GymplTimes

 

Embed or link this publication

Description

online verze studentského časopisu Gymnázia Dr. Karla Polesného Znojmo

Popular Pages


p. 1

gympltimes kvten/cerven 2013 14 rocník

[close]

p. 2

edit gympltimes Úvodník maturity jsou vzdycky zvlástní období pro ty kterých se netýkají pedstavují jen volno vypnuté zvonní a historky zkousejících ucitel zaskakujících od maturit do hodin nechápu co tady proboha celé ty roky dlali dál uz jsem jen cekal jestli omdlí dív chudák holka já nebo kolegyn písedící kdyz jsem jí taktn napovdl tak rezolutn prohlásila ze o nicem takovém teda v zivot neslysela primánm je pedstava nejstarsích student zavených ve zkusebních místnostech skoro posvátná a chodí kolem tchto uceben slavnostn po spickách starsím rocníkm pi pedstav maturity uz není zrovna volno ale poád se mzeme bavit pohledem na lidi které vidíme poprvé v obleku a o nichz jsme si mysleli ze pokud si nkdy oblecou sako tak snad musejí shoet a konecn to jak se s tím vyrovnávají sami maturanti si jednou vsichni zkusíme taky studijní volno tsn ped zkouskami z nich kazdý vyuzil po svém ­ nkdo se nerozpakoval odjet chytat lelky na chatu klídek casu moe jiní zase odpocítávali poslední hodiny a nevdli jestli plakat nebo radsi vsechno prodat a stát se poustevníky sezname vsech otázek které vbec neznám stj zítra pi mn maturity jsou ale kazdý rok a zdá se to az nekonecné ­ nekonecný stereotyp ubíhající stále dokola a tak i fotky z posledního zvonní na obálce tohoto císla jsou jen stípkem ve vcném víru vsechno se denn mní a clovk si to tak málo uvdomuje pamatuju si jak jsme si ped rokem prohlízeli s kamarádem pedmaturantem fotky z loského posledního zvonní a on s hluboce útrpným výrazem ve tvái úpl ze on sám se z téhle skoly nikdy nedostane ubhla doba snad kratsí nez lusknutí prst a dnes uz je kdovíkde vy ale prázdniny tak rychle ulett nenechejte a zdrzujte je tady dokud to pjde za celou redakci vám peji krásné pohodové léto a jako bych slysela ucitele uvidíme se zase v záí klára kvten/cerven 2013 14 rocník

[close]

p. 3

gympltimes obsah obsah moje melancholické memories rozhovor s p vrátnou hanou cernotovou volitelné pedmty mnoho povyku pro nic zijete smysluplný zivot králova ec v mahenov divadle parkování strasti pinásí recenze bmth vs iggy pop aprílové pocasí v kvtnu piznej se taky lítý boj ach to kruté probuzení proti proudu kolobh gymplu lidé ve znamení blízenc ceská levnost se slevou euro kafe bez sváb mi nechutná maturita 2013 kalendárium rychlodotazník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 17 19 gympltimes studentský casopis gymnázia dr karla polesného séfredaktor klára pelísková

[close]

p. 4

1 gympltimes moje melancholické memories aneb maturita minulostí státní maturita 2013 ­ jediná úrove dva povinné pedmty ve dnech 2 az 7 kvtna 2013 jsem mla tu cest zakusit tuto první cást zkousky dosplosti kazdý rok se nco mní a ministerstí pracovníci si s nebohými maturanty dlají co chtjí i proto jsem ke státní cásti pistupovala se zdravým respektem rozklepanou rukou jsem ve ctvrtek 2 kvtna psala brianovi neformální dopis z brigády v londýn a prodávala na facebooku nepotebnou tasku z této cásti maturitní zkousky jsem mla asi nejvtsí strach hned o den pozdji následovala státní cestina která mnohé pekvapila didaktickým testem maturant by ml vdt co je to stylisticky píznakové slovo i z té historie by mu mlo v hlav nco za ty ctyi roky zstat ale co nepochopím ­ proc jsme museli esit v didaktickém testu z ceského jazyka tabulku o statistice tídní odpad v plzeském kraji dá se íci ze se písemná práce z cestiny jevila vci testu jako procházka rzovým sadem postrádala jsem sice v zadání njakou recenzi ale vybrat se dalo zajímalo by m kdo si zvolil téma zacalo to 17 listopadem 1989 aneb referát o politických událostech které zapocaly po listopadu 1989 a pak uz pouze didakák z anglictiny ­ pro gymnazistu fraska pocity Údiv nad celorepublikovou 20 matematickou úmrtností a pekvapení z plného poctu bod z anglické slohovky euforie z cástecného úspchu netrvala dlouho ponvadz ústní cást se blízila dost vrazedným tempem dva týdny svaáku ­ zdá se to úzasné ale opak je pravdou první týden se ani náhodou nedonutíte nco dlat obcas nahlédnete do ucebnice jen tak aby se neeklo najednou se podíváte do kalendáe a vidíte nedli zítra vám zacíná ten opravdový svaák cím více se ucíte tím mén si toho pamatujete pomyslení ze ti maturitní tídy to jiz mají za sebou vám na klidu vbec nepidá vsechny dny v onom inkriminovaném týdnu probíhají stejn ­ vstávání ucení snídan ucení krize obd ucení krize vecee rezignace a v ten osudový den vás vsichni plácají po zádech s tím ze to urcit udláte vy si íkáte kdyby mi tak vidli do hlavy a zjistili kolik toho umím tedy spíse neumím potom pijde velké pekvapení den který jste si tolikrát pedstavovali v cerných barvách se s odstupem casu nejeví tak spatn pokud clovk za ty ctyi roky nco dlá tak se nemusí obávat letosní teáci mi pístí rok zejména o svatém týdnu nebudou vit stojím si ale stále na svém konec maturita ukoncila mou ctyletou gymnaziální pou musím se pousmát kdyz si vzpomenu jak jsem si na konci devátého rocníku zs pedstavovala ze v kazdé tíd bude sedt 30 nadstudent hltajících vdomosti s nebývalým zájmem a nadsením hrozné pomyslení ze uz nikdy nezaziji den podle rozvrhu nebo nevystojím nekoncící adu na obd po kterém si s radostí vybhnu tch milión schod protoze jako kvten/cerven 2013 14 rocník

[close]

p. 5

gympltimes 2 na potvoru pokracuje odpolední vyucování v ucebn ctyi sta a nco samozejm i njaké ty persóny budu postrádat jmenovit vsak zmíním pouze dv ti ostatní studenti ci kantoi a se na m nezlobí nejmenování ani náhodou neznamená ze bych si jich mén vázila dv velká podkování nejprve denise té z 3 c ­ aby si uzila malou a nevýznamnou chvilku slávy za to ze se mnou ty ti roky vydrzela za naslouchání dvru a spolecnost na cinohe i muzikálech kterých bylo za celou dobu studia více nez tucet dále s respektem který k ní budu mít navky dkuji mé cestináce ladislav rivolové za pivedení k divadlu literatue a kultue jako takové dost uz toho vzpomínání a dkování sice mi bude celý gympl ohromn chybt ale zivot jde dál cas se nedá zastavit ci posunout zpt pro vsechny kterým nco pkného koncí mám jeden citát a vstoupíme do léta a na prázdniny s nepatrným optimismem budoucnost je plna výzev a nadjí nathaniel hawthorne klára tesaová letosní maturantka ze 4.e rozhovor s p vrátnou hanou cernotovou napadlo m ze uz bylo dost rozhovor s uciteli této skoly co kdybychom vyzpovídali paní vrátnou hanu cernotovou spousta z nás ji zná jenom díky zápism za pozdní píchody anebo jako osobu sedící v prosklené místnosti kdo z vás vbec vdl ze paní vrátná uz je na nasí skole mnoho let co vás baví na práci vrátné samozejm kontakt s lidmi a hlavn se studenty tím ze tu sedím celý den dostanu se do kontaktu s mnoha uciteli záky ale i s ostatními jak dlouho jste na nasí skole vrátná asi osm let pedtím jsem tu uklízela a pak jsem sla na vrátnici a celkov tu uz pracuji 34 let co vás stve na studentech smích no hlavn ze neposlouchají pezutí a podobn teba pozdní píchody m nestvou to spís vás protoze vás musím zapsat jací jsou podle vás studenti kvten/cerven 2013 14 rocník velmi rznorodí hodní i lajdáci ale je to fajn kazdý je úpln jiný a já se s tím také nkdy potýkám pamatujete si njakou zajímavost kterou jste za dobu co jste na vrátnici zazila stve m kdyz se sem cpe nkdo co tu nemá co dlat to uz se te ale dlouho nestalo chodívali sem ale teba kluci jen tak tak jsem je musela vyhodit cím se zabavíte v dob kdy je vyucování a uz tolik lidí pes vrátnici nechodí vbec se nenudím teba si ncím listuju nebo procítám musím ale hlídat kdyz nkdo jde vy m ale ani nene-

[close]

p. 6

3 gympltimes cháte abych se na vrátnici nudila pamatujete si njakého studenta kterého zapisujete casto do sesitu s pozdními píchody no takze nejcastji to jsou kuáci kteí se poád domáhají jít si ven zapálit zbytek to jsou ostatní lidé co chodí do autoskoly k doktorovi a podobn

[close]

p. 7

gympltimes 4 te ve tetím rocníku az budete postaveni ped povinnost zvolit si pedmty rovnou ti ze zacátku k tomu pistupujete odhodlan nejdív ze vseho se seznámíte s tmi zábavnými skupinami do kterých jsou pedmty prapodivn rozdleny mozná ze jsou vsechny vase vysnné pedmty v jedné skupin a mozná ze ze vsech chcete dokonce maturovat no není to legrace potom vyadíte vsechno co vás nezajímá a vsechno o cem víte ze je ztrátou casu tady je teba udlat trochu kompromis abyste náhodou nevyadili vsechno a je to fakt ze je vase volba tak natvrdo omezená rozdlením do skupin ze jste nuceni vybrat si teba i to na cem nemáte nejmensí zájem jednoduse jen pro forma abyste splnili pozadavek tí pedmt ­ to vsechno vám definitivn potvrdí to dávné tusení které se potichoucku vkrádalo do vasich myslenek uz po dva roky co si vyberete jako volitelné pedmty je prost úpln jedno epilog otázka po úcelnosti a bezúcelnosti konkrétních pedmt je pílis subjektivní aby se snad dala zobecovat doufám ze je co nejvíc takových kteí mli pi výbru pedmt sastnou ruku chodí na n rádi a odchází z nich obohaceni a abych závrem marného spílání pidala aspo nco prakticky uzitecného vybírám ze seznamu pedmt tch pár které jsou podle zkuseností mých nebo mých spoluzák pece jen doopravdy zajímavé a pínosné seminá z fyziky p jezek prakticky se nenaucíte nic teoreticky mnoho pan profesor vám shovívav pedvede ze dvee skutecné fyziky jste dosud ani na skvíru nepooteveli latina p peroutková jazyk kultura i historie ­ pokud vás tohle vsechno zajímá budete nadsení pokud ale chcete jít na medicínu budete spís zdseni latina není úvod do anatomie programování p langer ze usilovné pemýslení az bolí to jak zjistíte není jen fráze plus spousta práce na doma djiny výtvarného umní p stimplová pokud vás umní zajímá není co esit znalosti které se v zivot neztratí ­ minimáln z toho pohledu ze nebudete kulturní ignoranti seminá z matematiky p klímová co napsat píklady píklady píklady opakování dávno zapomenutého a poznávání dosud netuseného

[close]

p. 8

5 gympltimes o emoce negativní nebo pozitivní tím pádem bychom mezi narodí se a vyroste mohli doplnit spoustu pkných i spatných zázitk nebo zkuseností anebo bychom ten prostor mohli vyplnit vsím novým co se naucíme vezmme si teba pípad kdy se malé dít ucí chodit jasn ucí se to kazdý tvor ale my patíme k jedincm kteí mají moznost tyto zázitky intenzivn prozívat ne snad ze by si malé dít mohlo pamatovat svoje první kroky ale jeho matka s tátou mzou prozívají u toho nádherný pocit radosti a není v tom nás smysl zivota prozít co mozno nejvíce krásných pocit spousta lidí hledá v zivot njaký hlubsí smysl pro nco jsem se musel narodit íkají si mze to být pomáhání ostatním cestování po svt nebo sen stát se slavným hercem ale to jsou jen nkteré významné body které nás donesou k dalsím krásným zázitkm nkteí lidé se vsak pece jen cítí o nco více naplnni kdyz vidí ze nco dokázali zanechali na zemi njakou hmatatelnou stopu nkdo si je bude pamatovat ale k cemu pak je kdyz si clovk splní pání být slavným hercem a stejn není sastný nco v jeho zivot nebude dobe mozná by ml zkusit zabrousit jest nkam dál k njaké jiné cinnosti co mu bude pináset ststí anebo mozná jen jest nepotkal ty správné lidi lidé kolem nás vyvolávají vtsinu nasich emocí vse se kolem nich tocí doufám ze se vám podaí nejen stát se sastnými ale zárove si i bhem zivota plnit svoje tajná pání i kdyz nkomu mzou pipadat sebevíc smsná musíte vit a být trpliví proc by se to nemlo povést zrovna vám

[close]

p. 9

gympltimes 6 otázce návratu do rodné austrálie lo z dcer jiího vi v pedstavení proklágv pedstavitel ladislav frej si na svj daném výkiky nacist asi nejsou dti vk sedmdesáti dvou let pocínal na je vítány velice m pekvapilo ze královna matka byla blondýna historickou pesnost si film tedy pohlídal lépe zcela objektivn lze uznat ze se martinu stropnickému rezírování zivotopisného a historického dramatu vydailo scény se pohybovaly svizným tempem a nebylo hluchého místa hlavní zásluhu na tom ml vsak autor hry david seidler ten vklínil do dje naprosto pirozen spousvisti neobycejn mrstn vévoda z yor tu komických situací které byste u tak ku v podání martina slámy m vsak truchlivého tématu necekali nejzábavnepesvdcil ani svou koktavostí ani njsí postavou byl bez pochyby muzík v aristokratickým vystupováním na mi cerné buince a s doutníkem winston lovanou královnu alzbtu jsme cekali churchill marn bohuzel se neobjevila ani jedna

[close]

p. 10

7 gympltimes dostatecn uklidnil a jestli je spokojen no a kdyz jsme u toho parkování nedokázu si odpustit poznámku ze jenom choromyslného clovka mze napadnout zpoplatnit vsechny parkovací místa v centru opravdu m nebaví hledat ráno volnýho fleka a jest dost daleko od skoly a zárove lituji vlastníky obchdk v centru protoze si radji pojedu nakoupit nkam jinam kde v klidu zaparkuji bring me the horizon sempiternal vs iggy pop ready to die this is sempiternal will we ever see the end jo to nevím po tom `dosplým clánku o b!b v gogu co vykresloval alternativní osobnosti znojma asi tak jako vykresluje blesk thotenství dary rollins jsem tu opt já tentokrát s velkým soustem respektive dvma velkými sousty to první je z anglie od bring me the horizon a nese název sempiternal ale zní tak trochu americky a to druhý je od otce punku iggyho popa který na svém albu hlásá ze je pipraven zemít no jdu na to sempiternal album který má píbh má dusi která do nebe rozhodn nepjde a vbec celý je vlastn zamený proti nebi dvod toho proc hnedka narázím na otextování a smysl celého alba je jednoduchej má myslenku která mi je sympatická ne-li úpln stejná jak to cítím já a ve spojení s jejich novou hudební tváí m tohle album dostává cím dál víc od prvního tracku az

[close]

p. 11

gympltimes 8 co se týce hudební stránky je tady vidt ohromnej skok není to skok dopedu ani dozadu je to spís skok do jinejch vod nkam víc k nu-metalu coz je ale logický kdyz album produkoval terry date který mimochodem produkoval i kapely jako incubus deftones limp bizkit a dalsí a nakonec jest jediná vc jestli se rozhodnete si album pustit otevete si k tomu rovnou texty protoze to album pak dostane úpln jinací nádech m uz nikdy nicím nemzou pekvapit a pece pekvapili je to prost sedmdesátkový album s tím úzasným punkovým nádechem stooges zoverdrivovaná kytara poád stejný bicí a nasranej fuck fuck zvuk jako tenkrát nádherný album kde se iggy i trochu zklidnil a dokázal do alba dostat nco ze svojí akustický tvorby a jestli si lidi myslí ze punk je u iggyho popa jsem se trosku bál s cím vbec vyjde ven pece jen jsou kluci ze stooges uz starsí pánové kteí zkonzumovali víc drog nez rolling stones a britney spears dohromady postavili základy punku a heavy metalu vymysleli stage diving byli u toho kdyz jsme byli poprvý na msíci nebo kdyz se kurt cobain ufetoval k smrti o tom kolik vyprodali koncert a kolik hudeb mrtvej tak tohle je dkaz ze jest není ník je pokládá za svoji nejvtsí inspira aspo do té doby ne dokud iggy kterej ci uz ani nemluvím a myslel jsem si ze uz je pipravenej na smrt stále zije aprílové pocasí v kvtnu poté co uz to vypadalo ze nás zima nadobro opustí se znovu objevily její náznaky a bohuzel byly nkdy mnohem horsí nez by se v kvtnu ocekávalo je opravdu velice unavující jeden týden mít slunce nad hlavou jako by uz bylo léto a hned druhý týden vlácet destník protoze prsí jako by mlo spadnout samo nebe a jest horsí je ze to není jen o pocitu zimy kterou nkteí kompenzují dokonce tak ze si zatopí v krbu v kvtnu ale i o tom ze skoro kazdý kvten/cerven 2013 14 rocník

[close]

p. 12

9 gympltimes kvtna na zahradu nasnzilo 20cm snhu tak na to bych opravdu nemla to si radsi poslechnu to bubnování o stechu nevím proc ale trochu mi to pipomíná rockový koncert v kazdém pípad a bydlíte v nízin ci na horách nenechte se vynervovat tímto zertovným pocasím zkuste jej brát trochu s nadhledem a také vyhlízejte piblizující se léto kdy jak doufám bude svítit slunce a bude nejmén 29°c 30°c uz se mi zase zdá trochu pehnana výse polozených místech je tam krásné ná píroda to ano ale aby mi uprosted

[close]

p. 13

gympltimes 10 top 5 piznání z naseho gymplu nemohli jsme z toho kdyz projektor zacal hlásit ze se pehívá a nejmenovaný pan ucitel nj a d sel a otevel okno normáln obdvám ve skolní jídeln a spoluzacka m upozorní ze mám nco v pití po blizsím prohlédnutí jsem zjistil ze to jsou 2 mravenci skoda ze sem nejde poslat fotka do matiky jsem si ped testem vzdycky pocítala akorát to co mi bude vycházet na vysvdcení kdyz dostanu za 5 v prváku jsem dostala od rodic siroké bílé hodinky az po pár msících jsem zjistila ze jediné na co se hodí jsou taháky které si na n lepím dodnes mi na to nikdo nepisel hodinky jsou zdevastované a pokud vydrzí po maturit je nechám zarámovat otevít dejepis.com a íct `opisujte není zádné umní ucit lítý boj

[close]

p. 14

11 gympltimes ach to kruté probuzení nesnásím t ale protoze t potebuji nechám t zít tak kazdé ráno smlouvám se svým mobilem který m budí ze vsech mých krásných sn vtsinou sice nevím co se mi zdá ale co kdyby ty sny opravdu krásné byly no jest lepsí bývá kdyz se probudím sama od sebe a zvonit nic neslysím s pocitem ze mzu spát minimáln dalsí hodinu se podívám na onen nástroj nicící sny s hrzou a trochou nastvanosti pak vidím ze za minutu zacne zvonit a tím ze jsem se petocila a zkousela zjistit kolik je hodin jsem i tuto minutu promrhala jednoho dne zjistím kdo vymyslel brzké vstávání a s sílenstvím podobným hannibalu lecterovi se pomstím za vsechen budící se lid no nic kdyz pestanu na mobil vrhat nelítostný pohled tak ladným lec pesto velice rychlým pohybem vstanu a pro zmnu zacnu s ranními stresy i kdyz jsem se z postele dostala stejn se poté jest dlouho ve skole probírám do trvalejsího stavu bdlosti vtsinou bohuzel marn vecer m doma ceká uklidnní a spolehlivá náruc vzdy pipravené postele není ale jednoduché podívat se na mobilní zaízení a v myslenkách dospt do pístího rána kdy se znovu budu muset budit kazdý vecer doufám ze mobil selze a já zaspím celé zítejsí dopoledne bez pidaného stresu mám totiz silný pocit ze kdyz m náhodou nezabije mobilní gama záení bude to jist ranní vstávání

[close]

p. 15

gympltimes 12 boku vyholené s precizn tuzidlem upravenou patkou kdyz se jich na to ale zeptáte se zlou se potázete nemají pece vlasy podle módy jen práv dostali vnuknutí v podob tohoto stihu zvlást to platí o bieberovi vsichni kluci ho nesnásejí ale polovina z nich má vlasy na chlup respektive na vlas stejné jako samotný justinek tímto nechci nikoho zesmsovat ani nic podobného jen se snazím poukázat na ten prostý fakt který se týká i mnohem osemetnjsích vcí nez jiz zmínných odv a úces spís se tu mluví ­ píse ­ napíklad o politice a náhledu na ní o vseobecn pijímaných standardech o pohledu na svt a na zivot a o neskonale mnohých dalsích a dalsích skutecnostech nikdy neíkej nikdy to zná kazdý z nás taktéz ono nechat se strhnout a jít s davem není spatné a leckdy nám to usetí nemálo diny starostí nebo bolístek není ale spatné ani cas od casu vyjít ze stínu davu a projevit svou jedinecnou osobnost a uz se to svtu líbí nebo ne

[close]

Comments

no comments yet