Runskriften 2013 September

 

Embed or link this publication

Description

Runskriften

Popular Pages


p. 1

Informationsblad för bostadsrättsföreningen Tibble. SeptemberÅrgång 43 2013 Information från styrelsen:  Information om våra badrum  Molokerna  Bilkörning på våra gårdar  Uppdatera dina körkortskunskaper Foto: Julia Jansson

[close]

p. 2

RUNSKRIFTEN Aktuella adresser och telefonnummer Bostadsrättsföreningen Tibble Styrelsen Hjortronvägen 81 Ordf: Lennart Johannesson Tel. 581 741 81 Ha 82 Ha 46 Ha 36 Ha 36 Ha 48 tibble@bredband.net Ledamot utsedd av HSB Sthlm: Lars Hörnesten Suppleant: Karl-Axel Jonsson Ha 48 Rö 25 Vice ordf: Robert Heina Sekr: Fredrik Gülich Vice sekr: Anette Blomquist Ledamot: Seyfettin Aksoy Ledamot: Martin Arovén Ha 82 Studieorg: Madelene Jonasson En representant för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri måndag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden. Lokalutlånare Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: Jenny Börlin Andersson Ha 98 Tel. 581 741 17 Gårdsvärdar: Sökes, är du intresserad så hör av dig till: Lennart Johannesson tel: 08-581 716 07 Föreningar TIBBLE SENIORKLUBB Hallonvägen 32 Ordf: Karin Nyström Ha 90 Tel. 581 704 94 tibble.pensionarsklubben@bredband.net TIBBLE SNICKARKLUBB Hjortronvägen 95 Ordf: Lennart Johannesson Tel. 581 716 07 TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING Kristallstigen 3 Ordf: Ulla Nyland Tel. 581 659 51 TIBBLE VÄVSTUGA Hjortronvägen 21 Ordf: Inga-Britt Söderlind Ha 54 Tel. 581 713 39 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB Hallonvägen 18 Ordf: Roy Westin Tel. 581 707 41 www.hsb.se/stockholm/tibble Här kan du hitta ytterligare information om vår bostadsrättsförening. Sida 2

[close]

p. 3

RUNSKRIFTEN V i vill passa på att tacka Åsa & Fredrik för att de har lämnat över stafettpinnen till oss. Innehållsförteckning: 2 3 4-10 11-12 Aktuella adresser och telefonnummer Redaktionens sida Styrelsen informerar Blandad information: Hjälpsamme herrn Trafikkunskaper 13 14 15 Brandinformation Barnens sidor Information från HSB För er som läste förra numret av Runskriften känner redan till att det har bildats en ny redaktion till tidningen. Vi som ingår i den nya redaktionen för Runskriften heter Julia Jansson, Carina Wesenlund och Yvonne Eurenius. Våran vision är att skapa en välkomnande föreningstidning med nya fräscha idéer varvat med viktig information från styrelsen. Med ny styrelse och ny redaktion så finns det mycket att göra och lära sig men man ska inte vara rädd för förändringar utan se möjligheterna med dem. Vi ser fram emot den nya uppgiften vi har och kommer att göra vårat yttersta för att tillfredsställa er läsare. I Skrivande stund så går sommaren mot sitt slut och den kyliga höstluften gör sitt intrång. Man kan inte klaga på denna sommar som har bjudit på fint väder och otrolig värme, men nu längtar man nästan lite tills den första frosten när man kan krypa upp i soffan med en spännande bok och varm kopp choklad. Med denna inledning så vill vi önska er alla en fortsatt trevlig höst och vi ses igen i December. Runskriften Brf. Tibbles informationsblad utkommer 4 ggr./år Redaktion: Julia Jansson Carina Wesenlund Yvonne Eurenius Ansvarig utgivare: Lennart Johannesson Hallonv. 46 Hallonv. 48 Hallonv. 82 Redaktionen tar tacksamt emot Ditt bidrag i sitt brevinkast på Hjortronvägen 81. Om du har möjlighet lämnar du bidraget via e-postadress: runskriften@bredband.net Sida 3

[close]

p. 4

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Information om våra badrum. Styrelsen har, som vi informerade om i förra numret av Runskriften, tagit på sig ansvaret att driva frågan angående felaktiga installationer av inspektionsluckan i våra badrum. Efter gjorda förfrågningar valdes ett konsultbolag, ÅF (Ångpanneföreningen) att representera föreningen för att finna en lösning med Proline. ÅF arbetar i samråd med vårt försäkringsbolag Protector. En lösning har presenterats för ett antal lägenheter och kommer att genomföras under oktober månad. Vidare kommer en representant för försäkringsbolaget att inspektera ett antal badrum från 1:or till 5:or för att finna en lösning så att vår försäkring gäller fullt ut för badrummen som den inte gör i dagsläget. Vi befinner oss i ett förhandlingsläge och kan idag inte lämna ut så mycket information men styrelsen återkommer med mer information vartefter arbetet fortskrider. Du som tänker renovera badrummet och har en inspektionslucka i väggen kan ta bort luckan och sätta igen den enligt gällande våtrumsbestämmelser. Här kommer lite information angående termostatens funktion på våra radiatorer/element, den du höjer och sänker värmen med. En benämning som ibland används för termostat är ”känselkropp” vilket säger en hel del om vad termostaten i själva verket gör. Termostaten är i de flesta fall fyllda med antingen en gas eller en vätska som expanderar när dess temperatur stiger. På så sätt känner termostaten av den omgivande temperaturen. När vätskan expanderar skjuts ett stift in mot ventilen på radiatorn som då minskar flödet så att radiatorns temperatur sjunker. Varje termostat har en maxinställning, läge 6, som innebär en rumstemperatur på 21 grader Celsius. Man kan då, om man vill, få en lägre temperatur i rummet genom att vrida ner inställningen på termostaten. Försöker man värma rummet med till exempel en värmefläkt kommer termostaten att stänga flödet till radiatorn så att det bara blir värmefläkten som värmer rummet. Med en termostat kommer flödet till radiatorn att variera, hela tiden beroende av rumstemperaturen. Detta innebär i sin tur att radiatorns temperatur kommer variera och stundtals känns kall. Att radiatorn är kall betyder alltså inte att det är fel på värmen utan är helt normal om rumstemperaturen är rätt. Termostater har inte bara fördelen med att de håller en viss rumstemperatur, de sparar även energi. Eftersom de känner av rumstemperaturen kan de strypa flödet till radiatorn om rummet värms av något annat, till exempel personer eller elektrisk utrustning. Dessa så kallade internlaster blir då gratisvärme som man kan tillgodoräkna sig med hjälp av termostater. På badrumselementen sitter ett manuellt vred så man kan till exempel torka handukar eller liknande. Under hösten fortsätter ABC-rör sitt arbete med att byta radiatorventilerna och monterar termostater på elementen i våra bostäder. Sida 4

[close]

p. 5

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar El & fjärrvärme Elpriset som debiteras på avgiften för perioden okt – dec baseras på inköpspris under perioden jun – aug 2013: Pris Elskatt Nätavgift rörlig Delsumma Moms Summa 39,37 29,30 4,60 73,27 18,32 91,59 Lån. Vi har omförhandlat räntorna på några av våra rörliga lån och sänkt kostnaderna. Det innebär att på 3 månader så kommer vi att ha sparat 52.000 kronor. De rörliga räntekostnaderna har blivit gynnsammare för föreningen efter omförhandling av ca en tredjedel av föreningens lånekapital. Den exakta summan blir ju avhängigt ränteutvecklingen, men som det nu ser ut kan det bli en märkbar kostnadsbesparing vid årets slut. Styrelsen fortsätter undersöka möjligheten att förbättra räntekostnadsläget på vårt totala lånade kapital. Den positiva nedåtgående förändringen på elpriset fortsätter och beror denna gång på sänkt kostnad på elhandelns fasta pris. El förbrukningen under perioden jan-aug är fortsatt hög i förhållande till budget. Den hårda väderleken med långvarig vinter kostade mer än tidigare år. De senaste fyra månaderna har dock varit normala i förhållande till tidigare statistik, t.o.m. något lägre. De återstående fyra månadernas el-förbrukning blir avgörande för hur resultatet blir i förhållande till budget. Fjärrvärmen har under sommarmånaderna följt tidigare års förbrukningskurvor. Även här avgörs årets resultat av de fyra sista månadernas förbrukning som ju blir avhängigt väderleken. Tillsammans med HSB drift och ABC-rör görs kontinuerlig bevakning för att förebygga/åtgärda värmeläckage o dyl. för att minska förbrukningen. Bytet av termostatventiler avslutas snart på Hallonvägen och därefter återstår Hjortronvägen. Leverantören betonar vikten att man har tillgång till samtliga lägenheter i en port för att kunna genomföra bytet. Entrédörrarna Vi har stora problem med entré dörrarna i våra portar. Som ni säkerligen har märkt och hört går inte dörrarna igen ordentligt eller så slår de igen med full kraft. Vår servicekille på HSB har fullt upp med att justera dessa dörrar. Dörrarna är gamla och har slagit sig. Därför har styrelsen börjat att se över en ombyggnation av våra entredörrar. Detta inkluderar även de utrangerade soprummet bredvid. Sida 5

[close]

p. 6

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Sopor i trapphus. Ställ inte ut påsen med hushållssopor/matavfall i trapphuset innan ni har för avsikt att slänga den. Det sprids en obehaglig lukt i trapphuset. Många boende har hört av sig och klagat. Detta kan göra att det uppstår en onödig konfliktsituation grannar emellan. Barnens lekplatser är lagade Lekredskapen i barnens lekområden är genomgångna och målade samt att man har vänt gungorna åt rätt håll då en del har vart felvända. Trappuppgången Tänk också på att, enligt brandmyndigheten får man inte förvara något annat än handikappshjälpmedel eller barnvagnsunderreden under trappen på bottenvåningen. På de övriga våningsplanen får man inte heller förvara något. Sandlådor Det har framförts önskemål från flera barnfamiljer att sätta någon form av skydd över sandlådan för att hindra katter att uträtta sina behov där. Vi tittar på vad det finns för olika lösningar. Viktigt. Vi vill gärna att ni hör av er till styrelsen angående brott eller andra konstiga saker som sker i vårt bostadsområde. Det kan gälla allt från fönstertittare till inbrott eller skojare. Så fort vi får information om det som hänt så kommer vi att sätta upp information på tavlorna i trappuppgången. Vi tycker att det är viktigt att upplysa alla boende om vad som händer så att vi alla är lite mer vaksamma. Mingelkväll i styrelserummet Välkommen till en kväll med glögg och pepparkakor måndagen den 2 december och den 9 december. Vi har vi öppet mellan 18.30 - 20.30 Då får ni även träffa Runskriftens redaktion. Kontakta ordförande Lennart Johannesson Tel: 08 - 581 716 07 Sida 6 Varmt välkomna.

[close]

p. 7

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Molokerna - Matavfall - vad är det? Det är inte så självklart för alla vad man kan kasta i soporna. Här gör vi ett förtydligande i vilken Molok du ska kasta dina sopor. Matavfall är allt som du stoppar i munnen och lite till. Här listar vi upp en del.                    Alla slags matrester, både råa och tillagade Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur Frukt och grönsaksrester, skal Kaffesump, kaffefilter, teblad/tepåsar Pasta, nudlar och ris Bröd, hårt, mjukt och kaffebröd Äggskal, potatisskal, morotsskal mm Hushållspapper Snittblommor Mindre krukväxter utan jord Plastpåsar, plastfilm eller aluminiumfolie Ciggarettfimpar, snus eller aska Blöjor, bindor, våtservetter Dammsugarpåsar Glasspinnar, ätpinnar (kinamatspinnar) Kattsand, husdjurströ Stearinljus Textilier eller liknande material Jord, sand Kastas i den LILLA moloken där det står matavfall. Ja! Allt detta är MATAVFALL Kort och gott så kan du kasta allt som är brännbart i den STORA moloken. Nej Detta är INTE matavfall Lås på molokerna. Våra moloker kommer att förses med lås, pga. många småbarnsföräldrar har hört av sig och är oroliga för att barnen ska kunna göra sig illa om de kan ta sig in i molokerna, därför har styrelsen beslutat att alla moloker ska förses med lås. Lås är beställda till samtliga moloker och kommer att vara kopplade till portnyckeln. Det har spekulerats i att Ragn Sells tömmer hushållssopor och matavfall i samma behållare men efter kontakt med Ragn Sells så har det framkommit att de har särskiljare i containerna och det innebär att de har två sopbehållare, en för matavfall och en för hushållssopor. Som vi alla har märkt så har det under sommarmånaderna vart en kraftig odör runt molokerna. Vi tittar på om man kan finna en lösning på problemet. Sida 7

[close]

p. 8

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Parkeringsplatserna Parkering för boende och gäster hos Brf Tibble Föreningens parkeringsplatser är till för boende och deras gäster. För detta förfogar föreningen över 290 garageplatser och ca 650 parkeringsplatser. Trycket på parkeringsplats är stort. För att hålla ordning så att platserna utnyttjas på det sätt de är avsedda finns ett samarbetsavtal med Q-park. Avtalet kostar inte föreningen något, tvärtom får föreningen en del av parkeringsavgifterna från besökande. Emellertid har föreningen underhållskostnader för våra P-platser såsom asfaltering, målning samt underhåll av avbärare och belysning. I dag finansieras detta i det löpande underhållet. Styrelsen konstaterar ett stort underhållsbehov av våra parkeringsutrymmen. För att finansiera detta avser styrelsen fatta beslut att avgiftsbelägga samtliga parkeringsplatser. Principen skulle då bli en reducerad taxa för boende samt en besökande taxa (sk Ekhammar-modell). I bägge fall gäller sedan avgift erlagts, rätt att parkera i valfri ledig parkeringsruta. Styrelsen menar att detta ska underlätta kontrollen av våra parkeringsutrymmen samtidigt som finansieringen av desamma skjuts över mer på dem som utnyttjar våra P-platser. Bilkörning på gården Vi vill att alla ni som bor i vårt område ska vara observanta på att det finns så många barn i vårat bostadsområde och de har ingen aning om att det kan vara farligt att röra sig på våra gångvägar. Rätt vad det är så dyker de/våra småttigar upp på en cykel runt en häck eller kommer bara springande ut ur en port, om oturen är framme så händer det en olycka. Vi har i vårt område vart förskonade från den här typen av olyckor och vi vill absolut inte att det ska hända ett barn någonting. Våra bilar har blivit mycket tystare och en del bilar går på el och då hörs de knappast inte alls när de kör. Oftast är det vi boende själva som kör för fort. SÅ SNÄLLA DU SOM KÖR IN PÅ GÅRDEN - KÖR FÖRSIKTIGT. MAX 10km Snälla du, tänk på hastigheten när du kör in bilen på gården. Det finns barn som leker bakom buskar och häckar, kör du för fort så hinner du inte stanna bilen. Sida 8

[close]

p. 9

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar OVK Ventilationskontroll och justering i våra lägenheter. Brf Tibble fastigheter har sk F-ventilation dvs. fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda. För sådana fastigheter gäller att Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska genomföras var sjätte år (besiktningsintervallet gäller sedan 1 maj 2009). Målet är att år 2015 samtliga byggnader där människor vistas ofta/under längre tid, ska ha dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontroll föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat. (BFS 2011:16) Vid varje besiktning ska föras protokoll (OVK-protokoll) och resultatet redovisas. Funktionskontrollanten (Optimal Consult, i vårt fall) ska lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare (Brf Tibble) och ytterligare ett exemplar till kommunens byggnadsnämnd. Ett särskilt intyg med datum för genomförd kontroll utfärdas. Intyget ska anslås på synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder. Företaget Sweep har genomfört rensning/rengöring av våra fastigheters ventilationskanaler inför den obligatoriska kontrollen (OVK). Företaget Optimal Consult (OVK-kontrollant) genomför injustering av luftflöde (onödigt stort utsug innebär i slutändan ökade uppvärmningskostnader) samt ersätter defekta eller saknade don. I kök- och våtutrymmen behövs vanligen justerbara don. Arbetet förväntas bli klart under hösten2013. Det finns skäl att återigen kraftigt understryka att detta berör samtliga lägenheter! Att inte lämna tillträde innebär ett försvårande att uppnå bästa möjliga resultat i våra fastigheter! Företaget ska meddela varje lägenhet i förväg när man önskar tillträde! Ansvaret för det inre underhållet ligger hos bostadsrättsinnehavaren. Kostnaden för ersättning av ventilationsdon kommer (som tidigare informerats) att vidarefaktureras på bostadsrättsinnehavaren! För dem som har innestående medel rekommenderas att använda lägenhetens inre fond för denna extrakostnad. Styrelsen avser återkomma med ytterligare information då slutrapport lämnats. Observera att när ventil byts i er bostad så faller detta inom ramen för inre underhåll och du som bostadsrättsinnehavare får stå för kostnaden för byte av donet, detta kan tas från inre fonden. Du som bostadsrättsinnehavaren är skyldig att ge Optimal Consult tillträde till lägenheten när deras arbete skall utföras. Sida 9

[close]

p. 10

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Allmän information om radon i inomhusluft. Närmare 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda halter av radon i inomhusluft, d.v.s. över 200 Bq/m3. För att hitta och åtgärda alla radonbostäder görs mätningar i lägenheter med markkontakt och de som byggts med blåbetong. Brf Tibble har inte byggts med blåbetong. Radonmätningar görs löpande eller då skäl finns att misstänka förhöjda värden. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att kontrollera att radonhalten inte överstiger riktvärdet på radon för inomhusluft (200 Bq/m3). Överstiger radonhalten riktvärdet ska föreningen genomföra en radonsanering utan onödigt dröjsmål. Den vanligaste och enkla metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. Mätperioden ska vara under uppvärmningssäsongen, d.v.s. normalt från oktober t.o.m. april, och pågå två till tre månader. Om det är byggnadsmaterialet som avger radon, behöver luftomsättningen ökas i bostaden. Kommer radonet från marken kan det räcka att täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor. Kraftfullare åtgärder innebär att man förändrar tryckförhållandena så att inte markluften kommer in i huset. Exempelvis kan detta ske genom att installera en radonsug, en fläkt som suger ut luften innan den kommer in i byggnaden. Kommer radonet från vattnet, kan det oftast räcka med att vattnet luftas kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare. (Läs mer i broschyren "Åtgärder mot radon i bostäder".) Du kan även logga in på länken nedanför och läsa vidare. http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/atgarder-mot-radon-i-bostader.pdf Felanmälan Ska alltid ske till tfn.nr 010-442 11 00 eller på hemsidan www.hsb.se/stockholm/tibble Ringer ni till felanmälan så dokumenteras ärendet som en punkt i datasystemet och HSB förvaltarkontoret vidtar åtgärd. Även styrelsen uppmärksammas. Felanmälan kan gälla fel i er lägenhet t.ex. vatten, avlopp, ventilation, värme eller störande grannar (tala gärna med er granne innan ni anmäler). Andra fel kan vara på fastigheten såsom ytterdörrar, lysen mm. Observera att du inte ska besöka eller ringa till förvaltningskontoret för felanmälan. Ring felanmälan! Tycker ni det är jobbigt så är ni välkommen till styrelserummet (Hjortronvägen 81) på måndagar mellan 18:30 – 19:00 så kan vi hjälpa till. Sida 10

[close]

p. 11

RUNSKRIFTEN Blandad information HJÄLPSAMME HERRN Har du problem med vissa saker hemma, som t ex att borra hål och hänga upp tavlor och hyllor på väggarna. Du kanske vill slippa stå på stol eller stege för att byta glödlampor, gardiner eller gardinstänger m.m, något elektriskt som inte fungerar eller något annat som kan vara besvärligt. Dock hjälper jag inte till med städning och fönsterputs. Ring mig, Tommy Stårner, Hj 55, så kanske jag kan hjälpa dig. Tel 076-142 96 95. Vad det kostar? Ingenting - Jag hjälper dig ändå om jag kan. Vad händer i trafiken! Nu har du ett unikt tillfälle att uppdatera dina trafikkunskaper under hösten/vintern 2013. Ett trevligt inslag i vår förening är att de flesta människorna hälsar på varandra när man möts eller vinkar från balkonger och uteplatser och även om jag inte känner alla de personer som jag möter så händer det ofta att man växlar några ord. Det är inte helt ovanligt att jag får frågor rörande trafik eller trafikutbildning då jag arbetar som trafiklärare. Vanliga frågor är ofta om körkort och körkortsklasser. Vet du? 1. Hur länge gäller ett körkortstillstånd och intyg om genomförd riskutbildning? 2. Vet du när senaste körkortsdirektivet började gälla? 3. Hur många körkortsklasser finns det nu? Svar: 1. Tillståndet, intyget gäller i fem år eller till körkortet är utfärdat. 2. 3:e körkortsdirektivet trädde i kraft 2013-01-19 3. Det finns 14 körkortsklasser. Andra vanliga frågor gäller privat övningskörning och mycket mer. Detta har väckt tanken om att samla intresserade för att förutsättningslöst ge tillfälle att ställa frågor och friska upp de teoretiska kunskaperna. Skulle det visa sig att det finns intresse och efterfrågan så kan vi träffas vid flera tillfällen och skapa ett forum baserat på era önskemål och behov. Är du intresserad så kontakta Runskriftens redaktion via mail eller en lapp med ditt namn och tel.nr eller e-mail. så hör jag av mig om dag och tid. Janne Fjell - trafiklärare. Sida 11

[close]

p. 12

RUNSKRIFTEN Blandad information Höst Tips för vuxna och barn, Simhallen i Bro Lilla bassängen Den lilla bassängen är som djupast 1,0 meter och används på vardagarna under dagtid som simundervisningsbassäng. OBS! Lilla bassängen reserverad för simskola onsdagar kl. 14-19.30 Avstängd för allmänheten. Lagunen Den ca 30 cm djupa poolen med det något varmare vattnet gör lagunen till en perfekt plats för de allra minsta barnen. Här kan man bada bland sprutande grodor, giraffer och lysande sjöodjur alla dagar i veckan utom måndagar. Varför inte doppa sig i någon av de två små poolerna eller åka i den lilla minirutschkanan som finns i området? Gröna rutschkanan Den gröna rutschkanan är mycket uppskattad av såväl barn som vuxna. Bild lånad från kommunens hemsida. Rutschkanan är öppen vilket betyder att du uppifrån kan se färden ner. Landningsbanan är ca 40 cm djup. Vistelse i landningsbanan är inte tillåten på grund av kollisionsrisk. Mycket små barn får åka tillsammans med sina föräldrar. Spacebowlen En lite tuffare attraktion är Spacebowlen, även kallad toaletten eller koppen. Observera att landningsbassängen är 1,8 meter djup. Du ska vara simkunnig innan du provar att åka denna! STÖD ROSA BANDET Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom – mellan 15 och 20 kvinnor insjuknar varje dag. Sjukdomen drabbar framför allt medelålders och äldre. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre Rosa Bandet kostar 25 kronor och finns bland annat hos ICA, Apoteket och Lindex. 23,50 kr går till cancerforskning och kampen mot bröstcancer. Resterande 1,50 kr täcker kostnader för produktion av band, förpackning, folder och frakt. Försäljningsstart är den 16 september. ÄR DIN PASSION ATT STÄDA ELLER ATT PUTSA FÖNSTER? Då behöver du inte läsa vidare. Annars kan du låta oss göra jobbet - för en enklare vardag helt enkelt. Som HSB – medlem så har du självklart extra rabatt utöver rutavdraget. Gå in på vår hemsida och fyll i en intresseanmälan under hushållsnära tjänster så hör vi av oss! Ange erbjudandekoden Kungsängen hösten 13. Välkommen! HSB OMSORG HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER www.hsbomsorg.se rut@omsorg.hsb.se 010 - 442 16 10 Sida 12

[close]

p. 13

RUNSKRIFTEN Tips Sida 13

[close]

p. 14

RUNSKRIFTEN Barnens Sida SynVillan Barnens sida Vad blir korsOrdet 1 2 3 4 5 6 Rad 1: Går vissa djur i på vintern? Rad 2: Har prinsessan under madrassen? Rad 3: Brukar mullra när det blixtrar? Rad 4: Om man inte är varm är man? Rad 5: Klistras på väggen. Rad 6: Om man tar saker utan lov? I varje nummer presenterar vi en ny synvilla eller optisk illusion. Håll utkik efter kommande hjärnskrynklande och roliga sätt att lura hjärnan på. Klipp ut och lämna in rätt svar i Runskriftens brevlåda på Hjortronvägen 81 för chansen att vinna två biobiljetter! Sista inlämningsdag är 15 november 2013. Namn: Adress: _____________________ _____________________ -Kannibalen blev bjuden på middag hos sin granne. - Jag är hemskt ledsen, men jag tycker faktiskt inte om din fru... - Men du kan väl äta potatisen och grönsakerna i varje fall... Vad får man om man korsar en höna med en gris? Svar: Ägg och bacon Svaret på Kors Ordet i förra numret var BLOMMA. Vinsten bland de inkomna svaren på de två biobiljetterna har lottats fram till Harleen Sing, Hallonvägen 12 GRATTIS! Håll utkik i brevlådan efter post! Om du har sju äpplen i din högra hand, och fem äpplen i den vänstra handen, vad har du då? Svar: Extremt stora händer Gå r to Sida 14

[close]

p. 15

RUNSKRIFTEN HSB Stockholm, Kungsängenkontoret Förvaltningskontor för HSB Stockholm anslutna bostadsrättsföreningar i Kungsängen. Telefonnummer:: Besöksadress: Postadress: 010-442 13 90 Tibble Torg 3 Tibble Torg 3 196 34 Kungsängen HSB Stockholm. Servicecenter & Felanmälan Telefonnummer: 010-442 11 00 eller via internet på HSB Stockholms hemsida. Dit hittar du via Tibbles hemsida eller under ”Kontakta oss”. Epostadress: felanmalan@stockholm.hsb.se servicecenter@stockholm.hsb.se Personlig service (övrig tid telefonsvarare): Vardagar 08.00-16.30 OBS! Vid felanmälan ange lägenhetsnummer, telefonnummer dagtid samt om du hänger din lägenhetsnyckel i nyckeltuben. Kretsloppcentralen i Brunna Ragn-Sells har en Kretsloppscentral i Brunna. Du hittar dit om Du kör Energivägen, förbi Coop Forum, ända fram till vändzonen. Att tänka på: Om du som bostadsinnehavare anmäler lägenhetsfel där Du själv ansvarar för underhållet, kommer du faktureras för utfört arbete. Öppettider: Måndag och onsdag: Tisdag och torsdag: fredag: lördag och söndag Stängt 13.00-20.00 12.00-16.00 10.00-14.00 Hämtning av vitvaror Vitvaror hämtas mot avgift av Ragn-Sells. Ring HSB-förvaltningskontor och beställ hämtning. Kylar och frysar innehåller freoner som kan läcka ut och förstöra ozonskiktet om de inte omhändertas på rätt sätt. Sida 15

[close]

Comments

no comments yet