Runskriften 2012 December

 

Embed or link this publication

Description

Runskriften 2012 December

Popular Pages


p. 1

Informationsblad för bostadsrättsföreningen Tibble. December Årgång 42 2012 Styrelsen informerar Tibble vävstuga Pepparkaksbakning Coop Konsum Tibble 30 grader i november

[close]

p. 2

RUNSKRIFTEN Aktuella adresser och telefonnummer Bostadsrättsföreningen Tibble Styrelsen Hjortronvägen 81 Ordf: Sekr: Inger Stolth Lillemor Berglin Tel. 581 741 81 Ha 42 Ha 52 Rö 1 Rö 33 Rö 33 Ledamot utsedd av HSB Stockholm: Gunilla Pettersson Ersättare: Birgitta Björnlund Margareta Gabrielsson Åsa Bergkvist Ledamot: Siv Rönnholm tibble@bredband.net Ha 52 Rö 33 Rö 9 Ha 86 Vice ordf: Leif Karnhag Vice sekr. Margareta Gabrielsson Studieorg: Aihie Osarenkhoe En representant för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri måndag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden. Lokalutlånare Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: Jenny Börlin Andersson Ha 98 Tel. 581 741 17 Aktivitetsvärdar: Sammankallande Jenny Börlin Andersson Ha 98 Tel. 581 741 17 Föreningar TIBBLE PENSIONÄRSKLUBB Hallonvägen 32 Ordf: Karin Nyström Ha 90 Tel. 581 704 94 tibble.pensionarsklubben@bredband.net TIBBLE SNICKARKLUBB Hjortronvägen 95 Ordf: Lennart Johannesson Tel. 581 716 07 TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING Kristallstigen 3 Ordf: Ulla Nyland Tel. 581 659 51 TIBBLE VÄVSTUGA Hjortronvägen 21 Ordf: Inga-Britt Söderlind Ha 54 Tel. 581 713 39 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB Hallonvägen 18 Ordf: Roy Westin Tel. 581 707 41 www.hsb.se/stockholm/tibble Här kan du hitta ytterligare information om vår bostadsrättsförening. Sida 2

[close]

p. 3

RUNSKRIFTEN Så var den här igen…vintern! Tänk att den kom till slut med sin gnistrande vita snö. Vips så var den grå november borta och snabbt kom där fram pulkaåkandes barn (och föräldrar) svischande ner för den vita backen. Snön och det ljus den ger måste väl ändå vara det härligaste med vintern, ja förutom tomten då förstås, om alla barn får tycka till. Själva har vi i min familj bestämt att det blir inga julklappar till de stora i år, det blir bara barnen som får. Men jag gråter inga krokodiltårar för det, det där med paket, visst kan det vara skoj, men det härligaste och goaste med julen är väl ändå att bara få vara och njuta av att vara med familj och vänner. Laga god mat tillsammans, ta promenader en kylig soligt vintrig decemberdag för att sen komma in och värma sig med lite fika. Fika ja, har ni passat på och besöka någon av alla de aktiviteter som aktivitetsvärdarna anordnar? Om ni inte har det tycker jag att ni ska bege er dit för att prova. Där bjuds det många gånger på fika, både för stora och för små. Musik och dans blir det också en och annan gång, eller varför inte ha lite hjärngymnastik i form av tipspromenader?! Här i Brf Tibble händer det massor, mest hela tiden. Och det är ju lite därför vi finns här, vi på redaktionen för att sprida budskapet att det händer en hel del, här i vår förening och i Kungsängen. Så välkommen till december och vårt julnummer. Trevlig läsning! // Åsa Redaktionens sida Innehållsförteckning: 2 3 4-9 10-13 14-15 16-17 18-19 20 21 22-23 24 25 26-29 30-31 Aktuella adresser och telefonnummer Redaktionens sida Styrelsens informerar Tipspromenadfrågor Coop Konsum Tibble Pepparkaksbakning Bastun & Föreningarna Besök hos Tibble vävstuga Valberedningen Info om isbanor & skidspår Facit för höstens tipspromenad Information från HSB—julmeddelande 30 grader i november Barnens sida &Information från HSB Runskriften Brf. Tibbles informationsblad utkommer 4 ggr./år Redaktion: Fredrik, Gerd, Åsa Fredrik Windahl Gerd Stårner Sida 3 Hj 73 Hj 55 Ansvarig utgivare: Inger Stolth Åsa Lovén Rö 41

[close]

p. 4

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Styrelsen informerar Parkeringsplatser Efter införande av avgift för besökande och krav på parkeringstillstånd för boende har resultatet blivit som många har önskat. Vi har blivit av med objudna gäster från omkringliggande områden, och våra parkeringar kan inte längre utnyttjas för långtidsparkering av bilar som inte är i trafik. Tidigare hade styrelsen ett omfattande arbete att bevaka och upptäcka och få bort avställda bilar som ofta inte ens tillhörde någon boende i området. I samband med allmän utdelning av parkeringstillstånd har styrelsen initialt hanterat detta arbetet, men för att öka tillgängligheten för våra medlemmar, så kommer vi att flytta all hantering av parkeringstillstånd till vårt förvaltningskontor vid Tibble Torg. Detta gäller från och med den 3:e december 2012. Viktigt att tänka på är att våra parkeringar och garage är avsedda för bilar i trafik. I detta nummer av Runskriften på sidan 8 publicerar vi de nya parkeringsreglerna i sin helhet. Sophantering Som vi tidigare har informerat om så kommer vi att tvingas stänga våra sopnedkast. Föreningen har beställt djupbehållare typ Molok som kommer att placeras/grävas ner vid parkeringarna. Troligen kommer detta att innebära att vi får flytta på MC-parkeringarna och i vissa fall också ta bort en del träd. På varje parkering kommer det att finnas en stor behållare för hushållssopor och en lite mindre för matavfall. Enligt de besked som föreningen har fått av entreprenören så kommer arbetet att starta i december, men vi har inte i dagsläget fått någon prognos på när det ska vara klart. Sopnedkasten kommer att rengöras och pluggas igen, och vi har talat om att ev kunna erbjuda utrymme för förvaring av barnvagnar i de gamla soprummen. Fortlöpande information kommer att ges på anslagstavlorna Sida 4

[close]

p. 5

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Styrelsen informerar Förpackningsindustrins återvinningsstationer I dagsläget finns det tre återvinningsstation inom området men det är osäkert hur det blir i framtiden. Från kommunen, som har möte med förpackningsindustrin den 10 december, har vi fått besked att de hoppas kunna ge oss information därefter. Föreningen anser att det är angeläget för alla medlemmar att det är enkelt att sortera och att återvinningsstationerna finns på ett bekvämt avstånd, men det är tyvärr inte föreningen som bestämmer. När ska man ringa vårt jour-nummer? Till jouren ringer man vid katastrof-fall, d v s om något händer som fordrar en omedelbar insats. T ex vattenläcka. Föreningen har lämnat direktiv till Securitas för att förebygga onödiga utryckningar, men det är också viktigt för oss medlemmar att tänka oss för innan vi ringer. Om vi ringer i ”onödan” så riskerar man också att bli debiterad kostnaden för utryckningen som oftast ligger på ca 1.500 - 2.000 SEK. Om man t ex inte kommer in i tvättstugan så kan det vara en olägenhet men det är ingen katastrof. Om detta händer t ex på en helg så kan du prova att få kontakt med någon i styrelsen som kan hjälpa till att låsa upp. Felanmälan i tvättstugan Våra tvättmaskiner är märkta med ett unikt nummer. Du underlättar hanteringen om du talar om numret när du gör en felanmälan Styrelsen behandlar inte frågor i anonyma brev Sida 5

[close]

p. 6

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Styrelsen informerar Ekonomi 2012 Resultatet per oktober visar en del positiva avvikelser jämfört med budget. Snörenhållning visar en avvikelse på nästan 300.000 SEK men det är ju 2 månader kvar på året med hög risk för snöfall med höga kostnader som följd. Löpande underhåll visar också totalt sett ett positivt resultat men vi vet att det i november och december kommer fakturor på en del stora åtgärder. Vi har beställt montering av ramar runt rensluckor på taken och byte av packningar. Detta arbete har slutförts i november. Underhållskostnaden för VVS är per oktober 250.059 SEK högre än budget och det beror på kostnader för arbete med läckor som är svårt att förutse. Fjärrvärmeförbrukningen 2012 kommer i teorin att bli 10 293 690 kWh (om november och december blir samma värden som 2011). Totalförbrukningen för 2011 var 9 974 140 kWh medan 2009 och 2010 hade förbrukning på 11 298 452 respektive 11 957 020. En intressant jämförelse kan också göras mot förbrukningen år 2001, innan vi har genomfört en hel del energibesparande åtgärder. Då var förbrukningen 12 840 158 kWh. Per oktober är fjärrvärmekostnaden 73.225 SEK bättre än budget. Elförbrukningen 2012 blir i teorin 3 492 544 kWh vilket är 2,8% lägre än 2011. Detta gäller om november och december blir samma värden som 2011. Förbrukningen år 2002 (innan vi införde individuell elmätning) var 4 420 955 kWh och när vi jämför mot den blir det en minskning med ca 20%. Per oktober är elkostnaden 298.768 SEK bättre än budget. Planerat underhåll under 2012 har varit byte av takfläktar samt en del utbyte av utrustning i våra undercentraler. Byte av elementventiler har utförts i lägenheterna på Rönnbärsvägen och delar av Hallonvägen. Vår entreprenör fortsätter arbetet så länge utomhustemperaturen medger avstängning av värmen. Resterande byte kommer att ske under våren/ sommaren 2013. Sida 6

[close]

p. 7

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Styrelsen informerar Räntekostnader är enligt budget medan ränteintäkter per oktober är 174 483 SEK bättre än budget. Detta beror på aktiv likviditetsplanering/bevakning som gör att vi alltid har våra pengar på konto som ger bäst ränta. Stamrenoveringen är klar och vi har erhållit en slutfaktura. Totalkostnaden blev 49 223 068 och vi planerar att börja avskrivningen i bokslutet för 2012. Vi kommer att göra en rak årlig avskrivning med 1.968.931 SEK (4%) i 25 år med amortering i samma takt. Budget 2013 Som vi tidigare har informerat om så har styrelsen beslutat att avgiften ska höjas med 2,5%. Personalkostnader har anpassats till de beslut som vi medlemmar fattade på stämman i april 2012. Fastighetsskötsel och städ har ökat med ca 120.000 SEK. En stor skillnad är att vi har lagt in mer skötsel och en årlig lekplatsbesiktning i markavtalet. I övrigt är avtalen indexuppräknade med ca 3 %. För löpande underhåll har vi höjt nivån för vvs med tanke på erfarenheter från läckor under 2012, medan vi glädjande nog har sänkt summan för vattenskador. För garagen krävs åtgärder för att stabilisera konstruktionen. Därför har vi budgeterat 250.000 SEK för 2013 till att börja med. El- och fjärrvärmekostnader är budgeterade med nu kända priser och förbrukning 2012 som grund. Det innebär lägre belopp än föregående budget. Elkostnaden budgeteras 10% lägre medan fjärrvärmen minskas med ca 2%. Enligt alliansens förslag så blir fastighetsavgiften något lägre än 2012. Budgeten påverkas förstås också av större ombyggnadsavskrivning för stamrenoveringen. Planerat underhåll är att färdigställa byte av termostatventiler i alla lägenheter. Målet är att få en jämnare fördelning av värmen till alla boende. Sida 7

[close]

p. 8

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Styrelsen informerar Planerat underhåll ventilationskanaler! I början på december kommer vi att på Rönnbärsvägen påbörja rensning av föreningens ventilationskanaler. Det innebär att vår entreprenör kommer att behöva tillträde till alla lägenheter för att utföra arbetet. Vi har upphandlat detta från Sweep Sverige AB som är ett ledande företag inom serviceområdena sotning, ventilationsrengöring, besiktning av all typ av ventilation och ventilationsmontage. Det är förstås viktigt att Sweep kan komma in i lägenheten efter avisering och att alla följer anvisningarna som meddelas. Om man inte kan vara hemma så kan man sätta nyckel i tub. Nästa steg i vårt energibesparande åtgärdspaket är OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) inklusive byte av ej godkända don samt injustering av värden. Vi har upphandlat detta från Optimal Consult Sweden AB som också har bytt våra takfläktar under 2011/2012. Vid eventuellt byte av don så kommer den kostnaden att vidarefaktureras på den boende som ju har underhållsansvar för dessa. Om medel finns på lägenhetens inre fond kan man förstås använd den. OVK ska utföras efter rensningen och vi kommer att göra en tidplan i samråd med Optimal Consult. Styrelsen återkommer med ytterligare information inför arbetets igångsättande. Styrelsen önskar alla medlemmar i Brf Tibble God Jul & ett Gott Nytt År 2013! Sida 8

[close]

p. 9

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Styrelsen informerar Sida 9

[close]

p. 10

RUNSKRIFTEN Tipspromenadfrågor för vuxna Tipspromenadfrågor för vuxna 1. Upplands-Bro har inget eget vattenverk. I vilken kommun ligger vattenverket som levererar ditt vatten? 1 Håbo Kommun X Järfälla Kommun (rätt svar är X) 2 Sigtuna Kommun 2. Definitionen Avfallstrappan (avfallshierarkin) är en ordning för hur avfall ska hanteras på bästa sätt. Vilken prioriteringsordning i avfallstrappan är rätt? 1 Energiutvinning Återanvändning Avfallsminimering Materialåtervinning Deponering X Avfallsminimering Materialåtervinning Energiutvinning Återanvändning Deponering 2 Avfallsminimering Återanvändning Materialåtervinning Energiutvinning Deponering (rätt svar är 2) 3. Var ligger reningsverket som tar emot avloppsvatten från Upplands-Bro? 1 Lidingö (rätt svar är 1) 2 Sigtuna 3 Uppsala 4. Vilka är det bästa sättet från miljösynpunkter utnyttja matavfallet? 1 Kompostera X Röta till biogas och biogödsel (rätt svar är X) 2 Förbränna 5. Vilket av följande påståenden stämmer in på klass Imopeder, som även kallas EU-mopeder? 1 De är konstruerade för en maxhastighet på 55 km/h och saknar i regel registreringsskyltar. X De måste ha registreringsskylt, får inte parkeras i cykelställ och inte köras på cykelvägar. (rätt svar är X) 2 De får köras på cykelvägar, men du måste ha fyllt 15 år och inneha förarbevis för att få köra. Sida 10

[close]

p. 11

RUNSKRIFTEN Tipspromenad för vuxna Tipspromenadfrågor för vuxna 6. Vad måste cykeln vara utrustad med om du ska cykla i mörker? 1 Ringklocka och fotbroms. X Reflexer och en röd lykta framtill. 2 En vit lykta framtill och en röd lykta baktill. (rätt svar är 2) 7. Vår elanvändning i Sverige är en av de högsta i världen. Hur många gånger högre elförbrukning har medelsvensken jämfört med medelindiern? 1 15 gånger X 25 gånger 2 35 gånger (rätt svar är 2) 8. Vad förbrukar mest el i en lägenhet? 1 Kyl och frys (rätt svar är 1) X Matlagning 2 Tvätt och torkning 9. Vad händer med batterier efter att de hamnat på kretsloppscentralen? 1 Materialet sorteras och metallerna kan exempelvis användas inom stålindustrin. (rätt svar är 1) X Batterierna förbränns i särskilda anläggningar för farligt avfall och ger fjärrvärme och el. 2 Kvicksilvret tas tillvara och används i nya termometrar. 10. Vilket av följande får man inte göra enligt allemansrätten? 1 Tälta en natt ute i skogen X Plocka ekollon (rätt svar är X) 2 Plocka blommor och svamp Sida 11

[close]

p. 12

RUNSKRIFTEN Tipspromenadfrågor för barn Tipspromenadfrågor för barn 1. Vad ska man göra med gamla Corn flakes- paket? 1 Slänga ut i skogen X Riva sönder och slänga i papperskorgen 2 Lämna i containern med pappersförpackningar på återvinningsstationen (rätt svar är 2) 2. Vad betyder återvinning? 1 Att man vinner en tävling igen X Att man använder glas, papper eller metall från en gammal förpackning igen så att det kan bli till nya förpackningar (rätt svar är X) 2 Att man gräver ner gamla förpackningar så att de förmultnar 3. Vart ska du sortera denna burk när ärtorna är slut? 1 Bland metallförpackningar på återvinningsstationen (rätt svar är 1) X I glasinsamlingen 2 Bland tidningar på återvinningsstationen 4. Hur många ben har en mygga? 1 Fyra X Två 2 Sex (rätt svar är 2) 5. Varför är det bra att återvinna gamla tidningar? 1 Det gör sopgubbarna glada X Då kan man göra nytt papper av dem och behöver inte fälla så många träd (rätt svar är X) 2 Det blir till roliga gömställen för kommunens hamstrar 6. Vad är detta för växt? 1 Vitsippa (rätt svar är 1) X Liljekonvalj 2 Blåsippa Sida 12

[close]

p. 13

RUNSKRIFTEN Tipspromenadfrågor för barn Tipspromenadfrågor för barn 7. Vad ska man tänka på innan man går över ett övergångsställe? 1 Att gå över fort innan det kommer en bil X Att titta ordentligt åt båda hållen för att se om det kommer bilar (rätt svar är X) 2 Att vinka åt glassbilen 8. Hur är det mest miljövänligt att åka till skolan? 1 På cykel (rätt svar är 1) X Med bil 2 Med buss eller tåg 9. Vad ska man tänka på om man ska ut och promenera när det är mörkt? 1 Att ha på sig mörka kläder så att man inte syns X Att klä sig varmt så att man inte fryser 2 Att ha på sig reflexer så att man syns (rätt svar är X) 10. Vad kallas älgens barn? 1 Föl X Ungar 2 Kalvar (rätt svar är 2) Sida 13

[close]

p. 14

RUNSKRIFTEN COOP KONSUM TIBBLE Coop Konsum Tibble En gråmulen novemberdag begav jag mig ner till vår egen matvarubutik Coop Konsum i Tibble, som många gånger förr. Men denna gång i ett annat syfte än att fylla på matförråden. Jag har sett hur affären har förändrats de senaste åren och ville ta reda på mer kring denna förändring. Därför har jag denna dag stämt möte med Coop Konsum Tibbles butikschef Maria Prans. Maria tog över affären 1 mars 2010 efter att ha arbetat inom Coop under lång tid, både på huvudkontoret samt i butik. Maria har en gedigen erfarenhet inom Coop inom många områden som t ex inköp och personalutveckling. Hon trivdes med att arbeta på huvudkontoret , men arbetet i butik har alltid lockat mer då Maria tycker om att se resultatet av det man åstadkommer samt att hon trivs så bra i det personliga mötet med kunderna. För Maria är detta en viktig del i verksamheten då hon lägger stor vikt i att rekrytera rätt personal, en personal som är duktig på kundvård och får kunderna att känna sig välkomna till butiken. I dagsläget är de 15 anställda som arbetar i butiken inklusive ”småtimmars” som Maria kallar de, de viktiga medarbetarna som jobbar på timme lite då och då. Maria lägger även stor vikt i att man som chef är delaktig i den dagliga verksamheten så ”att man vet vad man pratar om”. Det är i den dagliga kontakten med personal och kunder som man lär sig om verksamheten och de små och många gånger viktiga detaljerna. Utöver att rekrytera sin egen personal har Maria också jobbat mycket med Coop Konsum Tibbles fysiska innehåll. Inom Coop har sortimentet generellt bytts ut vilket nu ger ett nytt grundsortiment baserat per butik, vilket Maria tycker är positivt då det gör det möjligt att anpassa verksamheten till respektive affär. Utöver denna förändring av produktutbudet har även Coop Konsum Tibble bytt ut kyldiskar och frysdiskar. Det finner Maria väldigt viktigt då fräscha och nya diskar gör att kunderna kan lita på att alltid finna färskvaror hemma. Tack vare bland annat nya kyl och frysdiskar kan Coop Konsum Tibble stoltsera med att vara en Green building butik. Det innebär att man har gjort ett gediget arbete för att minska affärens energiåtgång för uppvärmning, som nu är 65% lägre än före 2010 då projektet starta- Sida 14

[close]

p. 15

RUNSKRIFTEN COOP KONSUM TIBBLE Coop Konsum Tibble de. Det innebär att butiken, som består av 1000 m2 butiksyta förbrukar lika mycket energi som två normalstora villor vilket är långt under EU’s krav på energiförbrukning. Marias arbete med förändring och nytänkande är konstant och hon har fler planer på gång. Hon vill bland annat ge kunderna möjlighet att kunna köpa SL-remsor och även kunna tanka SL:s månadskort i butiken. På färskvarusidan vill hon ge kunderna möjlighet att kunna köpa grillad kyckling och revbensspjäll samt få till stånd en charkdisk för att ge kunderna möjlighet att kunna köpa s.k. öppna livsmedel t ex lite smått och gott till fredags– eller lördagskvällarna i form av rostbiff och potatissallad med diverse godsaker till. Maria vill också väcka kundernas matinspiration och ta del av deras nyfikenhet. För att kunna ta del av kundernas idéer är dialogen med kunderna väldigt viktig för Maria och hon välkomnar tips för att kunna utveckla verksamheten och göra den bättre. För att affären ska kunna utvecklas och blomstra behövs ett öppet sinne och ta in andra människors åsikter så att man inte blir hemma blind. Maria och hennes personal önskar alla Brf Tibblebor varmt välkomna till Coop Konsum Tibble Av: Åsa Lovén Sida 15

[close]

Comments

no comments yet