Δημοπρασία Βιβλίων 20 Νοεμβρίου 2013

 

Embed or link this publication

Description

Κατάλογος Δημοπρασίας Βιβλίων 20 Νοεμβρίου 2013

Popular Pages


p. 1

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο Athens Plaza │Tετάρτη 20 Nοεμβρίου 2013 │6.00 μ.μ.

[close]

p. 2

Σπάνια βιβλία, Xειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 20 Νοεμβρίου 2013 | 6.00 μ.μ.

[close]

p. 3[close]

p. 4

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 20 Νοεμβρίου 2013 | 6.00 μ.μ. Δημοπρασία ATHENS PLAZA Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, ὥρα 6.00 μ.μ. Ἐξέταση λαχνῶν ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 20 Ἀπό 4 ἕως 19 Νοεμβρίου 2013, κάθε μέρα (ἐκτός Κυριακῆς) 10.00 π.μ. ἕως 4.00 μ.μ. (Σάββατο 10.00 π.μ. ἕως 3.00 μ.μ.) Γραπτές προσφορές Τηλ.: 210 36 20 084 Fax: 210 36 20 382 Δημοπρασίες Ἔργων Τέχνης & Βιβλίων Μαυρομιχάλη 20, Ἀθήνα 106 80 Τηλ.: 210 36 14 897, Fax: 210 36 20 382 books@vergosauctions.com www. vergosauctions.com BEƒ°√™

[close]

p. 5

Δημοπράτης Πέτρος Βέργος Σύνταξη - εὐθύνη καταλόγου Θεόδωρος Θεοδώρου Πληροφορίες - διεκπεραίωση Γιώτα Καρακατσάνη Νατάσα Μπέσικου Εὔη Μπλέσιου Γιάννης Ἀντωνόπουλος Ἐπεξεργασία εἰκόνων & ἡλεκτρονική σελιδοποίηση Indigo Graphics Ἐκτύπωση Ἐπικοινωνία Εἰκόνα ἐξωφύλλου Νο 371

[close]

p. 6

1. Ξένη λογοτεχνία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 4. 16ος – 17oς αἰώνας 3. Ἐφημερίδες – Περιοδικά 5. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς 7. Λαογραφία 8. Παιδεία 9. Θρησκεία 63-68 7-62 1-6 69-82 6. Ἑλληνική γλώσσα – Φιλολογία 83-86 87-92 10. Μουσική 104-130 96-103 93-95 12. Ἐπιστῆμες 14. Ἱστορία 16. Τοπικά 11. Φιλοσοφία 131-144 145-152 153-178 13. Χειρόγραφα – Ἔγγραφα 15. Ναυτικά – Στρατιωτικά 17. Γεωγραφικά – Ταξιδιωτικά 18. Χάρτες 20. Τέχνες 19. Φωτογραφία 21. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις 179-203 204-284 285-288 289-355 356-373 374-377 378-390 391-399 400-422 423-441 442-484 22. Σχέδια, Ὑδατογραφίες, κλπ. 24. Νεοελληνική χαρακτική 23. Χαρακτικά 19ου αἰώνα – Λαϊκές λιθογραφίες – Ἀφίσες 485-494

[close]

p. 7

Tετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013, ὥρα 6.00 μ.μ. Mέρος Α´: 1-355 1. Ξένη λογοτεχνία 4 SAINT-PIERRE, J. H. Bernardin de. Διηγήματα, ἤτοι ἡ Ἰνδική Καλύβη, ἡ Λέσχη τῆς Σουράτης, Περιήγησις τῆς Σιλεσίας καί ἄλλα τινά, ἐκ τοῦ γαλλικοῦ μεταφρασθέντα ὑπό Ν. Σ. Πικκόλου, ἔκδοσις τρίτη, γνησία καί ἐπιδιωρθωμένη. Παρίσι, Firmin-Didot, 1860. 16ο, 280 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος, λίγο ὀξειδωμένα τά πρῶτα καί τά τελευταῖα φύλλα). Ἀρχικό πανί (ἐμπίεστη διακόσμηση καί τίτλος: «ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ» στό πάνω κάλυμμα, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, πρόχειρα χρωματισμένες οἱ ἀκμές). Γκίνης & Μέξας, 8129. € 50-70 5 TASSO, Torquato. Ἡ Ἱερουσαλήμ Ἐλευθερωμένη, ποίημα ἡρωικόν τοῦ Τορκουάτου Τάσσου, μεταφρασθέν ἐκ τῆς ἰταλικῆς ἐποποιΐας εἰς τήν ἁπλῆν ἑλληνικήν διάλεκτον κατά στοιχουργίαν μετά τινων ὑποσημειώσεων, παρά τοῦ Δημητρίου Γουζέλη Ζακυνθίου, πρώτη ἔκδοσις. Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1807. 8ο, 24 + 476 σ. (λείπουν οἱ χαλκογραφίες, ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, ἡ ἀφιέρωση στό Ναπολέοντα δεμένη πρίν ἀπό τόν τίτλο). Νεότερο πανί στή ράχη καί τίς γωνίες (ex-libris Στ. Καραθεοδωρῆ). Ἠλιού 1807.27, Legrand & Pernot, 760. <ὡς ἔχει> € 150-200 1 ELIOT, T. S. Ἡ ἔρημη χώρα καί ἄλλα ποιήματα, εἰσαγωγή, σχόλια, μετάφραση Γιώργου Σεφέρη. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1949. Δεύτερη ἔκδοση, περιορισμένη σέ 400 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 129 σ. Δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). Δασκαλόπουλος 20. € 80-120 2 FOSCOLO, Ugo. Scelte opere di Ugo Foscolo in gran parte inedite sì in prosa che in verso, con nuovi cenni biografici e note del Professore Giuseppe Caleffi. χ.τ., Poligrafia Fiesolana, 1835. 2 τόμοι, 12ο, XXXVI + 421 καί 448 σ. (μικρή τρύπα ἀπό ἔντομο στήν κάτω ἐσωτερική γωνία τῶν πρώτων φύλλων τοῦ πρώτου τόμου, ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Χαλκόγραφη προμετωπίδα (πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, λανθασμένες οἱ ἐνδείξεις ἀριθμοῦ τόμου). (2) € 150-200 ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΝΩΣΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ. € 80-120 3 LAMARTINE, Alphonse. Ρεγγίνα ὑπό Λαμαρτίνου, ἠθικόν μυθιστόρημα, μεταφρασθέν ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό Β. Ι. Βουρίκη. Ἀθήνα, Δ. Δράκος, 1862. 8ο, 123 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, ὀξείδωση). Κατάλογος συνδρομητῶν. Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα, ἀξάκριστο). Ἠλιού (Τετράδια X) 644, πρβ. Ἠλιού & Πολέμη (1 μόνον ἀντίτυπο, τό παρόν). 6 WIELAND, Christoph Martin. Τῶν Ἀβδηριτῶν ἡ ἱστορία, μεταφρασθεῖσα ἀπό τήν γερμανικήν γλῶσσαν [ὑπό Κ. Μ. Κούμα]. Βιέννη, Anton Haykul, 1827. 2 τόμοι δεμένα σ’ ἕναν, 8ο, κ΄ [11] + 292 καί 284 σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Κατάλογος συνδρομητῶν. Μεταγενέστερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (μικρές φθορές, ex-libris Στ. Καραθεοδωρῆ). Ἠλιού 1827.12-3, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1447. € 80-120 Δές καί τό 147. 6

[close]

p. 8

5 6 8 ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν., καί Émile LEGRAND. Les Exploits de Digénis Akritas, épopée byzantine du dixième siècle, publiée pour la première fois d’ après le manuscrit unique de Trébizonde (Collection de monuments pour servir à l’ étude de la langue néo-hellénique, nouvelle série, no. 6). Παρίσι, Maisonneuve & Cie, 1875. 8ο, CLII + 299 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, ex-libris Στ. Καραθεοδωρῆ). € 80-120 9 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος. Ἀνδρόνικος καί 7 Ἱστορία διά στίχων ἁπλῶν, περιλαμβάνουσα τόν βίον καί τάς πράξεις τοῦ μεγάλου ἄρχοντος καί σπαθαρίου Σταυράκη, καί τό αὐτοῦ θρηνωδέστατον τέλος καί τόν ἐπονείδιστον θάνατον. Βενετία, Ἑλληνική Τυπογραφία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1850. 8ο, 14 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Γκίνης & Μέξας, 5202 € 80-120 2. Nεοελληνική λογοτεχνία 10 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, Θεόδωρος Γ. Ποιήσεις, τόμος πρῶτος [δέν ἐκδόθηκε ἄλλος], περιέχων τήν δευτέραν ἔκδοσιν τῆς Χίου Δούλης, τοῦ Τίρι-Λίρι καί τοῦ Πύργου τῆς Πέτρας, βραβευθέντων κατά τούς ποιητικούς διαγωνισμούς τοῦ 1855 καί 1858. Ἀθήνα, Π. Σούτσας & Α. Κτενᾶς, 1859. 8ο, ιδ΄ + 327 σ. (ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ξυλόγραφες βινιέτες. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω (δίχρωμο) ἐξώφυλλο). Γκίνης & Μέξας, 7898. € 60-80 11 ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ, Ἀριστέα Χ. Ἄγγελος καί Βιργινία, δίπρακτον δρᾶμα. Ἀθήνα, Π. Σούτσας & Α. Κτενᾶς, 1860. 8ο, 64 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, ὀξείδωση). Κατάλογος συνδρομητῶν. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 8100. € 50-70 Ἑλένη, καί ἕτερα ποιήματα. Ἀθήνα, Α. Ἀγγελίδης, 1856. 8ο, 48 σ. (λεκές στόν τίτλο). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (λερωμένα, ἐλεύθερα). Γκίνης & Μέξας, 6859. € 40-60 7

[close]

p. 9

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 800 ἀντίτυπα. [80] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν πολύ ἀγαπητό μου / Τριαντάφυλλο / ἐγκάρδια προσφορά / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ Ἄννα τῆς ἀπουσίας. Θεσσαλονίκη, Φιλολογική, 1979. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 32 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Τριαντάφυλλο Πίττα / ἐκλεκτό πεζογράφο καί φίλο μου / πάντα μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (τοῦ Γ. Λαζόγκα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἑνωμένα χέρια. Θεσσαλονίκη, Φιλολογική, 1980. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 38 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Τριαντάφυλλο Πίττα / ἐγκάρδιος χαιρετισμός / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Καλειδοσκόπιο. Θεσσαλονίκη, Φιλολογική, 1983. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 33 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἐκλεκτό πεζογράφο καί φίλο / Τριαντάφυλλο Πίττα / πάντα μ’ ἐξαιρετική ἀγάπη / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (4) € 150-200 13 ΔΑΠΟΝΤΕΣ, Κωνσταντῖνος. Κῆπος χαρίτων, τουτέστι βιβλίον περιέχον τήν περίοδον τοῦ τιμίου Ξύλου τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τοῦ ἐν τῇ ἱερᾷ καί βασιλικῇ Μονῇ τοῦ Ξηροποτάμου, τῇ οὔσῃ ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος καί ἄλλα διάφορα, ἐκδίδοται τό πρῶτον ὑπό Γαβριήλ Σοφοκλέους, μετά προλόγου, γλωσσαρίου κλπ. Ἀθήνα 1880. 8ο, λβ΄ + 302 σ. (ὀξείδωση). Ἡ μορφή μέ 302 σελίδες, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ἐκδότη («Τῷ Σ. Ἀρχιεπισκόπῳ π. Πατρῶν / κυρίῳ Νικηφόρῳ τῷ Καλογερᾷ / μετ’ ἄκρου σεβασμοῦ. / Γ. Σ.»). Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1880.433. € 60-80 14 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης. Τό πέπλο καί τό χαμόγελο, 1958-1962. Θεσσαλονίκη 1963. 12 ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ, Ἠλίας. Ἰδιωτικά στιχουργήματα. Τεργέστη, τυπογραφεῖο τοῦ Αὐστριακοῦ Λόϋδ, 1860. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 343 σ. (χωρίς τό φωτογραφικό πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα πού ὑπάρχει σέ ὁρισμένα ἀντίτυπα, ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Μεταγενέστερη πάνινη ράχη (ex-libris Στ. Καραθεοδωρῆ). Γκίνης & Μέξας, 8250. € 60-80 16 16 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Μαργαρίτα – Εἰκόνες ἀπ’τό ἡλιοβασίλεμα. Ἀθήνα, Ἀντωνόπουλος, 1939. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [24] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («ΤΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΙΝΗ / ΜΕ ΤΙΜΗ / Ν. Κ. Βρεττάκος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό μεσουράνημα τῆς φωτιᾶς, ποιήματα, 1938-1940. Ἀθήνα, Ἀντωνόπουλος, 1940. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 40 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΙΝΗ / Μ’ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ / Ν. Κ. Βρεττάκος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα). (2) € 80-120 17 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Τά θολά ποτάμια. Ἀθήνα 1950. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 30 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ- 15 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Ὁ Ταΰγετος καί ἡ σιωπή. Πειραιάς, Τά Πειραϊκά Χρονικά, 1949. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 37 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Δυό ἄνθρωποι μιλοῦν γιά τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου. Πειραιάς, Τά Πειραϊκά Χρονικά, 1949. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 75 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό / Γιάννη Χατζίνη / Φιλικά / ΝΙΚΗΦ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα). (2) € 80-120 8

[close]

p. 10

ρωση («Γιά τό / Γιάννη Χατζίνη / μέ τή φιλία μου / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο ὀξειδωμένα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Πλούμιτσα. Πειραιάς, Τά Πειραϊκά Χρονικά, 1952. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 19 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Φιλική προσφορά / Στό Γιάννη Χατζίνη / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 80-120 18 ΓΚΑΤΣΟΣ, Νίκος. Ἀμοργός. Ἀθήνα, Ἀετός, 1943. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [40] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κ. Νάνη Παναγιωτόπουλο / τόν πιστό φίλο τῆς ποίησης / μέ τιμή / Νῖκος Γκάτσος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 250-350 18 21 ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος. Σταλακτῖται. Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, 1881. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 93 σ. (ἀρκετά ἔντονη ὀξείδωση). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο). € 30-40 20 ΔΟΥΚΑΣ, Στρατῆς. Εἰς ἑαυτόν. Ἀθήνα 1930. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, 43 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ συγγραφέα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα, ἄκοπο). € 60-80 22 19 ΓΟΝΑΤΑΣ, Ἐπαμ. Χ. Τό βάραθρο. Ἀθήνα, Πρώτη Ὕλη, 1963. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 67 σ. Προμετωπίδα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν μελετητή καί / φίλο τῶν Τεχνῶν κ. Σαματούρα / μέ πολλή ἐκτίμηση / Ε. Γονατᾶς 76»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 50-70 23 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἔλευσις. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1948. 22 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἡ ἐπιστροφή τῶν πουλιῶν. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1946. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 285 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 96 σ. (λείπει ἡ προμετωπίδα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Μιλτιάδη Σαχτούρη, / στόν ποιητή, στό φίλο, / μ’ ἀγάπη / Ν. Ἐγγονόπουλος / 46»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, σχισίματα στήν πάνω ἕνωση, λείπουν τμήματα ἀπό τή ράχη). € 300-400 9

[close]

p. 11

26 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἥλιος ὁ πρῶτος, μαζί μέ τίς παραλλαγές πάνω σέ μιάν ἀχτίδα. Ἀθήνα, Γλάρος, 1943. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 600 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 38 σ. Προμετωπίδα τοῦ Γ. Τσαρούχη (ἀναπαραγωγή χαλκογραφίας). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη). € 300-400 Τιτίκα Milliex / Αὐτά τά ποιήματα πού ἔχουν γνωρίσει / κιόλας τή συμπάθεια καί τήν ἀγάπη τους, / Ὀ. Ἐλύτης / 45», ἀκολουθεῖ ἡ ὑπογραφή τοῦ μεταφραστῆ: «Robert Levesque»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 200-300 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 43 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 200-300 26 24 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἐν ἀνθηρῷ Ἕλληνι λόγῳ. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1957. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 37 σ. Μεταξύ τοῦ τρίτου καί τοῦ τέταρτου φύλλου δεμένο λεπτό μπλέ χαρτόνι μέ κρίση τοῦ P. Eluard γιά τόν Ἐγγονόπουλο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἡ κρίση τοῦ Eluard («Nikos Engonopoulos, qui taille à vif dans la réalité. Paul Eluard») προέρχεται ἀπό ἀφιέρωση τοῦ Γάλλου ποιητῆ σέ βιβλίο πού προσέφερε στόν Ἐγγονόπουλο τό 1946. € 300-400 25 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Poèmes, texte grec – traduction et introduction de Robert Levesque. Ἀθήνα, Ἑστία, 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 450 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 101 σ. Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες, μέ μιά δίχρωμη βινιέτα τοῦ Ν. Ἐγγονόπουλου στόν τίτλο καί τό ἐξώφυλλο, ἕνα ἀπό τά 150 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Roger καί τήν 10 28 ΙΑΚΩΒΙΔΗ, Λιλή. Φωτεινές ὧρες. Ἀθήνα, Ἐκδοτικά Καταστήματα Ἀκροπόλεως, 1932. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 63 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη). [μαζί, τῆς ἰδίας:] Ἀναδρομή, ποιήματα. Ἀθήνα 1957. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 76 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου, δίχρωμα ἐπίτιτλα καί ἀρχικά γράμματα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Κύριον Ἀντρέα Μοθωνιόν / τόν λαμπρό ποιητή / ἀπό βαθύτατην ἐκτίμηση / καί ἀγάπη / Λιλή Ἰακωβίδη Σκαζίκη / 1957»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 100-150 27 ΘΕΜΕΛΗΣ, Γιῶργος. Ὠδή, γιά νά θυμόμαστε τούς ἥρωες. Θεσσαλονίκη 1949. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 25 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν ἐξαιρετική ποιήτρια / κ. Μαρία Περ. Ράλλη / Γ. Θέμελης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, λυμένη ἡ ράχη). [μαζί ἕνα δίφυλλο:] Κρίσεις καί γνῶμες γιά τήν προηγούμενη συλλογή Ὁ Γυρισμός. (2) € 60-80 29 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1916-1918). Ἀλεξάνδρεια, [1929-1933]. 30 φ. Λυτό φύλλο μέ χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων στό τέλος, αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου, αὐτόγραφες διορθώσεις σ’ ἕνα ποίημα (φ. 20) καί στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 21 φύλλων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδωμένα). Σαββίδης Γ8. € 400-600

[close]

p. 12

30 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη, 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 191 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ. Πανί τοῦ Ἐλευθερουδάκη (σύνθεση τοῦ Γανιάρη μέ ἐνσωματωμένο τόν τίτλο στό πάνω κάλυμμα, ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο). € 300-400 31 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ν. Μαραμποῦ, δεύτερη ἔκδοση. Ἀθήνα, Α. Καραβίας, 1947. 60 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Σπ. Βασιλείου). € 80-120 30 33 ΚΑΡΥΔΗΣ, Νίκος. Ποιήματα. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1957. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 85 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Ἀνδρέα Μοθωνιό / μέ φιλικά αἰσθήματα / Νῖκος Καρύδης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 50-70 34 ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ, Νίκος. Ὁ ἥρωας τῆς Γάνδης (μυθιστόρημα). Μόντρεαλ, Λωτοφάγος, 1967. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα. 351 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Κυρία Νίκου Καζαντζάκη, / μέ θερμές εὐχές γιά τό 1968 / καί μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς, / Νίκος Καχτίτσης / 7/1/68»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 80-120 35 32 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ. Τό νερό τῆς βροχῆς. Ἀθήνα, Ἀετός, 1950. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 118 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν κ. Ἰωάννα Μπογέα / φιλικότατα / Μ. Καραγάτσης / 1-1-50»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, χαλαρωμένη ἡ ράχη). € 40-60 35 ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ, Νίκος. Τό ἐνύπνιο. Θεσσαλονίκη 1960. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350 ἀντίτυπα. 40 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου (ἀναπαραγωγές παλιῶν ξυλογραφιῶν). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ ἐξώστης. Ἀθήνα, Πρώτη Ὕλη, 1964. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα. 123 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 60-80 11

[close]

p. 13

δέσεις). Legrand & Pernot, 1891, Γκίνης & Μέξας, 7091, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 506. € 150-200 39 [ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ, Σωτήρης] «ΠΑΡΝΗΣ, Ἀλέξης». Εἶμαι μαχητής τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ (σελίδες ἀπό πολεμικό ἡμερολόγιο). [Πρέσπες, τυπογραφεῖο τοῦ Δημ. Στρατοῦ], 1949. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 55 σ. (λεκές ἀπό νερό στά πρῶτα φύλλα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 50-70 38 12 38 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ἀνδρέας. Τά μυστήρια τῆς Κεφαλονιᾶς, ἤ σκέψες ἀπάνου στήν οἰκογένεια, στή θρησκία καί στήν πολιτική εἰς τήν Κεφαλονιά. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1856. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 69 + 77 + β΄ + 91 σ. (ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λείπει τμῆμα της, χαλαρωμένες οἱ συν- 37 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ἀνδρέας. Στιχουργήματα διάφορα, ἐκδοθέντα ἐπιμελείᾳ καί ἐνεργείᾳ φιλομούσων τινῶν νέων. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1872. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, γ΄ + 232 σ. (ἐπιδιορθώσεις σέ κάποια φύλλα, λερωμένο ἀντίτυπο). Πάνινη ράχη (φθορές). Legrand & Pernot, 2864, Ἠλιού & Πολέμη, 1872.629. € 60-80 36 ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, Ναπολέων. Τά ποιήματα, πρώτη ἐπιλογή. Ἀθήνα, Πυρσός, 1939. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 82 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 80-120 40 ΜΑΤΣΑΣ, Ἀλέξανδρος. Κροῖσος, ἔμμετρον δρᾶμα εἰς πράξεις τρεῖς. Ἀθήνα 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 84 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ ποιητῆ), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ποιητή / Ἀντρέαν Μοθωνιόν / μέ φιλικάς ἀναμνήσεις / Ἀλέκος Μάτσας / 22. 3. 64»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). € 40-60 41 ΜΟΘΩΝΙΟΣ, Ἀνδρέας. Στίλβη. Ἀθήνα 1948. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 29 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Γ. Τσαρούχη), ἕνα ἀπό τά 25 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου σέ χαρτί σπάρτο κρέμ ἑλληνικό, ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν ποιητή καί τό ζωγράφο, ἡ προμετωπίδα ἐπιχρωματισμένη μέ τό χέρι. Δέρμα τῶν Α. & Α. Γανιάρη (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο). € 80-120 42 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Ἡ ζωή ἐν τάφῳ (χερόγραφα πού βρέθηκαν μές τό γελιό τοῦ λοχία Ἀντώνη Κωστούλα). Μυτιλήνη 1924. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, 303 σ. Πανί. Πρωτοτυπώθηκε σέ συνέχειες στήν ἐφημ. Καμπάνα τῆς Μυτιλήνης, στούς συνδρομητές τῆς ὁποίας δόθηκε ἀπό ἕνα ἔντυπο δωρεάν. € 150-200 43 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Ὁ ἀργοναύτης. Ἀθήνα, Κασταλία, 1936. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 194 σ. (λείπει τμῆμα ἀπό τό πρῶτο

[close]

p. 14

(λευκό) φύλλο). Μέ εἰκονογράφηση Εὐθ. Παπαδημητρίου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Μικρές φωτιές, ποιήματα καί τραγούδια. Ἀθήνα, Ι. & Π. Ζαχαρόπουλος, 1942. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 70 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 100-150 44 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Διηγήματα. Μυτιλήνη 1928. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 115 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Α. Πρωτοπάτση, ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). € 80-120 46 ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ, Δημήτρης. Οὐσίες (ἀνάτυπο «Πρώτης Ὕλης»). Ἀθήνα 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 171 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 22 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Οὐσίες, β. Ἀθήνα, Πρώτη Ὕλη, 1961. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 171 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 25 σ. Λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο. (2) € 50-70 47 ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ, Δημήτρης. Τό παράθυρο. Ἀθήνα 1955. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [12] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό φίλο ποιητή / ΝΙΚΗΦ. ΒΡΕΤΤΑΚΟ / μέ ἀγάπη κι’ ἐχτίμηση / Δ. Παπαδίτσας / Σεπτ. ’55»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων τό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἐναντιοδρομία. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις τῶν Φίλων, 1977. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 55 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἐξαιρετικό ποιητή καί φίλο / Μηνά Δημάκη / μέ φιλία / Δ. Π. Π.»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 100-150 45 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος. Τά τρία καρφιά (μυθιστόρημα). Κύπρος 1948. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 331 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς νέας μου φίλης / Ζωῆς Καραβίδα / Ν. Νικολαΐδης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 80-120 49 ΠΟΛΕΜΗΣ, Ἰωάννης. Ἑσπερινός. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, χ.χ. [π. 1930]. 143 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν καλό μου φίλο / Ν. Καργαδούρη / Ἰ. Πολέμης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, μεταγενέστερη ταινία χαρτιοῦ στή ράχη). € 40-60 50 ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Θυρωρεῖο. Ἀθήνα, Κέδρος, 1976. 113 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ Ἀντρέα Μπελεζίνη / Φιλικά / Γιάννης Ρίτσος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 51 ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Τό ἐμβατήριο τοῦ ὠκεανοῦ. Ἀθήνα, Γκοβόστης, [1940]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 33 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 50-70 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 125 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («ἀφιερωμένο σ’ ἕναν / ἀπροσδόκητο φίλο, / Π. Παπατζώνης»). Δερμάτινη ράχη. € 60-80 43 48 ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ, Τ. Κ. Ἐκλογή Α΄. Ἀθήνα, Κασταλία, 1934. 13

[close]

p. 15

55 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Μήτηρ Θεοῦ, τό κείμενο μέ μετάφραση καί εἰσαγωγή [στά γαλλικά] τοῦ Robert Levesque. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἄλφα Ι. Σκαζίκη, 1944. 4ο, 61 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, τίτλοι στά ἑλληνικά καί γαλλικά, ξυλόγραφα ἀρχικά γράμματα τοῦ Σπ. Βασιλείου, ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ Ν. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, μέ ἰδιόχειρες ἀφιερώσεις («Τοῦ Νίκου Ἐγγονόπουλου / μ’ Ἀγάπη, / Ἄγγελος Σικελιανός» καί «Au poète / Nicos Engonopoulos / dont l’ atelier est un refuge / où j’ ai cueilli en l’ écoutant, / parmi ses toiles, / bien de trésors... / son ami / Robert Levesque»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 500-700 55 Ἐγγονόπουλου / μ’ Ἀγάπη, / Ἄγγελος Σικελιανός»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 400-600 53 ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Κίχλη. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1947. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 25 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, λυμένη ἡ ράχη). Δασκαλόπουλος 19. € 250-350 54 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Ὁ Χριστός στή Ρώμη, τραγωδία. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἄλφα Ι. Μ. Σκαζίκη, 1946. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 107 σ. ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ Ν. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ Νίκου 52 ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ, Πλάτων. Τό φλογισμένο ράσο. Ἀθήνα 1911. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 115 σ. Εἰκονογραφημένος τίτλος, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Του Ναπ. Λαπαθιωτη / με τιμη / και / αγαπη / Πλ. Ροδοκανακης»). Δέρμα τῶν Α. & Α. Γανιάρη (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο). € 80-120 56 ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Τάκης. Ἡ γνωριμία μέ τόν Μάξ. Ἀθήνα 1956. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀντίτυπα. 23 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κριτικό / Κον Γιάννη Χατζίνη / μέ βαθύτατη ἐκτίμηση Τάκης Σινόπουλος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 14 58 ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας. Τό τρίτο στεφάνι, μυθιστόρημα. Ἀθήνα 1962. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 235 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Καίτη μας / Μέ φιλία / Κ. Ταχτσῆς / Ἀθ. ’65»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, περίβλημα (μικρές φθορές). € 150-200 57 ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. Ἅπαντα τά εὑρισκόμενα, μετά προλόγου περί τοῦ βίου καί τῶν ἔργων τοῦ ποιητοῦ ὑπό Κωστῆ Παλαμᾶ (Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ παράρτημα ἀρ. 11). Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1901. ξβ´ + 352 σ. Μέ 5 φωτοτυπικές ἀναπαραγωγές ἔργων τῶν Γ. Ἰακωβίδη καί Ν. Γύζη. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης στή ράχη καί τίς γωνίες (μικρές φθορές, ex-libris Στ. Καραθεοδωρῆ). € 80-120

[close]

Comments

no comments yet