NOTA LENGKAP SEJARAH T4 DA T5

 

Embed or link this publication

Description

NOTA DAN JAWAPAN

Popular Pages


p. 1

NOTA SEJARAH T4 DAN T5 INILAH SEJARAH SEBENAR KITA !

[close]

p. 2

KANDUNGAN TINGKATAN 4 BAB 1: BAB 2: BAB 3BAB 4 : BAB 5: BAB 6: BAB 7: BAB 8: BAB 9 : BAB 10 : KEMUNCULAN TANADUN AWAL MANUSIA PENINGKATAN TAMADUN TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH KERAJAAN ISLAM DI MADINAH PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA ISLAM DI ASIA TENGGARA PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT PERKEMBANGAN DI EROPAH DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA 1 - 12 13 - 19 20 - 24 35 26 - 27 28 - 32 36 – 41 42 - 45 46 - 51 TINGKATAN 5 BAB 1: BAB 2: BAB 3 : BAB 4 BAB 5: BAB 6: BAB 7: BAB 8 : BAB 9 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA KESEDARAN PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA. PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA 52 - 58 59 - 65 66 - 69 70 71 - 75 76 - 80 81 - 82 83 - 90 91 - 96 1

[close]

p. 3

1 BAB1:KEMUNCULANTANADUNAWALMANUSIA a. Ciri-ciri zaman prasejarah i. Zaman Paleolitik Tema Nomad Tinggal Kelompok Sara Alat ii. Zaman Neolitik Tema Menetap Tanam Licin Tembikar Pengkhususan Lebur Barter iii. Zaman Logam Tema Bahagi Besi meneroka Pesisir Penempatan Kota Contoh dan Mesolitik Huraian -hidup secara nomad/ berpindah randah -Tinggal di tepi tasik, sungai atau gua -hidup dalam kelompok keluarga atau kumpulan -menyara hidup dengan memungut hasil hutan, memburu binatang dan menangkap ikan -alat batu yang mengutamakan fungsi dari nilai estetika/seni Huraian -Hidup menetap dalam kelompok besar/masyarakat -Bercucuk tanam dan menternak binatang -alat batu yang dilicinkan dan mempunyai pelbagai fungsi -menghasilkan tembikar -wujudkan pembahagian tugas/pengkhususan kerja -mula melebur logam -lahir system pertukaran barang (system barter) Huraian -terbahagi kepada Zaman Gangsa dan Zaman Besi -penggunaan alat besi menghasilkan perahu dan rumah -mereka meneroka lautan dan meningkatkan perdagangan maritim -bermula di pesisir pantai kemudian ke kawasan yang lebih jauh -muncul penempatan besar dan kota pertahanan -penempatan besar menjadi Bandar/ kota -contoh Jericho (di Jordan) dan Catal Huyuk (Turki) b. KonsepTamadun i. Mengikut pandangan Islam Tema Huraian Arab -berasal dari perkataan Arab- mudun, madain / madana / madan Budi -berkaitan dengan ketinggian budi bahasa (madana) Bandar -dan pembukaan Bandar Rangkum -mesti merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah/moral Tatasusila -menurut Syed Naquib al-Attas- pencapaian tahap tatasusila yang tinggi Luhur -kebudayaan luhur sesebuah masyarakat Sullivan -Richard Sullivan mengakui kepentingan unsur rohaniah dalam konsep tamadun 1

[close]

p. 4

2 ii. Mengikut pandangan barat Tema Huraian Civitas -perkataan Greek-civitas bermaksud bandar Inggeris -perkataan Inggeris civilization –peradaban Lahiriah -pembangunan lahiriah Kebudayaan -pembangunan kebudayaan seperti penulisan, undang-undang, kesenian dan perbandaran Childe -menurut Gordon Childe- pencapaian lahiriah sebagai kayu ukur kemajuan tamadun sesebuah masyarakat Ribero -Darcy Ribero dan R.A Buchanan- menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun C . Ciri-CiriTamadun Tema Penempatan Sistematik Inovasi Pertanian Ternak Kelangsungan Cangkul Pengairan Lebihan Tampung Tema Organisasi Pemerintahan Merangkumi Atur Raja Kedua Ketiga Hamba Tema Pemerintahan Kendali Pentadbiran Magis dakwa Perundangan Jaga Huraian i. Penempatan kekal -membawa kepada corak hidup lebih sistematik -membolehkan wujud inovasi -kemajuan dalam pertanian seperti penanaman dan penyimpanan makanan -menjalankan penternakan binatang -Memastikan kelangsungan bekalan makanan -penciptaan alatan batu seperti cangkul -penggunaan teknologi system pengairan yang baik -mewujudkan lebihan pengeluaran -mampu menampung keperluan/makanan penduduk yang bertambah Huraian ii.Kehidupan berorganisasi -mewujudkan system pemerintahan untuk menjalankan pentadbiran -merangkumi social,ekonomi dan politik -mengatur cara hidup manusia dan mewujudkan susun lapis masyarakat /piramid -raja menerajui pemerintahan -lapisan kedua –golongan yang menguasai upacara, ahli agama /individu yang dihormati -lapisan ketiga –rakyat biasa (petani,artisan,pedagang -lapisan terakhir – hamba yang bergantung kepada lapisan atasan Huraian iii. Sistem Pemerintahan -untuk mengendalikan masyarakat yang lebih besar -untuk menjalan pentadbiran -raja menggunakan unsur magis -mendakwa dirinya wakil Tuhan untuk diiktiraf sebagai pemerintah -melahirkan system perundangan -menjaga keamanan dan kemakmuran 2

[close]

p. 5

3 Tema Pengkhususan Produktiviti Kestabilan Ekonomi Hasil Barter Pertukaran Dinamik Huraian iv. Pengkhususan pekerjaan -kesan dari peningkatan produktiviti -menyebabkan kemakmuran dan kestabilan politik -membawa kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi -barangan dan produk dihasilkan melalui pengkhususan dan kepakaran -menghasilkan pertukaran barang (system barter) -kesannya berlaku pertukaran budaya/ilmu/teknologi -kedinamikan ekonomi penting untuk pertumbuhan tamadun dan hubungan luarnya Huraian v. Agama dan Kepercayaan -pengiktirafan kepada pemerintah -menentukan pembahagian sosial masyarakat -menentukan perkembangan ilmu pengetahuan Membolehkan perkembangan kesenian -membantu perkembangan pembinaan -pembentukan tamadun bermula bila manusia cuba memahami dan menyesuaikan kehidupan dengan alam sekeliling -unsur alam dipercayai mempunyai semangat dan harus dihormati untuk menjaga keamanan dan kemakmuran hidup -percaya ada kuasa ghaib menguasai alam sekeliling (animisme) -bertukar menjadi agama/politeisme (percaya kepada banyak Tuhan Huraian vi. Bahasa dan Tulisan -bahasa tertua- Yunani dan Sanskrit -tulisan terawal- hieroglif/cuneiform/ideogram/piktograf -penting untuk penyebaran ilmu -penting untuk perhubungan -penting untuk urusan pentadbiran -untuk menyimpan rekod -menulis undang-undang -menulis hal agama -menyampai,memperkembang dan mencatat idea -mencerminkan tahap ketamadunan manusia Tema Agama Iktiraf Pembahagian Ilmu Kesenian Pembinaan Fahami Alam Ghaib Agama Tema Bahasa Tertua Terawal Ilmu Perhubungan Pentadbiran Rekod Undang-undang Agama Mencatat Cermin Tema Bandar Pusat Ekonomi Ritual Pengetahuan Pertemuan Huraian vii. Kemunculan Bandar -menjadi pusat pentadbiran -pusat kegiatan ekonomi -pusat penyembahan dan ritual -pusat perkembangan ilmu pengetahuan -pusat pertemuan masyarakat. 3

[close]

p. 6

4 Tamadun Mesopotamia a. Proses Pembentukan Tema Huraian Dua -terbahagi dua – bahagian utara dan selatan bandar Baghdad Utara -Bahagian utara meliputi kawasan pertengahan sungai Tigris hingga kawasan sungai Zab Selatan -Bahagian selatan –dari selatan sungai Tigris dan sungai Euphrates yang hampir bercantum Babylon utara (Akkad Utara) dan Sumeria Sumer -pertumbuhan bermula dari kawasan selatan iaitu sumer Hijrah -orang Sumer berhijrah ke sini dan menjalankan pertanian dan tebus guna tanah Sistem -membina sistem pengairan Lebihan -membawa lebihan hasil makanan mampu menampung keperluan penduduk Bandar -penempatan awal berkembang menjadi Bandar / Negara kota b. Ciri-ciri Tamadun Mesopotamia Tema Kota Pusat Kubu Istana Jalanraya Ibadat Unit Pengangkutan Huraian i. Negara kota -terbahagi kepada pusat kota ,tembok kota, luar kota dan pelabuhan -mempunyai kubu pertahanan dengan pelbagai pintu gerbang (lambang kekayaan) -Dalam kota terdapat istana,rumah kediaman,rumah ibadat, rumah kedai dan pasar - jalanraya yang lurus dan lebar -pusat kota ialah rumah ibadat -mempunyai unit politik dan agama yang tersendiri -kewujudan sungai dan tanah pamah memudahkan pengangkutan kapal,pedati dan keldai Huraian ii. Organisasi Sosial -menjadikan kehidupan lebih teratur -masyarakat terbahagi dua – golongan pemerintah dan rakyat -golongan pemerintah – raja,ketua pendeta,ketua tentera dan orang bangsawan -golongan rakyat- rakyat bebas (petani, artisan dan pedagang) - hamba (tawanan perang) Huraian iii. Sistem Pemerintahan -diperintah oleh raja -berbentuk teokrasi -raja dianggap wakil tuhan dan pemlik negara kota -masyarakat tidak menyembah raja ( kecuali semasa pemerintahan Raja Naramsin) -raja sebagai ketua pentadbir,ketua tentera, ketua pendeta yang berkuasa dalam hal keagamaan 4 Tema Organisasi Teratur Dua Pemerintah Rakyat Hamba Tema Pemerintahan Raja Teokrasi Wakil Menyembah Ketua

[close]

p. 7

5 Agama Lantik Ziggurat Cukai Bantu -raja sebagai ketua agama -berkuasa melantik ahli keluarga memegang jawatan di Ziggurat -Ziggurat berfungsi sebagai pusat ibadat,pusat perdagangan dan penyimpanan khazanah negara -raja berkuasa dalam soal tanah,cukai,hasil pertanian dan perniagaan -dibantu oleh golongan bangsawan dan yang mempunyai ikatan kekeluargaan Huraian iv.Pengkhususan Kerja -berlaku bila wujud lebihan hasil pertanian -masyarakat meninggalkan pertanian untuk menjadi peniaga,pedagang dan artisan -perdagangan telah sampai ke lembah Indus -logam,kayu kayan,emas dan perak dari luar ditukar dengan hasil pertanian -terdapat pengusaha tekstil,tembikar dan alat keperluan harian -ada yang jadi tukang rumah -ada yang jadi tentera Huraian v. Sistem Tulisan -bermula dengan tulisan bergambar -berkembang kepada tulisan berbentuk symbol yang ditulis pada tanah liat -dinamakan Cuneiform. Tema Pengkhususan Lebihan Masyarakat Indus Tukar Tekstil Tukang Tentera Tema Tulisan bergambar Simbol Cuneiform c. Sumbangan tamadun Mesopotamia Tema Kod Hammurabi Teras Hukuman Berbeza 282 Pahat Dasar Masalah Perpaduan Kukuh Bantu Huraian i.Kod Undang-undang Hammurabi -digubal semasa Raja Hammurabi -berteraskan hak rakyat terhadap keadilan -hukuman dan denda setimpal dengan kesalahan - tapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat -mengandungi 282 undang-undang -dipahat pada tembok dan tiang besar untuk dibaca oleh rakyat -menjadi dasar perundangan tamadun Mesopotamia kepentingan kod Undang-undang Hammurabi -mengelakkan permasalahan masyarakat pelbagai kaum -mewujudkan perpaduan -mengukuhkan system organisasi -membantu peradaban Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang Huraian ii. Sistem tulisan -membawa kewujudan system pendidikan -melahirkan juru tulis -membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat dan direkodkan -dalam perdagangan urusan jual beli disertakan resit,nota dan surat kredit 5 Tema Tulisan Pendididkan Jurutulis Rekod Resit

[close]

p. 8

6 Tema Astronomi Pencerapan Kalendar Matematik Huraian iii.Perkembangan ilmu astronomi -pencerapan terhadap pergerakan bulan bintang dan matahari. -membolehkan mereka menggunakan jalan laut dan penciptaan kelendar berasaskan system solar yang mengandungi 12 bulan dalam setahun. -membawa kepada perkembangan ilmu matematik (mengira perpuluhan,menambah,menolak mendarab,membahagi dan punca gandadua) -membawa pula kepada perkembangan ilmu geometri Huraian ix.Melahirkan tradisi kesusasteraan -epik Gilgamesh hasil kesusasteraan tertua di dunia -mengandungi falsafah dan cara hidup orang Mesopotamia Huraian v. Perkembangan ilmu perubatan -mendapat perhatian khusus semasa kerajaan Assyria yang mementingkan kesihatan anggota tenteranya -500 jenis ubatan dan herba serta ramuan perubatan di catalog dan disampelkan -cara mengubat penyakit juga dicatatkan Huraian vi.Penciptaan roda -digunakan pada kereta kuda untuk peperangan dan masa aman -mencipta kincir air untuk mengalirkan air ke kawasan tandus Huraian vii.Penciptaan alat pengangkutan -orang Sumeria menggunakan kapal layar dan pengangkutan beroda -mereka menguasai jalan darat dan laut -dapat berhubung dengan wilayah di India dan kawasan Laut Meditrenean Huraian viii.Memperkenalkan cara membuat batu bata daripada tanah liat Huraian ix.Mencipta arca dan tiang batu -contoh patung Raja Gudea dan seni bina ziggurat Huraian x.Pembentukan empayar pertama di dunia -Raja Sargon menubuhkan kerajaan Akkad selepas menakluk dan menyatukan wilayah kerajaan Sumeria -menyumbang kepada pembentukan system pemerintahan dan masyarakat yang beretika 6 Tema Kesusasteraan Gilgamesh Falsafah Tema Perubatan Perhatian Ubatan Mengubat Tema Roda Kuda Kincir Tema Pengangkutan Sumeria Kuasai Berhubung Tema Bata Liat Tema Arca Gudea Tema Empayar Sargon Beretika

[close]

p. 9

7 Tema Perpustakaan Arshubanipal Tamadun Indus Huraian xi.Penubuhan perpustakaan diraja - ditubuh oleh Arshurbanipal di Bandar Nineveh a.Pembentukan kerajaan Indus Tema Huraian Nomad -pada peringkat awal penduduk hidup secara nomad / berpindah randah Sara -menyara diri dengan memburu dan mengumpul makanan Kekal -kemudian mereka membentuk penempatan kekal di sepanjang Sungai Indus Kesuburan -pemilihan kawasan disebabkan faktor kesuburan tanah dan kemampuan menyediakan bekalan air Mampu -mereka mampu meningkatkan hasil pertanian Penduduk -yang membawa kepada pertambahan penduduk Bandar -membentuk dua bandar utama iaitu Mohenjo-Daro dan Harrapa Sutkagen -Bandar Sutkagen menjadi bandar pelabuhan terpenting b. Ciri-ciri Tamadun Indus Tema Kekal Terancang Bahagian Utama Huraian a.Petempatan kekal -melahirkan bandar terancang iaitu bandar Harappa dan Mohenjo Daro -bandarnya terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian utama dan bahagian kedua dan di kelililngi oleh tembok -bahagian utama pusat pentadbiran dan keagamaan,-menempatkan bangunan pentadbiran ,tempat mandi awam digunakan untuk upacara ritual / pembersihan / tempat simpan hasil pertanian -bahagian kedua kawasan perumahan -bandar dirancang rapi dari sudut susun atur yang sistematik -dibantu ilmu geometri dan pembinaan -hasil sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir -bandar disusun berasaskan blok-blok berbentuk empat segi setiap blok dipisah dengan rangkaian jalan raya lurus dan bersambung -setiap bandar mempunyai sistem kumbahan yang terancang -sistem jalan raya bandar-bandar ini juga dihubungkan dengan sungai yang berfungsi sebagai jalan perhubungan Huraian b. Organisasi sosial -terdapat golongan atasan dan bawahan -golongan atasan terdiri dari pendeta dan pedagang kelas atasan utama ialah pendeta yang mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar -atas dasar keagamaan golongan bawahan memberi ketaatan kepada golongan pendeta -tiada bukti kewujudan raja -tampuk pemerintahan dipegang oleh golongan pendeta 7 Kedua Ssitematik Geometri Mesir Susun Kumbahan Hubung Tema Organisasi Golongan Atasan Pendeta Ketaatan Raja Tampuk

[close]

p. 10

8 Bawahan Petani Buruh -golongan bawahan terdiri dari petani dan buruh -golongan petani menyalurkan sebahagian hasil kepada pihak berkuasa -golongan buruh menjaga kebersihan bandar,membina tembok dibenteng dan membina terusan Tema Kerja Ekonomi Luar Dagangan Tanam Artisan Huraian c.Pengkhususan kerja -kegiatan ekonomi seperti perdagangan,pertanian,pertukangan dan pembuatan -perdagangan luar dengan Mesopotamia (penemuan cop mohor di Mesopotamia) - barang dagangan seperti emas,gading gajah,manik dan hasil pertanian -petani menanam barli dan kacang -terdapat golongan artisan yang terlibat dalam pembinaan dan penghasilan barangan logam dan tembikar Tema Agama Proto Tanduk Ibu Tema Tulisan Piktograf Huraian d.Agama -penemuan patung dan ukiran keagamaan seperti patung Proto Siva -mempunyai tiga tanduk yang menggambarkan Dewa Brahma,Vishnu dan Siva -percaya kepada Tuhan Ibu yang dikaitkan dengan kesuburan Huraian e.Tulisan -berbentuk piktograf c. Keistimewaan bandar yang terdapat dalam tamadun Indus . Tema Huraian i..terdapatnya petempatan kekal Petempatan Bandar -melahirkan bandar terancang Harrapa -iaitu bandar Harappa dan Mohenjo Daro Tema Dua Bahagian Tembok Tema Utama Pusat Bangunan Mandi Huraian ii.bandarnya terbahagi kepada dua bahagian -iaitu bahagian utama dan bahagian kedua -dan di kelililngi oleh tembok Huraian iii. bahagian utama -pusat pentadbiran dan keagamaan -menempatkan bangunan pentadbiran -tempat mandi awam digunakan untuk upacara ritual / pembersihan / tempat simpan hasil pertanian 8

[close]

p. 11

9 Tema Kedua Perumahan Tema Dirancang Geometri Sumbangan Tema Empat segi Blok Kumbahan Hubung Huraian . iv. bahagian kedua kawasan perumahan Huraian v. bandar dirancang rapi dari sudut susun atur yang sistematik -dibantu ilmu geometri dan pembinaan hasil sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir Huraian vi. bandar disusun berasaskan blok-blok berbentuk empat segi setiap blok dipisah dengan rangkaian jalan raya lurus dan bersambung -setiap bandar mempunyai sistem kumbahan yang terancang -sistem jalan raya bandar-bandar ini juga dihubungkan dengan sungai yang berfungsi sebagai jalan perhubungan d .Sumbangan kepada pembinaan tamadun manusia Tema Eksploitasi Kepandaian Tema Harrapa Kepakaran Kemajuan Tema Keterbukaan Pertembungan Tema Kemampuan Tema Mutu Matahari Pembakaran Huraian i keupayaan mereka mengeksploitasi kelebihan yang mereka miliki / Sungai Indus -kepandaian penduduk menyesuaikan diri dengan alam sekitar Huraian ii.keupayaan mereka mewujudkan sebuah bandar terancang / Mohenjo Daro dan Harappa -Mempunyai gabungan kepakaran sama ada dari sudut peletakan bandar dan pengisiannya -kemajuan masyarakat dalam bidang geometri, kesenian dan matematik Huraian iii.-sifat keterbukaan masyarakat membuat hubungan dengan tamadun lain -hasil pertembungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba Huraian iv -kemampuan mereka menyesuaikan pengaruh luar dengan keadaan dan suasana tempatan Huraian v.-masyarakat Indus berusaha meningkatkan mutu bahan binaan -masyarakat Indus tidak hanya bergantung kepada panas matahari untuk membuat tanah liat -mereka menghasilkan batu bata dihasilkan melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi. Huraian vi.-kemampuan masyarakat mewujudkan kedamaian dan keamanan untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan Tema Kedamaian 9

[close]

p. 12

10 Tamadun Hwang Ho a Ciri-ciri Tema Anyang Huan Istana Ketua Pembesar Tembok Perkampungan Huraian i.Negara kota -bandar Anyang - Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan -Terdapat istana, kuil, pusat pentadbiran -ketua pemerintah Raja - golongan pembesar / golongan agama tinggal di bandar -dilengkapi tembok untuk menghalang pencerobohan musuh -bandarnya dikelilingi perkampungan yang didiami oleh golongan petani Tema Sosial Raja Atas Bawah Petani Artisan Hamba Tema Pekerjaan Tentera Petani Cipta Korban Huraian ii.Organisasi sosial -diketuai oleh raja -lapisan atas –raja dan bangsawan -lapisan bawahan-petani dan artisan -petani membentuk sebahagian besar penduduk dan tinggal disekeliling negara kota -artisan menguasai kemahiran pembuatan gangsa seperti perisai,senjata dan hiasan kereta kuda golongan paling bawah ialah hamba Huraian iii.Pengkhususan pekerjaan -pembesar mempunyai tentera masing-masing (-tentera berkereta kuda dan jalan kaki) -petani sebagai tonggak ekonomi dan pentadbiran -artisan mencipta pelbagai barangan tembaga seperti bekas minuman dan makanan, senjata dan tembikar -hamba berfungsi sebagai tentera paksaan dan korban dalam upacara penyembahan Huraian iv. Sistem pemerintahan -dalam dinasti Shang berbentuk pemerintahan beraja -pengganti dari anak lelaki atau saudara lelaki yang lebih muda -Raja Shang mempunyai wibawa politik,ekonomi,social dan agama -berkuasa secara langsung di pusat pemerintahan -kuasa raja merupakan mandat dari tuhan -tidak perlu pengesahan politik kerana mereka keturunan pemerintah agama -raja dibantu oleh bangsawan dan pegawai kerajaan -bangsawan mentadbir wilayah - mewujudkan system tersendiri seperti pungutan cukai,pertahanan dan undang-undang 10 Tema Sistem Shang Pengganti Wibawa Berkuasa Mandat Pengesahan Bantu Bangsawan Sistem

[close]

p. 13

11 Chou Ikrar Melindungi Pembesar Tema Animisme Sembah Sungai Oracle Mandat Shang Ti Tien -Raja Chou membahagikan pemilikan tanah kepada pembesar tempatan -pembesar perlu ikrar taat setia kepada pemerintah dan menghadiahkan kereta kuda,senjata gangsa,hamba dan binatang kepada raja -mereka diminta melindungi raja dan member bantuan semasa perang -pembesar diberi hak menjadi ketua agama dan melakukan korban Huraian v . Agama -mengamalkan animisme ,Politeisme, penyembahahan roh nenek moyang -menyembah tuhan syurga ( Shang-Ti ), tuhan bumi ( Tu ) -Penyembahan sungai, bukit dan gunung -Percaya kepada ramalan / tilikan rekahan tulang oracle -Percaya mandat daripada tuhan diberi kepada raja yang memerintah dengan adil -Percaya kepada Shang-ti iaitu dewa tertinggi dari syurga dianggap sebagai nenek moyang pemerintah Shang -Percaya kepada konsep Tien iaitu suatu kuasa agung/ suatu makhluk ungguk / kuasa tertinggi alam semesta / syurga Huraian vi.Sistem tulisan -berasal dari penilikan tulang oracle -rekahan tulang menimbulkan idea mencipta tulisan -tulisan berbentuk symbol yang berasal dari gambar -dikenali sebagai cuneiform Tema Tulisan Tilikan Rekahan Simbol Cuneiform b. Sumbangan Tamadun Hwang Ho Tema Huraian i.Sistem pemerintahan monarki Monarki Maharaja -gelaran raja ditukar kepada maharaja Syurga konsep anak syurga dan mandat dari syurga dikaitkan dengan raja Putaran -amalan putaran dinasti diteruskan hingga abad ke 20 Tema Pertanian Pengairan Pembajakan Batas Huraian ii.Pertanian -Pembinaan sistem pengairan /terusan untuk mengairi kawasan pertanian dan mengelakkan banjir -kemajuan dalam teknologi pembajakan,penciptaan cangkul ,sabit , -menggunakan batas untuk penanaman dan peralatan pertanian daripada besi menggantikan kayu Huraian iii.Sistem tulisan -berkembang secara evolusi -digunakan dalam penulisan dan percetakan -diajar di sekolah-sekolah China -berkembang ke Jepun dan Korea Tema Tulisan evolusi Penulisan Ajar Jepun . 11

[close]

p. 14

12 Tema kepercayaan Roh Korban Ying Tema Kalendar 30 Musim Kahwin Huraian iv.Kepercayaan pemujaan roh nenek moyang -korban manusia diganti dengan makanan,duit kertas dan barang perhiasan -mempercayai Ying dan Yang serta Feng Hshui Huraian v. Kalendar -terdapat 30 hari sebulan dan 360 hari setahun -digunakan untuk menentukan musim menanam dan menuai -serta untuk upacara perkahwinan,pemburuan atau pengkebumian Tema Falsafah Art Perniagaan Huraian vi.Pengamalan falsafah perang Sun Tzu -karya Art Of War-membicarakan selok belok perang dan cara menangi musuh -pada hari ini digunakan dalam urusan perniagaan 12

[close]

p. 15

13 BAB2:PENINGKATANTAMADUN LATARBELAKANG TAMADUN 1. Perkembangan tamadun Yunani Tema Berkembang Kota Acropolis Agora Luar kota Gabungan Negara kota Dalam kota memiliki Tuhan peperangan Huraian Tema Berkembang di Semenanjung Greece yang dikelilingi oleh Laut Aegean dan Laut Mediterranean Bermula dengan pembentukan penempatan manusia dikenali sebagai kota/polis Setiap kota/polis mempunyai Acropolis Agora (tempat pertemuan/mesyuarat rakyat Terdapat kawasan pertanian di luar kota Negara kota terbentuk hasil gabungan beberapa buah kampong / bandar Contoh Negara kota Athens,Sparta dan Corinth Dalam kota terdapat pasar, kubu,kuil dan istana Setiap kota memiliki corak pemerintahan dan undang-undang tersendiri Setiap Negara kota memiliki beberapa tuhan Peperangan sering berlaku antara negara 2. Perkembangan tamadun Rom Tema Lahir Didiami Penting Majlis perbandaran Pentadbiran pusat Kemajuan Terancang Kemudahan Pompey Dewan orang ramai Huraian Tema Lahir di Bukit Palatine berhampiran dengan Sungai Tiber di Lembah Latium Lembah Latium didiami oleh masyarakat Latin Lembah Latium penting semasa pemerintahan Romulus pada 753SM Majlis perbandaran diwujudkan disetiap bandar Majlis perbandaran diwujudkan di setiap pentadbiran tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat Majlis perbandaran membawa kemajuan dan keselesaan hidup di bandar Pembinaan bandar terancang Bandar mempunyai kemudahan bekalan air,sistem pemanas, rumah ibadah, teater dan istana Pompey merupakan bandar contoh yang mempunyai pelbagai kemudahan Contoh pejabat,Dewan Orang ramai,mahkamah,perpustakaan, rumah ibadat,pintu gerbang, colloseum,saliran air dan kedai 3. Perkembangan tamadun India Tema Orang Aryan Runtuh Budaya Vedik Huraian Tema Orang Aryan telah datang ke Lembah Indus Menyebabkan runtuhnya tamadun Indus Orang Aryan membawa budaya dan tahap baru kepada masyarakat lembah Indus Tahap ini dikenali sebagai Zaman Vedik 13

[close]

Comments

no comments yet