Fuktfolder

 

Embed or link this publication

Description

Folder

Popular Pages


p. 1

Hur ser din fastighets fuktstatus ut? Clifa Service erbjuder professionell hjälp.

[close]

p. 2

Fuktkompetens utökar Clifas serviceutbud Clifa Service kan bli varje fastighetsägares, förvaltares och bostadsrättsföreningens högra hand när det gäller att ta hand om skötsel av fastigheter såväl inom som utomhus. Clifa åtar sig alla typer av serviceuppdrag inklusive mindre förbättringsarbeten och/eller ombyggnation. Serviceuppdragen kan vara av kontraktskaraktär eller enskilda uppdrag. Nu erbjuder företaget även fuktkompetens. Det innebär att våra kunder kan få hjälp med såväl skadeförebyggande åtgärder, fuktstatusbesiktningar som avfuktning om olyckan varit framme. Skadeförebyggande åtgärd nr 1 – Fuktstatusbesiktning Ett av målen för våra fuktexperter är att erbjuda våra kunder skadeförebyggande åtgärder så långt som möjligt. Det är en klok ekonomisk och miljömässig investering. Fastigheter åldras precis som vi människor och behovet av översyn är helt naturlig. Regelbundenheten gör att mindre åtgärder av t ex förslitningsdetaljer kan bytas i tid d.v.s. innan de börjar läcka. En fuktstatusbesiktning innebär en genomgång av fastighetens samtliga våtutrymmen – källare, badrum, tvättstugor och kök. Efter besiktningen utfärdas en rapport med åtgärdsförslag – en status på hur riskområdena i fastigheten mår. Ett eventuellt åtgärdsförslag omfattar vad som behöver göras och i vilken prioriteringsordning det bör ske. Kostnadsförslag och en konstruktiv diskussion följer med åtgärdsförslaget. Fuktkompetens med över tjugo års erfarenhet På kontoret i Lund finns vår fuktexpertis med lång praktisk erfarenhet. Fuktproblem är långt ifrån ovanliga och upptäcks sällan i tid. Tickande bomb kan låta överdrivet men faktum är att fukt inte berättar var det börjar, finns eller hur det utvecklar sig. Problemen växer sakta men säkert och när de väl blir uppenbara är skadan ofta redan skedd. Följden kan bli omfattande reparations- och renoveringskostnader med alla de följdproblem det skapar för boende i fastigheten och fastighetsägare. Avfuktning – om olyckan är framme Vattenfylld källare p.g.a. störtregn eller översvämning, stopp i avlopp, läckande rör eller tak är några av händelserna som orsakar akuta fuktproblem. Clifa Service tar hand och ordnar med avfuktning till dess utrymmena är torra nog att tas i bruk. Eventuella följdåtgärder rekommenderas och åtgärdsförslag offereras vid önskemål.

[close]

p. 3

Fuktskadeexpert Stanley Andersson Med över 20 års erfarenhet som fukttekniker och besiktningsman för försäkringbolag har Stanley bedömt fuktskador och rekommenderat åtgärder samt utarbetat förebyggande råd i de flesta tänkbara situationer. Hans erfarenhet av varför fukten uppstår och hur den växer i fastigheten är en av hans styrkor. En annan är att bedöma risker i samband med besiktningar och utfärda förslag till åtgärder för framtiden. Ingen uppgift inom fastighetsservice är för liten för Clifa Service • Fuktbesiktning • Avfuktning • Skadeförebyggande åtgärder • VVS • Måleri • Ombyggnad/Snickeri • Slipning av parkett • Ombyggnad av kök, badrum mm • Läggning av trä- eller klinkergolv • Elinstallationer • Städning • Fönsterputsning • Tavelhängning • Möbelmontering • Byte av vitvaror du kan Kontakta Stanley och diskutera hur eventuella få hjälp att förebygga och åtgärda toret i Lund fuktproblem. Du når honom på kon jl på telefon 046-101416 eller på me stanley.andersson@clifa.se

[close]

p. 4

CLIMAT80-GRUPPEN Clifa Service ingår i Climat80-Gruppen. Tillsammans med moderbolaget Climat80 och dotterbolagen Stjernfeldts VVS och Klimatkyl är bolagen en av Öresundsregionens största fristående klimat- och serviceentreprenörer. Hör gärna av dig för att diskutera din fastighets eller verksamhets förutsättningar och servicebehov. Kontakta Clifa Service i Lund på telefon 046-10 14 00. E-post: info@clifa.se Malmö: Stenyxegatan 28. Telefon: 040-36 34 00 Lund: Tellusgatan 13. Telefon: 046-10 14 00

[close]

Comments

no comments yet