Лев и собачка

 

Embed or link this publication

Description

Для школьников

Popular Pages


p. 1

up i u fr fr n g fr l 1t rl :r s ,r fl u.

[close]

p. 2

.ffi ffi l e !1 7 t ffi ffi ffi ffi ffi 1:fi i t a i i t1 t :a ffi 71 1 j lr j j l i i i igl l

[close]

p. 3

jlr fi jl l u jfr n n t u &ffi ffi ffiffiffi -t

[close]

p. 4

i1 t t tr s i ;q tr ra =i l

[close]

p. 5

jib ki oaia b ooie oaiaji x epe ta opee 6pa ea tll co6ala oiafui a opr l beptvl ooy ejloey baoeoe o.e tepe o yxa }ra y}te oaoy p tepe o y ope a eoaoy t po ey o by lra eee coaa o,aa o paa yo e e ooie e oroxa e coaa ea a c oa jia aa aa xoolvl e boy e ao epeepy coaa oa ctajiaepe o1iia bai{ea e ope a oay iiobopaajiooy o copoi a copoy e poa e icoa xol.l po jiby a e oopajl iiyo a}i coae be.repo oa e a oaa ejia iiojie iieo oota olo ojloy ey a ay r fitt

[close]

p. 6

c.exopoaai{jiaooeeoorvi.eepoae e aji e nlece a oa paji e loplvr opaappurbepey}taooay;oab a ooaaeocoea llopocxo 3 a 3a oay or 3ep aoa ajii,t xoe oa }to a oo ey xo l apia t e i{jieti eb oett jie oaa er o ota pol o ee e epe o oaa aoea itboa po e a c a jii{ta oay epeajl a e ao a 11,

[close]

p. 7

ioa o o o oa yepa o py piy oe ca xeea e xoo o oa po a ey e a pi3 3ao i{er e orr c iuea o ee pee ooll o jie po oa }1 tax o xoe yec pyro o6a.ry o e oo e oya e iioji o y}iaji o eb aye o ope e}t e}ry a pyylo oavy vi ctkiji i ey ey }y oay o eb oa paopa e a ye floo o o eolvt aiiam pyro coa.ry a eja e ha reo e e yep i i j ifuaa

[close]

p. 8

t l r -a i a e opit op b ee rreo a oo opoe a o nlop ejt eej orr pab ojie epeba paoa apo a op o jieeji ey c oro p6o b ox ro y}r lai pry opy}i epeo aji ipa poa opa op po pi6 a iloji e yiji iaelvii4 io

[close]

p. 9

op e a pa eta a opa o a o tipoeji liopa o oobi aji pl eto p}rp op pijivi jiac aji x opajiji pr a y o poji x ol o}i ooai4 lle{oo ho e oo oi aeia e}i poe o ia toa op oeeji o x ti e a epx cy epe a opa ac cai 14 aiftia e ra]oee toa op bpy a polv o tapaji papa piji }l jieo ojiee opro o epye oio obi{o beepo o ee o i{bio a ero ox y eo o a ora pta op yea e ro ee o a }ope o ey

[close]

p. 10

e ji o o ojiy 6r roe rpo jioiiji p ce a pa ea oiijii ojioi vi opa parry pi a op paopa p6 aop e itoa o ojlee epey

[close]

p. 11[close]

p. 12

i.j i i i t t r t ,l !r.l i li rt 6!i f .iq ?ir i ai i 1r ffi okooo o3aca o b aka yo l iixlig tt#xf i;n i tii i rj,3 e?j f ji:i d j.iii i 1;i tlij l i}l#1 l s jfl.ig8 i.liln .p i .o i l i f ili ^t lu i p 19.l t]llli l i}3 5;l l1:1 1 d ditxttf e,i ffi ff 3ajb ajtaltl 1 97 3

[close]

Comments

no comments yet