LLibre de la Festa 2013

 

Embed or link this publication

Description

Unió Musical Santa Cecilia de Canals 25 aniversari Muses

Popular Pages


p. 1

Q:anars . ~ ~ 25 antutrsart muses

[close]

p. 2

.lfí6re Se fa festa 2013 Q u lu . Orgamtzen: Unió Musical Santa Cecília i Muses de Santa Cecília Edita: Unió Musical Santa Cecília Coordinació: Rafa Martínez Esteve, Noelia Márquez Martínez i Fernando García López Impressió: . PRESlóN21 Fotos: José Emilio Sancho, Noelia Marquez Salva Martínez, Jesús Donat i J.Ramón Andani Arxiu Tirada: 550 exemplars *La Unió Musical Santa Cecília vel tes reflexen opinions personals d'. · "%">,..,,/ · nstancia que les col ·laboracions escrius 'qtors. Grades. :-"'.., ~anals 25 aniuer.sari muses

[close]

p. 3

§umart Salutació de 1'alcalde......................... 4 Salutació del Regidor de Cultura..... 5 Salutació del Rector............................ 6 Aprendamos de nuestros antepasados 37 Salutació del President....................... 8 Entrevista a J.Enrique Martínez ........ 41 Salutació de la Junta Directiva .......... 10 L'Oracle i Jordi.. ................................ 45 Relació Junta Directiva ....................... 12 Fila creuats ........................................... 48 Salutació Junta de Muses ................... 13 Viatge a Mota del Cuervo ................... 51 Junta de Muses .................................... 15 Tomem a Mestalla .............................. 53 SalutaciódelaMusa2013 .................... 16 El bosc de les mil notes ...................... 55 Ami amiga ........................................... 18 Guardonats al 11 concurs de dibuix 56 Una bona amistat grades a la música 19 Acomiadament Musa 2012................ 21 Salutació del director......................... 22 Escola de música ................................ 25 Nous models d' ensenyament.. .......... 27 Programació d' activitats realitzades l' any 2013 ...................................... 58 Nous músics ........................................ 62 Programa d' actes ................................ 64 Publicitat.. ............................................ 71 Amistat i música ................................. 31 L' educació musical i la importancia en la societat........................................ 33 / aniuer.sari WU.61!.6

[close]

p. 4

§afutacíó Se r'Aícaffie mies i amigues de la Unió Mucal Santa Cecília de Canals. om tots els anys, mitjanc;ant l'oportunitat que em doneu de participar al vostre llibre, vull sumar-me a 1'alegria que comporta la cel ·lebració de les vostres festes en honor a la patrona. Sé que 1'entussiasme que poseu en tots i cadascun deis actes de les festes és equiparable a la ilusió que teniu dia a dia de fer de la Unió Musical Santa Cecília una banda més gran i un referent absolut a la nostra comarca. Només tinc paraules de lloanc;a per a una societat musical com la vostra, que porta el nom de Canals per tot arreu amb els concerts i actuacions que realitzeu per tots els racons de la Comunitat Valenciana i inclús, més enlla de les nostres fronteres. Amb una escola de música exemplar, una directiva treballadora i volcada amb la banda, uns músics molt joves pero amb un nivell musical extraor- Des d'aquest espai vull felicitar a dinari i una massa social formada per !'encara Musa de la Música, Noelia socis i simpatitzants molt nombrosa, Marquez, pel seu magnífic regnat i la Unió Musical Santa Cecília de Ca- desitjar-li a la propera Musa, Raquel nals és sense dubte, un referent cultu- Biosca i a la seua familia, unes molt bones festes. ral i també huma del nostre poble. Per segon any consecutiu, 1 com no, a tota la familia de la Unió l'ajuntament de Canals i la Untó Musical Santa Cecília, de la que em ,.¡ nt partícep, molt bones festes!!!. Musical Santa Cecília hem si conveni de col faboració qué, ?J" Ricardo Cardona Molla '\., ccana1s ~J Alcalde de Canals 25 aniuer.sari muses metra que la banda, mitjanc;ant una serie d' actuacions ja pactades, puga rebre uns ingressos significatius que l'ajuden a subsistir d'una millor manera en aquestos temps de crisi. 4

[close]

p. 5

§afutacíó Sef~egíSor Se

[close]

p. 6

§afutacíó Sef~ector L ,/\ 'any passat concloi:a el meu escrit amb una qüestió: "Aprofitem aquest any per a fer-nos simplement unes preguntes: Cree? En quin Déu cree? Quin Déu m' anuncia Jesucrist? Coincidim? ... No són preguntes sense sentit sinó tot el contrari: de la resposta que donem podem viure d'una manera o altra". Des de llavors a hui moltes coses han passat. Si ara férem memoria de tates elles tindríem per a una bona estona!. Cadascú ha viscut personalment coses bones i menys bones, aconteiximents que esperava o d' altres que han aparegut com un núvol, de repent, i pera les quals no estavem preparats pero tates elles les hem viscut i formen ja part de la nostra histOria. També a nivel! social han passat i, com no, a nivel! eclesial... fins i tot HEM CANVIAT DE PAPA! 1, després de tot, ens podem adonar que sois queda amb nosaltres allo que hem viscut amb amor. Allo que no ho hem Simplement m' agradaria que dins de fet així sois serveix per a fer-nos mal. la possible reflexió que puga sorgir d' aquest escrit continuarem fent-nos Pero aquest és un nou mamen . la mateixa pregunta sobre Déu pero tardar ja ha comenc;at i am' H, e, aprofitant 1'aire nou, frese i evanu ~ s' acosta la festa de Santa Cecilia. Es per aixo que recordava les preguntes de I'escrit de I' any passat. Encara estem vivint (tant de bo fara celebrant) I' Any de la Fe i amb la propera festa de Crist Rei es concloura. Com tot, passara, i romandra només I' amor amb que l'hagem viscut. ~"">...,,/ ~anals :.; :-"' 6 25 aniuer.sari muses

[close]

p. 7

gelic del Papa Francesc afegirem: En quin Déu cree? i en quin home cree?. La resposta a les dues preguntes la trobarem, altra vegada, en l' amor amb el que vivim. Eixa és la resposta que ens ensenya Sta. Cecília. Ofrena de vida a Déu i perdó pels enemics. Amic que lliges a<_;o: sigues valent i fes-te les preguntes. Dóna'ls resposta i així el món canviara. No ho dubtes! vida que ens perdona, ens acull i ens cuida permanentment encara que, de vegades, ni tan sols ho volem saber, ho dubtem o, inclús, ho neguem. Que eixe Déu vos beneixca i que l' exemple de la Santa que celebrem ens ajude a viure un poc més feli<_;os sense preocupar-nos del que diran" i per suposat, sense entrar en el món dels dimes i diretes" al que tan acostumats estem. /1 /1 Feli<.; festa de Santa Cecília en la cloenda de l' Any de la Fe!. Amb afecte, Mn. Emili, Rector de Canals Per als mus1cs, jo pensava, que les paraules i fets del Papa ens encoratgen a anar a les periferies. Vosaltres amb la música feu que el nostre món siga menys fose, més solidari i, sobre tot més bonic. La música, com el vi, alegra el cor de l'home i aixo és el que més alegra al nostre Pare: interpreten-la amb amor!. No tingueu por de sacrificis Ga sé que els feu) i quan interpreten qualsevol pe<_;a no oblideu que obriu els nostres cors a l'Infinit i allí , (que és dins de nosaltres mateixos) podrem trabar-nos amb el Déu de\¡~ ~-.\}....,/ icanals fJ '?":>~":> ~.l 25 aniutrsari muses 7

[close]

p. 8

§afutacíó Seflé)re.síSent e nuevo estamos en Santa Cecilia, un año más vamos a celebrar las fiestas en honor a nuestra patrona, qué mejor manera de hacerlo que con la música, con nuestros pasacalles, presentación de la musa, de nuestros educandos, nuestro concierto y podamos compartirlos, con todas la personas cercanas a todos nosotros. Que dón tiene la música que pone en contacto a tanta gente de todas las edades, niños, jóvenes y adultos a los que un día se les enciende la chispa de querer aprender música y que cada uno encauza hacia una dirección como, afición en su tiempo libre al salir de su trabajo, otros como una actividad complementaria a su formación para la escuela y otros como salida profesional para un futuro próximo que no tarda en llegar. Y es que la música llena muchas vidas, en~ ellas la mía, da muchas satisfacci© pero requiere también mucho s;\ · "%">,.

[close]

p. 9

xxv aniversario, deciros que nos vamos a sumar a todos los actos que tenéis pensado celebrar. No puedo olvidarme de María Lillo, quien durante muchos años tomó las riendas de la presidencia y colaboró con nuestra sociedad de una manera ejemplar y comprometida en momentos complicados. Nuestras musas siempre tan trabajadoras, nos habéis dado siempre apoyo, sin vuestros consejos, sin vuestro sacrificio y sobre todo sin vuestra ilusión no hubiese sido posible conseguir todo lo que estamos consiguiendo. Seguid demostrando lo que podemos alcanzar, disfrutad de vuestra sociedad nuestra banda" y recordar que amar la música es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Celebremos las fiestas a Santa Cecilia como se merece, disfrutemos de todos los actos programados para ello y felicidades para todos los que nos encontramos inmersos en este maravilloso mundo de la música. /1 José Manuel Gil Utrillas Presídent de la UMSC vuestra colaboración: trabajo laborioso, compra de instrumentos, rehabilitación de las aulas, fiestas de Santa Cecilia, limpieza del local, en definitiva, todo lo que hemos necesitado, qué os puedo decir....., que sigáis trabajando y que sigáis ayudándonos a conseguir retos para nuestra sociedad que también son los vuestros. Agradecer a su presidenta, Paquita Ballester y a todo su equipo directivo, y musas, todo el trabajo que durante estos xxv años habéis realizado. Dar las gracias a toda la junta directiva, director, músicos, musas, socios que junto a mis seres más querido' formáis mi gran familia, sin vues~""~ ~,/ 25 nniuer.snri WU.61!.!i CC-unals 9

[close]

p. 10

§afutacíó Se ía Junta ]J;)írectí"a § i 1'any passat el saluda va comern;ar recordant que celebravem el nostre 25 é anniversari com a Societat musical, este any no ens podem oblidar del col ·lectiu que formen les "Muses", ja que són també 25 els anys que fa que van decidir, unir-se per a recalzar a la UMSC en tot el que ha fet falta. Des de estes línies, felicitar-les a tates elles i agrair ixa llavor que no es veu, pero que és • necessaria per a un bon fundonament de tota Sacietat. Com ja es costum, des d' este escrit, sempre fem una valoració de les activitats més destacades que hem realitzat. En febrer del 2013, la nostra societat va realitzar un concert homenatge als socis, concretament va ser un concert de solistes al Centre Cultural "Calixte 111". Al mes de maig, es va participar al festival de música tradicional valenciana junt amb el cantant Pep Gimeno "Botifarra" a la localitat de Burjassot. També al mes de juny es va re · ': ar

[close]

p. 11

fiOr:he de la/wta 2013 dicions acústiques. El resultat va ser molt satisfactori, ja que el treball que es realitza als assajos és de una millor qualitat i per tant, aixo es traduix en una millora de la sonoritat de la banda. La segon fase ha quedat acabada al mes d' octubre d'este any. En este cas, la subvenció concedida era per a la climatització de la sala. D' esta forma considerem que tenim una sala d' assajos que reunix unes condicions optimes per als corresponents assajos. Per descomptat, queden convidats tots els socis/ es per a que ens visitem al local social, podran vore les instal facions, així com també el treball que es realitza al mateix. Des de la Junta Directiva, com no podria ser d'una altra manera, volem agrair l'esfor<; i la implicació que han demostrat els músics i el nostre director, en totes les activitats realitzades perla nostra Societat. Per suposat, animem a tots els/les músics pera que continuen en la mateixa línia i a tots el socis i simpatitzants, que ens recolzen en totes les activitats que tenim al llarg de l' any, ja que els nostres músics necessiten eixe recolzament. Pero sobre tot, a les Muses, a més d' agr~í.< 1-.,.. . ./ l' esfor<; i la dedicació... animar-les a que continuen amb la llavor que estan realitzant. A Noelia Márquez Martínez, Musa de la Música 2012, del agrair-li el saber estar encadascun deis actes on ha exercit com a Musa de la nostra societat... i com no! a la que sera la propera Musa de la Música Raquel Biosca Mollá, desitjar-li el millor de part de tota la família que formen la Unió Musical Santa Cecília. La Junta Directiva (;JL ...---~!!!!!I!•• 11 25 aniu.er.sari mu.st.s

[close]

p. 12

Jtefacíó Junta lt>írectfoa President d'Honor: President: Vice-President lr: Vice-President 2n: Secretari: Vice-Secretaria: Tresorer: Arxiver: Uniformes: Ajustador: Cap de banda: Local Social: Instrumental: Muses: Escola d'Educands: "%">,,,/ José Luis Biosca Guerola José Manuel Gil Utrillas Enrique Pacheco Brú Fernando Garcia López Rafael Martínez Esteve Empar Esparza Barber José Ramón Martí Moscardó Angel Vidal Pérez Salvador Martínez Arandiga lván Andani Ferri N oelia Marquez Martínez Antonio Borredá Peiró Susana Navarro Yébenes Paquita Ballester Tomas Iose Vte. Biosca Molla \~ ~ .,,~,,,~., 12 25 aniu.er.sari mu.se.a

[close]

p. 13

§a[utacíó Se [a Junta Se muses omenzamos un año más la ras y podríamos olvidar algún detalle gran fiesta de los músicos que importante. Nos centraremos en cómo tanto esperamos y este año la se formó este grupo de mujeres. Concelebración de los 25 años de funda- versando un grupo reducido de mujeción nos corresponde a las Musas de res de músicos nos planteamos y nos la unión mupreguntábamos sical Santa ¿sería posible Cecilia. Es formar un equimomento po para acompara recordar pañar a nuestra banda y ayuy hacer badarles en el reto lance de todo que se habían lo que hemos logrado propuesto?"No y como no, lo pensemos todo lo que más", palanos queda bras de la Sra. por realizar. María Lillo, Pero antes que nos contade centrargió de ilusión nos en nuestra trayectoria a lo largo y ganas de trabajar. Decidimos hade estos años, nuestro reconocimiento cer una convocatoria a las mujeres a la musa del 2012 Noelia Márquez y madres de los músicos, y así el Martínez por este año representando día 25 de enero de 1988 nos reunia la sociedad en todos los actos de la mos en los locales de la Cooperatibanda, gracias Noelia por tu colabora- va Agrícola de San Antonio Abad ción y participación activa en la sacie- para tratar los siguientes acuerdos; dad. Damos la bienvenida a la musa 1° Nombrar unas damas cecilianas que nos representará este año 2013, para poder ayudar a la Banda, por Raquel Biosca Mollá, con el deseo que mayoría se acordó tomar el nomdisfrute desde otra perspectiva de la bre de "Musas de Santa Cecilia". música ya que bien sabido es de to- 2° Nombrar una comisión direcdos tu vinculación y la de tu familia tiva para poder gestionar los reen esta nuestra Banda. ,9,rsos económicos y sociales. Ahora llega el momento del recuerdo 3 ombrar una presidenta, que por de nuestros comienzos_aunque dar(., ~a 9ría se e~igió a D~. María Lillo para mucho estos 25 anos de andad~,, la ~!;'ti.al formo en el rmsmo momencc.unahr 25 nniuer.snri WU!il!li

[close]

p. 14

to su equipo, quedando constituida la primera junta de las Musas de Santa Cecilia de la siguiente manera: PRESIDENTA: María Lillo VICE-PRES.: Paquita Ballester SECRETARIA: Isabel Sancho VICE-SECR.: Mª Nieves Calatayud TESORERA: Filo Gregorio VICE-TES.: Vicenta Mollá Juan VOCALES: Maruja Peiró, Matilde Sancho, Isabel Bueno; Pepita Alventosa, Fina LLobell. El objetivo de las musas era y es ayudar en todo lo posible a nuestra sociedad. En nuestro primer año y con la recaudación de la lotería y los beneficios de una cena en la que se contó con la actuación del "Titi" se compró la imagen de Santa Cecilia, que fue bendecida en las fiestas de Santa Cecilia de 1989; el pan bendito se hacía con la aportación desinteresada de varias personas colaboradoras. Aprovechando este momento desde la Junta, queremos dar las gracias a todas las mujeres que han formado parte de la Junta durante toda nuestra trayectoria por su dedicación y esfuerzo y trabajo que no siempre se ve recompensado, pero que sirve para forjar y afianzar más esta labor. También un recuerdo muy especial a las musas que ya no están entre nosotros. Un agradecimiento a nuestras abonadas que durante todo el año colaboran con la lotería. Una mención muy entrañable para la mujer que ha sido la primera presidenta y presidenta durante muchos años "Dña. María Lillo" p~r su vitalidad, trabajo, dedicació , entusiasmo que contagia y sus pa{.a ~s ,, xicones avant, som valentes i". a · o ~ .,,/ .. heu puguem fer" GRACIAS María. Y como no, dar las gracias a todas las MUSAS que durante estos 25 años nos han representado tanto en las fiestas a nuestra patrona, como en todos los actos que la banda las ha requerido. ¡¡¡GRACIAS GRACIAS!!!. .. Invitaros a todas las musas, socios, músicos a que disfrutéis y participéis de los actos que se celebrarán en honor a nuestra patrona. ¡¡¡Os esperamos!!! La Junta de Muses LES NOSTRES MUSES 1988 __ Tere Molla Calatayud l989.- Mª Nieves Avilés Romero 1990.- Mª Teresa Arnau Sanchis 1991.- Eva Fayos Vallés 1992.- Beatriz Fuster Morales 1993.- Mayte Calatayud Molla 1994.- Mª teresa Arnau Roselló 1995.- Dolores Carbó José 1996.- Purín Sánchez Sisternes 1997.- Enri Arnau Sanchis 1998.- Lola Martínez Burchés 1999.- Micaela Huertas Alcover 2000.- Hermínia Llacer Arnau 2001.- Vanessa Sanchis Ibáñez 2002.- Loli Gil Carbó 2003.- Lorena Martínez Pérez 2004.- Sandra Juan Sancho 2005.- Juli Gramaje Juan 2006.- Isabel Blasco Ribelles ~~~~:: Tere Molla Sancho __ Diana Sánchez Llorente 2009 Vanessa Sánchez Llorente __ 2010 Eugenia Llacer Arnau __ 2011 María Martínez Jorge __ 12 Noelia Márquez Martínez 1 ~013.­ Raquel Biosca Molla IJ ~anals 14 25 aniuer.sari muses

[close]

p. 15

Junta Se muses Presidenta: Vice-Presidenta: Secretaria: Vice-Secretaria: Tresorera: Vice-Tresorera: Vocals: é Paquita Ballester Tomas Fina Lluch Sanchis Sandra Juan Sancho Loli Carbó José Isabel Sancho Gramaje Maria Lillo Sarrió Enriqueta Vallés Sarrió Tere Calatayud Andani Fina Llobell Llacer Vicenta Molla Juan Pepita Pérez Moreno Matilde Barbera Arandiga Paquita Ferrer Calatayud LoH il Carbó ens nta Juárez Rubio \, , . ar,fr{del Mar Juan Sancho ((;JllJ $ 25 nniutrsnri muses 15

[close]

Comments

no comments yet