Picasa - gammal handledning

 

Embed or link this publication

Description

Testar

Popular Pages


p. 1

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial.

[close]

p. 2

Innehållsförteckning Ladda ner/Installera ........................................................................................... 3 Börja använda programmet ............................................................................... 4 Första gången ................................................................................................ 4 Biblioteksvyn................................................................................................. 4 Mapplistan ..................................................................................................... 5 Ljusbord (miniatyrer) .................................................................................... 5 Nedre verktygsraden...................................................................................... 5 Sökrutan......................................................................................................... 5 Menyn ............................................................................................................ 5 Övre verktygsrad ........................................................................................... 6 Bildfack ......................................................................................................... 6 Importera bilder (från ex digitalkamera, USB-minne & CD) ........................... 7 Redigera bilder .................................................................................................. 9 Rotera Förstora/Zooma Beskär Räta ut Röda ögon Jag har tur Fyll belysning Justering ........................................................................................... 9 .......................................................... 9 ............................................................. 10 ............................................................. 10 ....................................................... 11 ........................................................ 11 ................................................... 11 .......................................................................... 11 Effekter ................................................................................. 11 Nedre verktygsraden........................................................................................ 12 Bildfacket .................................................................................................... 12 Rotera .......................................................................................................... 13 Skriv ut Exportera ........................................................................................... 13 ...................................................................................... 14 Tidslinje .............................................................................. 15 Bildspel ............................................................................................................ 16 Present-CD .......................................................................... 17 PIM – Praktisk IT- och Mediekompetens ....................................................... 18 2

[close]

p. 3

Ladda ner/Installera Programmet laddas ner från http://picasa.google.com/, nu finns Picasa även på svenska. 1. Klicka på Hämta Picasa i högra spalten. 2. I rutan som kommer fram klickar du på Spara. I Spara som…-rutan som kommer fram väljer du först var du vill spara installationsfilen, ex Skrivbord. Därefter klickar du på Spara. 3. Nu kan du stänga ner Webläsaren (internet) så du är tillbaka på Skrivbordet. Installationsfilen (picasa2-current) ska nu finnas på ditt skrivbord (eller där du valde att spara den). Dubbelklicka på installationsfilen (picasa2-current) för att starta installationen. Eventuellt behöver du nu klicka på Kör, om en säkerhetsvarning kommer fram. Godkänn licensavtalet genom att klicka på Jag godkänner. I nästa ruta klickar du på Installera. I sista rutan, Slutför installationsguiden för Picasa2, väljer du vad du vill bocka för. Jag kan rekommendera att bocka för alla utom möjligtvis den sista (Ställ in Google som min standardsökmotor i Internet Explorer). När du gjort dina val klickar du på Slutför. 3

[close]

p. 4

Börja använda programmet Första gången Första gången du (eller en ny användare) använder Picasa kommer en ruta fram där du ska välja var programmet ska leta efter bilder. 1a. Välj detta alternativ om du vill att Picasa ska söka efter bilder i hela datorn. 2a. Välj detta alternativ om du vill att Picasa bara ska söka efter bilder som finns i Mina dokument. [Det går senare att välja vilka mappar och enheter som ska övervakas (sökas igenom efter bilder).] När du gjort ditt val klickar du på fortsätt. Biblioteksvyn När du kommit in i programmet visas Biblioteksvyn, som kan liknas vid en utforskarvy. Jag kommer i fortsättningen av handledningen att använda mig av nedanstående namn på de olika delarna i programmet. Övre verktygsrad Meny Mapplista Sökruta Ljusbord Bildfack Nedre verktygsrad 4

[close]

p. 5

Mapplistan Här finns alla mappar med bilder (utifrån det val du gjort). Mapparna är sorterade i datumordning (när mappen skapades). Om du dubbelklickar på en mapp kan du ändra datum, namn på mappen (obs! ändras även i utforskaren) och förklaringar (bra när man ska söka). [Det går att välja vilka mappar som ska visas/övervakas i Picasa. Detta ställer du in i Mappahanteraren: I menyn klickar du på Verktyg och väljer Mapphanterare…] Ljusbord (miniatyrer) Ljusbordet kan beskrivas som arbetsytan. På biblioteksvyns ljusbord syns miniatyrer av de bilder som finns i den mapp som är markerad. Om du markerar en eller flera bilder (miniatyrer) i en mapp blir det Nedre verktygsfältet aktivt. Dessutom visas bilden/bilderna i bildfacket. Nedre verktygsraden För att verkygsraden ska bli aktiv måste någon/några bilder vara markerade. Bl a kan du snabbt rotera bilder, skriva ut och exportera. De olika funktionerna går jag igenom längre fram. Sökrutan Om du vill hitta en bild snabbt kan sökrutan vara väldigt användbar. Börja skriva ett sökord. De bilder som har ett filnamn, förklaringstext eller liknande som stämmer med ditt sökord kommer att visas på ljusbordet (miniatyrer). Ju mer du begränsar sökningen desto färre miniatyrer kommer att visas. Menyn Menyn ser ut som och fungerar som i de flesta andra program. Under varje meny döljer sig många olika funktioner. Om du klickar på ett ord i menyn (ex Redigera) får du fram en undermeny (under Redigera finns ex Klipp ut, Kopiera, Klistra in och Markera allt). 5

[close]

p. 6

Övre verktygsrad I den övre verktygsraden finns 4 knappar: Importera - Hämta bilder från ex digitalkamera. Se avsnittet Importera. Bildspel - Startar ett bildspel med de bilder som finns i den mapp som är aktiv. Har du markerat en bild/miniatyr startar bildspelet med den bilden. Se avsnittet Bildspel. Tidslinje - En häftig men bra funktion. Se avsnittet om Tidslinjen. PresentCD - Du kan bränna bildCD-skivor direkt från Picasa. Se avsnitten PresentCD. Bildfack Du kan samla bilder i bildfacket. När du markerat en bild visas den i bildfacket. Klickar du på knappen Håll stannar bilden kvar i bildfacket. Se mer i avsnittet om Nedre verkygsfältet längre fram. 6

[close]

p. 7

Importera bilder (från ex digitalkamera, USB-minne & CD) Det finns två sätt att importera bilder. Det ena sättet (a.)är inifrån Picasa med knappen Importera. Det andra sättet (b.) är från fönstret som brukar komma fram när man sätter i digitalkameran, USB-minnet, CD-skivan mm. Bilderna kommer att sparas i Mina bilder i Mina dokument på datorn. Detta kan du ändra (Verktyg/Alternativ/Allmänt). 1. Välj ett av nedanstående alternativ: Alt1 Inne i Picasa klickar du på knappen i Övre verktygsfältet. Sätt i ex digitalkameran, USB-minnet eller CDskivan. Alt2 Sätt i ex digitalkameran, USBminnet eller CD-skivan. Rutan intill ska då visas (om funktionen inte är avaktiverad). Dubbelklicka på . (ev får du bläddra med nedåt- & uppåtpilarna). 2. Oavsett vilket alternativ du valde ska du nu ha kommit till Importvyn. I importfacket ska du nu se miniatyrer av de bilder som finns på kameran, USB-minnet eller CD-skivan. Ser du ändå inga miniatyrer eller fel miniatyrer kan du klicka på knappen uppe till vänster. Då kan du välja mellan de enheter som är kopplade till datorn (även mappar, andra hårddiskar och nätverket). 7

[close]

p. 8

3. Rotera: Passa gärna på att rotera de bilder som behövs redan nu. Klicka på under vald bild. Du kan använda för att bläddra mellan bilderna, annars klickar du på den bild/miniatyr du vill rotera. 4. Uteslut: Markera den/de bilder du inte vill importera och klicka på . De bilder som kommer att uteslutas vid importen har ett nere till vänster på miniatyrerna och mitt på bilden i Förhandsgranskningsfönstret. Finns redan en bild i din dator kan den redan vara uteslutsmarkerad. Du kan bocka för/bocka av med 5. Slutför: Klicka på för att fortsätta med importen. nere till vänster. 6. En ruta kommer fram. Här ska du namnge den mapp som kommer att skapas, mappen kommer att sparas i Mina dokument/Mina bilder (kan ändras, se ovan). Du ska också ange ett datum för när bilderna är tagna (sorteringsdatum). Om du vill kan du också fylla i var bilderna är tagna & en mappförklaring, detta kan vara bra när man ska söka efter bilderna i Picasa. När du är färdig klickar du på Slutför. Nu ska mappen med bilderna synas i Picasa. Nu kan du redigera bilderna och därefter kanske du vill exportera dem (inkl ändra storlek). Om du vill samla lite bilder på UTB-hemservern ( ) på jobbet/i skolan kan det vara bra att exportera. Läs mer om detta under Redigera bilder och Exportera bilder. 8

[close]

p. 9

Redigera bilder I Biblioteksvyn dubbelklickar du på den bild du vill redigera för att komma till Redigeringsvyn. En bra funktion i Picasa är att du kan Ångra/Göra om i flera steg tillbaka/framåt. [du kan dock inte hoppa över ett steg.] Den bild du dubbelklickade på visas nu på hela ljusbordet. Ovanför bilden kan du bläddra bland bilderna i vald mapp/etikett. I Övre verktygsraden finns nu också en annan ny knapp , som du använder för att komma tillbaka till Biblioteksvyn. Mapplistan till vänster har ersatts av en Redigerameny. Redigeramenyn har tre flikar Grundkorrigering, Justering och Effekter. Rotera Rotera-knapparna finns i Nedre verktygsraden. Rotera kan du göra både i Redigeravyn, Biblioteksvyn och Importeravyn. Förstora/Zooma Zoom-reglaget finns i Nedre verktygsraden. Skjut reglaget åt höger för att förstora bilden. Det kan vara bra för att se mer detaljerat när du redigerar. För att flytta runt i den förstorade bilden kan du hålla muspekaren någonstans på bilden (muspekaren ser ut som en hand), håll vänster musknapp nertryckt samtidigt som du drar i bilden. Ett annat sätt att flytta runt är att använda miniatyren längst ner till höger i bilden, flytta den lilla klara rutan. Du kan visa bilden i verklig storlek (blir ev förstorad). Klicka då på (finns efter Zooma-reglaget). Anpassa till visningsområde Zooma-reglaget). återgår från zoomning (finns direkt efter 9

[close]

p. 10

Beskär Överst under Grundkorrigeringsfliken i Redigeramenyn finns Beskär-knappen. Klickar du på denna visas verktygen för Beskär i Redigeramenyn. Det finns tre fasta proportioner att välja bland och en Manuell. När du valt proportion håller du muspekaren någonstans på bilden; håll vänster musknapp nertryckt, dra samtidigt tills du får markeringen så stor som du vill ha den, släpp sedan musknappen. Nu ska området runt markeringen vara suddigare. Om du vill kan du nu ändra proportioner. Dessutom kan du hålla muspekaren i ett hörn eller på en kant, så att muspekaren blir en dubbelpil. Håller du nu vänster musknapp nertryckt kan du förstora/förminska markeringen. Klickar du på knappen Förhandsgranskning får du se en kort titt på hur bilden kommer att se ut när du beskurit den. Är du inte nöjd med markeringen och vill göra en ny markering kan du klicka på knappen Återställ. Har du ångrat dig och inte vill beskära klickar du på Avbryt. Är du nöjd med din markering och vill Beskära klickar du på Tillämpa. Du kan faktiskt fortfarande Ångra dig. Klicka på Ångra Beskär i Redigeramenyn. Jodå, du kan faktiskt Ångra dig tillbaka till Beskärningen igen. Räta ut Andra knappen under Grundkorrigeringsfliken i Redigeramenyn är Räta utknappen. Klickar du på denna visas ett rutnät/stödlinjer över bilden. Drar du i reglaget i nedre delen av bilden rätas bilden åt höger respektive vänster. Ta gärna hjälp av stödlinjerna/rutnätet för att få bilden rak. När du är nöjd klickar du på Tillämpa (brevid reglaget), om du vill bekräfta. Tänk på att du kan Ångra i Redigeravyn. Vill du inte Räta ut bilden klickar du på Avbryt (brevid Tillämpa). 10

[close]

p. 11

Röda ögon En väldigt användbar funktion som fungerar ganska bra i Picasa. Markera det som är rött genom dra och släpp. Ändringen gör direkt. Gör likadant med det andra ögat. Oftast blir resultatet väldigt bra. - Före - Efter Jag har tur En bra funktion för dig som vill få en bild bättre snabbt och enkelt. Klicka på Jag har tur. Tycker du att det inte blev bra eller tillräckligt bra klickar du på Ångra jag har tur. Ofta kan du få bilden bättre med andra verktyg i Picasa. De finns under flikarna Justering och Effekter. Det finns också riktiga bildbehandlingsprogram där du kan få bilden otroligt mycket bättre. Det bästa är Photoshop. Jag kan även rekommendera gratisprogrammen Photofiltre och Gimp. Fyll belysning Med detta reglaget kan du göra bilden ljusare. I mörka bilder ser man ofta konturer dåligt. Om man då ökar ljusstyrkan lite kan bilden bli klart bättre. Detta reglage finns också under Justeringsfliken. Justering Under fliken Justering finns Reglage och Verktyg till att göra kvaliteten bättre på bilden. Jag går inte igenom de olika Reglagen/Verktygen här, utan du får prova dig fram. Effekter Under fliken Effekter finns en del användbara effekter. Jag går inte igenom dem här, utan du får prova dig fram. En del kan vara lite kluriga och de är kanske mer eller mindre användbara. 11

[close]

p. 12

Nedre verktygsraden Bildfacket I bildfacket samlar du bilder som du ex vill: • Göra en Etikett av (se längre ner) o Present CD • Exportera • Skriva ut • Bildcollage • Film • Skärmsläckare • Flytta till en annan mapp När du har en bild markerad i Biblioteksvyn eller den är aktiv i Redigeringsvyn finns även bilden som en miniatyr i Bildfacket. Vill du hålla kvar denna bild klickar du på knappen Håll (finns brevid Bildfacket). (Det finns nu en grön plupp i nedre vänstra hörnet på miniatyrbilden i bildfacket.) Nu kan du markera en ny bild och klicka på Håll, osv… tills du har alla bilder du vill ha i bildfacket. Vill du ta bort alla bilderna från Bildfacket klickar du på Rensaknappen. Vill du ta bort en bild från Bildfacket markerar du miniatyrbilden i Bildfacket och trycker på Delete-tangenten (på tangentbordet). Om du vill markera flera bilder i samma mapp håller du Ctrl-tangenten (på tangentbordet) nertryckt samtidigt som du klickar på en bild i taget. Klicka på knappen Håll, om du vill ha kvar bilderna i Bildfacket. Vill du markera alla bilder i en mapp markerar du en bild (eller själva mappen), klickar på Redigera i menyn och väljer Markera allt (alt. Ctrl + A på tangentbordet). Klickar du på knappen Etikett skapas en Etikett-mapp i Picasa. Dessa mappar visas längst upp bland mapparna i Picasa. Etiketter är en sorts mappar som du bara kan se i Picasa. Bilderna/miniatyrerna här är alltså bara genvägar till orginalbilderna. 12

[close]

p. 13

Rotera Rotera-knapparna finns i Nedre verktygsraden. Rotera kan du göra både i Redigeravyn, Biblioteksvyn och Importeravyn. Skriv ut Se först till att du har de bilder du vill skriva ut i Bildfacket. Alternativt kan du markera den/de bilder du vill skriva ut. Skapa gärna en etikett (se förra sidan). Klicka därefter på knappen Skriv ut. Nu är du inne i Skriv ut-vyn. Under Utskriftslayout kan du välja vilken storlek du vill ha på bilderna. Under Förhandsgranskning kan du se hur det kommer att se ut på pappret. Under bilden i Förhandsgranskningen kan du bläddra bland sidorna (om det blir mer än en sida). Med knapparna bilderna (bara lite). kan du ändra mellanrummet mellan Under skrivarinställningar kan du Ändra skrivare, Ändra skrivarinställningar och ha flera kopior av varje bild. Klicka på Granskning för att få lite information om hur utskriften kan komma att bli. Gör gärna detta. När du är färdig med dina inställningar klickar du på Skriv ut. 13

[close]

p. 14

Exportera Exportera är väldigt användbart särskilt när man vill minska på bildens storlek. Man kan exempelvis ofta minska på bildens storlek utan att kvaliteten blir nämnvärt sämre (lite beroende på vad bilden ska användas till). Vill du ha lite bilder på din hemmakatalog ( ) på jobbet/i skolan bör du använda dig av Exportera-funktionen. Särskilt om du har tagit bilder med digitalkamera. Dessa tar väldigt stort utrymme. Detta var bara en liten inledning, men ack så viktig. Nu kommer vi till hur du ska göra: Klicka på knappen Exportera. Exportera till mapp-fönstret kommer fram. Under Plats för exporterad mapp: väljer du var dina exporterade bilder ska sparas. Klicka på Knappen Bläddra för att leta upp mappen (kanske i Den här datorn/ ). Under Namn på exporterad mapp kan du fylla i/ändra namn på den mapp som kommer att skapas. Lämnar du detta fält tomt kommer ingen ny mapp att skapas. Under Bildstorleksalternativ anger du med reglaget hur stor bilden ska bli (i pixlar). Ju mindre storlek desto mindre utrymme kommer bilden att ta. Detta påverkar väldigt mycket. Gör inte bilden större än vad som behövs. OSB! Till riktig fotoutskrift bör man använda originalet. (Bilderna görs aldrig större än vad originalet var.) Under bildkvalitet kan du ändra just kvaliteten på bilden. Det fungerar ungefär som när man gör om musik från CD-skivor till mp3. Med för låg % här kan bilden bli väldigt kornig. Dock kan man ofta minska till t ex 75 % utan att kvaliteten blir allt för dålig. [En vanlig inställning jag gör som fungerar bra till det mesta är 800 pixlar och 80% i Bildkvalitet. Ska jag använda en bild inne i Word räcker dock ofta 320 pixlar. 14

[close]

p. 15

Försök tänka på vad du ska använda din bild till. Till utskrift behöver din bild kanske inte vara större än den storlek den ska skrivas ut till (OBS! Aldrig mindre till utskrift). Ska du skicka bilden med e-post kanske det är bra om den är ganska liten (tar väldigt mycket mindre utrymme). För helskärmsvisning behöver inte bilden vara större än skärmupplösningen (800 eller 1040).] När du gjort dina inställningar klickar du på OK. Ett fönster mappen där dina exporterade bilder finns öppnas (utforskaren). Tidslinje En kul och till viss del användbar funktion. 1. Klicka på . • Mapparna ligger nu på en tidslinje. • Du ser första bilden i varje mapp med andra bilder från mappen bakom. • Mapparna ligger i tidsordning (efter när mapparna skapades, el det datum du angivit). 2. Du kan bläddra bland mapparna på två sätt: • Klicka på Framåt- och Bakåtpilarna. • Ta tag i snurran genom att hålla nere vänster musknapp och dra. 3. Bildspel från Tidslinjen kan du starta på två sätt: • Dubbelklicka på den mapp du vill visa ett bildspel från. • Klicka på knappen för att spela upp bildspel. 4. För att gå till vald mapp i Biblioteksvyn klicka du på symbolen för Bibliotekvy längst ner till vänster. 15

[close]

Comments

no comments yet