2011. december Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2011.12

Popular Pages


p. 1

B A L A T O N I XVIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011 DECEMBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 5-7 Mit vár az új évtõl? 11 Hévíz, a turisták paradicsoma 12-13 2012. évi naptár 19 Az Elnök nagymester

[close]

p. 2

2 AKTUÁLIS LAPSZÉL Startra magyar! Itt az idõ, most, s nem soha! Itt az idõ, hogy felpattanj tunyaságodból, s talpra állj! Talpra hát, magyar! Vagy inkább: startra!? Mert itthon, e Duna-Tisza völgyben az emberek egyre nagyobb része „nem lelé honját e hazában”… Húszéves lányom azt mondja: õ Londonba, vagy Amerikába megy dolgozni, mert itthon minden „csõd”. S amikor észérvekkel és lelki „terrorral” rá szeretnék hatni, hogy gondolkodjon el, hiszen mi magyarok vagyunk, nekünk ez az országunk, nekünk ezt az országot kell építeni, szolgálni … az én szívem szorul el a legjobban, mert rájövök: maximum a lelkére hathatok, észérveim ugyanis elfogytak az elmúlt évek alatt. Valóban: mihez is kezdhet itthon egy fiatal? Kezdjen bele a taposómalomba, gürcöljön látástól vakulásig egy nagy cégnél, vagy indítson el egy vállalkozást itt, a Balaton partján? Tényleg: mit tudok neki javasolni, ami legalább egy kis fénnyel, szebb jövõvel kecsegtet? Végezze el az orvosi egyetemet? S aztán csoporttársaival együtt szálljon fel egy buszra, amely külföldre viszi õket dolgozni azok után, akik már most letétbe helyezték távozási szándékukat? Vagy legyen olyan „idegenforradalmár”, aki megreformálja a hazai turizmust – az egész VILÁG ellenében? Mi, balatoniak azért még csak-csak elvagyunk. A nyár – bármennyire is nem volt annyira eredményes, mint szeretnénk – mégiscsak nyár volt, bevételt hozott, egy kicsit fellélegezhettünk, s két hónappal tovább tudjuk fizetni a svájci frank kölcsönünket… vagy esetleg át is tudjuk váltani forinthitelre (bár fogalmunk sincs róla, hogy hosszabb távon ezzel vajon jót cselekedtünk-e magunknak?) Mi, balatoniak azért is jobb helyzetben vagyunk az átlag magyaroknál, mert itt szinte minden családban van „idegenforgalmár”, vendéglátós, recepciós, szakács, vagy éppen takarítónõ, aki õsszel felkerekedhet, s meg sem áll Tirolig, ahol pár hónapnyi téli munkával javítani tud családja anyagi állapotán. Nem véletlen, hogy ilyenkor, Karácsony táján szinte alig akad olyan Balaton-parti család, akinek rokona, vagy legalább ismerõse ne dolgozna kint Ausztriában, Olaszországban, vagy Franciaország valamely síparadicsomában. Nos, akkor mit is mondhatnék húszéves lányomnak? Hogy tanulja ki a szakácsmesterséget, esetleg az angol felsõfokúja mellé szerezze meg az olaszt is ott kint, miután megtanul majd „európai színvonalon” mosogatni?.... Nem! Nem mondok semmit. De reménykedem, hogy egyszer csak véget ér a válság, s jobbra fordul itthon is a helyzetünk. Mert csak akkor van esély arra, hogy, ha pár évre távozik is, de utána végleg hazatérjen. S talán õ is rádöbben arra, hogy csak egy hazánk van, s azt nekünk, s nekik kell felépítenünk! Modernizáció a vidékfejlesztésben és a környezetvédelemben Az egyszerûsített foglalkoztatás bevezetésével a mezõgazdaságban duplájára nõtt az idényjellegû foglalkoztatottak száma, mert a gazdák ügyfélkapun, vagy telefonon is eleget tehetnek bejelentési kötelezettségüknek – mondta Fazekas Sándor az Infotér konferencián, Balatonfüreden. A tárcát és a háttérintézményeit valósággal átszövik az informatikai rendszerek: térinformatikai alkalmazások, nyilvántartások, integrált és szigetszerûen mûködõ hálózatok. A vidékfejlesztési miniszter a konferencián tartott elõadásában emlékeztetett arra, hogy az idén januárban az Európai Bizottság internetes támadás miatt a szén-dioxid kvóták kereskedelmének felfüggesztésére kényszerült, amikor a cseh nemzeti regiszterbõl eltûnt 475 ezer európai uniós kibocsátási egység, és más nemzetekkel együtt összesen 30 millió euró értékû kvótát loptak el ismeretlenek. A támogatások igénylése, és az uniós pályázatok miatt a miniszter fontosnak nevezte, hogy a magyar gazdák ismerjék a számítástechnika vívmányait. A minisztérium a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalon keresztül közel 600 milliárd forint támogatást juttat el évente a gazdákhoz, ezért különösen fontos, hogy a pénzekrõl az utolsó forintig számot lehessen adni – hangsúlyozta a miniszter. Szeptember végétõl új elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer segíti a gazdálkodókat, amely lehetõvé teszi, hogy otthonról is nyomon követhessék ügyeiket a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH). Az elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer aktuális információkkal szolgál az MVH-hoz benyújtott kérelmek elbírálásáról, az egyes projektek állásáról, illetve a Hivatal által nyilvántartott regisztrációs adatokról. Ügyfélkapus belépés után személyre szabott elektronikus felületen jelenik meg a felhasználó kérelmeinek listája (például támogatás-igénylés, kifizetés-igénylés), a gazdálkodó bármelyikbe betekinthet számos szûrõ és rendezési lehetõség segítségével. A rendszert több lépcsõben vezette be az MVH, a teljes körû feltöltés után közel 250 ezer gazdálkodó tájékozódhat gyorsan és korszerûen mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásainak elbírálásáról Fazekas Sándor elmondta azt is, hogy a tárca az Európai Unió vidékfejlesztési programjának keretében felújítja a helyi mûvelõdési házakat és korszerû Integrált Közösségi Szolgáltató Tereket hoz létre, ahol azok a gazdák is hozzáférnek a szélessávú-internethez, akiknek anyagi vagy technikai okokból otthon még nincs internethozzáférése. A már átadott közel 130 IKSZT mellett a jövõben 635 településen nyílik felújított, korszerû közösségi és szolgáltató tér, ezzel a vidékfejlesztési tárca egyfajta kultúr-missziót is teljesít. V.M. Hungarikum napok Tihanyban Újabb esély a szezon hosszabbítására A helyét immáron kinövõ gardameg Papp Róbert is, a Régi Idõk Udfesztivál mögött egy újabb renvara Skanzen és Étterem tulajdonosdezvény kopogtat erõteljesen Tiüzletvezetõje, aki szerint Tihany ideáhanyban: a hungarikumok feszlis helyszín a hungarikumok bemutativálja. Legalábbis ezt látszik tására, népszerûsítésére. igazolni az elsõ (november végi) A programsorozat része volt a hungarikum napok sikere. „Prémium Hungaricum Borok” védjeA háromnaposra tervezett esegyek átadása hét borászat képviselõmény egyik szülõatyja Horváth Zsolt inek, míg a nagyközönség számára országgyûlési képviselõ, aki aktív maradandó élményt garantált a látcsapatot fogott össze. A háttérben a ványsütés és a hungarikum ételek hungarikumok védelmérõl szóló törbemutatója, melyhez egy izgalmas vény tervezete áll. A finomítások és a versengést is csatoltak politikusok, részletek kidolgozása érdekében egy színészek, újságírók három csapatákonferenciát is szerveztek a Balaton ból. Az elkészült finomságokat V. Néés a Bakony kincsei címmel, melyen a meth Zsolt vidékfejlesztési államtittéma aktuális kérdéseit, a törvény kár zsûrizte. Bemutatkozott a minelõkészítési folyamatának stádiumát, den bizonnyal hungarikummá váló a lehetséges kedvezményeket, a jolevendulalekvár és néhány (szintén gosítványok körét vitatták meg poli- Disznóságok az asztalon levendulatartalmú) ital is, de lehetikusok, gazdálkodók, üzletemberek tett kemencében sült kenyeret és kabevonásával. A konferencia résztvevõi meghallgatták a Hajdú–Bilácsot is fogyasztani. har megyei tapasztalatokat, eredményeket, de szó volt a törvényA kondérok, üstök felõl szálló illatok azokat is odacsalogatták, tervezet stratégiai elemeirõl, a pályázati lehetõségekrõl is. Érdeklõakik nem tudtak az esemény hírérõl. Nem úgy egy magas rangú kídés övezte az egyik jeles hazai pálinkafõzõ bemutatóját éppúgy, nai rendõr delegáció! Õk egy teljes napot szenteltek Tihanynak, s mint a helybeliek szenzációs újdonságát, a levendulalekvárt. mint azt elmondták, kiválóan érezték magukat. Egyikük, professzor A Régi Idõk Udvara Skanzenben a fesztivál második napján látYu Funian szerint Kína vidéki falvaiban is hasonlóképp zajlik a diszványos, jó hangulatú disznóvágásra, fõzõversenyre, hurka-kolbász nóölés. A látványhoz, illatokhoz, forgataghoz zene és tánc is dukált: kiállításra került sor. A szervezõk szerint a háromnapos rendezvény fellépett többek közt autentikus népzenét szolgáltatva a Szentgáli testi és szellemi feltöltõdést egyaránt ígért. Ezt be is váltották, Banda, a Táltos Tánccsoport (Szentgál). melyhez a disznóvágáshoz elengedhetetlen hideg is hozzásegített. /A záró „Hurka Gyurka” nap már keveseket vonzott, így kevesen Nem titkolt célunk – mondta Herold Gábor szervezõ –, hogy a huncsalódhattak amiatt, hogy az elõzõ nap bõséges hurkaválasztékának garikumok védelmérõl szóló törvény elfogadásának kapujában már az illatát sem érezhettek meg, a finomságok sehol sem kellették együtt népszerûsítsük a hungarikumokat, nemzetünk kincseit, ezmagukat. Nem így kellett volna véget érnie a szezonhosszabitó renzel egyidõben megmutassuk, hogy nemcsak álom a szezon megdezvény sorozatnak. A szerk./ hosszabbítása, télen is van miért a Balatonra jönni. Ezt erõsítette (zatyipress) Gyarmati László X V I I I . É V F O L Y A M 1 2 . S Z Á M

[close]

p. 3

AKTUÁLIS 3 Ellentmondásos az Távvezérlés a MÁV egészségturizmus dél-balatoni vonalán fejlesztése A Magyar Fürdõvárosok Szövetsége egy közelmúltban elvégzett felmérésre alapozva kívánja erõsíteni a tagi kör képviseletét. Egyebek közt errõl is szó esett a kehidakustányi termálfürdõ konferenciatermében megtartott közgyûlésen. Lázár István elnök – mint házigazda –, polgármesterként és fürdõvezetõként is köszöntötte a tanácskozást A tanácskozásra elsõ ízben került sor az újonnan megválasztott elnök, Lázár István vezetésével, aki Kehidakustány polgármestere és a termálfürdõ vezetõjeként is házigazdája volt a rendezvénynek. Szabó Zoltán, a szervezet titkára, a Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon karának docense tájékoztatta a tagságot annak a felmérésnek az eredményérõl, amit a fürdõket üzemeltetõk körében végeztek el. A fejlesztési lehetõségek körülményeit, a befektetések idõtállóságát tekintve a válaszok azt mutatták, hogy a pályázatok bonyolult rendszere gátolja a beruházási források elérhetõségét, az utófinanszírozás pedig sokhelyütt a támogatás megszerzését is ellehetetleníti. Forgalom tekintetében a gyenge belföldi turizmus recesszióban tartja az ágazatot, a tartózkodási idõ szerinti idegenforgalmi adónemhez kapcsolt állami támogatás alacsony szintje miatt ugyancsak szûkültek a fejlesztési lehetõségek. A hiányok közt szerepel a kormányzati ciklusokon átívelõ gazdasági stratégia. A kormányzat által az egészségturizmusnak szánt kiemelt segítségérõl beszélt Szöllõsi László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. Hangsúlyozta: a versenyképesség növelése fontos az ország számára, mert csak így folytatódhat az a kedvezõ tendencia, miszerint immár emelkedõben van a magyar gyógyfürdõket látogató külföldi vendégszám. Az állami segítség megnyilvánul többek közt a vonzerõhöz hozzájáruló kulturális és természeti értékeken alapuló kínálatbõvítés támogatásában. Példaként említette a Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek munkájának generálását, amivel önkormányzati és vállalkozói együttmûködések segítik az imázs építést, közösen meghatározott fõ irányokra összpontosítják az anyagi erõket. Lázár István a jövõ feladatai közt említette a szövetség szakmai és gazdasági erõsítését. Egyebek mellett arra alkalmas helyszíneken a fürdõk üzemeltetéséhez szükséges szakmai képzések indításáról tett említést, célként fogalmazta meg, hogy Budapestet is megnyerjék a szövetséghez való csatlakozásra, a mûködés pénzügyi helyzetének javítására pedig pártoló tagok toborzására is kezdeményezést tett. A tanácskozáson egyfajta nemzetközi kitekintést jelentett a Vajdasági Egészségturisztikai Klaszter bemutatkozása. H. Á. November közepén Fonyódon adták át a MÁV Zrt. közel 2,3 milliárd forintból korszerûsített távvezérlõ rendszerét. A Szabadbattyán - Nagykanizsa közötti 150 kilométer hosszú pályaszakaszon történt fejlesztésnek köszönhetõen a dél-balatoni vasútvonal 21 vasútállomása és 15 megállóhelye felügyelhetõ és távvezérelhetõ a fonyódi irányítóközpontból. Az ország egyik legmodernebb, uniós szabványnak is megfelelõ központi forgalomirányító berendezésének átadó ünnepségén Szûcs Lajos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fõosztályvezetõje a magyar vasúti rendszer gazdasági pilléreirõl beszélt. Szólt a fejlesztésekrõl, s azok forrásainak biztosításáról, az unió által nyújtott lehetõségekrõl. - A most átadott fejlesztés kijelöli az utat, amerre a korszerû vasutaknak haladnia kell az utaskiszolgálás színvonalában és a mûködés költséghatékonyságában egyaránt - mondta Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója Fonyódon. A 21. századi komplex irányítási rendszer elõnyeirõl beszélve az elnök-vezérigazgató kiemelte, hogy a fejlesztés az eddigi szétdarabolt irányítási folyamatokat egységes egészbe foglalja a szakaszokon, növeli annak átbocsátó képességét és csökkenti az üzemzavarok elhárítási idejét. Javul a menetrendszerûség és nõ az üzemeltetés biztonsági szintje. A megújult rendszer a technikai fejlesztések mellett abban is újszerû, hogy a kivitelezés vállalkozói finanszírozásból valósult meg, melyet a MÁV Zrt. a rendszer alkalmazása során keletkezõ megtakarításokból törleszt. Ennek alapján a MÁV Zrt. a beruházás költségét 2 év türelmi idõt követõen, 10 év alatt fizeti ki a Prolan Zrt.-nek, mely az átadást követõ 15 évig végzi a rendszer hibaelhárítási és karbantartási feladatait. A rendszer kiépítésével megvalósul a távvezérlésre alkalmas távközlési rendszer, az utastájékoztatás is korszerûbbé válik. A rendszerbe integrált vasútállomások utasbarát szolgáltatásokat nyújtanak. Az állomási utasforgalmi és peronvilágítást távolról, automatikusan, a vonatforgalomhoz igazodva vezérli a rendszer. Az áthaladó vagy érkezõ vonatokra – netán azok késésére – szintén távolról vezérelt hangosbemondó figyelmezteti az utazókat. A menetrendrõl több megállóhelyen utastájékoztató információs oszlopok segítségével lehet majd tájékozódni. M. A. Speciális helyzetben a Balaton-parti települések Sorra járja a megyéket a Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetése, hogy véleményeket egyeztessenek a helyi polgármesterekkel a tervezett új önkormányzati törvényrõl. Gémesi György, a MÖSZ elnöke Somogy megyében, Fonyódon találkozott a településvezetõkkel. Vitaindítójában elmondotta, hogy az eddigi konzultációk jobbára négy olyan kérdéskörben folytak, melyek a legjobban izgatják a településvezetõket. Az egyik a közoktatási feladatok államosítása. – Nem értünk egyet az alapfokú oktatás állami kézbe adásával – fejtette ki az elnök. – Korábban sem az okozott gondot, hogy az önkormányzatok nem tudták mûködtetni az iskolákat, hanem hogy megoldatlan volt a finanszírozás. Az egészségügyi feladatok egy kézben történõ kezelését viszont elfogadhatónak tartja a szövetség, mivel ma rendkívül szerteágazó érdekrendszer mûködteti a nagyfokú átalakításra váró ágazatot.. A legnagyobb vitát a járások kialakítása váltja ki, amely nincs kellõen elõkészítve, mondotta Gémesi György. Szerinte legalább ötéves idõszak kellene, hogy ezt jól áttekintve, megfelelõ érdekegyeztetéssel, nagy hatékonysággal állami kézben lehessen mûködtetni. A negyedik kardinális téma a kétezres települési lélekszámhoz kötött hivatalok kérdése. A szövetség elnöke szerinte ebben nincs komoly forrásmegtakarítási lehetõség, de rendkívül sok konfliktust hordoz magában. – Mi inkább azt mondjuk, ne kössük lélekszámhoz, hanem nézzük végig térségenként a hivatalok számát, mennyi üggyel foglalkoznak és ehhez kell igazítani az elvárásokat – szögezte le a MÖOSZ elnöke. A konzultáción a lélekszámhoz kötött hivatalok kérdésében többen is hangsúlyozták, hogy a Balaton-parti települések különleges helyzetétõl semmiképpen sem szabadna eltekinteni. Fonyódon például – mondotta Hidvégi József polgármester - egyharmad az állandó, és kétharmad az üdülõingatlanok száma. A nyári idõszak komoly feladatot ró az önkormányzatokra, mivel három-négyszeresére duzzad a lakosság, ami plusz feladatokat és dolgozókat is jelent. Viszont erre minimális normatívát kapnak, ezért ennek kezelésére külön speciális programot kellene kidolgozni. /Sonline/ 2 0 1 1 D E C E M B E R

[close]

p. 4

4 AKTUÁLIS Régiós fejlesztési programok a BFT napirendjén Az év utolsó ülésén több, a régió jövõjével kapcsolatos tájékoztatót hallgattak meg a Balaton Fejlesztési Tanács tagjai, jelentõs számú érdeklõdõ figyelme közepette. A terítékre került témák átfogták mindazokat a lényegi kérdéseket, melyek kapcsolatban vannak az itt élõ emberek életminõségével. Halász János, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium államtitkára elõadásának felvezetõjében hangsúlyozta: a tárca tevékenysége, az ott Az elnökség kialakított szakmai elképzelések érdemben befolyásolják a tájegység százhetvenkilenc településének életét. Az államtitkár hangsúlyozta: háromszázhetvenezer érintett aspektusából kell megfogalmazniuk a Balaton fejlesztési koncepcióját a kultúra, az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás, az ifjúsági ügyek, a család és a sport területén. Megtudhattuk, hogy a régióban négyszáznegyvennyolc szociális feladatot ellátó intézmény mûködik, s korszerûsítésükre, újak létesítésére a jövõben is biztosít forrást a kormányzat. Számos új egészségügyi intézmény jelzi, hogy a kormányzat e téren is elkötelezett, de a már elavult épületek felújítására is jutott pénz: így többek között Siófok, Szemes és Tapolca részesült jelentõs állami támogatásban. Halász János jelezte: a kistérségi egészségügyi pályázatok változatlanul prioritást élveznek. ti pénzekre pályázni, ám már a 2014-20-as idõszakra is fel kell készülni. Két év múlva indulnak ugyanis az Integrált Területi Beruházás címet viselõ új európai uniós pályázatok, projektek. A specifikus régiók ügye kiemelt figyelmet kap majd, s a forráshoz jutás miatt is fontos önmagunknak – s természetesen a döntéshozóknak – megfogalmazni, hogy miért különleges, egyedi ez az elbûvölõ tájegység. Az államtitkári tájékoztatóra több reflexió érkezett: Bóka István, a BFT elnöke jelezte, hogy a társasági adón keresztül 25-30 milliárd forint jut a sportra, s ebbõl az összegbõl a balatoni turizmus is részesülhet. Bogó Ágnes, a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum vezetõje szerint a létesítményt állami tulajdonban kell tartani, hiszen rangos nemzetközi találkozási helyként tartják számon Európában. A centrum fejlesztését azonban célszerû a mûködési feltételek biztosításával egybekötni. Gruber Attila országgyûlési képviselõ a vízimentõk anyagi helyzetének stabilizálására kérte a kormányzati tisztségviselõket, ugyanis a cél nem változhat - a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. Balázs Árpád, Siófok polgármestere arról tájékoztatta a testületet, hogy a városi kórház a négymilliárdos pályázati támogatásnak köszönhetõen magas szinten tudja ellátni a régió állandó lakosainak és az itt pihenõ százezreknek az egészség- Bóka István, a BFT elnök és Fekete-Páris Judit, gazdasági igazgató Halász János NEFMI államtitkár Az államtitkár szólt arról is, hogy a vízimentõk anyagi finanszírozásának gondja komoly hullámokat vetett, ám a minisztérium közremûködésével a turisztikai szezonra ez a probléma is megoldódott. Halász János kitért arra, hogy a régió specifikus igényeinek megfelelõen kell az oktatást átalakítani: a szezonális jelleg miatt olyan szakmák elsajátítására – a vendéglátó-ipari mellett - célszerû a fiatalokat ösztönözni, amelyeket az õszi–téli hónapokban tudnak hasznosítani. A tárca kidolgozta az ehhez kötõdõ infrastrukturális fejlesztési koncepciót, s rendelkezésre állnak majd források az oktatástechnikai eszközök, az informatika folyamatos megújulására. Köztudomású, hogy az elmúlt években a régióban is több integrált közösségi teret alakítottak ki, ám az önkormányzatok szûkös anyagi helyzete miatt mûködtetésük nehézségekbe ütközik. A tárca és a kormány ezen a téren is segítõ kezet nyújt a fenntartóknak. Halász János elmondta azt is, hogy több tóparti kollégium bõvítésére, a diákok komfortérzetének javítására is jutott az állami büdzsébõl. Felhívta a figyelmet a térségi kulturális szereplõk együttmûködésének fontosságára, mellyel nem csak takarékosabban, de sikeresebben is lehet a régió érdekében tevékenykedni. Elõadásában kiemelt helyet kapott az örökségvédelem, hiszen a régió jeleskedik látnivalókban, építészeti és kulturális értékekben – ezek megóvása, közkinccsé tétele helyi és állami feladat. A Balaton melletti, ám nemzeti tulajdonban lévõ sportlétesítményekre kitérve jelezte: az irányítók ismerik az egyik legnagyobb létesítmény, a fûzfõi uszoda mûszaki állapotát: ennek felújítása sokáig nem halasztható. Halász János a BFT ülésén tartott elõadásában kitért arra is, hogy a régió vezetõinek, a települési önkormányzatoknak célszerû ugyan folyamatosan ágaza- ügyi ellátását. Feltette a kérdést: az oktatási intézmények állami tulajdonba kerülésével miként alakul majd a pályázati rendszer. A kérdésekre reagálva Halász János egyértelmûvé tette: lesz forrás a zánkai ifjúsági centrum korszerûsítésére, s maga is szolgalmazni fogja, hogy tavaszig megoldódjon a vízimentõk pénzügyi ellátása. Az iskolák pályázati úton történõ felújítása kapcsán jelezte, hogy a kormányzat a döntésbõl nem fogja kihagyni az érintett önkormányzatokat. A Balaton Fejlesztési Tanács ülésén a napirendi pontok között szerepelt a régió közlekedési helyzete is. A szaktárca munkatársának elõadásából kiderült, hogy a vasútfejlesztési program kiemelt részét képezi a Nagykanizsa-Budapest pályatest átépítése. Ennek keretében több szakaszon kétpályás úttestet alakítanak ki, zajcsökkentõ technológiát alkalmaznak, s ügyelnek a menetrend pontos betartására. Elmondta, hogy a rekonstrukciós munkálatok elõreláthatólag 2014ben fejezõdnek be. Figyelnek az aligai és a kenesei magas partok megóvására, s a tárca kiemelt jelentõséget tulajdonít a sármelléki repülõtér mûködtetésének. Gruber Attila a Siófok-Tab közötti vonal korszerûsítésének és a siófoki reptér felújításának sürgõsségét emelte ki hozzászólásában. Gál Lajos, gyenesdiási polgármester a sármelléki légikikötõ vasúti összeköttetésének fontosságát hangsúlyozta, egyben jelezte, hogy a balatoni peronok, állomásépületek korszerûsítése sem tûr halasztást. Bóka István – immár nem elõször – azt a közismert tényt emelte ki a téma kapcsán, hogy az északi part vasúti, közúti közlekedésének fejlesztése mind sürgetõbb feladat. Süli Ferenc Fotó: Andrássy Antal X V I I I . É V F O L Y A M 1 2 . S Z Á M

[close]

p. 5

AKTUÁLIS 5 Balatoni évtized civil munkával Tíz esztendõre tekint vissza a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének munkája. Az utóbbi öt éves ciklusban Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere elnökletével tevékenykedett a közösség. - Polgármesterré választásomat követõen ezt az egy társadalmi tisztséget vállaltam, tekintettel arra, hogy magam is a civil körökbõl érkeztem a közéletbe. A gyenesdiási Forrásvíz Természetbarát Egyesület delegáltjaként kerültem az elnökségbe, s dolgozom elnökként a hamarosan lezáruló ciklusban. - Milyen eredmények láthatók az évtized, s annak második fele tükrében? - Nagyon fontos momentum, hogy csaknem 25 civil szerveGál Lajos zetbõl áll a tagságunk. Ezek közt vannak nagy, az egész régiót lefedõk, mint a Nõk a Balatonért Egyesület, több száz fõvel. Tagszervezeteinknek a tíz esztendõ távlatában fontos szempont volt kiállni az önálló balatoni régió megteremtéséért, elindítani a Kék-Zöld Szalag Mozgalmat, részt vállalni a Kék Hullám Zászló minõsítésben, továbbá balatoni konferenciákat szervezni halász-hogász, s vízvédelmi témákban, részt venni a Balaton Díszpolgára címre való jelölésben. Kiemelt terület a Balaton tóvédelme, vízvédelme, a vízgyûjtõ terület rendezett, tájképi védelme, ezek mentén történõ civil érdekképviseleti kiállás. Településszépítõk, horgász és vitorlássport közösségek egységet képeznek a gondolkodásukkal abban, hogy élhetõ és fenntartható maradjon a Balaton. Sok olyan feladat van, amit egy-egy önkormányzat nem tud ellátni, vállalkozásoknál nincs rá forrás. Az elmúlt évben elértük, hogy a Balatoni Fejlesztési Tanácsban szavazati joga van a képviseletünknek. Én egyebek mellett azzal az eltökélt szándékkal vettem át az elnöki tisztet, hogy a Balatonnak civil alapokon nyugvó szerepe legyen a Nemzetközi Élõ Tavak (a Living Lakes) mozgalomban. Ennek elérését ugyancsak kiemelt eredményként tarthatjuk immár számon. Technikailag lényeges továbbá, hogy önálló web-oldalon (www.bcszsz.eu) tudjuk megjelentetni a híreinket, s a mûködési körülményeink színvonalához tartozik, hogy titkári tisztségben a napi feladatokat egy megbízott látja el. A BFT munkájában való részvétel adta meg a lehetõséget, hogy kiállhattunk a zagyterek önkormányzatok általi visszaszerzése mellett, ebben a kezelõi jog biztosítására közeli a kilátás. Sikerült továbbá kompromisszumokra jutni a kikötõk meder- és parthasználati díjának drasztikus emelési terveit illetõen is. Ennek a lényege a bejelentett tarifaemelés 10 százalékos mérséklése, s az így megállapított díj 5 év alatti fokozatos bevezetése, állami pénz nélkül létrehozott kikötõknél pedig a díj elengedése. Szorgalmazzuk az önálló programozási régió megteremtését, s van még egy speciális igény, hogy a TDM szervezetek mellett az úgynevezett környezetvédelmi együttmûködés modell (ECM) is tudjon elindulni. Vállalom, hogy ez az én „vesszõparipám”, ami nevezhetõ akár „környezetvédelmi TDM”-nek is. Valójában egy környezetvédelmi együttmûködési modellrõl van szó a civil szervezetek, az önkormányzatiság, és köztes testületek munkájával, kistérségi és regionális szinten. Ez egyébként benne van a BFT 20 éves koncepciójában, erre lehet pályázni, s ezt meg is tettük. Széles kompetenciánkat mutatja, hogy képviseletünk olyan konferenciákon való részvételre is lehetõséget kapott, amivel nem csak Európába jutottak el a Balaton hírei, hanem Amerikába és Ázsiába is: közvetlenül Mexikóba, Kínába. - Milyen alapok teremtõdtek a mûködés elsõ 5 éves ciklusában? - Az elmondottak mindegyike. De nem hagyható ki, hogy a szövetség Simonné Zákonyi Tünde elnökletével jött létre, az õ érdemeinek a fémjele a stratégiai pontok összeszervezése, a helyes irányok kialakítása. Az õt egy év után követõ, sajnos ma már néhai Szabó Tivadar (Fonyódért Egyesület) a nemzetközi szintû lehetõségeket mélyítette el. Ezek révén különféle vízminõség-védelmi monitoring (Life) programok zajlottak a BCSzSz lebonyolításában, egy 465 milliós pályázat keretében. - Hogyan prognosztizálható a következõ idõszak? - A további építkezésnél bõvítésre lesz szükség, s ehhez új alapok is kellenek. Készen van egy olyan együttmûködési megállapodás tervezet, mely a Balaton térségében aktívan munkálkodó érdekképviseleti szövetségeket tömöríti egységbe. Ilyen a közelmúltban megalakult Balatoni Regionális Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szövetség, a Balatoni Horgász Szövetség, a Bakony-Balatoni Horgász Szövetség és a parti településekbõl álló Balatoni Szövetség. Mindenképp szükséges megerõsíteni a szakmai együttmûködést a Balatoni Fürdõegyesületek Szövetségével, kiegészítve azt a kapcsolatot, ami már megvan a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal, a Limnológiai Kutató Intézettel és a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.-vel. Így megteremthetõ lenne egy Balatoni Civil Kerekasztal Fórum. A civil szövetség eddigi munkája generálta ennek az együttmû- Civil szervezetek képviselõi az együttmûködési megállapodás aláírásán ködésnek az igényét. Ez a közös gondolkodás színterét kell, hogy adja. A cél az, hogy a tenni akaró közösségek ne párhuzamosan mûködjenek, adott témákban legyenek jó és elõremutató javaslataik, s kapcsolatuk egymással. Ennél a kerekasztalnál mindenki tudja a hangját hallatni, megsokszorozható lesz így a civil társadalmi tõke ereje. - Miként tekint a februári tisztújítás elé? - Ha az említett együttmûködések mentén folytatódik a munka, akkor bárki alá kerül az elnöki szék, a szövetséget nem lesz nehéz jó irányban tartani. Én azt szeretném, ha az elnök személyével egy tisztán civil arca lenne a közösségnek. Ha tudom, természetesen továbbra is szívesen segítem az ígéretes jövõ elõtt álló szövetség munkáját, olyan minõségben, ahogy a közgyûlés dönt. Horányi Árpád A Balatonért dolgoztak Gyenesdiáson ülésezett a Balatoni Szövetség A Balatoni Szövetség (BSZ) decemberi közgyûlésének kiemelkedõ és ünnepélyes programja az idei Balaton-Dijak, s a Balaton Díszpolgára címek átadása volt. Elõtte azonban még megtárgyalták a szövetség és a különbözõ térségi szervezetek együttmûködésének tapasztalatait, valamint tájékoztatót hallgattak meg a legutóbbi két közgyûlés közben végzett elnökségi munkáról. A szövetség hat szervezettel épített ki az elmúlt években érdemi együttmûködést, amelyet tovább erõsített ez évben. Legkorábban 1994ben, a Balaton-parti Fürdõegyesületek Szövetségével kötött megállapodást, majd 2001-ben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal. 2004 óta érvényes a Nõk a Balatonért Egyesület- A díjazottak tel, a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségével, az MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóságával, illetve jogelõdjével, valamint a Balaton Fejlesztési Tanáccsal kialakított együttmûködés a régió fejlõdése érdekében. A legutóbbi két közgyûlés között a Balatoni Szövetség, illetve az elnökség, többek között a Kék Hullám strand- és kikötõ minõsítésével, a mederhasználat, a zagykazetták, az állami tulajdonú ingatlanok átadásának, a hulladéktörvény, a hajózási tõkejuttatás fizetésének elhalasztásának, a kerékpárutak helyzetének, valamint az önkormányzati törvény kérdésével foglalkozott, s fejtette ki a testületek véleményét, álláspontját. A tájékoztatók tudomásul vétele után a BSZ Balaton-díját Ruzsics Ferenc elnök adta át a Keszthelyi Vöröskeresztes Vízimentõ Egyesületnek, Balázs Árpád siófoki polgármesternek és a Róka Ildikó, Móczár István újságíró párosnak. A közgyûlésén adták át Balaton Díszpolgára címet is, amit az önkormányzati szövetség mellett a Balaton-parti Fürdõegyesületek Szövetsége, a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége, a Nõk a Balatonért Egyesület, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács által hét éve közösen alapított. A kitüntettek: Udvardi Erzsébet festõmûvész, Fejér Vilmos, a Balatoni Vízügyi Kirendeltség nyugalmazott vezetõje, Lázár János, a BSZ titkára és posztumousz a közelmúltban elhunyt Gérusz Miklós, a balatonvilágosi fürdõegyesület volt elnöke. A.A. /fotó: Balatontipp/ 2 0 1 1 D E C E M B E R

[close]

p. 6

6 TELEPÜLÉSEK Mit vár az új évtõl? A Balatoni Szövetség legutóbbi Gyenesdiáson megtartott közgyûlésén – élve az év végi alkalommal, megkérdeztünk néhány polgármestert: mit vár a jövõ esztendõtõl? Péter Károly, Vonyarcvashegy - Hóeséses januárt és februárt szeretnék, ami a tél hangulata mellett megadja a kellõ vízutánpótlást a Balatonnak, a nedvességet a földjeinknek, hogy szép szõlõnk, jó gyümölcsünk, bõ termésünk legyen. Ha így köszönt ránk az új szezon, olyan vonzerõ lesz, hogy nem kell majd panaszkodnunk. Ez a természettõl való kívánalom minden új esztendõvel elhozza a reményt, az optimizmust, az elszántságot ahhoz, hogy a konkrét terveinket valóra váltsuk. Turisztikai Egyesületünk nyertes pályázat segítségével a strandnyitásra létre akarunk hozni egy fitnesz-parkot. A vendéglátó vállalkozók ugyancsak sikeres pályázati támogatás révén a büfésor megújításával készülhetnek a szezonra. Bízom, hogy a lakossággal, a nyaralótulajdonosokkal, az általuk alkotott közösségekkel, és a gazdasági életünk minden szereplõjével együtt tudjuk tovább kovácsolni a jövõnket, a szerencsénket. Annyi sikert kívánok a községünknek, amennyit eddig el tudtunk elérni. Bíró Róbert, Balatongyörök - A szép hosszú õsz lehetõséget adott arra, hogy a strandon sok olyan munkát el tudtunk végezni, ami máskor a tavaszra maradt. Fejlesztéseink jó részét jövõre is a strandra koncentráljuk, a tervezett partvédelmi munkák mintegy 70 százaléka az elmúlt hetekben már elkészült. Bízunk a pályázataink sikerében, szeretnénk jobban kiszolgálni a kerékpáros turizmust, ennek megfelelõen biztonságos kerékpártároló építése szerepel az új évi fejlesztések közt. Célunk a strand bejáratának átépítése, a településünk fürdõkultúrájához méltó fogadóépület emelésével, belefoglalva a hajóállomás pénztárépületének rekonstrukcióját is. Új attrakcióként akarjuk kínálni a római forrás és épületalap bemutathatóságát, a kerékpárúttól egy leágazást is szeretnénk kiépíteni, a kerékpáros megközelíthetõséget biztosítva. Sok új tervünk van a programkínálatok bõvítésére, a Balatoni Halak Fesztiválja megrendezésétõl a komolyzene megjelenítéséig. Mindezzel tekintünk az új év elé. Hebling Zsolt, Alsóõrs - Komfortnövelõ beruházási céljaink vannak mindamellett, hogy a települést és az intézményeinket takarékosan, de jó színvonalon tudjuk mûködtetni, s jussanak anyagiak a civil közösségek támogatására is. Áthúzódó beruházásként a község központjában található Merse LEADER Kultúrpark továbbépítésével kezdõdik majd a tavaszi idõszak. Már elnyert pályázat keretében a 71-es fõúton forgalomcsillapító átalakításra kerül sor remélhetõleg még a nyári szezont megelõzõen. Az energiaköltségek csökkentése érdekében szeretnénk a sportcsarnokot napelemekkel ellátni. Valamennyi intézményünknél, s a sportlétesítményeknél tervezünk kisebb-nagyobb fejlesztéseket. Folytatjuk az önerõs útportalanításokat, a lakosokkal és üdülõtulajdonosokkal közösen sorra alakulnak az útépítõ közösségek. Ez egyrészt a saját életünk, amivel együtt a turizmus központi helyet foglal el: az eddigiekhez hasonló tudatos stratégia alapján a lehetõ legtöbb forrást igyekszünk az új évben is visszaforgatni ezen feladatok ellátásába. A strandon sétányt szeretnénk kialakítani közvilágítással, az idén átadott kedvelt mediterrán gyermekpancsolóhoz fûzárnyékoló ültetése a terv, a kempingünkben járdák építése lesz a feladat. Olyan évet várok, melyben a helybeliek továbbra is érezni fogják a fejlõdést, s ezzel a vendégek pedig a településünk vonzerejét. Balassa Balázs, Szigliget polgármestere a 2011-es évben tallózva azt vetíti elõre, hogy nem lesz könnyû túlszárnyalni, amit idén elértek. Ám annál több biztatással, reménnyel szolgál, hogy igen sikeres évet tudnak maguk mögött. - Immár tartósan, hosszú távú koncepcióra építve határozzuk meg minden év elején a célokat, feladatokat. Ezek illeszkednek az elõzõ esztendõk fejlesztéseihez és sejtetik az elkövetkezendõ idõ eredményeit. Folyamatos a strandunk fejlesztése, mert szeretnénk megõrizni a kedveltségét. Adottságainkra, s jelentõs történelmi múltunkra is építve kiemelt szerepet szánunk a fejlesztéseknek: megtörtént az „Avasi torony” (ez egy Árpád kori templomrom, mely római villára épült) rekonstrukciós és állagmegóvó munkája, és ezzel párhuzamosan a sírkert felújítása. A vár mûködtetésére, karbantartására, fejlesztésére, saját erõbõl közel 40 millió forintot költöttünk. A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel karöltve elkészült egy információs iroda, amit már idén közösen mûködtettünk. A régi, rossz állapotban lévõ kultúrház felújításával egy Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér is elkészült, melyet a szigligeti kötõdésû Básti Lajosról neveztünk el. Nem maradt el az intézményeink rendszeres felújítása, fejlesztése sem. Településünk programoktól volt hangos, ennek a vonzereje is benne van abban, hogy idén több turista látogatott hozzánk, mint az elõzõ évben. A bankhitel nélküli gazdálkodásnak köszönhetõen a jövõ évet is tartalékkal indítjuk. Igy bizakodással tekintek a jövõ esztendõ elé, bár nem lesz könnyû megismételni idei sikereinket. A villáminterjúkat készítette: Horányi Árpád X V I I I . É V F O L Y A M 1 2 . S Z Á M

[close]

p. 7

TELEPÜLÉSEK 7 Mit vár az új évtõl? /folytatás az elõzõ oldalról/ Galácz György, Balatonmáriafürdõ - Önkormányzatunk ebben az évben is biztonságosan tudta mûködtetni intézményeit - mindazok ellenére, hogy jelentõs beruházásokat valósítottunk meg. Megújult a hajóállomás környéke, több utcában felújítottuk a belvíz-elvezetõ rendszerünket, valamint elkezdtük a település központjának, a Keszeg utcának a felújítását. A rendkívül kedvezõtlen idõjárás ellenére az idegenforgalmi bevételek csak kis mértékben maradtak el a 2010-es gazdasági év bevételeitõl - ezért elégedettek lehetünk a turisztikai szezon alakulásával is. A hozzánk ellátogató hazai és külföldi turisták ezreinek az egész szezonban színvonalas produkciókkal tudtunk szórakozási lehetõséget nyújtani – a kínálatok és a programok ismertetésében, a közönség toborzásában nagy szerepe volt a helyi turisztikai egyesülettel közösen mûködtetett információs irodának. Abban bízunk, hogy jövõre a TDM szervezetekkel együttmûködve tovább tudjuk bõvíteni a turisztikai kínálatot. Az elkövetkezendõ évek egyébként számtalan változást hoznak majd a települések életében: az új önkormányzati törvény-tervezetet ismerjük, s bár még további jelentõs változások várhatók, mi felkészültünk ezek kezelésére. Változatlanul a Balatonmáriafürdõn élõk érdekében kell meghozni a helyi döntéseket: nem lehet más célunk, minthogy továbbra is biztonságosan mûködjön településünk, s hogy növekedjen az itt élõ polgárok komfortérzete. Fekete Barnabás, Balatonvilágos A település polgármestere elmondta, hogy az új testülettel új utakra kívánták vezetni Balatonvilágos fejlõdését. Folyamatban van a rendezési terv módosítása, s ez elsõsorban a Club Aliga beruházásával kapcsolatos. A település szempontjából feltétlenül kedvezõ lett volna, ha az egykori pártüdülõ területén már a következõ évben megkezdõdnek az építkezések, ám erre optimista becslés szerint csak 2013 õszén kerülhet sor. A polgármestertõl megtudhattuk: a háromszáznegyvenmillió forintos éves költségvetésbõl jelentõsebb fejlesztésekre nem kerülhetett sor, így mindössze a strand és néhány út korszerûsítésére került sor. - A szerény büdzsé megfontolt gazdálkodást kíván, ám a lakosság egészét érintõ feladatok idén is elsõbbséget élveztek. Így tudtunk forrást biztosítani a háziorvosi rendelõ felújítására, tatarozására is. A település életében ugyanis mérföldkõnek számít, hogy országos hírû, rendkívül elismert orvos került nyáron Balatonvilágosra. Mezõfi Miklós több szakvizsgával is rendelkezik: korábban a Dél-pesti-, a Honvéd-, és a Szent Imre Kórházban is a legmagasabb vezetõi szinteken dolgozott, ám szívmûtéte után – ahogyan õ fogalmazott – csendesebb vizekre vágyott. Rendelõjében a legkorszerûbb mûszerek, s egy tökéletesen felszerelt minilabor segíti a gyors és pontos diagnózis felállítását, s ezzel felesleges utazásoktól, idõtöltéstõl kíméli meg a világosi-aligai betegeket. Kovács József, Balatonkeresztúr A község elsõ embere fontos tényezõvel kezdte a 2011-es év értékelését. Információi szerint ugyanis rendkívül kevés település mondhatja el magáról, hogy nem szorulnak hitelfelvételre, hiszen bevételeik fedezik a mûködési kiadásokat, sõt kétszázötvenmillió fejlesztési forrással is rendelkeznek. - Egy tóparti község sohasem mondhat le az infrastrukturális beruházásokról, mert akkor elveszíti megszerzett pozícióit, s lemarad a versenyben. Balatonkeresztúr önkormányzata négy nagyobb pályázatot is benyújtott – a fejlesztések értéke eléri az ötszázötvenmillió forintot, melyhez százhúszmilliós önerõt biztosítottunk, de a tervezési költségek fedezete is adott. Az alapellátás zökkenõmentes, de az oktatási feltételek javítása mindig elsõbbséget élvez: így kerülhetett sor nagy értékû informatikai eszközök beszerzésére is. Támogatjuk a civil szervezetek mûködését – ez évben az általuk benyújtott pályázatokhoz biztosítjuk a szükséges önrészt. Pragmatikus a kapcsolatunk a szomszédos Balatonmáriafürdõ képviselõ-testületével, s a „határszakaszt” jelzõ Keszeg utcát közösen kívánjuk felújítani – remélhetõleg a több tízmilliós beruházáshoz sikerül pályázati forrásokat biztosítani. Turisztikai bevételeink egyébként a tervezetthez hasonlóan alakulnak, s a kedvezõtlen idõjárás csak kis mértékû visszaesést okozott az idegenforgalomban. Ugyanakkor szeretném leszögezni: a készülõ önkormányzati törvény új helyzet elé állítja a kistelepülések lakóit, ám a mi helyzetünkben radikális változások nem várhatók, hiszen Balatonmáriafürdõvel hosszú távú együttmûködést tervezünk. Horváth László, Balatonberény Kevésbé jó hírekrõl adhatott számot a polgármester a szeptemberi pénzügyi zárás adatait idézve, mely szerint a nagy adóbefizetõk – egy szálloda és egy camping – az év elsõ háromnegyedében már huszonnégymillió forintos adóhátralékot halmoztak fel. Emiatt a jelentõsebb vásárlásokat, beruházásokat el kellett halasztani. Ugyancsak kedvezõtlenül alakultak a turisztikai bevételek: a kurtaxa összege kisebb, a strand bevételei jelentõsebb mértékben csökkentek. - Kíváncsian várjuk mi is az új önkormányzati törvényt, hiszen speciális helyzetben vagyunk. Az állandó lakosok száma alig haladja meg az ezerkétszáz fõt, ezért feltehetõen nem tudunk polgármesteri hivatalt létrehozni. Az üdülõingatlanok magas száma – meghaladja a fél ezret – mindenképpen indokolttá tenné egy kis létszámú apparátus fenntartását. A villáminterjúkat készítette: Süli Ferenc 2 0 1 1 D E C E M B E R

[close]

p. 8

8 TELEPÜLÉSEK Siófok: mától méltó a rangra! A városnapra elkészült a Fõ tér Negyvenhárom évvel ezelõtt kapott városi rangot Siófok, amely csaknem egy évtizede használja a „Magyarország Nyári fõvárosa” címet. Mint ismeretes, a fõváros „kulcsát” minden szezonnyitón ünnepélyes keretek között kapja meg valamely jeles országos politikustól Siófok polgármestere. „Na végre! – sóhajtottak fel többen is az elmúlt hetekben – „Na végre elkészült a város fõtere, s végre valóban európai színvonalú központ várja a vendégeket az ország nyári fõvárosában!” A városnap az új könyvtár avatásával kezdõdött, aztán elõször a sajtó munkatársai, majd az érdeklõdõ városlakók is beszállhattak az üvegliftekbe és megcsodálhatták a panorámát a víztorony legfelsõ szintjén kialakított (de még nem mûködõ), forgópadlós kávézó ablakaiból. Nagy tömeg – több részletben – volt kíváncsi a még el nem készült, de kívülrõl már látványos (sokak által Igazi fõ tere van immár a városnak stílusában abszolút nem a központba illõ) Sió Pláza belsõ tereire is, ahonnan különösen szép panorámát mutat a Fõ tér. Délután a Virágos Magyarországért verseny díjainak átadásával folytatódott a program, majd a Töreki Mûvésztelep alkotásaiból nyílt kiállítás a galérián. Este a színházteremben került sor a hivatalos városnapi ceremóniára, ahol díszpolgári kitüntetést kapott Holl Ferenc, kinek 1956-os tevékenységét és a forradalom eszméinek ápolása érdekében végzett odaadó munkáját ismerte el a város, valamint Zachemski Ferenc, a Kõolaj Vezetéképítõ Vállalat elsõ fõmérnöke, aki Siófok gazdasági fejlõdése érdekében végzett lelkiismeretes, szakértõ munkájáért és az 1956-ban tanúsított hazafias kiállásáért részesült az elismerésben. „Siófokért” érmet hárman vehettek át: Juhász György nyugdíjas röntgen fõorvos, Torondy Márta kistérségi tisztifõorvos, és Zsuga János, az FGSZ Zrt. elnökvezérigazgatója. Somogyi Csaba, az Erste Ingatlan Kft. igazgatója, a Sió-pláza beruházás irányítója a Siófokért végzett hozzáértõ és elkötelezett szakmai Körpanoráma nyílik a víztorony legfelsõ szintjérõl munkájának és partneri hozzáállásának elismeréséül kapta meg a Siófok barátja címet és a hozzá járó szobrocskát. Többen vehettek át polgármesteri elismerõ oklevelet is munkájukért. A programok a Fõ téren folytatódtak, s ezzel kezdetét vette az adventi vásár is, amely az év hátralévõ idõszakában jelent látványosságot Siófok szívében. A Balaton Táncegyüttes szólistáinak mûsora után gyújtotta meg az elsõ adventi gyertyát Balázs Árpád polgármester, és ekkor gyúltak fel az ünnep fényei szerte a városban. A civil szervezetek, alapítványok és egyesületek ezen a napon tartották a hagyományos jótékonysági vásárt. Az összegyûjtött pénz 50 százalékát, 341355 forintot idén a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Csoportjának javára ajánlották fel, az adományok másik felét a civil szervezetek saját mûködésükre fordítják. A DRV Zrt., is csatlakozott a Magyar Református Szeretetszolgálat „Egy cseppnyi szeretet” elnevezésû kampányához. Az adventi idõszakra meghirdetett akcióval hátrányos helyzetû gyermekek oktatását támogatják, melyhez a DRV Zrt. azzal az ezer darab csepp alakú dísz megvásárlásával járult hozzá, melyekkel a Siófok fõterén felállított karácsonyfát díszítették fel. „Info-sztrádával” startolt az új füredi kutató-fejlesztõ központ Félmilliárd forint ráfordítással, 227 millió forint összegû vissza nem térítendõ uniós támogatással Rendszertudományi Innovációs Központ épült Balatonfüreden. Ezáltal a város kistérségi szerepét erõsítve egy olyan modern, rendszerszemléletû, kétszintes innovációs központ jött létre, amely lehetõvé teszi a kistérségben jelenleg telephellyel még nem rendelkezõ innovatív vállalkozások betelepedését. A kutató-fejlesztõ központ épülete Füreden A centrum elsõ „lakója” a Pan-Inform Kft. ügyvezetõ igazgatója, Náray Gábor Zsolt itt már be is mutathatta az összesen 605 millió forintos ráfordítást igénylõ intézményközi adatkommunikációs programot, az úgynevezett Hiscom-projektet, amelynek kidolgozásához a projektcég 300 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból (GOP). Az egészségügyi informatikát alapjaiban megreformáló Hiscom (Hospital Information System and Communication) nevû programról elmondta: Ez egy olyan „sztráda”, amely egymástól függetlenül mûködõ egészségügyi intézmények informatikai rendszereit köti össze és lehetõvé teszi az azonnali kommunikációt. A kórházak, rendelõintézetek, klinikák közötti folyamatos kommunikációt biztosító rendszert év végéig négy helyszínen tesztelik: a Veszprém megyei kórház mellett Balatonfüreden, a novemberben átadott balatonalmádi kistérségi járóbeteg-ellátó intézetben, és a gyõri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban. Kiemelte, hogy az egészségügyi ellátást végzõ szolgáltatók közötti kommunikációt vizsgálva azt tapasztalták, hogy az információ döntõen papíron jut el egyik helyrõl a másikra, miközben az adatáramlás lassú, a papírok elveszhetnek, megsemmisülhetnek. A balatonfüredi fejlesztõ központban kidolgozott rendszer a betegek adatait, leleteit, zárójelentéseit elektronikusan tárolja, és közvetlenül, a nap 24 órájában hozzáférhetõ az egészségügyi szereplõk számára. Hangsúlyozta: a HISCOM teljes kiépítése jelentõs megtakarítással jár, mert csökken a feleslegesen megismételt vizsgálatok száma, és a betegeknek kevesebb idõt kell utazással, idõpont egyeztetéssel vagy leletekre várakozással tölteni. Elmondta, hogy az adatkommunikációs program iránt jelentõs a külföldi érdeklõdés, Svájc és Németország mellett Romániával folytatnak tárgyalásokat a speciális „informatikai közmû“ kiépítésérõl. A.A. Fenyves: Elõtérben a turisztikai fejlesztések Ötvenmillió forintos uniós támogatással láthat neki turistacsalogató elképzeléseinek megvalósításához a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület. Tóth József, az egyesület elnöke elmondta: az összeg egy részébõl a régóta nem mûködõ kertmozit élesztik újra. Kicserélik és ki is bõvítik a tetejét, hogy a színpad is fedett legyen, technikai berendezéseket, székeket is vásárolnak. Jelentõs beruházás lesz még a három túraútvonal kijelölése: Somogyszentpálhoz, a Fehérvízi láphoz, illetve Csisztapusztához. A túrázóknak kulcsos házat alakítanak ki, kölcsönözhetõ elektromos kerékpárokat, fakutyákat, korcsolyákat is vásárolnak. Az egyesület irodája napelemeket kap, melyek az elektromos biciklik feltöltését is lehetõvé teszi. Az elnök kiemelte: azért gondolkodtak elektromos kerékpárokban, hogy az idõsek is kényelmesen elkerekezhessenek például a csisztai fürdõbe. A strandokra új, vandálbiztos információs pontokat helyeznek ki, de a projekt részeként kiadványokat, prospektusokat készíttetnek, rendezvénysátrat is beszereznek, illetve hagyományõrzõ céllal elindítnak egy rendezvényt: fenyõvirágzáskor Fenyvesfesztivált rendeznek. Gyarmati László /Sonline/ X V I I I . É V F O L Y A M 1 2 . S Z Á M

[close]

p. 9

TELEPÜLÉSEK 9 Balatonfüzfõ: Egy helyen a szociális Segít az önkormányzat ellátás Füreden Újabb idegenforgalmi fejlesztéseket is támogat Balatonfûzfõ önkormányzata, miután a Balatonfûzfõ-Litér Turisztikai Egyesület a jövõ nyárra saját költségén bõvíteni kívánja a Béke téri információs irodáját, s amihez a testület - miután megismerték a látványtervet - hozzájárulását adta. Ugyancsak az idegenforgalom támogatásához tartozik, hogy a város megelõlegezte az egyesületnek azt a 9,8 millió forintot, amelyet egy utófinanszírozott pályázaton nyert. Ez utóbbiban többek között technikai eszközök beszerzése, s a tobruki strandon lévõ színpad alkalmi lefedése szerepel. A képviselõk hozzájárultak ahhoz is, hogy a szörf klub ötmilliós beruházást valósítson meg a Föveny strand melletti területén: közmûvesítenének, s elhelyeznének egy szörf tárolót zuhanyzóval, öltözõvel, valamint lenne on-line meteorológiai állomás, amennyiben nyernek a Leaderpályázaton. Csupán annyi kikötés fogalmazódott meg, hogy a klubnak öt éven át gondoskodnia kell a létesítmények üzemeltetésérõl. A testületi ülésen szó volt a kerékpárút fejlesztésérõl is, amely Tobrukból ágazna le, s a gyártelepig építenék ki, így érintené az uszodát és a szabadidõ központot is. Az a határozat született, hogy csak a költségek ismeretében döntenek a 10 százalékos önrész elõteremtésérõl. Újra napirendre került a Deltaterület szabályozása - itt lenne a város négy településrészét összekapcsoló központja -, ahol újdonságként fogalmazódott meg, hogy a már meglévõ benzinkutat nem tolják arrébb, s több üzemanyagtöltõ állomás építésére nem adnak engedélyt a késõbbiekben. Beköltözött az új, ezer négyzetméteres épületbe a Balatonfüredi Szociális Központ. Igy mostantól valamennyi szociális ellátás itt, egy helyen, Füred óvárosi részében, a Kéki utcában vehetõ igénybe. Minõségi feltételek között több mint ezer ellátottat érint a koncentrált szolgáltatás, az étkeztetéstõl egészen a gyermekjóléti ellátásig. A kétszintes, korszerû, környezetbarát és energiatakarékos, közel 1000 négyzetméteres szociális komplexum a nyár végére készült el, ám a beköltözésre csak a közelmúltban kerülhetett sor. A 260 millió forintból épült nagy közösségi helyiségeket magába foglaló épület negyven fõ befogadására, illetve nappali ellátására alkalmas. Itt mûködik a gyermekjóléti szolgálat, illetve a családsegítõ szolgálat, az épületben kapott helyet az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (diszpécser központtal), illetve az idõsek klubja. A komplexumban november végén nyílt napot tartottak, bárki betekinthetett az intézmény munkájába. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ korábban a város négy különbözõ pontján tevékenykedett, egymástól távol esõ épületekben látta el feladatait. A rászorulók számának folyamatos növekedése miatt egyre nehezebbé vált az elavult struktúrában biztosítani a megfelelõ ellátást, ráadásul az épületek mûködtetésnek gazdaságtalansága miatt elkerülhetetlenné volt a városi szociális ellátás komplex fejlesztése. Az új központ hosszú távon képes biztosítani a város és kistérsége lakóinak számára a minõségi és egyenlõ eséllyel elérhetõ szociális szolgáltatásokat. /Balaton.vehír/ Emlékmû Salföldön Balassi Bálintot ábrázoló, magyar-lengyel nyelvû emléktáblát avattak a Balaton-felvidéki Salföldön, a faluház bejáratánál. Az ünnepségen többek között jelen volt Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes is. A 16. század kiemelkedõ magyar költõje, a kilenc nyelven értõ Balassi Bálint megtestesíti a középeurópaiságot és a lengyel-magyar barátságot - mondotta avató beszédében a miniszterelnök-helyettes, aki mint igazságügyi és közigazgatási miniszter házigazdája volt a közép-európai tárcavezetõk igazságügyi csúcstalálkozójának Veszprémben. Hangsúlyozta, „a lengyelekkel barátok vagyunk“, és a barátoknál otthon érzi magát az ember. Mint mondta, eltölti az otthonosság érzete, amikor Lengyelországban magyar nyelvû emléktáblát, feliratot olvashat. Bízik benne - tette hozzá -, hogy a lengyelek is otthon fogják érezni magukat, amikor például a Veszprém megyei Salföldön a két nép barátságát jelzõ kétnyelvû emléktáblát olvassák. Azt szeretnénk - mondta a miniszterelnök-helyettes -, ha Magyarország minél több pontján otthon érezhetnék magukat a lengyelek. A lengyelek és a magyarok egyaránt kedvelik a bort, a lovakat, gyorsan nyúlnak a kardjuk után, és szeretik a nõket is; mindezt megtestesítette Balassi Bálint alakja - mondta az emléktábla avatásán Igor Dzialuk, a lengyel Igazságügyi Minisztérium államtitkára. Emlékeztetett a „nagy magyar költõ” lengyelországi útjaira, az ott született verseire is. Igor Dzialuk kitért arra is, hogy Navracsics Tibor az utóbbi idõben „nagyon aktív lengyel-magyar együttmûködést kezdeményezett”, és szerinte a barátság akkor igazolódik be, amikor sok ilyen „apró és közös lépés” történik. Fábián Gusztáv, a település polgármestere köszönetet mondott a faluban élõ Kovács Istvánnak, volt krakkói magyar fõkonzulnak, amiért Salföldnek adományozta a kétnyelvû emléktáblát. A község vezetõje elmondta, hogy Salföldön nagy kultusza van Balassi Bálintnak, a költõnek, a végvári harcosnak, a lengyelekkel nagy barátságot ápoló nemesúrnak, akirõl Bálint-napkor mindig megemlékeznek és a helyi hagyományõrzõk - a salföldi kopjások - lovasbemutatókat tartanak. A Balassi-dombormûvet Maciej Syrek lengyel szobrászmûvész készítette Vologya Romaniv ukrán kollégájával együtt. A kétnyelvû emléktábla Lengyelországban három településen is megtalálható: Krosnóban, Kamieniecben és Nowy Zmigródban. /Füred.hu/ Balatonudvari: A régi az új polgármester Ismét Szabó László független jelöltet, az eddigi polgármestert választották meg a község vezetõjévé Balatonudvariban. A három független jelölt közül a gyõztes 120 szavazatot kapott, míg a második Pintérné Mészáros Erzsébetre 47-en szavaztak, a harmadik helyre került Kiss Jánosnak pedig 25 voks jutott. A névjegyzéken szereplõ 331 választópolgár közül 194-en mentek el szavazni, ami 58,6 százalékos részvételi arányt jelent. Két szavazat érvénytelen volt. A négy képviselõi helyre is megválasztották a tagokat a 12 független jelölt közül. A Veszprém megyei településen azért kellett idõközi választást tartani, mert a képviselõ-testület augusztusban feloszlatta magát. /MTI/ Szabó László Iskolafejlesztés Tapolcán Csaknem ötvenmillió forintot nyert a pályázatot benyújtó Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulás nevében eljáró Tapolca Város Önkormányzata az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a hazai központi költségvetési elõirányzatból a település iskoláinak infrastrukturális fejlesztése érdekében. A 100 százalékos támogatásból lehetõvé válik a Tapolca Város Önkormányzata által fenntartott Széchenyi István Szakképzõ Iskola, a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos, Batsányi János Két Tanítási Nyelvû és Sportiskolai, valamint a Kazinczy Ferenc informatikai tagintézményeinek eszköz-bõvítése. Így a nevezett iskolák tantermeinek 40 százalékában Internet hozzáférési képességgel rendelkezõ interaktív prezentációs eszközök kerültek beszerzésre, lehetõvé vált a mérés-értékelési programok futtatása, a szükséges eszközpark biztosításával pedig a sajátos nevelési igényû tanulók – különösen a gyengén látók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdõk – integrált oktatására is vállalkozhatnak a speciális IKT eszközök biztosításával. A projekt keretében biztosították a felhasználó pedagógusok szükséges továbbképzését is. Sz. M. 2 0 1 1 D E C E M B E R

[close]

p. 10

10 T E L E P Ü L É S E K Balatonfüred: Jövõre is áldoznak a kultúrára Balatonfüred mindig is híres volt pezsgõ kulturális életérõl. Az idei évet Szabó Lajos, a mûvelõdési osztály vezetõje értékelte, aki szerint jövõre is érdemes lesz ellátogatni a Balatonparti városba. - Ebben az évben is számos színvonalas rendezvényt szerveztünk. Továbbra is elõtérbe helyeztük a már hagyományosnak tekinthetõ programjainkat. Külön érdekessége volt az idei esztendõnek, hogy Balatonfüred duplán ünnepelt. A Tihanyi Apátság birtokösszeíró oklevele nyolcszáz évvel ezelõtt, 1211-ben említi elõször a települést, Füred néven, valamint negyven évvel ezelõtt, 1971-ben avatták várossá a települést. A kettõs esemény mellett külön megemlíteném, hogy Balatonfüred városa jelentõs uniós programoknak is helyet adott, mivel Magyarország soros EU elnökségének egyik kiemelt helyszíne volt. - Balatonfüred több várossal is együttmûködési megállapodást kötött a kulturális élet terén. Mindez mennyire volt gyümölcsözõ? - 2009-ben kezdõdött a kapcsolatépítés,elõször Debrecennel. Ez mindenképpen példaértékû, hiszen szoros baráti szálak szövõdtek, mely mindkét város kulturális életére pozitívan hatott. A cívis várost Pécs követte, amely 2010-ben Európa kulturális fõvárosa volt. Idén Kecskeméttel írtunk alá megállapodást a Magyar Szabó Lajos Kultúra Napján. Nagyon jól együttmûködünk mindenkivel, hiszen számos kulturális csoportjuk fellépett nálunk, de a füredi mûvészeti együttesek is ellátogattak hozzájuk. Kuriózumnak számított, hogy az idei Anna-bál díszvendége Kecskemét volt. Tervezzük, hogy jövõre testvérvárosunkkal, Opatijával kötünk szerzõdést, mely minden bizonnyal szintén gyümölcsözõ lesz. A kulturális megállapodásra a Magyar Kultúra Napján, azaz január 20-án kerül sor. Õket is meghívjuk a vitorlabontóra, a Hal- és Borfesztiválra, az ünnepi könyvhétre, az Anna-bálra és a borhetekre is. - Terveznek további településekkel megállapodást, vagy úgy gondolják, hogy ez már elegendõ? - Egyelõre 2012-ben gondolkodunk, de nem tagadom, hogy más városok is jelezték, hogy szívesen együttmûködnének velünk. - Egyes vélemények szerint jövõre a gazdasági válságnak köszönhetõen a kultúra még inkább háttérbe szorulhat. Balatonfüredet ez mennyiben érintheti? - Számtalanszor hangsúlyoztuk, hogy a kulturális turizmus, a rendezvényturizmus meghatározó eleme Balatonfüred turisztikai kínálatának. Kitüntetések és elismerések sora jelzi, hogy városunk e törekvése is sikeres, így a kulturális alapú városfejlesztésnek a jövõben is meghatározó szerepe lesz Balatonfüreden. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen olyan tradicionális rendezvényeink vannak, melyek óriási érdeklõdés mellett zajlanak. Továbbra is megtartjuk a jól bevált, hagyományos programjainkat. Ami külön örvendetes még, hogy a színvonalas kulturális élet jó hatással van a hazai turizmusra is, hiszen sokan egy-egy rendezvényünk miatt látogatnak a városba, ezáltal „gyarapítva” a vendégéjszakák számát. Megújult a százéves parókia Csopakon az 1800-ban épült református templom és környezete az utóbbi idõben jelentõs változáson ment keresztül, felújították a tetõszerkezetet, a külsõ falakat, megoldották a templom kivilágítását. Tavaly a Csopak-Paloznak református egyházközség közel négymillió forintot nyert vidékfejlesztési pályázaton, ebbõl, valamint az önkormányzat és az egyházközség támogatásából a csopaki parókiát sikerült az eredeti, 1904-es állapotába külsõleg helyreállítani. (A korábbi parókia épületrõl nincs dokumentáció, csak egy falmaradványból és a pince elhelyezkedésébõl tudnak következtetni az eredeti tájolására. ) A mostani felújítás a mûemléki szakhatóság elõírásainak megfelelõen a korhû vakolatot, a díszeket jelenti elsõsorban, mivel korábban ugyancsak pályázati támogatással megvalósult az épület tetõszerkezetének, belsõ terének felújítása. A nem a pályázathoz tartozó munkákban nagy összefogással sok segítséget kaptak a helyi lakosoktól, szakemberektõl. Tislér Gézától, a 280 fõs gyülekezet lelkipásztorától tudjuk, hogy az elmúlt 8-9 évben a templomnál végzett munkálatok költségét is számítva közel 30 millió forint pályázati támogatást tudtak elnyerni. A nagy terv a templombelsõ rendbetétele, restaurálása, az orgona, a padok, bútorzat, vakolat, festés kétszáz évvel ezelõtti állapotának megfelelõ helyreállítása. A tervek most készülnek, csak ennek költsége 800 ezer forint. Tislér Géza bízik abban, hogy ezekhez a munkákhoz is lesz majd lehetõség pályázati támogatásra. Szendi Péter Juhász Ferenc Kiírták az új Leader pályázatokat Az Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület nemrégiben Kapolcson tartott tájékoztató fórumot vállalkozók, õstermelõk, civilszervezetek és önkormányzatok részére. Fazekas Zsuzsanna térségi tanácsadótól megtudtuk, hogy vannak olyan pályázatok, ahol háromszoros a túljelentkezés. - Mire lehetett pályázni? - Kilenc célterületet nyitottunk ebben az évben. Pályázni lehetett rendezvények szervezésére, közösségi terek fejlesztésére, megújuló erõforrások hasznosítására, illetve különbözõ típusú vállalkozás fejlesztésekre. - Milyen összegek állnak a rendelkezésükre? - A helyi bíráló bizottság 207 projektötletet támogatott, hatvan településrõl. Mintegy 324 millió forint áll a rendelkezésünkre, melyet 181 millió forinttal igényeltek túl az elsõ körben beérkezett projektadatlapok. - Hazánkban sajnos jellemzõ, hogy sok a papírmunka, nagy a bürokrácia. A Leader pályázatoknál mi a helyzet? - Most elõször kellett elektronikus úton beadni ezeket a pályázatokat. Ettõl azt várjuk, hogy a pályázatok elbírálása gyorsabbá válik. Ugyanakkor nagy lépés a magyar vidéket az elektronikus pályázatbeadás felé irányítani. Fõleg azért, mert mi kisvállalkozásoknak, vidéki önkormányzatoknak és civil szervezeteknek írtuk ki a pályázatot, melyek nem jártasak a pályázati folyamatokban. - Meddig kellett benyújtani a pályázatokat és mikor várható ebbõl döntés? - November 15. volt a benyújtási határidõ. Körülbelül hat-nyolc hónap múlva várható döntés, bár az elmúlt években egy éven belül ezt nem tudtuk teljesíteni, de az online rendszer szerintem felgyorsítja majd a folyamatot. Hogy ki, és pontosan mikor kapja meg a támogatását, az attól függ, hogy mikor valósítja meg a projektjét. A pályázat utófinanszírozásos, a kifizetett számlák adatait a nyertes pályázók felvezetik a kifizetési kérelem ûrlapjaira, melyet a hivatalos szervek elbírálnak. Amennyiben minden rendben van, akkor mintegy négy hónap múlva utalják a támogatási összeget. Sz. P. X V I I I . É V F O L Y A M 1 2 . S Z Á M

[close]

p. 11

T E L E P Ü L É S E K 11 Hévíz, a turisták paradicsoma Oroszország és Kína meghódítása is a cél Az Európa-szerte ismert fürdõhely, Hévíz élt kitûnõ adottságaival, s ennek köszönhetõen gazdaságilag jobb helyzetben van, mint az ország számos városa. Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület azonban nem kíván lehorgonyozni az eddig elért sikerek mentén – új turisztikai koncepció, új partnerek bevonása, egész évben zajló közönségcsalogató programok jelzik az irány- és stílusváltást. Papp Gábor polgármester a sikerek kulcsát az összefogás erejében látja: - Városunk lakói, az itt dolgozók valóban szívükön viselik településünk sorsát. Valamenynyien tudjuk: a hírnév kötelez. Hévíz szerepe a hazai turizmusban meghatározó erõvel bír, s a hozzánk érkezõ vendégeket a rólunk kialakult kép szellemében kell fogadnunk. S hogy ezen elvárásnak magas szinten tesznek eleget a vendéglátásban érintett vállalkozók, az is bizonyítja, hogy a négymilliárd forintos éves költségvetésünk jelentõs része - huszonöt-harminc százaléka - az idegenforgalmi bevételekbõl, adóból, s az ezt kiegészítõ állami támogatásból tevõdik össze. Korábban éves szinten 820-950 ezer vendégéjszakát regisztrálhattunk, ám idén minden bizonnyal rekordot döntünk, s e téren átlépjük az egymilliót is. Hévíz komplex ellátásban tudja részesíteni polgárait, s a minõség állandó javítása érdekében anyagi áldozatot is vállalunk – évente 300-400 millió forinttal egészítjük ki a központi forrásokat. Kiadásaink jelentõs részét az alapszolgáltatások – óvoda, iskola, bölcsõde, szociális- és egészségügyi intézmények – fenntartására, az intézményekben dolgozók bérezésére fordítjuk. A település kiegyensúlyozott gazdálkodására jellemzõ: sem hitelünk, sem adósságunk nincs, sõt több százmillió forintos megtakarítással rendelkezünk. A jövõre koncentrálva – s az eredményes pályázatoknak is köszönhetõen - minden évben fél-egymilliárd forint értékû fejlesztéseket hajtunk végre. Papp Gábor elmondta, hogy az új képviselõ-testület elõször az áthúzódó beruházásokat, illetve pályázatokat kívánta lezárni. Ezek közé tartozik az Alsópáhok-Hévíz közötti kerékpárút befejezése, a belváros rekonstrukciója és a bölcsõde korszerûsítése. Kisebb infrastrukturális fejlesztések szinte a napi teendõk közé tartoznak. A polgármester fontosnak tartja a dinamizmus fenntartását, s szorgalmazza a sporttevékenységre épülõ vendéglátás preferálását. Az üdülõvárosban ugyanis szinte soha nincs holtszezon, s ezt az elõnyt célszerû lenne az õszitéli idõszakban is hasznosítani. A fûtött szálláshelyek biztosítottak, ám olyan „csomagba építhetõ” gyógyászati-, wellness- és edzõtáborozási szolgáltatásokat is célszerû a kínálatba felvenni, melyek a nemzetközi sportvilág érdeklõdését is felkelthetik. Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján elmondható, hogy az új kezdeményezések kiváló alapot biztosítanak a továbblépéshez. A Vakáció fesztivál nyolc napja alatt például százötven produkciónak tapsolhatott a mintegy harmincezer látogató. A rendezvény helyszínek közé feliratkozott a katolikus templom is - itt komolyzenei koncertek várják a mûvészetbarátokat. Mûködik már a jégpálya, amely korcsolyázási és szórakozási lehetõséget egyaránt biztosít. Az adventi rendezvények Papp Gábor polgármester A tó esti fényben pedig azt jelzik, hogy nem térnek le a már korábban kitûzött útról: minden korosztálynak színvonalas programot kívánnak nyújtani egész évben. Papp Gábor szerint a turizmus lendületét csak akkor sikerül fenntartani, ha a tradicionális piacok mellett új vendégkört is sikerül bekapcsolni az áramlatba. Ezért került sor a közelmúltban a polgármester oroszországi, kínai látogatására - a kapcsolatok intenzívvé válása várhatóan testvérvárosi megállapodások aláírását eredményezi. - Felesleges hangsúlyoznom: mindkét ország hatalmas potenciális piacot jelent, s örömmel konstatáltuk munkatársaimmal, hogy jelentõs érdeklõdés nyilvánul meg a hévízi üdülési lehetõségek iránt. Az egyik kínai metropolisz, Shanghai Xuhui nevû, nyolcmilliós kerü- letének vezetõivel felkészültünk a szerzõdés szignálására. Régiós együttmûködésre törekszünk, ezért ázsiai utunkat összekötöttünk a csehországi Marienbad küldöttségével - velük a továbbiakban is együtt kívánunk mûködni. A piac nagysága ugyanis folyamatos konzultációt igényel arról, hogy milyen termékeket adhatunk el a gigantikus ország állampolgárainak. Pekingben felkerestük a magyar nagykövetet, s arról tárgyaltunk, miként lehet felgyorsítani a vízumok kiadását. Nem feledkezhetünk meg azonban a hagyományos vendégkörrõl sem, hiszen az osztrák, német turisták körében változatlanul népszerû a hévízi fürdõ. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy a Magyar Turizmus Zrt.-vel közösen szervezett berlini, bécsi szakmai vásárokon jelen legyünk. Szívesen hasznosítjuk azokat az európai tapasztalatokat, melyek kulturális események köré szövõdnek, s egy-egy tájegység népszerûsítéséhez járulnak hozzá. A polgármester elmondta: Hévíz infrastruktúrája, kulturális kínálata tökéletesen alkalmas több napos vagy hetes családi együttlétre is. Mindehhez természetesen jól mûködõ információs bázisra, városmarketingre, s fõképp elegendõ pénzügyi forrásra van szükség. - Úgy gondolom, e téren is az élvonalban vagyunk. A város TDM szervezete több sikeres pályázaton vett részt - szép reményekkel, s megfelelõ anyagi kondícióval indítottuk útjára a helyi szállodák, vállalkozók és az önkormányzat által létrehozott Turisztikai Nonprofit Kft.-t is. A szereplõk szakmai tudása elvitathatatlan, ám egy polgármesteri kabinetet is kialakítottunk a marketing munka irányítására. Havi rendszerességgel tartjuk meg azokat a konzultációkat, melyeken döntünk a városarculat építésérõl, a reklámra fordítható források – éves szinten mintegy kétszázötvenmillió forint - felhasználásáról. Az új koncepciót a város korszerû honlapja, s az itt megjelenõ többnyelvû ajánlatok is jelzik. A rendezvények finanszírozásában sem szûkmarkú a testület: ebben az évben e célra ötvenmillió forint állt rendelkezésre, ám meggyõzõdésem, hogy a befektetett összeg busásan megtérül az önkormányzat és a helyi vállalkozók számára. Két területen viszont lényegesen javítani kell az infrastruktúrát: a sport és a kultúra olyan centrumot igényel, amely méltó városunk hírnevéhez. Többfunkciós, kulturális eseményekre, sportolásra egyaránt alkalmas csarnokban gondolkodunk, amelynek része lehet egy ezerfõs konferenciaterem is. A beruházást fõként magántõke és pályázati források bevonásával szeretnénk megvalósítani. Papp Gábor szólt arról is, hogy a város már korábban felismerte a sármelléki repülõtér turisztikai jelentõségét, ezért anyagi és szellemi tõkét fektetett rendszeres mûködésébe. A légikikötõ mûszaki állapota azonban sürgõs beavatkozást igényel ahhoz, hogy perspektivikusan Nyugat-Magyarország meghatározó bázisa lehessen. - A reptér léte kulcskérdés a hévízi és az egész nyugat-dunántúli térség számára, s annak mûködése, a korábbinál nagyobb kihasználtsága komoly lökést adhat a válság után újraszervezõdõ idegenforgalmi piacnak. A felmérések szerint két-három év alatt egymilliárd forintos beruházásra lesz szükség a repülõtér korszerûsítéséhez. Süli Ferenc 2 0 1 1 D E C E M B E R

[close]

p. 12

2012-ben is várjuk vendégeinket! Január V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Újév, Fruzsina Ábel, Ákos Genovéva Titusz, Leona Simon Boldizsár Attila, Ramóna Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ, Cézár Veronika Bódog, Félix Lóránt, Lóránd Gusztáv Antal, Antónia Piroska Sára, Márió Fábián Ágnes Vince, Artúr Zelma Timót, Xénia Pál, Henrik Vanda, Paula Angelika Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Február Ignác, Virginia Karolina, Aida Balázs, Oszkár Ráhel, Csenge Ágota, Ingrid Dorottya, Dóra Tódor, Rómeó Aranka Abigél, Alex Elvira, Ella Bertold Lívia, Lídia Ella, Linda Bálint,Valentin Kolos Julianna, Lilla Donát Bernadett Zsuzsanna Aladár, Álmos Eleonóra Gerzson Alfréd Szökõnap Mátyás Géza Edina, Viktor Ákos, Bátor Elemér Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Március Albin Lujza, Henrik Kornélia, Nelli Kázmér, Zorán Adorján Leonóra, Inez Tamás Zoltán, Beáta Franciska Ildikó Szilárd Gergely Krisztián Matild, Tilda Nemzeti ünnep Henrietta Gertrúd, Patrik Sándor, Ede József, Bánk Klaudia Benedek Beáta, Izolda Emõke Gábor Irén, Írisz Emánuel Hajnalka Gedeon Auguszta Zalán, Gujdó Árpád, Benõ Július V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tihamér Ottó, Ottokár Kornél, Soma Ulrik, Babett Emese, Sarolta Csaba, Romola Apollónia Ellák, Edgár Lukrécia Amália Nóra, Lili Izabella, Dalma Jenõ Örs, Stella Henrik, Roland Valter, Kármen Endre, Elek Frigyes Emilia Illés, Marina Dániel, Daniella Magdolna Lenke, Borisz Kinga, Kincsõ Kristóf, Jakab Anna, Anikó Olga, Liliána Szabolcs Márta, Flóra Judit, Xénia Oszkár, Heléna Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Augusztus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Boglárka Lehel, Özséb Hermina Domonkos Krisztina Berta, Bettina Ibolya László Emõd, Roland Lõrinc, Blanka Zsuzsanna Klára, Leticia Ipoly, Gertrúd Marcell Mária Ábrahám Jácint, Arika Ilona, Ilka Huba, Lajos Állami ünnep Sámuel, Hajna Menyhért Bence Bertalan Lajos, Patrícia Izsó, Tália Gáspár, Cézár Ágoston Beatrix, Erna Rózsa Erika, Bella Szeptember Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Egyed, Egon Rebeka, Dorina Hilda, Gergely Rozália Viktor, Lõrinc Zakariás Regina Mária, Adrienn Ádám, Péter Nikolett, Hunor Teodóra Mária, Ibolya Kornél, Lujza Szeréna, Roxána Enikõ, Melitta Edit, Ditta Zsófia Diána, József Vilhelmina Friderika Máté, Mirella Móric, Ottó Tekla, Lina Gellért Eufrozina Jusztina Adalbert Vencel Mihály, Mikes Jeromos Minden partnerünknek kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk

[close]

p. 13

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park különleges programokkal várja vendégeit 2012-ben! Látogatóközpontok bemutatóhelyek barlangi kalandtúrák 2012-ben is várjuk a Balatonnál, várjuk a fedélzeten! FODOR AUTÓ KFT. 8600 SIÓFOK, Fõ u. 264. - Tel.: (06-84) 313-722, Fax: (06-84) 313-550 www.bfnp.hu Április V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hugó Áron, Mária Buda, Richárd Izidor, Kerény Vince Vilmos Herman Húsvét, Dénes Húsvét, Erhard Zsolt Leó, Szaniszló Gyula, Oxána Ida, Norma Tibor, Maxim Anasztázia, Tas Csongor Rudolf Andrea, Ilma Emma Tivadar Konrád Csilla, Noémi Béla, Egon György Márk, Márkus Ervin, Tihamér Zita, Mariann Valéria, Nimród Péter, Robin Katalin, Kitti K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Május Munka ünnepe Zsigmond Tímea, Irma Mónika, Flórián Györgyi Ivett, Frida Gizella Mihály Gergely Ármin, Pálma Ferenc Pongrác Szervác, Imola Bonifác Zsófia, Szonja Mózes, Botond Paszkál, Andor Erik, Alexandra Ivó, Milán Bernát, Felícia Konstantin Júlia, Rita Dezsõ, Vilmos Eszter, Eliza Orbán, Márkus Fülöp, Evelin Pünkösd, Hella Pünkösd, Emil Magdolna Janka, Zsanett Angéla P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Június Tünde, Torda Kármen, Anita Klotild, Kevin Bulcsú, Fatima Fatime Norbert, Cintia Róbert, Roberta Medárd, Zaránd Félix, Annabella Margit, Gréta Barnabás Villõ, Cinnia Antal, Anett Vazul, Herta Jolán, Vid Jusztin, Arany Laura, Alida Arnold, Levente Gyárfás, Zóra Rafael, Dina Alajos, Leila Paulina Zoltán, Edua Iván, Héra Vilmos, Viola János, Pál László, Sámson Levente, Irén Péter, Pál Pál, Apostol Üdülési csekket elfogadunk! Balatoni Hajózási Zrt. 8600 Siófok, Krúdy sétány 2. Tel./Fax: 84/310-050 E-mail: forgalmi@balatonihajozas.hu www.balatonihajozas.hu Október H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Malvin Petra, Tamás Helga, Gertrúd Ferenc, Edvin Aurél, Galina Brúnó, Renáta Amália, Márk Koppány Dénes, Andor Gedeon, Leó Brigitta, Gitta Miksa, Rezso Kálmán, Ede Helén, Heléna Teréz, Terézia Gál, Aurélia Hedvig, Hédi Lukács Nándor Vendel Orsolya Elod, Korinna Nemzeti ünnep Salamon Blanka, Bianka Dömötör Szabina Simon Nárcisz Alfonz Farkas Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P November 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mindenszentek Achilles Gyõzõ, Hubert Károly, Karola Imre, Tétény Lénárd Rezsõ Zsombor Tivadar Réka, Ariel Márton, Martin Jónás, Renátó Szilvia, Bulcsú Aliz, Huba Albert, Lipót Ödön, Edmond Hortenzia Jenõ, Román Erzsébet Jolán Olivér Cecília Kelemen Emma, Flóra Katalin Virág Virgil, Amina Stefánia Taksony András, Andor Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Elza, Oszkár Melinda Ferenc, Olívia Borbála Vilma, Csaba Miklós Ambrus Mária, Marion Natália Judit, Loretta Árpád, Dániel Gabriella Luca, Ottília Szilárda Valér, Dezsõ Etelka, Aletta Lázár, Olimpia Auguszta Viola Teofil Tamás, Petra Anikó, Zénó Viktória, Niké Ádám, Éva Karácsony Karácsony János Kamilla Tamás, Tamara Dávid, Zoárd Szilveszter

[close]

p. 14

14 T E L E P Ü L É S E K Keszthely: Városfejlesztés három pilléren Keszthely idén elindított fejlesztései becslések szerint száz évre szólóan meghatározzák a város arculatát. A 2011. év az által is mérföldkõ, hogy a várostörténelemben nem jegyeztek olyan esztendõt, melyben a mostanihoz hasonló léptékû beruházások egyszerre készültek volna. A belvárosi rehabilitáció finisében, novemberben a második ütem finanszírozásáról szóló szerzõdés is létrejött a városvezetés és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség között. Így összességében mintegy kétmilliárd forint értékû munka készül. Mindemellett foghattak hozzá – ugyancsak sikeres pályázat révén – a múlt hónapban a Balaton-part 350 milliós költségû rendezéséhez, 85 százalékban EU-s társfinanszírozású segítséggel. Az ünnepélyes szerzõdéskötések alkalmával Ruzsics Ferenc polgármester elmondta: a beruházások szorosan összefüggenek egymással, s kapcsolódnak az önkormányzat városfejlesztési terveihez. A nagyszabású belvárosi felújítás II. üteme 740 milliós program, amihez a Széchenyi-terv pályázaton 540 milliós támogatást nyertek el. Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, a Zala Megyei Közgyûlés és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke történelmi léptékûnek nevezte a beruházásokat, és kiemelte: a régióban csak Keszthely tudott kétszer pályázni a belvárosi rehabilitációs kiírásra. A második ütem projektelemei az elsõ munkafázis eredményeire épülnek. A mûszaki tartalom magába foglalja a piactér átalakítását, egy azon keresztülvezetõ sétány építését, a sétálóutca északi részének rendezését homlokzat-felújítással és útépítéssel. Felújítják továbbá a premontrei rendház homlokzatát, az épület alagsorában vendégláA Fõ téren helyére került a Szentháromság szobor tóegység, az elõtte levõ süllyesztett térrészen pedig terasz készül. Az esõ ütem munkáinak eredményeként a Fõ tér új arculata kezd immár kibontakozni. Az építkezés elõrehaladásával több irányba is átjárható a díszburkolatú terület, helyére került a Szentháromság szobor. A napokban a kertészek is munkához láttak, optimális idõben kezdõdhetett el a cserjék, a fák telepítése. A belvárosban japán cseresznyét, feketefenyõt, szilfát, perzsafát, magas kõrist és díszkörtét ültetnek. Az elõnevelt élõ környezeti díszek jelentõs zöldfelületet alkotnak. A fák olyan fejlettségi fokúak, hogy koronájuk hamar eléri azt a méretet, mely a nyári melegben enyhet adó árnyékot tud adni. A Fõ tér keleti részén a kútház készül: a területen egykor artézi kút volt, helyén most vízforgatóval mûködtetett kis szökõkút lesz. Az építményt néhai Mikus Gyula keszthelyi festõ- és szobrászmûvész halat tartó fiút ábrázoló kisplasztikájának felnagyított változata fogja díszíteni. Zajlik a világítótestek állítása is, a gimnázium és a plébániatemplom körül a történelmi épületegyüttest a térburkolatba süllyesztett, úgynevezett „taposóreflektorok” világítják majd meg. A Balaton-parti fejlesztésekhez is átadta már a munkaterületet a kivitelezõnek az önkormányzat. Folytatódik a parti sétány és a hajókikötõi móló bejáratánál található tér felújítása, a meglévõ virágágyások mellett új növényszigetek készülnek. Két fogadópontot alakítanak ki, minõségi utcabútorok, szökõkút, információs táblák és egy szenior játszótér egészíti még ki a létesítményeket. Mindezzel erõsödik a Balaton-part rendezvényhelyszíni szerepe, jóval alkalmasabb lesz nagyobb tömeget befogadó szabadtéri programok megrendezésére. Új könyvtár Siófokon Aki fát ültet, az bízik a jövõben, aki könyvtárat épít a mai, rendkívül nehéz idõkben, az… Siófok. S mindez egyben azt is jelzi: a siófokiak bíznak a jövõben! A városnapi ünnepségek „nyitányaként” november 25-én délelõtt adták át rendeltetésének a vadonatúj Balatoni Regionális Kutatóintézetet és Könyvtárat Siófokon. A térség regionális történeti kutatásait is összefogó intézmény gondolata 2002-ben született meg azért, hogy a felnõtt- és gyermekkönyvtári részleg végre egy helyre költözhessen, valamint, hogy az egyre zsúfoltabb régi épületbõl a mai kor igényeinek megfelelõ helyre költözhessen a kultúra Siófokon. A város több éven át igyekezett pályázati pénzt szerezni a megvalósításhoz, de ez sosem sikerült, így végül teljesen önerõbõl vállalták az építkezést. Az 1700 négyzetméteres intézmény a legmodernebb eszközökkel, berendezésekkel rendelkezik, így a városban élõk 21. századi körülmények között gyarapíthatják tudásukat. A könyvtárban elõadótermek, olvasótermek, számítógépek, hírlapolvasó és a Europe Direct iroda is megtalálható. Gy.L. Balatoni népdalok Minden korosztályt megmozgatott a Nõk a Balatonért Egyesület „Õrizzük a Balaton népdalait!” címmel meghirdetett versenye, amit Zamárdiban a községházán rendeztek novemberben. Több mint tíz évvel ezelõtti kezdeményezést élesztettek újjá a régiós kulturális programmal. Mint Szauer Rózsa, a húsz balatoni településen csoportot jegyzõ NABE elnöke elmondta: a jelentkezések felülmúlták várakozásaikat. A megmérettetésre nem csupán a balatoni régió valamennyi szegletébõl vállalkoztak diákok és felnõttek, hanem távolabbról, így például Zalaegerszegrõl, Herendrõl, Kislõdrõl is érkeztek nevezések. A produkciókat Dévai Nagy Kamilla elõadómûvész, Zsákai Gyõzõ népzenész, fõiskolai adjunktus, Husi Gyula népzenetanár és Zsár Éva mûvésztanár alkotta zsûri minõsítette és díjazta. Gyermek kategóriában a 10 éves herendi Juhász Kinga és a 14 éves balatonfüredi Korcsog Anna Luca szerezte meg az elsõ helyet, az ifjúságot képviselõk közt a zamárdi Széles Ágota gyõzött, a versenyt a felnõttek körében a balatonfüredi Szücsné Sallai Margit, valamint a balatonlellei Dolbert Ferenc nyerte. A különdíjakkal együtt összesen 25 szereplõt jutalmaztak. H.Á. Szomszédolásra bíztató kiállítás Kelet-Balatoni Tájoló címmel Alsóörsön, az Eötvös Károly Mûvelõdési Házban nyitották meg november végén a kelet-balatoni kistérség 11 településének (Alsóörs, Felsõörs, Balatonalmádi, Balatonfûzfõ, Litér, Szentkirályszabadja, Balatonkenese, Balatonvilágos, Csajág, Küngös, Balatonfõkajár) épített örökségét, jellegzetes épületeket, tájakat bemutató fotókiállítást. A Közkincs Program támogatásával létrehozott vándorkiállítást a fotók közé illesztett, óvodás és általános iskolás gyermekek karácsonyi ünnepet idézõ rajzai színesítették. Ferenczy Gábor, az alsóörsi önkormányzat alpolgármestere köszöntõjében hangsúlyozta, reményeik szerint a vándorkiállítás látogatói kedvet kapnak ahhoz, hogy saját településük értékei mellett a térség többi „kincsét” is felfedezik, hírét viszik az egykor és napjainkban itt élõk maradandó alkotásainak, hagyományõrzõ-ápoló tevékenységének. H. Á. J. F. X V I I I . É V F O L Y A M 1 2 . S Z Á M

[close]

p. 15

T E L E P Ü L É S E K 15 Érdeklõdõk sokaságát vonzotta Badacsonytördemicen a december eleji háromnapos gasztronómiai és kulturális rendezvény. A nagysikerû nyári Szürkebarát bor, és Szürkemarha Gulyásfõzõ Verseny után, december 2-3-4-én a badacsonytördemici Faluház udvarán került megrendezésre a Borbála napi forralt Bor – Blues – Böllér Napok, az ilyenkor hagyományos disznóvágással, forralt bor fõzõ versennyel, és minõségi zenével egybekötve. A változatos eseménysorozathoz kapcsolódó 1945 elõtti badacsonyi hegyrõl készült képeslap kiállítás megnyitóján Gellei Imre labdarúgó mesteredzõ, a Felcsúti Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia szakmai igazgatója, Badacsonytomaj díszpolgára mondott beszédet. A kiállítás megnyitása elõtt megemlékeztek Tatay Sándor író halálának 20. évfordulójáról. A több napos „eszem-iszom dinomság” részeként nem maradt el a hagyományos disznóvágás, a forralt bor verseny, a helybeli boros gazdák borkóstolója, a hurkakolbász vásár. A szellemi táplálékról pedig változatos kulturális programok kínálatával gondoskodtak. Forralt Bor – Blues – Böllér Bormustra, lúdvacsora Napok Tördemicen Tapolcán Tapolcán a közélet egyik legfontosabb alapvetése: a hagyomány kötelez! Ennek megfelelõen a már jól bejáratott forgatókönyv és protokoll szerint bonyolódott le a Szent Márton naphoz köthetõ ünnepi rendezvény – az újbor megszentelése, a Vinum Vulcanum Borlovagrend avatási szertartása, s természetesen asztalra került a speciálisan ízesített és sütött libahús is. Az esten - a szakavatott ítészek megfontolt döntésének köszönhetõen - olyan kiváló személyiségek léphettek a borlovagrend tagjainak sorába, mint a világhírû sebészprofesszor Hangody László, Szarka Gyula, a Kossuthdíjjal kitüntetett Ghymes együttes vezetõje, Szabó Balázs, a Kékkúti Ásványvíz Zrt. igazgatója és Knolmajer Ferenc szõlõsgazda. Az új lovagokra esküjüknek megfelelõen ko- Az új borlovagok moly és megtisztelõ feladat hárul: itthon és a nagyvilágban, családi és baráti körben népszerûsíteniük kell a régió borait. Ez a kötelezettség nem ró túlságosan nagy terhet rájuk, hiszen a badacsonyi, szentgyörgyhegyi nedûk méltán nyerték el eddig is a nagyközönség szimpátiáját. A novemberi idõpont természetesen lehetõséget biztosított arra, hogy az MZ/X Kft.-Hotel Gabriella által szervezett lúdvacsorán és borkóstolón a város és a környezõ települések borászai bemutassák idei „alkotásaikat” - a társadalmi esemény rangját jelzi, hogy több környékbeli település polgármestere is jelen volt a programon. Mezõssy Zoltán házigazdaként is felhívta a népes közönség figyelmét arra, hogy a 2011-es évjáratra – különösen a vörös borokra – érdemes lesz a borbarátoknak figyelniük. Az ifjú vendéglátó-ipari szakember – maga is borász családban nõtt fel - elmondta, hogy a késõi szüretelésû borokkal kapcsolatban különösen nagy reményeket táplálnak, ám meggyõzõdése: változatlanul a badacsonyi kéknyelû lesz a régió ”zászlóshajója”. A következõ hasonló tapolcai rendezvényre márciusban, a Sándor-napi bormustra alkalmával kerül sor - ekkor az egész régió borász társadalma megmozdul, s a szakmai rendezvényen mintegy száz szõlész-borász méretteti meg magát. A.A. Tapolcán átadták az új szociális központot Csaknem százmillió forintba került annak a szociális központnak a kialakítása, amelyhez a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása az Új Magyarország Fejlesztési Terv KözépDunántúli Operatív Program keretén belül mintegy 85 millió forintnyi támogatást nyert. A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti Az avatás ünnepi pillanata alapellátások infrastrukturális fejlesztéséhez a szükséges önrészt a társulás biztosította. A tavaszal elkezdett munkálatok során teljes egészében felújították a Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatt található iroda épület nyugati szárnyát. Gondoltak a belsõ akadálymentesitésre is, többek között az épületszintek között az udvarról induló személyfelvonót helyeztek el. A felújított épületrészben a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat számára az emeleti részen irodákat, fogadóhelyiségeket, tárgyalókat, raktárakat alakítottak ki. A földszinti 80 személyt befogadó nagyterem képzések, játszóházak, családi programok számára biztosít megfelelõ helyszínt. A felújítás révén új szolgáltatásokat is tudnak biztosítani, mellyel bõvíthetõ a kistérségben ellátandó célcsoportok köre, létszáma. Az új központ avatásán többek között jelen volt - a képen balról jobbra - Szencz Lajos, SZ-L Bau Kft. ügyvezetõ igazgatója., Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés Elnöke, Zimek Sándor projektvezetõ, a ThyssenKrupp Lift Kft. képviseletében, valamint Császár László, a társulás elnöke, Tapolca város polgármestere. A.A. Süli Ferenc Megnyílt az európai Vályogból húznak falat Buzsákon hírû vörsi betlehem Advent elsõ vasárnapján ünnepi szentmise nyitotta meg a vörsi templom kapuit az európai hírû betlehem elõtt. Több mint hatvan éve épül fel a templomban a település karácsonyi meglepetése, melynek munkálatait közel negyedszázada Futó Péter irányításával végzik a falu lakói. A gipszbõl készült alakok kivételével csak természetes anyagokat használnak. Évrõl-évre mindig egy kicsit nagyobb lett a betlehem, de amikor elérték az ötven négyzetmétert, térben már nem volt hova bõvíteni. Ezért a részletek kapnak nagyobb figyelmet és évenként újabb ötletekkel teszik teljesebbé a kidolgozást. A vörsi betlehem mindennap látogatható, vasárnaponként pedig adventi rendezvénysorozattal várja a látogatókat a Kis-Balaton fõvárosa. A múltba nyúltak vissza a hagyományait büszkén ápoló településen. November elején mûemléki környezetben kezdõdött építkezés Buzsákon. Többszáz éves, mára szinte mellõzött anyagból épül présházzal és pincével kombinált hétvégi ház a népi építészet jegyeit õrzõ buzsáki János hegyen. Kézzel készített vályogtéglából rakják a hatvan centimét vastag falakat, kötõanyagnak pedig sarat használnak. - Egy hét múlva már állnak a falak, és jöhet a fagerendás mennyezet, karácsonyra pedig felkerül a nádtetõ is – mondta Gödény Tibor, a vályogépítészet elkötelezett híve. Közel húsz éve végeztet kisebb megszakításokkal kézi vályogvetést a buzsáki kötõdéssel is bíró kerekegyházi vállalkozó. Komoly hagyománya van a vályogépítészetnek és most igazán idõszerûvé is válhat, amikor mindenki az energiafelhasználás visszaszorításáról beszél - jegyezte meg a szakember. Kiemelte, hogy teljes értékû építõanyag a vályog, amit akár helyszínen is elõ lehet állítani, pusztán jó minõségû anyaföld, víz, törekes szalma és természetesen fizikai munka kell hozzá. A buzsáki építészeti hagyományokat megtartó beruházás egyben referencia ház is lesz a térségben. - Az ilyen költségtakarékos üzemeltetésû és egészséges klímával bíró épületekbõl, melyek a tájba is jól illeszkednek, szívesen látnának többet is a községben, vagy akár a csisztai fürdõ környékén – vélekedett Kara Lajos, a település polgármestere. M. L. M. L. 2 0 1 1 D E C E M B E R

[close]

Comments

no comments yet