Ställnings Aktuellt 2/2013

 

Embed or link this publication

Description

Information från Ställningsentreprenörerna

Popular Pages


p. 1

aktuellt STÄLLNINGS 2013 2 INFORMATION FRÅN STÄLLNINGSENTREPRENÖRERNA HÖRSELENKÄT: Hur skyddar du din hörsel StällningsAktuellt undersöker ”Det händer inte mig” När olyckan är framme Martin Olofsson berättar

[close]

p. 2

ORDFÖRANDE HAR ORDET 18.30 -16 Hej alla läsare! Sida 2 5 10 16 INNEHÅLL Ordförande har ordet Höstmöte Ställningsbyggande kan vara skadligt för hörseln Vi testar hörselskydd Hur skyddar du din hörsel Utbildningsaktiviteter 2013 Det händer inte mig STIBs inplanerade kurser 2014 Burton-Anna Dyrt att strunta i arbetsmiljön Lösning korsord 1/2013 Korsord Ställningsaktuellt Ansvarig utgivare: Daniel Asp Vi börjar närma oss slutet av 2013, i skrivande stund har fortfarande inte vintern tagit sitt grepp om Sverige i varje fall inte de södra och mellersta delarna av vårt avlånga land. Vi får hoppas på en mild vinter med inte alltför mycket snöoväder och riktigt många minusgrader det känns som att de sista två–tre åren har vi fått tillräckligt av den varan. 2013 har varit ett mycket händelserikt för STIB´s del, kansliets nya medarbetare Håkan & Ingela blir allt ”varmare” i kläderna och börjar sätta sin prägel på kansliet. Kansliet har av föreningens styrelse fått att antal uppdrag och frågor som man inom STIB´s styrelse har ansett som extra viktiga att jobba med i det dagliga arbetet, däribland kan nämnas omarbetning och utveckling av STIB´s kurs och utbildningsmaterial, kontakta och lära känna medlemsföretagen samt i möjligaste mån anpassa kursorter till den geografiska ort behovet av utbildning finns just för stunden. Med största sannolikhet kommer nu till sommaren 2014 den nya AFS:en sättas i drift där har kansliet med kommitté arbete från styrelsen varit med och lämnat synpunkter till Arbetsmiljöverket i så stor utsträckning man kunnat. Vissa punkter har Arbetsmiljöverket lyssnat och ändrat efter våra synpunkter. En förändring kommer att bli att det skall krävas utbildning för att montera vädertak, hur skall vi då som branschorganisation hantera dessa förändringar i regelverk? Som jag ser på det så måste STIB erbjuda erforderliga kompletterande utbildningar under 2014, hur sen Auktorisationsnämnden kommer att se på att ev. Förändra/komplettera kraven på att vara ett STIB-auktoriserat företag är inte riktigt fastställt ännu. Jag tycker mig i alla fall klart och tydligt kan konstatera att ställningsbranschen går framåt vi får tryggare och säkrare arbetsplatser samt bättre och bättre ergonomi för våra medarbetare hela tiden. Det är inte alltid utveckling går så fort som vi önskar, men min absoluta övertygelse är så länge vi utvecklas och tänker i nya banor så tar vi ett steg framåt i utveckling av ställningsbranschen och av STIB. Sist vill jag önska er alla en God Jul & Ett Gott Nytt år med säkert några semesterdagar också för några av oss. Daniel Asp 2 4 5 6 8 8 10 12 16 18 21 23 REDAKTIONEN Ingela Stjernberg, Håkan Carlsson, Fredric Weinö Annonsering, Annonsmaterial, samt manuskript avsedda för publicering i tidning sändes under adress: Ställnings-Aktuellt Tel: 0456-33 30 95 Gesällvägen 2 294 77 SÖLVESBORG E-post: info@stib.a.se STIB på internet: www.stib.a.se Produktion/Tryck: Holmbergs i Malmö AB Tel: 040-660 66 00 Tidningen skickas till medlemsföretagen för distribution uellt Leif Nylén Fredric Weinö TÄ L L N I N G S : Daniel Asp Eva Nylén onsmaterial, samt manuscript : ing i tidningen sändes under adress Tel: 046-29 48 95STÄLLNINGSAKTUELLT 2 Fax: 046-29 48 96 E-post: info@stib.a.se

[close]

p. 3

Göteborg Manufakturgatan 16 417 07 Göteborg 031-779 90 50 gbg-se@pluseight.net www.pluseight.net Stockholm Söderbyvägen 194 91 Upplands Väsby 08-514 950 80 sth-se@pluseight.net STÄLLNINGSAKTUELLT 3

[close]

p. 4

Höstmöte 2013 Årets höstmöte blev föreningens mest välbesökta genom tiderna, inte mindre än 97 deltagare från medlemsföretag, tillverkare och leverantörer möttes för att ta del av information, utbyta erfarenheter och dryfta branschspecifika frågor. När man i skrivandets stund tittar tillbaka kan man konstatera att STIBs höstmöte blivit en samlingspunkt för ställningsbranschen. Efter välkomnande av föreningens ordförande Daniel Asp vidtog program som ni här får ta del av kortfattade sammanfattningar. tydligare. Kriteriekraven för auktorisation har under senare år utökats med bl a krav på Arbetsmiljöpolicy och Drogpolicy samt att 60 % av ställningsbyggande personal skall inneha STIBs kompetensbevis. Vi får nog anledning att tro att kriteriekraven förändras ytterligare med anledning av förändringar i regelverk. Man kan läsa mer på deras gemensamma informationsplats www.bygglosen.se. Byggkonjunktur Senaste byggkonjunkturprognosen från BI nr 2/2013 pekar på en mindre ökning av bygginvesteringar under 2014, nybyggnationen av bostäder beräknas öka med 4% medan ombyggnationen för bostäder beräknas ligga på blyga 1%. Total ökning av bygginvesteringar 2014 för bostäder, lokaler och anläggningar beräknas hamna på 1%. Lösen BI och Byggnads har i Byggavtalet 2010 kommit överens om att byggföretagen ska skicka lönegranskningsunderlag till Byggnads. De företag som är knutna till Byggavtalet måste sedan maj 2011 i samband med varje löneutbetalningstillfälle sammanställa och rapportera ett underlag för lönegranskning till Byggnads. För detta ändamål har BI och Byggnads tagit fram ett gemensamt elektroniskt verktyg kallat LÖSEN (LÖneunderlag, Säkert och Enkelt). STIBs utbildningsmodell Grunden i STIBs utbildningsmodell är att erbjuda ställningsföretagen branschspecifika utbildningar för ställningsbyggare, arbetsledare och företagsledare, även inskolning av lärlingar ingår i modellen. Våra utbildningar erbjuds idag på flertalet orter i landet vilket har mottagits väl då detta ger större möjligheter att delta i de kurser vi erbjuder. I vårt kvalitetsarbete att ständigt utveckla föreningens utbildningsverksamhet utvärderar vi samtliga utbildningar. STIBs nya hemsida Lagom till årets höstmöte var STIBs nya hemsida i drift, vår förhoppning är att hemsidan skall vara ett informativt hjälpmedel för medlemsföretagen, beställare, arbetstagarorganisationer och myndigheter. Utforska och lär gärna känna hemsidan på www.stib.a.se. Nya föreskriften Eventuella synpunkter på arbetsmiljöverkets förslag till ny föreskrift för ställningar skulle vara lämnade till verket senast 19 april 2013. STIB hade för detta ändamål tillsatt en arbetsgrupp som fick till uppgift att se över remissversionen, i stora drag fann arbetsgruppen förslaget tillfredsställande och de kompletteringar och förtydligande gruppen önskade insändes inom svarstiden. Det arbetsmiljöverket vill uppnå med föreskriften är att den ger förutsättningar för att åstadkomma en ytterligare minskning av antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomar med ställningar, att den omfattar vanligt förekommande tillämpningar och som är tydliga med vad som omfattas, att den är up-to-date med avseende på gällande teknisk nivå, att den har en logisk uppdelning av de enskilda föreskrifterna med avseende på vilka ansvarssubjekt de riktar sig till samt att den är enklare att använda i tillsynen. Om arbetsmiljöverkets tidplan håller skall stora delar av föreskriften börja gälla från 1 juli 2014. Denna nya föreskrift kommer vi att återkomma till även framöver. STIB-Auktorisationen STIB-Auktorisationen börjar få genomslag i beställarledet och mervärdet för såväl ställningsföretag som beställare blir allt 4 STÄLLNINGSAKTUELLT Besök gärna vår hemsida www.stib.a.se där du hittar information om STIB, STIB-Auktorisation, medlemsföretag, utbildningar med mera.

[close]

p. 5

Flera hundra gånger om dagen exponeras en ställningsbyggare för stål som slås mot stål. Ställningsbyggande kan vara skadligt för Dagar fyllda av slagljud Flera hundra gånger om dagen exponeras en ställningsbyggare för stål som slås mot stål. Det är kilar som bankas fast, material som kärvar, plattformar som läggs på plats och låses, material som samlas upp i häckar. Och så vidare. Sammantaget blir det en hel del smällar och skrammel. – Det blir mycket kraft i impulsljud när stål slås mot stål, så om man jobbar med det i stor omfattning måste man se till att skydda sig, säger Bengt Johansson, bullerexpert på Arbetsmiljöverket. Man kan tro att ljudnivåerna för en ställningsbyggare inte är farliga, eftersom så få maskiner används. Men risken är stor att det upprepade ljudet av stål som slås mot stål gör att man kommer upp i skadliga nivåer. 100 dB(A), och uppmätta peakvärden vid riktning och slipning på 143 dB(C). Skillnaden mellan (A) och (C) har med inställningar på mätinstrumenten att göra, där (A) försöker efterlikna örats känslighet för olika frekvenser. – Just slagljud kan det finnas en större risk med, eftersom hörseln har en viss tröghet. Man har en reflex, en muskel i mellanörat, på stigbygeln. När det kommer ett kraftigt ljud går den signalen vidare upp till hjärnan som säger till muskeln att dra åt, och då får man en reflex som dämpar överföringen genom mellanörat. Men har man väldigt korta, snabba impulsljud så hinner ljuden in i örat innan reflexen träder i kraft, säger Bengt Johansson. marsdag, som inte får vara 85 dB(A) eller högre. Vid den nivån är det fastställt att hörseln kan ta skada, även om personer som är känsliga för ljud tar skada redan vid lägre nivåer. De andra övre gränsvärdena är det för högsta ljudnivån, som inte får vara 115 dB(A) eller högre, och det för kortvariga ljud (peakvärden), som inte får vara 135 dB(C) eller högre. – Om man kan förvänta sig att nivåerna är höga bör man göra ordentliga mätningar, och har man inte kompetens för det själv får man anlita företagshälsovården eller motsvarande, säger Bengt Johansson. Då fäster man mätinstrument på axeln, nära örat, på de som arbetar, och så görs mätningar under hela dagen. – Man kan behöva titta både på peakvärden och vad det blir på lite längre sikt över den tid man jobbar. Har man många höga peakvärden blir normalt snittnivån också hög, säger han. Text: Daniel Pernikliski Bild: Lisa Mattisson STÄLLNINGSAKTUELLT 5 hörseln Liknande mätningar Bengt Johansson tror inte att det har gjorts någon mätning specifikt för ställningsmontörer, men det har gjorts många mätningar inom olika områden i industrin. Bland annat har man gjort mätningar för svetsare, där mycket riktningsarbeten förekommer (bankande av stål mot stål), vilket han menar borde ligga ganska nära. Där har man snittvärden för en hel dag runt De övre gränsvärdena Arbetsmiljöverket har olika gränsvärden som inte får överskridas på arbetsplatserna, utan att arbetsgivaren ska vidta åtgärder. Ett övre gränsvärde är den genomsnittliga ljudnivån under en 8-tim-

[close]

p. 6

Ställnings-Aktuellt testar: HÖRSELSKYDD Det finns en uppsjö av hörselskydd på marknaden och många faktorer måste vägas in för att komma fram till vilket skydd som passar just dig bäst. Ställnings-Aktuellt har testat åtta av dem. Alla skydd i testet är CEmärkta, vilket betyder att tillverkaren garanterar att skyddet uppfyller de europeiska kraven. Men för att vara säker på att man har tillräcklig dämpning och samtidigt kan kommunicera med varandra på bästa sätt måste en ordentlig mätning av bullret på arbetsplatsen göras. Därför håller vi oss tillsvidare till de något enklare skydden, de utan inbyggd teknik. Förklaring: Ljuddämpningen anges i SNR, som är ett förenklat mått av dämpning för typiskt industribuller. Betyget, skala 1-10, väger in pris, komfort, dämpning, och hur praktisk proppen är att jobba med. Modell: Bilsom 303L Inköpsställe: Bygghandel Ljuddämning: SNR 33 dB Pris: 2,50 kr/par Modell: Rockets 6411 Inköpsställe: Hobbyhandel Ljuddämpning: SNR 30 dB Pris: 39 kr Omdöme: Engångsproppar som sitter bra i öronen med god dämpning. Plus är att de inte är i vägen när man jobbar. Man känner sig inte instängd. Minus är att man måste se till att fylla på med nya hela tiden. Betyg: 7 Omdöme: Propparna går att använda många gånger, dämpar bra och sitter skönt i öronen. Plus är att de går att tvätta rent och att de har ett snöre så att man kan hänga dem runt halsen. Minus är att de är lite pilliga att lägga ner i etuit. Betyg: 8 Modell: Formbar silikon. Mot ljud och vatten Inköpsställe: Apoteket Ljuddämpning: SNR 25 dB Pris: 25 kr/par Modell: Högdämpande Inköpsställe: Apoteket Ljuddämpning: SNR 33 dB Pris: 4 kr/par Omdöme: Ett riktigt bottennapp. Det är svårt att säga någonting positivt om dessa. De ska gå att använda flera gånger, men saknar etui och drar åt sig smuts och smetar ihop sig med annat i fickorna. Dessutom är de dyra och svåra att få på plats i öronen. Betyg: 1 Omdöme: Engångsproppar som dämpar bra och sitter skönt i öronen. Plus är att de inte är i vägen. Man känner sig inte instängd. Minus är engångsaspekten och att de är lite väl dyra. Betyg: 6 6 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 7

Modell: Musik/Simning Inköpsställe: Apoteket Ljuddämpning: SNR 24 dB Pris: 35 kr Modell: E-A-R Reflex Inköpsställe: Bygghandel Ljuddämpning: SNR 25 dB, 26 dB, 27 dB, beroende på hur de bärs. Pris: 90 kr Omdöme: Sitter skönt och kan användas många gånger. Ljuddämpningen är lägre, vilket kan vara en fördel (om dämpningen är tillräcklig), då tal uppfattas bättre. Plus är att propparna lätt kan tvättas av och har sitt praktiska snöre. Minus är att de saknar etui och lätt trasslar in sig i fickan. Betyg: 7 Modell: Jazz-Band 6700 Inköpsställe: Hobbyhandel Ljuddämpning: SNR 23 dB Pris: 69 kr Omdöme: Sitter bra i öronen och hålls på plats av trycket från bågarna. Är inte i vägen när man jobbar. Det går att använda många gånger, propparna är utbytbara, och skyddet är lätt att ta av och på. Plus är att skyddet har leder som gör att man kan ställa in det bekvämt, och att det är stort nog att inte tappas bort så lätt. Minus är att det är lite knepigt att förvara i fickan. Betyg: 8 Modell: Peltor Optime ll Inköpsställe: Bygghandel Ljuddämpning: SNR 31 dB Pris: 199 kr Omdöme: Sitter skönt i öronen och hålls på plats med hjälp av trycket från bågarna. Ett par extra proppar ingår i paketet. Plus är att det kommer med ett snöre så att skyddet kan hängas runt halsen. Minus är att det bara kan bäras på ett sätt, med bågen under hakan, vilket skapar ett skrapande ljud i öronen när man rör på huvudet så att skyddet stöter emot kragen på tröjan eller jackan. Betyg: 5 Omdöme: Ett robust skydd, med bra dämpning, som kan användas i stort sett hur många gånger som helst (om tätningsringarna byts när de torkar eller spricker). Plus är att det sluter tätt och att det inte är några problem att placera det rätt över öronen, att jämföra med vissa proppar. Minus är att man känner sig mer instängd än med propparna, det blir varmt, och skyddet är lite klumpigt. Betyg: 7 Visste du att: 1. Effekten av hörselskyddet minskas drastiskt om man inte bär det hela tiden när man vistas i bullret. Exempel: Ett hörselskydd med 30 dB dämpning ger bara en skyddseffekt på 15 dB om man tar det av sig en kvart om dagen. 2. 3 dB är en fördubbling av ljudnivån. Exempel: Att vistas 4 timmar i 88 dB påfrestar lika mycket som 8 timmar i 85 dB, och så vidare. 3. Om du har glasögon med skalmar som går in under tätningsringarna, på kåpor, så minskar dämpningen. Källa: Arbetsmiljöverket Text och bild (utom bilden på peltor optime 2 som är från nätet): Daniel Pernikliski STÄLLNINGSAKTUELLT 7

[close]

p. 8

Hur skyddar du din hörsel? Ställnings-Aktuellt har frågat några ställningsbyggare på stan. Roger Schönning, ställningsbyggare, Hyrex AB, 51 år, Stockholm – Dåligt. Jag har hörselskydd som jag sätter på hjälmen, men tyvärr fuskar man oftast och tar inte på sig dem. De är i vägen när man jobbar. Jag hör dåligt fast jag tycker att jag hör en massa Foto: Lisa Mattisson grejer bra, men de har mätt och kommit fram till att det är frekvensen där talet är som är dåligt. Det har med jobbet att göra, men man får skylla sig själv som fuskar med skyddet. Och när man har skydd och ska kommunicera kan det ju bli farligt när man inte hör varandra. Vissa klingljud är jobbiga, men jag är en sån där som inte slår så hårt på grejerna. De sitter ändå. Jakob Michalski, ställningsbyggare, A Hedin Hiss & Ställningar AB, 28 år, Stockholm Jag tycker om buller. Buller är mitt andra namn, haha. Nej, jag har aldrig ont i öronen och det är inte jobbigt när man slår i kilarna. Några gånger när jag har jobbat på industri där de har använt Foto: Daniel Pernikliski tunga maskiner, då har jag använt hörselskydd. Ibland kåpor med radio i och ibland proppar. Men när jag slår med min hammare då känns det ingenting i öronen. Text: Daniel Pernikliski Thomas Mouton, ställningsbyggare, Plusmontage AB, 35 år, Stockholm – Ingenting faktiskt, och det är ren lättja. Jag petar in fingrarna i öronen när det låter för mycket. Det är ljud från andra yrkesgrupper som är jobbiga ibland, man är ju så pass van vid Foto: Daniel Pernikliski sitt eget oljud. Om jag tänker tillbaka elva år i tiden, när jag började, då ifrågasatte man saker mer, men när ingen annan använde skydd så gjorde man ju inte det själv heller. Man ville ju inte vara den som bad om skydd när ingen annan gjorde det. På platser där det låter väldigt mycket, då använder jag proppar ibland. Mikael Saksing, ställningsbyggare, ABC Ställningsmontage AB, 27 år, Stockholm Haha, ja … Nej, jag har inga hörselkåpor. Jag använder inte det, de är bara i vägen. Man står ju en bit ifrån när man bankar, så det är inte så farligt. Det kanske är värre om man står bredFoto: Lisa Mattisson vid. Jag har inte ont i öronen och jag tror inte att jag har tinnitus. Min fru säger i och för sig att jag hör dåligt, men jag vet inte. Jag tycker inte det. Egentligen borde man väl använda skydd, men tyvärr gör man inte det. Fast det är mycket man borde. Och jag behöver ju höra han därnere också. Utbildningsaktiviteter 2013 Under 2013 har ställningsbyggarkurs, steg I bytt namn till ställningsbyggarkurs, särskild utbildning. Anledningen till namnändringen är att vi vill förtydliga att denna kurs motsvarar arbetsmiljöverkets krav på utbildningsnivå särskild utbildning. Under året är detta den av våra utbildningar som dominerat i antal utbildningstimmar och möjligheten att genomföra utbildningen på fler orter i landet och vid fler tillfällen har visat på ökad efterfrågan. Ställningsbyggarkurs, allmän utbildning har under året dominerat antalet deltagare. Utbildningen bedrivs externt i våra medlemsföretag med lärare som genomgått STIBs handledarutbildning Företagsledarkurs, Steg I och II har endast genomförts vid ett tillfälle under året och vi siktar framöver på att erbjuda denna utbildning en gång per år under januari-februari månad. Arbetsledarkurserna har under senare år varit vilande men kommer från 2014 att på nytt erbjudas medlemsföretagen. Kurstid Genomförda 2013 Antal deltagare 141 Totalt Antal deltagare 2894 77 71 72 3560 62 68 282 90 121 Total tid 231 520 3 080 1 136 1 728 56 960 992 1 632 11 280 3 600 968 Ställningsbyggarkurs, Steg I Ställningsbyggarkurs, Steg I, Validering Ställningsbyggarkurs, Uppgradering Ställningsbyggarkurs, Steg II Allmän teoriutbildning Handledarutbildning, Allmän teoriutbildning Arbetsledarkurs, Steg II Företagsledarkurs, Steg I Företagsledarkurs, Steg II Ställningsdimensionering 80 40 16 24 16 16 24 40 40 8 214 5 10 9 8 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 9

PERI UP Rosett Flex Flexibel Metriska modulmått för PERI optimal anpassning.UP Rosett Flex Flexibel Säker Metriska Perforerad halkfri inplank- modulmått för optimal anpassning. ning med integrerad låsning. Allt för att skapa Säker en hög nivå av säkerhet. halkfri inplankPerforerad ning med integrerad Snabb Lätt att montera låsning. Allt för att skapa på en hög grund av den låga egen-nivå av säkerhet. vikten på komponenterna Snabb och den självlåsandeatt montera på Lätt ”gravitationslåsningen“ den låga egengrund av på balkinfästningarna på komponenterna vikten och den självlåsande ”gravitationslåsningen“ på balkinfästningarna Balkbeslag med enkla eller dubbla balkfästen. Balkbeslag med spirskarv - med eller utan dubbla balkfästen. PERI UP Rosett Flex Maximalt flexibel och säker med ett PERI UP Rosett Flex minimum av monteringsarbete Maximalt flexibel och säker med ett minimum av monteringsarbete PERI UP Rosett Flex broschyrer Handbook 2014 Beställ Ert exemplar utan kostnad: Fax (0)35.1746 -78 · www.peri.de/order PERI UP Rosett Flex broschyrer Handbook 2014 Beställ Ert exemplar utan kostnad: Fax (0)35.1746 -78 · www.peri.de/order Balkbeslag med enkla eller dubbla balkfästen. Balkbeslag med spirskarv - med eller utan dubbla balkfästen. Form Ställning Teknik God jul och gott nytt år Form www.periform.se Ställning Teknik www.periform.se SE PERI 13.165 STÄLLNINGSAKTUELLT 9

[close]

p. 10

Det händer inte mig et finns på marknaden en mängd olika utrustningar som kan förhindra fallolyckor eller skydda mot allvarliga skador. Vissa är duktiga på att använda dessa ”livräddare”, men många ställningsbyggare anser dem jobbiga, att de tar tid att sätta på sig och att de är i vägen. Många tänker säkert också att ”det händer inte mig” och ”jag ska bara upp och göra något snabbt”. Men ställningsbranschen, liksom hela byggbranschen, är en bransch där en olycka kan hända snabbt och leda till allvarliga skador eller i värsta fall döden. Skydden finns där av en anledning – för att förhindra allvarliga olyckor. StällningsAktuellt har träffat en kille som fått stå döden nära, en kille som förmodligen också tänkte ”det händer inte mig”. Martin Olofsson är en glad, social kille som bor i Sölvesborg med sina två söner. Han är numera delägare i ställningsföretaget TEMO MANAGEMENT AB. På fritiden umgås han med sina barn, styrketränar och skriver på sin blogg (http:// martino.bloggo.nu). När vi träffar Martin är det nästan exakt två år och tre månader sedan olyckan inträffade. Det var på sensommaren 2011 och han var då 30 år gammal. Martin bodde i en nybyggd villa med sin sambo och deras gemensamma söner, Zack och Tezo, 4,5 respektive 1,5 år gamla. Han arbetade under denna tid som ställningsbyggare på en oljeplattform i Norge. Martin berättar att man i Norge var väldigt noga med att de anställda skulle använda sele, eller rättare sagt skydd överhuvudtaget. – Har du inte det, kan du ta första flyg hem, då får du inte jobba kvar. Men jobbar du 90 meter upp, mitt ute i havet är det faktiskt ganska skönt att ha sele. På sina lediga veckor i Sverige arbetade han ibland extra som ställningsbyggare. Den 23 augusti 2011 var han på Södra Cell i Mörrum. D Namn: Martin Olofsson Ålder: 32 år Yrke: ställningsbyggare i grunden är nu delägare i TEMO MANAGEMENT AB. Familj: Zack 6 år och Tezo 3 år, flickvän Bettina Bor: Sölvesborg Intressen: MMA, som han tränade innan men fick lägga av med på grund av olyckan Tre ord om dig själv: rak, ärlig, ödmjuk Oanade talanger: bra på att skriva. 10 STÄLLNINGSAKTUELLT ”Jag sa åt honom att förankra den bättre” Det var eftermiddag och Martin och hans gäng var egentligen klara för dagen. Men Martin bestämde sig för att jobba över för att kunna hjälpa en annan arbetskamrat som höll på att bygga en ställning inne i fabriken. Utan skydd gick han upp på ställningen. – Det har jag gjort 100 gånger innan, sä-

[close]

p. 11

ger Martin. Men ställningen kändes ostabil och jag sa åt min kollega att han var tvungen att förankra den bättre. Det var det sista Martin minns av eftermiddagen. Fem dagar senare vaknade han upp på intensiven i Lund, men bara för ett kort ögonblick. Ställningen, åtta meter över marken, hade gett vika och rasat med Martin stående uppe på den. Efteråt har han fått berättat för sig att han föll ner på en lastbil som stod nedanför. Kanske att den hjälpte till att dämpa fallet innan han föll vidare ned på marken. Martin fördes i ambulans till akuten i Karlskrona. Det var där helvetet började för småbarnsfamiljen. I Karlskrona var man tvungen att operera och tömma honom på flera liter blod innan en transport till intensiven i Lund kunde genomföras. Väl i Lund väntade timmar av undersökningar och oro för familj och anhöriga. Magnetröntgen visade bland annat en bruten rygg och förutom det hade Martin en krossad fotled, en blödning i hjärnan, en bruten handled, ja listan kan göras lång. Ingen visste vad som skulle hända. De närmsta veckorna efter olyckan var bara ett stort vakuum för hans anhöriga. Ingen visste om han skulle kunna gå, prata, minnas eller ens överleva morgondagen. Martins sambo pendlade mellan hemmet och sjukhuset för att se hans små men betydelsefulla steg framåt. Det tog veckor innan han ens kunde säga enstaka ord, och han hade även stora problem med andningen. Den brutna ryggen hade gjort honom förlamad och han kunde enbart röra fötterna. Först två månader efter olyckan stod han upp för första gången. – Efteråt var jag helt slut, jag sov i timmar, säger Martin. Han minns speciellt första gången då hans sambo och barnen var och hälsade på. Ena sekunden sprang barnen omkring i rummet och nästa låg de och vilade i sängen med Martin. – Det gjorde så jävla ont att inte ens kunna krama om dem. Martin tycker att olyckan har fört honom närmare barnen, och att han lärt sig att ibland stanna upp och ta vara på livet. ”Man var bekväm” Han hade inget skydd mer än hjälm den där sommareftermiddagen på Södra Cell. – Det var gött att vara hemma, man var bekväm, berättar Martin. Det är många som sagt att det var konstigt att det hände just mig, som annars brukar använda sele. Hade han använt sele, hade hans liv sett annorlunda ut. Nu fick han istället kämpa sig tillbaka efter en förlamning, och inte förrän den 12 december kunde han lämna sjukhuset. – Det enda jag tänkte på var att komma hem och mitt mål var att komma hem innan julafton. Rehabiliteringen har varit lång och pågår fortfarande. Han har fått hjälp av både kurator och sjukgymnast. Han är ännu inte helt återställd och vet inte om han någonsin blir det. Han har en förlamning i halsen och har svårt att gå långa sträckor. – Det kan vara jobbigt att prata i telefon, säger Martin. Folk har ibland svårt att höra vad jag säger och tror istället att det är något ”fel” på mig. Jag brukar tala om att jag har en förlamning så att de inte ska undra. Eftersom Martin har varit nära döden själv undrar man hur viktigt han tycker det är som ägare och arbetsledare att de anställda ska vara noga med skyddsutrustning. Vi tog kontakt med två av Martins anställda för att ta reda på vad de tycker om företagets sätt att arbeta för att förhindra olyckor. Rasmus Thyrén, 24 år, har varit anställd sedan i somras och Freddy Harrysson, 25 år, har varit anställd sedan januari i år. De har tidigare jobbat som ställningsbyggare i andra företag och båda har även varit över en sväng i Norge. Både Rasmus och Freddy tycker att TEMO MANAGEMENT är noga med säkerheten. De menar att hos TEMO handlar det inte om att man ska göra allting så snabbt som möjligt utan att man ska jobba säkert. Martin är enligt båda väldigt noga med att ingen ska skada sig. Jobben får hellre ta lite längre tid, bara de inte utsätter sig själva för risker. – Jag tror inte ens vi hade några liggande i bilen, berättar Freddy om ett företag han tidigare varit anställd på angående användning av sele. – Martin är en jävel på att påminna oss om att jobba säkert, säger Rasmus. Han ringer och sms:ar ofta att vi gjort ett bra jobb och att vi inte ska glömma att använda skyddsutrustning. – Jag har blivit mer bekväm med att använda sele och skyddsutrustning nu, säger Freddy. Martin hade ”tur” den där sommareftermiddagen i slutet av augusti. Men det betyder inte att alla har samma tur. Skyddsutrustning kan rädda liv! Text: Nellie Carlsson Sex av tio arbetsgivare struntar i tillbud Arbetsmiljöverket har gjort rikstäckande inspektioner på över 2200 arbetsplatser, och i över hälften av fallen tas inte tidiga signaler på risker för de anställda på allvar. Sämst på att upptäcka risker var byggbranschen, där 64 procent fick krav på förbättringar. – Det här betyder att de flesta arbetsplatser behöver jobba betydligt hårdare med tidiga signaler för att undvika arbetsskador i form av sjukdomar och olyckor, säger Jennie Karlsson, nationell samordningsansvarig för insatsen på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande. Ur Arbetarskydd SÅ SKA SVARTA BYGGBRANSCHEN BEKÄMPAS Svarta byggjobb beräknas kosta samhället drygt 10 miljarder varje år i förlorade skatteintäkter. Men nu planerar Skatteverket att använda sig av metoder som varit effektiva i andra branscher för att få tag i pengarna. Bland annat vill man införa personalliggare på arbetsplatserna. Ett slags daglistor över de som är på jobbet varje dag, som ska kunna följas upp vid kontroller. I januari väntar man att regeringens utredare ska lägga fram sitt förslag. Ur Dagens Industri STÄLLNINGSAKTUELLT 11

[close]

p. 12

God jul och Gott Nytt år nordic_fs242_v2_CV.indd 4 17/05/13 10:11 STIBs inplanerade kurser 2014 Ställningsbyggarkursen är till för dig som bygger eller leder ställningsbygge där arbetsmiljöverkets krav är Särskild utbildning enligt AFS 1990:12. Kursens längd är 80 timmar och genomförs i kombination 40 timmar självstudier och 40 timmar handledarledda studier. STÄLLNINGSBYGGARKURS, SÄRSKILD UTBILDNING Arbetsledarkursen vänder sig i första Vecka 05, LULEÅ hand till medlemsföretagens arbetsledare Vecka 11, HUDIKSVALL men lämpar sig även för ställningsbyggare Vecka 46, STOCKHOLM med arbetsuppgifter som ledande Vecka 49, JÖNKÖPING montör. Kursen inriktar sig på produktionsteknik och omARBETSLEDARKURS fattar 40 timmar. Vecka 03, STOCKHOLM Företagsledarkurserna Vecka 14, GÖTEBORG vänder sig i första hand till Vecka 45, SÖLVESBORG medlemsföretagens VD, föVecka 48, STOCKHOLM retagsledare, ekonomichefer, FÖRETAGSLEDARKURS, STEG I platschefer eller motsvarande, 29 januari–5 februari men lämpar sig även för arbetsledare som fortsättning på arbetsledarkursen. FÖRETAGSLEDARKURS, STEG II Kursen indelas i två steg där varje steg om5 februari–12 februari fattar 40 timmar. 12 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 13

SÄKER SÄKER ENKEL ENKEL FLEXIBEL FLEXIBEL PRODUKTIV PRODUKTIV HAKI – att bygga – att jobbaarbetsplatser för krävande miljöer temporära från SÄKER – SÄKER – att bygga – att jobba från ENKEL – sju huvudkomponenter räcker både långt och högt FLEXIBEL – passar alla typer av jobb – var och hur som helst PRODUKTIV – snabb montering med få komponenter Kontakta oss så berättar vi mer! HAKI – temporära arbetsplatser för krävande miljöer ENKEL – sju huvudkomponenter räcker både långt och högt FLEXIBEL – passar alla typer av jobb – var och hur som helst PRODUKTIV – snabb montering med få komponenter Kontakta oss så berättar vi mer! 044 - 494 00 . 031 - 94 36 20 . 08 - 500 201 70 . 0171- 44 04 00 . 0650 - 59 53 00 . www.HAKI.com 044 - 494 00 . 031 - 94 36 20 . 08 - 500 201 70 . 0171- 44 04 00 . 0650 - 59 53 00 . www.HAKI.com Planera redan nu för STIBs Årsstämma den 20 mars 2014 Rätt att neka för låga anbud Göteborgs kommunala upphandlingsbolag fick rätt av kammarrätten efter att ha ratat anbud som de ansåg vara för låga för att vara seriösa. Det var byggbolagen som tyckte att handlandet var fel och drev saken till domstol och vann i första instans, men förlorade i kammarrätten. Ordförande i Byggnads, Johan Lindholm, tror att domen kan få stor principiell betydelse i kampen om att förhindra dumpningen av löner och tummandet på arbetsmiljö och skattefusk. Han hoppas att fler kommuner ska ta efter. Ur Byggnadsarbetaren Bygg värst inom ekobrott Bygg är klart överrepresenterade när det gäller ekobrott, precis som tidigare år. Det stod klart när Ekobrottsmyndigheten presenterade sin årliga lägesbild av den ekonomiska brottsligheten i Sverige. De två vanligaste brotten är skattebrott och bokföringsbrott och de står för 88 procent av all ekonomisk brottslighet i Sverige. Polisen eftersträvar att det ska bli mer accepterat att anmäla misstänkt ekobrottslighet. På så sätt skulle byggbranschen bli mer självsanerande på oseriösa aktörer. Ur Byggnadsarbetaren Tillväxten kvävs av bobristen Swedbanks ekonomer har räknat ut att bostadsbristen bara i Stockholm kostar 21 miljarder kronor per år i minskad tillväxt. Hälften är en direkt effekt av att man inte bygger tillräckligt många bostäder, och hälften beror på indirekta effekter. Exempel på en indirekt effekt är att företag inte kan växa på det sätt som de önskar, eftersom det inte går att anställa lika många nya människor när det inte finns någonstans att bo. I Göteborg och Malmö, där det också råder bostadsbrist, är problematiken liknande. Ur SvD STÄLLNINGSAKTUELLT 13

[close]

p. 14

14 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 15

PETEX ck ä ✓ Nya ägare ✓ Bredare sortiment ✓ Effektivare leveranser Ring Peter, 070-424 35 45, eller besök vår nya hemsida. Välkommen! T PETEX äck Ett väderskydd av högsta kvalitet för alla typer av byggnadsarbeten T Speditionsvägen 27, 142 50 Skogås petex@pspinternational.se www.pspinternational.se Fråga alltid P.S.P. om Petex® Täck väderskydd och tillbehör! Nya medlemmar Jiab Fastighets AB MW Ställningar AB SH Ställningar AB JS Ställningsmontage AB Bilfinger Industrial Services Sweden AB Bröderna J & T Bygg AB Odéns Ställningsmontage AB Fredrikssons Ställning och Försäljning AB Hjälmared Ställning Fasad AB Jämtställningar AB STIB-auktoriserade företag A C Ställningsmontage AB A C Ställningsmontage Forsmark AB AB Br. Falks Byggnadsställningar AB Trelleborgsställningar ABC Ställningsmontage AB Aros Byggställningar AB Bergnäsets Ställningsmontage i Luleå AB Br. Birgersson Bygg AB Bromölla Ställningsmontage AB Expandra Byggnadsställningar AB GP Ställningar AB Gästriklands Byggnadsställningar AB Hermansson Byggställningar AB Hyrex AB IBS Byggnadsställningar AB JUF Byggnadsställningar AB Karlskoga Byggnadsställningar AB Malmö Ställningsservice AB MBI:s Byggställningar AB Midroc Ställningar AB Monteringsställningar AB Plusmontage AB rapid hyrställningar AB Safecon Byggnadsställningar AB Sjöbergs Ställningar AB Ställab-Jonsereds AB Ställningsbyggarna i Skåne AB Ställningsbyggarna i Sundsvall AB Ställningsmontage & Industritjänst AB Ställningsmontage Syd AB Ställningsmontage Z AB Svenska Ställningsgruppen AB Sydställningar i Sölvesborg AB Västsvenska Byggställningar AB XERVON Sweden AB STÄLLNINGSAKTUELLT 15

[close]

Comments

no comments yet