Uluslararası Finans Sempozyumu 2010

 

Embed or link this publication

Description

Uluslararası Finans Sempozyumu 2010

Popular Pages


p. 1

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2010 “Kriz Sonrası Süreçte Finans Sektörü - Reel Sektör İlişkisi” 10 Aralık 2010 - İSTANBUL

[close]

p. 2

Katkılarından dolayı Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'ne Teşekkür ederiz. Sempozyum materyallerinin bütün haklar› aşa€›daki yetkililere aittir. Mart 2011 ‹stanbul Marmara Universitesi Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Enstitüsü Marmara Universitesi Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Yüksekokulu Sayfa Tasar›m: Beta Bas›m Yay›m Da€›t›m A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Ca€alo€lu - ‹stanbul - TURKEY Tel.: (0-212) 511 54 32 - 519 01 77 Fax: (0-212) 511 36 50 www.betayayincilik.com Bask›-Cilt: Yaz›n Bas›n Yay›n Matbaac›l›k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij ‹fl Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/‹STANBUL 0212 565 01 22 - 0212 565 02 55 ISBN 978 - 605 - 377 - 465 - 5

[close]

p. 3

SEMPOZYUM SUNUŞ Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından 9’uncusu düzenlenen ve kendi dalında Türkiye’deki tek uluslararası etkinlik olan Uluslararası Finans Sempozyumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da ulusal ve uluslararası temelde finans sektörünün ana gündem maddelerini tartışmaya açtı. “Kriz Sonrası Süreçte Finans Sektörü-Reel Sektör İlişkisi” konu başlığı altında ekonomi, finans, bankacılık ve sigortacılık uzmanları ile reel sektör temsilcilerini bir araya getiren 2010 yılı sempozyumunda düzenlenen paneller ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenler ile özel ve kamu kurumlarının temsilcilerinin yayınladığı bildiriler, 2008 krizinin devam eden etkilerini ve krizin finans sektörü ile reel sektör arasındaki ilişkiyi getirdiği noktayı anlamamız için bize bir durum analizi sundu. Finans devlerini iflasa sürükleyen, etkileri küresel olarak hissedilen 2008 krizinin bir daha tekrarlanmaması dileklerini dile getiren uzmanlardan, piyasalardaki böylesine büyük ekonomik dalgalanmaları en az yarayla atlatabilmenin ancak ülke içinde uzun vadeli ve güvenilir kaynak yaratmakla mümkün olduğunu bir kez daha teyit ettik. Bu bağlamda Türkiye’de yedinci yılını dolduran ve yaklaşık 12 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi ve genel olarak sigorta sektörünün ülke ekonomisi açısından ne denli önemli olduğunu hatırladık. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nün tüm öğretim üyelerine ve değerli fikirlerini paylaşan tüm katılımcılarımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemiz için böylesine önemli bir çalışmaya destek verebilmenin gururuyla sempozyumda sunulan değerli çalışmaların yer aldığı başvuru kitabı niteliğindeki bu bilimsel çalışmayı beğeninize sunuyoruz. Saygılarımızla, Mete UĞURLU Genel Müdür, Anadolu Hayat Emeklilik 10.12.2010 / Sultanahmet

[close]

p. 4

iv Bilim Kurulu İlyas AKHİSAR, Marmara Üniversitesi, İstanbul Kerem ALKİN, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Sumru ALTUĞ, Koç Üniversitesi, İstanbul Sudi APAK, Beykent Üniversitesi, İstanbul Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul M.Emin ARAT, Marmara Üniversitesi, İstanbul Doğan ARGUN, Marmara Üniversitesi, İstanbul Nurdan ASLAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul Sinan ASLAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul Erişah ARICAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul Noyan ARSAN, Koç Üniversitesi, İstanbul Niyazi BERK, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Taner BERKSOY, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul M.Hüseyin BİLGİN, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Mehmet BOLAK, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Johannes BOLZANO, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana Şahamet BÜLBÜL, Marmara Üniversitesi, İstanbul Nuran CÖMERT, Marmara Üniversitesi, İstanbul Adem ÇABUK, Yalova Üniversitesi, Yalova Münevver ÇETİN, Marmara Üniversitesi, İstanbul Salih DURER, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Hasan EKEN, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Nazım ENGİN, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Oral ERDOĞAN, Bilgi Üniversitesi, Istanbul Seyfettin ERDOĞAN, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Cengiz EROL, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Ümit EROL, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul İhsan ERSAN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Abdurrahman FETTAHOĞLU, Kocaeli Üniversitesi, İzmit Ricardo GISMONDI, Research Institute for Computational Methods, Viyana Fulvio GISMONDI, Universita Telematica Guglielmo Marconi, Roma Gürbüz GÖKÇEN, Marmara Üniversitesi, İstanbul Osman GÜRBÜZ, Marmara Üniversitesi, İstanbul Selahattin GÜRİŞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul Steve HABERMAN, City Üniversitesi, Londra Peter HAISS, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana Cemal İBİŞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul Wolfgang JANKO, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana Mehmet Baha KARAN, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Stefan KOCH, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana Gülnur MURADOĞLU, City Universitesi, Londra Osman OKKA, Selçuk Üniversitesi, Konya

[close]

p. 5

v Suat OKTAR, Marmara Üniversitesi, İstanbul İlker PARASIZ, Kurul Üyesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hasan SELÇUK, Marmara Üniversitesi, İstanbul Güven SEVİL, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Ömür SÜER, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Münir ŞAKRAK, Marmara Üniversitesi, İstanbul Suat TEKER, Okan Ünversitesi, İstanbul Kaşif Batu TUNAY, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Aypar USLU, Marmara Üniversitesi, İstanbul Targan ÜNAL, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Kemal YILDIRIM, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Andres ZIEGLER, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana Düzenleme Kurulu Erişah ARICAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul Cemal İBİŞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul İ.Özlem KOÇ, Marmara Üniversitesi, İstanbul Hayati ERİŞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul Gülcan ÇAĞIL, Marmara Üniversitesi, İstanbul Bahadtin RÜZGAR, Marmara Üniversitesi, İstanbul İlyas AKHİSAR, Marmara Üniversitesi, İstanbul Serpil BÜLBÜL, Marmara Üniversitesi, İstanbul Murat AKBALIK, Marmara Üniversitesi, İstanbul Başak YÜCEMEMİŞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul Ali KÖSE, Marmara Üniversitesi, İstanbul Dina ÇAKMUR, Marmara Üniversitesi, İstanbul Özgür ÇATIKKAŞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul Gülcan ÇAĞIL, Marmara Üniversitesi, İstanbul Aclan OMAĞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul Mustafa OKUR, Marmara Üniversitesi, İstanbul Seher TEZERGİL, Marmara Üniversitesi, İstanbul Melisa KARABAY, Marmara Üniversitesi, İstanbul Neşe ÇELİKDEMİR, Marmara Üniversitesi, İstanbul Gökhan IŞIL, Marmara Üniversitesi, İstanbul Güçlü OKAY, Marmara Üniversitesi, İstanbul Özgür AKPINAR, Marmara Üniversitesi, İstanbul İskender DEMİRBİLEK, Marmara Üniversitesi, İstanbul Ufuk ALKAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul Canan DAĞIDIR, Marmara Üniversitesi, İstanbul

[close]

p. 6[close]

p. 7

‹Ç‹NDEK‹LER Sempozyum Sunuş ...................................................................................................................... iii Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Cemal İBİŞ ....................................................................................................................3 M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erişah ARICAN ............................................................................................................5 M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Zafer GÜL ................................................................................................................7 M.Ü. Rektörü Açılış Oturumu Başkan: Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI ..............................................................................................11 Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. A. Vedat AKGİRAY ....................................................................................................13 SPK Başkanı Dr. Ahmet GENÇ ........................................................................................................................15 Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürü Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU.........................................................................................................17 Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Erhan TUNÇAY Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri Keynote Speaker Prof. Dr. Nazım EKREN ..............................................................................................................21 İstanbul Milletvekili

[close]

p. 8

viii “Yeni İstikrarın Dinamikleri: Finans Sektörü – Reel Kesim – İşgücü Piyasasının Entegre Yeni Mimarisi ve Koordinasyonu” Mete UĞURLU ............................................................................................................................29 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş Genel Müdürü “Türkiye’de Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi Büyüme Rotasında” Tebliğler I. Oturum: 13:30 – 14:45 (Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonu) “Kriz Sonrası Finans Sektörü - Reel Sektör İlişkisinde Son Gelişmeler”1 Başkan: Tevfik ALTINOK Finans Kulüp Başkanı Prof. Dr. Kerem ALKİN İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Dr. Ayşe BOTAN BERKER Fitch Ratings, Genel Müdür Prof. Dr. Nuran CÖMERT ........................................................................................................41 Marmara Üniversitesi, İİBF, İşletme Prof. Dr. Oral ERDOĞAN .........................................................................................................51 Bilgi Üniversitesi, İİBF, İşletme Dr. Gürman TEVFİK İş Portföy, Genel Müdür I. Oturum: 13:30 – 14:45 (Senato Salonu) “Küresel Kriz Sonrası Süreçte Sermaye Piyasalarında Oluşumlar” Başkan: Prof. Dr. Osman GÜRBÜZ Marmara Üniversitesi, İİBF, İngilizce İşletme “Measuring Concentration in Stock Markets: Application of a New Approach to Istanbul Stock Exchange” Ömer KARA ................................................................................................................................57 Citibank, Management Associate “Küresel Krizin Finansal Kökenleri” Dr. Bora SELÇUK ......................................................................................................................69 Kadir Has Üniversitesi, Öğretim Görevlisi Dr. Naci YILMAZ Türkiye İş Bankası, Şube Müdürü 1 Katılımcılar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

[close]

p. 9

ix “Testing Predictability of Stock Return: An Analyze on the Real Returns of US Small Company Stock” Dr. Çağdaş ŞİRİN .......................................................................................................................81 Okan Universitesi, İİBF, Bankacılık ve Finans “Finans Piyasalarında Normal ve Kriz Dönemleri için Tarihsel Volatilite Modellerinin Algılanan Volatilite ile Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma” M. Barış AKÇAY ........................................................................................................................93 Riskactive Eğitim ve Danışmanlık, Uzman Özge YÜRÜKOĞLU TSKB Risk Yönetimi, Uzman Yrd. Doç. Dr. Akın ŞEBER Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Finans I. Oturum: 13:30 – 14:45 (Seminer Salonu) “Küresel Kriz Sonrasında Reel Sektörde Yapılanma” Başkan: Doç. Dr. Fuat ERDAL Sigortacılık Eğitim Merkezi, Genel Müdür “2008 Krizinin Medya Sektörüne Yansımaları ve Analizi” Yrd. Doç. Dr. Barış BULUNMAZ ...........................................................................................115 Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik “2008 Küresel Krizinin Türkiye Ekonomisinde Reel ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi” İlyas Kays İMAMOĞLU ..........................................................................................................129 Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksekokulu, Öğr.Gör. Kahraman ARAL Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksekokulu, Öğr.Gör. “2008 Kriz Sürecinde KOSGEB Teşvik Kredilerinin KOBİ’lerin Performansına Etkileri” Doç. Dr. Turgut ÖZKAN .........................................................................................................153 Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fevzi ER Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme “Kriz Döneminde KOBİ’ler ve KOBİ’lerin Finansman Sorununa Bir Çözüm Önerisi: Kredi Garanti Fonu” Nurşen AYDOĞAN...................................................................................................................165 Ziraat Bankası, Bölüm Müdürü Ar. Gör. Dr. Özgür AKPINAR Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

[close]

p. 10

x “Finansal Kriz: 1990-2009 Döneminde Seçilmiş Güney Amerika Ülkeleri ve Türkiye’de Yaşanılan Krizlerin Mukayeseli Analizi” Yrd.Doç.Dr. Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ.....................................................................187 Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Vedat BİCERANO, Citi Bank A.Ş., Müdür Yrd. Ara: 14:45 – 15:00 II. Oturum: 15:00 – 16:30 (Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonu) “Küresel Krizin AB Ülkeleri ve Geçiş Ekonomilerine Yansımaları ve Alınan Önlemler” Başkan: Prof. Dr. Hasan SELÇUK Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı “The Results of Anti-Crisis Monetary Policy in Azerbaijan in the Conditions of Global Financial Crisis” Doç. Dr. Vidadi ZEYNALOV...................................................................................................211 Azerbaycan Ulaştırma Bakanı, Müsteşar “Küresel Mali Kriz Ortamında Azerbaycan Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması” Prof. Dr. Şamsaddin HACIYEV ..............................................................................................225 Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zahid Farruh MAMMEDOV Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi “Küresel Mali Kriz Döneminde Rus Bankacılık ve Reel Sektör İlişkilerinde Yapısal Dengesizliklerin Analizi” Prof. Dr. Zahid Farruh MAMMEDOV...................................................................................235 Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi “Küresel Krizin Etkilerine Karşı Azerbaycan’da Uygulanan Mücadele Tedbirleri” Dr. Ahmet YEMAN ..................................................................................................................247 Azerbaycan Sınai Bankası Genel Müdürü Doç. Dr. Zöhrab İBRAHİMOV Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Ar. Gör. Elhan VELİYEV Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi “Anti-Crisis Policy of Russian Federation in the Global Financial Crisis” Prof. Dr. Lena Serqeevna IVLEVA ........................................................................................253 St. Petersburg Academy of Management and Economics Prof. Dr. Nina Sergeyovna SHASHİNA St. Petersburg Academy of Management and Economics

[close]

p. 11

xi “Financial Crisis in Central and Eastern Europe: How Did Foreign Banks Adapt?” Assoc. Prof. Dr. Peter R. HAISS..............................................................................................261 Vienna University of Economics and Business Administration Alissa M. WINKLER Vienna University of Economics and Business Administration “The Finance-Growth Nexus and the Global Financial Crisis: A European Perspective” Assoc. Prof. Dr. Peter R. HAISS..............................................................................................267 Vienna University of Economics and Business Administration Hannes JUVAN Vienna University of Economics and Business Administration II. Oturum: 15:00 – 16:00 (Senato Salonu) “Krizin Sektörlere Etkisi ve Çözüm Önerileri” Başkan: Prof. Dr. Suat TEKER Okan Üniversitesi, İİBF Dekanı “Uygulanan Maliye Politikalarının Kriz Sonrası Reel Sektör ve Finans Sektörüne Etkileri” Dr. Atilla UYANIK ....................................................................................................................317 Marmara Üniversitesi, Öğretim Görevlisi “Çare Tobin Vergisi mi, Tek Dünya Parası mı?” Dr. Celali YILMAZ...................................................................................................................343 Sermaye Piyasası Kurulu, Uzman “The Importance of Transmission Mechanism on the Development of Derivatives: A Monetary Aggregate Approach” Caner ÖZDURAK ....................................................................................................................365 Assan Aluminium Risk Management Specialist “2008 Mali Krizinde Reel Sektörde Yaşanan Finansal Sorunlar ve Bankaların Reel Sektöre Karşı Tutumu ” Yrd. Doç. Dr. Mehmet CİVAN ................................................................................................411 Gaziantep Üniversitesi, İİBF, İşletme Burcu BUYURAN Gaziantep Üniversitesi, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu, Öğr.Gör. Ar. Gör. Gül EKİNCİ Gaziantep Üniversitesi, İİBF, İşletme “Sendikasyon Kredilerinin Türk Bankacılığında Yeri ve Küresel Kriz Sürecindeki Gelişmeleri” Yrd.Doç.Dr.Özgür ÇATIKKAŞ ...............................................................................................431 Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Süleyman BULUT Halkbankası, Bölüm Yöneticisi

[close]

p. 12

xii II. Oturum: 15:00 – 16:00 (Seminer Salonu) “Finansal Krizler ve Bankacılık Sektörü” Başkan: Prof. Dr. Targan ÜNAL Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü “Bankacılık Krizleri ve Erken Uyarı Modelleri: Deneysel Çalışmaların Bulguları Işığında Teorik Bir Model Önerisi” Doç. Dr. Batu TUNAY ..............................................................................................................451 Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Necla TUNAY Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Meslek Yüksekokulu “Finansal Krizler ve Türk Bankacılık Sektörü” Yrd. Doç. Dr. Gonca ATICI .....................................................................................................487 Maltepe Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Doç. Dr. Güner GÜRSOY Maltepe Üniversitesi, Bankacılık ve Finans “2007-2008 Finansal Krizinde Mega Bankalar: Aşırı Büyüklük! Aşırı Davranışsallık!” Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim BULUT ......................................................................................507 Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Ar. Gör. Semra BANK Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme “2008 Küresel Krizi’nde ‘Gölge Bankacılık’ Sektörünün Rolü ve Reel Sektör ve Finansal Sektör İlişkisi: Minsky’nin Finansal Kırılganlık Hipotezi” Ömer Tuğsal DORUK ..............................................................................................................523 Çukurova Üniversitesi Yusuf Can ŞAHİNTÜRK Çukurova Üniversitesi “Günümüz Finansal Mimarisinin Oluşturulmasında Bankacılık Sektöründe Operasyonel Risk Yönetimi” Fatma ULUCAN ÖZKUL ........................................................................................................549 Bahçeşehir Üniversitesi Aybike Elif BOLCAN Bahçeşehir Üniversitesi Ara: 16:30 – 17:00 Kapanış Paneli: 17:00 – 18:00 (Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonu)

[close]

p. 13

xiii “Kriz Sonrası Süreçte Finans Sektörü - Reel Sektör İlişkisi” Başkan: Mehmet Emin ÖZCAN .............................................................................................553 T. Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin AYDIN T. Halk Bankası, Genel Müdür Selim Güray ÇELİK Ziraat Bankası, Genel Müdür Baş Yardımcısı Dr. Önder HALİSDEMİR Aktif Bank , Genel Müdür M.İlker AYCI Güneş Sigorta, Genel Müdür Ertuğrul BUL Zurich Sigorta, Genel Müdür Yılmaz YILDIZ Groupama Sigorta, Genel Müdür Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDİNÇ Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali AĞAOĞLU Vatan Gazetesi Yazarı, Fortune Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

[close]

p. 14

1 AÇILIfi KONUfiMALARI

[close]

p. 15

2

[close]

Comments

no comments yet