Undang-undang Kecil Tred, Preniagaan, Perindustrian dan lain-lain Profesyen (Majlis Daerah Jelebu) 1981 – G.N. 275/1983

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

negeri sembilan pemberitahuan warta akta kerajaan tempatan 1976 [akta 171 g.n 275/1983 undang-undang kecil tred perniagaan perindustrian dan lain-lain profesyen majlis daerah jelebu tarikh penyiaran tarikh mula kuat kuasa 26 mei 1983 1 januari 1981 susunan undang-undang kecil mukadimah 1 nama dan penguatkuasa 2 tafsiran 3 lesen 4 kehendak-kehendak kebersihan ­ a sampah b bekalan air c bilik air d cahaya e penggantian udara f kesesakan g mencegah kebakaran h papan tanda 5 yang di-pertua boleh berkehendakkan majikan untuk mengadakan bilik rehat dan lainlain 6 penalti 7 lesen boleh dibatalkan dipotong atau digantung jadual pertama.

[close]

p. 2

akta kerajaan tempatan 1976 undang-undang kecil tred perniagaan perindustrian dan lain-lain profesyen majlis daerah jelebu pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 102 [akta 171 akta kerajaan tempatan 1976 majlis daerah jelebu telah membuat undang-undang kecil yang mana telah disahkan oleh pihakberkuasa negeri mengikut peruntukan seksyen 103 akta tersebut seperti berikut nama dan penguatkuasa 1 undang-undang kecil ini bolehlah dinamakan undang-undang kecil tred perniagaan perindustrian dan lain-lain profesyen majlis daerah jelebu 1981 dan berjalan kuatkuasanya pada 1hb januari 1981 tafsiran 2 dalam undang-undang kecil ini melainkan jika kandungan ayatnya menghendaki makna jain perniagaan ertinya mana-mana perdagangan pertukangan tangan atau lain-lain aktiviti yang dijalankan untuk tujuan mendapat keuntungan profesyen ertinya pekerjaan yang dinyatakan dalam jadual i sampah tred ertinya sampah mana-mana tred perniagaan perindustrian atau profesyen yang dilesen di bawah undang-undang kecil ini lesen 3 tiada satu tempat dalam kawasan majlis daerah jelebu boleh digunakan untuk manamana tred perniagaan perindustrian atau profesyen melainkan setelah dilesen oleh yang di-pertua bagi pihak itu di mana bayarannya telah ditetapkan dalam jadual i dengan syarat bahawa yang di-pertua boleh dengan budibicaranya yang mutlak mengurangkan bayaran lesen manamana premis dengan tidak lebih dari setengah kadar yang telah ditetapkan untuk tred perniagaan atau profesyen yang berkenaan jika pada fikirannya adalah patut dikurangkan kehendak-kehendak kebersihan 4 pemegang lesen mana-mana premis di bawah bahagian ini hendaklah mengikut kehendak-kehendak berikut:

[close]

p. 3

sampah a semua sampah hendaklah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam bekasbekas yang bertutup yang diadakan untuk tujuan itu dan bekas-bekas tersebut hendaklah dikosongkan dan kerap kali dicuci supaya premis itu sentiasa berada dalam keadaan yang bersih bekalan air b bekalan air yang bersih dan jernih hendaklah disediakan di premis itu untuk kegunaan pekerja-pekerja dan pelanggan-pelanggan bilik air c pemegang lesen premis hendaklah mengadakan bilik air dan tandas yang cukup untuk penggunaan orang-orang lelaki dan perempuan cahaya d pemegang lesen hendaklah mengambil langkah-langkah untuk mempastikan adanya cahaya yang cukup menurut kepuasan hati yang di-pertua dan di mana cahaya biasa tidak mencukupi langkah-langkah hendaklah diambil untuk mengadakan cahaya tiruan pengantian udara e pemegang lesen hendaklah mengambil langkah-langkah untuk mempastikan adanya pengedar udara yang cukup menurut kepuasan hati yang di-pertua dan pengedar udara ini hendaklah dijaga dalam keadaan baik dan pengendalian yang cekap kesesakan f pemegang lesen hendaklah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk mempastikan tiada kesesakan mencegah kebakaran g pemegang lesen hendaklah mempastikan bahawa alat-alat pemadam api yang cukup diadakan di premis menurut kepuasan hati yang di-pertua papan tanda h pemegang lesen hendaklah mengadakan dan mempamirkan dengan terang di atas premis suatu papan tanda dalam bahasa malaysia yang menyatakan nama

[close]

p. 4

tred pemegang lesen mengikut ukuran-ukuran yang dikehendaki oleh yang dipertua yang di-pertua boleh berkehendakkan majikan untuk mengadakan bilik rehat dan lain-lain 5 yang di-pertua boleh dengan notis bertulis menghendaki mana-mana majikan untuk mengadakan bagi pekerja-pekerjanya kemudahan-kemudahan yang sesuai dan cukup seperti bilik rehat kantin atau bilik tukar pakaian jika yang di-pertua fikirkan kemudahan-kemudahan yang ada itu kurang memuaskan penalti 6 seseorang yang tidak berlesen menubuhkan atau menggunakan mana-mana premis atau membenarkan untuk ditubuhkan atau digunakan untuk mana-mana tujuan yang dinyatakan dalam jadual i undang-undang kecil ini adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan dikenakan denda tidak lebih daripada dua ribu ringgit dan juga denda seterusnya yang tidak melebihi dua ratus ringgit untuk tiap-tiap hari semasa kesalahan itu berterusan setelah disabitkan lesen boleh dibatalkan dipotong atau digantung 7 tiap-tiap lesen boleh dibatalkan dipotong atau digantung oleh yang di-pertua pada bila-bila masa tanpa memberi apa-apa sebab.

[close]

p. 5

jadual i untuk tujuan undang-undang kecil ini tred perniagaan perindustrian atau profesyen termasuklah jenis 1 kedai buku menjual bahan-bahan dari kertas atau alat tulis atau kedai menjilid buku 2 kedai letrik atau membaiki atau menjual alat hawa dingin atau peti sejuk atau radio dan talivisyen 3 kedai pinggan mangkok dan barang-barang kaca 4 kedai ubat 5 kedai gambar atau menyimpan filem gambar yang sedang di proses melainkan disimpan dalam bekas tertutup 6 kedai menjual dan membaiki basikal 7 kedai emas dan permata 8 kedai pajak gadai 9 klinik rumah bersalin atau hospital persendirian 10 tukang gigi berdaftar 11 kerja-kerja kejuruteraaan dan fektri memperbaiki atau mengecat kereta mencelop tayar memperbaiki dan menghidupkan bateri 12 kedai menjual kain atau baju telah siap 13 kedai kasut 14 kilang papan 15 membuat bata tembikar atau kapor 16 membuat barang dari kayu rotan dan buluh 17 kedai tayar 18 penulis awam bayaran lesen setahun 50.00 150.00 60.00 100.00 60.00 60.00 120.00 120.00 200.00 50.00 120.00 120.00 40.00 500.00 500.00 25.00 120.00 20.00

[close]

p. 6

19 tadika atau tadika persendirian 20 percetakan 21 panggong wayang gambar 22 membuat barang-barang daripada simen atau batu 23 membuat iklan papan tanda pelet nombor kereta 24 4 nombor ekor 25 3 nombor ekor 26 menjual alat-alat muzik atau alat-alat sukan 27 pejabat-pejabat 28 bank 29 agensi kewangan 30 akuarium atau kedai bingkai-bingkai gambar 31 menyimpan acetylen/oksygen 32 menyimpan gas petrol cecair lpg melebihi 500 lbs 33 menyimpan minyak dieseli tidak melebihi 2500 litres ii melebihi 2500 litres 34 stesyen mengisi minyak 35 stesyen mengisi minyak dan servis 36 kedai binatang mainan 37 toto 38 dobi 39 perniagaan tukang besi dan ayan 40.00 120.00 240.00 60.00 60.00 500.00 300.00 60.00 20 sen bagi tiap-tiap 1 kaki persegi 300.00 150.00 30.00 120.00 60.00 50.00 100.00 150.00 200.00 40.00 60.00 40.00 50.00

[close]

p. 7

40 menyimpan atau mengobat getah 41 kedai gunting rambut 42 kedai mendandan rambut 43 peguambela dan peguamcara 44 kereta lembu 45 kereta tolak 46 basikal roda tiga 47 kedai menjual barang-barang pengganti kereta atau accessris 48 kedai perabot rumah atau menyewa perkakas rumah 49 bengkel 50 menjual dan membaiki motosikal 51 barang-barang am 52 kedai barang-barang besi 53 kedai membuat kusyen kedai jahit atau alat rumah permaidani kedai mainan kanak-kanak dan/atau dengan plastik 54 kedai cermin mata 55 menjual dan membaiki jam 56 kilang kisar 57 gerai-gerai tepi tembok dan tingkap 58 institusi pelajaran persendirian 59 lesen untuk perusahaan industri dikawasan perindustrian yang ditetapkan 60 lesen untuk sebarang proses yang dihitung akan mencederakan kesihatan dan membahayakan nyawa 100.00 30.00 30.00 60.00 24.00 20.00 40.00 140.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.00 30.00 150.00 30.00 20.00 50.00 400.00 80.00

[close]

p. 8

61 lain-lain tred perniagaan dan perindustrian yang tidak dinyatakan dalam undang-undang kecil ini 50.00 bertarikh 25hb mac 1982 [suk ns 200 05 8/5/7 shaari bin shariman setiausaha majlis mesyuarat kerajaan negeri sembilan copyrights reserved © all rights reserved no part of this publication may be reproduced stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording and/or otherwise without the prior permission of lawnet produced by lawnet percetakan nasional malaysia berhad

[close]

Comments

no comments yet