ΑΦΙΣΑ

 

Embed or link this publication

Description

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Popular Pages


p. 1

@ Εξατομικευμένα εκπαιδευτικά μέτρα για μαθητές με αναπηρίες με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού Πρόγρ@μμ@ μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (2013-2014) στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», βλέπ☻ μιλά☻ μ α  @ί ν ω ακού☻ νιώθ☻ κινούμ☻ι

[close]

Comments

no comments yet