Undang-undang Kecil Iklan (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) (Pindaan) 1996 – N.S. P.U. 15/1996

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

negeri sembilan tambahan perundangan akta kerajaan tempatan 1976 [akta 171 n.s p.u 15/1996 undang-undang kecil iklan pihakberkuasa tempatan negeri sembilan pindaan 1996 tarikh penyiaran tarikh mula kuat kuasa 4 julai 1996 1 jun 1996 susunan undang-undang kecil mukadimah 1 nama dan mula berkuatkuasa 2 pindaan kepada jadual ketiga.

[close]

p. 2

akta kerajaan tempatan 1976 undang-undang kecil iklan pihakberkuasa tempatan negeri sembilan pindaan 1996 pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 102c akta kerajaan tempatan 1976 pihakberkuasa tempatan negeri sembilan membuat dan menurut seksyen 103 akta tersebut pihakberkuasa negeri mengesahkan undang-undang kecil yang berikut nama dan mula berkuatkuasa 1 undang-undang kecil ini boleh dinamakan undang-undang kecil iklan pihakberkuasa tempatan negeri sembilan pindaan 1996 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh 1 jun 1996 pindaan kepada jadual ketiga 2 undang-undang kecil iklan pihakberkuasa tempatan negeri sembilan 1992 [n.s p.u 12/1992 adalah dipinda dengan menggantikan jadual ketiga dengan jadual ketiga baru yang berikut jadual ketiga undang-undang kecil 81 92 dan 10 fee lesen 1 jenis lesen 2 fee yang kena dibayar a bagi meter persegi yang pertama atau sebahagian daripadanya majlis daerah seremban majlis daerah port dickson rm 100.00 setahun majlis daerah tampin majlis daerah jempol majlis daerah kuala pilah rm 30.00 setahun majlis daerah jelebu majlis daerah rembau 1 iklan yang tidak bercahaya diukur meliputi keluasan bahagian untuk mempamerkan iklan itu dan termasuk apaapa keluasan permukaan rangka atau penyangga rm 100.00 setahun rm 40.00 setahun rm 40.00 setahun rm 30.00 setahun rm 30.00 setahun b bagi tiaptiap satu meter persegi tambahan atau sebahagian daripadanya rm 10.00 setahun rm10.00 setahun rm7.50 setahun rm7.50 setahun rm5.00 setahun rm5.00 setahun rm 5.00 setahun

[close]

p. 3

2 iklan yang bercahaya diukur meliputi keluasan bahagian untuk mempamerkan iklan itu dan termasuk apaapa keluasan permukaan rangka atau penyangga a bagi dua meter persegi yang pertama rm 100.00 setahun rm 100.00 setahun rm 40.00 setahun rm 40.00 setahun rm 30.00 setahun rm 30.00 setahun rm 30.00 setahun b bagi tiaptiap satu meter tambahan atau sebahagian daripadanya rm 10.00 setahun rm10.00 setahun rm7.00 setahun rm7.00 setahun rm5.00 setahun rm5.00 setahun rm5.00 setahun 3 iklan kecil iklan yang saiznya tidak melebihi satu meter persegi dan bertujuan untuk dipamerkan lebih daripada pada satu iklan dari rekabentuk yang sama a bagi 100 iklan yang pertama atau sebahagian daripadanya rm 100.00 setahun rm 100.00 setahun rm 70.00 setahun rm 70.00 setahun rm 50.00 setahun rm 50.00 setahun rm 50.00 setahun b bagi tiaptiap tambahan 100 iklan atau sebahagian daripadanya a tidak bercahayai bagi dua meter persegi pertama bagi satu iklan ii bagi tiaptiap meter persegi tambahan atau sebahagian daripadanya bagi satu iklan b bercahaya rm 50.00 setahun rm 50.00 setahun rm 35.00 setahun rm 35.00 setahun rm 25.00 setahun rm 25.00 setahun rm 25.00 setahun 4 sesuatu iklan yang terunjur lebih daripada lima belas sentimeter melebihi bangunan diukur meliputi keseluruhan keluasan iklan itu termasuk rangka dan jika pameran adalah di kedua-dua belah muka iklan itu tiaptiap satu permukaan iklan itu hendaklah diukur rm 200.00 setahun rm 200.00 setahun rm 100.00 setahun rm 100.00 setahun rm 50.00 setahun rm 50.00 setahun rm 50.00 setahun rm 20.00 setahun rm 20.00 setahun rm 20.00 setahun rm 20.00 setahun rm 5.00 setahun rm 5.00 setahun rm 5.00 setahun

[close]

p. 4

i bagi dua meter persegi pertama bagi satu iklan ii bagi tiaptiap satu meter persegi tambahan atau sebahagian daripadanya bagi satu iklan 5 tanda langit diukur meliputi keluasan ruang yang digunakan untuk mempamerkan tanda langit 6 kain rentang bagi tiap-tiap satu meter persegi atau sebahagian daripadanya rm 100.00 setahun rm 100.00 setahun rm 70.00 setahun rm 70.00 setahun rm 35.00 setahun rm 35.00 setahun rm 35.00 setahun rm 10.00 setahun rm 10.00 setahun rm 10.00 setahun rm 10.00 setahun rm2.50 setahun rm2.50 setahun rm2.50 setahun rm 200.00 setahun rm 200.00 setahun rm 150.00 setahun rm 150.00 setahun rm 100.00 setahun rm 100.00 setahun rm 100.00 setahun a tidak melebihi 6 meter persegi b bagi tiaptiap satu meter persegi tambahan atau sebahagian daripadanya rm 30.00 setahun rm 5.00 setahun rm 30.00 setahun rm 5.00 setahun rm 30.00 setahun rm 5.00 setahun rm 30.00 setahun rm 5.00 setahun rm 30.00 setahun rm 5.00 setahun rm 30.00 setahun rm 5.00 setahun rm 30.00 setahun rm 5.00 setahun bertarikh 5 jun 1996 [suk ns 200 05 8/5 klt 6 mustapah bin md omar setiausaha majlis mesyuarat kerajaan negeri sembilan copyrights reserved © all rights reserved no part of this publication may be reproduced stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording and/or otherwise without the prior permission of lawnet produced by lawnet percetakan nasional malaysia berhad

[close]

Comments

no comments yet