegenforgalmi bûnmegelõzési szakmai fórumot tartott a Pannónia Mûvelõdési Központban. A fórum, melyen a rendõrség képviselõi mellett ott voltak a polgárõrök, az érintett települések polgármesterei, célul tûzte ki, hogy a Balaton-parti települések idõben felkészülhessenek a nyári szezonra. Olyan elõadások hangzottak el, amelyek a tanácsok mellett hathatós segítségnyújtást is felkínáltak. A statisztikák azt bizonyítják, hogy már az elmúlt évben is megfogadták a hatóságok intelmeit az önkormányzatok, a strandok és vendéglátóhelyek üzemeltetõi: ismét csökkent a bûnelkövetések száma, ezúttal növekedett a tó vonzereje. Nagy kár, hogy a recesszió miatt elmaradt az igazi, a várt szezon. A hagyományos módszerek (szórólapok) mellett fontos szerep jut a technikának is – hangzott el –, melyet bizonyít az is, hogy a „bekamerázott” területeket (parkolók, strandok) szinte azonnal elhagyják a bûnözõk. A modern infokommunikáció adta lehetõségek (internet, okostelefon stb.) is bekerültek a rendõrség eszköztárába, s minden bizonnyal hasznos lesz, ha egy-egy felugró linken nem árucikkek kínálatával találkozunk majd, hanem hathatós rendõrségi felhívással, „pozitív hatású reklámmal”. Z. A. /A szerkesztõ megjegyzése: igen hosszú évtizedek óta elõször találkoztunk olyan rendõri elõadásokkal, melyek közérthetõek, élvezetesek, figyelmet lekötõk voltak. Elmaradtak a felesleges számadatok, a nyelvtörõnek is beillõ szakkifejezések. Bravó, rendõrök! Tetszett az újítás, a közvetlen stílus! / X I X . É V F O L Y A M 5 . S Z Á M

[close]

p. 11

T E L E P Ü L É S E K 11 Hal és Termelõi Piac Egészséges ivóvíz a háttértelepüléseken is Gyenesdiáson Ha szombat, akkor piacnap Gyenesdiáson, ezzel a szlogennel találkozik úton útfélen az érdeklõdõ, aki Gyenesdiáson vagy környékén jár, rádiót hallgat, újságot olvas. Április elején Nagy Medvehagyma névre keresztelt tematikus nappal nyitotta meg kapuit az Elsõ Balatoni Hal- és Termelõi Piac Gyenesdiáson a 2012-es szezonra. A nap vendége Kaldeneker György médiaszakács volt, aki többek között medvehagymás chutney-val lepte meg a vendégeket, de az árusok legtöbbje készült erre a napra: medvehagymás rétes, medvehagymás pogácsa, medvehagymás langalló, medvehagyma frissen és tartósítva is megtalálható volt a termékek között. A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület szervezésében a piacon ebben az évben tematikus vásári napok színesítik majd a piacnapokat. Igazodva a környezõ piacok nyitva tartásához a piacnapokat szombat délutánra és csütörtök délelõttre tûztek ki. Május 5-én például Anyák Napi Kézmûves Napot tartottak a meska.hu alkotói társaságában, amely keretében rengeteg kézmûves látogatott el portékáival a piacra. Május 12-én Levélzöldség Nap volt, ahol a spenót, a sóska, a petrezselyem és a saláta kapott fõszerepet. Stílusosan vízzel koccintott a Tótvázsonyt és Hidegkútot ellátó vízrendszer átadásán polgármester, képviselõ és vezérigazgató. A balatoni háttértelepülések közül egyre kevesebb azoknak a száma, ahol még megoldatlan az egészséges ivóvíz szolgáltatása. Ilyen volt napjainkig a Balaton-felvidéki Tótvázsony és Hidegkút is, ahol ugyan bõségesen volt víz a talajszint alatt, ám a korábbi felelõtlen mezõgazdasági munkák (elsõsorban a mûtrágyák szakszerûtlen kihordása és tárolása) miatt annyira elnitrátosodott a víz, hogy annak káros- Koccintás - vízzel anyag-tartalma jóval meghaladta az egészségügyi határokat. A csecsemõk és a kismamák hosszú éveken keresztül csak „kannás” vizet fogyaszthattak. Április közepére azonban befejezõdtek azok a munkálatok, melyeknek eredményeként a két település lakossága a veszprémi vízbázisról kapja a vizet. Tótvázsony polgármestere, Magasi János elmondta, hogy két évvel ezelõtt nyújtotta be a két szomszédos község azt a kétfordulós pályázatot (környezet és energia operatív program), melynek összköltsége 174 millió 298 ezer forint volt. A beruházás az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alap társfinaszírozásával valósult meg kilencven százalékban, valamint a helyiek tízszázalékos önrészével. A vizet szolgáltató Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatója, Kugler Gyula figyelmeztette hallgatóságát arra az értékre, melyet kaptak. Példaként felhozta, hogy ma egy kiló marhahús elõállításához tizenöt köbméter, egy kiló lisztéhez pedig másfél köbméter tiszta víz kell. Szólt arról is, hogy már 1938-ban elkezdték a vidék vízbázisának kiépítését, amely a veszprémi rácsatlakozással igazából csak napjainkra tekinthetõ befejezettnek. /zatyipress/ Falumegújítási díj Paloznaknak Természetesen a tematikus napokon az állandó szolgáltatók is megtalálhatóak, így mindig elérhetõ a friss és sült hal, langalló, kürtöskalács, pálinka, füstölt hal, húsáru, friss zöldség, gyümölcs és további frissen beszerezhetõ finomságok. A piac körüli terület is tovább szépül, hiszen ezen a részen hamarosan átadják a Kárpáti korzó rendezvényterét, ahol ezentúl minden gyenesdiási rendezvény helyet kap majd: borfesztivál, búcsú, szüret és további érdekes programok. A piacról és a gyenesdiási aktív és családbarát programokról információ: Gyenesdiási Turisztikai Egyesület www.gyenesdias.info.hu A fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért „Falumegújítási díjat” kapott Paloznak, amelyet az Alsómocsoládon rendezett díjátadón Szaló Péter helyettes államtitkártól vehettek át. A Belügyminisztérium és a vidékfejlesztési minisztérium tavaly írt ki pályázatot a „Jövõ nyomában” mottóval, a fenntartható falufejlesztések bemutatására. A zsûri tavaly év végén értékelte a beérkezett pályamûveket és tartott helyszíni bejárást a régiós gyõzteseknél, köztük Paloznakon is. A gyõztes ezúttal Újszilvás, így idén e település képviseli hazánkat az európai versenyben. A zsûri a helyszíni benyomások és a beküldött anyag alapján így értékelte a paloznaki pályázatot: „A települést a folyamatos és tudatos tervezés, a civil szféra erõsítése jellemzi. Falumegújítási tanulmánytervet készítettek, melyben egymásra épülõ ütemeket, illetve mozaikszerûen illeszkedõ fejlesztési elképzeléseket vázoltak fel, melyeket a lehetõségek függvényében alprojektekként, fokozatosan, tervszerûen valósítanak meg. A falufejlesztésben figyelnek rá, hogy az épített és természeti értékeket megõrizzék, újakat, a hagyományok figyelembevételével teremtsenek. Tudatosan fékezik a betelepülést, hogy megtarthassák a falusias életformát. Az itt élõk sokat tesznek az élhetõ, szép környezetért.” Mint ismeretes, a Magyar Urbanisztikai társaság korábban Hild-díjjal jutalmazta Paloznakot a Balaton-felvidék hagyományos faluképének megõrzéséért. 2010-ben Magyarország legvirágosabb települése, 2011-ben az Entente Florale Europe verseny ezüst diplomájával tüntették ki a községet. A zsûri értékelte azt is, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi terek, közösségi programok megteremtésére. Helyet adnak azoknak a civil kezdeményezéseknek, amelyek közösségeket teremtenek. Szendi Péter 2 0 1 2 M Á J U S

[close]

p. 12

12 T E L E P Ü L É S E K Ünnepélyes keretek között indult meg a 166. hajózási szezon április közepén a két legnagyobb személyforgalmat lebonyolító kikötõ - Fonyód és Badacsony között. - Csaknem negyedszázada évente rendezik meg a szezonnyitó ünnepséget a két település A mólón köszöntötték a hajósokat között – mondta el az ünnepségen Hidvégi József, Fonyód polgármestere, aki köszöntõjében az idegenforgalom és hajózás fontosságáról, valamint a két tóparti település barátságáról is szólt. A hajózási évadnyitó legfontosabb üzenetének nevezte a reménykedés és bizakodás köszöntõjében Krisztin N. László Badacsonytomaj polgármestere, aki úgy vélekedett, hogy kedvezõ idõjárás esetén a Balatoni Hajózási Zrt., és a települések által nyújtott lehetõségeknek köszönhetõen az idén is eredményes idegenforgalmi évet zárnak. Horváth Gyula, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója megemlékezett azokról a százezrekrõl, akik élményekkel gazdagodva távoztak nyaralásuk végén a Balatontól, és szólt azokról, akik életének utolsó állomása volt a tó. Az ünnepség végén „fél”-vizen, a két település között került sor a Balaton megkoszorúzására. Évadnyitó hajóindítás Békebeli városjubileum Fonyód és Badacsony között Hévízen A városi rang elnyerésének 20. évfordulóját ünnepelte Hévíz május elsején. A jubileummal együtt tartották a Boldog Békeidõk Hévíze programot, mely idén másodszor illeszkedett a városnapi rendezvényekhez. Az eseménysorozatot jól jellemezte, hogy ma minden eddiginél nagyobb a hangsúly a programokon, s azokkal együtt a városmarketingen. A Boldog Békeidõk Hévíze 4 napos eseménysorozat történelmet idézett. A 20. század eleji, boldog békeidõk névvel fémjelzett, elsõ világháború elõtti kort jelenítették meg, melyben létrejöttek a mai fürdõváros alapjai, amire aztán az évek során építkezhetett a hévízi gyógyászat és turizmus. A város a jelmezes felvonulással öltötte fel igazán a békeidõkbeli arcát. Agg idõk szépségét hozták a modern Hévízre a kosztümösök: frakkban, zsinóros menté- Kövér László mondott városnapi köszöntõt ben, egyenruhákban, keménykalapban, cilinderben, sétapálcával finom urak, gáláns lovagok kísérték a nõi eleganciát megjelenítõ, bársonyba, fodrokba öltözött hölgyeket. A sétával Hévíz száz éve elindult óriáskereke gördült végig az utcákon, és a tavat ölelõ park virágözöne mentén. A városünnep díszvendége volt Kövér László, az országgyûlés elnöke, aki köszöntõjében a tó életét meghatározó mérföldkövekrõl szólt. A Festeticsektõl napjainkig tallózott mindabban, ami a tóra épült a fürdõházaktól a mai szállodákig. Beszélt arról, hogy a gyógytó nem csak az élet, hanem a mûvészet forrása is, majd utalt a bauxitbányászat miatt fenyegetõ veszélyhelyzetekre, s arra, ahogy az összefogással a rossz emlékek már a múlté lettek. A városnap üzeneteként említette: tervezéssel, a kitûzött célokért végzett munkával, a jövõ felé fordulással lehet tovább építkezni. Két évtized munkája során hosszú idõre szólóan formálódott a város arculata, gyarapodtak azok a jegyek, amik funkcionálisan is hordozzák mindazt, ami a kapott ranghoz tartozik. Minderrõl beszélt Papp Gábor polgármester, kiemelve a hévízi emberek tehetségét, szorgalmát, kitartását, aminek a természeti adottság érvényesülése köszönhetõ, majd önkormányzati alapítású kitüntetéseket adott át. Megemlítette a városi lét 20. esztendejében tett nagy lépést: a sármelléki repülõtér üzemeltetésének felvállalását, mint újabb, olyan hosszú távra szóló, bizakodó elõretekintést, ami a helyi és a térségi folyamatos fejlõdés kihívásainak felel meg. Utalt rá, hogy e vállalkozásban a kockázat mellett benne vannak a régió lehetõségei, benne van az a biztató jövõ, hogy szükség van Nyugat-Magyarország repterének mûködtetésére. M. L. Majális hangulat az idei Mandula ünnepen A négy Balaton-parti település – Alsóörs, Felsõörs, Lovas, Csopak – önkormányzatai, civil szervezetei a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület közremûködésével több éve rendezik az immár hagyományosnak tekinthetõ Mandula ünnepet. Ami az idei gazdag, színes programot tekintve már valóban kezd fesztivál jelleget ölteni. Túlléptek a kezdeti szomszédoláson, vélhetõen az április végi jó idõnek is köszönhetõen a helyi lakosok mellett az üdülõtulajdonosok, ide látogató turisták érdeklõdését is felkeltették a meghirdetett kulturális események, az alsóörsi ingyenes hajózási lehetõségek, a tanösvényeket is érintõ túrák. A több napos ünnepi program megnyitóját idén a csopaki mûvelõdési házban tartották, ahol Semsei Sándor, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület közelmúltban megválasztott új elnöke köszöntötte a döntõen a térség borosgazdáiból álló közönséget. Hangsúlyozta: a rendezvényeknek vitathatatlanul van turisztikai jelentõsége, de célját, a megvalósítás módját tekintve a civil összefogás adja a fesztivál lényegét. Osztrák példákra utalt, ahol ez a civil összefogás színvonalas szolgáltatással, tudatos marketing munkával párosul, a miénkhez hasonló kistérségeket tesz vonzóvá a vendégek számára. A megnyitót követõen az egyesület elnöke elmondta, az idei programnak része volt egy szakmai kerekasztal tanácskozás is, amelyen több TDM szervezet képviselõi mellett részt vettek a Balatoni Regionális TDM Szövetség és a Májusfa állítás Balaton Best Nonprofit Kft. vezetõi is. A beszélgetés során egyértelmû volt, hogy a különbözõ szervezetek számára világosak a célok, ugyanakkor azok eléréséhez hiányoznak a szükséges eszközök. Fontos lenne, hogy mielõbb szülessen meg a turizmus törvény, amely rögzítené a turizmussal foglalkozó szervezetek feladatait, mûködésük kereteit, meghatározná a forrásoldalt is. Ez utóbbi nélkül a TDM szervezetek is nagy nehézségek elé néznek. A Mandula ünnep eseménysora több kiállítással indult, Lovason Papp János várpalotai festõmûvész munkáit a Nagy Gyula Galériában, Mátyás István jeli arborétumról készített felvételeit a Faluházban, Felsõörsön a Civilházban Korbély Barnabás Kõ és kultúra címû fotótárlatát, Csopakon Mészöly Zsófia festõrestaurátor mûvész Táblakép töredékek címû képeit tekinthették meg az érdeklõdõk. Felsõörsön megnyílt a Malomvölgyi tanösvény. Alsóörsön április 28-án egész nap majális hangulat uralkodott, zenekarok, táncosok, a környezõ települések dalosai, színjátszói szórakoztatták a közönséget, sokan voltak kíváncsiak a csipkekölteményekre, a mini-kovácsmûhelyben készülõ alkotásokra,. A májusfa állítás és a bográcsban fortyogó finomságok kóstolása elmaradhatatlan mozzanata volt az ünnepnek. Csopakon 25 horgász vetélkedett a halfogásban, öt csapat pedig a halászlé fõzésben jeleskedett. Idén több mint harminc bormintát küldtek be a gazdák a borversenyre. Közülük a Balaton Riviéra zászlósbora címet Zámbó Terézia lovasi Olaszrizlingje, a Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület különdíját a lovasi Levendula pince kapta. A felvonulók a boldog békeidõk hévízi történelmét idézték A Muzeális Gyûjtemény idõszakos tárlattal kapcsolódott a múlt és a jelen találkozásának eseményeihez, a mozi a vetítéseivel csatlakozott a boldog békeidõk felelevenítéséhez, de peregtek a nosztalgikus élõ mûsorok is a belváros két szabadtéri színpadán. E korhû miliõhöz szabták a négy napos ünnepben kínálatukat a hévízi vendéglõsök: ételajánlataikban szerepelt a Krúdy család receptes könyvébõl gazdag-tyúkhúsleves, velõs-piritós, paradicsommártásos fõtt tyúk, borjúpaprikás túróscsuszával. A menük kínálatában volt göcseji gombaleves, medvehagymás tócsi, mákos guba, Újházi tyúkleves, szarvas sült, desszertek, rétesek, korabeli receptek szerint. A rendezvények látogatottsága immár bizonyította, hogy Hévízen minden generációt ki lehet szolgálni, a fiatalok is megtalálják az igényes kikapcsolódás lehetõségét. Juhász Ferenc Horányi Árpád X I X . É V F O L Y A M 5 . S Z Á M

[close]

p. 13

G A Z D A S Á G 13 Megfelelõ marketing nélkül nincs turizmus Új utakon a Fonyódi Turisztikai Egyesület Az elmúlt fél évtized a balatoni idegenforgalom túlélési produkciójáról szólt - a helyzet azonban napjainkban sem túlságosan reménykeltõ. Makkos Péter, a Fonyódi Turisztikai Egyesület korábbi, valamint Altorjai Balázs jelenleg funkcióban lévõ elnöke szerint is a huszonnegyedik órában vagyunk. Számtalan - tradicionálisnak korántsem mondható – kötelezettséget vesznek vállukra azok a turizmusban érintett vállalkozók, akik önkéntesen, térítés nélkül irányítanak egy-egy szervezetet. Makkos Pétert a Fonyódi Turisztikai Egyesület alapítói kérték fel az elnöki pozícióra, s a köztiszteletben álló étteremtulajdonos lerakta azokat az alapokat, melyre a hatvannyolc tag a jövõben építhet. - Fiatal, felkészült, s a turizmus minden rezzenését érzékelõ, figyelemmel kísérõ szakember lett az utódom. Tapasztalataimra, tanácsaimra természetesen mind az egyesület, mind annak irányítója továbbra is számíthat, ám a napi üzletmenet mellett képtelen vagyok teljes erõvel a köz ügyei mellett munkálkodni. Az alaptéziseket közösen, a tagság egyetértésével fogalmaztuk meg, s benne olyan helyi és regionális teendõket is célul tûztünk ki, melyek végre kimozdíthatják a holtpontról a balatoni idegenforgalmat. A legfontosabb ezek közül: megfelelõ marketing nélkül elképzelhetetlen a Uniós és hazai támogatásokból fejleszt Tapolca Tapolca Város Önkormányzata képviselõ-testülete egy éve fogadta el a „Tapolca Város Önkormányzata Gazdálkodásának 2011-2014 évekre vonatkozó Stratégiai Programja, Iránymutatás a 2014-2017 évek közötti fejlesztésekhez” címû dokumentumot. A város vezetése fontosnak tartotta, hogy megvalósítása, a város fejlõdése érdekében hazai és uniós forrásokat vonjon be fejlesztéseibe. Császár László, Tapolca polgármestere és Lasztovicza Jenõ, a Veszprém megyei Közgyûlés elnöke ünnepélyes szalagátvágáson Az elmúlt évben Tapolca Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a tapolcai kerékpárforgalmi hálózat további fejlesztésére. A „Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” címû, KDOP-4.2.211-2011-0004 azonosító számú projekt 90 százalékos támogatási intenzitású, 87.066.127,- Ft összegû támogatásban részesült, amely az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából és a Magyarország központi költségvetésébõl kerül finanszírozásra. Az önerõ biztosítására Tapolca Város Önkormányzata vállalt kötelezettséget. A támogatási szerzõdés megkötésére 2012. január 13-án került sor. A beruházással a Tapolca, Dobó városrész és a Sümegi úti kerékpárhálózat közötti szakasz épül meg. A projekt befejezési határideje 2012. október 31., a beruházás összköltsége 96.740.141,- Ft. A kivitelezésre a Vállalkozási szerzõdés a jó tapolcai referenciával rendelkezõ HORVÁTH-ÉP Közmû-, Út- és Mélyépítõ Kft.-vel került megkötésre 2012. május 16-án, ünnepélyes keretek között. A kedvezményezett Önkormányzat a projekt során felmerülõ és vállalt nyilvánosság biztosítási és szemléletformálási feladatok ellátására a Tapolcai Városfejlesztési Kft.-vel kötött szerzõdést. A tapolcai belterületi úthálózat felújítására Tapolca Város Önkormányzata az elmúlt években is több pályázatot nyújtott be és sikeres projekteket valósított meg. Régóta dédelgetett „álma” volt a városnak, hogy a Keszthelyi út Ipar utcai körforgalmi csomópontja és a Hõsök tere közötti szakaszának, valamint a Május 1. utca teljes hosszának felújítására és korszerûsítésére sor kerüljön. Ennek megvalósítására az Önkormányzat önerõbõl nem lett volna képes, ezért amikor a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” címmel, és KDOP-4.2.1/B-11 kódszámmal megjelent a pályázati felhívás, 2012. január 30-án projektjavaslatot nyújtott be. Tapolca Város Önkormányzata „Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerûsítése” címû, KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037 azonosító számú pályázatát a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. február 1-jei nappal befogadta. A pályázatokat az Irányító Hatóság elbírálta, és 2012. április 21-én levélben adott értesítést arról, hogy 90%os támogatási intenzitás mellett, 107.023.698,- Ft-os elszámolható összköltséggel támogatja azt. A projekt megvalósításával Tapolcának lehetõsége nyílik arra, hogy a város legrosszabb mûszaki állapotban lévõ útszakaszait felújítsa, korszerûsítse. A Közép-Dunántúli Operatív Program lehetõséget biztosított arra, hogy a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú, KDOP-4.2.3-11 kódszámú pályázati felhívásra Tapolca is benyújtsa projektjavaslatát. A projektjavaslat célja a távolsági és helyközi vasúti és autóbusz, valamint a helyi járati közlekedés fejlesztése, intermodális csomópont létesítése, a vasútállomás és az autóbusz-állomás épületeinek infrastrukturális felújítása, a kapcsolódó forgalmi rend miatt utak építése, zöldfelületek létesítése, utastájékoztató rendszerek létrehozása volt. Az elnyerhetõ támogatás mértéke 400 millió forint, ehhez Tapolca Város Önkormányzata legfeljebb 60 millió forint összegben biztosított saját forrást. A Közremûködõ Szervezet, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2012. április 12-én KDOP-4.2.3-11-2012-0006 azonosító szám alatt a pályázatot befogadta és tartalmi ellenõrzésre bocsátotta. A kerékpárút hálózat fejlesztésére, a belterületi úthálózat felújítására, a közösségi közlekedés feltételeinek minõségi javítására való önkormányzati törekvés egybeesik a tapolcai kistérség állandó lakosságának és az idelátogató vendégek igényeivel, elvárásaival. Makkos Péter és Altorjai Balázs turizmus. Természetesen nem elég a tópartra csábítani a vendégeket: ár-érték arányos szolgáltatásban kell részesíteni õket, s színvonalas szórakoztatással szükséges biztosítani felhõtlen pihenésüket, kikapcsolódásukat. Az igények felmérése indokolttá teszi a visszacsatolást, a turisták véleményének ismeretét. Az utód, Altorjai Balázs az Agrár Európa Kft. munkatársaként vidék- és agráripari fejlesztési stratégiával, pályázatírással, elemzéssel foglalkozik, de jelentõs rálátása van az idegenforgalom alakulására, a Balaton vonzerejének megtorpanására is. Álláspontja szerint csak a tények, a realitások, a trendek pontos ismeretében lehet meghatározni a feladatokat, a reális célokat. - Megkerülhetetlen a turisztikai egyesület szerepének pontos meghatározása a helyi közéletben, csakúgy, mint a stratégia kidolgozásához nélkülözhetetlen adatok beszerzése. A turisztikai szezon erre kiválóan alkalmas lesz – reprezentatív kérdõíven fogjuk megismerni a hozzánk látogatók véleményét. Kíváncsiak leszünk arra, hogy milyen igényekkel érkeztek, s tapasztalataik fedik-e korábbi elképzeléseiket. Ez a felmérés jó kiindulópont lesz a jövõ évi programok szervezéséhez is, hiszen össze kell vetnünk az általunk kínált lehetõségeket a turisták érdeklõdési körével. Ami bizonyosnak tûnik: bõvítenünk kell az aktív pihenéssel kapcsolatos szolgáltatások körét. A vízi sportok, a horgászat, a kerékpáros turizmus iránt már eddig is élénk érdeklõdést tapasztaltunk, ám a kistérségi együttmûködés keretében számtalan új úti célt fogalmazhatunk meg. S bár a TDM szervezetek nonprofit jelleggel mûködnek, egy gazdasági társaság lehetõséget biztosíthat a saját bevételek növelésére. Ajándéktárgyak árusítása, túra- és rendezvényszervezés egyaránt beleférhet az új profilba. Fonyód a kisrégió centrumában helyezkedik el, ezért az együttmûködésre is nagy hangsúlyt fektetünk. Minden fórumon az összefogás mellett foglalunk állást, hiszen a potenciális külföldi vendég szemében a Balaton mint azonos tájegység jelenik meg. Ebbõl adódóan fõként a strandokra kell koncentrálnunk – azt valljuk, hogy a fürdõhely színvonala az adott település hû tükre, bélyege. Ennek megfelelõen nálunk a hármas egységhez a jó minõség, a jó szolgáltatás és a jó étterem tartozik. Hatvannyolc tagunkban már tudatosult, hogy bármelyiküknél is jelenik meg a városba érkezõ turista, az Fonyód vendége. S bár hosszú út áll még elõttünk, a kezdetek bizakodásra adnak okot. P. T. Süli Ferenc 2 0 1 2 M Á J U S

[close]

p. 14

14 G A Z D A S Á G Club Aliga: a minõségi turizmus zászlóshajója lehet Bár mindössze néhány hete tölti be jelenlegi pozícióját vaslatára lemondtunk a korábban Balatonvilágos szimbólumának Liron Or, a Shikun&Binui ingatlanfejlesztõ cég ügyvezetõ elképzelt, húszemeletes hotel építésérõl is. Ez nem gesztus volt réigazgatója, naprakész információkkal rendelkezik a maszünkrõl, hanem jelzés: semmit sem teszünk a világosi akarat ellen. gyarországi beruházásokkal kapcsolatban. A tájékozottKét, egyenrangú fél közös döntései segítik tehát az idegenforgalom ságnak ebben a szakmában különös jelentõsége van, hiúj arculatának és vonzerejének meghatározását, s ezek a közös dönszen az egész kontinensen végigsöprõ válság talán ezen a tések jellemzik a Club Aliga fejlesztését is. Számunkra a legfontotéren okozta a legnagyobb anyagi veszteségeket. A Club sabb: legyen végre olyan elfogadott szabályozási terv, amely az álAliga tulajdonjogát öt éve birtokló vállalkozás helyzetét, talánosságokon túl a részleteket is tartalmazza. Abban bízom, hogy pozícióját azonban nem csak - s nem elsõsorban - a pénzegy éven belül túl leszünk ezen a szakaszon, s megtörténik a koncepügyi környezet formálja: a hajdani pártüdülõ teljes reció elfogadása. Ígérhetem, hogy a korábbi idõszakkal szemben a konstrukciója alapos és hosszan tartó elõkészítést igényel. Club Aliga területén minden nyitott lesz a vendégek, a látogatók - A végleges koncepció kialakításának alapvetõ feltétele volt a elõtt. A szabályozási terv egyben a település jövõképének részét kéhelyi önkormányzat, a világosi-aligai ingatlantulajdonosok és cépezi – eltûnnek a kerítések, az utak szabadon átjárhatóak lesznek, s günk szoros együttmûködése. Ez egyértelmûvé teszi, hogy csak reményeim szerint a parti sáv végre együtt lélegzik Balatonvilágos konszenzussal elfogadott szabályozási tervre épülõ fejlesztések tör- Fekete Barnabás polgármester és Liron Or ügyvezetõ egészével. Ha ez a több hektáros terület szabályozási terve elfogaténhetnek a településen. Ismerem a létesítmény történetét, s annak igazgató dásra kerül, azonnal megkezdjük a beruházást vagy saját tõkével, is tudatában vagyok, hogy milyen szerepet tölt be a Balaton a mavagy külsõ vállalkozók – esetleg az egész éves mûködtetést garangyar turizmusban. E téren egyébként meglehetõsen otthonosan mozgok, hiszen jelentõs idegenforgalmi intáló nemzetközi szállodalánc – bevonásával. Meggyõzõdésem, hogy minõség és kuriozitás fogja jellemezgatlanfejlesztéseket irányítottam a Vörös-tenger partján is. Nemzetközi tapasztalataim bizonyára segítséni az itt található szolgáltatásokat. Fontos értéknek tartjuk a vitorlás- és a közszolgáltatást végzõ kikötõt get nyújtanak ahhoz, hogy a legjobb projektek megvalósítását szorgalmazzam. Úgy látom: az elõkészítés is, melyek fejlesztése ugyancsak a koncepció részét képezi. nehezebb szakaszain már túljutottunk, s olyan fázisban kapcsolódhatok be a munkába, amely egyre közeLiron Or szerint a Club Aligánál történõ beruházás ékes bizonyíték lesz arra, hogy az ingatlanfejleszlebb hozza a konkrét fejlesztéseket – ad rövid áttekintést a jelenlegi helyzetrõl az igazgató. tés területén csak a hosszú távú elképzeléseknek van jövõjük - s õk így gondolkodnak a Balaton vonatLiron Or elmondta: a beruházás megkezdése harmóniában van mind az önkormányzat, mind a válkozásában. A görbe ugyan napjainkban még lefelé mutat, ám a Club Aligához hasonló pénzügyi befeklalkozás érdekeivel, hiszen csak jól prosperáló turisztikai létesítmény képes tartósan munkahelyeket tetetések segítik az irányváltást. Erre pedig nagy szükség lesz a magyar tenger partján, hiszen a korábban remteni, bevételt képezni. nagy publicitást kapott turisztikai elképzelések – s a köréjük szövõdõ zavaros privatizációk – már mind - Hosszú távra tervezünk, s elképzeléseinket is ennek megfelelõen kívánjuk megvalósítani. Szó sincs tefeloldódtak a tó tarajos hullámaiban. Süli Ferenc hát arról, hogy egyetlen ütemben több ezer férõhellyel növelnénk a szállodai kapacitást, sõt a helybeliek ja- Balaton Boat vitorlás kiállítás - 13. alkalommal Idén immár a 13. alkalommal rendezték meg a Balaton Boat kiállítást április 29 és május 1 között. A balatonlellei vitorláskikötõ újra kiváló otthona volt az eseménynek, ahol a három nap során számtalan programmal, érdekességgel, no és sokféle vízi jármûvel ismerkedhettek meg az érdeklõdõk. Az ünnepélyes megnyitón Horváth Gyula, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy 13 évvel ezelõtt azzal a céllal indították útjára a hajókiállítást, hogy fejlõdõ vitorláskikötõiknek minél nagyobb piaca legyen. Ez a cél teljesült, hiszen folyamatosan fejlõdött, bõvült a kiállítás, s a vízi jármûvek mellett megjelentek az ezekhez kapcsolódó kiegészítõ eszközök, berendezések is. A tavalyi és tavalyelõtti kedvezõtlen idõjárást idén végre ragyogó napsütés váltotta, s ennek, valamint a több napos ünnepnek is köszönhetõen mintegy háromezren voltak kíváncsiak a rendezvényre. Mint Nagy Viktória, az esemény fõszervezõje elmondta, a csaknem negyven kiállító között megjelentek a korszerû, környezettudatos megoldásokat kínáló cégek is, amelyek elektromos, illetve napelemes hajókat kínálnak. Különlegességnek számított a multifunkcionális hínárvágó, valamint a kiállításon megtekinthetõ volt Carina, a Földkerülõ vitorlás, amelyen Néder Áron 3 év alatt vitorlázta körbe a Földet. A sport- és túrahajók mellett a Balatonon nagynak számító, tizenöt méter hosszú vitorlás is megcsodálható volt. A kiegészítõ programok is igen sok érdeklõdõt vonzottak a három nap során. Az egyik legnépszerûbb esemény az Atlanti óceánt egyedül átszelõ Rakonczay Gábor élménybeszámolója volt. A belépõdíjat fizetõ látogatók részt vehettek egy borkóstolóval egybekötött sétahajózáson is a Helka motoros hajó fedélzetén. Gy.L. Utazás kiállítás Veszprémben Az idén a korábban megszokott helyszín, az egyetem aulája helyett a Lovassy gimnázium tornacsarnoka adott otthont a Veszprém megyei turisztikai bemutatónak. A közel harminc standon hatvan turisztikai szolgáltató, marketing szervezet, kistérség, utazási iroda mutatkozott be. A két napos rendezvény díszvendége a Kvarner-öböl partján található horvátországi kisváros, Opatija volt. A vásárt megnyitó Lasztovicza Jenõ, a Veszprém megyei Közgyûlés elnöke a díszvendég mellett kiemelten köszöntötte azokat a kiállítókat - Kovászna megye, Lesencéktõl a Balatonig kistérség, Anna Tourist, Lovasi Tourist, Regina Tourist és a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum - akik az elsõ kiállítástól mostanáig minden évben bemutatták szolgáltatásaikat. A megyei közgyûlés elnöke hangsúlyozta: az új helyszínû vásár miden bizonnyal ezúttal is hozzájárul ahhoz, hogy a bemutatkozó térségek, - amelyek az ország számtalan vidékét képviselték - vállalkozások, még jobban megismertessék magukat, s szolgáltatásaikat. A.A. A díszvendég, Opatija standja Vonzó hosstess invitálta az érdeklõdõket X I X . É V F O L Y A M 5 . S Z Á M

[close]

p. 15

G A Z D A S Á G 15 Városközpont fejlesztés – Uniós támogatással A Zamárdi Városközpont Funkcióbõvítõ Integrált Fejlesztése címû, DDOP-4.1.1/A-09-2f-2001-0006. kódszámú pályázat keretében Zamárdi Város Önkormányzata a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a tervezett 354.855.905,- Ft összköltségû komplex beruházásra 281.845.503,- Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert. Függetlenség Napja, Fenyõvirágzás Fesztivál Fenyvesen Elsõ alkalommal rendezte meg a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület – hagyományteremtõ jelleggel - a Fenyõvirágzás Fesztivált. A négynapos rendezvénysorozat részét képezte a már hagyománynak számító „Függetlenség Napja”, melyet minden évben május 12-én, a település önállóvá válása alkalmából szervezett meg Balatonfenyves. A pályázat Önkormányzat által biztosítandó önereje: 70.825.943,- Ft. A pályázatban szereplõ projektelemek: 1./ Zamárdi, Kossuth L. u. Kertmozi külsõ felújítása, eszközbeszerzése 2./ Zamárdi, Eötvös utca végénél található szabad strandi részen Balaton tér II. (Közösségi tér, Balaton Szíve szoborral) 3./ Zamárdi, Kossuth L. u. végénél található szabad strandi részen Balaton tér I. (fanapozók, Balatonba benyúló stégek) 4./ Zamárdi, Honvéd u. 6. szám alatt található Közösségi Ház külsõ felújítása, belsõ átépítése 5./ Zamárdi Város Polgármesteri Hivatala melletti Szabadság tér (Városháza tér) átalakítása 6./ Zamárdi Város Polgármesteri Hivatalának külsõ felújítása, nagyterem átalakítása 7./ Zamárdi, Rákóczi Ferenc utca teljes rekonstrukciója 8./ Zamárdi, Szt. István utca Non-Stop ABC külsõ felújítása (vállalkozó önerejével) A négy nap alatt számos koncert, gyermekmûsor, játszóház és sztárvendégek szórakoztatták a rendezvényre látogatókat. A Függetlenség Napjának ünnepén - a sok éves hagyománynak megfelelõen – idén is kitüntette Fenyves azokat a személyeket és közösségeket, akik – amelyek - az elmúlt években sokat és eredményesen tettek a településért. Ebben az esztendõben a testület „Balatonfenyvesért” kitüntetõ címet adományozott a poznani Elwira Witonak, valamint a Fekete István Általános Iskola alkalmazotti körének. Lombár Gábor, Fenyves polgármestere ünnepi beszédében felidézte a település több mint egy évszázados történetének legfontosabb eseményeit, majd a közelmúlt mérlegét vonta meg: - Huszonegy esztendeje végre az urnákhoz járulhattunk, és dönthettünk a jövõnkrõl, arról, hogy az elkövetkezendõkben magunk kívánjuk sorsunkat igazgatni. Jó döntés volt, mint azt most már bátran kijelenthetjük. A több mint öt önkormányzati ciklusban a képviselõ-testület jó füllel meghallotta és tiszta szemmel látta meg a község problémáit, melyeket igyekeztünk úgy kezelni, hogy közben kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekek, idõsek, és a szociálisan segítségre szorulók gondjainak megoldására. Ezt követõen soha nem látott, és tapasztalt ütemben kezdett fejlõdni Balatonfenyves. Ma örömmel jelenthetem, hogy testvér települési kapcsolataink is sikeresek: a magyar, székely, lengyel kontaktus példaértékû, s immár három éve minden nyáron találkoznak gyermekeink is - idén éppen itthon, nálunk. Nem csak a boruk kiváló – villányiak nyerték a zamárdi fõzõversenyt A kondérok körül közel húsz csapat tagjai serénykedtek, az ifjak az alkalmi ringben kioszthattak – volna – néhány jobbegyenest Erdei Zsolt világbajnoknak, a kevésbé aktív, szemlélõdésre hajlamos vendégek pedig megcsodálhatták a Sifu Robert Lyons által irányított Magyar Shaolin kung fusok bemutatóját. A A projektelemek várható megvalósulási ideje: 2012/2013-as év. 2012. június 30-ig a Balaton tér I. és Balaton tér II. kerül kialakításra, valamint a Kertmozi újul meg. Várhatóan 2012. június 15-tõl 2012. szeptember 30-ig a Közösségi ház külsõ-belsõ felújítására is sor kerül. A többi projektelem átalakításának, kivitelezésének kezdési ideje még a közbeszerzési eljárás függvénye. Orlik Zoltán, Csákovics Gyula polgármester és Erdei Zsolt népszerû balatoni üdülõhely, Zamárdi strandján rendezett fõzõversenyen elõször szerepelt a testvérváros, Villány fõzõválogatottja a legendás borász, Wunderlich Alajos vezérletével. Gyõzelmük ugyan vitathatatlan volt, ám a rangos zsûri – Magyar György ügyvéd elnökletével – a másik „testvér”, Székelyvétke csapatának teljesítményét is kiemelkedõnek minõsítette: méltán kapták meg az erdélyiek a gasztronómiai különdíjat. S hogy a fõzésben a rutinnak mily fontos szerepe van, arról a helyi nyugdíjas klub ezüstérme tanúskodik, míg a színjátszók remek „produkciójukkal” a dobogó alsó fokára léphettek fel. 2 0 1 2 M Á J U S

[close]

Comments

no comments yet