Industri

 

Embed or link this publication

Description

Folder

Popular Pages


p. 1

Kvalitetsinriktat industriklimat - alltid Välkommen till Climat80 Industri - framtidens miljö idag!

[close]

p. 2

CLIMAT80 Industri för en sund industrimiljö Climat80:s industriavdelning har sakta men säkert utvecklat en kompetens som harmonierar med marknadens krav, lagar och förordningar för industriell innemiljö. Högt tekniskt kunnande i kombination med bred industriell erfarenhet resulterar i långsiktiga kundlösningar där miljö och ekonomi går hand i hand. Olika problemställningar kräver olika lösningar. För Climat80 är det alltid en optimal lösning för den specifika kundens behov som är rätt – kundanpassning gäller alltid. Det finns alltid kvalitativa och effektiva lösningar. och genomgår fortlöpande utbildning. Inget lämnas åt slumpen. Och så det där lilla extra – vår tekniska nyfikenhet, den som gör att vi alltid strävar efter den senaste tekniken och spetskompetensen. Uppdragen växer Climat80 Industri har idag stora och medelstora industriföretag på kundlistan. Uppdragen startar ofta med serviceuppdrag, följt av ombyggnadsprojekt, anpassningar m.m. för att till slut omfatta större investeringar i ny teknik alternativt helrenoveringar av luft- och ventilationssystem. Alla lösningar utgår från kundens behov, tekniken finns eller så utvecklar vi den åt våra kunder. Teori, praktik och lång erfarenhet i samspel Personalens kompetens är avgörande. Därför bygger Climat80 Industri sin verksamhet kring personer som varit med och utvecklat filtrering, materialtransport och lufthantering av och kring industriprocesser under lång tid. Alla lösningar skapas utifrån erfarenhet, tekniskt intresse, kunskap och förmågan att förena teori med praktisk anpassad utformning. Företagets ingenjörer, tekniker och montörer har lång installations- och serviceerfarenhet Lösningar i all ära men kunderna är viktigast Climat80-Gruppens historia bygger på långvariga kundrelationer. Industriavdelningen är inget undantag. Ambitionen är att utveckla en kundrelation och alltid finnas till hands med råd, stöd och konstruktiva tankar. Idag arbetar vi med kunder från flera tunga industrisegment: • • • • • • • Trä-, pappers- och plastindustri, spån, damm & remsor Verkstadsindustri, svets, plasma & smärgling Livs- och läkemedelsindustri, pulver & damm Auto- och bilverkstäder, avgasutsug & limning Högvakuum anläggningar, mobila & stationära Utbildningsinrättningar, slöjdsalar & svetsutbildning Kemi, lösningsmedel & gaser På vägen har fler och fler kunder funnit vårt sätt att arbeta så värdefullt att de förblivit trogna beställare. Det måste innebära att vi ofta gjort rätt sak. Dessutom åtar vi oss aldrig ett uppdrag eller en ny kund utan att ha full kontroll på leverans- och tidplan.

[close]

p. 3

Egna konstruktioner Vi skapar skräddarsydda system med unika egenkonstruerade lösningar eller anpassar befintliga produkter för att bygga den utrustning eller anläggning som bäst svarar mot kundens krav och behov. En lösning består av flera delar – att kostnadseffektivt uppfylla projektkraven, att reducera driftskostnader samt att minimera miljöbelastningen. Egenutvecklade anläggningar blir oftast smidigare att installera eftersom de designas efter befintliga lokaler redan från början. Climat80 Industri har därför ingått ett närmare samarbete med välmeriterade aktörer som har stor produktionskapacitet och erfarenhet. Det innebär en styrka och kompetensförstärkning som kommer våra kunder till del. Komplett program för industriell luftteknik Företagets sammantagna kunskap och erfarenhet erbjuder ett komplett program för industriell luftteknik och komfortkyla med konstruktion, ventilation, VVS, kyla, montage och service - oavsett verksamhetsstorlek. Företaget erbjuder allt från enskilda serviceuppdrag till avancerade totalentreprenader. Vår insikt om vikten av att kunna hantera såväl stora som mindre projekt är stor. Ett mindre uppdrag kan vara nog så tekniskt komplicerat och intressant. Med vår kunskap och breda erfarenhet erbjuder vi de bästa framtidsutsikterna för en problemfri industri- och verksamhetsmiljö. Leverantörer Climat80 arbetar med leverantörer som har ett brett produktutbud. För att uppnå optimala lösningar utnyttjar vi alltid de leverantörer som tillhandahåller rätt produktmix för det specifika uppdraget. Har kunderna leverantörsavtal följer vi givetvis dessa. Stora projekt kräver ofta att ha underleverantörer med bred kompetens i alla avseenden.

[close]

p. 4

Att vara en del av Climat80-Gruppen är en styrka Behöver du en helhetsleverantör löser vi det åt dig. Climat80 Industri är en del i Climat80Gruppen. I de uppdrag vi behöver kompetens för att utföra kompletterande typer av ventilations-, kyl-, eller VS-jobb anlitar vi våra kollegor i systerföretagen. Vi tar ansvar för alla delar i projektet och vi är vana att driva projekt tillsammans. I gruppen finns alltid rätt kompetens för alla typer av uppdrag. Företaget erbjuder dessutom specifika serviceprogram för: • Smörjning av alla roterande delar • Kontroll av Industriell service minskar driftskostnaderna Företagets industriella service har utgångspunkt i vår breda kompetens inom projektering, konstruktion, arbetsledning, montage och service. Service och översyn av befintliga installationer är grunden för en sund arbets- och produktionsmiljö. Vi har i samarbete med våra kunder utvecklat ett förebyggande underhållssystem (FU). Systemet utnyttjar en kombination av avancerad mätteknik och gediget processkunnande för att planera in kommande åtgärder/ reparationer innan problem och produktionsbortfall uppstår. För mer information om underhållssystemet och serviceavtal kontakta gärna Mats Karlsson på telefon 046-10 13 92 eller e-post: mats.karlsson@climat80.se - filterfunktioner och filtermaterial - lager och vibrationer - flöde och tryck - el-motorer (strömprov) - återföringssystem - automatik och styrfunktioner - mobil balansering - rapporter och åtgärdslistor Miljön är allas vårt skötebarn Miljökraven på såväl produktions- som komfortmiljöer ökar ständigt. Utsläppen i och från produktionslokaler ska enligt lagar och regelverk ständigt minskas eller tas bort helt. Idag prioriteras system för att få rätt på skadliga utsläpp av damm, lösningsmedel, gaser, plaströk, ozon m.fl. Alla kända gränsvärden strävar vi efter att understiga för att vara på den säkra sidan. Vi är medvetna om de eventuella skador bristfälliga lösningar kan orsaka, därför är vi noggranna i allt vi gör. Lagar och förordningar följs och våra kunder garanteras att optimal miljöhänsyn alltid prioriteras i alla uppdrag. Energieffektivitet är ett generellt område där vi kan bidra med dubbla effekter. Lägre energianvändning reducerar såväl driftskostnader som miljöpåverkan och blir därmed en stor och viktig miljöinsats.

[close]

p. 5

Samarbetspartners att lita på I alla samarbeten väljer Climat80 Industri den eller de leverantörer vars produkter bäst uppfyller kraven för det enskilda uppdraget. I de fall du som kund har ingångna leverantörsavtal följer vi givetvis dessa. För att kunna erbjuda högeffektiva lösningar har vi inlett ett nära samarbete med ett antal leverantörer som vi också kommer att representera. Mer information om produkter för en kvalitativ industrimiljö lämnas gärna av Lars Lindelöf på telefon 046-10 13 95 eller e-post: lars.lindelof@climat80.se

[close]

p. 6

CLIMAT80-GRUPPEN – ett climatsmart val Climat80-Gruppen – Climat80, Stjernfeldts VVS, Klimatkyl och Clifa Service – är en av Öresundsregionens största och främsta specialister på inomhusklimat. Gruppen erbjuder totalåtagande inom rör, ventilation, automation, värme, kyla, service och fastighetsskötsel. Med kontor i Malmö, Lund och Helsingborg arbetar vi alltid nära våra kunder och kan hjälpa till med allt från projektering till service och underhåll. www.climat80.se info@climat80.se Malmö: Stenyxegatan 28. Telefon: 040-36 34 00 Lund: Tellusgatan 13. Telefon: 046-10 13 00 Helsingborg: Karbingatan 28. Telefon: 042-36 41 00

[close]

Comments

no comments yet