Folder om TR-valget og -arbejdet, august 2013

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

vi kan alle fÅ brug for en hjÆlpende hÅnd

[close]

p. 2

eller kan organisterne i dit stift undvÆre tillidsreprÆsentanter tr nej og det skal i forhåbentlig heller ikke derfor har vi brug for flere kandidater hvem skal vÆre tr i dit stift i november er der tr-valg i alle s er og her har du mulighed for at s lle op selv eller for at pege på en kollega som både kan og vil læs her hvad det indebærer at være tr i organis oreningen tr-opgaver overordnet arbejder organis oreningen gennem bestyrelse og sekretariat med bla at forhandle løn og arbejdsforhold med kirkeministeriet lokalt er det foreningens formål at hjælpe de enkelte medlemmer med deres arbejdsrelaterede problemer og føre de lokale lønforhandlinger de e arbejde er for omfa ende l at varetages af sekretariatet alene så det a ænger af et godt netværk af tr i hele landet som tr kommer man tæt på sine kollegaer på godt og ondt nogle opgaver klares på 5 minu er andre strækker sig over uger tillidsrepræsentanterne -besvarer spørgsmål vedr overenskomsten ferier arbejdsmiljø etc -ly er l stø er og opmuntrer medlemmer der har brug for at vende nogle frustra oner -tager med ud som bisidder ved vig ge møder med menighedsråd -fører de lokale lønforhandlinger -holder øje med ltag i s et som betyder noget for organisterne fx geo flex hvem kan vÆlges til tr man skal ikke være jurist eller kende hele overenskomsten for at være valgbar som udgangspunkt er kun tre ng nødvendige 1.man skal være god l at kommunikere både skri ligt og mundtligt 2.man skal have fred i eget hus ­ det vil sige ingen verserende konflikter på egen arbejdsplads 3.man skal være po-organist og i ansæ else som sådan derudover klædes man på l opgaven af organis oreningen.

[close]

p. 3

uddannelse af foreningens tr bestyrelsen har vedtaget at fra begyndelsen af 2014 skal vore tr klædes bedre på end dligere l at løse opgaverne der vil 2 gange årligt være kurser af 1-2 dages varighed de bygges op så man over en 3-årig periode får en omfa ende uddannelse som tr kurserne gennemføres af ftf og organis oreningen i samarbejde emnerne vil bl.a være lønforhandling konflikthåndtering overenskomsten og forvaltningsloven kurserne er vig ge for funk onerne som tr men den enkelte tr vil også få et stort personligt udby e af dem l gavn for sit eget virke som arbejdstager i første kvartal af 2014 a oldes det første 2-dages kursus med en bred basisindføring i tr-opgaverne det er re et mod både nye og gamle tr ud over den løbende uddannelse får alle tr stø e og vejledning fra sekretariatet og tr-kollegaer fÅr man lØn for arbejdet som tr i op l 3 uger årligt skal llidsrepræsentantens eget menighedsråd betale en vikar i det omfang man pga møder og kurser afskæres fra at varetage sine gudstjenester mv kørselsudgi er betales af eget menighedsråd men ellers er det som meget andet foreningsarbejde ulønnet valghandlingen i dit stift hold øje med datoen for tr-valg i dit eget s det vil være i november måned og det annonceres i po-bladet samt på hjemmesiden kom med l valghandlingen der som regel slås sammen med et arrangement af musikalsk og/eller fagforeningsfaglig art ring l en tr og hør nærmere om tr-opgaverne hvis du selv vil s lle op l valg er det en fordel at du i forvejen meddeler det l en af de siddende tr eller l foreningens bestyrelse.

[close]

p. 4

organistforeningens sekretariat kløvervej 28 a 7190 billund tlf 7665 9560 e-mail post@organis oreningen.dk organistforeningens bestyrelse anders thorup formand tlf 2825 7059 e-mail anders.thorup@youmail.dk susanne mørk-jensen næs ormand tlf 9664 5464/4096 9354 e-mail sumo@km.dk poul mørk-hansen kasserer tlf 7577 0775 e-mail pmoerkhansen@gmial.com henrie e hoppe tlf 7524 5215 e-mail medumgaard@bbsyd.dk thilde madsen tlf 9857 4297 e-mail thilde -madsen.dk lasse christensen tlf 2839 7790 e-mail lasse.indbakke@gmail.com maren frost nielsen tlf 2828 6226 e-mail marenfrost@vamdrupkirke.dk organistforeningens tillidsreprÆsentanter helsingør og københavns s er inger marie riis tlf 3190 7876 2340 8171 e-mail inger.marie@solvangkirke.dk roskilde samt lolland-falster s er solveig bjergkvist tlf 5782 0170 e-mail bjergkvist@stofanet.dk viborg s nils henrik wyke tlf 9712 7787 9721 5341 e-mail nh.wyke@adr.dk inge marie andersen tlf 9783 6450 5364 6450 e-mail ima@hygum-lemvig.dk elsebeth kvistgaard tlf 2012 8236 e-mail elsebeth@lukana.dk Århus s chris an holdensen tlf 8685 3748 2291 3693 e-mail chr.holdensen@fibermail.dk jan ole chris ansen tlf 8627 2731 e-mail jomail@vip.cybercity.dk ribe s hans henrik brok-kristensen tlf 4466 0949 e-mail h.henrik.brok@mail.tele.dk haderslev s henrie e hoppe tlf 7524 5215 e-mail medumgaard@bbsyd.dk maren frost nielsen tlf 2828 6226 e-mail marenfrost@vamdrupkirke.dk aalborg s susanne mørk-jensen tlf 9664 5464 /4096 9354 e-mail sumo@km.dk anne e bæk tlf 9894 9242 e-mail anne ebaek@mail.dk jens erik rasmussen tlf 9811 4201 2174 1323 e-mail jens_e_rasmussen@yahoo.dk

[close]

Comments

no comments yet