LItteraturlista 2: In i den digitala världen

 

Embed or link this publication

Description

Litteraturlista

Popular Pages


p. 1

Gymnasiebibliotek Litteraturlista 2: In i den digitala världen Skolan i en digital utbildningsmiljö S.L. 13

[close]

p. 2

CC BY-NC-SA 2

[close]

p. 3

Digital litteraturlista Inledning Den första litteraturlistan gav dig en grund att stå på, från satsning på datorer till hur man kan använda datorerna som pedagogiska redskap i en 1-1-satsning, samt att få veta hur juridiken kring e-lärande ser ut och få en första introduktion i olika verktyg som finns ute på nätet och hur man kan använda dem. Nu när du har den grunden så är det dags att använda sig av de sociala medierna. För att hänga med i den snabba utvecklingen behöver man finnas där informationen delges. Man behöver bli en del av, och ta del av, det utvidgade kollegiet. Det kan dock vara svårt att veta var man ska börja. Den här litteraturlistan är tänkt att ge dig den startpunkten. Twitter Twitter är en utmärkt plats för omvärldsbevakning. Följer man ”rätt” personer blir man snabbt uppdaterad i de senaste nyheterna kring utbildning och datorsatsningar. Du behöver inte själv skriva något tweet, utan kan bara bevaka vad andra skriver. Pågår det en konferens så kan du följa hashtagen (# följt av konferensens tag ex #SETT13) Och det räcker med att du är inne 10 min/dag för att hålla dig uppdaterad. För att följa någon person på Twitter måste du först skaffa dig ett konto. Det gör du på https://twitter.com/ Vem eller vad du ska följa beror på vad du vill veta. I det här fallet har jag försökt att hitta personer och organisationer som kan tänkas twittra om den digitala utmaningen i skolan och skolan i övrigt, samt andra rektorer så ni kan se hur era kollegor tänker och gör. Rektorer/Skolledare/Verksamhetschefer/Samordnare/Skolutvecklare @EdwardJensinger Edward Jensinger, utvecklingschef i Helsingborg @Johan_Aspelin @ppripp @asap74 @HansGrimsell @tinate @RektorAnna CC BY-NC-SA Johan Aspelin, rektor Peter Pripp, rektor i Malmö Åsa Portelius, rektor i 1-1-verksamhet Hans Grimsell, rektor i 1-1-skola i Åtvidaberg Rektor T, Trollhättan Rektor Anna, Tullinge 3

[close]

p. 4

@rektorVBU @RitaWinberg @nyberg_jenny @rektormtu @Lydia Folke @fredrik06 @Rektorstwitt @itChristina @joka70 @lenbys @MariaNorrby Mats Berglund, rektor VBU i Ludvika Rita Winberg, skolledare i Malmö Jenny Nyberg, rektor i Malmö Bosse Gärderup, rektor i Linköping Lydia Folke, rektor på IT-Gymnasiet i Västerås Fredrik Andersson, rektor i Ängelholm Tony Ivarsson, rektor i Kristianstad Christina Sikström, skolutvecklare IKT Johanna Karlén, IKT-samordnare för skolorna i Lund Lena Gällhagen, skolutvecklare i Nacka kommun Maria Norrby, verksamhetschef i Helsingborg Högskolor/Universitet @dunkels Elza Dunkels, Forskar om säkerhet på nätet, Umeå universitet @PedagogDalarna @JanMSvardhagen @ela_embretsen @HAScherp @ForskarBlossing Pedagogiskt Utvecklingscentrum vad Dalarnas Högskola Janne Svärdhagen, Dalarnas Högskola Eva-Lena Embretsen, Dalarnas Högskola Hans-Åke Scherp, Docent i pedagogik. Ulf Blossing, Docent i Pedagogik Staten/Kommuner/Organisationer @skolverket Skolverket @skolinspektionen @S_K_L @Anna_Ekstrom @skolforskning @itiskolan @skollyftet @digiskol @stiftelsen @webbstjarnan @rektorsakademin @skolbibliotek Skolinspektionen SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Anna Ekström, Generaldirektör i Statens skolverk forskning.se It i skolan, Skolverket Skollyftet #skollyftet & #skolchatt (torsdagar kl 20.00) Digitala skollyftets twitterkonto .SE .SE:s Webbstjärnan Rektorsakademien Skolbiblioteket.se CC BY-NC-SA 4

[close]

p. 5

Facebook På Facebook finns olika grupper där pedagogisk personal delar med sig av t ex digitala verktyg som de använder sig av. Grupperna har olika sekretessinställningar där en del är helt offentliga, man kan se vad som skrivs utan att vara medlem i gruppen, medan andra grupper är slutna och kräver att man ska vara medlem för att kunna se innehållet. (Dock syns vilka som är medlemmar i gruppen.) Och vissa grupper är hemliga, de syns inte för någon utom medlemmarna själva. Grupper IKT-verktyg Öppen grupp där man kan tipsa varandra om just IKT-verktyg. Skollyftet Öppen grupp som fungerar som samlingsplats för de som vill skapa framtidens skola. Skolutveckling och lärande för framtiden Öppen grupp som har sitt ursprung i utbildningen Skolutveckling, ledarskap för framtidens lärande IKT – Möjligheter och utmaningar Öppen grupp för diskussion om informations och kommunikationsteknik i samhälle och skola. The Big Five Öppen grupp som diskuterar ämnet The Big Five. CC BY-NC-SA 5

[close]

p. 6

Google+ Det som kommit starkt på slutet är Googles version av sociala nätverk. Där finns det också grupper som man kan gå med i, om du har ett Googlekonto. Samma grupp kan finnas både på Facebook och på Google+ så där kan man välja vilket som passar bäst för en själv. Man kan även skapa privata grupper, precis som på Facebook. Grupper IT i skolan För alla som arbetar med eller är intresserad av IT i skolan Skollyftet Samlingsplats för de som vill skapa framtidens skola. IT-support för ickenördar En grupp där de som inte är så hemma med datorer kan få råd och hjälp av de lite mer erfarna. Yrkeslärarforum (Gymnasienivå) Ett forum för yrkeslärare på gymnasium där man kan diskutera bedömning, byta utbildningsmaterial, jämföra prov m m. CC BY-NC-SA 6

[close]

Comments

no comments yet