Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni

 

Embed or link this publication

Description

Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni

Popular Pages


p. 1

Pergamon Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni Cilt 6, Sayı 7-8, Ekim-Kasım 2013 İÇİNDEKİLER 2 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA SEMİNERİ 3 ELEKTRONİK VERİTABANI: EBSCOHOST TOPLANTISI 5 URKUND 6 KÜTÜPHANE ORYANTASYONU 7 AKADEMİK DÜRÜSTLÜK SUNUMU 8 IB KÜTÜPHANE MİSYONU 9 YENİ YAYIN SAĞLAMA *http://uthmag.com/

[close]

p. 2

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA Kütüphane etkinlikleri kapsamında Encyclopaedia Britannica TanıtımKullanım Eğitim Semineri, 07 Ekim 2013 tarihinde Ayazağa Kampüsü öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Encyclopaedia Britannica Türkiye Ülke Müdürü Ersen Erdem’in sunumu ve açıklamalarıyla “Britannica School Edition” portalı içerisinde öğrencilerin - öğretmenlerin nasıl arama yapabileceği, konu ile ilgili etkileşimli derslere, zenginleştirilmiş kitaplara ve görsel kaynaklara ne şekilde ulaşabilecekleri başarıyla anlatılmıştır. Britannica School Edition, 1768’de Dünyanın ilk ansiklopedisini piyasa süren Britannica’nın, içerisinde 140.000’den fazla makale, 2 milyonun üzerinde öğrenim objesi, binlerce animasyon, videoses-resim içerikleri, William-Webster Sözlük ve EBSCO makalelerinin de dâhil olduğu bir eğitim portalı niteliğindedir. Özellikle içeriğinde bulunan Image Quest, dünyanın önde gelen yaklaşık 50 kadar görsel sağlayıcı kuruluşu tarafından sağlanmış, telif haklarından arındırılmış 2,5 milyondan fazla görsel kaynağı içermektedir. Ayrıca “World Data Analyst” ise, tüm dünya ülkelerinin bulunduğu bir istatistik portalıdır. Ülkelerin profil ve genel bilgilerinin bulunduğu karneleri pdf olarak çıktı alına fırsatı sunmaktadır. Britannica tüm yaş düzeylerindeki öğrencilere proje araştırmaları yapabilmeleri için güvenilir ve itimat edilir bir bilgi kaynağı sağlamaktadır. Malzemelerin çeşitliliği öğrencilerin farklı yöntemler kullanarak ve kendi öğrenim hızlarında öğrenmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, içerik konusunda öğretmenler tüm yaşlardaki öğrencilerinin güven içinde çevrimiçi araştırma yapabileceğinden emin olabilirler. Ansiklopedia Britannica’da bulunan tüm içerik 4.500’den fazla küresel katılımcının uzman bilgisine dayanmaktadır. 2

[close]

p. 3

Kütüphane etkinlikleri kapsamında EBSCOHost Veritabanı Tanıtım-Kullanım Eğitim Semineri, 25 Eylül 2013 tarihinde Ayazağa Kampüsü öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. EBSCO Bilgi Servisleri Eğitim Uzmanı Uğurcan ÖZKAN tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenlerimizle, EBSCOHost’un internet üzerinden erişilen güçlü bir online veri tabanı sistemi olduğu paylaşılmıştır. Buna göre EBSCOHost okullar için hazırlanmış içeriği sayesinde öğretmenler ve öğrenciler için seçilmiş birçok veri tabanını kullanıma sunan büyük bir elektronik kaynaktır. ELEKTRONİK VERİTABANI: EBSCOHOST EBSCOHost’un bilgi servisleri sayesinde: Dünyanın en kapsamlı bilimsel tam metin Günümüzde bilgi kaynaklarının sayısında- veri tabanlarına, pek çok disiplinde sıralaki ve ortamındaki hızlı artış ve değişime manın en üstündeki dergilere yönelik paralel olarak farklılaşan kullanıcı gerek- tam metin veri tabanlarına, çoğu derginin sinimleri sonucunda teknolojinin olanak- ilk sayılarından itibaren PDF arşivlerine larından yararlanmak kütüphaneler için erişim gerçekleştirilebilmektedir. Teknoadeta bir zorunluluk halini almıştır. Özel- lojiyi bilgiyle bütünleştiren ve yenilikçi likle, teknolojik gelişmelere paralel olarak yaklaşımlarla bilgi hizmetlerini destekleson yıllarda elektronik bilgi kaynakları yen EBSCOHost sunmuş olduğu bilgi sergiderek artan bir biçimde kütüphane vislerinin yanı sıra, bizlere Türkiye’nin tek hizmetlerinde yerini almaya başlamıştır. elektronik kitap veri tabanı olan HiperkiElektronik bilgi servisleri kapsamında tap’a da 2 ay süre ile deneme erişimi EBSOHost Veritabanı gerçek bir hazine açmıştır. durumundadır. 3

[close]

p. 4

YORDAM Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı, Uluslararası MARC formatı özelliği ile Anglo-American Kataloglama Kuralları II çerçevesinde her türden kütüphane için sınırsız alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi yapma imkanı Kütüphanede bulunan bilgi kaynakları “Yordam: Kütüphane Bilgi Belge Otomas- sağlayan çok kullanıcılı ve internet uyumyon Programı” aracılığıyla bilgisayar orta- lu bir kütüphane programı olarak kütüphanemizde kullanılmaktadır. Kütüphanemına aktarılmış olup, ödünç verme, mizdeki 15.389 kitap, 989 DVD, 311 CD, ödünç süresi uzatma, sağlama, sipariş verme, etiket basımı gibi teknik hizmetler 195 VCD, 125 Süreli Yayın, 2 Video Kaset, ve okuyucu hizmetleri bu program aracı- 2 Harita program üzerinde kayıtlıdır. lığı ile yürütülmektedir. WEB KATALOG TARAMA Kütüphane koleksiyonumuzda bulunan tüm kaynakları, katalog taraması yaparak öğrenebilirsiniz. Kütüphane koleksiyonumuz; eğitim ve öğretim için gerekli olan kitaplar, referans kaynaklar, süreli yayınlar, multimedya materyaller (DVD, VCD, CD, VHS, Kaset) ve elektronik veri tabanlarından oluşan zengin bir yapıya sahiptir. 4

[close]

p. 5

FMV Işık Okulları’nda kullanılmakta olan ve IB akreditasyon sürecinde temel bir URKUND ana eksende kopyacılığın yazılı gereksinim olarak öne çıkan URKUND ve görsel basında büyük dikkatle izlenhizmeti; eğitimde - öğretimde elektronik mesi, sorununun temellerinin zamanla ortamdaki gelişmelere bağlı olarak kâğıt fark edilerek giderek artması sonucunda, üzerinden yapılan çalışmaların yakın gepedagojik çalışmalara destek olmak için lecekte bilgisayar ve internet üzerinden hazırlanmıştır. Bir diğer ifadeyle kopyacı- yapılacağı gerçeğinin göz önünde bulunlık, URKUND sayesinde engellenebilir durulup, öğrencilerin akademik dürüstlük hale gelmiştir. Kuşkusuz, kopyacılık yeni kapsamında gelişimlerine katkı sunmaya bir sorun olmamasına karşın her türlü yönelik bir çözüm olarak kullanılmaktabilginin internet üzerinden dolaşımının dır. URKUND, sağladığı kolaylık sayesinde giderek artmasından ötürü son yıllarda okulumuzun eğitim - öğretim çalışmalarıkurumlar önlemler almaya yönelmiştir. nın ayrılmaz bir parçası olmaktadır. URKUND FMV Işık Okulları’nın öğrencileri ve öğretmenleri tarafından aktif olarak kullanılan URKUND’un en temel amacı; kopyacılığa teşebbüsü engellemek, olası girişimlerde öğretmenler için objektif analiz raporu çıkarmak, öğrencilerin kolay yolları kullanmasını engellemek, araştırmayı özendirmek, eşit değerlendirme ile soru işaretlerini gidermektir. 5

[close]

p. 6

KÜTÜPHANE ORYANTASYONU Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi; öğrencilerin, kütüphanenin sahip olduğu tüm kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanabilmesi için her eğitim öğretim yılı başında oryantasyon çalışması uygulamaktadır. FMV Işık Okulları mensupları ve öğrencilerinin yan ısıra bilgiye gereksinim duyan herkes kütüphanede yer alan tüm kaynaklardan ve sunulan hizmetlerden (Referans Hizmetleri, Ödünç Verme Hizmeti, İnternet Hizmeti, Güncel Bilgi Duyurusu, FMV Işık Okulları Kütüphanelerarası İşbirliği) yararlanma olanağına sahiptir. Ayrıca, oryantasyon çalışması kapsamında okulumuz öğrencilerine basılı ve elektronik kaynakların kullanımı, genel kütüphane kuralları, araştırma yöntemleri konularında sürekli eğitim programları uygulanmaktadır. Kütüphane sorumlusu tarafından verilen bu eğitim uygulamaları, veri tabanları ve kütüphane kataloğu kullanımı ile diğer kütüphane hizmetleri konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, isteyen öğrencilere ve öğretmenlere ödev ya da proje çalışmalarında bilgi hizmetleri de verilmektedir. 6

[close]

p. 7

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi, gerçekleştirdiği “Akademik Dürüstlük” politikasıyla, öğrencilere fikri mülkiyet, özgünlük ve yaratıcılık kavramlarını benimsetmeyi ve onları bilimsel araştırmaya yöneltmeyi hedeflemektedir. Akademik Dürüstlük uygulamasını yaygınlaştırmak üzere düzenlenecek etkinliklerle, öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerinden ve Başkaları tarafından üretilen ya da oluşetik ilkelerden yararlanarak bilgiyi doğru turulan kitap, dergi, gazete, makale, ankullanması amaçlanmıştır. Böylece öğsiklopedi ile; web sitesi, blog ve wikiperencilerin; kaynak belirtmeden alıntı veya dia gibi basılı ya da dijital her türlü bilgi aktarma yapmasının, bir bilgi ya da fikri taşıyıcı kaynağın tamamını veya bir bölükendi bilgi ya da düşüncesi olarak kullanmünü, yazara ya da esere gönderme yapmasının, başkasının hazırladığı bir ödevi madan kopyalamak etik dışı davranış kendi ödevi gibi sunmasının, istenilen olarak değerlendirilen bilimsel bir suçtur. ödevi bir başkasına yaptırmasının önüne Bu durum aynı zamanda akademik dügeçilecektir. rüstlüğe aykırı bir davranıştır. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK SUNUMU FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi her eğitim-öğretim yılının başından itibaren öğrencilere bilimsel araştırma yöntemlerini anlatan ve kaynak gösterme kurallarını öğreten “Akademik Dürüstlük Sunumu” etkinliği düzenlemektedir. Kütüphanemiz, ödevlerin, araştırmaların ve diğer tüm projelerin akademik dürüstlük ilkelerine uygun olarak hazırlanması için eğitim süresince öğrencilere yardımcı olmaktadır. 7

[close]

p. 8

IB DP programı; öğrencilerin, uluslararası anlayışa sahip olmasını, onların sorgulama, araştırma ve eleştirel düşünebilmesini, risk almasını, açık görüşlü olma becerisinin gelişmiş olmasını amaçlayan ve yine onların yaşam boyu öğrenen birer dünya vatandaşı olmalarını amaçlayan Kütüphane ve kütüphane uzmanı IB Dip- aktif-dinamik bir eğitim yaklaşımıdır. Doloma programı kapsamında anahtar role layısıyla, IB Diploma Programının temel sahiptir. Akademik Dürüstlük uygulama- rolü ve amacı kapsamında; kütüphanenin ları, Genişletilmiş Makale Yazımı (Bitirme bilgi-belge kaynaklarıyla büyük öneme Tezi çalışmaları), Bilgi Kuramının eleştiri- sahip olduğu rahatlıkla görülmektedir. si, Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin Özellikle bu bağlamda, öğrenen ve öğre(Doğru Bilgiye Erişimde bilimsel yöntem- ten profilinin ihtiyacı olacak her türlü lerin) kullanılması, Disiplinlerde ve Litera- bilgi ve belge kaynağının ihtiyacını karşıtürde Güncelliğin Yakalamasında her layabilecek ve bilgiye erişimde rehberlik zaman kütüphane ve kütüphane uzmanı edecek kütüphanenin varlığı ve gerekliliği büyük öneme sahip olmaktadır. yaşamsal bir önem taşımaktadır. IB KÜTÜPHANE MİSYONU FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi, özellikle IB kapsamında öğrencilerine aktif bir biçimde öğretici-bilgilendirici bir merkez olarak danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi ayrıca, IB kapsamında, sahip olduğu kaynakların güncelliğini, geçerliliğini, içeriğini, kapsamını, türünü, ortamını ve oranını artırmaya devam etmektedir. Geçmiş dönemlerde sahip olduğu mevcut kütüphane koleksiyonunun niteliğini daha da artırmış, basılı ve dijital kaynaklar konusunda geniş bir bilgiye sahip olmuş, IB Programı literatürünü yakından izlemeye başlamıştır. 8

[close]

p. 9

YENİ YAYIN SAĞLAMA Satın alma yoluyla kütüphane koleksiyonuna eklenecek olan bütün kaynaklar, Kütüphanemiz, okul bünyesinde faaliyet okulun genel eğitim hedefine ve saptangösteren üyelerinin araştırma, inceleme mış olan amaçlarına açıkça uygun olmalıve entelektüel faaliyetlerini destekleme- dır. Satın alınacak kaynaklar değerlendiriye yönelik basılı ve elektronik yayınların lirken göz önüne alınan kriterlerden bazısatın alma, abonelik ve bağış yoluyla sağ- ları şunlardır; istenen kaynak okulun eğilanmasını amaçlamaktadır. Özel Ayazağa tim ve öğretim programını destekler niteIşık Lisesi Kütüphanesi, FMV Işık Okulla- likte olmalıdır, koleksiyon, kullanıcıların rında verilen eğitim - öğretimi bilgi yöbilgi gereksinimlerini karşılayacak şekilde nünden destekleyen, teknolojiyle bilgiye konu, dil ve tür açısından yeterli çeşitlilikerişim kolaylığı yaşatan ve gelişmiş bir te olmalıdır, kullanıcıların kültürel gelikoleksiyona sahip olması gerektiği ilkesini şimlerini ve ders dışı zamanlarını da deher zaman ön planda tutmaktadır. ğerlendirmelerini sağlayacak, düzeylerine uygun edebi ve kültürel eserler olmalıdır. FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi, okul bünyesinde faaliyet gösteren üyelerinin araştırma, inceleme ve entelektüel faaliyetlerini desteklemek üzere bağış yayın kabul etmektedir. Kütüphane, bağış yapılan materyallerin koleksiyona uygunluğunu kontrol ederek, koleksiyona dahil edilip edilmeyeceğine karar verir. * http://bookedlitevents.wordpress.com/ 9

[close]

p. 10

“Cumhuriyet: Türk Mucizesi, Türkiye Üçlemesinin üçüncü kitabıdır (birincisi Diriliş, ikincisi Şu Çılgın Türkler). Objektif bilim adamları Milli Mücadele ile başlayıp “Büyük Millet Meclisi’nin anlamı, biçimi Cumhuriyet'le süren bu dönemi Türk Muve uygulamaları, Padişahlık ve Halifelik cizesi diye adlandırıyorlar. Kitapta, Büyük tartışmalarının seyri, Meclis’te ilk anayaZafer'den Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulusa çalışmalarının sonucu: Hâkimiyet Kaşuna kadarki olaylar yer alıyor. Bir yanda yıtsız ve Şartsız Milletindir. Cumhuriyete cumhuriyetçiler var, öte yanda bu daha Doğru, 1921 ve 1922 yıllarında, savaşlaiyi, daha insanca, daha onurlu düzeni rın bitmesiyle yaşanan gelişmeleri şimdiistemeyenler. Ders ve ibret verici, uyarıcı ye kadar hiçbir yerde yayımlanmamış bir dönem”. Cumhuriyet: Türk Mucizesi / bilgi ve belgelerle aktarıyor”. CumhuriyeTurgut Özakman te Doğru / Mahmut Goloğlu ATATÜRK KİTAPLIĞI “Tarih o'na Türklüğün kaderinde âdeta bir dönüm noktası olan 20. yüzyılın ilk çeyreğinde büyük bir sorumluluk yüklemiş ve o, bu tarihî sorumluluğu bütün olumsuzluklara rağmen cesurca üstlenip başarıya ulaşmıştır”. Atatürk’ü ve Cumhuriyeti Anlamak / Ali Güler 10

[close]

p. 11

Cumhuriyet'in ilanı ile başlayıp Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığının son günlerine kadar inanılmaz bir hızla devam eden devrimlerin nasıl ve hangi olanaksızlıklarla gerçekleştirildiğinin hikâyesini okuyacaksınız. Aynı zamanda yapılan devrimlerin, gerçekleştirilen yeniliklerin Türk Ulusu'nun kaderini ve yaşam kalitesini nasıl değiştirdiğine ve kendine, ulusu“Cumhuriyet tarihine ve Atatürk'e saldırna sonsuz güvenen bir liderin öncülüğünmanın moda haline geldiği bu günlerde, de, zeki ve çalışkan bir ulusun kültürde, tarihsel belge ve bilgilerle “gerçekte kiekonomide, sosyal yaşamda neler yapmin neden ve nasıl yalan söylediğini” maya muktedir olduğuna da şahit olagözler önüne sermek için kaleme alınmışcaksınız”. Kemal Atatürk’ün Ülkesi: Motır. İşte kitapta belgelerle cevap verilen dern Türkiye’nin Gelişimi / August R. Von Cumhuriyet tarihi yalanlarından bazıları”. Kral Cumhuriyet Tarihi Yalanları / S. Meydan ATATÜRK KİTAPLIĞI “II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türk Devrimi ve Fikir Temelleri adlı bu çalışmada, Türk Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen inkılaplar ve "Türk İnkılabı" adı verilen bu köklü değişimlerin Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerine kadar uzanan fikri hazırlık dönemi ele alınmaktadır”. II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türk Devrimi ve Fikir Temelleri / Selami Kılıç 11

[close]

p. 12

Siparişteki Yayınlar (Yerli) 12

[close]

p. 13

Siparişteki Yayınlar (Yerli) 13

[close]

p. 14

Siparişteki Yayınlar (Yabancı) 14

[close]

p. 15

Siparişteki Yayınlar (Yabancı) 15

[close]

Comments

no comments yet