MBVol22n3

 

Embed or link this publication

Description

Revista de la Real acadèmia de medicina de les Illes Balears. Volumen 22, número 3, 2007

Popular Pages


p. 1

Volum 22 • Núm.3 Setembre - Decembre 2007 Publicació de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears SUMARI EDITORIAL http://ramcib.caib.es El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears celebra 125 anys d’història ..................5 Josep Tomàs Monserrat VIDA ACADÈMICA...................................................................................................................8 Premi a l’acadèmic Tomàs Monserrat; Sessió científica; Junta de govern del Consell General de Reials Acadèmies de Medicina d’Espanya; El Prof. Ciril Rozman, acadèmic d’honor; Conveni amb el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears; La Ciutat de les Arts i les Ciències de València dedica una obra al Prof. Jean Dausset ORIGINALS Prevalencia de osteoporosis y su asociación a factores de riesgo en personas mayores de ambos sexos en Mallorca ....................................................................................9 A. Juan Mas, T. Cabanes, B. Marí Toxicogenómica: una nueva rama de la toxicología ..........................................................25 M. A. Capó, Mª T. Frejo Influencia de la diabetes mellitus en la permeabilidad y las complicaciones de las fístulas arteriovenosas húmero-axilares protésicas..................................................30 N. Torreguitart, R. Riera, F. Sena, E. M-Rimbau, J. Julià, P. Lozano Els reptes del finançament de la sanitat del futur...............................................................35 G. López Casasnovas IMATGE DIAGNÒSTICA Mujer de 69 años con paraparesia progresiva ....................................................................38 H. Sarasibar, A. Estremera, G. Amengual, M. Usón LLIBRES Toxinología clínica, alimentaria y ambiental de M. A. Capó y cols..................................40 PROGRAMA DE PREMIS PER AL CURS 2008 ..................................................................41 Amb la col·laboració de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears

[close]

p. 2[close]

p. 3

Director Redactor en cap Redactors Macià Tomàs Salvà José L. Olea Vallejo Ferran Tolosa Cabani, Joan Buades Reinés, Joan March Noguera, Miquel A. Limón Pons (Menorca) Nuria Matamoros Florí Junta directiva de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears President Vicepresident Secretari General Vicesecretari Tresorer Bibliotecari Alfonso Ballesteros Fernández Josep Miró Nicolau Bartolomé Anguera Sansó José L. Olea Vallejo Ferran Tolosa Cabani Macià Tomàs Salvà Amb la col.laboració de Revista inscrita en el Índice Médico Español Secretaria i correspondència Campaner, 4, baixos. 07003 Palma de Mallorca Tel. 971 72 12 30 Adreça electrònica: ramicib@eresmas.com - Pàgina web: http://ramcib.caib.es Publicitat Aquelles empreses o institucions que vulguin inserir algun anunci a Medicina Balear poden contactar directament amb la Secretaria de la Reial Acadèmia

[close]

p. 4

Acadèmics d’honor Excm. Sr. Jean Dausset, Premi Nobel de Medicina Excm. Sr. Santiago Grisolia García, Premi Príncep d’ Astúries d’Investigació Científica i Tècnica Excm. Sr. Ciril Rozman Borsnart, Premi Jaume I Acadèmics numeraris M.I. Sr. Santiago Forteza Forteza M.I. Sr. Miguel Manera Rovira M.I. Sr. Miguel Munar Qués M.I. Sra. Juana Mª Román Piñana M.I. Sr. José Tomás Monserrat M.I. Sr. Guillermo Mateu Mateu M.I. Sr. Arnaldo Casellas Bernat M.I. Sr. José Miró Nicolau M.I. Sr. Antonio Montis Suau M.I. Sr. Feliciano Fuster Jaume M.I. Sr. Bartolomé Anguera Sansó M.I. Sr. Bartolomé Nadal Moncadas Excm. Sr. Alfonso Ballesteros Fernández M.I. Sr. Francesc Bujosa Homar M.I. Sr. Ferran Tolosa Cabani M.I. Sr. Macià Tomàs Salvà M.I. Sr. Alvaro Agustí García-Navarro M.I. Sra. Juana Mª Sureda Trujillo M.I. Sr. Juan Buades Reinés M.I. Sr. José L. Olea Vallejo M.I. Sr. Pere Riutort Sbert M.I. Sr. Joan Besalduch Vidal M.I. Sr. Fèlix Grasses Freixedas (electe) Protectors de la Reial Acadèmia Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears Banca March Grupo Serra Col·legi de Metges de les Illes Balears Benefactors de la Reial Acadèmia D. Manuel Cifré Ramos Consell de Mallorca ASISA Patrocinadors de la Reial Acadèmia Familia Medina Roses Clinica Rotger Mutua Balear Fundación MAPFRE Medicina Air Europa Médicos Roselló TIRME Fundació Mateu Orfila Sa Nostra, “Caixa de Balears” Fundació Drac Oxidoc USP. Clínica Palmaplanas EMAYA Dipòsit Legal: PM 486 - 95 ISSN 1579 - 5853 Imprès a Estudi Trama - Tel. 971 51 05 98 www.estuditrama.com

[close]

p. 5

Medicina Balear- Vol.22, núm. 3, 2007 SUMARI EDITORIAL El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears celebra 125 anys d’història ..................5 Josep Tomàs Monserrat VIDA ACADÈMICA...................................................................................................................8 Premi a l’acadèmic Tomàs Monserrat; Sessió científica; Junta de govern del Consell General de Reials Acadèmies de Medicina d’Espanya; El Prof. Ciril Rozman, acadèmic d’honor; Conveni amb el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears; La Ciutat de les Arts i les Ciències de València dedica una obra al Prof. Jean Dausset ORIGINALS Prevalencia de osteoporosis y su asociación a factores de riesgo en personas mayores de ambos sexos en Mallorca ....................................................................................9 A. Juan Mas, T. Cabanes, B. Marí Toxicogenómica: una nueva rama de la toxicología ..........................................................25 M. A. Capó, Mª T. Frejo Influencia de la diabetes mellitus en la permeabilidad y las complicaciones de las fístulas arteriovenosas húmero-axilares protésicas..................................................30 N. Torreguitart, R. Riera, F. Sena, E. M-Rimbau, J. Julià, P. Lozano Els reptes del finançament de la sanitat del futur...............................................................35 G. López Casasnovas IMATGE DIAGNÒSTICA Mujer de 69 años con paraparesia progresiva ....................................................................38 H. Sarasibar, A. Estremera, G. Amengual, M. Usón LLIBRES Toxinología clínica, alimentaria y ambiental de M. A. Capó y cols..................................40 PROGRAMA DE PREMIS PER AL CURS 2008 ..................................................................41 3

[close]

p. 6[close]

p. 7

Editorial El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears celebra 125 anys d’història Josep Tomàs Monserrat El Col·legi de Metges de les Illes Balears, una de les institucions amb major trajectòria i més associats a Balears, compleix 125 anys. Al llarg d’aquest període de temps la institució mèdica ha estat testimoni i reflex dels grans canvis socials produïts a Balears. L’embrió del Col·legi de metges sorgí l’horabaixa del 25 de febrer de 1882, quan es creà la subsecció de “Ciencias Médicas del Ateneo Balear”, una entitat fundada a Palma al 1861 amb el propòsit de reunir les persones interessades en la ciència, la literatura i les belles arts. Uns mesos més tard, el 28 de juny de 1882, es funda el “Colegio Médico-Farmacéutico” i s’aprova el seu reglament de funcionament. D’aquesta manera, la subsecció de “Ciencias Médicas del Ateneo Balear” passa a denominar-se “Colegio Médico-Farmacéutico”, que va celebrar la seva primera sessió plenària el 7 d’octubre d’aquell mateix any. La “Real Orden del Ministerio de Fomento” del 19 d’abril de 1895, concedí al “Colegio Médico-Farmacéutico” caràcter de corporació oficial al servei dels interessos generals i sense cap subvenció, a disposició de la Administració Pública per donar la seva opinió en els assumptes de la seva especialitat. Per Reial Decret del Ministeri de la Governació, el 13 d’abril de 1898 es varen crear els col·legis oficials de metges i farmacèutics em totes les províncies d’Espanya. La corporació va entendre que no podia seguir ostentant un títol que hauria de ser exclusiu dels nous col·legis i acordà, en sessió extraordinària celebrada el 6 de desembre de 1898, renunciar al caràcter oficial que li havia estat concedit al “Colegio Médico-Farmacéutico” i restar com a associació científica privada. Per interessos comuns, s’aconseguí una fórmula de convivència que, aprovada per totes dues col·lectivitats, satisfeia les exigències de tots. Establerta a Espanya la colegiació obligatòria al 1917, els metges mallorquins acordaren convertir el “Colegio Médico-Farmacéutico” en “Colegio Obligatorio de Médicos de Baleares”. La guerra civil també repercutí directament en la institució col·legial. El 14 de novembre de 1936 es constituí el “Sindicato Gremial de Médicos y Odontólogos”, que va representar la dissolució del “Colegio Oficial de Médicos” i la presa de la direcció per part d’un Directori. Aquest Directori va tenir un mandat efímer, poc més d’un any, perquè l’Assemblea general del 17 de setembre de 1937 va acordar per aclamació de tots els metges assistents que quedàs constituït l’antic “Colegio Oficial de Médicos de Baleares”. De llavors ençà el “Colegio Oficial de Médicos” ve desenvolupant sense interrupció a Balears una labor any per any més intensa i prestant majors i millors serveis als metges. Com ha assenyalat l’actual president d ela corporació col·legial, Dr. Joan Gual, “en aquests 125 anys de Col·legi de Metges de Balears, la professió també s’ha transformat. Per un costat ha canviat la relació entre el metge i el pacient, i per altre al metge cada vegada li sorgeixen més dilemes ètics derivats dels avanços científics i tècnics que fa anys ni tan sols podia imaginar. Dilemes que només amb ajuda de la bioètica podrà resoldre, d’aquí la rellevància de la formació en aquesta matèria, que cada vegada adquireix major importància al nostre exercici professional”. Des d’aquestes pàgines enviam la nostra cordial felicitació per l’aniversari al president del Col·legi, a la junta directiva i al conjunt de la col·legiació balear. Enhorabona i molts d’anys! Acadèmic numerari 5

[close]

p. 8

Vida acadèmica Premi a l’acadèmic Tomàs Monserrat En reconeixement la seva trajectòria en l’àmbit de la investigació i la divulgació de la història de la medicina insular el nostre company Dr. Josep Tomàs Monserrat va ésser guardonat el mes de maig passat amb un dels premis que atorga la revista Salut i Força. Va rebre el guardó de mans del llavors president del Govern de les Illes Balears, Molt Hble. Sr. Jaume Matas. Junta de govern del Consell General de Reials Acadèmies de Medicina d’Espanya El passat 23 de juny el vicepresident Dr. Josep Miró i el secretari general Dr. Bartomeu Anguera assistiren a la Junta de govern del Consell General de Reials Acadèmies de Medicina d’Espanya, celebrada a Madrid. Es va tractar la possibilitat de passar a convocar cada quatre anys el Congrés de Reials Acadèmies de Medicina d’Espanya i, entremig, celebrar una sessió que servís per presentar comunicacions científiques i per mantenir el contacte d’amistat establert des de la fundació del Consell General. Una altra proposta del Dr. Miró referida a modificació d’estatuts va ésser també acceptada. Sessió científica El 8 de maig de 2007 al saló d’actes de la Reial Acadèmia es va celebrar la taula rodona sobre “Actualització en el tractament de la degeneració macular associada a l’edat (DMAE)” organitzada conjuntament per la Reial Acadèmia i la secció d’oftalmologia de l’Acadèmia Mèdica Balear. El president de la nostra corporació, Dr. Alfonso Ballesteros, va obrir l’acte que va ésser moderat pel Dr. Jaume Vila, president de la secció d’oftalmologia de l’Acadèmia Mèdica Balear i cap del servei d’oftalmologia de l’Hospital de Manacor. El mateix Dr. Vila va introduir el tema i va explicar la importància de la qüestió i la seva projecció futura, a l’alça atès l’envelliment de la població. A continuació el Dr. Joan A. Aragón, membre de la secció de vitri-retina del servei d’oftalmologia de l’Hospital Son Dureta va dissertar sobre la manca de base científica dels antioxidants comercialitzats, els més usats avui en aquests malalts. Tot seguit el Dr. José Luis Olea, membre numerari de la Reial Acadèmia i cap del servei d’oftalmologia de l’Hospital Son Dureta, va explicar les distintes tècniques que s’han anat implantant a l’Hospital de referència insular per lluitar contra la DMAE humida, la forma clínica més devastadora de la malaltia. Finalment el Dr. Ernesto Basauri va parlar sobre les formes clíniques especials de la DMAE i els nous tractaments que han contribuït a augmentar l’eficàcia en la lluita contra el mal. L’assistència a l’acte fou molt nombrosa. El Prof. Ciril Rozman, acadèmic d’honor El dia 5 d’octubre de 2007 en el saló d’actes de la corporació acadèmica es va celebrar la solemne sessió de recepció com acadèmic d’honor del Prof. Dr. Ciril Rozman Borstnar. Devora el nostre president van ocupar la taula presidencial, l’Hble. Sr. Vicenç Thomàs, conseller de Salut i Consum i el Sr. Ramon Socias, delegat del Govern a les Illes Balears. Entre els acadèmics van seure el Prof. Jean Dausset, Premi Nobel de Medicina 1980 i acadèmic d’honor de la nostra corporació, i, en representació de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya el seu president, Prof. Jacint Corbella i Corbella, i l’acadèmica Dra. Edelmira Domenech. El Prof. Rozman acompanyat pel Prof. Jean Dausset i altres convidats Medicina Balear 2007; 6-8 6

[close]

p. 9

Medicina Balear- Vol.22, núm. 3, 2007 Vida acadèmica Les autoritats enrevolten el Prof. Rozman en acabar l’acte El Prof. Rozman va pronunciar el discurs “La formació mèdica postgraduada: problemes i solucions” seguit de les preceptives paraules de laudatio a càrrec del Dr. Alfonso Ballesteros, antic alumne a Salamanca del Prof. Rozman. A l’acte, molt emotiu, va seguir un sopar d’homenatge al qual assistiren un bon nombre de deixebles del Prof. Rozman, venguts expressament d’arreu d’Espanya. Conveni amb el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears Dia 14 de novembre passat el president del Col·legi Oficial de Metges, Dr. Joan Gual, i el de la Reial Acadèmia de Medicina balear, Dr. Alfonso Ballesteros, signaren un conveni de cooperació pel qual la institució col·legial esdevé un dels socis protectors de la Reial Acadèmia, tot aportant una quantitat anual i facilitant a la corporació acadèmica l'accés a la pàgina web del Col·legi i a la revista Metges. La signatura del conveni coincideix amb el 125è aniversari de la fundació del Col·legi. A continuació, tots dos presidents es fotografiaren sota el retrat del Dr. Bernat Riera, general de sanitat de l'Exercit que va presidir les dues institucions. El President de la Reial Acadèmia amb el del Col·legi Oficial de Metges el Sr. Dr. Joan Gual La Ciutat de les Arts i les Ciències de València dedica una obra al Prof. Jean Dausset La Ciutat de les Arts i les Ciències va presentar dia 19 de setembre passat el llibre El legado de la ciencia. Jean Dausset, que, a través de diferents col·laboracions recorr la vida del Premi Nobel francès que va cedir una part important de la seva obra científica al Museu de les Ciències Príncipe Felipe. 7

[close]

p. 10

Medicina Balear- Vol.22, núm. 3, 2007 Vida acadèmica Presidiren l’acte de presentació el director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Sr. Jorge Vela, el director del Museu de les Ciències Príncipe Felipe, Sr. Manuel Toharia, el professor Santiago Grisolía i l’esposa del Premi Nobel, Sra. Rosa Dausset. El Professor Dausset no va poder assistir a l’acte. Des de Mallorca acompanyaren la Sra. Rosa Dausset el Sr. Guillem Bernat, batle de Sóller, els Drs. Alfonso Ballesteros, Josep Tomàs i Macià Tomàs en representació de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, i el Dr. Carles Constantino i la Sra. Carolina Constantino, president i directora del Museu Balear de Ciències Naturals, de Sóller. A l’acte, el Sr. Vela va manifestar que “aquesta iniciativa pretén agrair la capital labor científica del Prof. Dausset, membre del Comitè d’Experts del Museu de les Ciències Príncipe Felipe, així com donar a conèixer i divulgar la labor científica dels Premis Nobel representats al museu”. Tot seguit, el director del Museu de les Ciències Dr. Manuel Toharia va explicar que “aquesta obra és un merescut homenatge a un home que va cedir el seu immens llegat científic al museu” i va afegir que “el llibre és ric en imatges i ens umpl de satisfacció”. El Professor Santiago Grisolía va destacar la qualitat de la publicació que recull un valuós material essencial per comprendre els avenços en trasplantaments d’òrgans, en medicina predictiva i en el coneixement del “jo” biològic. Per acabar l’esposa del Professor, Rosa Dausset, va pronunciar unes paraules d’agraïment en nom del seu espòs i va recordar el lligam d’afecte que els uneix a la ciutat de València. El legado de la ciencia. Jean Dausset és la segona obra d’un catàleg integrat per tres volums: el primer, editat el 2006, es va consagrar a la vida i obra de Severo Ochoa. El tercer abordarà la trajectòria de Santiago Ramón y Cajal. 8

[close]

p. 11

Original Prevalencia de osteoporosis y su asociación a factores de riesgo en personas mayores de ambos sexos en Mallorca A. Juan Mas, T. Cabanes1, B. Marí1, Introducción La osteoporosis, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una enfermedad caracterizada por la pérdida de masa ósea y por el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que produce un aumento de su fragilidad y del riesgo de fractura (1,2,3) El efecto clínico de la osteoporosis es la fractura ósea, debemos recordar que la fractura por fragilidad ósea es aquella provocada por una masa ósea disminuida, aunque condicionada por un traumatismo o sobrecarga (que deberá ser superior para conseguir una fractura cuanto mayor sea la resistencia ósea). Un ejemplo de fractura por fragilidad ósea sería la sufrida por una caída normal (sin estar a ninguna altura ni traumatismo importante: estando de pié). La importancia del diagnóstico precoz de la osteoporosis radica en que existe un tratamiento capaz de disminuir el riesgo de fractura ósea, verdadero problema de la osteoporosis. Se calcula que una mujer de 50 años presenta una posibilidad de sufrir una fractura de cadera de 15,6%, de antebrazo de 15% y el riesgo de una fractura vertebral se eleva hasta el 32%. Parece ser que el riesgo de fractura de fémur aumenta con la edad en el hombre aunque permanece constante en la mujer, mientras que el de la fractura de antebrazo disminuye con la edad, por otro lado no varía el vertebral. Todas las fracturas presentan una elevada morbilidad (incluida la deformidad provocada por la de antebrazo distal) y una mortalidad no despreciable que se eleva a un 20% en las de cadera (4-7) El mejor método para la medición de la masa ósea es la práctica de una densitometría ósea (DMO) por el método DEXA, las localizaciones más aceptadas son la columna lumbar y el cuello de fémur (8,9). La OMS acepta el diagnóstico de la osteoporosis tras la Unidad de Reumatología. Hospital Son Llatzer 1-Unidad de medicina del deporte. Institut de Serveis Socials i Esportius. Consell de Mallorca Medicina Balear 2007; 9-24 realización de una DMO y la objetivación de una disminución de la masa ósea menor a -2,5 desviaciones estándar (DE) en comparación a personas de su mismo sexo de 25 años, se considera osteopenia cuando el resultado es entre -2,5 y -1 DE, y normal al ser mayor de -1 DE. Existen otros aparatos para medir la masa ósea (tomografías, resonancia magnética nuclear, ecografía) o bien DMO DEXA en otras localizaciones (calcáneo, radio distal, falanges, etc.) cuyos resultados, aunque en algún caso pueden correlacionarse con el riesgo de fractura, no están consensuados (10-13). Se plantea un debate general en cuanto a la indicación para la realización de una DMO, no se ha llegado a un consenso universal aunque sí se reconocen unos factores de riesgo claros que indican que es mandatorio un diagnóstico y tratamiento precoz (por ejemplo menopausia precoz y toma de glucocorticoides), se aprecian otros factores genéticos difícilmente evaluables en un elevado número de personas, por tanto se recomienda su práctica en mujeres postmenopáusicas (el momento de mayor pérdida ósea) que lo soliciten. En la tabla 1 adjuntamos una propuesta de indicación de la práctica de DMO redactada por la Internacional Society for Clinical Densitometry (9). Tabla 1. Indicaciones de densitometría recomendadas por la Internacional Society for Clinical Densitometry 9

[close]

p. 12

Medicina Balear- Vol.22, núm. 3, 2007 Prevalencia de osteoporosis y su asociación a factores de riesgo en personas mayores de ambos sexos en Mallorca Tabla 2. Factores de riesgo para la osteoporosis La pérdida de masa ósea se ha relacionado con múltiples factores de riesgo (Tabla 2) entre los que destacan la edad (aumenta con la edad), sexo (más en mujeres), peso, historia familiar de osteoporosis, menor peso e índice de masa corporal, ingesta de tóxicos como alcohol, tabaco, determinados tratamientos como los glucocorticoides, factores ginecológicos como años de menstruación, edad de menarquia, etc. Asimismo son importantes los factores de riesgo para sufrir una caída (Tabla 3) que es la determinante final de la producción de una fractura. El aumento importante del número de personas mayores en nuestro entorno obliga a formar grupos de trabajo que busquen la promoción de su salud. Un porcentaje importante de los participantes de grupos de tercera edad, tanto en Palma de Mallorca como en los pueblos de Mallorca, no presentan una patología importante que les impida realizar actividades físicas moderadas. La inercia dirige a muchas de estas personas hacia un hábito sedentario con una potenciación de factores de riesgo nocivos para su salud como puedan ser la obesidad, diabetes, hipertensión, depresión, etc. El papel informativo, orientativo y de detección y tratamiento precoz lo asume de una forma eficaz la medicina primaria que dedica grandes esfuerzos a la prevención de enfermedades. No es labor de los organizadores de los grupos de la tercera edad quitar protagonismo al inmenso trabajo realizado por la atención primaria, aunque sí puede ser en determinados aspectos un complemento parcial. Sobre esta premisa se apoya el proyecto “Gent gran en marxa”. La práctica de ejercicio físico moderado, si las condiciones físicas lo permiten, son una excelente herramienta para la promoción de la salud, el aumento de la expectativa de vida y de su calidad, y la disminu- Tabla 3. Factores que aumentan el riesgo de caídas ción de la incidencia de patología o la aceleración de su mejoría (cardio-vascular, reumatológica, metabólica, síntomas psiquiátricos de depresión y ansiedad, etc.). Al tener las consideraciones previas en cuenta, los ejercicios, dietas, recomendaciones promovidos por “Gent gran en marxa” pueden ser útiles a un amplio espectro de la población y ampliar la ayuda que se ofrece desde la atención primaria. Un apartado de este acercamiento a este grupo poblacional de gente mayor es el cuidado reumatológico, en particular la búsqueda de problemas osteo-articulares que dificulten la actividad física y el diagnóstico precoz, y la recomendación de un tratamiento en las personas que sufran una disminución de la masa ósea (osteopenia, osteoporosis). La relación entre la actividad física y la masa ósea es conocida, pudiendo depender de la localización y de la edad de la persona. Un máximo de masa ósea se consigue alrededor de los 25-30 años, y una actividad física importante puede ayudar a la formación de masa ósea y a conseguir un mayor pico de masa ósea, existiendo excepciones extremas como la osteoporosis de las gimnastas adolescentes que sufren anorexia o de nadadoras profesionales que ejercen toda su actividad física bajo el agua. Otro dato de la actividad física es que mejora los reflejos y disminuye el número de caídas y mejora la calidad de estas, por tanto al mejorar la calidad del hueso y de los grupos musculares que cuidan las caídas se disminuyen el número de fracturas óseas (14-17) El presente estudio pretende determinar la prevalencia de osteoporosis en un grupo poblacional determinado de Mallorca (gente mayor que acude a grupos de tercera edad) para generar unos datos que puedan ayudar a su conocimiento en nuestro entorno y la posibilidad de ayudar a su prevención y tratamiento. 10

[close]

p. 13

Medicina Balear- Vol.22, núm. 3, 2007 Prevalencia de osteoporosis y su asociación a factores de riesgo en personas mayores de ambos sexos en Mallorca No existen estudios de prevalencia en este tipo de población en Mallorca diagnosticados con DMO DEXA de columna lumbar y cuello femoral, sí se disponen de datos de DEXA de falange (EPISER) (18). Al mismo tiempo se intenta correlacionar los resultados densitométricos con una serie de datos epidemiológicos y de factores de riesgo para hacer hincapié en su asociación con la osteoporosis. Se han separado los grupos poblacionales según el sexo ya que la prevalencia en hombres y mujeres es diferente (19,20), así como los factores de riesgo involucrados (21,22), y puede existir una relación diferente entre los datos epidemiológicos y los factores de riesgo según los sexos. Material y métodos El programa “Gent gran en marxa” está promovido por el Consell de Mallorca, coordina el cuidado de un grupo amplio de personas mayores, recomendándoles una serie de actividades físicas (danza, gimnasia, etc.) con la finalidad de mejorar su salud física y psíquica, y realiza unas exploraciones médicas encaminadas a detectar patologías varias (cardio-vasculares, osteo-metabólicas, etc.) que puedan permitir, caracterizar o descartar esas actividades. Está encaminado a la promoción de la salud realizando un estudio integral de las posibilidades físicas de las personas mayores (estudio cardiológico, potencia muscular, diagnóstico de osteoporosis). Una de las exploraciones que se practica es la DMO de cuello femoral y de columna lumbar. Coincidiendo con la DMO se realiza una historia clínica encaminada a buscar factores de riesgo de padecer osteoporosis reflejados en un cuestionario rellenado en la consulta (Anexo 1), posteriormente todos estos datos clínico-densitométricos son analizados por un reumatólogo. Se analizan los datos de los personas visitadas en la Unidad de Osteoporosis del programa “Gent gran en marxa” durante los años 2003-2004. Los criterios de inclusión fueron: ser hombre de más de 60 años o mujer posmenopáusica, habérsele practicado una DMO de columna lumbar y de cuello de fémur, haber obtenido una serie de datos epidemiológicos en busca de factores de riesgo de osteoporosis. Los criterios de exclusión fueron el no tener todos los datos previos, habérsele practicado otro tipo de DMO o la negación de la participación del estudio. Se explicó a todas las personas la posibilidad de análisis y publicación de datos de todas las variables del cuestionario y del resultado de la DMO. Las personas acudían a la Unidad de Densitometría remitidos de los centros de tercera edad de Palma de Mallorca y de los pueblos (“Part forana”) y se les practicaba una DMO de columna lumbar y de cuello de fémur, en un plazo inferior a 15 días eran visitadas por el reumatólogo realizándose una historia clínica y rellenando un cuestionario (Anexo 1) que detallaba las siguientes variables: edad (en años), sexo (hombre/mujer), antecedente de fractura de cadera en madre (sí/no), antecedente de fractura de colles (sí/no), cadera (sí/no) o cualquier fractura osteoporótica previa (sí/no), hipertiroidismo (sí/no), diabetes mellitus (sí/no), parkinson (sí/no), antecedente vascular cerebral (sí/no), morfotipo (asténico, atlético, normal), talla actual menor de la de los 25 años (sí/no) o peso actual menor del de los 25 años (sí/no), hábito tabáquico (más de 20 cigarrillos/día, menos de 20, no), enólico (ingesta importante, moderada, no), tomador de café (más de 2 tazas, menos de 2, no) , sol (más de 2 horas, menos de 2 horas, no), actividad física (más de 2 horas/día, menos, no), número de horas de bipedestación (más de 4 horas/día, no), objetivación de frecuencia cardíaca alta (más de 80 pulsaciones/minuto, no), hiperlipidemia (sí/no), deterioro visual (sí/no). Determinación de peso (en Kg), talla (en cm) actuales y del índice de masa corporal, toma de glucocorticoides (sí/no), benzodiacepinas (sí/no), calcio (sí/no). Determinación de variables ginecológicas: antecedente de neoplasia de mama (sí/no), embarazo (sí/no), lactancia materna (sí/no), menopausia precoz considerada antes de los 42 años (sí/no), ovariectomía previa (sí/no), toma de anticonceptivos orales (sí/no), años de menstruación (en años). Las DMO fueron practicadas por una unidad de DMO de la marca Norland, modelo XR-46 por un técnico cualificado. Fueron realizadas las pertinentes calibraciones periódicas, a través de un “fantomas”, recomendadas por la casa comercial que instaló el aparato y se dedica a su cuidado. El técnico había realizado los cursos preparatorios de conocimiento de la unidad, colocación del paciente, que fue revisada por el reumatólogo después de recibir el resultado y figura adjunta (anexo 2 ), y soporte informático. La definición de osteoporosis se realizó según los criterios densitométricos de la OMS. Consideramos osteoporosis cuando el resultado de la DMO presentaba una T-score <-2,5 DE en columna lumbar o cuello de fémur y de osteopenia si el resultado se situó entre el -2,5 y -1 DE. Así se estableció la prevalencia de osteoporosis y de osteopenia de ambos sexos en la población estudiada. 11

[close]

p. 14

Medicina Balear- Vol.22, núm. 3, 2007 Prevalencia de osteoporosis y su asociación a factores de riesgo en personas mayores de ambos sexos en Mallorca Se buscó una relación entre los factores de riesgo estudiados en la población y la presencia de osteoporosis, comparándose según los resultados densitométricos de columna lumbar, cuello femoral en ambos sexos. Análisis estadístico Por tratarse de un estudio poblacional muy extenso de gente mayor sobre la osteoporosis en Mallorca, y por tratarse de un estudio transversal se procedió a una descripción de la prevalencia de osteoporosis y su asociación según los distintos factores de riesgo conocidos por bibliografía. Todos los valores de P presentados fueron bilaterales. La significación estadística se consideró con un nivel de protección frente al error de primera especie _= 0,05. - Análisis descriptivo: Las variables referidas a los datos demográficos y antecedentes clínicos de la muestra así como la DMO de cuello femoral y columna lumbar se analizaron de manera descriptiva (frecuencias absolutas y relativas, media y desviación estándar, mediana y valores extremos). - Análisis comparativo: El análisis inferencial de las variables cuantitativas continuas se hizo mediante pruebas paramétricas (t de Student y ANOVA cuando había más de dos medias). El análisis de las variables categóricas dicotómicas (sí/no) se realizó mediante tablas de contingencia (ji cuadrado o prueba exacta de Fisher), y las ordinales se estudiaron a su vez a través de p-tendencia lineal. La correlación de los resultados de la DMO en varones en columna lumbar y cuello de fémur con los factores de riesgo se muestra en las tablas 5 y 6. Se puede recalcar la no relación de una disminución de la DMO con el antecedente de fractura de cadera en madre, y la correlación estadística de fractura previa con osteoporosis de columna lumbar y no de cuello de fémur. Asimismo se objetivó una tendencia lineal a asociación de accidente vascular cerebral previo y osteoporosis en columna lumbar. La edad se asoció con la presencia de osteoporosis en cuello de fémur y en ambas localizaciones se objetivó una correlación con el peso actual, persistiendo esta correlación en columna lumbar con talla e índice de masa corporal. El resto de factores de riesgo estudiados no mostraron una correlación clara con la osteoporosis, a excepción de alguno con un escaso número de personas como la enfermedad de Parkinson o la ausencia de dislipemia. En cuanto a las mujeres (tablas 7 y 8) la relación de la osteoporosis con la edad coincidió tanto en columna lumbar como en cuello de fémur, el aumento de prevalencia de osteoporosis según la disminución de peso y aumento de índice de masa corporal se halla en ambas localizaciones Tabla 4.Prevalencia de disminución de masa ósea (%, IC 95%) mujeres del 40,7%, siendo el resultado en osteopenia de 35,8% y normal del 23,53%, los resultados en cuello de fémur mostraron una prevalencia inferior de osteoporosis de 9,18%, osteopenia de 49,05%, y normal 41,77%. Al mirar la prevalencia de osteoporosis en cuello de fémur o de columna lumbar aumentó al 44,2%. La prevalencia de osteoporosis en hombres fue inferior, siendo de 5% en columna lumbar y de 7,44% en cuello femoral, osteopenia de 33,61% y de 46,28% respectivamente y normales en 61,34% en columna y de 46,28% en fémur. La prevalencia ascendió al 11,76% si se consideraba uno de los dos resultados patológicos. Resultados Se han estudiado un total de 748 personas (629 mujeres y 119 varones), practicándoseles a todos ellos una DMO DEXA y los cuestionarios adjuntos como recogida de datos. Los resultados de la prevalencia de osteoporosis en los grupos poblacionales se muestran en la tabla 4. Se determinó una prevalencia de osteoporosis en columna lumbar en nuestro grupo de estudio en 12

[close]

p. 15

Medicina Balear- Vol.22, núm. 3, 2007 Prevalencia de osteoporosis y su asociación a factores de riesgo en personas mayores de ambos sexos en Mallorca Tabla 5.Correlación de factores de riesgo y DMO en hombres en columna lumbar 13

[close]

Comments

no comments yet