2011. november Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2011.11

Popular Pages


p. 1

B A L A T O N I XVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2011 NOVEMBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 Interjú a Zala megyei Önkormányzat elnökével 5 Jubilált a Garda-fesztivál 21 SCD utáni kérdõjelek 24 Új vezetõ a halászati cég élén Év végi ajánlatok 14-20. oldal Megújul a tapolcai tavasbarlang

[close]

p. 2

2 AKTUÁLIS LAPSZÉL Õszi melankólia Petõfi sorai (Itt van az õsz, itt van újra…) illenének e helyre, ám lapunknál ez nem szokás, arról nem is beszélve, hátha feltámad egy önjelölt utód, aki jogdíjat követel, amikor minden szûkösre van szabva... Õsz van, s ilyenkor a jó gazda számot vet: van-e elegendõ gabona, bor, füstölt hal (mert hiszen a Balatonnál vagyunk!), jól tette-e a dolgát az esztendõ elõzõ idõszakában. Ha elégedett, imát mormol, vagy elégedetten néz eleibe a fagyos napoknak. Ám ha elégedetlen, akkor morgósra fordul a kedve, s azt megtartja legalább addig, míg a mackó ki nem kukkant barlangjából. A legjobb gazda azonban ennél többet is tesz: összeveti a jelent a jövõvel, tervez, mérlegel. Õszinte szívvel bízom benne, hogy ilyen jó gazdák a balatoniak is, akik családjuk jobbulása érdekében megtették, amit megtehettek. Hasonlóképp az önkormányzatok is. Merthogy azok („õk”) is gazdák ám, s nem is akármilyenek! Ha arcukat nézném, 2011 õszén, 2012 elején összeráncolt homlokú öregemberként látnám õket. Koruk szerint valamennyinek dukál már az õsz hajszál, de az õszülés felgyorsításához jócskán hozzájárult a mögöttünk álló 100-150 nap. Esõs, hideg július, infláció és válság által sújtott idegenforgalom, akadozó támogatások. Persze voltak ráncsimító pillanatok is: sikeres pályázatok, jól átgondolt, sikeres kivitelezésû programok, egy verõfényes augusztus-szeptember. Csakhogy itt a jövõ: költségvetést kell készíteni akkor, amikor ez is, az is bizonytalan, hiányoznak (de legalábbis labilisak) azok a sarokpontok, amelyekre építeni lehet (és kell). Aztán a legfõbb gond: mi lesz a kétezer fõ alatti települések sorsa? A Balatonnál ezek a települések vannak többségben. Az „ügyintézni” óhajtó balatoni polgár mire kényszerül? Egyáltalán: valóban hátrányba kerülhet, ha összevetjük mindazt, ami az önkormányzatok átalakítása mellett, s ellen szól? A november eleji borús, ködös napokat hirtelen naposak, melegek, barátságosak váltották fel. El is oszlatták kezdõdõ melankóliámat. Legyen ez így a Balatonnál is, hogy aztán a decemberi végsõ összegzésnél, a januári terveink összeállításánál a derû legyen a meghatározó… Aggódnak a polgármesterek Alsóörsön ülésezett a Balatoni Szövetség elnöksége Bár megannyi témában tanácskozott a Balatoni Szövetség elnöksége legutóbbi ülésén Alsóörsõn - így többek között a Balaton részvételérõl a Világörökség programban, s a régió turisztikai desztinációs menedzsmentjeinek (TDM) alakulóban levõ szövetségérõl, Kálóczi Kálmán, a Balaton Világörökségéért Közhasznú Alapítvány kurátora, s Hoffmann Henrik, leendõ elnök tájékoztatója alapján – a legnagyobb érdeklõdést és vitát a tervezett új önkormányzati törvénnyel illetve a Balaton Törvénnyel, kapcsolatos problémák váltották ki. Ennek eladója Bóka István országgyûlési képviselõ volt. Az ülésen többen is kezdeményezték, hogy a Ruzsics Ferenc, Lázár János és Fekete Tamás kormány vizsgálja felül az új önkormányzati törkább, mert az üdülõövezetben több település szeretne megkapni vényjavaslatban azt a rendelkezést, amely szerint polgármesteri hiegyebek között olyan part menti, közterületté alakítható területet, vatalt csak azokon a településeken lehetne létrehozni, ahol több amelynek gondozása amúgy is rá hárul, a fejlesztését viszont nemint háromezren élnek. Javasolták, hogy önálló önkormányzati hihézkessé teszi, akadályozza az állami tulajdonlás. vatalt már akkor is létre lehessen hozni, ha az 1500-t meghaladja a A Ruzsics Ferenc elnökletével vezetett ülésen, amelyet – mint lakosok száma. Annál is inkább, mert az üdülõövezet több nagyobb házigazda – köszöntött Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere, döntelepülése speciális helyzetben van, hiszen a lakosságszám többtöttek az idei Balaton-díjasokról is. E szerint a napokban sorra kerüszörösét kitevõ üdülõközösség ügyeit is a helyi hivatalok intézik. lõ közgyûlésen ünnepélyes keretek között e díjat a Keszthelyi VöNéhányan úgy vélték: az önállóságukat vesztõ hivatalok, helyi iskoröskeresztes Vízimentõ Egyesület, Balázs Árpád, Siófok polgármeslák miatt a kistelepülések „halálra ítéltetnek“, több balatoni község tere, valamint megosztva Róka Ildikó és Móczár István újságíró, tényaraló-településsé válik. Bírálták az iskolákat érintõ centralizációs vériporter párosa veheti át. /A díjazott újságíró-párosról szóló írátörekvéseket is, mondván, ha az állam odaadná azt a pénzt az önsunk lapunk 27. oldalán olvasható./ A vegyes ügyek keretében a BSZ kormányzatoknak, amelyet az iskolákra kíván költeni, az intézmétitkára, Lázár János jelezte, hogy Zala megye önkormányzata nem nyek jó mûködtetésében leginkább érdekelt helyiek jobban elláttudja kifizetni sem az idei, sem a jövõ évi, 400 ezer forintos tagsági nák e feladatot. Az viszont örvendetes, hogy a jogszabályi változádíját. Ez – ha mások is követik e „példát” - a keletkezõ pénzügyi soknak köszönhetõen tavaly óta nem csak egy, hanem 10 milliárd gondok miatt a szövetség felbomlásához vezethet. forintig önkormányzati tulajdonba adható egy-egy állami vagyonA.A. elem, ami kedvez a sokéves balatoni törekvéseknek. Annál is in- Sokasodott a vízimentõk munkája Az idén kevesebb embert kellett kimenteni a Balatonból, mint a korábbi években, a strandokon azonban a civil vízi mentõknek több dolguk akadt. A Vízimentõk Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) összesen 305 ember kimentését koordinálta. A Rupert mentõhajó Tapasztalataik szerint a vitorlázók jobban ügyeltek a balesetek megelõzésére, így a Kék Szalag vitorlásverseny kivételével, amikor 233 embert mentettek ki a civil vízi mentõk - kevesebb mentésre volt szükség a vízen, miközben a korábbi éveknél több esetben kellett beavatkoznia a strandi mentõszolgálatnak. Az idén 36 balatoni strandon szolgálatot adó VMSZ 1010 esetben végzett strandi ellátást, amelyekbõl 57 bizonyult súlyosnak. A Rupert sürgõsségi mentõhajót 23 esetben az Országos Mentõszolgálat felkérésére vetették be. Ezt elsõsorban annak köszönhették, hogy a Belügyminisztériumtól nyár elején megérkezett a 15 millió forintos gyorssegély, s így idõben kezdhette meg munkáját a Balatonon az egyetlen sürgõsségi mentõhajó. A harmadik éve bizonyító Rupert mellé egyébként további három sürgõsségi mentõhajó beszerzésére lenne szükség a tó teljes lefedettségéhez. Bagyó Sándortól, a VMSZ elnökétõl a jövõ évi balatoni szezonnal kapcsolatban megtudtuk: továbbra is teljes a bizonytalanság, sikerül-e állami támogatást kapnia a balatoni vízi mentésnek. Hangsúlyozta: a nyugati országok többségében az önkéntes mentõszervezetek költségvetésének felét állja az állam, a többit támogatásokból és önerõbõl (szolgáltatásokkal) teremtik elõ, míg a VMSZ tavaly semmilyen állami támogatást nem kapott, idén pedig a költségvetésének legfeljebb 15 százalékát fedezte az állami segítség. Hasonló arányú volt a szponzori támogatás, a hiányzó összeget a rendezvények biztosításáért kapott pénzekbõl sikerült fedezni. Az elnök reményei szerint a jövõben több jut a balatoni turisztikai szezon vízbiztonságára, és annak fejlesztésére, például az önkormányzatok által kezelt idegenforgalmi adókból és az állam által beszedett mederhasználati díjakból. Zatkalik András /Vizimentõk.hu/ X V I I I . É V F O L Y A M 1 1 . S Z Á M

[close]

p. 3

AKTUÁLIS 3 Zala balatoni és gyógyturizmusa A turizmus hatása mindig jóval nagyobb területen érvényesül annál a helynél, ami a közvetlen vonzerõt jelenti. Erre építik fejlesztéseiket a háttértelepülések, melyek gazdaságára, munkaerõpiacára kihat az üdülõhelyek forgalma. Mindezeknek az idei érvényesülésérõl kérdeztük Manninger Jenõt, Zala megye közgyûlésének elnökét. - A Balaton nyugati vége és a gyógyturisztika közösen alkot egy turisztikai régiót, ami rendkívül szerencsés helyzet: Hévíz, Kehidakustány és Zalakaros nagy ellensúlya a csupán nyári fürdõzési kínálatnak. A közös munka kereteként létrejött Turisztikai Desztinációs Menedzsmentek (TDM) tevékenységét immár sikertörténetek jellemzik. Pályázati forrásként ezek létrehozására idén 300 millió forintot tudtak felhasználni a közösségek a térség menedzselésére. Nagy jelentõségû kezdeményezõ szerepe volt egyébként ebben Gyenesdiásnak, ma is példaként lehet tekinteni az ott elindult, alulról szervezõdõ munkára. A TDM-ek ezt viszik tovább. Az eredmények igazolják, hogy a marketing tevékenység mennyire fontos – minden szinten. Jelenleg is van lehetõség ilyen célú pályázatok benyújtására. - Milyen fejlesztéseket preferálnak az újabb turisztikai célú pályázatok? - A TDM szervezetek létrehozására és fejlesztésükre a térségben idén 259 millió forint támogatást kaptak a pályázók. Gyenesdiás, Hévíz, Zalakaros és a Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. volt a kedvezményezett. A Regionális Operatív Programban elindult a turisztikai szolgáltatások bõvítését célzó pályázati lehetõség 2,5 milliárdos keretösszeggel. Ez a szálláshelyek minõségfejlesztésére fókuszálva, a sikeres mûködés feltételeinek javítására hivatott. A térségben nyertes volt a zalakarosi Hotel Karos Spa, a garabonci Hotel Villa Natura és történelmi kalandpark kialakítását célzóan a Karos-Vet Kft., továbbá a hévízi Arany-Szõlõ Apartmanház, Vonyarcvashegyen a Helikon Taverna, és Molnár Józsefné vendéglátó vállalkozó. A kiemelt gyógyfürdõk fejlesztésére most újra pályázik Hévíz és Zalakaros. Ebben nagyobb óvatosságra van szükség, hiszen itt csak 30 százalékos a támogatottság, a biztos megtérülést szem elõtt tartva mérsékeltebb projektekkel számolnak. A napokban zárult le a Keszthelyi Hegység Alapítvány által 23 milliós támogatással megvalósított GPS alapú ökoturisztikai beruházása, amihez hasonló nem sok van még Magyarországon. Ez egyszerûen a kényelmes túrázást segíti, bemutatva a természeti, környezeti értékeket. Turisztikai vonzerõ növelési céllal támogatott fejlesztések sorában ugyancsak a közelmúltban fejezõdött be Hévízen a római kori romkert rehabilitációja, a zalavári történelmi emlékpark fejlesztése. Közbeszerzési eljárás lefolytatásával startvonalra került a keszthelyi Balaton-parti sétányépítés és közterület megújítás közel 348 milliós programja, 295 milliós támogatással. Hamarosan indul az ugyancsak keszthelyi, Georgikon Majormúzeum élménygazdaságának megvalósítása, mely egy 129 milliós beruházás, teljes összegû pályázati finanszírozással. - Mindezekbõl milyen hozadékokra lehet számítani? - Most vannak a beérés stádiumában azok a beruházások, amelyen elindulhat a fejlõdés. Jövõre Keszthelyen is meglesz az a jelentõs áttörés, ami az elmúlt évtizedben Balatonfüreden volt. Egy éven belül a Fõ téri beruházás második üteme is be fog fejezõdni. Ugyanígy a már említett Balaton-parti fejlesztés és a látogatóbarát majormúzeumi beruházás. Újra kell pályázni a Helikon Kastélymúzeumnak az eddigi többszöri sikertelen nekifutás után. Erre jövõre várható kiírás, de a pályázatban mindenképpen új tartalomra lesz szükség, ami az attrakciókra összpontosul. Még nem tudni, hogy milyen összeg lesz megcélozható, a terveket ahhoz kell majd szabni. - Milyen reményekkel lehet tekinteni a Fly Balaton reptér jövõjére? - A válsággal, ahogy a térség, úgy a reptér Manninger Jenõ is nehéz helyzetbe került. Súlyosbítja a körülményeket az üzemeltetõ cég tõkeszegénysége. A támogatásban Hévíz város jeleskedett, segítséget nyújtott a mûködés fenntarthatóságához. A reptér a régiónak stratégiailag fontos, ezt szem elõtt tartva széles körben folynak a tárgyalások, hogy optimális utasforgalmat elérve az üzemeltetés rentábilis legyen. - Mennyire hat ki a balatoni turizmus a megye életére, gazdaságára? - A Balaton zalai része és a környék gyógyvizei adják Zala turisztikai vonzerejét. Ami ezeken a helyeken zajlik, abba bekapcsolódik a környezet. Munkahelyeket tekintve még nagyobb a kisugárzás: Zalakarosba nagyon sokan járnak dolgozni Nagykanizsáról és környékérõl is, Hévíznek pedig a megyeszékhelyig tart a munkaerõ-vonzáskörzete. Ha belegondolunk, tragédia lenne Zalában, ha nem volna gyógyturizmusa. A gyógyfürdõprogram nagy ellensúlya annak, hogy statisztikai régióban Zala egyébként nem a kiemelten fejlett területek között van számon tartva. A közvetlen Balaton-partot illetõen nagy jelentõségû, hogy a zalai települések strandjai elõkelõ minõsítésûek. - Az önkormányzatok feladatbeli változásai gyakorolnak-e majd hatást a turisztikai munkára? - Az átszervezés alapjaiban a lakosságot szolgálja, de az, hogy hatékonyabb közigazgatás jön létre, közvetett módon befolyással lehet a turizmusra is. A változások többek közt az építési beruházásoknak, a szolgáltatóknak teremtenek kedvezõbb hátteret. A települések a felszabadult energiáikat a szolgáltatásokra, a fejlesztésekre fordíthatják. Horányi Árpád Veszprém megye is erõsíti kínai kapcsolatunkat A kínai Guangdong tartomány kormányzója udvariassági látogatást tett Schmitt Pál köztársasági elnöknél. Jelenlétében együttmûködési megállapodást írtak alá Veszprém megye és a kínai Guangdong tartomány között Schmitt Pál köztársasági elnök udvariassági látogatáson fogadta Huang Huahuát, Kína Guangdong tartományának kormányzóját és delegációját a budapesti Sándor Palotában, október végén. Schmitt Pál a találkozón hangsúlyozta, hogy a magyar kormány kiemelt figyelmet fordít a magyar-kínai kapcsolatok fejlesztésére, és kiemelte személyes elkötelezettségét az ügy mellett. „Arra törekszünk, hogy a diplomáciai kapcsolatfelvétel óta eltelt 61 év pozitív kétoldalú hagyományaira építve fejlesszük kétoldalú kapcsolatainkat Kínával“ - fogalmazott az államfõ a közlemény szerint. A megbeszélést követõen a magyar államfõ jelenlétében együttmûködési megállapodást írt alá Huang Huahua tartományi kormányzó és Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke. A találkozón jelen volt Ms. Gao Jian, kínai nagykövetasszony is. Az aláírt dokumentum értelmében Guangdong tartomány és Veszprém megye a kölcsönös elõnyök biztosításával hosszú távú baráti kapcsolatokat kíván létrehozni, feltárva a lehetõségeket az együttmûködésre a gazdaság, tudomány, technológia, oktatás, kultúra, turizmus és az egyéb kölcsönös érdeklõdést érintõ területeken. A megállapodás a Veszprém Megyei Közgyûlés jóváhagyását követõen lép életbe. Guangdong tartomány Kína déli részén helyezkedik el, népessége 106 millió fõ, területe 179 800 km2, tengerpartja 3 368 km hosszú. Földrajzi elhelyezkedése kedvezõ, ennek köszönhetõen az ország gazdaságában és külkereskedelmében mindig vezetõ szerepet játszott. Közvetlen szomszédjai Hongkong és Makaó, két legnagyobb városa Kanton és Shenzhen. Kantont - Guangdong tartomány székhelyét - Peking és Sanghaj mellett Kína három legjelentõsebb városa közé szokták sorolni. A megbeszélés során a tartományi kormányzó különösen a borok és a libamáj export iránt mutatott érdeklõdést. A találkozó befejeztével Lasztovicza Jenõ, a Veszprém megyei közgyûlés elnöke Veszprém megye borával ajándékozta meg a kormányzót és a nagykövet asszonyt. Zs.P. 2 0 1 1 N O V E M B E R

[close]

p. 4

4 AKTUÁLIS Egy szervezet - egységes koncepció Megalakult a Balatoni Regionális TDM Szövetség Hazánkban eddig közel félszáz turisztikai desztinációs menedzsment szervezet jött létre – zömmel települési vagy kistérségi szinten. Az egymástól függetlenül tevékenykedõ egyesületek természetesen nem tudtak kellõ hatékonysággal mûködni, ezért várható volt, hogy a kiút keresése közben az összefogást szorgalmazzák. Örvendetes, hogy – mintegy modellként - regionális szinten elõször a balatoni szakemberek tartották fontosnak a TDM szövetség megalakítását. Az új szervezet létrehozásának gondolata ez év tavaszán merült fel egy balatonfüredi összejövetelen, amelyet közel féléves elõkészítõ munka követett. Fekete Tamás, a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület alelnöke már a májusi fórumon felelõsségteljes feladatot vállalt. - A kezdeményezõk a földvári egyesületet kérték fel az alapszabály elõkészítõ munkára, s ennek a bizottságnak elnökeként remélhetõleg használható, hosszú távra érvényes tervezetet sikerült az alakuló ülés asztalára tennem. Személyesen – cégemen keresztül – is érintett vagyok a tóparti turizmusban, ám az egyéni érdeket ezúttal a köz, a balatoni társadalom ügye messze megelõzi. A legfontosabb, hogy jövõképet adjunk az itt élõknek, gyermekeinknek. Nem lehet más célunk, mint hogy Európa nagy tavai között olyan státuszt teremtsünk a Balatonnak, amely együtt jár a jól prosperáló turizmussal. Tudjuk jól, hogy tagolt a régió, de abban is biztosak vagyunk, hogy a közös ügyek megoldása, meghatározása során konszenzussal hozzuk meg a fontos döntéseket. Nagy feladatok várnak ránk, nagy felelõsség hárul az alapítókra, s ezt az utat sikerrel kell végigjárnunk. S ha így lesz, a kormányzat is partnerként tekint majd szövetségünkre. Az októberi alakuló ülés résztvevõi azonosan fogalmaztak: a Balatoni Regionális TDM Szövetség legA Balatoni Regionális TDM Szövetség alapítói: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület, Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület, Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület, Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, Balatonfûzfõ – Litér Turisztikai Egyesület, Balatongyöröki Turisztikai Egyesület, Gyenesdiási Turisztikai Egyesület, Keszthelyi Turisztikai Egyesület, Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft., Siófoki Fürdõegylet-Turisztikai Egyesület, Tihanyi Legenda Idegenforgalmi és Fejlesztési Kh. Nonprofit Kft., Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület, Zalakarosi Turisztikai Egyesület. Az alakulás után egy magánszemély, egy kerékpáros egyesület, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága pártoló tagként kérte felvételét. Rendes tagságot kezdeményezett - a régió határán kívülrõl - a veszprémi TDM szervezet. A szervezet megalakulásáról is döntöttek a tisztségviselõk. A hét fõs elnökségbe négy Somogy-, - Hoffmann Henrik (Siófok), Tóth József (Balatonfenyves), Fekete Tamás (Balatonföldvár), Rácz Sándor (Balatonszárszó) -, két Veszprém-, - Tanay Gabriella (Balatonfüred), Nagy Miklós (Badacsonytomaj) -, egy Zala megyei - Szalóky Jenõ (Gyenesdiás) került. A felügyelõ bizottságnak Ernyes Ervin (Balatonföldvár), Forsthoffer Ágnes (Balatonfüred) és Dudás Zsolt (Balatonalmádi) lett a tagja. fontosabb célja, hogy az eddig széttagolva, különbözõ szempontok és érdekek alapján mûködõ turisztikai egyesületeket közösséggé szervezve, az egész tájegységre kiterjedõ turisztikai koncepcióval, marketinggel lendítsék fel a magyar tenger látogatottságát. Bizonyára szimbolikus jelentõsége volt annak is, hogy a fórumot a Szent Miklós hajó fedélzetén tartották. A közel kéttucatnyi taggal rendelkezõ szervezet elnökének Hoffmann Henriket, a Siófoki Fürdõegylet vezetõjét választották meg. Az ismert szakember a programot, a fõ célkitûzéseket ismertetve elmondta: - A bevált európai turizmusirányítási rendszerhez igazodva, regionális szinten kell a balatoni turizmust menedzselni, mert csak az együttmûködés teremtheti meg a válságból történõ kilábalás feltételeit. Az egységes idegenforgalmi koncepció mellett tudományosan kidolgozott marketing-tervre, önálló költségvetésre van szüksége a szövetségnek. Ez utóbbi Hoffmann Henrik területen számítani lehet ugyan állami forrásokra, ám az érdemi munkát az érintetteknek – a tóparti vállalkozóknak, önkormányzatoknak – kell elvégeznie. A hatékony munka és a sikeres mûködés érdekében mind a hazai, mind a nemzetközi turisztikai piacon újra kell pozícionálni a Balaton márkát. A helyi és kistérségi szervezetek irányítóinak felkészültsége, lelkesedése, szakmai tudása garanciát jelent arra, hogy áttörést érhetünk el - természetesen csak akkor, ha együttmûködésre tudjuk inspirálni a Balaton régiót - mint turisztikai terméket – alapvetõen meghatározó szolgáltatókat, termékgazdákat, szálláshelyeket és önkormányzatokat. Biztos vagyok abban, hogy sikeresek leszünk, hiszen a Balatoni Regionális TDM Szövetség tevékenységében harmóniára talál a magán- és a közérdek. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke már korábban hangsúlyozta: a szervezet megalakítása, a stratégia deklarálása önmagában nem lehet elegendõ - csak valódi tartalommal és összehangolt munkával érhet el eredményt az új szövetség. - A regionális TDM szervezet önmagában nem csodafegyver. Úgy gondolom: az új tagok felvételét a jövõben nem a körzethatároknak, hanem a pragmatizmusnak kell meghatároznia Jogos elvárás, hogy a szövetség vezetõi egységbe tudják tömöríteni a térség vállalkozóit - õket kell meggyõzni arról, hogy befektetéseik és munkájuk nélkül nem érhetõ el érdemi változás. Ha ezt nem sikerül megvalósítani, akkor lesz még egy szervezet a Balaton mellett, amely közpénzbõl tartja fent magát, de igazi eredményt nem képes produkálni. Az alakuló ülés zárásaként Bóka István, a BFT elnöke és Hoffmann Henrik szándéknyilatkozatot írt alá a jövõbeni együttmûködésrõl. Süli Ferenc Veszprém „kincsestára” a Szaléziánum Érsekségi turisztikai központ nyílt a veszprémi vár egyik legszebb épületében, amely közismertebb nevét építtetõirõl, Padányi Biró Márton kanonokról és veszprémi püspökrõl, illetve Giczey István kanonokról kapta. Az Európai Unió és a magyar állam mintegy 747 millió forintos támogatásával, valamint a Veszprémi Fõegyházmegye 134 milliós önerejével együtt öszszesen 881 millió forintos költséggel létrehozott Szaléziánum - nevét Szalézi Szent Ferencrõl kapta, akit az emberek közti jó kapcsolatokért felelõs szentként tartanak számon, emellett pedig õ az írók és újságírók védõszentje is - egész éves nyitva tartással várja látogatóit. A felújított Padányi-Giczey kanonoki házban kialakított mintegy ezer négyzetméteres központ a kulturális örökség megõrzésének szolgálatában egyrészt megismerteti a turistákkal a Veszprém megyei Fõegyház múltját, történetét, a ház eredeti funkcióit másrészt oktatási szerepet is betölt, hiszen iskolás csoportok és családok gyermekei részére kínál élményt és tanulási lehetõséget. A ház földszintjén és pincéjében több látványmûhely található, ahol a látogatók bepillantást nyerhetMárffy Gyula érsek, és Mail József érseki helynök nek a hegedûkészítés, a gyertyaa Szaléziánum épülete elõtt öntés és az ostyasütés rejtelmeibe. A vetítõteremben virtuális utazáson vehetnek részt, amely során sok érdekességet megtudhatnak a környék látnivalóiról. A gyógynövényeirõl híres halimbai papnak, Szalai Miklós esperesnek köszönhetõen a látogatók felfedezhetik a gyógynövények világát és megtudhatják, melyik teakeveréket milyen betegségek kezelésére használják. A hátsó gyógynövénykertben közelebbrõl is megismerhetõk e növények, a teázóban pedig saját készítésû gyógyteákat is kóstolhatnak a felfrissülni vágyó vendégek. Az emeleti termekben csodálatos barokk falfestmények tárulnak elénk. A tetõtéri kiállításon ízelítõt adnak a Veszprémi Fõegyházmegye eddig nem látott értékeibõl, többek között az érseki levéltár muzeális értékû szekrényei és az érseki könyvtár kincsei is most tárulnak a nyilvánosság elé. Márffy Gyula veszprémi érsek a megnyitón hangsúlyozta: a központ célja, hogy minden Veszprémbe érkezõ számára élményszerûvé, vonzóvá tegye a várost, mintegy „életre keltse” a várat és egyházi értékeit, programokat kínáljon az idelátogatóknak, és lehetõséget biztosítson az interaktív tanulásra is. Emellett a központ, mely egyúttal a vár fogadóépülete is, megtestesíti a katolikus egyház azon célkitûzését, hogy a tágabb publikum számára nyitottabbá váljon – a nem vallásos érdeklõdõk számára is. Mint mondotta: a ház egyfajta szentély lesz, jobb, több emberként távozik az, aki ide betér. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes és Szijjártó Orsolya, a projektet készítõ, menedzselõ Innoreg Kft. ügyvezetõje A központ ünnepélyes avatásán résztvevõ Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes elmondotta lapunknak: a kormányzat fontosnak tartja a vallási turizmus erõsítését hazánkban. Annál is inkább, mivel a világon évente 300 millió turista indul útnak vallási okokból, azaz a világ összes utazásainak 32 százaléka vallási indíttatású, míg Magyarországon ez a szám egyelõre 8 százalék. A veszprémi Szaléziánum – amelyet a megyeszékhely „kincsestárának” nevezett a veszprémi származású politikus – jelentõs állomása lehet az alakuló Mária zarándok útnak, szervesen illeszkedve a Tihany-Zirc- Pannonhalma szakaszba. Hangsúlyozta: a Séd-völgyi kertek és kolostorok kialakítása után az érsekségi turisztikai központ, s helyreállított épülete további jó példája a városi önkormányzat és az érsekség együttmûködésének. A.A. X V I I I . É V F O L Y A M 1 1 . S Z Á M

[close]

p. 5

AKTUÁLIS 5 Megújuló barlangok, kõtengerek Soha ilyen nagyságrendû forrással még nem rendelkezhetett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park a területén levõ élettelen természetvédelmi értékek védelmének szolgálatában, mint most, amikor is az Új Széchenyi-terv keretében 128 millió forintot nyert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán. Ennek révén ugyanis 24 természetvédelmi helyszínen indíthatott el kisebb-nagyobb rekonstrukciós, állagmegõrzési, infrastrukturális, illetve információs beruházásokat, fejlesztéseket – mondotta Tapolcán Puskás Zoltán, a nemzeti park közelmúltban kinevezett új igazgatója. Itt ugyanis a tavas-barlang rekonstrukciója egymaga 78 millió forintba kerül, amelynek keretében teljesen megújul és korszerûbb lesz a világítás, a talapzat, és a szükséges kõzetstabilizálást is elvégzik. A munkálatok várhatóan 2012 tavaszára fejezõdnek be, a barlang addig zárva tart. Tavaly 110 ezer vendég kereste fel, kulturáltabb fogadásuk érdekében elõkészületben egy látogató központ megépítése is – jelentette be az igazgató. Jubilált a tihanyi gardafesztivál Soha nem látott tömeg, fergeteges buli, sok program jellemezte a tízedik tihanyi gardafesztivált. Az idén már háromnaposra bõvített tihanyi gardália bizonyíthatóan kinõtte amúgy kiváló helyszínét. Fél nappal korábban még tejfehér ködbõl bukkant ki olykor-olykor Tihany, hogy aztán szombat-vasárnap szinte nyári meleggel ajándékozza meg a szervezõket sok-sok munkájukért, no meg a településre látogatókat. A „megtelt” táblát mindenhova kifüggeszthették volna; a félszigeten csak az tudott parkolni, aki az erdei utakat is ismerte. Már most törhetik a fejüket az ötletadók, hogyan lehetne növelni 2012-ben a vendéglátás területét, mert az bizony szûknek bizonyult. Akárcsak a visszhang-dombi rendezvénysátor, ahol egy tût sem lehetett volna leejteni, akkora volt a tömeg. Az érdeklõdésre jellemzõ, hogy a gardahalászatra idén már két nézõhajót kellett rendelni, ám ezek is szûknek bizonyultak. A „látott hal” ünnepe igazi telitalálat a Balaton régióban. Olyannyira, hogy kül- és belföldrõl már csoportosan is érkeztek, s jócskán hallhattunk német, orosz, de még japán szavakat is. Az egyik badenwürtenbergi polgármester, Harry Murso elõször járt balatonfüredi vendéglátóinak meghívottjaként Tihanyban, s lenyûgözte a táj, a közvetlen emberek, a széles programválaszték. Rohrendorf (Ausztria) polgármestere, dr. Rudolf Danner sokadszor járt már a Balatonnál, de a gardália annyira megtetszett neki, hogy ajánlani fogja honfitársainak a késõ õszi balatoni programot. Jól tudja ezt Tósoki Imre, Tihany polgármestere is, aki szerint a hagyományt folytatni kell, mert ez egy lehetséges, s mára már bizonyított útja a szezon meghosszabbításának. Mint az is, hogy olyan díszvendégeket invitáljanak, akik részvételükkel nemcsak protokollárisan teszik színesebbé a fesztivált, de programokat is hoznak. Ilyen volt idén Keszthely város a maga évszázados tekintélyével, illetve a gardáliára hozott mûsoraival. Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy aki egyszer Tihany vendége volt, az Keszthelyé is lehet (és fordítva). Az idei fesztivál is látványhalászattal vette kezdetét. A garda egykor a Balaton egyik legjellegzetesebb halának számított, amely õsszel (amikorra a tó vize lehûl) csapatokba, rajokba verõdve mozog. A tihanyi halászok akkor kezdték meg a gardahalászatot, amikor az úgynevezett „látó ember” a félsziget magaslatairól figyelve meglátta a felszínhez közel úszó, ezüstösen csillogó halrajokat. Õ irányította kezdetleges (ám bevált) kommunikációs eszközökkel a hálót húzó halászokat, akik aztán a hal révén kenyeret biztosítottak családjuknak. Ezt a szokást elevenítette fel az utókor, s a fárasztó, olykor veszélyes munkát tette látvánnyá, turistacsalogatóvá. A szokások része a hal sütése is, melyet kizárólag szõlõvesszõ parazsa felett lehet végezni, s a paprikás lisztben megforgatott gardát is csak akkor lehet megsütni, ha már hetvenkétszer beirdalták! Parázs fõlött a garda Néhányan még ma is élnek az öreg halászok közül, akiket nagy tisztelet övez Tihanyban. Így például õk lehetnek a kísérõi az apátsági templomba vonuló menetnek, melynek az élén ott „halad” egy náddal díszített kosárban a frissen fogott garda is. A hagyományoknak megfelelõen az apátság perjele, Korzenszky Richárd áldotta meg a fogást és az újbort. A fesztivál része volt a Pro Tihany díj átadása, a gardáról szóló kiállítás megnyitója. A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban kézmûves foglalkozások, játszóház, bábszínházi elõadások váltották egymást. A kicsinek bizonyult rendezvénysátorban a Tihanyi Asszonykórus fogadta az érkezõket, borrendi tagokat avattak, fellépett a Queen Dance, Folkfunk Superstars, Wolf Kati, majd retro-diszkó, tûzzsonglõr szórakoztatta a vendégseregletet. A tízedik gardália szerves része volt a vasárnapi horgászverseny a Belsõ-tavon, majd a „kulináris csúcs”, a halászlé- és halételfõzõ verseny, miközben sem gyermek, sem idõsb nem tudott unatkozni. Idén a tízes számot a százassal is megtoldotta Tihany: éppen egy évszázada kötött ki a faluban az elsõ hajójárat. Az esemény emlékére táblát is avattak a mólónál. A rendezvény fõvédnöke Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere; védnöke Puskás Zoltán, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. korábbi irányítója, jelenleg a BfNP igazgatója és Tósoki Imre, Tihany polgármestere volt. Kép és szöveg: Zatkalik András A sajtótájékoztatón a további fejlesztésekrõl részletes tájékoztatót Korbély Barnabás, geológia és barlangtani szakreferens adott. Elmondotta, hogy elkezdõdött a Káli-medence kõtengereinek – Kõvágóörsön, Salföldön, Szentbékállán, Gyulakeszin – tisztítása. Befejezés elõtt áll Balatonhenyén a botoshegyi felhagyott dolomit bánya tájrendezése. Szólt egyes barlangok természetvédelmi célú lezárásáról, illetve bejáratainak biztosításáról, valamint a fokozottan védett Lóczy barlang rekonstrukciójáról, a Csodabogyós barlang beépített mûtárgyainak cseréjérõl. Ez utóbbi eddig a nemzeti park leghosszabb barlangja volt a maga 5,2 kilométerrel, ám miután néhány hete a tapolcai Berger barlangot és a kórház barlangot a barlangászok egybenyitották, immáron a tapolcai a leghosszabb, 5,5 kilométerével. A város belterülete alatt egyébként összességében kilenc kilométeres barlangrendszer húzódik. Abból 3,3 kilométer a tavas-barlang, azonban annak csak töredékét, 270 métert láthatják a vendégek, Korbély Barnabás kiemelte: a projekt keretében a természetvédelmi beavatkozások mellett a beruházások helyszínein turisztikai tájékoztató táblákat is elhelyeznek, illetve új tanösvényeket alakítanak ki. Andrássy Antal Szentes városa nyerte a „Biodiverzitás Fõvárosa 2011” díjat Az emberiség fennmaradásának legfontosabb feltétele a természeti értékek megõrzése. Ehhez példamutatás kell, és kimondott öröm számomra, hogy a versenyben résztvevõ települések ezt felismerték - mondta Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a „Biodiverzitás Fõvárosa 2011” címért indított megmérettetés díjkiosztó ünnepségén. A biológiai sokféleség (biodiverzitás) és az ökológiai egyensúly fenntartása helyben dõl el, és ebben meghatározó szerepük van a családoknak, településeknek, valamint a nemzeteknek. Ezeknek a közösségeknek együtt kell mûködniük a biodiverzitás megõrzéséért, amely túlélésünk egyik legfontosabb záloga - tette hozzá az államtitkár. Az uniós tagállamok környezetvédelmi és területfejlesztési szervezetei második alkalommal hirdették meg a biodiverzitás fõvárosa versenyt Magyarországon kívül Franciaországban, Németországban, Szlovákiában és Spanyolországban. Az idei verseny célja ezúttal is az volt, hogy megtalálják azokat a magyarországi önkormányzatokat - a kis falvaktól a városokig-, amelyek 2011-ben a legtöbbet tették a biológiai sokféleség megõrzése és védelme érdekében. A hazai versenyt a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. szervezte és bonyolította le. Négy kategóriában összesen 50 település nevezett, az ünnepélyes díjátadónak a tavalyi gyõztes, Tata város önkormányzata adott otthont. Az ünnepélyes díjkiosztón – a tavalyi gyõztes Tatán – Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója ismertette a verseny eredményeit és adta át díjakat. A „Biodiverzitás Fõvárosa 2011” címet az idén Szentes városa nyerte el. A természetvédelem területén elért kiemelkedõ tevékenységéért különdíjban részesült Budaörs. Régiónkból Veszprém a 30 ezer lakos feletti települések kategóriájában a második, a 10 és 30 ezer közöttiek sorában Balatonfüred a harmadik lett. A 2 és 10 ezer lakosú települések sorában Gyenesdiás a harmadik helyezést érte el. B.A. 2 0 1 1 N O V E M B E R

[close]

p. 6

6 TELEPÜLÉSEK Fékezik a klímaváltozást Erdélyi polgármesterek A Közép-dunántúli Régióban mûködõ Környezeti Tanácsadó Irodák szolgáltatásai egy sikeres KEOP pályázatnak köszönhetõen több új, a lakosság éghajlatbarát életének kialakítását segítõ elemmel bõvülnek. Könyv- és filmtár fejlesztés, bemutató elemek sora, kölcsönözhetõ eszközök és oktatócsomagok, szakmai tanulmányutak válnak elérhetõvé a régió lakosai számára. A fenti sokszínû és mozgalmas projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. -A „Fékezzük a klímaváltozást” program célja éghajlatbarát, zöld megoldások bemutatása a lakosságnak, kiadványok, szaktanácsadás formájában, gyakorlatban is használható eszközökkel. A lakosok gépet kölcsönözhetnek utólagos nyílászáró szigeteléshez, kipróbálhatják többek között a napelemes aszalót, a kézi pelyhesítõt, malmot és a napelemes töltõket. A családok környezetbarátságát a most fejlesztés alatt álló ökoaudit módszerével mérik majd fel környezeti tanácsadóink, ami alapján testre szabott tanácsokat adnak az érdeklõdõknek-ismertette Kiss Renáta, a Csalán Egyesület programvezetõje. Mindeközben a megszokott környezeti tanácsadói tevékenység is fokozott lendülettel folyik tovább a veszprémi Csalán Környezet- és Természetvédõ Egyesületnél, az Esztergomi Környezetkultúra Egyesületnél, a székesfehérvári székhelyû Gaja Egyesületnél, és a balatoni régióban, a Nõk a Balatonért Egyesület jóvoltából. -A Balaton a színterünk, ide szervezünk éghajlatvédelmi elõadásokat és beszélgetéseket. A közkedvelt „Vigyázz rám” oktatócsomagunkat nagyban is elkészíthetjük, rendezvényeinken találkozhatnak vele a gyerekek, és az érdeklõdõ felnõttek, de kölcsönözhetõ is lesz. Környezeti tanácsadásunk, energetikai tanácsadással bõvül, bemutató tereink, a többiekhez hasonlóan, új felszereléseket kapnak-mondta Szauer Rózsa, a Nõk a Balatonért Egyesület elnöke. Kiss Renáta szerint nagy értéke a programnak, hogy a négy iroda összefogásával valósul meg, hiszen mindannyiunknak megvannak a maga erõsségei, tanulnak egymástól, és terjesztik, felhasználják ezeket az ismereteket, jó gyakorlatokat. a Balatonon Szendi Péter Megszépül a barokk belváros Sümegen Megújult a vár, megszépült a püspöki palota, és befejezõdött a barokk belváros régóta áhított rekonstrukciója Sümegen. A fejlesztéseket az ünnepélyes avatáson Lasztovicza Jenõ, a Veszprém megyei önkormányzat elnöke, Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács korábbi elnöke, országgyûlési képviselõk, Rátosi Ferenc, Sümeg polgármestere és Szencz Lajos, a munkálatokat kivitelezõ vállalkozás vezetõje méltatta. Sümeg barokk belvárosa mintegy ötszáz méteres szakaszon újult meg, az OTP Bank és a posta közötti területen. Az összességében 120 millió forintot meghaladó fejlesztés az utca burkolatfelújítására, új utcabútorok, kerékpártartók, kandeláberek, szeméttárolók kihelyezésére, zöldterületek kialakítására, fiatal fák ültetésére terjedt ki. A továbbiakban a barokk belvárosi utcát teljes hosszában szeretnék majd megújítani, de erre a beruházás második üteme nyújt lehetõséget. Ez a fázis mintegy kétszázmillió forintba kerül az elõzetes becslések szerint, és az önkormányzat pályázat útján szeretné ezt az összeget elõteremteni. A belváros megszépülése egyébként szervesen illeszkedik Sümeg turisztikai koncepciójához, amely a méltán népszerû vár látogatóit a szintén megújult püspöki palotába és a barokk belvárosba is szeretné hosszabb idõre és nagyobb létszámban becsalogatni. A szebb környezet a mindennapokat is szebbé, jobbá teszi, és közvetve bevételt is hozhat. A Székelyudvarhely környéki településeket tömörítõ Tizek Szövetsége képviseletében 12 polgármester tett látogatást a Balatonon. - Több, mint tíz éves múltra tekint vissza a Balatoni Szövetség és a Tizek Szövetségének kapcsolata, ez adta az apropóját a látogatásnak – mondta Lombár Gábor, a vendéglátó község polgármestere. A település vezetõ kiemelte, hogy testvérkapcsolatukból nõtte ki magát térségi kapcsolattá a két szövetség partnersége. Fennállásuk óta több alkalommal számtalan témában került sor véleménycserére, mint például az idegenforgalom, falusi turizmus, s támaszkodott a Tizek Szövetsége a Balatoni Szövetség, illetve tagtelepüléseinek tapasztalataira. - Balatonfüredi, tihanyi, gyenesdiási, keszthelyi, hévízi, fonyódi és balatonlellei látogatást is tartalmazott a programjuk, melynek során a LEADER közösségekkel kapcsolatos tapasztalatokat gyûjtöttek - jegyezte meg Sándor József. Felsõboldogfalva polgármestere elmondta: náluk most indult a program. Létrehozták az akciócsoportokat, és voltak már sikeres pályázati szerepléseik is. M. L. Eltûnt a víz a badacsonytomaji Büdös-tóból Kiszáradt a Badacsonytomaj határában lévõ „Büdös-tó”. A természetvédelmi területen fekvõ tavat a környéken lakók és a turisták is egyaránt nagyon kedvelték. Nyáron horgászásra, télen korcsolyázásra használták, valamint a tó élõvilágában egész évben gyönyörködtek. Most mindenki azt találgatja, hogy vajon mi lehet az oka a kiszáradásnak. Egy közelben lakó hölgy emlékei szerint valamikor régen már történt hasonló eset. Ekkor azonban nem száradt ki teljesen a tó, és könnyen tudott regenerálódni a csapadékos idõszakban. Megkeresésünkre a nemzeti park szakembere a helyszínen elmondta, hogy a Balaton-felvidéken az idén a szokásosnál kevesebb csapadék esett. Mivel a tó vízutánpótlása kizárólag ebbõl származik, a tóból egyszerûen elpárolgott a víz. A szakember a kiszáradt csapadék-bevezetõket is megmutatta. Sokan arra gyanakszanak, hogy a kivezetõ zsilipen egyszerûen leeresztették a vizet. Ezt azonban Békási Gábor, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Természetvédelmi Õrszolgálatának tájegységvezetõje határozottan cáfolta. A zsilipen jól látszik, hogy hoszszú idõ óta nem volt kinyitva. Tény azonban, hogy a tó teljesen kiszáradt, halállománya gyakorlatilag megsemmisült. A helyén keletkezett láp veszélyes, mivel annak mélységérõl nincsenek adatok. A lakók és a szakemberek is abban reménykednek, hogy a tél csapadékban gazdag lesz, és tavasszal újra lesz víz a tóban. K. B. Korszerû orvosi mûszereket kap a keszthelyi városi kórház Egy pályázat segítségével csaknem ötvenmillió forint értékben vásárol Keszthely városa korszerû aneszteziológiai, intenzív terápiás és sürgõsségi eszközöket a kórháznak. Márciusban pályázott a keszthelyi önkormányzat a Belügyminisztérium céltámogatási kiírására, melyen a majd 50 millió forintos beruházáshoz több mint 37 millió forintot nyert. A támogatási szerzõdés augusztusi aláírását követõen közbeszerzési felhívást tett közzé a város. A megadott határidõre egy pályázat érkezett be, melyet a kórház Orvosi Gép-mûszer Bizottsága értékelt: megállapították, hogy az ajánlat mind a pályázatban kiírt, mind a szakma által elvárt feltételrendszernek megfelel. Ennek alapján a keszthelyi képviselõ-testület nyertes ajánlattevõnek hirdette ki a MEDIPLAN Kórháztervezõ és Egészségügyi Fõvállalkozó Kft.-t. A céggel már alá is írták alá a szállítási szerzõdést. Ennek eredményeképpen a városi kórház egy endoszkóppal, két betegmegfigyelõ és ellenõrzõ rendszerrel, egy altató- és egy lélegeztetõ-géppel, négy speciális ággyal és két volumetriás adagolóval gazdagodik; az új eszközökkel az ellátás minõsége jelentõsen javul majd az intézményben. Keszthely városa a több mint 12 millió forintos önrész elõteremtéséhez a kórház ellátási körzetéhez tartozó települések önkormányzatainak segítségét is kérte. A megkeresésre több pozitív visszajelzés is érkezett; egyes képviselõ-testületek egyetértettek a beruházás támogatásával, ám akadt olyan is, amely elzárkózott a hozzájárulástól. K.S. Szöllõskei Szabolcs X V I I I . É V F O L Y A M 1 1 . S Z Á M

[close]

p. 7

TELEPÜLÉSEK 7 Integrált közlekedésfejlesztés Kistérségi egészségügyi a Zalakaros-Keszthely központ épült Almádiban térségben Több mint 600 millió forintos beruházással, az önkormányzatok és a tömegközlekedési társaságok, állami vállalatok részvételével teljesen modernizálják a közösségi közlekedés rendszerét Nagykanizsa és Keszthely között - közölte a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke a Zalakaroson tartott sajtótájékoztatón. Manninger Jenõ elmondta: összesen 611 millió forintból - ebbõl 581 millió forint európai uniós támogatás - elsõsorban az autóbusz-közlekedés rendszerét fejlesztik, de a vasúti és a kerékpáros közlekedéssel összekapcsolva. A több mint 29 ezer embert érintõ változások révén pályaudvarokat, megállókat újítanak fel, dinamikus utastájékoztatási rendszereket építenek ki 19 településen. A beruházás a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása, a Zala Volán Zrt., a MÁV-Start Zrt., a MÁV Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. konzorciumaként valósul meg. A projekt keretében fejlesztik a keszthelyi vasútállomást és autóbusz-pályaudvart, kölcsönös dinamikus utas-tájékoztatási rendszert építenek ki, modernizálják a forgalomirányítási rendszert, jegykiadó automatákat és információs pultokat állítanak fel. A Balaton-parti városban 14 buszmegállót újítanak fel és rendezik a környezetét. A zalakarosi kistérség 19 településén 46 autóbuszöblöt és 33 váróhelyet építenek át, felújítják a zalakarosi buszpályaudvart, ahol megteremtik a kapcsolatot a kerékpáros közlekedéssel, de lehetõvé válik az utas-igényekhez igazodó autóbusz-rendelés is. Zalakaros és Nagykanizsa autóbusz-pályaudvarán szintén dinamikus utastájékozatási rendszert építenek ki, a Zala Volán érintett településeken közlekedõ 133 járatára pedig GPS eszközöket telepítenek. Manninger Jenõ mindezek kapcsán úgy fogalmazott, hogy a valóban európai színvonalú korszerûsítés nemcsak hatékonyabb, de az utasok igényeihez jobban alkalmazkodó közlekedést tesz lehetõvé, ami egyben versenyképesebbé is teszi a közösségi közlekedést. Az esztétikai fejlesztés sem elhanyagolható, miután a ma már korszerûtlen, a városképet romboló buszpályaudvarok látványa és környezõ zöldfelületei is megújulnak. Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere és a kistérségi társulás elnöke azt hangsúlyozta, hogy nagyon régi terv a város tömegközlekedési csomópontjának esztétikai és funkcionális korszerûsítése, de tervezik, hogy a buszmegállóknál a régi közmûveket is újakkal váltják ki. Fontos változásnak ítélte, hogy több helyen zöldsávokat alakítanak ki, fákat, cserjéket ültetnek és padokat telepítenek a kistérség érintett településein. Hatszázötvenmillió forintos ráfordítással – amelybõl 400 milliót uniós forrásból nyertek el a pályázók – kistérségi járóbeteg ellátási egészségügyi központ épült Balatonalmádiban. A munkálatok az elmúlt év õszén kezdõdtek el, s az október végi ünnepélyes avatással fejezõdtek be, amelyen résztvettek Bóka István és Szedlák Attila országgyûlési képviselõk is. Keszey János és Rácz Jenõ /MTI/ Keszey János polgármester hangsúlyozta: az egészségügyi központ korszerû, 21. századi körülmények között tudja kiszolgálni Balatonalmádi és a kelet-balatoni kistérség csaknem 30 ezer polgárát. A projekt során egy új, korszerû és teljes körûen akadálymentesített rendelõintézetet alakítottak ki, ahol egy helyre kerülnek a háziorvosi és szakrendelések. Az intézmény a jövõben térségi ellátás-szervezési feladatokat is ellát majd. Rácz Jenõ, a Magyar Kórházszövetség elnöke kiemelte, elkerülhetetlen, hogy új egészségügyi rendszer épüljön ki hazánkban. Ennek keretében országos szinten mintegy 400 milliárd forintos fejlesztésre lenne szükség, de ugyanilyen értékû ráforditás indokolt a mûködtetés területén is. A.A. Fonyód: Megújul a városközpont Kivitelezési szakaszához érkezett Fonyód városközpontjának funkcióbõvítõ fejlesztése. A városrehabilitációs pályázat megvalósítása a városközponti utcák környezetrendezésével kezdõdött el. Bár a munkálatok nagy része csak szeptemberben indult el, azért vannak már olyan szakaszai a kivitelezésnek, amelyek be is fejezõdtek. A városban immár kézzel fogható a fejlesztés. Elsõ ütemben a fonyódi piactér elõtti területen - a parkolóhelyek kialakításával és a csapadékvíz elvezetésével – zajlott le a környezetrendezés. Ugyanebben a szakaszban a városközpont utcáinak burkolatait is felújították. Ennek része volt a Blaha Lujza utca, a Karácsony Sándor utca egy részének felújítása és a Gáz utca útburkolatának rendbetétele teljes hosszon; emellett egyes szakaszokon új útburkolatot kapott a Hegyalja utca és a Hunyadi János utca. A pályázat környezetrendezés építési munkálatainak második üteme szeptemberben indult el. Az õszi idõszakban a Blaha utcai parkoló környezetrendezése és bõvítése a feladat, valamint a Hunyadi János utca járdájának felújítása a Városi Bíróság és a Gáz utca között. Ugyancsak a projekt része az Ady Endre utca, Gáz utca, Hunyadi utca által határolt terület környezetrendezése - utóbbi közvilágításának felújítása és bõvítése is szerepel a projektelemek között. A leglátványosabb változás minden bizonnyal a Bacsák György tér környezetrendezése lesz, mivel a jelenlegi kavicsos, poros parkoló teljesen új arculatot kap - felújítják a járdákat, bõvítik a zöld felületeket. Az Ady Endre utca déli oldalának felújítása is elengedhetetlen, mivel a korábban megépült parkolósáv burkolata több helyen megsüllyedt, és a kamionforgalom miatt eldeformálódott. Az M7-es fonyódi szakaszának megépülésével a kamionforgalom már nem veszélyezteti ezeket a sávokat, így teljesen idõszerû a felújítás. A Vigadó térre tervezett Szabadtéri Színpad építése, valamint a Városi Kulturális Központ és Könyvtár kialakítása, a kivitelezõvel kötött szerzõdés aláírása után augusztus közepén kezdõdött el. A tervezési program szerint a kulturális központban kap helyet a mûvelõdési ház, a könyvtár, a turisztikai egyesület és a Tourinform iroda is. Kialakításra kerül továbbá egy 140 férõhelyes, karzatos nagyterem, mely egyaránt alkalmas színpadi rendezvények, konferenciák, kiállítások és egyéb rendezvények megtartására. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 2 0 1 1 N O V E M B E R

[close]

p. 8

8 TELEPÜLÉSEK Virágosítás, útépítés, Királyi hal a magyar süllõ tájház felújítás Paloznakon Az idén Magyarországot Paloznak képviselte az Európai Virágos Városok és Falvak környezetszépítõ versenyén, amelyre igen csak büszke a falu elsõ embere, Czeglédy Ákos, aki a településen folyó beruházásokról, s jövõbeni elképzeléseikrõl is szólt. - Tavasszal indítottunk egy zöldterület fejlesztési, virágosítás programot. Ez nagyban annak köszönhetõ, hogy tavaly megnyertük a Virágos Magyarországért versenyt, idén pedig mi képviseltük Magyarországot az európai megmérettetésen. A település parkosítása, virágosítása 2.5 millió forintba került. Úgy érzem megérte, hiszen nemrégiben az Európai Virágos Városok és Falvak környezetszépítõ versenyén ezüst fokozattal díjazta a nemzetközi zsûri Paloznakot. A szakemberek nagyra értékelték a gondozott település, és a környezõ táj összhangját. Mély benyomást tettek rájuk a népi stílusú házak, elismerést váltott ki a település lakóinak összefogása az önkormányzattal, nagyra értékelték Paloznak tervszerû fejlesztését. Mindenképpen egy nívós díj a mostani elismerés, mely községünket nemcsak magyar viszonylatban, hanem európai mércével is jó helyre értékelte. Elképesztõ tömeg és gasztronómiai kínálat jellemezte a Balaton-parti településen, Szigligeten immáron hatodik alkalommal megrendezett süllõ-fesztivált. A nemcsak gasztronómiai találkozón a süllõn kívûl harcsapaprikásból, rántott balatoni keszegbõl, a tapolcai pisztrángosból származó füstölt halból (pirított kenyérre kent vajjal vagy házi tormával), ínycsiklandozó füstölt angolnából, helyben készített, halászlébõl kóstolhattak a résztvevõk. Az árak jóval alacsonyabbak voltak, mint a nyári szezon alatt. Az idõ is kedvezett a rendezvénynek: szikrázó napsütésben volt részük az idelátogatóknak. A több ezer fõs tömeget Lasztovicza Jenõ, a Veszprém megyei önkormányzat elnöke köszöntötte, aki többek között a történelmi hagyományok folytatásáról, a turisztikai szezon szükségszerû meghosszabbításáról szólt. Balassa Balázs, a település polgármestere hangsúlyozta, hogy az egész éves látogatottság, a visszajelzések, a népszerûség alapján Szigligetet méltán lehet a Balaton ékkövének nevezni. A településen az idei esztendõben számos színvonalas programot rendeztek, a vár és a strand korábban talán soha nem látott számú vendéget vonzott ide. Különösen nõtt a magyar turisták érdeklõdése. Lévai Ferenc, az Aranyponty Halászati Rt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a magyar, illetve balatoni süllõ, amelyet akár királyi halnak is nevezhetünk, nemzetközi hirû, s jelentõs rendezvényeket lehet hozzá kapcsolni. Így nem lehet kétséges a Szigligeti Turisztikai Egyesület hagyományõrzõ rendezvényének létjogosultsága. A szigligeti süllõ fesztiválon a gasztronómia étel és ital ínyencségek mellett nagy érdeklõdés kísérte felnõtteknek és gyermekeknek rendezett különbözõ kulturális és szórakoztató programokat, bemutatókat, játékos vetélkedõket, valamint a népmûvészeti kirakodó vásárt. A.A. Elismerés Hévíznek Czeglédi Ákos (jobb oldalon) a díjjal - Szokták mondani, hogy mit ér a sok szép virág, a rendezett házkertek, ha nem épül új út… - A Pipacs utcát nyáron leaszfaltoztuk, melyhez az ott élõk is hozzájárultak anyagilag, így a 7.5 millió forintos összköltségvetésnek egy részét õk állták. Továbbá a Vadrózsa utcát portalanítottuk, martaszfalttal tovább építettük. - De nem csak az utcák, hanem a tájház is megújult ebben az évben. Itt milyen rekonstrukciók valósultak meg? - A restaurátorok tavaly novemberben a helyszínen lekezelték a fából készült tárgyakat, illetve a rosszabb állapotúakat. A textileket vagy az apróbb javítást igénylõket a tél folyamán a múzeum mûhelyében helyreállították. A februári meszelést, agyagozást, követõen helyére kerültek a tárgyak, amelyek között külön hangsúlyt kaptak a balatoni halászat eszközei. A közel 1 millió forintos beruházásra pályázati támogatást is kaptunk. A bemutatott anyagban a helyben gyûjtött tárgyi emlékek mellett helyet kaptak a veszprémi Laczkó Dezsõ Múzeum által kölcsönzött tárgyak is, hogy hitelesebbé tegyék az adott kor bemutatását. A paloznaki anyag a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Veszprémi Múzeumi Igazgatóság közremûködésével jött létre az országos program keretein belül. A látogatót az 1860-as évekbe kalauzoló, a polgárosodás tárgyi eszközeinek bemutatásán túl a balatoni halászat eszközeit külön hangsúllyal kezelõ kiállítást Schleicher Vera néprajzos-muzeológus tervezte és rendezte be. - Nemrégiben hozzáláttak egy új önkormányzati raktár megépítéséhez is… - Sikerült megegyeznünk a tulajdonosokkal. Terveink szerint egy 50 négyzetméteres raktárépülettel és egy 50 négyzetméteres udvari-rakodási területtel gazdagodik az önkormányzat. A munkálatok javában folynak, remélhetõleg ebben az évben befejezõdnek. - Van esetleg függõben lévõ pályázatotok, amitõl sokat reméltek? - Jelen pillatanban nincs. Sajnos a Zrínyi utca közlekedésbiztonságára beadott pályázatunkat elutasították. Tervezzük, hogy az energia hatékonyság növelésére, energia korszerûsítésére adunk be pályázatot. Fontosnak tartja a testület a faluház fûtéskorszerûsítését, a zöldterület növelését és a szelektív hulladék hatékonyságát. Ez a pályázat komplexen érintené mindezt. Százhalombattán, a Virágos Magyarországért versenymozgalom díjkiosztó ünnepén Hévíz városa „Magyarország legszebb fõtere, fõutcája” elismerésben részesült. Az Év Fõkertésze díjat a hévízi Gazdasági és Mûszaki Ellátó Szervezet megbízott vezetõje, Laczkó Mária vehette át. Szendi Péter Borközponttal gyarapodik Balatonfüred Balatonfüreden a nevezetes Horvát ház történelmi, kétszáz éves pincéjében borkultúrát bemutató központ nyílik. Formabontó szolgáltatások, átfogó, mintegy százötven féle balatoni bor kínálata, semmivel sem összetéveszthetõ patinás hangulat. A munkálatok már javában zajlanak, nyitás várhatóan jövõ tavasszal. A Horváth ház alatt húzódó 1798-ban épült, 300 négyzetméteres boltíves, kiemelt mûemléknek számító pincében jelenleg is folyik a felújítás. A kétszáz éves falak és boltívek jó állapotban vannak, így elsõsorban a mûködtetéshez szükséges korszerûsítések zajlanak most. - Mindenképpen szeretnénk megõrizni a pince patináját és rusztikus hatását. Egyrészt mûemléki épületrõl van szó, másrészt ez a hangulat adja meg a hely atmoszféráját, amit szeretnénk is majd kihasználni. Borkulturális központot létesítünk itt, átfogó balatoni borkínálattal, a tervek szerint mintegy százötven féle bor közül választhatnak az idelátogatók. Lesz konyha, vendégtér, borkóstolási lehetõség, de elsõsorban gasztronómiai rendezvényeknek, borbemutatóknak szeretnénk helyet adni itt. Kicsit formabontó üzemeltetést képzelek el, a borral kapcsolatos eseményeken lesz a fõhangsúly – mondotta Köteles Zsolt, a beruházást végzõ Potencial Consulting Kft ügyvezetõje, aki hozzátette: a tervek szerint az év végére befejezõdnek a kõmûves munkálatok, majd a pince berendezése után várhatóan jövõ tavasszal már látogatható lesz a borközpont. A térség borturisztikai fejlesztése céljából a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési tanács 99 millió forint támogatást adott a konzorcium formájában induló három borászatnak. A forrásból a csopaki Jásdi-, a füredi Figula pincészet, illetve a Balaton Borgalériát üzemeltetõ kft egyenlõ részben osztozott. A Horváth ház pincéjében kialakítandó borközpont mintegy százmillió forintból épül fel, amelyet a pályázat értelmében a cég legalább öt évig köteles mûködtetni. /Balatonfüred. hu/ X V I I I . É V F O L Y A M 1 1 . S Z Á M

[close]

p. 9

TELEPÜLÉSEK 9 Balatonföldvár: egy év mérlege Bár alig több mint egy év telt el az önkormányzati választások óta, a mögöttünk hagyott tizenkét hónap már lehetõséget nyújt arra, hogy mérlegkészítésre kérjük Balatonföldvár polgármesterét. Holovits Huba szerint eredményes esztendõ áll a város mögött, hiszen sikerült konszolidálni a település gazdálkodását. - Az új önkormányzat a város mûködtetésének, pénzügyi helyzetének stabilizálását fogalmazta meg elsõdleges feladatként. Tavaly õsszel a hat fõs testület százmillió forintos hitellel és százötvenmilliós folyószámla hitelkerettel vette át Balatonföldvár irányítását. Egyértelmû volt számunkra, hogy a fegyelmezett, takarékos gazdálkodás a mûködési költségek, a városháza kiadásainak radikális csökkentésével jár együtt – racionális tervünk végrehajtása ötvenmillió forint Holovits Huba megtakarítást eredményezett. A városüzemeltetés terén tizennyolcmilliót, a gépjármû flotta átalakításával pedig újabb milliókat spóroltunk meg. Holovits Huba elmondta: értékesítették a polgármester számára biztosított szolgálati autót, a saját tulajdonú gépjármû használata pedig önmagában mintegy kétmillió forint megtakarítást jelent. A takarékosság átjárja a város gazdálkodásának minden szegmensét: egy módosított szerzõdés kezdeményezésével ma már a korábbinál olcsóbban jutnak a villamos energiához, a beszerzések – irodaszer, informatika – központosításával újabb kiadásoktól mentesítik a település büdzséjét. A polgármestertõl megtudhattuk, hogy Balatonföldvár 2011-es költségvetése meghaladja az 1,4 milliárd forintot. A folyószámla hitelkeretet ötvenötmillió forinttal csökkentették, s idén már nullás terhelés volt ezen a számlakereten. Az idegenforgalmi adó bevételét a tavalyi szinten sikerült realizálni – az összeg eléri a negyvenötmillió forintot, s ehhez járul a központi támogatás. - Balatonföldvár lakói és a villatulajdonosok szabályosan ki voltak éhezve az infrastrukturális beruházásokra, ezért a jogos igények kielégítését ugyancsak elõtérbe helyeztük. A jól átgondolt koncepció részét képezte az elõzõ ciklusban elnyert pályázati pénzek optimális felhasználása. Háromszázötvenmillió forintot fordítottunk a kerékpárút és a hozzá csatlakozó közút, valamint a vízelvezetés kiépítésére, s hetvenmillióba került a keleti strand felújítása. Ezen a rendkívül látogatott fürdõhelyen egyébként - vállalkozói tõke bevonásával – a jelzett összegnél jóval nagyobb értékû beruházások történtek. Folytatva a sort: ötvenmillió forintot nyertünk turisztikai pályázaton, s ennek köszönhetõen még ebben a hónapban húszmillió forint felhasználásával átadjuk az új Tourinform irodát. A sikeres kandidálások reményében a városházán külön pályázatíró, lebonyolító, elszámoló csoportot hoztunk létre - így valamennyi regionális, illetve Leader pályázat bírálói találkozhatnak településünk nevével. Meggyõzõdésem, hogy ezekkel a forrásokkal kiegészülve Balatonföldvár jelentõs vagyongyarapodást érhet el – számításaink szerint egy év alatt mintegy félmilliárd forinttal növekszik a város vagyona. A kormányzati és uniós támogatások optimális kihasználása érdekében négyszázmillió forint értékben bocsátottunk ki kötvényt. Ezt a pénzt a pályázatok lebonyolításához, illetve önrészként használhatjuk fel. A képviselõ-testület arról is döntött, hogy csak nyolcvanszázalékos, vagy e fölötti központi forrásokra pályázunk, hiszen így lehetõségünk nyílik arra, hogy településünknek minél kevesebb önrészt kelljen biztosítania. Perspektívában gondolkodunk, vagyis arra törekszünk, hogy intézményeinket hosszú távon minél kevesebb pénzbõl tudjuk fenntartani, mûködtetni. A takarékoskodás egyik módja a villamos energia-ellátás terén valósulhat meg, ezért a városháza és a közösségi ház komplett energetikai rendszerét megújítjuk. A tavaly õsszel hivatalba lépett önkormányzat a munkahelyteremtést is elsõdleges céljának tekinti. Az összes közmunka programban – állami és balatoni - részt veszünk, négy-, illetve nyolcórás foglalkoztatást biztosítva az érintetteknek. Az elmúlt hónapokban így tudtunk több mint harminc ember számára értelmes, jövedelmet biztosító elfoglaltságot találni. Természetesen nemcsak központi forrásokra számítunk: a helyi munkaerõ piacon is több lehetõséget kívánunk biztosítani a földváriaknak A Nemzeti Vagyonkezelõvel már tárgyaltunk két értékes épület jövõbeni funkciójáról: a Korányi-villa ugyan továbbra is állami kézben marad, de az önkormányzat részt vállal hasznosításában. Úgy gondoljuk, minden feltétel adott ahhoz, hogy télen-nyáron kisebb létszámú konferenciák helyszíneként funkcionáljon. Balatonföldvár emblematikus épülete, a Kulipintyó várhatóan a helyi közösség tulajdonába kerül: itt a helytörténeti kiállítások mellett városi vendégházat kívánunk kialakítani. Holovits Huba a hiányosságokra, a tervekre is felhívta a figyelmet. A polgármester szerint a település kulturális programja jelentõs mûfaji bõvítésre szorul, s bár országos visszhangja van a földvári térzenei fesztiválnak, az evezõs rendezvényekhez kapcsolódó programoknak, mégis adósak olyan zenei, mûvészeti kínálattal, amely mind regionálisan, mind országosan növeli a település vonzerejét. Játszva nevelnek a Balaton szeretetére Maguk hajtogatta kishajóval Keszthelyrõl indultak egy élmény-gazdag Balaton körüli túrára a boglári általános iskola hetedikesei. A túra közben kérdések, feladatok révén ismerkedtek a tó élõvilágával, épített értékeivel és a környezettudatos magatartásformákkal. Tették mindezt osztálytermükben egy rendhagyó óra keretében a Nõk a Balatonért Egyesület (NABE) óriás méretû környezetvédelmi társasjátékának segítségével. A játék bemutatására az iskolák közül azért esett a választás a balatonboglári intézményre, mert annak diákjai több környezetvédelmi projektben tettek már tanúbizonyságot környezettudatos szemléletükrõl – mondta a helyszínen a NABE elnöke. Szauer Rózsa kiemelte; a környezettudatos életmód kialakításához a gyermekkor lehet a legalkalmasabb idõszak, mivel az óvodás, iskolás korúak fogékonyak az új iránt. Véleménye szerint aki gyermekkorában megszereti a természetet, a Balatont és vigyáz rá, az felnõttként is ugyanezt fogja tenni. A tizenhat éve mûködõ, húsz tóparti települési csoporttal mûködõ civil szervezet, a „Vigyázz rám!” balatoni környezetvédelmi társasjáték eredeti, asztali változatát már jóval korábban elkészíttette. Most uniós támogatással adták ki a játék közel három négyzetméteres óriás változatát, melyet nem csupán a tó körüli iskolák, helyi közösségek kölcsönözhetnek. A terveik szerint a jövõben igény szerint strandokon, nagyrendezvényeken is elérhetõ lesz a Balaton szeretetére nevelõ társasjáték. M.L. Tök jó nap volt Kenesén A balatonkenesei közmûvelõdési intézményhez tartozó Tájház a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatást nyert a „Múzeumok Õszi Fesztiváljához” kapcsolódó programsorozat megvalósítására. Ennek elsõ fordulója a Tök Nap volt, mely hamisítatlan õszi idõben, nagy érdeklõdés mellett zajlott. - A kenesei nagymamák jóvoltából finom tökös ételek készültek, valamint tök- és csipkelekvárt is kóstolhattak az érdeklõdõk – tudtuk meg Gyõrfi Károlyné intézményvezetõtõl. A tökfaragás sokakat vonzott, szebbnél-szebb, ötletes töklámpások készültek. De aki már „unta” a tökkel való foglalatosságot, azoknak a szervezõk más programot is ígértek. – Lehetett gesztenyebábukat, csuhé költeményeket készíteni és terményképeket varázsolni. Igazi próbatétel volt a tökgurítás és a „Megy a tök vándorútra“ címû játék is. Találós kérdések, színezõk, kivágók tarkították még a lehetõségeket. Összességében elmondható, hogy az „Év Tájháza” változatos, színes programokkal várta a vendégeket. A szervezõk igyekeztek úgy összeállítani a Tök Napot, hogy valamennyi korosztály megtalálja a maga kedvelt rendezvényét. Remek családi kikapcsolódásban volt részük mindazoknak, akik ellátogattak a Tájházba. Novemberben a „Randevú a stelázsi mélyérõl” elnevezésû programban a kukoricamorzsolás ígért jó szórakozást, míg a Márton Napi Libaságok rendezvényen a tollfosztás és a lúdtollal való írás volt népszerû a vendégek körében, miközben számtalan ludaskása talált „gazdára”. Süli Ferenc Szendi Péter 2 0 1 1 N O V E M B E R

[close]

p. 10

10 T E L E P Ü L É S E K „Élvezzék az együttlét örömét” Átadták a megújult alsóörsi mûvelõdési házat Alsóörs életének kiemelkedõ eseményén, a több mint negyven éves Eötvös Károly Mûvelõdési Ház felújított épületének avatásán a Sirály Nyugdíjas Egyesület dalosainak mûsora után Hebling Zsolt polgármester köszöntötte az ünneplõ közönséget, a térség országgyûlési képviselõit, Bóka Istvánt, a BFT elnökét, Szedlák Attilát, a Kelet-balatoni Kistérségi Társulás elnökét, s az IKSZT programban közremûködõ szervezetek vezetõit. Finnugorok a Balatonnál Siófokon lesz a VI. világkongresszus Nem kisebb eseményre, mint a Finnugor Népek VI. Világkongresszusára kerülhet sor jövõ évben a Balatonnál. Nemrégiben kormányülés döntött arról, hogy 2012-ben Magyarország ad otthont a Finnugor Népek VI. Világkongresszusának, várhatóan szeptember hónapban. A három napos kiemelkedõ jelentõségû kultúrdiplomáciai eseményre 450 résztvevõt várnak. A rendezvény tervezett helyszíne Siófok. 2008-ban, a szibériai Hanti-Manszijszkban tartott ötödik világkongresszuson Sólyom László köztársasági elnök jelentette be, hogy a hatodik kongresszus Magyarországon lesz. Az 1992-ben alakult Finnugor Népek Világkongresszusa (FNVK) - amelynek egyik magyarországi támogatója és alapítója Göncz Árpád köztársasági elnök volt - célja, hogy erõsítse a különbözõ országokban élõ finnugor nyelvrokon népek között a kulturális, gazdasági és politikai kapcsolatokat. A tagságból eredõ feladatokkal, így a kulturális, kisebbségi-jogi és identitással kapcsolatos kérdésekkel az FNVK Magyar Nemzeti Szervezete (FNVK MNSZ) foglalkozik, amely egyidejûleg a világkongresszus szervezõje is. A magyar külpolitika célja, hogy a magyar érdekeket nemzetközi fórumokon következetesen képviselje, elõsegítse az ország nemzetközi súlyának növekedését, kultúrájának megismertetését, valamint gazdasági és társadalmi modernizációját. A kongresszus elõrelátható költsége 150 millió forint, amit a Nemzeti Erõforrás Minisztérium 2012-es költségvetésébe beépített a kormányzat. Gy.L. Zarándokúton Álmunk valóra vált! – mondta a polgármester– az elmúlt évek legjelentõsebb önkormányzati beruházásaként az európai mezõgazdasági, vidékfejlesztési alap és a magyar kormány jóvoltából 53 millió forintos pályázati forrást felhasználva 13 millió forintos önerõvel avathatjuk fel az „integrált közösségi és szolgáltató teret”, ahol újra otthonra találnak aktív közösségeink. Vezetõik az elõzetes megtekintésen, bejáráson örömüket fejezték ki, sõt valamennyien kivették részüket az ünnep elõkészítésében és lebonyolításában is. Ez a ház olyan, mint családi otthonaink: a belsõ világát elárasztó fény örömre hangol, minthogy eredményeink is, köztük a kultúrház megújulása valamennyiünk gyarapodására, kedvére szolgál, ahol a közös együttlét mindig ünnepi alkalomnak számít. Hebling Zsolt köszöntõjét követõen V. Németh Zsolt államtitkár mondta el avató beszédét. Hangsúlyozta, bár a negyven éves épület nem volt lepusztult állapotban, de már nem tudta kiszolgálni a 21. század igényeit. - Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program azt a célt tûzte ki maga elé, hogy új közösségi tereket teremtsen, mûvelõdési házak, vagy más épületek felújításával, ezeket ellássa korszerû eszközökkel, így az egészbe új életet leheljen. Az integrált közösségi és szolgáltató tér pályázati elnevezés mögött egy más, új tartalom áll, több funkciót is magában foglal. Az épület az itt mûködõ csoportoknak, Csipkemûhelynek, Sirály Nyugdíjas Egyesületnek, vagy éppen a horgászegyesületnek teret nyújt a közös tevékenységhez. A szakmai fejlõdésen, az alkotás örömén túl ahhoz is teret ad, hogy V. Németh Zsolt államtitkár az azonos érdeklõdésû emberek találkozzanak egymással. Egy közösség annál erõsebb minden településen, minél több ilyen közösségi tere van. Élvezzék az együttlét örömét. Az avatás után az ünnepség résztvevõi megtekinthették a földszinti „üveges teremben” az alsóörsi Képzõmûvészeti Egyesület tagjai, a településen élõ és alkotó PéGyõ festõpár, valamint Tóth Zoltán fafaragó alkotásaiból nyílt kiállítást, az emeleten pedig a Csipkemûhely munkáiból összeállított tablót. Juhász Ferenc Szép számban gyûltek össze az érdeklõdõk a balatonföldvári Bajor Gizi Mûvelõdési Ház nagytermében október végén egy késõ délutáAlmássy Katinka non, hogy részesei lehessenek egy olyan könyvbemutatónak, amelyen a hétköznapokban is közöttük élõ költõnõ, Almássy Katinka legújabb gyûjteménye került az olvasók elé. Holovits Huba polgármester meleg szavakkal köszöntötte a költõnõt, akit már gyermekkorától ismer és tisztel. Kaiser László, a Hungarovox Kiadó tulajdonosa a kötethez és a szerzõhöz kapcsolódó kiadói tanulságokat ecsetelte, s érdekességként megemlítette: most hozott a nyomdából - szinte még meleg – egy regényt is, a Balatonfüreden élõ Kellei György regényét, amelynek egyes részei épp Földváron játszódnak. Kellei György is ott volt a bemutatón, õ egy részletes kritikát írt és olvasott fel Almássy Katinka könyvérõl. A Zarándokúton címû kötet „négy pilléres kötet”, jellemezte a mûvet Laczkó András szerkesztõ, irodalomszervezõ, kritikus. S valóban, a könyvben a versek mellett megtalálhatók illusztrációként grafikák, fotók (több grafika a szintén balatonföldvári Deák Németh Mária alkotása), versfordítások, prózai mûvek, sõt a siófoki Matyikó Sebestyén József Almássy Katinkának ajánlott verse is. A bemutató hangulatát fokozta néhány vers felolvasása, valamint a helyi zeneiskola növendékeinek fellépése tanáruk, Kapusné Dojcsák Edit vezetésével. Gy. L. X V I I I . É V F O L Y A M 1 1 . S Z Á M

[close]

p. 11

T E L E P Ü L É S E K 11 Európa-hírû fürdõhely, Nyolcezres rántotta… „Liszt”-es tojásfesztivál kistérségi központ Egy dinamikusan fejlõdõ kisváros: Zalakaros A szûkebb régió meghatározó települése az Európa-hírû fürdõhely: Zalakaros presztízse, hatóköre az elmúlt évek beruházásainak köszönhetõen tovább erõsödött. A szolgáltatások és az infrastruktúra terén olyan magas szintet ért el a Kis-Balaton szélén található kisváros, hogy méltán választották a kistérség központjává. Novák Ferenc polgármester elmondta: ezt a címet 2008-tól tizennyolc község önkormányzatának bizalmából birtokolhatja Zalakaros. - A kisrégió lakóinak közérzetét alapvetõen befolyásoló tényezõ, hogy napi életvitelük biztosításához milyen feltételekkel járul hozzá az állam és az önkormányzatok. A zalakarosi iskola és tagintézményeinek optimális mûszaki-technikai ellátottsága mellett joggal lehetünk büszkék arra is, hogy városunkban tûz- Novák Ferenc polgármester õrség mûködik, állandó orvosi ügyelet és mentõszolgálat óvja polgáraink egészségét. Kiemelt feladatnak tartjuk a hatósági ügyek kezelését: ezek gyors és szakszerû intézésérõl többek között gyámhivatal,az okmányiroda és az építési hatóság gondoskodik. Köztudott, hogy a jövõ évtõl megkezdõdik az igazgatás átszervezése, korszerûsítése. Önkormányzatunk ennek megfelelõen elõre tekint - máris úgy dolgozunk, hogy kihasználjuk az együttmûködésbõl fakadó elõnyöket. Nagykanizsával nemrég kötöttünk ilyen tartalmú megállapodást,míg a Balaton irányában Keszthellyel a közúti közlekedést, Hévízzel pedig a kerékpáros turizmust fejlesztjük, s ennek keretében több százmillió forintos beruházásokra kerül sor. Ezer szállal kötõdünk a Balatonhoz, s szándékainkat bizonyára megfelelõen szimbolizálja, hogy a közelmúltban megalakult balatoni regionális TDM-hez is csatlakoztunk. A járások létrehozása azonban valószínûleg új kihívások elé állítja a zalakarosi kistérséget, hiszen az itt lévõ települések lakói jelenleg négy választókerülethez tartoznak. A polgármester szólt arról is, hogy az infrastruktúra bõvítése változatlanul elsõdleges célként szerepel, hiszen szükség lenne állandó gyógyszertári ügyeletre, s egy olyan modern közösségi házra, melyet a fürdõvendégek és a település lakói egyaránt igénybe vehetnének. Elkészült ugyan egy fedett rendezvény-tér huszonhétmillió forintból, s a fürdõ területén is található rendezvénysátor, ám fûthetõ, az õszitéli idõszakban is igénybe vehetõ létesítmény felépítését sokáig nem lehet elodázni, s a beruházást a helyi képviselõk feltétlenül indokoltnak tartják. Novák Ferenc elmondta: a kétezer-kétszáz fõs város átlagos éves költségvetése jóval meghaladja az egymilliárd-kétszáznegyvenmillió forintot – ez az összeg azonban különbözõ pályázati források bevonásával tovább emelkedhet. - Csakúgy, mint más települések esetében, a kiadások jelentõs részét intézményeink fenntartására fordítjuk - az iskola mûködtetése például megközelíti a kétszázmillió forintot. A száznyolcvan diákot foglalkoztató létesítmény éves mûködéséhez az állami támogatáson kívül nyolcvanmillió forintot kell „betennie” az önkormányzatnak, ám erre igazán nem sajnáljuk a pénzt. Az intézmény korszerûsítésére, az oktatási eszközök bõvítésére az elmúlt években kétszázötvenmillió forintot fordítottunk – ennek köszönhetõ, hogy a szûkebb régióból sok szülõ hozzánk íratja be gyermekét. Jelenleg az óvoda átépítése szerepel napirenden, a nemrég elnyert zöld óvoda cím pedig - a szemlélet mellett - azt fogja majd igazolni, hogy alternatív energiaforrásokat is hasznosítunk a létesítmény napi mûködése során. A legkisebbekre is gondolunk: talán elfogultság nélkül állíthatom, hogy kevés olyan település található a balatoni régióban, ahol a zalakarosihoz hasonló felszereltségû bölcsõde mûködik. A polgármestertõl megtudhattuk: a város életében változatlanul fontos szerepet tölt be a turizmus. Míg azonban tíz-tizenöt évvel ezelõtt fõként külföldiek - zömmel németek - érkeztek a patinás fürdõhelyre, addig napjainkra a vendégkör zöme már kicserélõdött. - A hagyományt már csak az idõsebbek õrzik: õk változatlanul két-háromhetes kúrára fizetnek be, ám számuk egyre csökken, de egyre több a lengyel, cseh, szlovák turista. Örvendetes, hogy napjainkban már hatvan százalékban honfitársaink vették át a vezetõ szerepet, s átrendezés mutatkozik a vendéglátás területén is. A szobakiadás visszaszorulóban van, részesedése ma már nem éri el a tíz százalékot. A lakosok és a vállalkozások szempontjából természetesen érdekünk a turizmusból fakadó lehetõségek további bõvítése. Településünkön az érdekeltek egyesületbe tömörülve erõsítik a helyi együttmûködést, hogy koncentráltan, hatékonyan tudják erõforrásaikat hasznosítani. A Balaton közelsége számunkra egyértelmûen elõnyt jelent. Esõs, borús napokon a tópartról szinte özönlenek hozzánk az emberek, míg napsütéses, szabadtéri fürdésre, napozásra alkalmas idõben városunkból indulnak autókaravánok a Kis-Balaton, Keszthely és magyar tenger déli településeinek irányába. A téli vonzerõt látványos programokkal, adventi koncertekkel kívánjuk erõsíteni, az igazi turisztikai szezon beköszöntéig pedig sok ötletes rendezvénnyel, megfizethetõ árakkal kívánjuk városunkba csalogatni a hazai-külföldi turisták tíz- és százezreit. Liszt Ferenc kedvenc tojásételét tálalták fel idén Benke Laci bácsiék „Guinness-rekordos” mennyiségben a siófoki Tojásfesztiválon, amelyen a három nap alatt közel nyolcvanezer ember fordult meg. Egy híján tíz!!! Siófokon október közepén immár a 9. alkalommal ünnepelték fesztivállal a tojás világnapját. A város, de talán az egész Balaton-térség legnagyobb szabású õszi rendezvénye évek óta ez a magánkezdeményezés, amelynek kitalálói és fõszervezõi a Pasteur Kft. tulajdonosai: Kovács Antal és családja. Süli Ferenc Az idei programra kétségkívül az eddigi legszebb környezetben, a megújult siófoki városközpontban került sorra. A három napos rendezvényen mintegy nyolcvanezer érdeklõdõ fordult meg, köztük igen sokan érkeztek az ország más tájairól, sõt külföldrõl is. A szakmai programok mellett természetesen idén is számtalan szórakoztató mûsorra, zenés koncertre került sor, amelyeken a közönség kiválóan szórakozott. A legnépszerûbb „programnak” azonban természetesen most is a gasztronómiai bemutatók, az étkek és italok széles választéka bizonyult. A szervezõknek ezúttal az idõjárással is szerencséjük volt, hiszen mindhárom napon kellemes idõ, s még este is „csak” csípõs levegõ fogadta az érkezõket. Vasárnap - ahogyan azt már megszokhattuk – újra Guinness-rekord kísérletre került sor, amely során egy „séfcsapat” Benke László négyszeres olimpiai- és világbajnok mesterszakács vezényletével Liszt Ferenc kedvenc tojásételének legnagyobb adagját készítette el. A zeneszerzõhöz kötõdõ fogást 8450 tojásból, 150 kg zöldpaprikából, 60 kg paradicsomból, 80 kg vöröshagymából, 80 kg mangalicazsírból, 25 kg húsgombócból, 10 kg panírozott-rántott hagymakarikából készítették el snidlinggel, tárkonynyal, csemegeuborkával. Liszt szentpétervári tartózkodása idején fogyasztott rendszeresen hasonló tojásételt, igaz õ kaviárral és szardellával szerette. A kaviárt húsgombóccal váltották ki a tojásfesztiválon, de aki kért, az kaphatott szardellát, sõt lazacot is a lecsós tojásrántottára a séfektõl, akik a zeneszerzõ – hajdani apát – viseletét idézve fekete ruhába öltöztek. Az ételt több órán át készítették, de alig 40 perc kellett hozzá, hogy teljesen elfogyjon. Benke Laci bácsi még szinte be sem fejezte a sütést, már a jövõ évi, tízedik, jubileumi étken gondolkodik. Úgy hírlik, hogy 2012-ben a Siófokon született, s a város díszpolgáraként tisztelt zeneszerzõ, Kálmán Imre születésének 130. évfordulója alkalmából az õ kedvenc tojásételét fogják elkészíteni. Szöveg és fotó: Gyarmati László 2 0 1 1 N O V E M B E R

[close]

p. 12

12 T E L E P Ü L É S E K Útépítés közös finanszírozásban Alsóörs 30 kilométeres közúthálózata nem kevés gondot okoz mind az önkormányzatnak, mind az érintett lakó- és üdülõingatlan tulajdonosoknak. Számos helyen korábban csak ideiglenes, jármûvekkel meglehetõsen óvatosan használható utakat alakítottak ki, amelyeken hiányzik a járda és a csapadékvíz elvezetés is. Néhány évvel ezelõtt az önkormányzat „szövetkezett” egyes ingatlantulajdonosokkal, hogy közös finanszírozásban oldják meg az utak portalanítását, szilárd burkolattal történõ megépítését. Az elsõ kedvezõ tapasztalatok után a képviselõ-testület 2007-ben elfogadott rendelete alapján a költségvetésben évente biztosított útalap révén az önkormányzat ötven százalékban állja az építési költségeket, a többi az ingatlantulajdonosok hozzájárulása. Hebling Zsolt polgármester szerint a közös teherviseléssel az elmúlt években öt kilométernyi út fejlesztését valósították meg. Néhány héttel ezelõtt adták át a Felsõmáli út 1,2 kilométeres szakaszát, ez összesen húszmillió forintos költségbe került, az átadáskor a 68 érintettbõl 64-en már befizették a 125 ezer forint érdekeltségi hozzájárulást. A Halacsi útfejlesztés – képünkön - ettõl kissé eltérõ konstrukcióban készült el, a több mint húsz ingatlantulajdonos az útépítéshez szükséges anyagok egy részét megvásárolta, a gépekkel jelentõs munkát is végeztek, az Alsóörsért Közalapítvány pedig százezer forintos támogatást nyújtott a kivitelezéshez. endezés társadalmi munkában J. F. Idõskorúakat köszöntöttek Csopakon Az Idõsek Világnapja alkalmából Csopakon az önkormányzat és a nyugdíjas klub minden évben hagyományosan vidám összejövetelre, vendéglátásra invitálja a település 75 éven felüli idõskorú lakosságát – jelenleg 174-en élnek ebbõl a korosztályból. Az idei rendezvényen Ambrus Tibor polgármester emléklappal külön köszöntötte a megjelentek között a 97 éves Rádóczy Gyulát, a 91 éves Steinhausz Bélánét, de név szerint megemlítette a 96 éves Király Lajost, a 91 éves Magyar Istvánt, valamint a 90 éves Bathó Károlyt és Tóth Jánost. Ünnepi beszédében hangsúlyozta: az ünnep sohasem a hétköznapok helyettesítésére szolgál. Nem azért van, hogy amit egyébként elmulasztottunk, azt jóvátegyük. Az ünnep, különösen ha az idõsekrõl van szó, arra való, hogy alkalmat kínáljon az elismerésre, a megbecsülésre, és a köszönetre. Ebben a csopaki közösségben senki nem marad magára, senki nem marad feladat nélkül. Önök nélkül reményünk sem lehet arra, hogy a fiatalokat vissza tudjuk vezetni a közösségbe, önök nélkül aligha tudjuk megértetni velük az egymásra figyelés, gondoskodás, törõdés és a szeretet fontosságát az õ életükben. Önöknek sok dolguk van még a világban, ebben a közösségben - fejezte be köszöntõjét Ambrus Tibor. Az idõskorúakat az általános iskola két pedagógusa, Antal Palcsák Ildikó és Horváth-Fülei Réka, valamint az iskola diákjai, Balogh Botond, Letykó Boglárka és Nyírõ Lili zenés összeállítású mûsorral szórakoztatták, majd „meglepetésként” a nyugdíjas klub táncosai mutatták be a már a település határain túl is jól ismert country produkciójukat. J. F. A 97 éves Rádóczy Gyula Eredményes évet zár Zamárdi Csákovics Gyula, a város polgármestere sikeres, eredményes idõszaknak minõsíti a 2011-es esztendõt. A beruházások értéke, a realizálódott tervek egyértelmûen jelzik, hogy a népszerû üdülõhely õrzi kiemelt helyét, szerepét a régióban, de a Balaton Sound könynyûzenei fesztivál Európában is ismertté tette Zamárdi nevét. - Idei célkitûzéseink között kiemelt helyen szerepelt a turisztikai vonzerõ növelése, az infrastruktúra javítása, s a város esztétikai arculatának részbeni átformálása. Úgy gondolom: sikeresen hajtottuk végre a beruházási koncepciót, hiszen a strand közelében parkolóhelyeket alakítottunk ki, modern, biztonságos – s mint az idõ igazolta - közkedvelt játszóteret építettünk a vízparton, s egy konténer épülettel gondoskodtunk a kishajó kikötõben a vízimentõk, az orvosi ügyelet és a kikötõõr munkafeltételeinek javításáról. Pozitív visszajelzéseket kaptunk a hajótulajdonosoktól is, akiknek komfortérzetét egy vizesblokkal ugyancsak javítottuk. Rendezvényeink - az Utcazenész fesztivál, a Balatoni játszadalom, az Avar íjász kupa, a szüreti felvonulás – általában népes publikumot vonzottak, ám kétségtelenül a Balaton Sound jelentette a legsikeresebb programot. A fiatalok körében már az egész kontinensen híre van ennek a könnyûzenei rendezvénynek, melyen idén nézõcsúcsot regisztrálhattunk: a négy nap során több mint százezren keresték fel településünket. A helyi infrastruktúra javítása, bõvítése sem maradt el. Elkészült egy fontos közlekedési csomópont, utakat építettünk, s járdát a városi temetõhöz – ezzel régi adósságunkat törlesztettük. A település központjában új körzeti megbízotti irodát adtunk át a megyei rendõrfõkapitánysággal kötött együttmûködés keretében, s a szezon elején négycsillagos szállodát is avattunk. Az idegenforgalmi adó bevételünk magasabb lett az elmúlt évinél, ami azt jelzi, hogy érdemes még nagyobb energiát fordítani Zamárdi népszerûsítésére, a marketing munkára. Erre jó lehetõséget kínálnak az egyre erõsödõ külkapcsolatok - a lengyel, erdélyi és német testvérvárosi kontaktusok mellett az idén csatlakozó Villánnyal is szorgalmazzuk a gazdasági együttmûködést. Elmondhatom tehát, hogy a szinte katasztrofálisnak minõsíthetõ idõjárás ellenére városunk vonzereje mit sem csökkent, s ez reményt nyújt arra, hogy a 2012 esztendõben még jelentõsebb eredményekrõl adhatunk számot. Süli Ferenc X V I I I . É V F O L Y A M 1 1 . S Z Á M

[close]

p. 13

T E L E P Ü L É S E K 13 Fonyódi kistérség: Rendezvények LEADER pályázatból Gamás - VII. Kistérségi Nap Fesztivál Fonyód - II. Kistérségi Egészségnap Balatonlelle - VI. Kistérségi Nap Fesztivál A Fonyód Kistérség Többcélú Társulása 2009-es év õszén „Közösen, egészségesen a Nap alatt” címmel pályázatot nyújtott be Dél-Balatoni Leader” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. által Rendezvényszervezés, valamint marketing tevékenység célterületen meghirdetett pályázati felhívására. Sikeres pályázatával 5.086.827 forintot nyert a kistérség 3 rendezvény megvalósítására. A programok az idei esztendõben kerültek megrendezésre. 2011. május 21-22-én a II. Kistérségi Egészségnappal nyitott a rendezvénysorozat a fonyódi sportcsarnokban, ahol különbözõ egészségügyi bemutatók megtekintésére, ingyenes mérésekre, IRISZ diagnosztikára volt lehetõség. A térség óvodásai és iskolásai sorversenyben mutathatták meg ügyességüket, továbbá megmaradt energiájukat az ugráló várban, sumoban és a mászó falon vezethették le. A színpadon közben modern- és néptánc elõadást, mentõs bemutatót láthattak és Schobert Norbival mozoghattak együtt az aktív kikapcsolódásra vágyó érdeklõdõk. A nap a fiatalok örömére Lola koncerttel zárult. A rendezvény második napja is a sport és a mozgás jegyében zajlott. Floorball és foci összecsapásokat vívtak a csapatok a térségi kupák elnyeréséért. 2011. június 25-én a balatonlellei rendezvényparkban folytatódott a támogatott projekt a VI. Kistérségi Nap Fesztivál elnevezésû rendezvénnyel. A nyári szezonnyitó program nem csak a térség lakosságát, hanem az ide látogató turistákat is igyekezett szórakoztatni. A színpadon egymást követõ mûsorok sokszínûsége jó alapot teremtett a kellemes hangulathoz: néptánc, népzene, moderntánc, bábjáték, mu- sical, ütõegyüttes, könnyûzenei-, és jazz koncert, majd hazai sztárfellépõk - Szandi és Judy - szórakoztatta a helyszínen összegyûlt közönséget és végül a már nagy sikernek örvendõ retro discoval zárult. A rendezvénysorozat a nyári szezonzáróval, szeptember 17-én Gamáson a VII. Kistérségi Nap Fesztivállal zárult, ahol a térségi hagyományápolás kapott nagyobb hangsúlyt. Itt elsõsorban a térség néptáncosai, népzenészei mutatkozhattak be. A kistérség településeirõl érkezõ mûvészeti csoportok élvezetes mûsoraira méltán lehettek büszkék a fonyódi kistérség lakosai és a települések vezetõi. A fellépõ amatõr együttesek szinte minden korosztályt képviseltek. A rendezvényt operett mûsor zárta, mely még este is fenntartotta a jó hangulatot az összegyûlt nézõközönség számára. A fonyódi kistérség rendezvénysorozatának megszervezésében aktívan közremûködtek az érintett települések önkormányzatai, valamint civil szervezetei. Az immáron hagyománnyá fejlõdõ rendezvénysorozat – melynek elsõ rendezvénye 2008-ban volt – méltán szolgálja a térség településeinek megismerését és képviseli a térségi összefogás szép példáját. A mindig más-más helyszínen megrendezésre kerülõ programok elviszik egymáshoz a kistérségben aktívan mûködõ szervezetek, csoportok mûsorait és ezzel hagyományait. Ezt a hagyományt ápolva és folytatva a Társulás az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezete keretében támogatott pályázati felhívásra ismét pályázni kíván, mely a 2012. évben megrendezésre kerülõ Kistérségi Nap Fesztiválok (helyszínei: Visz és Somogybabod) megvalósulását segítené elõ. N.B. Fejlesztések a kistérség településein A kistérség települései számos pályázatot nyújtottak be a tavalyi és az idei esztendõben egyaránt. A 2011-es évben az települési önkormányzatok által benyújtott és támogatást nyert projekt fejlesztések térségi összege 2 337 421 ezer forint. A pályázatok támogatási területei mondhatni igen sokszínûek, hiszen intézmények funkcióbõvítéssel egybekötött felújítása, eszközbeszerzés és közfoglalkoztatás egyaránt szerepel a megvalósuló fejlesztések között. A települési igényektõl függõen alakulnak a megpályázott projekt célok. A pályázó önkormányzatok mindegyikére jellemzõ, hogy többnyire az általuk ellátott közszolgáltatások színvonalának emelését igyekeznek különbözõ pályázati forrásokból megvalósítani. Ehhez mind a hazai, mind pedig az Európai Uniós forrásokat igénybe veszik a támogatási intenzitás figyelembe vételével, mely meghatározója a saját forrás mértékének. Minden egyes települési önkormányzat esetében a szükséges önerõ biztosítása sarkalatos pontja és olykor problémája is az egyes projektek megvalósulása esetében. Az iskolák, közösségi házak, egészségügyi intézmények fejlesztése a településen élõ lakosság magasabb színvonalon való kiszolgálását célozza meg. A településfejlesztési törekvések - lehetõségeikhez mérten - minden önkormányzat esetében megjelennek. Ezen törekvések megvalósulásához igen lényeges a rendelkezésre álló források felkutatása és aktív pályázati munkával ezen források megszerzése. N.B. Önkormányzat Balatonboglár Támogatási terület Emelt szintû járóbeteg szakellátás létrehozás Családbarát örökségvédelem - Komplex turisztikai vonzerõfejlesztés Általános iskola informatikai fejlesztése Központi szabad strand fejlesztése Balatonfenyves-Imre-major ivóvízminõségének javítása Függetlenség Napja rendezvény Infrastruktúra fejlesztés a Balatonlellei Általános Iskolában Balatonlellei és Karádi Általános iskola felújítása Közfoglalkoztatás Várhegy kilátó és a hozzá tartozó tanösvény kialakítása Fonyód Városközpont funkcióbõvítõ integrált fejlesztése Járóbeteg szakellátó központ infrastrukturális fejlesztése Diagnosztikai és szûrõközpont kialakítása „Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás támogatása Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ” Palonai Magyar Bálint Általános Iskola informatikai fejlesztése Parlagfû- mentes település Informatikai fejlesztés az iskolában Egészségre nevelõ program a községben Ady Endre Mûvelõdési Ház felújítása (IKSZT) Házi komposztálás népszerûsítése Somogybabodi Mûvelõdési Ház felújítása (IKSZT) Felújított könyvtárba bútorok beszerzése Sportöltözõ infrastrukturális fejlesztése Gyalogátkelõhely tervezés költsége Balatonfenyves Balatonlelle Fonyód Pályázati Fejlesztés teljes támogatás (e Ft) összege (e Ft) 400 000 512 594 201 645 323 415 5 696 5 696 40 500 81 194 3 440 4 047 2 168 3 011 12 906 12 906 17 133 20 861 16 389 18 742 67 113 78 957 394 027 554 968 377 085 396 932 181 700 195 376 5 100 5 100 15100 250 6 115 9 975 37 634 8 600 31 996 775 415 198 1 835 960 15100 275 6 115 11 083 43 274 9 100 37 636 861 46 132 2 337 421 Gamás Látrány Ordacsehi Somogybabod Visz Összesen Forrás: társulást alkotó önkormányzatok polgármesteri hivatalai 2 0 1 1 N O V E M B E R

[close]

p. 14

HÉVÍZI ADVENTI JÉGÜNNEP Programok NOVEMBER 26. (szombat) 15 óra – Korcsolya ügyességi verseny 16 óra – Hévízi Színpad 16. 30 óra – Tolvai Renáta (Megasztár5 gyõztese) fellépése 17. 30 óra – Király Viktor (Megasztár4 gyõztese) fellépése 18. 30 óra – Esti-Party Zenekar koncertje Helyszín: Jégpálya NOVEMBER 27. (vasárnap) 14. 30 óra – Gyertyagyújtás 15 óra – Vincze Lilla adventi koncertje Helyszín: Szentlélek Templom 15. 30 óra – Fülöp Szabolcs gitármûvész adventi elõadása 16 óra – KUD Mladost Néptáncegyüttes (Szerbia) mûsora 17 óra – Zörömbölõk (Zalai Táncegyüttes) mûsora 18 óra – Bartók Eszter (Megasztár) koncertje (élõ) Helyszín: Jégpálya DECEMBER 3. (szombat) 14. 30 óra – Zenés bohócparádé 15. 30 óra – Mikulásváró Hótündérkoncert a MiaManó Színház elõadásában 16. 30 óra – Megérkezik a Mikulás 17. 30 óra – 100 Folk Celsius Zenekar koncertje Helyszín: Jégpálya DECEMBER 4. (vasárnap) 14. 30 óra – Gyertyagyújtás 15 óra – az Illyés Gyula Általános Iskola növendékeinek és tanárainak karácsonyi koncertje Helyszín: Szentlélek Templom 15. 30 óra – „Felhõtlen karácsony” – EGO Színpad produkció 16 óra – Albatrosz Táncegyüttes mûsora 16. 30 óra – Melange Jazz Band (Ausztria) adventi koncertje 18. 30 óra – Bon-bon Zenekar koncertje (élõ) Helyszín: Jégpálya DECEMBER 10. (szombat) 15 óra – „Csillagcsengõ” – Zabszalma Együttes zenés mûsora 16. 30 óra – Csak Csajok Formáció produkciója 17 óra – Brasch Bence (Csillag születik) fellépése 18 óra – Lola fellépése 19 óra – Retro táncmulatság Helyszín: Jégpálya DECEMBER 11. (vasárnap) 14. 30 óra – Gyertyagyújtás 15 óra – a keszthelyi Festetics György Zeneiskola tanárainak és növendékeinek adventi koncertje Helyszín: Szentlélek Templom 15 óra – Hévízi Színpad mûsora 16 óra – Happy Dixieland Band karácsonyi koncertje 18 óra – Neoton Família nagykoncert (élõ) Helyszín: Jégpálya DECEMBER 17. (szombat) 15 óra – A Zrínyi Miklós Gimnázium kórusának karácsonyi koncertje Helyszín: Szentlélek Templom 15. 30 óra – Betlehemes játék a MiaManó Színház elõadásában 16. 30 óra – Godspell kórus koncertje 17 óra – Bakos Árpád (Szerbia) mûsora 18 óra – Szíj Melinda (Megasztár) koncertje (élõ) Helyszín: Jégpálya DECEMBER 18. (vasárnap) 14. 30 óra – Gyertyagyújtás 15 óra – Alma Zenekar koncertje 16. 30 óra – a Hevesi Sándor Színház mûvészeinek ünnepi mûsora Közremûködnek: Lõrincz Nikol, Magyar Cecília, Szilinyi Arnold 18 óra – Balázs Fecó és a Korál zenekar nagykoncertje (élõ) Helyszín: Jégpálya Hévízen nem csupán a nyári idõszak bõvelkedett programokban: a város vezetése a mûvelõdési intézménnyel együtt felkészült arra is, hogy a Hévízitó adta lehetõségeket bõvítve, a téli idõszakban is megfelelõ programkínálattal lássa el a városba érkezõket. Ahogyan Papp Gábor polgármester fogalmazott: Hévíz komoly programokkal készül az adventi idõszakra, a kínálatban helyet kapnak a gyermekeknek szóló rendezvények éppúgy, mint a fiatal felnõtteknek, vagy épp az idõsebb generációnak szólók. November 26-án – az elmúlt év rendkívül kedvezõ tapasztalataira alapozva – ismét megnyílik a piac- és rendezvénytéren a jégpálya. A jövõ év február végéig nyitva tartó, 17 x 27 méteres, fedett jégpálya már önmagában is kiváló lehetõségeket nyújt az aktív kikapcsolódásra, ám a város egyéb programokat is szervez a pálya „köré” ebben az idõszakban. Ily módon a Hévízi-tó meleg vizes lehetõségét, az erre épülõ szolgáltatásokat Hévíz remekül tudja ötvözni egyéb programelemekkel, tartalmas, sokszínû kikapcsolódási lehetõséget kínálva vendégnek és itt lakónak egyaránt – mutatott rá a polgármester. A piac- és rendezvénytéren ez év tavaszától termelõi piac is mûködik, mely különleges, házilag és kézzel készített termékeivel igazi kuriózumnak számít a környéken. Egy piacon tett séta már önmagában is látványosságnak számít, a vendégek szívesen tesznek szemet hizlaló sétát a piac területén. A vásártér a téli idõszakban is nyitva tart, csütörtökönként gyertyafényes piaccal is várják a látogatót. A téli idõszakban is várja a vendégeket a megújult belvárosban, a Rózsakert komplexumban helyet kapott felnõtt- és gyermekkönyvtár, s igazi csemege a Fontana Filmszínház mozifilm kínálata is, ahol igényes mûvészfilmek, gyermekfilmek, szórakoztató filmek egyaránt megtalálhatók a mûsorban. A remények szerint hamarosan 3D-s filmeket is tudnak vetíteni a filmszínházban. Így Hévíz télen is számtalan lehetõséggel vár minden korosztályt: vendégeket, hévízieket, környékbeli látogatókat egyaránt. ADVENTI KONCERTEK NOVEMBER 28. (hétfõ) 19 óra – Koncz Zsuzsa Életmûkoncert Helyszín: Városi Sportcsarnok DECEMBER 1. (csütörtök) 19 óra – I Love Piano – Malek Andrea önálló estje Helyszín: Polgármesteri Hivatal Díszterme DECEMBER 9. (péntek) 19 óra – Zsédenyi Adrienn, ZSÉDA élõ koncert Vendég: Szentpéteri Csilla zongoramûvész Helyszín: Városi Sportcsarnok DECEMBER 16. (péntek) 19 óra – „Valahol mélyen a szívünkben” – zenés színházi est Közremûködnek: Járvás Katalin színmûvész, Földes Gábor nagybõgõ, Antoni Arnold gitár, Szirtes Edina Mókus hegedû, ének Helyszín: Polgármesteri Hivatal Díszterme DECEMBER 21. (szerda) 19 óra – Zorán és Zenekarának koncertje Helyszín: Városi Sportcsarnok

[close]

p. 15

Õszi-téli kikapcsolódás a Ramada Hotel & Resort Lake Balaton szállodában! Lassan közeleg az év egyik legszebb ünnepe! Végre egy alkalom, amikor nem dolgozunk, nem felmerülõ problémákat oldunk meg, nem elemezzük a jelen és jövõ lehetõségeit, hanem egyszerûen csak közösen együtt vagyunk szeretteinkkel! Köszöntse céges dolgozóit, meglévõ és reménybeli partnereit csodálatos környezetben, az ünnepet idézõ díszletben, karácsonyi menüsorral, ünnepélyes hangulatban! Szállodánkban igyekszünk kedveskedni kicsiknek és nagyoknak, apró kis ajándékkal lepjük meg azon Vendégeinket, akik úgy döntenek, hogy az év egyik legszebb napját nálunk töltik. Közös karácsonyfa díszítés mellett éttermeinket különleges és egyben hagyományos karácsonyi ízvilágba öltöztetjük, a kávé- és teadélutánok alkalmával a régi karácsonyi, még nagymamáink idejébõl ismert süteményekkel várjuk a Vendégeket. Az év utolsó napjaira is tartogatunk meglepetéseket! Szilveszter estéjén durrannak a pezsgõk, száll a konfetti, minden ember az új évet köszönti, és búcsúztatja az elõzõt. Egy hangulatos mulatozásra és gondtalan evés-ivásra hívjuk kedves Vendégeinket a Ramada Balaton szállodába, hogy együtt ünnepeljük az év utolsó napját. Az alkalomhoz illõ gasztronómia ízekkel az Ungar együttes élõzenéjével gondoskodunk arról, hogy önfeledt kikapcsolódásban legyen része minden Vendégünknek. Az est különleges és egyedülálló programja Párkányi Kolos bûvész egész estés bemutatója. De számtalan lehetõség kínálkozik szabadidõs és csapatépítõ tevékenységek ûzésére ezekben a hónapokban is a Balaton környékén! Húzzunk vastag csizmát, meleg kabátot, töltsük tele termoszunkat fahéjas, forró gyümölcsteával, és irány az Eplényi Nordica Síaréna, amely csákányos felvonók mellett az elsõ négyüléses felvonóval felszerelt, 42 ponton hóágyúzott és 5 különbözõ nehézségû, kivilágított sípálya, amely mindössze 30 percnyi távolságra fekszik a Ramada Balaton szállodától! És ha nincs kedve a síeléshez, bebarangolhatja a havas tájat, felvonóval feljuthat a csúcsra. A program remek lehetõséget nyújt a kötetlen, élményközpontú csapatépítésre, kikapcsolódásra és feltöltõdésre a gyönyörû bakonyi környezetben. A síelés után forralt bor és ízletes finomságok várják a résztvevõket szállodánkban, a hangulat felpezsdítésére pedig Mistrál Bárunkban élõ zene szórakoztatja Vendégeinket! És a hölgyekrõl sem feledkezünk meg, hiszen nem csak a természet, a fák, a kertek, de a bõrünk is elkezdte temetni a nyarat. Fokozatosan kifakul a nyári barnaság, és a hajunk is reagál az évszakváltásra. Érdemes ilyenkor jobban odafigyelni a bõr- és hajápolásra, hogy zökkenõmentes legyen az átállás. Szállodánk Vital Wellness részlegének speciális ajánlataival várjuk Vendégeinket a test és lélek kényeztetésére! Programajánlatainkról bõvebben tájékozódhat honlapunkon: www.ramadabalaton.hu

[close]

Comments

no comments yet