Ročenka 2013-2014

 

Embed or link this publication

Description

brozura o skole SOS sv. Robotnika

Popular Pages


p. 1

ROČENKA 2013/14 INFO SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline

[close]

p. 2

Informácie o škole Saleziánsky duch Niekoľkokrát sa mi už stalo, že ľudia, ktorí navštívili našu školu, mi pri odchode povedali: „Máte tu v škole inú atmosféru. Vidieť, že tu vanie iný duch!“. Vždy, keď som sa ich spýtal v čom vidia iného ducha, dostal som tieto odpovede: „Vaši pedagógovia sa ináč rozprávajú so žiakmi, ste bezprostrední, veselí a voláte ich po mene; žiaci sú úctiví a slušní, vládne tu optimistická a rodinná nálada a vidno, že to je veriace prostredie...“ Poviem úprimne, niekedy to ja sám neviem u nás nájsť, ale keď to vravia ľudia „zvonku“ asi na tom niečo bude. Atmosféra alebo duch školy je niečo, čo sa nedá prikázať, určiť a za pár dní aj mať. Nie je to niečo, čo dokážeš hneď namaľovať alebo zariadiť. Je to niečo, čo vytvárajú všetci alebo aspoň väčšina a je jedno či už vedome, alebo nevedome. Niečo, čo tu bolo už pred pár rokmi a dúfame, že zostane aj po nás. Tejto atmosfére my hovoríme spiritualita alebo duchovnosť. Tie prvky, ktoré na nás ľudia vidia, sú prvky saleziánskej spirituality a ja sa len teším, že to nemusím vysvetľovať a oni to u nás sami zbadajú a vycítia. Myslím si, že práve toto je to najkrajšie v našej škole. Napriek nedostatkom, ktoré tu určite sú, je tu niečo, čo svojím prístupom tvoríme my všetci (saleziáni, pedagógovia, žiaci, rodičia...) a to je saleziánsky duch školy. Vďaka Vám za to! Sám don Bosco by sa tomu určite tiež radoval! Aj preto v tomto školskom roku 2013/14 sa to budeme snažiť v nás ešte viac rozvíjať. Všetkým Vám držím palce nielen v škole, ale aj v osobnom živote! Viliam Riško SDB riaditeľ školy 2

[close]

p. 3

SoŠ sv. Jozefa Robotníka Zamestnanci Informácie o škole HORNÝ RAD: Ing. Igor Pažický, Mgr. Marek Žifčák, Mgr. Michal Sventek, Ing. Vladimír Běhálek, Mgr. Marián Troskovič (ZRŠ TV), Mgr. Jozef Sivek SDB, Ing. Stanislav Čelko (ZRŠ TV), Ing. Tomáš Ondrovič, Peter Pilko STREDNÝ RAD: Matúš Kušnír, Mgr. Maroš Leškovský SDB, Ing. Radoslav Jurko, Štefan Šúplata, Ján Drgoň SDB, Ing. Jana Funtíková, Martin Petráš, Ing. Ján Adamčík, Ing. Juraj Vojtáš, Ing. Marián Kvasnica, Anton Kutliak, Mgr. Peter Dubiel, Ing. Daniel Imriška SDB, Jozef Olbert, Eva Horníková, Pavol Bielik, Mgr. Miroslav Kaleta, Marián Lisko, Mgr. Jaroslav Šebeš, Juraj Lisko, Marek Kajaba, Ing. Martin Pňaček, Ing. Anton Marec, Ľubomír Praznovec, Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Petra Kostiková, Emília Kajabová, Ing. Mária Hrúzová, RNDr. Natália Hrtusová, Mgr. Monika Albertová, Mgr. Darina Chromčáková, Mgr. Katarína Krupová, Ing. Beáta Jurková, Mgr. Anna Troskovičová, Ing. Ján Holubčík SDB, Miroslav Brodňan, Mgr. Igor Pecha SDB (ZRŠ PV) Sviatok sv. Dona Bosca + 3T 31. január je deň, kedy slávime sviatok dona Bosca. Tento rok sme ho oslávili veľmi radostne. Po slávnostnej sv. omši sme sa stretli v telocvični. Tam nás čakali zabávači z 3T (Tri tvorivé tvory). Svojím vystúpením nás veľmi pobavili a rozosmiali. Zapojili sme sa aj my. Don Bosco sa určite tešil s nami... 3

[close]

p. 4

Informácie o škole SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA V ŽILINE ZABEZPEČUJE KVALITNÚ VÝUČBU V TROJ A ŠTVORROČNÝCH ODBOROCH. KLADIE DÔRAZ NA VÝCHOVU, ODBORNÉ VEDOMOSTI A JAZYKOVÚ PRÍPRAVU. Podmienkami prijatia do školy je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. V rámci praktického vyučovania žiaci získajú základné pracovné návyky, zručnosti a skúsenosti v danom odbore. Súčasťou školy je aj školský internát. Jeho cieľom je výchovná starostlivosť v čase mimo školského vyučovania v duchu preventívneho systému dona Bosca. Zriaďovateľom školy sú Saleziáni dona Bosca - Slovenská provincia. ADRESA: SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina TELEFÓN: 041 / 723 41 02 KÓD: 653007 E-MAIL: sos@sdb.sk WEB: www.sos.sdb.sk IČO: 00652512 DIČ: 2020639159 Č.Ú.: 4260026918 / 3100 Sberbank, pob. Žilina Poslanie školy Dospievajúcim mladým z celého Slovenska slúžime p ro s t re d n í c t vo m pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy. 4 Hodnoty školy 1. Viera, odbornosť a celkový rozvoj žiakov. 2. Saleziánska výchova založená na preventívnom systéme a asistencii. 3. Rodinné prvky (vzájomná dôvera a otvorenosť, pozorný a ľudský prístup k žiakom). 4. Zdravá náročnosť... 5. Spoluzodpovednosť, profesionálny rast pedagógov. 6. Spolupráca s rodičmi a s exallievmi (absolventmi školy). 7. Príjemné a výchovné prostredie. Vzdelávanie v ÚVTOS V Ústave pre výkon trestov odňatia slobody mladistvých (ÚVTOS) v Sučanoch sa konali záverečné skúšky v odbore maliar. Výučný list pomôže chlapcom úspešnejšie sa začleniť do života. Sučany

[close]

p. 5

Informácie o škole Štúdium TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY MALIAR AUTO DĹŽKA VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY: 3 roky DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list OPRAVÁR MURÁR ŠTVORROČNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR GRAFIK DĹŽKA VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY: STOLÁR 4 roky maturitné vysvedčenie DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ: DVOJROČNÉ NADSTAVBOVÉ ODBORY STAVEBNÍCTVO NÁBYTKÁRSKA DOPRAVNÁ DREVÁRSKA A DĹŽKA VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY: 2 roky DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ: VÝROBA PREVÁDZKA maturitné vysvedčenie 5

[close]

p. 6

Autoopravár Junior Castrol 2013 Celoslovenské finále Súťaž v kategórii automechanik vyhral žiak Tomáš Jaroš a žiak Blažej Kováč skončil na 6. mieste. V kategórii autoNaši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky v celoslovenskom finále súťaže Autoopravár junior Castrol 2013. lakovník zvíťazil Miroslav Dubec. Žiakom blahoželáme k víťazstvu a želáme mnoho šťastia v ďalších súťažiach. Súťaže Táto súťaž je organizovaná Cechom predajcov a autoservisov SR. V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 47 škôl a 1365 žiakov zo Slovenska. Celkovým víťazom sa stal náš žiak Tomáš Jaroš a v odbore autokarosár sa nám podarilo zvíťaziť zásluhou žiaka Miroslava Dubca. KIA Innovation Award Súťaž je zameraná na podporu inovatívnych študentských projektov. Nám sa podarilo získať prvé miesto. Víťazným projektom bolo elektronické ovládanie ventilov spaľovacieho motora. Projekt realizovali študenti Tomáš Červinka a Michal Toman pod vedením majstra odbornej výchovy Antona Kutliaka. 6

[close]

p. 7

Súťaže Študentské projekty Už po 4-krát sa naši žiaci prebojovali do finále československej súťaže ŠTUDENTSKÉ PROJEKTY firmy Špinar-software s. r. o. Školu reprezentovali žiaci Martin Trnovec a Dominik Hricko. Vyhodnotenie súťaže za účasti odbornej poroty, predstaviteľov mesta a zástupcov sponzorov prebehlo na zámku v Bystřici. Martin Trnovec získal v stavebnej kategórii s prácou „drevený stĺpový kostol“ 1.miesto a v súťaži zručnosti 3.miesto. Súťaž Mladý stolár Nultý ročník súťaže bol organizovaný v našej škole. V teoretickej časti stolári preukázali vedomosti a v praktickej zhotovili stolík pod kvety. Pozvanie prijalo päť stredných škôl zo Žilinského kraja. Víťazom sa stal náš žiak Tomáš Hrošovský. Súťaž murárov Súťaž sa uskutočnila v SOŠ stavebná v Žiline. Nás reprezentovali žiaci Vladimír Hrošo a Ján Dikoš, ktorým chýbalo 0,5 boda k dosiahnutiu tretieho miesta. Hviezdoslavov Kubín Do školského kola Hviezdoslavovho Kubína sa zapojilo 20 chlapcov, ktorí predviedli svoje umenie v prednese poézie a prózy. 7

[close]

p. 8

Top akcia roka Don Bosco medzi nami Pri príležitosti 200. výročia narodenia dona Bosca putujú relikvie po celom svete. Nevynechali ani Žilinu. Na Slovensko prišli v čase od 11. - 30. apríla 2013. Mladí ľudia zo všetkých saleziánskych stredísk mali možnosť stretnúť sa s týmto výnimočným svätcom, vzdať mu úctu a vyprosiť si množstvo milostí. Škola pre nich pripravila zaujímavý program, ktorého sa mohli zúčastniť aj žiaci našej školy. Okrem nich sme privítali vyše 1200 žiakov z okolitých základných a stredných škôl. Na rôznych stanovištiach sa mohli oboznámiť so životom dona Bosca a nakoniec sa osobne stretnúť s jeho relikviami. Každého z nás sa dotkol osobitným spôsobom a zanechal v srdci hlboký dojem. Naši žiaci boli aktívne zapojení nielen do organizačných príprav, ale aj do celonočnej adorácie. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali aj gospelový koncert a mládežnícku akadémiu o donovi Boscovi. Putovanie po Slovensku pokračovalo ďalej. Všetci doteraz zažívame neuveriteľné ovocie jeho prítomnosti medzi nami. 8

[close]

p. 9

Top akcia roka Don Bosco s exallievmi Pri príležitosti pobytu relikvií dona Bosca na Slovensku sa stretla aj skupina exallievov. Spoločne strávili pár chvíľ. Pred príchodom relikvií si porozprávali zážitky zo života. Na obed sa posilnili chutným gulášom. Program bol spestrený piesňami a spevom Petra Bažíka. Don Bosco prezúva pneumatiky Don Bosco nechodí po svete pešo, preto mu mohli žiaci školy preukázať praktické zručnosti. Potom, ako sa don Bosco stretol so žiakmi na sv. omši, sa jeho transportný oddiel pozostávajúci z dvoch dodávok presunul do školských dielní. Tam sa podrobil kompletnému prezutiu a vyváženiu kolies. Na prezúvaní sa podieľali žiaci druhého ročníka. Pod odborným vedením majstrov sa im úspešne podarilo urobiť túto službu pre dona Bosca. Žiaci si ako spomienku nakoniec urobili aj spoločnú fotografiu. 9

[close]

p. 10

Fotografie tried I.B - autoopravár 2013 I.A - autoopravár, murár I.A HORNÝ RAD: Jakub Bucha, Lukáš Čičút, Roman Šebeňa, Ivan Horváth, Filip Hodas, Matej Bucha STREDNÝ RAD: Mgr. Jozef Sivek (MOV), Štefan Šuplata (VYCH), Martin Petráš (VYCH), Peter Pilko (MOV), Mgr. Peter Dubiel (MOV), Martin Chrachala, Ladislav Valchoň, Jakub Michalec, Jozef Greguš, Dávid Králik, Viktor Kuľka, Dušan Bross, Michal Gábriš, Lukáš Lodňánek, Ing. Radoslav Jurko (TU), Pavol Bielik (MOV), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Dávid Ťažký, František Maslík, Samuel Vallo, Matúš Kohút, Ján Tadeáš Drinka, Matúš Macura, Ivan Šikula, Róbert Babnič CHÝBAJÚCI: Michal Chmeliar I.B 10 HORNÝ RAD: Matej Bízik, Štefan Kučera, Dominik Filo, Radoslav Čelko, Kristián Chlup, Miroslav Škrobák STREDNÝ RAD: Štefan Šuplata (VYCH), Martin Petráš (VYCH), Mgr. Peter Dubiel (MOV), Miroslav Badura, Michal Pavlech, Dávid Studený, Lukáš Matúš, Tomáš Bukovan, Marián Herman, Adam Rarko, Mgr. Jozef Sivek (MOV), Matúš Valo, Peter Pilko (MOV), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Ing. Martin Pňaček (TU) DOLNÝ RAD: Kristián Sabela, Lukáš Beňuš, Jakub Kresán, Marek Hudek, Damián Frnka, Rastislav Dolník, Matúš Muráň

[close]

p. 11

Fotografie tried 2013 autoopravár - I.C autoopravár, stolár - I.D I.C HORNÝ RAD: Daniel Cigánik, Kristián Popelka, Marek Kudelčík, Andrej Michalčík, Andrej Hricko, Pavol Bulák STREDNÝ RAD: Štefan Šuplata (VYCH), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Martin Petráš (VYCH), Lukáš Podmaninec, Daniel Mandáček, Dávid Hodas, Erik Komada, Patrik Frolo, Jozef Neveďal, Dávid Hrubý, Dominik Sámel, Ing. Igor Pažický (TU), Peter Pilko (MOV), Mgr. Peter Dubiel (MOV), Mgr. Jozef Sivek (MOV) DOLNÝ RAD: Mikuláš Hložný, Jaroslav Dubovický, Pavol Možješ, Martin Lieskovský, Tomáš Sochuliak, Peter Poláček I.D HORNÝ RAD: Ján Vároš, Ladislav Tereštík, Tomáš Ševčík, Lukáš Bernát, Andrej Sobola, Mário Kočalka STREDNÝ RAD: Mgr. Jozef Sivek (MOV), Štefan Šuplata (VYCH), Martin Petráš (VYCH), Peter Pilko (MOV), Branislav Kavecký, Michal Majtán, Marek Moško, Ľuboš Malík, Filip Zuziak, Štefan Zajac, Dávid Bartek, Tomáš Mário Peregrim, Mgr. Peter Dubiel (MOV), František Zsiros, RNDr. Natália Hrtusová (TU), Marek Kajaba (MOV), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Pavol Padúch, Krištof Chmeliar, Ivan Buranda, Samuel Sobola, Adam Hanuliak, Rastislav Bugaj, Tomáš Mihalák, Adam Kavecký, Gabriel Thinschmidt 11

[close]

p. 12

Fotografie tried 2013 II.A - stolár II.B - autoopravár - mechanik II.A HORNÝ RAD: Lukáš Ďuríček, Patrik Jánošík, Marián Šucha, Jakub Lacúch, Martin Pažický STREDNÝ RAD: Patrik Kreana, Ing. Mária Hrúzová (TU), Lukáš Mikolka, Jakub Kráľ, Marek Niník, Lukáš Sojka, Miroslav Zgút, Marián Lutišan, Jozef Olbert (MOV), Marek Kajaba (MOV), Ľubomír Práznovec(MOV), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Marek Murárik, Štefan Čelko, Rastislav Fulka, Matúš Vantúch, Ján Chlebík, Ľubomír Šugár II.B 12 HORNÝ RAD: Juraj Hodas, Denis Ožvalda, Pavol Králik, Michal Janoviak, Tomáš Pekný STREDNÝ RAD: Miroslav Brodňan (MOV), Ing. Jana Funtíková (TU), Patrik Matúš, Jozef Bittó, Peter Kardoš, Dávid Slíž, Peter Pekara, Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH) DOLNÝ RAD: Roman Nagy, Filip Palárec, Erik Grűlling, Patrik Poliak, Marek Ilenčík CHÝBAJÚCI: Štefán Gašpierik

[close]

p. 13

Fotografie tried 2013 autoopravár - mechanik - II.C autoopravár - elektrikár, lakovník - II.D II.C HORNÝ RAD: Denis Poliaček, Jakub Fulier, Jaroslav Koleda, Milan Židek, STREDNÝ RAD: Mgr. Marek Žifčák (TU), Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Viktor Pariža, Ľubomír Hodoň, Jakub Škuták, Kristián Štica, Andrej Koleják, Ladislav Muchý, Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Anton Kutliak (MOV) DOLNÝ RAD: Jakub Šimko, Štefan Kramár, Jozef Noga, Peter Janík, Martin Harvánek II.D HORNÝ RAD: Samuel Jamrich, Marián Paluga, Michal Sedliak, Ľubomír Procházka, Ján Jelínek, Erik Žucha STREDNÝ RAD: Ing. Tomáš Ondrovič (TU), Juraj Lisko (MOV), Mgr. Igor Pecha SDB (ZRŠ PV), Emil Glos, Tomáš Repkovský, Peter Horník, Lukáš Jurčišin, František Hricko, Juraj Bartoš, Matej Dorinský, Andrej Furiel, Branislav Petrek, Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Michal Goruška, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH) HORNÝ RAD: Radim Kardoš, Dominik Hubočan, Matej Mrvečka, Peter Komačka, Marek Bela, Pavol Uhlárik 13

[close]

p. 14

Fotografie tried III.A - stolár 2013 III.B - autoopravár - mechanik III.A HORNÝ RAD: Ing. Daniel Imriška SDB, Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Martin Zadňančin, Matúš Michalec, Vladimír Hujčák, Erik Bučo, Michal Šimulák, Martin Šutek, Ing. Marián Kvasnica (TU), Jozef Olbert (MOV),Ľubomír Práznovec(MOV) DOLNÝ RAD: Miroslav Fekete, Matej Vršanský, Roman Bucha, Radoslav Maslík, Martin Svrček III.B 14 HORNÝ RAD: Peter Vrábeľ, Filip Múdry, Filip Kasman, Ján Brundza, Mário Sotolár, STREDNÝ RAD: Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Ing. Vladimír Běhálek (TU), Miroslav Brodňan (MOV), Patrik Rebeťák, Tomáš Balvoň, Martin Jasenovský, Jakub Králik, Maroš Kráľ, Marián Hanuliak, Rastislav Hulinko, Ján Mihalec, Ján Smieško, Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Ján Tepličanec, Ivan Švancár, Vladimír Solodov, Jakub Imrišek, Richard Malý, Miroslav Facek CHÝBAJÚCI: Jozef Uhlárik

[close]

p. 15

Fotografie tried 2013 autoopravár - elektrikár, mechanik- III.C autoopravár - lakovník, murár - III.D III.C HORNÝ RAD: Marek Halača, Martin Minár, Michal Ďurčo, Samuel Horník, Peter Bohdal, Michal Kasman STREDNÝ RAD: Mgr. Darina Chromčáková (TU), Jakub Papán, Anton Kutliak (MOV), Juraj Lisko (MOV), Ján Synák, Martin Krnáčik, František Badura, Adrián Mikulík, Ján Mažgút, Jakub Mravec, Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLNÝ RAD: Ivan Repkovský, Matej Mikula, Dominik Pňaček, Milan Hablák, Dominik Pajtinka, Matúš Turan, Lukáš Pekara CHÝBAJÚCI: Martin Kvočka III.D HORNÝ RAD: Jakub Sobola, Patrik Buday, Tibor Papánek, Pavol Mitaš, STREDNÝ RAD: Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Mgr. Michal Sventek (TU), Braňo Paučin, Pavol Mäsár, Juraj Lednický, Martin Buda, Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Pavol Bielik (MOV) DOLNÝ RAD: Matej Remenec, Patrik Kmeť, Adam Jurčo, Martin Sedliak, Michal Hrnko CHÝBAJÚCI: Daniel Pekara, Maroš Gaňa, Denis Habrún, Matúš Grofik, Tomáš Judák 15

[close]

Comments

no comments yet