Runskriften juni 2013

 

Embed or link this publication

Description

Runskriften juni 2013

Popular Pages


p. 1

Informationsblad för bostadsrättsföreningen Tibble. 2013 Juni Årgång 43 Presentation av nya styrelsen Information från styrelsen Sommartips

[close]

p. 2

RUNSKRIFTEN Aktuella adresser och telefonnummer Bostadsrättsföreningen Tibble Styrelsen Hjortronvägen 81 Ordf: Sekr: Lennart Johannesson Fredrik Gülich Tel. 581 741 81 Ha 82 Ha 46 Ha 36 Ha 36 tibble@bredband.net Ledamot utsedd av HSB Sthlm: Lars Hörnsten Suppleant: Karl-Axel Jonsson Ha 48 Rö 25 Vice ordf: Robert Heina Vice sekr: Anette Blomquist Ledamot: Seyfettin Aksoy Ledamot: Martin Arovén Ha 82 Studieorg: Madelene Jonasson Ha 48 En representant för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri måndag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden. Lokalutlånare Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: Jenny Börlin Andersson Ha 98 Tel. 581 741 17 Gårdsvärdar: Sökes Föreningar TIBBLE PENSIONÄRSKLUBB Hallonvägen 32 Ordf: Karin Nyström Ha 90 Tel. 581 704 94 tibble.pensionarsklubben@bredband.net TIBBLE SNICKARKLUBB Hjortronvägen 95 Ordf: Lennart Johannesson Tel. 581 716 07 TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING Hjortronvägen 57 Ordf: Ulla Nyland Tel. 581 659 51 TIBBLE VÄVSTUGA Hjortronvägen 21 Ordf: Inga-Britt Söderlind Ha 54 Tel. 581 713 39 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB Hallonvägen 18 Ordf: Roy Westin Tel. 581 707 41 www.hsb.se/stockholm/tibble Här kan du hitta ytterligare information om vår bostadsrättsförening. Sida 2

[close]

p. 3

RUNSKRIFTEN år är den då äntligen här, sommaren! I år känns den extra välkommen efter den långa, kalla och vita vintern. Tänk att vi i det här landet kan ha temperaturskillnader på över 50 grader, att vi när befinner oss mitt i den kalla vintern bara ett halvår framöver kan få njuta av grönska, underbara blommor och värme. Det är väl ändå därför som Sverige är så härligt, att vi har dessa årstidsväxlingar. Tänk att ha så mycket att längta efter, att se fram emot och upptäcka. Tänk om vi inför varje årstid kunde vara barn på nytt som upptäcker allt för första gången. Den första kalla, vita snön som smälter när man tar upp den och håller den i den bara handen. Den första våren med alla sina dofter i form av vitsippor, tussilago och daggen i gräset. Eller varför inte sommaren med all sin grönska och värme, med de vackra fjärilarna som flyger från blomma till blomma. Och sist men inte minst hösten med all sin färgprakt, prasslet när man går genom det fallna lövverket och promenader i den friska lite kyliga höstluften. Precis som årstiderna växlar, så sker även förändringar på andra plan. Det har blivit dags för Fredrik och mig att pröva våra vingar på annat håll och i samband med att vi fick en ny styrelse i april (som presenteras i detta nummer) kändes det naturligt att lämna över stafettpinnen för Runskriften till en ny redaktion som vi är säkra på kommer att komma med många nya fräscha idéer. Vi vill i och med detta nummer passa på att tacka för den tid vi har jobbat med tidningen. Glad sommar! S Innehållsförteckning: 2 3 4-5 6-8 9 10 11 Aktuella adresser och telefonnummer Redaktionens sida Presentation av nya styrelsen Styrelsen informerar Sommartips Barnens sidor Information från HSB Runskriften Brf. Tibbles informationsblad utkommer 4 ggr./år Redaktion: Fredrik Windahl Ansvarig utgivare: Lennart Johannesson Åsa Lovén Rö 41 Redaktionen tar tacksamt emot Ditt bidrag i sitt brevinkast på Hjortronvägen 81. Om du har möjlighet lämnar du bidraget via e-postadress: runskriften@bredband.net Sida 3

[close]

p. 4

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Presentation av nya styrelsen Från vänster: Anette Blomquist, Madelene Jonasson, Lennart Johannesson, Robert Heina, Fredrik Gülich, Karl-Axel Jonsson, Martin Arovén, Seyfettin Aksoy Madelene Jonasson Mitt namn är Madelene Jonasson och jag ansvarar för mycket av det sociala i Tibble. Jag blev tillfrågad av gamla styrelsen om jag var intresserad och tackade ja direkt eftersom jag trivs där det händer Jag och min familj flyttade till Tibble juli -12 så vi har snart bott här i ett år. Det bästa med att bo här är definitivt kontakten grannar emellan. Robert Heina Jag heter Robert Heina och jag sitter med i styrelsen som vice ordförande i brf Tibble. Jag och min sambo har bott i föreningen i lite mer än 2 år och vi trivs riktigt bra i Tibble som ligger nära mälaren och med trevliga naturområden och promenadstråk. Mitt mål med att sitta i styrelsen är att skapa bättre förutsättningar för oss alla boende och behålla vårat goda rykte samt se över möjligheten att piffa upp vårat bostadsområde Karl-Axel Jonsson Jag heter Karl-Axel Jonsson. Jag flyttade hit 1977, året efter att lägenheterna här i Tibble såldes för 1 krona. Jag har gått med i styrelsen för jag vill ha ett öppet och förtroendefullt klimat mellan medlemmar och styrelse med snabba svar på medlemmarnas frågor. Vi ska alla känna gemenskap och vi ska trivas och vara glada för vårt Tibble. Det finns mycket som är bra med Tibble, naturen med närhet till skog och sjö men möjligheten att forma vårt boende och vårt område är nog det som jag, i alla fall för tillfället, uppskattar mest. Sida 4

[close]

p. 5

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Presentation av nya styrelsen Anette Blomquist Jag heter Anette Blomquist och jag sitter med i styrelsen som vice sekreterare i brf Tibble. Jag har tillsammans med min familj bott i föreningen i 10 år. Jag hamnade i Tibble pg a min man som är från Kungsängen, längtade hem efter ett par år utanför kommunen och det har jag inte ångrat en sekund. Jag trivs jättebra i Tibble med sina härliga grönområden och närheten till Mälaren och Lillsjön. Det som känns extra bra nu när vi har fått barn är att det finns mycket barn i området och fina lekparker. Mitt mål med att sitta i styrelsen är att få fortsätta att driva arbetet med att bibehålla föreningens stabila ekonomi och goda rykte. Att vi medlemmar ska trivas och känna att vi är stolta över att bo i brf Tibble. Lennart Johannesson Jag heter Lennart Johannesson. Jag är vald till ordförande för brf Tibbles styrelse. Jag har bott i föreningen i 35 år med min familj och trivs väldigt bra, jag har tidigare varit med i styrelsen och då även varit ordförande i 5 år. Jag är även medlem i snickarklubben. Det är nära till naturen och Mälaren där vi har vår båt och tillbringar en del av vår tid. Målet jag har med att vara med i styrelsen är att föra föreningen framåt vad gäller fastigheterna och våra markytor. Mitt önskemål är att kunna lägga mera resurser på våra gårdar. Martin Arovén Mitt namn är Martin Arovén. Jag har bott i brf Tibble i elva år. Anledningen till vår flytt hit var att jag ville komma närmare min dåvarande arbetsplats. Jag och familjen trivs väldigt bra i Tibble och kommunen som helhet. Samtidigt är avståndet till storstadens intensiva brus överkomligt, om vi skulle längta efter miljöombyte. Jag är intresserad av föreningsarbete. Min uppgift i styrelsen är att övervaka ekonomi och finanser. Mitt mål är att bevara våra låga avgifter så långt det är möjligt och samtidigt samordna våra resurser för att möjliggöra utveckling av vårt bostadsområde. Fredrik Gülich Jag heter Fredrik Gülich och sitter i styrelsen som sekreterare. Jag har bott i bostadsrättsföreningen Tibble i 7år nu och trivs mycket bra i Kungsängen då det är en trivsam del av kommun med Mälaren som granne, men det finns ändå en närhet till Stockholm. Då jag även arbetar inom kommunen sedan några år tillbaka slipper pendla till jobbet ser jag det som en stor fördel då min fritid ett plus i kanten. Mitt mål med styrelse arbetet är att hjälpa till att bygga upp en bra bostadsrättsförening där alla trivs och på det sättet skapa mervärde för samtliga medlemmar. Sida 5

[close]

p. 6

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Garageportar Justering av garageportar har nu påbörjats och ska ske i tre etapper. Etapp 1 innefattar Hjortronvägen och beräknas vara avslutad under 2013. Etapp 2 berör Hallonvägen och ska vara klar under 2014. Etapp 3 gäller Rönnbärsvägen och ska senast vara klar 2015. El & fjärrvärme El förbrukningen under årets fyra första månader har varit hög. Under mars månad ökade dessutom förbrukningen jämfört med månaden innan. Först under april märks en nedåtgående trend. Fjärrvärmeförbrukningen har varit hög särskilt under mars månad noteras en nära 20 procentig ökning jämfört med tidigare år. Jämfört med de tre föregående åren har förbrukningen under årets fyra första månader varit kring 20 procent. Ökningen i el och fjärrvärme kan troligast hänföras till den långa och stränga väderlek som vi haft. Stängning av sopnedkast Elpriset Elpriset som debiteras på avgiften för perioden juli – sep baseras på inköpspris under perioden mars – maj 2013: Pris Elskatt Delsumma Moms Summa 43,15 29,30 77,05 19,26 96,31 Sker enligt plan först på Hjortronvägen den 27 maj och avslutas den 1 juli på Rönnbärsvägen. Information meddelas i portar och brevinkast. Nätavgift rörlig 4,60 Sweep: Företaget som rengör och ser över vår ventilationsanläggning avslutar sitt arbete under maj månad. Den positiva förändringen beror på sänkt rörlig nätavgift. Priset är det lägsta sedan 2a perioden 2006. Sida 6

[close]

p. 7

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar OVK Obligatorisk Ventilations Kontroll Pågår fortfarande. Varje lägenhet ska aviseras minst en vecka i förväg. Vikten att entreprenören får tillträde måste understrykas. Styrelsen menar att en avgift för varje parkeringsplats ska kosta 120 kr/månad vilket betalas till Qpark som utfärdar P-tillstånd för anmäld bil. Av dessa pengar går mer än hälften tillbaka till föreningen. Redan idag återbetalar Q-park hälften av intäkterna från besöksparkeringen. Garagehyrorna berörs inte av detta. Badrum Styrelsen arbetar med frågan om luckans placering i våra badrum. Vi har till vår hjälp en besiktningsman för våtutrymmen. Vi har även hjälp av vårt försäkringsbolag Protector. Vi kommer att informera mer när vi fått en samlad bild över detta. Styrelsen anser att våra parkeringsplatser är i stort behov av asfaltering. De pengar som vi får in med avgiften för boendeparkering och besöksparkering, ska gå till detta. Ev. överskott ska läggas på yttre underhåll, mark och fastigheter. Parkeringsplatser Styrelsen tittar på nya regler för våra parkeringsplatser och sneglar en hel del på Brf Ekammar. De parkeringstillstånd som vi har idag innebär en extra kostnad till HSB som administrerar denna tjänst. Nya som flyttar in skall ha tillstånd mm. Det kostar oss minst 60 000 kr om året, beroende på hur många som behöver nya tillstånd. Sida 7

[close]

p. 8

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Felanmälan Ska alltid ske till tfn.nr 010-442 11 00 eller på hemsidan www.hsb.se/stockholm/tibble Ringer ni till felanmälan så dokumenteras ärendet som en punkt i datasystemet och HSB förvaltarkontoret vidtar åtgärd. Även styrelsen uppmärksammas. Felanmälan kan gälla fel i er lägenhet t.ex. vatten, avlopp, ventilation, värme eller störande grannar (tala gärna med er granne innan ni anmäler). Andra fel kan vara på fastigheten såsom ytterdörrar, lysen mm Ring felanmälan! Tycker ni det är jobbigt så är ni välkommen till styrelserummet (Hjortronvägen 81) på måndagar mellan 18:30 – 19:00 så kan vi hjälpa till. Brf Tibble söker gårdsvärdar 10 gårdsvärdar som möter upp nyinflyttade och hälsar dem välkomna och visar dem tillrätta med vad som finns i vår förening, ex vävstuga, snickarboa, tvättstuga, mm. Gårdsvärdarna planerar olika former av aktiviteter, såsom tipspromenader, städdagar mm. Initiativtagare är Anna Swahnström som bor på Hjortronvägen 63. Du anmäler dig till styrelsen som träffas på Hjortronvägen 81, måndagar 18.30 – 19.00. Vi byter namn på aktivitetsvärden, till GÅRDSVÄRD. Vi behöver 1 Gårdsvärd för varje gata: Rönnbärsvägen 1 – 27 Rönnbärsvägen 29 – 55 Hallonvägen 2 - 24 Hallonvägen 26 - 48 Hallonvägen 50 - 76 Hallonvägen 78 - 104 Hjortronvägen 1 - 27 Hjortronvägen 29 - 57 Hjortronvägen 59 - 87 Hjortronvägen 89 – 115 Sida 8

[close]

p. 9

RUNSKRIFTEN Sommartips Sommartips Barn I vår kommun och intilliggande kommuner finns det flertalet 4H-gårdar. Här kan man titta på massor av djur och kanske också få prova på att rida . I vissa fall har gårdarna egna kaféer, eller varför inte ta med egen matsäck och ha pick nick i gröngräset. För den något mer kulturellt sinnade bjuder Parkteatern på föreställningar hela sommaren på sina 47 scener runt om i Stockholm. I år satsas det på dans och bus för såväl den äldre som lite yngre publiken. Varför inte upptäcka alla de vackra slott som omgärdar Stockholm, högaktuellt i dessa prinsessbröllopstider. Många av slotten erbjuder dessutom särskilt guidade turer för barn. Alltid lika spännande att få ta del av hur man levde förr i tiden! Om vi skulle få en något blötare sommar (även om man kan tycka att det inte kan bli så mycket våtare än förra sommaren) så är det ju tur att vi har så många bra museer i vår närhet. Särskilt kan jag rekommendera Fotografiska muséet som bjuder på många utställningar och som har ett fantastiskt kafé med utsikt över Stockholms vatten. Pensionärer Boule är en underskattad sport och jag förstår fransmännen som utövar den i stor utsträckning. Även om vi kanske inte idag har kvar så många grusplaner att tillgå, då dessa i stor utsträckning har ersatts av konstgräs, så går det ju också att utöva boule på en plan och lite bättre klippt gräsmatta. Motion i dess mest rogivande form! Bjud över grannarna på ett parti kortspel, ställ fram fikakorgen och njut av lite tävlande på harmlös nivå. Vuxna Cykel är ett perfekt sätt om man vill upptäcka mycket på kort tid. Varför inte ta cykel med på pendeltåget, åk till en för dig helt ny hållplats och ta en sväng och upptäck lite nya miljöer. Glöm inte matsäcken full med godsaker! Sida 9

[close]

p. 10

RUNSKRIFTEN Barnens Sida SynVillan Barnens sida Vad blir korsOrdet 1 2 3 4 5 6 Rad 1: Blir kvar efter elden? Rad 2: Är den som kommer först? Rad 3: Äter man på kalas? Rad 4: Kan sommardagen vara. Rad 5: Inte rak. Rad 6: Heter Emils syster? Klipp ut och lämna in rätt svar i Runskriftens brevlåda på Hjortronvägen 81 för chansen att vinna två biobiljetter! Sista inlämningsdag är 15 augusti 2013. Namn: Adress: _____________________ _____________________ Hur många fötter har elefanten? I varje nummer presenterar vi en ny synvilla eller optisk illusion. Håll utkik efter kommande hjärnskrynklande och roliga sätt att lura hjärnan på. Svaret på KorsOrdet i förra numret var BLOMMA. Vinsten bland de inkomna svaren på de två biobiljetterna har lottats fram till NAMN, ADRESS GRATTIS! Håll utkik i brevlådan efter post! -Vet du varför en del människor alltid sitter längst fram när de går på bio? -Nej. -Därför att de vill se filmen först! Varför kan det inte regna två dagar i sträck? För att det är natt emellan! Sida 10 De är ju trillingar Varför ramlar de där ungarna hela tiden? r to Gå

[close]

p. 11

RUNSKRIFTEN HSB Stockholm, Kungsängenkontoret Förvaltningskontor för HSB Stockholm anslutna bostadsrättsföreningar i Kungsängen. Telefonnummer:: Besöksadress: Postadress: 010-442 13 90 Tibble Torg 3 Tibble Torg 3 196 34 Kungsängen HSB Stockholm. Servicecenter & Felanmälan Telefonnummer: 010-442 11 00 eller via internet på HSB Stockholms hemsida. Dit hittar du via Tibbles hemsida eller under ”Kontakta oss”. Epostadress: felanmalan@stockholm.hsb.se servicecenter@stockholm.hsb.se Personlig service (övrig tid telefonsvarare): Vardagar 08.00-16.30 OBS! Vid felanmälan ange lägenhetsnummer, telefonnummer dagtid samt Om du hänger lägenhetnyckeln i nyckeltuben. Kretsloppcentralen i Brunna Ragn-Sells har en Kretsloppscentral i Brunna. Du hittar dit om Du kör Energivägen, förbi Coop Forum, ända fram till vändzonen. Att tänka på: Om du som bostadsinnehavare anmäler lägenhetsfel där Du själv ansvarar för underhållet, kommer du faktureras för utfört arbete. Öppettider: Måndag och onsdag: Tisdag och torsdag: fredag: lördag och söndag Stängt 13.00-20.00 12.00-16.00 10.00-14.00 Hämtning av vitvaror Vitvaror hämtas mot avgift av Ragn-Sells. Ring HSB-förvaltningskontor och beställ hämtning. Kylar och frysar innehåller freoner som kan läcka ut och förstöra ozonskiktet om de inte omhändertas på rätt sätt. Sida 11

[close]

p. 12

Vi ses igen i nästa nummer som utkommer i September Manusstopp för Runskriftens septembernummer är 15 augusti 2013. Lämna Ditt bidrag på Hjortronvägen 81, i Runskriftens eget brevinkast eller via e-post på e-postadress runskriften@bredband.net

[close]

Comments

no comments yet