KERTAS 3

 

Embed or link this publication

Description

CONTOH JAWAPAN

Popular Pages


p. 1

KERTAS 3 SEJARAH SPM 2013 KERTAS 3 CONTOH SKEMA JAWAPAN

[close]

p. 2

SULIT 1 1249/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 SEJARAH Kertas 3 Tema Umum Oktober 1249/3 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi satu Tema Umum. Calon dikehendaki membaca dan meneliti Tema Umum tersebut dan membuat persediaan awal sebelum hari peperiksaan. Kertas soalan ini mestilah diberikan kepada calon enam minggu sebelum tarikh peperiksaan. Kertas soalan ini mengandungi 2 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah 1249/3 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT

[close]

p. 3

SULIT ARAHAN KEPADA GURU 1. 2. 2 1249/3 Guru hendaklah memastikan tema umum diberikan kepada calon enam minggu sebelum tarikh peperiksaan. Guru hendaklah menerangkan kepada calon tentang tema umum supaya calon membuat persediaan untuk menjawab soalan bagi tugasan spesifik dalam Sejarah 1249/3 yang akan diberikan pada hari peperiksaan. Guru dibenarkan untuk membimbing calon dalam penyediaan dan pemilihan bahan rujukan sebelum hari peperiksaan. Guru hendaklah menasihati calon memilih bahan rujukan yang sesuai, mengenal pasti kedudukan setiap maklumat di dalam sumber supaya tidak membuang masa untuk mencari maklumat pada hari peperiksaan. Guru hendaklah menasihati calon agar membuat salinan sumber maklumat berkaitan yang diperoleh daripada buku ilmiah, majalah dan surat khabar untuk menjimatkan ruang di atas meja pada hari peperiksaan. 3. 4. 5. ARAHAN KEPADA CALON 1. 2. 3. Calon dikehendaki membaca dan meneliti tema umum dan membuat persediaan awal sebelum hari peperiksaan. Calon boleh berbincang dengan guru dan rakan-rakan untuk mendapat dan mengumpulkan maklumat berkaitan. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan tema umum yang diberi sebagai persediaan menjawab soalan bagi tugasan spesifik dalam Sejarah 1249/3. Calon boleh mendapatkan sumber maklumat daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah, akhbar, internet dan bahan-bahan yang berkaitan. Calon dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis atau bahan fotostat dan bahan bercetak ke dalam dewan/bilik peperiksaan. Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti elektronik ke dalam dewan/bilik peperiksaan. Penggunaan bahan rujukan semasa peperiksaan hendaklah tidak mengganggu calon lain. TEMA UMUM: Malaysia dan Kerjasama Antarabangsa Sejak mencapai kemerdekaan Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam Sejak mencapai kemerdekaan Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam pertubuhan serantau. pertubuhan serantau. KERTAS SOALAN TAMAT © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 4. 5. 6. 7. 1249/3 SULIT

[close]

p. 4

CONTOH 1 CONTOH 1 KERTAS 3 SEJARAH SPM 1

[close]

p. 5

CONTOH 1 TAJUK 12.2 – Peranan dan sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa Tema/Tajuk : Bab 9 Tingkatan 5 Soalan: Penyertaan Malaysia dalam pertubuhan serantau memberi manfaat besar dalam pembangunan dan kecemerlangan negara masa kini. Bincangkan. Peringatan; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian Markah penuh 5 Markah Pengen alan Mema hami latar belaka ng hubun gan Malay sia dalam Pertub uhan Serant au. 1. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang; - Latar belakang hubungan Malaysia dalam Pertubuhan Serantau. Isi dan Memahami Huraian matlamat dan organisasi pertubuhan serantau 2. Matlamat dan organisasi - Jelaskan matlamat dan organisasi yang 30 disertai oleh Malaysia sehingga kini di Markah peringkat serantau. Menganalisi s peranan dan sumbangan Pertubuhan Serantau 3. Peranan dan sumbangan pertubuhan serantau - Huraikan peranan dan sumbangan yang 15 dimainkan oleh Malaysia dalam pertubuhan Markah ASEAN. Mengaplika sikan sumbangan penyertaan Malaysia dalam Pertubuhan Serantau 4. Sebagai warganegara ASEAN yang 15 bertanggungjawab bagaimanakah anda boleh Markah menyumbang kepada keamanan serantau. 2

[close]

p. 6

CONTOH 1 Format Aspek Perincian Markah penuh Menilai kejayaan dan sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Serantau Mencipta/ menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang kekal berdaulat. Menghayati nilai-nilai murni/iktibar /patriotism dalam hubungan serantau. 5. Kejayaan penyertaan Malaysia dalam 10 Pertubuhan Serantau Markah - Bincangkan kejayaan penyertaan Malaysia dalam Pertubuhan Serantau 6. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara kekal berdaulat . 10 Markah - Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengekalkan kedaulatannya. - Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil oleh Malaysia bagi menghadapi cabaran tersebut. 7. Penerapan nilai-nilai murni dalam hubungan serantau. iktibar/patriotism 10 Markah -Sebagai warganegara Malaysia apakah nilainilai murni/ iktibar/ patriotisme yang sepatutnya diamalkan untuk mengekalkan hubungan baik dengan Negara-negara serantau. Kesimp ulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangka n. 8. Rumusan 5 Markah Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan dasar luar Malaysia yang lebih cemerlang. 3

[close]

p. 7

CONTOH 1 SKEMA Soalan 1 Isi huraian Pengenalan Ceritakan latar belakang hubungan Malaysia dalam pertubuhan serantau. F1 Satu pertubuhan yang keanggotaannya terdiri daripada negara-negara yang berjiran antara satu sama lain. F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 2 Jelaskan matlamat dan organisasi yang disertai oleh Malaysia sehingga kini di peringkat serantau Persatuan Negara Asia Tenggara (ASA) Pembentukan adalah untuk kepentingan politik, ekonomi atau sosial Sejak merdeka, terdapat tiga pertubuhan serantau yang dibentuk ASA pada tahun 1961 MAPHILINDO pada tahun 1963 ASEAN pada tahun 1967 5 Markah Markah F1 Pergerakan PKM telah memainkan peranan penting menyebarkan fahaman komunis dalam kalangan rakyat. 30 Markah F2 F3 F4 PKM telah diharamkan oleh kerajaan Ahli PKM telah melancarkan gerakan gerila bagi menjatuhkan kerajaan Ancaman komunis juga berlaku di Thailand yang bersempadan dengan Malaysia. F5 Tindakan PKM menggunakan sempadan Malaysia-Thailand sebagai pengkalan gerila mereka menyukarkan usaha untuk melemahkan mereka. F6 F7 F8 Malaysia juga mengadakan kerjasama dengan negara jiran Tunku Abdul Rahman mencadangkan penubuhan ASA 31 Julai 1961, satu mesyuarat diadakan di Bangkok antara Malaysia, Filipina dan Indonesia hasilnya penubuhan ASA. F9 Antara matlamat ASA ialah kerjasama antardalam bidang sains, ekonomi dan politik. F10 Memberikan dan penyediakan kemudahan latihan dan penyelidikan. 4

[close]

p. 8

CONTOH 1 F11 Mengekalkan serta menjamin keselamatan dan kestabilan politik serantau. F12 ASA dianggap sebagai pertubuhan antipresiden Sukarno di Indonesia. F13 Kesangsian ini timbul kerana Malaysia mempunyai perjanjian pertahanan dengan Britain. F14 Thailand dan Filipina memppunyai perjanjian pertahanan dengan Amerika Syarikat. F15 ASA dibubarkan pada tahun 1963 Malaysia, Filipina dan Indonesia (MAPHILINDO) F16 MAPHILINDO merupakan cantuman tiga buah negara iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. F17 F18 tujuannya untuk meningkatkan hubungan persahabatan. Menyelesaikan pertingkahan antara Malaysia-Filipina dan MalaysiaIndonesia. F19 F20 masalah berhubung dengan pembentukan Malaysia Indonesia menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu neokolonialisme/ penjajahan bentuk baru F21 Filipina menuntut hak terhadap sabah F22 mendakwa Sabah masih menjadi hak milik negara mereka F23 penyelesaian yang diambil oleh Malaysia ialah mengadakan rundingan dengan kedua negara. F24 memohon bantuan pandangan PBB untuk mendapatkan pandangan rakyat Sabah dan Sarawak tentangg penubuhan Malaysia. F25 1963 PBB hantar wakilnya untuk tinjau pandangan rakyat sabah dan Sarawak. F26 hasilnya majoriti rakyat menyokong F27 Indonesia dan Filipina tidak puas hati dan teruskan penentangan F28 Persengketaan yang berpanjangan menyebabkann MAPHILINDO gagal Persatuan Negara-negara Asia Tenggara ( ASEAN) F29 ditubuhkan pada 8 ogos 1967 di Bangkok F30 matlamat pembentukan ialah mengekalkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara 5

[close]

p. 9

CONTOH 1 F31 membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan F32 F33 F34 F35 meningkatkan taraf hidup penduduk di bidang pertanian perdagangan dan perindustrian membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan mengadakan hubungan erat dengan pertubuhan serantau dan antarabangsa F36 terdiri daripada lima negara seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura F37 jumlah anggota menjadi 10 apabila semua negara Asia Tenggara menjadi ahli F38 3 Peranan dan sumbangan pertubuhan serantau F1 Asas yang kuat dalam kerjasama serantau F2 Mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Kuala Lumpur pada 1971 F3 Menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur F4 Negara ASEAN menjadi kawasan Zon Aman Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) F5 Mengekalkan keamanan F6 dan kestabilan F7 Tidak bersekongkol dengan blok Barat / Timur F8 Mengelakkan campurtangan kuasa-kuasa besar F9 Konsep ZOPFAN diuji melalui pencerobohan Vietnam ke atas Kemboja F10 ASEAN atasi dengan pembentukan Kerajaan Demokratik Campuran Kemboja F11 Vietnam setuju cadangan tersebut F12 ASEAN ialah Zon bebas nuklear F13 Rantau ini tidak akan membenarkan mana-mana kapal pengangkut menggunakan perairan F14 dan kemudahan pelabuhannya untuk mengangkut bahan / senjata nuklear F15 Pengisytiharan ini menunjukkan komitmen negara Malaysia dan anggota ASEAN terhadap konsep ZOPFAN F16 Agenda utama ASEAN ialah integrasi ekonomi 6 15 Markah Papua New Guinea menjadi pemerhati

[close]

p. 10

CONTOH 1 F17 Namun perkembangannya ke arah kerjasama ekonomi agak perlahan F18 Membentuk kerjasama dalam projek-projek perindustrian seperti F19 Projek baja urea di Bintulu Sarawak dan Acheh Indonesia F20 Kerjasama melalui Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN / ASEAN Free Trade Area (AFTA) F21 Diumumkan dalam sidang kemuncak ASEAN di Singapura F22 Mengemukakan idea ASEAN+3 F23 Idea Dato Seri Dr Mahathir Mohamad dinamakan perundingan ekonomi Asia Timur (EAEC) F24 Pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM) F25 Penubuhan Tabung Kebudayaan ASEAN F26 Pertukaran Rancangan Televisyen dan Radia F27 Mengadakan Sukan SEA F28 Mengadakan Tahun Melawat ASEAN 4 Sebagai warganegara ASEAN yang bertanggungjawab bagaimanakah anda boleh menyumbang kepada keamanan serantau. F1 Hidup bersatu-padu F2 Menghargai keamanan F3 Saling memahami F4 Bertolak ansur F5 Menghormati hak asasi manusia F6 Mematuhi undang-undang F7 Memulihara sungai/laut/alam sekitar F8 Mengelakkan pembakaran terbuka F9 Menanam pokok/bunga/ F10 Menolak gejala negatif F11 Melibatkan diri dalam misi kemanusiaan F12 Menolak pendekatan perkauman F13 Menghindari penyalahgunaan dadah F14 Menamatkan perlumbaan senjata F15 Mengharamkan senjata nuclear F16 Mengelakkan peperangan F17 Mengamalkan semangat setia kawan F18 Menjalinkan hubungan baik dengan Negara lain F19 Menentang kezaliman 7 15 Markah

[close]

p. 11

CONTOH 1 F20 Menghormati kedaulatan Negara lain (Mana-mana jawapan yang munasabah) 5 Kejayaan penyertaan Malaysia dalam Pertubuhan Serantau ASA F1 Keselamatan negara/dilindungi dari ancaman komunis 10 Markah F2 Melemahkan gerakan komunis di sempadan Malaysia Thailand MAPHILINDO F3 Berusaha menyelesaikan pertikaian Malaysia, Indonesia/ Filipina ASEAN F4 Meningkatkan perhubungan persahabatan ASEAN F5 Keselamatan perairan negara F6 Zon bebas senjata nuklear diisytiharkan F7 Kapal tidak dibenarkan menggunakan perairan F8 Bahan/ Senjata nuklear dilarang diangkut melalui perairan F9 ZOFPAN diisytiharkan F10 Tidak bersekongkol dengan mana-mana blok Barat atau Timur F11 Berjaya mengelakkan campurtangan kuasa besar F12 Menjalin hubungan dengan semua negara F13 Wujud keamanan negara F14 Membantu membentuk kerajaan demokratik Campuran Kampuchea F15 Berusaha menyelesaikan krisis Selatan Thailand F16 Berusaha menyelesaikan krisis Selatan Filipina F17 Berusaha menyelesaikan masalah pelarian Vietnam F18 Pelaksanaan demokrasi di Myanmar / Burma F19 Menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rohingya / Myanmar F20 Menyelesaikan isu politik di Acheh (Mana-mana jawapan yang munasabah) 6 Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara kekal berdaulat . i. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia (5M) F1 Masalah pendatang asing F2 Jurang perbezaan yang besar antara bandar dan luar bandar 10 Markah 8

[close]

p. 12

CONTOH 1 F3 Masalah jenayah F4 Merendahkan taraf hidup F5 Menghindarkan perkembangan sosial F6 Gejala dadah F7 Campurtangan kuasa asing F8 Kemelesetan ekonomi F9 Masalah penggantungan kepada negara maju (mana-mana jawapan yang munasabah) ii. Langkah Malaysia mengatasi cabaran di atas (5M) F1Mengikuti perkembangan semasa F2Memastikan negara dapat terus bersaing F3Sentiasa berada di hadapan dalam mengejar kemajuan F4Semangat daya saing F5 Memajukan sistem pendidikan F6Tiada halangan memajukan negara F7Berubah bersama perubahan zaman F8Memupuk nilai-nilai murni F9Sentiasa proaktif atau perpandangan jauh F10 Kerjasama dengan negara-negara maju untuk memajukan sektor Teknologi (mana-mana jawapan yang munasabah) 7 Penerapan nilai-nilai murni iktibar/patriotism dalam hubungan serantau. F1 Bekerjasama F2 Berbaik-baik dengan negara lain F3 Berani menyatakan pendapat terhadap isu-isu serantau F4 Bertoleransi F5 Bertolak ansur F6 Hormat-menghormati F7 Mengekalkan keamanan F8 Prihatin terhadap perkembangan dunia F9 Mengekalkan keselamatan dan kestabilan politik 9 10 Markah

[close]

p. 13

CONTOH 1 F10Berilmu pengetahuan F11Sedia menerima perubahan F12 Kepentingan memelihara perpaduan (mana-mana yang munasabah) 8 Rumusan F1 Sentiasa bersikap proaktif tentang hubungan serantau F2 Bersedia untuk bersaing dalam dunia yang sedang mengalami perubahan pesat F3 Bersedia dari segi fizikal dan mental untuk memajukan bangsa dan negara F4 Mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara F5 Rakyat dapat hidup dalam sebuah negara yang aman dan damai F6 Menjalinkan hubungan baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi 5 Markah (mana-mana yang munasabah) 10

[close]

p. 14

CONTOH 2 CONTOH 2 KERTAS 3 SEJARAH SPM 1

[close]

p. 15

CONTOH 2 (100 markah) Jawab semua soalan Tema 12 : Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa Sejak mencapai kemerdekaan Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam pertubuhan serantau. Penglibatan aktif Malaysia dalam pertubuhan serantau diiktiraf dunia dan memberi impak besar kepada kestabilan serta kecemerlangan negara masa kini. Tema Umum : Soalan Khusus: 2

[close]

Comments

no comments yet