MBVol20n3

 

Embed or link this publication

Description

Revista de la Real acadèmia de medicina de les Illes Balears. Volumen 20, número 3, 2005

Popular Pages


p. 1

Director emèrit Director Redactor en cap Redactors José Mª Rodríguez Tejerina Macià Tomàs Salvà Jordi Forteza-Rey Borralleras Ferran Tolosa Cabani, Antoni Obrador Adrover, Jaume Orfila Timoner Joan Buades Reinés, Miquel A. Limón Pons (Menorca) Junta directiva de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears Vicepresident Vicesecretari Bibliotecari Tresorer President Alfonso Ballesteros Fernández Josep Miró Nicolau Bartolomé Anguera Sansó José L. Olea Vallejo Ferran Tolosa Cabani Secretari General Antoni Obrador Adrover Amb la col.laboració de Revista inscrita en el Índice Médico Español Secretaria i correspondència Campaner, 4, baixos. 07003 Palma de Mallorca Tel. 971 72 12 30 Adreça electrònica: ramicib@eresmas.com - Pàgina web: http://ramcib.caib.es Aquelles empreses o institucions que vulguin inserir algun anunci a Medicina Balear poden contactar directament amb la Secretaria de la Reial Acadèmia Publicitat

[close]

p. 2

Medicina Balear- Vol.20, núm. 3, 2005 Acadèmics d’honor Excm. Sr. Jean Dausset, Premi Nobel de Medicina Excm. Sr. Santiago Grisolia García, Premi Príncep d’ Asturies d’Investigació Científica i Tècnica Acadèmics numeraris M.I. Sr. Santiago Forteza Forteza M.I. Sr. Miguel Manera Rovira M.I. Sr. José Mª Rodríguez Tejerina M.I. Sr. Miguel Munar Qués M.I. Sra. Juana Mª Román Piñana M.I. Sr. José Tomás Monserrat M.I. Sr. Guillermo Mateu Mateu M.I. Sr. Arnaldo Casellas Bernat M.I. Sr. José Miró Nicolau M.I. Sr. Antonio Montis Suau M.I. Sr. Feliciano Fuster Jaume M.I. Sr. Bartolomé Anguera Sansó M.I. Sr. Bartolomé Nadal Moncadas Excm. Sr. Alfonso Ballesteros Fernández M.I. Sr. Francesc Bujosa Homar M.I. Sr. Ferran Tolosa Cabani M.I. Sr. Macià Tomàs Salvà M.I. Sr. Alvaro Agustí García-Navarro M.I. Sr. Antoni Obrador Adrover M.I. Sra. Juana Mª Sureda Trujillo M.I. Sr. Juan Buades Reinés M.I. Sr. José L. Olea Vallejo M.I. Sr. Pere Riutort Sbert Protectors de la Reial Acadèmia Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears Banca March Grupo Serra Benefactors de la Reial Acadèmia Manuel Cifré Ramos Consell de Mallorca Patrocinadors de la Reial Acadèmia Dr. Francisco Medina Martí Clinica Rotger Mutua Balear Fundación MAPFRE Medicina Policlínica Miramar D. Gabriel Escarrer Julià Grup Fer Air Europa Médicos Roselló TIRME Fundació Mateu Orfila Sa Nostra, “Caixa de Balears” Quely S.A Caja de Ahorros del Mediterraneo. CAM Fundació Cabana Dipòsit Legal: PM 486 - 95 ISSN 1579 - 5853 Imprès a Priccint Baleares - Tel. 902 01 07 14 The Mass Media Icci Baleares, S.L.

[close]

p. 3

Medicina Balear- Vol.20, núm. 3, 2005 SUMARI EDITORIAL VIDA ACADÈMICA...................................................................................................................8 Presentació del llibre “Cartas médicas” a Zamora; Per memòria; El Dr. Pere Riutord, nou acadèmic numerari; El Consell de Mallorca, proveïdor d’un equip informàtic. Un gran pas enrera .................................................................................................................6 M. Tomàs Salvà REVISIÓ Aspectos epidemiológicos de la influenza aviar ..................................................................10 M. Capó Martí ORIGINALS Jean Dausset, en el XXV aniversario de la concesión del Premio Nobel de Medicina ....15 J. Tomás Monserrat Evolución de la presión intraocular después de la cirugía de la catarata.........................19 P. Arbona Bosch Epidemiología de los factores de riesgo cardiovascular en personas mayores fisicamente activas: estudio de los lípidos en prevención primaria ...................................24 B. Marí Solivellas, T. Cabanes Martín Tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina con cabestrillo suburetral sin tensión .........................................................................................28 R Garcia-Miralles Grávalos, F. Diez-Caballero Alonso, JM. Benejam Gual DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE NECROLÒGICA Fístula carótido-cavernosa ...................................................................................................34 A. Estremera Rodrigo, H. Sarasibar Ezcurra, G. Amengual Alemany, M. Usón Martín Profesor Corino Andrade (1906-2005), Académico de Honor Electo ...............................36 M. Munar-Qués PROGRAMA DE PREMIS PER AL CURS 2006 .............................................................38 4

[close]

p. 4

Editorial Un gran pas enrera M. Tomàs Salvà Després de setmanes de notícies que acusaven d’irregularitats ètiques i metodològiques al grup liderat pel Dr. Woo-suk Hwang, de la Universitat de Corea del Sud, un comitè investigador ha conclòs que la investigació sobre la clonació terapèutica humana, duta a terme per aquest grup i publicada fa uns mesos a Science, havia estat “deliberadament falsejada”. En unes poques setmanes, el científic sud-coreà ha passat d’ésser un dels investigadors més reconeguts i admirats del món a presentar, empegueït, la dimissió a la Universitat Nacional de Seül. Recordem els fets.. de la clonació d’embrions humans. La comissió investigadora creada per la Universitat de Seül conclou el 28 de desembre el seu informe en termes demolidors3: “les proves d’ADN demostren que no hi havia cèl·lules mare específiques de cada pacient”; “hem descobert que Hwang i el seu equip no disposen de cap dada científica per provar que han produït línies de cèl·lules mare corresponents específicament a l’ADN d’un individu”. El 13 de febrer de 2004, Hwang publica a Science1 que ha clonat trenta embrions humans: per a l’experiment, el seu equip va fer servir 242 òvuls donats per setze dones. Després, per mètodes químics i elèctrics, sense fecundació, es va forçar la fusió i el procés de divisió cel·lular. En total, trenta embrions van perdurar fins als deu dies (blastòcit) encara que, finalment, només un dels blastòcits va resultar útil per a crear línies de cèl·lules mare. La perplexitat, la decepció i l’enuig causats en el si de la comunitat científica per la notícia són enormes. És natural, donades les esperances dipositades en aquest camp de la investigació biològica. Atesos els fets Donald Kennedy, coordinador en cap de Science, ha expressat4 la seva preocupació, ha comunicat la rectificació de l’article de Hwang et al publicat el 2005 i ha anunciat l’obertura d’una revisió en detall del treball aparegut el 2004. Malauradament no és ni serà el darrer frau que ocorre en l’àmbit de la ciència on, tanmateix, els mètodes de detecció de dades incorrectes o imprecises mitjançant la refutació o confirmació per laboratoris independents són molt eficaços. És evident, però, que els fets esmentats obliguen les revistes científiques de primer rang a revisar els seus procediments de control i publicació i susciten, alhora, altres reflexions. Hi ha una carrera per aportar novetats en el camp de la investigació amb cèl·lules mare embrionàries, des del primer moment controvertides per raons d’ètica i objecte d’una desmesurada atenció social, sense fonament, per les expectatives d’una aplicació ràpida als pacients; hi ha, també, interessos econòmics de països que pugnen per captar els fons multimilionaris d’aquestes investigacions; hi ha, finalment, un comportament inadmissible i reprovable de tot un equip de científics brillants: la pressió enorme que reben per publicar resultats d’impacte no és una excusa acceptable. La conseqüència final de l’afer, com ha assenyalat el doctor Bernat Soria, és que “hem reculat un any i mig” perquè no disposam avui de cap prova de que sia possible fer la transferència nuclear en l’ésser humà. A més, com deia fa uns dies l’investigador Alex Kahn5 “és un terratrèmol polític perquè països del món sencer, confiats en els resultats de Hwang, es disposen a votar lleis sobre la clonació o les cèl·lules mare”. Quinze mesos després, el 20 de maig de 2005, Hwang publica, altre cop a Science2, que ha creat onze línies de cèl·lules mare després de clonar cèl·lules de pell d’onze voluntaris de tots dos sexes, malalts d’entre dos i 52 anys d’edat. En aquesta ocasió van emprar-se 185 òvuls donats per deu dones. La millora tècnica va ésser indiscutible: del total d’ovòcits, 129 (69%) van fusionar-se correctament, 31 (24%) van arribar a blastòcit i onze van servir per crear cultius. L’article descrivia la producció de cèl·lules mare humanes a partir d’embrions clonats, de manera que els teixits derivats d’aquestes cèl·lules mare no suscitarien rebuig en ésser implantats en els receptors. La comunitat científica va considerar aquest treball com excepcional, a més, perquè el percentatge d’eficàcia obtingut era extraordinari: de fet, l’anterior taxa d’èxits es multiplicava per deu. El 21 de novembre passat, Hwang admet haver utilitzat en els seus experiments òvuls de diverses col·laboradores i haver pagat a altres donants, pràctiques oposades a la deontologia científica. Dies després, deixa de col·laborar amb ell el seu principal valedor a l’estranger, Gerald Schatten (Universitat de Pittsburgh). Hwang dimiteix com a director del Banc Mundial de Cèl·lules Mare, acabat de crear. El 15 de desembre, l’estret col·laborador de Hwang, Roh Sung-il, denuncia que les cèl·lules mare presentades a l’article de maig a Science, del qual ell mateix és coautor, no provenien de la transferència nuclear de l’ADN dels pacients-donants, és a dir, no derivaven Bibliografía 1.- Woo-suk Hwang, Young June Ryu, Jong Hyuk Park, Eul Soon Park, Eu Gene Lee, Ja min Koo et al. Evidence of a pluripotent human embryonic stem cell line derived from a cloned blastocyst. Science 12 març 2004; 303: 1669-74 6 Acadèmic numerari, director de Medicina Balear Medicina Balear 2005; 6-7

[close]

p. 5

Medicina Balear- Vol.20, núm. 3, 2005 2.- Woo-suk Hwang, Sung Il Roh, Byelong Chun Lee, Sung Keun Kang, Dae Kee Kwoon, Sue Kim et al. Patientspecific embryonic stem cells derived from human SCNT blastocysts. Science 17 juny 2005; 308: 1777-83 3.- Cellules souches: les travaux du Dr Hwang totalement discredités. Le Monde [edició electrònica 29.12.05] 2005 [accedit 29 desembre 2005] Editorial 4.- Kennedy D. Editorial expression of concern. Science [edició electrònica] 2005 [publicat online 22 desembre 2005]: Disponible a URL: http://sciencemag.org/cgi/content/abstract/sci;1124185v2 5.-Perez M. Clonage humain: le grand bond en arrière. Le Figaro [edició electrònica 24.12.05] 2005 [accedit 29 desembre 2005]. Disponible a URL: http://www.lefigaro.fr/sciences/20051224.FIG0067.html 7

[close]

p. 6

Vida acadèmica Presentació del llibre Cartas Médicas a Zamora Divendres, dia 16 de setembre, el saló de plens de l’Ajuntament de Zamora va acollir la presentació de la darrera publicació facsímil editada per la Reial Acadèmia de Medicina i l’Institut d’Estudis Menorquins: el llibre Cartas médicas, del doctor Manuel Rodríguez y Caramazana. El llibre ha estat patrocinat per “Sa Nostra” Caixa de Balears, Caja España i altres entitats com el Col·legi de Metges de les Illes Balears, la Fundació Mateu Orfila i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. El Dr. Rodríguez de Caramazana va nèixer a Zamora el 1765 i va exercir la major part de la seva carrera de cirurgià i metge militar a l’Hospital del Rei de l’illa de Menorca. Per memòria En el termini de poques setmanes la Reial Academia ha patit en dues ocasions el cop dolorós que representa la desaparició d’un dels seus membres: el 8 d’octubre moria el M.I.Sr. Miquel Muntaner Marqués; setmanes després, el 28 de novembre, es produïa el traspàs del M.I. Sr. Carles Viader i Farré. Miquel Muntaner Marqués va néixer a Palma el 1930. Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona el 1954, es va traslladar un any després a França on, aprofitant la beca d’estudis concedida pel govern de la República, va assistir als hospitals de La Salpétrière, Sainte Anne, Raymond Pointcaré i Bicêtre, es va especialitzar en neurología i va entrar en contacte amb la rehabilitació neurològica. El 1958 es va doctorar a la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre patologia infiltrativa i degenerativa del sistema nerviós perifèric en les neoplàsies. Introductor en Balears de noves tècniques exploratòries del pacient neurològic, com l’ecoencefalògraf (1977), el doctor Muntaner Marqués va publicar diversos treballs d’investigació entre els que volem destacar “Trombosis de la arteria espinal anterior” (1958), “Polirradiculoneuritis aguda posterior atáxica, probablemente sifilítica” (1962), “Fisioterapia del aparato respiratorio” (1963) y “Cromosomopatías. A propósito de cuatro casos de síndrome 4p+ observados en Mallorca” (1990). Mesa presidencial de l’acte a l’Ajuntament de Zamora L’acte va ésser presidit pel batle de la ciutat i per l’inspector de Sanitat de les Forces Armades, general de divisió metge Antonio Pérez Peña. Entre la nombrosa representació de Balears cal citar el general de l’Exercit Luis Alejandre, president de la Fundació de l’Hospital de l’illa del Rei, el director general de la Conselleria de Salut, Dr. Jaume Orfila, el president del Col·legi Oficial de Metges de Balears, Dr. Enrique Sala i el vicepresident primer de “Sa Nostra” Sr. Joan Morell. Des de Madrid també acudiren el cap d’operacions de sanitat del Ministeri de Defensa, general de divisió metge Luis Villalonga i el director de la revista de sanitat militar, coronel metge Herrera. El professor Josep Mª Massons, de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, un dels coautors del llibre, també va assistir. Medicina Balear 2005; 8-9 Amb el discurs “El síndrome de Down en el adulto” va ingressar el 1991 en la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears on va pronunciar el discurs inaugural del curs acadèmic 2002, que va titular “Médicos que influyeron en la evolución cultural de la humanidad”. Carles Viader i Farré, nascut a Barcelona el 1947, es va llicenciar en Farmàcia el 1969 a la universitat de la capital catalana on, cinc anys després, va defensar la tesi doctoral “Estudio de la aportación de las cadenas ligeras a la especificidad de la molécula anticuerpo”. Especialista en anàlisis clíniques, va ésser professor ajudant (1969-71) al departament de química orgànica de la Facultat de Farmàcia de Barcelona i professor adjunt (1974-75) al departament de microbiologia de la Facultat de Farmàcia de Granada. A Palma, incorporat al Centre d’Anàlisis Biològiques, introdueix a les illes tècniques noves amb isòtops radiactius i, en immunologia, els marcadors tumorals i els receptors hormonals. 8

[close]

p. 7

Medicina Balear- Vol.20, núm. 3, 2005 Vida acadèmica Va ésser un dels fundadors, el 1990, de Balear Trasplant, associació responsable de la creació d’un dels primers bancs de còrnies a Espanya i impulsora a Mallorca de tècniques pioneres de reproducció assistida. Va ingressar a la nostra corporació acadèmica el 1988 amb el discurs “Ingeniería genética y medicina (algunas aplicaciones)” i va llegir el discurs inaugural de l’any acadèmic 1998 “Enginyeria genètica i medicina II”. Descansin en pau. M.T.S. El Consell de Mallorca, proveïdor d’un equip informàtic La primera setmana del mes de desembre el president de la Reial Acadèmia, el Dr. Alfonso Ballesteros, va acudir a la seu del Consell de Mallorca per agrair a la vicepresidenta de la institució insular, Hble. Sra. Dolça Mulet, l’adquisició d’un equip informàtic. Aquest equip facilitarà les tasques d’ordenació i catalogació del fons de l’arxiu i biblioteca de la nostra institució. El Dr. Pere Riutord, nou acadèmic numerari Dia 13 de desembre passat la Reial Acadèmia va celebrar l’acte de recepció acadèmica del metge estomatòleg felanitxer Pere Riutord i Sbert. El seu discurs d’ingrés, titulat La tercera dentició, va ser contestat en nom de la Corporació pel M.I. Dr. Santiago Forteza i Forteza, odontòleg com el recipiendari. En la taula d’honor acompanyaren al Dr. Alfonso Ballesteros, president de la Institució acadèmica, el delegat del Govern a les Illes Balears, Sr. Ramon Socias, i la consellera d’immigració i cooperació, Sra. Encarnación Pastor. L’acte, multitudinari, va acabar amb la imposició al Dr. Riutord de la medalla de l’Acadèmia. Seguí un refrigeri. Amb l’expressió de la nostra felicitació, rebi el nou company la més sincera benvinguda. El president de la Reial Acadèmia. Dr Alfonso Ballesteros i la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Hble. Sra. Dolça Mulet 9

[close]

p. 8

Necrológica Profesor Corino Andrade (1906-2005), Académico de Honor Electo M. Munar-Qués El Dr. Mario Corino de Costa Andrade, quien siempre firmó sus trabajos como Corino Andrade, nació en Moura (Alentejo, Portugal) el 10 de junio de 1906, y falleció en Oporto el 16 de junio de 2005, recién cumplidos los 99 años. Con él ha desaparecido una de las grandes figuras de la Medicina del siglo XX, pues tuvo el privilegio de identificar una nueva enfermedad, la primera amiloidosis hereditaria, y describir perfectamente todos sus aspectos. Se la denomina Polineuropatía amiloidótica familiar (PAF) por sus características más destacadas, y debido a la gran trascendencia de su aportación científica, se la conoce con el epónimo de Enfermedad de Corino Andrade (EA). Se había licenciado en Medicina en Lisboa en 1928 y decidió dedicarse a la Neurología influenciado por su Profesor de Neuropsiquiatría Dr. Antonio Flores. Después de dos años a su lado en el Servicio de Neurología y siguiendo su consejo, marchó al extranjero para ampliar sus conocimientos. Durante seis años estuvo en el Servicio del famoso neurólogo Prof. Barré en la Facultad de Medicina de Estrasburgo, primero como Asistente voluntario y después como Jefe de Clínica y del Laboratorio de Neuropatología; allí recibió en 1933 el prestigioso Premio Déjerine al mejor investigador extranjero en Neurociencias. Completó su formación durante un año en el Servicio de Neuropatología de los hermanos Vogt en el Max Planck Institut de Berlín. Tuvo la oportunidad de irse a trabajar en EEUU o quedar en Francia o Alemania, pero regresó a Portugal en 1938 para atender a su padre enfermo. Al cabo de unos meses marchó a Oporto, por consejo del Prof. Egas Moniz, ya que en los hospitales de esa ciudad no había especialistas en Neurología. Trabajó en plan voluntario en el Hospital Geral Santo António donde su labor fue cada vez más valorada, hasta que en 1941 se le concedió en dicho Hospital la Jefatura del primer Servicio de Neurología de Oporto, que él amplió progresivamente con las Secciones de Neurocirugía, Neurorradiología, Neurofisiología y Neuropatología, hasta convertirlo en uno de los más acreditados del país. En 1939 atendió a una enferma con un cuadro clínico que para él era completamente desconocido. Se interesó por la existencia de otros casos parecidos y comprobó que en diversos municipios del norte de Portugal y en especial en Póvoa de Varzim, localidad pesquera del norte de Portugal, era muy frecuente desde hacía muchas generaciones una enfermedad, generalmente familiar, conocida como “doença dos pezinhos” (enfermedad de los pies pequeños) porque éstos se reducían a medida que progresaba el proceso. Ello le hizo sospechar que se trataba de una nueva entidad nosológica y gracias a su excelente formación clínica, perseverancia, inquietud y rigurosa metodología científica, llevó a cabo las investigaciones clínicas y complementarias en 74 pacientes que, al cabo de 12 años, le permitieron concluir que se trataba de una amiloidosis sistémica hereditaria. Los estudios realizados fueron expuestos en un magistral artículo publicado en 1952 en la revista BRAIN. Es interesante comentar que el Dr. Andrade corrigió las galeradas del artículo estando en la cárcel, donde permaneció varios meses por motivos políticos. Una vez descrita la enfermedad se rodeó de un grupo de colaboradores clínicos para ampliar los conocimientos clínicos y epidemiológicos, y de otro formado por investigadores básicos a los que envió a diferentes centros de investigación del extranjero para incrementar sus conocimientos en Física, 36 Académico numerario Medicina Balear 2005; 36-37

[close]

p. 9

Medicina Balear- Vol.20, núm. 3, 2005 Profesor Corino Andrade (1906-2005) Académico de Honor Electo Bioquímica, Biología molecular (proteómica y genómica), Genética e Inmunología, con el objetivo de profundizar en el conocimiento del origen de la E.A y su mecanismo hereditario.Esos colaboradores han hecho constantes e importantes aportaciones entre las que destacan las dos primeras para el conocimiento de la etiopatogenia de la E.A.: la identificación de la naturaleza de la amiloide peculiar y la del marcador bioquímico de la mutación causante de la enfermedad. Basados en las publicaciones de los autores portugueses, los investigadores clínicos y básicos de muchos países se dedicaron a su estudio por lo que se ha diagnosticado en todos los continentes y han aumentado progresivamente los avances sobre la misma. Como consecuencia, en la actualidad podemos lograr el diagnóstico específico y temprano de los enfermos, la detección de los portadores asintomáticos, el tratamiento etiopatogénico mediante el trasplante hepático y la prevención de la E.A.con el adecuado consejo genético. Por otra parte se está trabajando en diversas líneas para lograr el tratamiento etiopatogénico farmacológico. La labor del Dr. Andrade y su Escuela ha tenido gran repercusión en nuestras islas a raíz de mi contacto con él en 1984 ya que desde entonces conté en todo momento con su ayuda, tutela y aliento y la de sus dos principales colaboradores, los Drs. Pedro P. Costa y María JM Saraiva, referentes mundiales de la PAF. Ello ha permitido que nuestro Grupo de Estudio de la PAF, creado siguiendo su consejo, pudiera alcanzar los objetivos antes citados y lograra identificar el quinto foco endémico mundial sólo superado por el gran contingente de Portugal y los más reducidos de Japón, Suecia y Brasil. Por otra parte, los datos de dicho foco fueron la base para la preparación de las dos primeras tesis doctorales españolas sobre la E.A, presentadas por la Dra. Catalina Munar Bernat en 1989, y el Dr. José Francisco Forteza Albertí en 1992. Es obligado destacar que el Dr. Andrade se desplazó a Barcelona para asistir a la defensa de la primera, y participó en el coloquio con una interesante intervención. A nivel personal el Dr. Andrade era muy afable, tenía una amplia cultura general y muchas vivencias de su relación con las máximas personalidades científicas de su época, por lo que las tertulias con él resultaban muy agradables y enriquecedoras. Nuestra Real Academia de Medicina en 1989 le propuso como candidato a Académico de Honor basado en todo lo expuesto, y especialmente en la trascendencia de sus aportaciones y las de su Escuela para las Islas Baleares. Después de la preceptiva votación fue nombrado Académico de Honor Electo. El Dr. Andrade puso de manifiesto su satisfacción y gratitud al ser nominado, y una vez elegido Académico de Honor, y su voluntad e ilusión de desplazarse para ser investido. Desgraciadamente, los problemas de salud que posteriormente presentó, impidieron la realización de su deseo y el de nuestra Academia. En la última etapa de actividad clínica dedicó su atención a otro proceso neurodegenerativo de origen portugués, la Enfermedad de Machado-Joseph. Por indicación del Gobierno portugués, en 1976 viajó a las Islas Azores junto con su colaboradora la Prof. Paula Coutinho para realizar el estudio epidemiológico y clínico de la misma. Como consecuencia, entre 1977 y 1982, publicaron tres interesantes artículos con los datos de 52 pacientes pertenecientes a 25 familias azoreanas. Entre las múltiples distinciones recibidas destacaría el nombramiento de Catedrático Extraordinario de Neurología (1976), Miembro del Consejo de Consultores de la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa (1976), Miembro del Jurado de la Sección de Investigación Científica y Técnica del Premio Príncipe de Asturias (1986), Gran Cruz de la Orden del Mérito, que es la máxima condecoración para los científicos portugueses (1990), y Editor Honorario de la Revista AMYLOID de Boston, la única dedicada exclusivamente al estudio de las amiloidosis (1994). Como colofón a este resumen de su trayectoria, es de justicia citar sus dos grandes contribuciones para el progreso de la investigación científica en Oporto. En 1972 creó el Centro de Estudos de Paramiloidose, que es la sede del Estudio Multicéntrico Internacional de la PAF, y en 1976 fue cofundador del Instituto de Ciencias Biomédicas Abel Salazar, donde radica la segunda Facultad de Medicina de la ciudad. Descanse en paz el admirado científico, maestro y amigo. 37

[close]

p. 10

Original Jean Dausset, en el XXV aniversario de la concesión del Premio Nobel de Medicina J. Tomás Monserrat Jean Dausset nació el 19 de octubre de 1916 en Toulouse, mezcla de los genes pirenaicos de su padre, el moreno, bajo, bondadoso y sereno Dr. Henri Dausset, de familia adinerada, y de los genes loreneses y borgoñeses de su madre Elisabeth Brullard, esbelta y rubia, de la burguesía acomodada de Nancy. Tras pasar la infancia en Biarritz y siguiendo los pasos del padre -llamado a fundar en el Hôtel Dieu el primer servicio de fisioterapia y reumatología de Francia- el joven Jean se trasladó con su familia a París, donde cursó el bachillerato en el Liceo Michelet. Superado el preuniversitario, optó por la Facultad de Medicina como alumno externo de hospital (1933-39) y, más tarde, como asociado en los hospitales de París. Durante la II Guerra Mundial, participó en la campaña de Francia (1940-41), es médico hematólogo, transfusor y reanimador durante la campaña de Túnez (1943) y la de Normandía (1945). El mismo año de la Liberación consigue el título de doctor en Medicina en la Facultad de Medicina de París con una tesis sobre fisiología del riñón y la exanguinotransfusión en el adulto, en la que describió una revolucionaria técnica que permitía la remisión de numerosos enfermos con leucemia y de las insuficiencias renales agudas secundarias a maniobras abortivas. Pasión por la hematología Consagrado plenamente a la hematología, fue director del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas para las Fuerzas Armadas en el parisino Hospital de Saint Antoine (1945). En 1948 ganó una beca del del Plan Marshall que le permitió asistir como fellow en hematología a la Harvard Medical School aquel año y en inmunología un año después. El joven investigador orientó entonces sus trabajos hacia los grupos sanguíneos y las anemias hemolíticas, por lo que decidió explorar la posibilidad de encontrar anticuerpos dirigidos no contra los glóbulos rojos sino contra los glóbulos blancos y las plaquetas. Jean Dausset observó, maravillado, en 1952 por vez primera una aglutinación de los glóbulos blancos de un individuo por el suero de otro inmunizado por anteriores transfusiones de diversa procedencia y comprobó el mismo fenómeno en las plaquetas. A uno y otro fenómeno los denominó “leucoaglutinación” y “tromboaglutinación”. Este descubrimiento princeps marcará toda su vida pues dedujo que existían diferentes grupos humanos en función de sus leucocitos, al igual que lo comprobado respecto a los hematíes con la identificación en 1901 de los grupos eritrocitarios ABO. El sistema HLA Fruto de la sagacidad investigadora, en 1958 descubre y describe en la superficie de los glóbulos blancos unas pequeñas estructuras químicas (proteínas) dispuestas en forma de antena, capaces de provocar la aparición de un anticuerpo que se fija en ellas específicamente (el antígeno Mac, el primer isoleucoanticuerpo, precursor del HLA). Este descubrimiento le hizo deducir la importancia capital de estos antígenos en la defensa del organismo contra toda agresión exterior o interior, basado en la capacidad de distinguir entre constituyentes propios del individuo y de lo extraño a él: defensa y salvaguarda de “lo propio” y destrucción y eliminación de lo “no propio” y, en consecuencia, responsable de los fenómenos de rechazo en un trasplante de órganos o de una transfusión sanguínea. Trabajó incansablemente hasta demostrar la validez de su hipótesis: “Las moléculas HLAdel donante, al ser diferentes de las del receptor, se perciben como extrañas e inducen la respuesta inmunitaria que conduce al rechazo del trasplante”. Unos años después, en 1965, al dar a conocer las leyes de la histocompatibilidad en el hombre por el sistema HLA (Human Leucocyte Antigen). Jean Dausset afirmó: “Si los leucocitos de dos personas son compatibles, sus tejidos también lo son”. Todo el reconocimiento de lo “no propio” se hace en el contexto del sistema HLA por lo que desempeña un papel primordial en la inducción de la respuesta inmunitaria específica. Demostró que el tiempo de supervivencia de los injertos era inversamente proporcional al número de incompatibilidades entre los genes HLA donante-receptor. Los descubrimientos del Profesor Dausset causaron honda impresión, le valió un editorial en The Lancet y sus trabajos fueron los más citados durante años en las revistas médicas. 15 Acadèmic numerari Medicina Balear 2005; 15-17

[close]

p. 11

Medicina Balear- Vol.20, núm. 3, 2005 Jean Dausset, en el XXV aniversario de la concesión del Premio Nobel de Medicina Sus novedosas propuestas de investigación en común, como medio de acelaración en la adquisición de conocimientos, cristalizaron en el diseño y celebración de los modernos workshop en HLA, cuyos frutos se dieron en tres etapas: en la primera, se descubrieron los antígenos HLA-A, HLA-B y HLA-C, denominados de clase I, presentes en la superficie de todas las células del organismo; en la segunda se constató que los antígenos HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP, denominados de clase II, no se expresan más que en la superficie de las células implicadas en la respuesta inmunitaria; en la tercera se abordó el sistema HLA no ya a nivel de los productos de los genes sino de los mismos genes y sus funciones. La medicina predictiva Siempre innovador, interesado en comprender por qué no todos los individuos se defienden de los microorganismos de la misma manera, en especial por qué unos son más resistentes a tal o cual intruso y otros, por el contrario, vulnerables, en los años 60 descubrió que el sistema de defensas no es igual para todos y que deriva de las diferencias existentes en el programa que controla el funcionamiento del organismo. En esos mismos años, el profesor Jean Dausset había descubierto un conjunto de genes que codifican unas proteínas presentes en la superficie de todas nuestras células y que las variantes individuales de un mismo gen predisponen a distintas enfermedades. Había averiguado que los individuos portadores de cierto grupo de tejidos orgánicos HLA son más propensos a contraer ciertas enfermedades. En 1967 comunicó la exacta relación entre HLA y distintas enfermedades: así, una persona HLA-B27 positiva tenía 600 veces más posibilidades de padecer espondiloartitis anquilosante que una persona negativa. Asimismo, comunicó la existencia de unas cincuenta enfermedades más “asociadas” al sistema HLA. Propuso entonces el nuevo concepto de “medicina predictiva” como sistema que permitiera anticipar una eventual nueva enfermedad, aplicar precozmente el tratamiento preventivo, si existe, y evitar los factores desencadenantes, si se conocen. Nuevamente Jean Dausset dio a conocer su descubrimiento a nivel mundial: “Cada célula es portadora de la identidad de un individuo” . Afirmó que “todos y cada uno de nosotros es genéticamente diferente y único” por lo que la libertad en el respeto a la diferencia, es decir, a los individuos, es algo más que una reivindicación humanista: existe justificación hasta en nuestros genes. Genética, estética y diversión. Ha sido y es, sin duda, un visionario. Un hombre radiante, amante de la belleza, gran aficionado al arte moderno. Todo le interesa, todo le entusiasma. La clave está en la afirmación: “Para nosotros que somos a un tiempo científicos y 16 médicos, realizar significa aportar nuevos conocimientos que puedan ser útiles a los enfermos, que mitiguen su sufrimiento”. Para el profesor Jean Dausset la investigación científica tiene un componente lúdico, de diversión. Repite con frecuencia: “Vamos a pasarlo bien”, “vamos a divertirnos” y se pregunta si existe algo más emocionante que seguir la pista e intuir, por indicios cada vez más numerosos y convincentes, que estás en el buen camino. “¿Qué hay más emocionante que recibir el asentimiento de los colegas a la demostración que les expones?”. Un matrimonio providencial No se puede entender la vida de Jean Dausset sin referirse a doña Rosa, su gentil y providencial esposa, partícipe de todas sus aventuras. Madrileña de nacimiento, posee una exquisita sensibilidad en el mundo de la imagen fotográfica. Rosa Mayoral, recién casada a principios de los años 60, en pleno viaje de novios mostró su interés en fotografiar espantapájaros, cosa que no ha dejado de hacer desde entonces en los múltiples viajes por más de cuarenta países de todo el mundo acompañando al investigador. Los espantapájaros desaparecen de la faz de la Tierra y Rosa Dausset supo descubrir y transmitir el sentido estético del espantapájaros, la psicología de su autor y toda la sociología que lo envuelve. Gracias a su previsora cámara fotográfica las futuras generaciones podrán conocer algo tan efímero e irrepetible como han sido los espantapájaros en el mundo: Sin su sensibilidad y previsor trabajo se hubiera perdido y olvidado algo tan perecedero. Su colección –más de 400 fotografías- fue generosamente cedida y se conserva en el famoso Museo del Hombre de París. Rosa, hija predilecta de la ciudad de Valencia, es mujer activa, psicóloga perspicaz, reflexiva hasta la genialidad y un corazón abierto a los demás: ha sido y es el timón familiar y el profesor Jean Dausset bendice la alegría de vivir a su lado. Otros méritos y distinciones Su capacidad de trabajo y fecundidad descubridora le arrastraron como un torrente a una labor en la que ha alcanzado tan grandes méritos que por un simple problema de espacio resumiremos y enumeraremos sucintamente. Como consejero del ministro de Educación, Jean Dausset participó muy activamente con el Profesor Robert Debré en la reforma de los estudios de medicina y de la estructura hospitalaria de Francia. La reforma supuso la creación de los Centros Hospitalarios Universitarios (1955-1958), introdujo la plena dedicación del trabajo hospitalario, desde el interno al jefe de

[close]

p. 12

Medicina Balear- Vol.20, núm. 3, 2005 Jean Dausset, en el XXV aniversario de la concesión del Premio Nobel de Medicina servicio, y la fusión de las carreras profesionales hospitalarias y universitarias con el fin de consagrarse a la enseñanza y a la investigación para mejorar y humanizar la atención médica. Nombrado sucesivamente profesor asociado (1958) y más tarde profesor de inmunohematología de la Facultad de Medicina de París (1968), accede en 1977 a la cátedra de Medicina Experimental del Collège de France. Organizó, en 1972, la investigación antropológica que define los grupos HLA dentro de las diferentes poblaciones. En 1969 funda France-Transplant y en 1982 crea la Asociación francesa de donantes de médula ósea. La Unidad de Investigación del Instituto Nacional de la Salud e Investigación Médica que dirigió en el Hospital Saint-Louis de 1968 a 1984, ha descrito numerosos antígenos del sistema del HLA y efectuado numerosas contribuciones a los estudios sobre la respuesta inmunitaria de individuo. Jean Dausset creó en 1983 el Centro de Estudios del Polimorfismo Humano, cuya central se encuentra en el Collège de France, y que contribuye a descifrar el mapa del genoma humano y a identificar los genes relacionados con las enfermedades genéticas. Por último, contribuye al estudio de las moléculas de HLA llamadas moléculas "de tolerancia”, en particular la molécula HLA-G que se encarga de inhibir la reacción de la madre contra su feto incompatible. La HLA-G juega un papel imprescindible en la prevención de rechazos. Es doctor honoris causa por las universidades de Bruselas (1977), de Génova (1977) de Lieja (1980), de Lisboa (1982), de Roma (1985), de Zagreb (1986), de Lima (1990), Complutense de Madrid (1991), de Buenos Aires (1995), de las Palmas (1995), de Quebec (1996), de Zaragoza (1996), de Cagliari (1997), Politécnica de Valencia (2002) y de las Islas Baleares (2003). Miembro del Comité de bioética de la UNESCO y de la República Francesa, Presidente de la Academia Mundial del Agua y del Movimiento Universal de la Responsabilidad Científica, es miembro de la Academia de las Ciencias del Instituto de Francia (1977), de la Academia de Medicina de Francia (1977), Miembro extranjero de la American Academy of Arts and Sciencies (1979) y de la National Academy of Sciences (1980), académico de honor de la Real Academia de Medicina de Bélgica, de Yugoslavia, de Hungría, de las Illes Balears (1993) y colegiado de honor del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (1995). En abril de 1994 ingresó como académico de honor en la Real Academia de Medicina de las Illes Balears con el discurso “Bioética y genética” Gran Premio de las Ciencias Químicas y Naturales (1967), Medalla de Plata de la CNRS (1967), Gran Premio Científico de la Ciudad de París (1968), Premio Cognacq-Jay de la Academia de las Ciencias (1969), Premio Stratton (1970) y Landsteiner (1970), Premio de la Fundación Gairdner (1977), de la Fundación Koch (1978), de la Fundación Wolf (1978). Premio Honda (1988), de la Fundación Jiménez Díaz (1990) y Premio Medawar (1996). Es Gran oficial de la Orden Nacional del Mérito y Gran Cruz de la Legión de Honor de Francia, comendador de la Orden de la Corona belga, etc. La Academia de Ciencias sueca otorgó el Premio Nobel de Medicina en 1980 a los doctores Jean Dausset, de Francia, George Snell y Baruj Benacerraf, de EE.UU., por haber dedicado su vida y estudios al HLA, sistema descubierto al comprobar la existencia de unas glucoproteínas en la membrana celular de todas las células nucleadas (todas excepto los glóbulos rojos) del organismo humano, utilizando tres medios de investigación diferentes. El primero desde el punto de vista de los análisis clínicos de la histocompatibilidad en el hombre; el segundo, la histocompatibilidad en los ratones y el tercero por estudiar la correlación entre el sistema y la respuesta inmunitaria. En el XXV aniversario de la concesión del Premio Nobel expresamos al Profesor Jean Dausset nuestra admiración, agradecimiento y sincero aprecio, al tiempo que le deseamos salud y “molts d’anys”. 17

[close]

p. 13

Original Evolución de la presión intraocular después de la cirugía de la catarata P. Arbona Bosch Introducción La generalización de las técnicas quirúrgicas que permiten conservar la cápsula posterior del cristalino y, al mismo tiempo, implantar una lente intraocular de cámara posterior –LIO- (mediante extracción extracapsular –EEC- o facoemulsificación -FACO), han hecho posible que la cirugía de la catarata sea el procedimiento médico, de entre los conocidos por el hombre, que más mejora la calidad de vida del paciente. La mejoría aludida ha traído consigo un claro incremento de las indicaciones de la intervención y ello, unido a la mayor esperanza de vida de la población, ha permitido seguir la evolución de los tratados durante largos períodos de tiempo. De dicho seguimiento nace la constatación de un efecto colateral de la intervención: la variación posquirúrgica de la presión intraocular –PIO-. Ya en 1987 Hansen publica un estudio en el que, seguidos durante cuatro meses, los pacientes sometidos a EEC con implante de LIO en cámara posterior, que tenían de promedio una PIO de 15,27 mm.de Hg., veían reducida esta cifra a la también promedio de 12,89. Aunque después del trabajo citado han aparecido diferentes publicaciones que abundan en el descenso de la PIO, la tesis doctoral presenta diferentes aspectos inéditos: - Ofrece un seguimiento de hasta 15 años, siendo el mínimo valorado de un año. - Divide a los pacientes en dos grupos (sometidos a EEC por un lado y a FACO por otro), cada uno de ellos dividido en tres subgrupos, lo que permite comparar los resultados en las diferentes técnicas y situaciones. Tesis doctoral (resumen) Facultad de Medicina, Universidad de Alcala Director Dr. Emeterio Orduña - Sugiere una causa del descenso de la PIO que no había aparecido antes en la literatura. Objetivo Establecer la influencia, a corto y largo plazo, de la cirugía del cristalino sobre la PIO. Material y método Criterios de inclusión: Ser pacientes operados de catarata por el mismo cirujano, el autor, en el mismo centro y por las técnicas de EEC o FACO. Criterios de exclusión: Se han desechado del estudio los enfermos en quienes concurría una o más de las siguientes circunstancias: - Fueron sometidos a cirugía filtrante. - Se les practicó cirugía combinada. - Sufrieron trabeculoplastia láser. - Padecían hipertensión ocular secundaria. - No pudieron ser seguidos durante más de 1 año. - Presentaron complicaciones quirúrgicas graves. Medicina Balear 2005; 19-22 19

[close]

p. 14

Medicina Balear- Vol.20, núm. 3, 2005 Evolución de la presión intraocular depués de la cirugía de la catarata En total se relacionan 339 intervenidos, siendo de 550 el número de ojos, divididos en 330 con EEC y 220 con FACO. Las 330 EEC se subdividen en 259 normotensos, 9 hipertensos no tratados y 61 hipertensos en tratamiento. Las 220 FACO lo hacen en 189, 8 y 23 respectivamente. Todos los casos han sido seguidos desde el momento de la intervención hasta la fecha de cierre del estudio. Se ha comparado la PIO antes y después de la cirugía y, en los tratados, la variación de los fármacos hipotensores utilizados. 6º. El descenso promedio en los hipertensos que no reciben tratamiento es de 6 mm.Hg. Fig. 3. Tensiones preoperatoria y postoperatoria en pacientes normotensos sometidos a ECC Fig. 2. Comparación Fig. 4. Numero de fármacos necesarios antes y después de la intervención en pacientes operados con ECC Resultados 1º. No se han registrado variaciones valorables de la PIO entre la fecha del alta quirúrgica (3 meses EEC, 1 mes FACO) y los años en que se ha podido seguir al enfermo. 2º. Los pacientes normotensos cuya PIO previa era igual o superior a 15 mm.Hg sufren un descenso promedio de tres mm.Hg. 3º. Los normotensos con Pio inferior a 15 no experimentan variación valorable. 4º. Los hipertensos tratados con uno o dos farmacos ven, prácticamente en todos los casos, su PIO controlada sin tratamiento. 5º. No son valorables los resultados en quienes reciben más de dos hipotensores (muy pocos casos). 20 Fig. 5. Tensiones preoperatorias y postoperatorias en pacientes normotensos sometidos a facoemulsificación

[close]

p. 15

Medicina Balear- Vol.20, núm. 3, 2005 Evolución de la presión intraocular depués de la cirugía de la catarata Fig. 6. Numero de fármacos necesarios para el tratamiento de pacientes hipertensos operados con facoemulsificación antes y después de la operación Fig. 7. Comparación de las tensiones preoperatoria y postoperatoria en pacientes hipertensos sometidos a ECC - Menor secreción de acuoso o - Mayor facilidad de filtración del mismo. En 1998. Cekic O. Y Batman C. publican su creencia de que la menor secreción en los operados se debe al aumento de la tracción sobre los cuerpos ciliares que, a su vez, es debida a la fibrosis postoperatoria y a la consiguiente contracción de la cápsula. El incremento de filtración lo atribuyen a que, la sustitución del cristalino por una lente mucho más delgada, aumenta la anchura del ángulo camerular. Discusión El descenso de la PIO o la reducción o supresión de fármacos, según el caso, en los hipertensos oculares, hace que deba considerarse la cirugía de la catarata como un procedimiento que, aparte su función primordial, ayuda a controlar la presión.. Los efectos secundarios de los fármacos hipotensores, así como las frecuentes y graves complicaciones de la cirugía filtrante: - Hyphema, 24 % - Cámara anterior plana, 23,9% - Hipotonía, 24,3% - Desprendimiento de coroides, 14,1% - Escape por la herida1, 7,8% - Catarata, 20% - Disminución de la agudeza visual, 18,8% - Ampolla encapsulada, 3,4% - Endoftalmitis, del 0,2 % al 1,5% sin agentes antiproliferativos y, con ellos, hasta el 9,4%. Hacen que, un procedimiento quirúrgico tan frecuente y necesario y que puede ayudar a estos enfermos, deba ser considerado como una forma más de tratamiento. Las razones del descenso de PIO que venimos estudiando sólo pueden deberse a: Fig. 8. Comparación de tensiones preoperatoria y postoperatoria en hipertensos sometidos a fotoemulsificación Recordamos que es función del humor acuoso, además de la del mantenimiento del tono ocular, el aporte de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos –principalmente- necesarios para el metabolismo del cristalino y, por otra parte, la eliminación de ácido láctico, dióxido de carbono y agua. 21

[close]

Comments

no comments yet