Runskriften 2013 Mars

 

Embed or link this publication

Description

Runskriften Mars 2013

Popular Pages


p. 1

Informationsblad för bostadsrättsföreningen Tibble. 2013 Mars Årgång 43 1-årsjubileum nya designen Nya sophanteringen En helt ”vanlig” vecka i Grönklitt Fjärilshuset Dags för Årsstämma

[close]

p. 2

RUNSKRIFTEN Aktuella adresser och telefonnummer Bostadsrättsföreningen Tibble Styrelsen Hjortronvägen 81 Ordf: Sekr: Inger Stolth Lillemor Berglin Tel. 581 741 81 Ha 42 Ha 52 Rö 1 Rö 33 Ha 86 Ersättare: Birgitta Björnlund Margareta Gabrielsson Åsa Bergkvist tibble@bredband.net Ha 52 Rö 33 Rö 9 Vice ordf: Leif Karnhag Studieorg: Aihie Osarenkhoe Ledamot: Siv Rönnholm Ledamot utsedd av HSB Stockholm: Gunilla Pettersson En representant för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri måndag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden. Lokalutlånare Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: Jenny Börlin Andersson Ha 98 Tel. 581 741 17 Aktivitetsvärdar: Sammankallande Jenny Börlin Andersson Ha 98 Tel. 581 741 17 Föreningar TIBBLE PENSIONÄRSKLUBB Hallonvägen 32 Ordf: Karin Nyström Ha 90 Tel. 581 704 94 tibble.pensionarsklubben@bredband.net TIBBLE SNICKARKLUBB Hjortronvägen 95 Ordf: Lennart Johannesson Tel. 581 716 07 TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING Hjortronvägen 57 Ordf: Ulla Nyland Tel. 581 659 51 TIBBLE VÄVSTUGA Hjortronvägen 21 Ordf: Inga-Britt Söderlind Ha 54 Tel. 581 713 39 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB Hallonvägen 18 Ordf: Roy Westin Tel. 581 707 41 www.hsb.se/stockholm/tibble Här kan du hitta ytterligare information om vår bostadsrättsförening. Sida 2

[close]

p. 3

RUNSKRIFTEN i börjar väl redaktionens kolumn med en obligatorisk väderklagan, kylan har legat över landet tillräckligt länge och vår och värme är högst efterlängtat i vår mening i alla fall. Sportlovet har precis passerat och många är säkert dem som åkt skidor eller sportlovat på annat manér. I antågande är också påsken som innebär efterlängtad ledighet för den stora massan, mig själv inkluderad. Julen varar ända till påska heter det ju, och det kanske återspeglas i julmat… jag menar påskmaten som brukar bestå av korv, köttbullar, sill, ägg, julmus… jag menar påskmust. Men, man får ju äta massor med godis i gengäld. På tal om sportlov och efterlängtad värme hittar du i detta nummer av Runskriften en skildring av en sportlovsskidresa till Grönklitt samt ett besök i det tropiska Fjärilshuset. Dessutom de återkommande inslagen från till exempel styrelsen och barnsidan. Redaktionen uppmärksammar också att i och med detta nummer firar den nya designen ett år, tänk vad tiden går fort. I april är det också dags för föreningsstämma, vill du göra din röst hörd se till att närvara. Kallelse med mer information hittar du i tidningen. Med hopp om gott läsande. Redaktionen V Innehållsförteckning: 2 3 4-7 8-9 10 11-14 15 16-18 19 Aktuella adresser och telefonnummer Redaktionens sida Styrelsens informerar Upplands-Bro kommun informerar Blandad info En helt ”vanlig”vecka i Grönklitt 1-årsjubileum nya designen Fjärilshuset Barnens sida Runskriften Brf. Tibbles informationsblad utkommer 4 ggr./år Redaktion: Fredrik Windahl Gerd Stårner Ansvarig utgivare: Inger Stolth Åsa Lovén Hj 55 Rö 41 Redaktionen tar tacksamt emot Ditt bidrag i sitt brevinkast på Hjortronvägen 81. Om du har möjlighet lämnar du bidraget via e-postadress: runskriften@bredband.net Sida 3

[close]

p. 4

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Garageportar Stolparna vid garageportarna har börjat att sjunka vilket får till följd att portarna skevar och kan vara svåra att öppna och stänga. Vi behöver därför åtgärda stolparna och justera portarna. Styrelsen arbetar just nu med att ta in offerter och arbetet kommer sedan att planeras över en treårsperiod med start vår/sommar 2013. El & fjärrvärme Elförbrukningen för 2012 var den lägsta under överskådlig tid och för januari och februari fortsätter trenden och kostnaden är något lägre än budgeterat. Fjärrvärmeförbrukningen i januari var relativt hög medan februari visade på lägre siffror än t ex föregående år. Sammantaget är kostnaden för de två första månaderna något högre än vi har budgeterat. Stängning av sopnedkast Som vi tidigare har informerat om kommer vi att stänga våra sopnedkast. Billigt elavtal—Varning Det förekommer att envisa telefonsäljare försöker sälja in elavtal genom att erbjuda låga elkostnader. Som alla medlemmar vet så är det föreningen som har vårt abonnemang och rörlig elkostnad debiteras på avgiften. Orsaken är att Ragnsells som på kommunens uppdrag sköter sophämtning i vårt område har gjort en riskbedömning och analys över arbetsmiljön och riskerna med nuvarande modell att hämta sopor vid varje port. Rapporten pekar på ett antal områden som är omöjliga för föreningen att rätta till med nuvarande lösning. Eftersom detta är en genomgripande förändring så behandlades frågan på stämman den 17:e april 2012. Eftersom åtgärden är en av kommunen/ arbetsmiljön tvingande så blev beslutet ja. Elpris Elpris som debiteras på avgiften för perioden april – juni baserar sig på inköpspris under perioden 1/12 2012 – 1/3 2013: Pris Elskatt Nätavgift rörlig Delsumma Moms Summa 48,10 29,30 10,40 87,80 21,95 109,75 Det innebär en nedgång av priset jämfört med samma period föregående år med 6,08 öre / kWh trots att elskatten har gått upp med 0,38 öre/kWh inkl moms. Sida 4

[close]

p. 5

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar I skrivande stund pågår montering av underjordsbehållare typ Molok. På varje parkering monteras en behållare på 5000 liter för hushållssopor samt en mindre behållare för matavfall. När behållarna är i driftsdugligt skick så kommer vi att stänga sopnedkasten och börja använda kärlen på parkeringen. Arbetet kommer att ske i fem etapper med två ”gator” i taget. OVK Obligatorisk Ventilationskontroll och injustering Optimal Consult Sweden AB Arbetet med rensning av ventilationskanaler pågår f n på Hjortronvägen och som vi informerade om i decembernumret så kommer föreningen, efter genomförd rensning av ventilationskanalerna, att genomföra en ventilationskontroll inklusive byte av ej godkända don samt injustering av värden. Vid eventuellt byte av don så kommer den kostnaden att vidarefaktureras på den boende som har underhållsansvar för dessa. Om medel finns på lägenhetens inre fond kan man förstås använda den. Arbetet kommer att aviseras minst en vecka i förväg och det är viktigt att vår entreprenör får tillträde till lägenheterna och om man inte kan vara hemma så kan man sätta nyckel i tub. Matavfall - nyhet Enligt beslut i kommunen ska vi nu också börja sortera matavfall. Speciella påsar kommer att tillhandahållas av kommunen samt påshållare och skrapa. Sortera mera! Det är väldigt viktigt att vi alla boende är bra på att sortera vårt avfall. Förpackningar, glas och tidningar lägger vi självklart på någon av våra återvinningsstationer. Information om detaljer, tidplan etc kommer att anslås på anslagstavlor, vid sopnedkast och i brevlådan till alla hushåll. Sida 5

[close]

p. 6

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Lägenhetspriser 2012 Brf Tibble Topp- och snittlägenhetspriser 2012 Brf Tibble Tvättstugestatistik 2012 Sida 6

[close]

p. 7

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Varmt välkomna till Brf Tibbles ÅRSSTÄMMA Torsdag 11 april kl 19.00 Ekhammarskolans matsal Sida 7

[close]

p. 8

RUNSKRIFTEN Upplands-Bro kommun informerar Upplands-Bro kommun informerar Sida 8

[close]

p. 9

RUNSKRIFTEN Upplands-Bro kommun informerar Upplands-Bro kommun informerar Hantering av ditt matavfall För att underlätta insamlingen får alla en påshållare att sätta under diskbänken. När du får matavfall lägger du det i en papperspåse. Papperspåsen behöver bytas varannan till var tredje dag. Papperspåsen tar du med dig till och slänger i den underjordsbehållare som är till för matavfall i ert bostadsområde. Vad händer sen Efter att matavfallet har samlats in omlastas det och körs till en rötningsanläggning. Rötning är mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Vid rötning bildas biogas, som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Biogas Biogas används med stor fördel som fordonsbränsle. Andra användningsområden är el– och värmeproduktion. Biogas ger inget nettoutsläpp av koldioxid vilket är en av de stora fördelarna. Biogödsel Vid rötning bildas också biogödsel, som är ett utmärkt gödningsmedel. Biogödsel är ett snabbverkande gödselmedel som delvis kan ersätta mineralgödsel inom jordbruket. Biogödsel bidrar till ett minskat behov av handelsgödsel och sluter kretsloppet mellan stad och land Visste du! Din påse med matavfall ger biogas till ca 2,5 km körning med en biogasdriven bil och ett ton matavfall kan en bil köra från Stockholm till Malmö tur och retur. Visste du! Sverige har ett miljömål att 35 procent av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling så att den kan komma ut på produktiv mark. Detta ligger till grund för att Upplands-Bro kommun börjar samla in matavfall. Visste du! Ungefär hälften av alla kommuner i Sverige sorterar ut matavfallet och vissa kommuner har gjort det i tjugo år. Upplands-Bro kommun vill nu att även vi är delaktiga i detta arbete och bidrar till ett hållsammare samhälle! Sida 9

[close]

p. 10

RUNSKRIFTEN Blandad information HJÄLPSAMME HERRN Har du problem med vissa saker hemma, som t ex att borra hål och hänga upp tavlor och hyllor på väggarna. Du kanske vill slippa stå på stol eller stege för att byta glödlampor, gardiner eller gardinstänger m.m, något elektriskt som inte fungerar eller något annat som kan vara besvärligt. Dock hjälper jag inte till med städning och fönsterputs. Ring mig, Tommy Stårner, Hj 55, så kanske jag kan hjälpa dig. Tel 076-142 96 95. Vad det kostar? Ingenting - Jag hjälper dig ändå om jag kan. VÄLKOMMEN TILL BRF TIBBLES BASTU Vi som är medlemmar i BRF Tibble har tillgång till bastun på Hallonvägen 70. Årsavgift från 1 Januari – 31 december är 700:-/år. Den som börjar under verksamhetsåret betalar 60:-/månad Anmälan Anmäl intresse till HSB förvaltningskontor vid Tibble torg. Tel 010-442 13 90. Efter inbetald avgift ges tillträde till bastun på samma bricka som används för bokning/tillträde till tvättstugan. Öppettider: måndag – torsdag fredag – söndag 17.00 - 22.00 15.00 - 22.30 måndag & onsdag tisdag & torsdag fredag, lördag & söndag Damer Herrar Familj AKTIVITETSVÄRDARNA INFORMERAR I mars/april blir det tipspromenad igen. HÅLL UTKIK EFTER INFORMATION PÅ ANSLAGSTAVLAN I PORTEN Med vänliga hälsningar aktivitetsvärdarna Sida 10

[close]

p. 11

RUNSKRIFTEN En helt ”vanlig”vecka i Grönklitt En helt ”vanlig” vecka i Grönklitt Tradition F ör tredje sportlovet i rad beger jag mig tillsammans med mina två barn; Emelie 10 år och Niklas 8 år upp till Orsa och Grönklitt för att njuta av senvintern och skidåkning. Emelie och Niklas ska även detta året gå i skidskola och den här veckan gör även deras kusin tillika min brorsson Christian de sällskap skidskolan. Boendet har vi ordnat tack vare att vi kan bo hos mina föräldrar som bor uppe i en by i närheten av Orsa. Toppen att kombinera skidåkning och träffa mormor och morfar tycker barnen och jag! prövningarna i backen. Emelie, Niklas och Christian går i varsin skidskolegrupp beroende på kunskapsnivå och ålder. Niklas och Christian startar först vid kvart i ett och Emelie startar när de kommer tillbaks vid kvart över två. Måndag Morgonen startar med frukost och skönsjungande (?!) sång för morfar som fyller år denna dag. Han trodde nog att vi hade glömt bort honom, för denna första dag på lovet tog vi lite extra sovmorgon. Vi beger oss av i bilen på väg mot Grönklitt och skidbackarna vid tio/tiden på morgonen. Vägen slingrar sig upp mot berget och backarna, snön har börjat smälta och vattnet porlar nerför vägen. Barnen är lite pirriga och spända av förväntan denna första skidskoledag och det är mycket prat och skratt i baksätet i bilen. Väl framme vid Grönklitt inleds dagen i backen med grillad korv och smörgåsar för att ha gott med energi inför Skidskoleläraren hälsar glatt på barnen och barnen, spända över att lära känna de andra barnen sin grupp, börjar så sakteliga slappna av. Mor och mormor tar paus denna dag från skidåkning. Från att ha varit lite mulet spricker det upp och framåt eftermiddagen värmer solen gott. Alla tre barn kommer tillbaka på gott humör efter skidskolan och starten på veckan ligger på plus. Sida 11

[close]

p. 12

RUNSKRIFTEN En helt ”vanlig”vecka i Grönklitt En helt ”vanlig” vecka i Grönklitt När vi kommer hem kilar Emelie över till en kompis som bor några hus längre ner i byn. Kul att hon har hittat någon att leka med. Har en känsla av att det blir lite lättare att få med henne upp till Dalarna även när hon blir tonåring med en kompis som lockar. Efter en skön turs skidåkning är det skönt att duscha i de bodar som har ställts upp vid sidan av längdspåren, och med en pigg och skön känsla i kroppen beger jag mig tillbaka till backen för att kolla hur resten av gänget har det. Christian och Niklas är tillbaka från sin skidskola och står nu ivriga att bege sig till toppstugan för att köpa Tisdag varm choklad med vispgrädde och marshmellows. En kylig start på dagen, minus 10 grader, och lite Testade det förra sportlovet, hur gott som helst! mulet. Passar på att laga i ordning morgondaVäl hemkomna är alla trötta och glada. Det blir gens pick nick mat; kyckling med ris. Perfekt att en stilla kväll och vid nio sover vi alla skidåkare det finns värmestuga med micro i Grönklitt! gott! Väl framme vid backarna och efter en god lunch i värmestugan beger vi oss åt lite olika håll. Jag har passat på och ta fram mina längdskidor som jag införskaffade förra vintern, börjar bli dags att åka igen, blir ju inte så ofta när man bor i Stockholmsområdet. Beger mig ut på en milvända. Spåren är perfekt iordninggjorda och jag är nästintill ensam i spåren. Ute är det tyst och stilla och jag njuter av att glida fram i spåren. Tävlingsmänniska som jag är har jag dock svårt för att åka utan att ta i lite och jag känner ganska snart att jag kommer att få träningsverk i ljumsOnsdag karna efter turen. (Träningsverkan ska visa sig bestå i över en vecka…). Kliver upp till en strålande morgon, +2 grader och sol! Tänk vad glad man blir när solen skiner. Denna dag börjar i backarna med att jag hyr ett komplett slalomset för två dagar. Ska bli jättekul att åka tillsammans med barnen nu när de har lärt sig så mycket i skidskolan, kan åka ankarlift och ta sig nerför lite svårare backar. Niklas säger stolt att nu kan han minsann åka parallellslalom och därmed lämna nybörjaråkarsättet; Vstilen bakom sig! Tillsammans åker vi många åk. Medan Niklas och Christian är i skidskolan passar jag på att åka med Emelie. Hon är lite mer försiktig i backarna än killarna, och det tar lite längre tid att ta sig Sida 12

[close]

p. 13

RUNSKRIFTEN En helt ”vanlig”vecka i Grönklitt En helt ”vanlig” vecka i Grönklitt nerför backarna. Lik sin mor som helst inte blåser på för fullt utan att veta att man kan stanna… Skidskoleavslutning för Niklas Christian och Niklas Apropå stanna så tog jag med killarna till lite svårare backar efter deras skidskola. ”Den här backen vill vi åka” säger de och blickar ner för den svarta backen. Jag är lite tveksam men säger okej vi testar. I början går det bra, men ganska snart stretchas svängarna ut och killarna åker mer eller mindre rakt utför ner för den branta backen och jag efter med andan i halsen. Puh, de kom ner oskadda! Japp, nu har vi testat och nu väntar vi nåt år med att åka i svarta backar till dess att tekniken och benstyrkan har förbättrats tänker jag. På eftermiddagen blir det blir för varmt med jackan då solen värmer ordentligt så den åker av och vi åker i bara tröjorna. Helt underbart att få denna soldos och glida ner för backarna med barnen, de är himla duktiga! Sista skidskoledagen och sista dagen i skidbackarna denna sportlovsvecka. Efter sista lektionen samlar skidläraren ihop barnen och de får diplom. De sträcker på sig lite extra och vi firar med fika i toppstugan. Framåt tretiden börjar det kännas i benen att vi har åkt skidor i fyra dagar och vi börjar packa ihop, lämnar tillbaka skidutrustningen och bege oss från backen med ett leende på läpparna. Tänk att det blev en lyckad vecka i år också. Det är inte mycket som överträffar en solig dag i backarna med medhavd mumsig matsäck. Torsdag Om det var en underbar soldag dagen före så bjuder denna dag på snö i form av hagel omväxlande med sol och moln. Tur att jag kom ihåg att ta med skidglasögonen denna dag, de behövdes verkligen. Sida 13

[close]

p. 14

RUNSKRIFTEN En helt ”vanlig”vecka i Grönklitt En helt ”vanlig” vecka i Grönklitt Glada kusiner Fredag Hemåkardag. Packar i ordning bilen efter frukost. Tänk vad mycket grejer man har på vintern och ändå är vi bara tre i familjen! Vi beger oss iväg efter fikat vid tiotiden. På vägen passerar vi gammelfarmor i Sandviken för lunch. Har tagit med mig mat som jag fixar i ordning i hennes kök. I vanliga fall när vi åker och hälsar på henne brukar vi gå ut och äta och det har i och för sig varit bra, men det var mycket mysigare att sitta i hennes kök och ta lite kaffe efter maten. Då kan vi sitta och prata i lugn och ro och när barnen är klara med maten kan de gå och pyssla med annat. Framåt eftermiddagen är vi hemma igen efter en härlig vecka. Har en känsla av att det blir en favorit i repris även nästa år! Vid pennan: Åsa Lovén Information om Grönklitt hittar du på: www.orsagronklitt.se Sida 14

[close]

p. 15

RUNSKRIFTEN 1-årsjubileum nya designen 1-årsjubileum I och med detta nummer uppmärksammar vi på redaktionen att den nya designen på Runskriften fyller ett år! Mottagandet har varit positivt vid de tillfällen åsikter har yttrats. Nu vill vi förstås veta vad ni tycker kan göras bättre, läggas till, tas bort med mera för att göra vårt informationsblad ännu bättre de kommande åren. Kom med synpunkter och förslag genom att skicka e-post till: runskriften@bredband.net Första numret med nya designen. Sida 15

[close]

Comments

no comments yet