Dječji vrtić SUVAG

 

Embed or link this publication

Description

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG

Popular Pages


p. 1

ČJI VRTIĆ DJE Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG

[close]

p. 2

Poliklinika SUVAG je zdravstvena ustanova u kojoj se provodi specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita osoba s teškoćama u govornoj komunikaciji. Edukacija i rehabilitacija se ostvaruje prema verbotonalnoj metodi. Vaš prvi korak je uputnica pedijatra ili liječnika obiteljske medicine za pregled u našoj ustanovi. Multidisciplinarnost je osnova našeg pristupa dijagnostici, te kasnijim odgojno - obrazovno - rehabilitacijskim programima. U Poliklinici SUVAG u predškolske programe uključena su djeca s posebnim potrebama-djeca sa slušnim oštećenjem i djeca s govorno-jezičnim teškoćama. Ako kod djeteta primijetite neki od sljedećih znakova: • • • • • • kasnije progovara govor se sporije razvija govori manje od vršnjaka koristi manji broj riječi redoslijed riječi u rečenici je nepravilan nazainteresirano je za učenje pjesmica, brojalica, slušanja priča te crtanje • govor je okolini često nerazumljiv • • • • • • • • otežano razumije upute i pitanja ne govori tečno govori kroz nos promuklo je teže usmjerava pozornost teže pamti nespretno je ne čuje dobro obratite nam se s povjerenjem, da zajednički istaknemo u Vašem djetetu ono najbolje, a probleme ublažimo ili uklonimo.

[close]

p. 3

Na preporuku Dijagnostičkog tima Poliklinike SUVAG dijete se uključuje u jedan od naših programa: • svakodnevni, kompleksni odgojnoobrazovni program (5,6 ili 10-satni) prožet je rehabilitacijskim elementima i obogaćen specifičnim pokretnoplesnim i glazbenim aktivnostima (verbotonalni model). Programi se provode uz uporabu elektroakustičke opreme. U okviru kompleksnog rehabilitacijskog postupka provodi se individualna logopedska terapija ili slušno-govorna rehabilitacija. Djeca s utjecajnim motoričkim teškoćama uključuju se u medicinsku gimnastiku (djeca od 3 do 7 g.) • program rane rehabilitacije za djecu sa slušnim oštećenjem (djeca do 3 g.) • program opće i govorne stimulacije za djecu s govorno-jezičnim teškoćama (djeca od 2 - 4 g.) • program pedagoško-dijagnostičke opservacije Ravnateljica Poliklinike SUVAG doc. dr. sc. Adinda Dulčić, prof. logoped Voditeljica Odjela odgoja i obrazovanja djece oštećena sluha i/ili govora mr.sc. Koraljka Bakota, prof. Stručni tim: Voditeljica Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG: Snježana Pirkić, prof. tel. +385 (0)1 4629 625 Voditeljica Službe za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi: Branka Jukić, prof. tel. +385 (0)1 4629 624 Psiholog: Ana Gregl, prof. tel. +385 (0)1 4629 627 Viša medicinska sestra: Božena Znika-Dumandžić, bacc. ms. tel. + 385 (0)1 4629 680 Socijalna radnica: Krunoslava Svetić tel. +385 (0)1 4629 620 umenta kog ska dok stupanjs medicin • nje Prvo žnog ureda e z i mišlj le • nala ještačenja nad skrb jela v ti alnu za socij Centra ili a terapiju prijavnic pedsku iju • logo bilitac tnica za upisa • upu -govornu reha rotokolu o rema p slušn cija p kumenta stala do • o potre entacija Dokum ta: ete upis dj cija bna za

[close]

p. 4

KAKO DO NAS ? Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb Tel: +385-1-4629 600 Fax: +385-1-4655 166 www.suvag.hr zagreb@suvag.hr Dječji vrtić Poliklinike SUVAG e-mail: spirkic@suvag.hr Služba za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi e-mail: bjukic@suvag.hr U Poliklinici SUVAG, uz suvremene znanstvene spoznaje i nove tehnologije, primjenjuje se verbotonalna metoda autora akademika Petra Guberine, utemeljitelja ustanove.

[close]

Comments

no comments yet