Fastighetsservice

 

Embed or link this publication

Description

Folder

Popular Pages


p. 1

En välskött fastighet mår bäst! Välkommen till Clifa - värdeskapande fastighetsservice & drift

[close]

p. 2

CLIFA – rätt och omsorgsfull fastighetsvård är en investering Clifa Service är Climat80-Gruppens experter på fastighetsservice. Företaget utför effektiv, noggrann och rationell service när det gäller drift, skötsel och förvaltning av bostads-, kontors- och industrifastigheter. Genom kontinuerligt underhåll minskar driftskostnaderna och väsentliga funktioner håller längre. Det blir i längden både kostnadseffektivt och reducerar belastningen på vår miljö. Omsorgsfull fastighetsvård lönar sig. Bostads-, kontorseller industrifastighet har samma behov Clifas tjänster och avtal är anpassade efter uppdragsgivarens fastighetsantal, -typ och behov. Oavsett om du äger och förvaltar 200 fastigheter eller hanterar en bostadsrättsförening med 20 lägenheter är behovet av service och/eller förvaltning gemensamt. Clifa löser det långsiktiga behovet. Kompetens och resurser Företaget har kontor i Lund och Malmö varifrån den växande personalstyrkan har sina utgångspunkter. Vi arbetar kontinuerligt ute hos våra uppdragsgivare runt om i Öresundsregionen. Clifa erbjuder välutbildade och meriterade fastighetstekniker. Vår omtanke om din fastighet gör att vi kontinuerligt utbildar alla våra tekniker. Nya lösningar, nya tekniska hjälpmedel, nya krav och regler – din Clifa- tekniker vet vad det handlar om. Clifas serviceuppdrag har bredd och spets Clifas tjänsteutbud utvecklas ständigt i takt med att uppdragsgivarnas efterfrågan och omfattar totaluppdrag kring fastighetsskötsel, drift och förvaltning. För närvarande arbetar Clifa med serviceavtal som omfattar: • • Fastighetsskötsel inom- och utomhus. Teknisk förvaltning omfattande service och underhåll av tekniska installationer – el, värme/kyla, ventilation inkl styr & regler, VS m.m. • • • Administrativ förvaltning, underhållsplaner, status- och energibesiktningar, OVK, energiuppföljning m.m. Jourtjänst innebär avtal om felavhjälpning utanför normala arbetstider. Felanmälan är en avtalstjänst för kunder med större antal fastigheter. Kontakta Clifa via mejl eller eget servicenummer för direkt åtgärd. Återrapportering sker alltid när problemet är löst. Uppdragen omfattar totalt ett 100-tal fastigheter i och kring Lund, Malmö och Kävlinge. På kundlistan finns allt från banker och försäkringsbolag till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och förvaltningsbolag.

[close]

p. 3

Clifas kompletterande tjänster I samband med avtalade serviceuppdrag uppstår ofta behov av åtgärder och problemlösningar som inte omfattas av det ordinarie serviceavtalet. Det löser Clifa genom att erbjuda en bred lista av tilläggstjänster som utförs efter överenskommelse. Det går också att inkludera dessa tjänster i serviceavtalet. Exempel på tjänster som Clifa utför: • Byggservice – om- och tillbyggnader, måleri, renoveringar m.m. • Ventilation. • Kyla/värme. • VS – alla typer av rörarbete inklusive stambyten. • Elinstallationer – alla typer av elarbeten. • Fukt – fuktskadebesiktning, skadeförebyggande åtgärder, avfuktning. • Lokalvård – städning, fönsterputsning. • Övriga tjänster – utbyte av vitvaror, montage, flytt, lägenhets- och statusbesiktning m.m.

[close]

p. 4

Fuktkompetens en speciell Clifa-fördel På Clifa finns fuktexpertis med lång praktisk erfarenhet. Ett fuktproblem talar aldrig om när det uppstår och utvecklar sig, det är därför problemet sällan upptäcks i tid. I stället växer fukten och när den väl blir synlig är skadan redan skedd. Följden blir större reparations- och renoveringskostnader inklusive övriga problem som uppstår. För att motverka fuktproblem erbjuder våra experter fuktbesiktningar och förslag till skadeförebyggande åtgärder så långt det är möjligt. Det självklara målet är att begränsa eventuella framtida skador. Det är en klok ekonomisk och miljömässig insats. ögon och rutiner säkerställer fastighetens funktion och välmående – en god utgångspunkt för en långsiktigt sund fastighetsekonomi. Miljö och risktänkande är viktigt Clifa arbetar tillsammans med systerbolagen inom Climat80-Gruppen för en miljö- och kostnadseffektiv drift med ambitionen att alltid minska energianvändningen. I samma anda arbetar företagen aktivt med förebyggande åtgärder för att minska risker i och omkring de byggnader man sköter. Erfaren fastighetsservice är god ekonomi Att fastigheter blir äldre och slits är ingen högre vetenskap för någon. Varför förfaller fastigheter ändå? Ofta på grund av okunskap om en fastighets komplicerade system. Ignoreras skötsel och service kan notan bli onödigt hög. Därför är ett serviceavtal med Clifa som en försäkring mot oväntade reparationer. En professionell teknikers vana Att vara en del av Climat80-Gruppen är en styrka. Clifa är en del av Climat80-Gruppen. Det innebär att vi har all expertis och kapacitet för att ta hand om större och specialprojekt i din fastighet. Behöver du en helhetsleverantör löser vi det åt dig. Behöver du en helhetsleverantör eller specialkompetens för enskilda uppdrag inom ventilations-, kyl- eller VS-jobb kan vi förmedla kontakten till våra kollegor i systerföretagen. Vi har stor vana att driva projekt tillsammans.

[close]

p. 5

Fuktskador är en av de största anledningarna till stora reparationskostnader. Fukt gömmer sig och upptäcks oftast när det är för sent. Clifa erbjuder åtgärder som t. ex. fuktbesiktning vilket innebär en professionell genomgång av fastigheten som påvisar riskområden och eventuella brister. Du får också konkreta åtgärdsförslag. Clifas fuktexpertis har lång praktisk erfarenhet av dessa frågor. Ett telefonsamtal till oss och du är på god väg att undvika onödiga fuktproblem och stora kostnader.

[close]

p. 6

CLIMAT80-GRUPPEN – ett climatsmart val Climat80-Gruppen – Climat80, Stjernfeldts VVS, Klimatkyl och Clifa Service – är en av Öresundsregionens största och främsta specialister på inomhusklimat. Gruppen erbjuder totalåtagande inom rör, ventilation, automation, värme, kyla, service och fastighetsskötsel. Med kontor i Malmö, Lund och Helsingborg arbetar vi alltid nära våra kunder och kan hjälpa till med allt från projektering till service och underhåll. www.clifa.se info@clifa.se Malmö: Stenyxegatan 28. Telefon: 040-36 34 00 Lund: Tellusgatan 13. Telefon: 046-10 14 00

[close]

Comments

no comments yet