Porfoli Obres de GICSA en Català

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

gicsa és una empresa constructora fundada per enginyers de camins canals i ports l equip de la qual està formada per professionals amb experiència acumulada en els àmbits de l enginyeria civil industrial i de l edificació enginyers de camins canals i ports arquitectes tècnics i superiors enginyers d obres públiques i tècnics industrials topògrafs i delineants l àmbit d actuació de gicsa s estén de nord a sud de les províncies de tarragona i barcelona deltebre vandellòs vilanova d escornalbou cambrils salou barcelona santa perpètua de la mogoda rubí vila-seca tarragona vallmoll la riera de gaià sant martí sarroca entre els clients de gicsa destaquen les multinacionals franceses lafarge i saint gobain ajuntaments salou sta perpètua rubí cambrils l incasol o técnicas reunidas així mateix entre les obres més destacades cal esmentar la nova fàbrica de ciment de lafarge ubicada al port de tarragona en la nostra pàgina web www.gicsacons.com podreu trobar informació complementària de la nostra activitat tant en referència a l edificació residencial i industrial com a l obra civil.

[close]

p. 4

classificaciÓ empresarial gicsa sa és una empresa solvent tant des d un punt de vista tècnic com econòmic i disposa de classificació per a contractar amb l administració expedient 200810080 grup a subgrup 1 2 3 4 categoria ffffffffffffffffece denominaciÓ del subgrup -desmuntatges i buidatges -esplanacions -pedreres -pous registrats -de fàbrica o formigó en massa -de formigó armat -edificacions -demolicions -estructura de fàbrica o formigó -estructures metàl·liques -feines de paleta estucats i revestiments -feines de pedrera i marbre -paviments enllosats i enrajolats -aïllaments i impermeabilitzacions -fusteria -tancaments metàl·lics -abastaments i sanejaments -canals -sèquies i desguassos b 1 2 c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 1 3 4 c carbó 84-86 nau 6 pol.industrial riu clar 43006 tarragona

[close]

p. 5

5 7 e e -defenses de marges i canalitzacions -obres hidràuliques específica sense qualificació g 6 f -obres vials sense qualificació específica c carbó 84-86 nau 6 pol.industrial riu clar 43006 tarragona

[close]

p. 6

gicsa c carbó 84-86 nau 6 pol.industrial riu clar 43006 tarragona

[close]

p. 7

obres gicsa

[close]

p. 8

urbanització de la unitat d actuació 01 de la riera de gaià informació de l obra descripció de l obra les obres d urbanització de la ua-1 de la riera de gaià l àmbit d actuació de les quals és de 14.700 m2 estan promogudes pel sistema de compensació aquestes obres s han dut a terme en dues fases la primera fase de les obres corresponent a tasques pròpies d urbanització consistí en l execució dels vials aquests amb una amplada de 10 metres es dividiren en 6 metres de calçada i 4 metres de voreres aquests vials gaudeixen dels serveis urbans bàsics clavegueram aigua potable comunicacions gas subministre elèctric la segona fase de l obra consistí en la construcció d un nou vial que forma part de la carretera t-203 la gestió de la qual correspon a la generalitat de catalunya per a les connexions del nou vial amb la carretera existent es construïren dues rotondes de 42 metres de diàmetre cadascuna amb una illa central de radi 12 metres situació la riera de gaià pressupost 2.605.000 propietat junta de compensació 1ª fase d inici novembre 2005 2ª fase d inici novembre 2008 gicsa c/carbó 84-86 nau 6 pol.industrial riu clar 43006 tarragona www.gicsacons.com

[close]

p. 9

construcció del complex residencial blue moon als pallaresos informació de l obra situació els pallaresos pressupost 3.950.000 propietat gicsa pallaresos sl data d inici novembre 2005 descripció de l obra complex residencial construït als pallaresos a la cantonada del carrer eixerit amb l avinguda catalunya aquest complex està format per un edifici de trenta vivendes amb zona comunitària dos xalets adossats i una vivenda unifamiliar la superfície construïda sobre rasant és de 3.340m2 i la destinada a aparcaments sota rasant de 1.250m2 l edifici està dividit en tres blocs que es diferencien pel color de l acabat monocapa de façana els dos extrems de l edifici han estat revestits de pedra natural del tipus nogal aquest tipus de pedra també s usa en els xalets adossats on es combina amb un monocapa ataronjat la vivenda unifamiliar ha estat construïda amb una combinació d obra vista i travertí gicsa c/carbó 84-86 nau 6 pol.industrial riu clar 43006 tarragona www.gicsacons.com

[close]

p. 10

urbanització del polígon d actuació ua.1.6 de vallmoll informació de l obra situació vallmoll pressupost 766.965 propietat junta de compensació data d inici abril 2006 descripció de l obra la urbanització del polígon d actuació ua1.6 de vallmoll a l alt camp es situa al sud oest del municipi i limita amb el camí del molí la carretera t751 i els carrers hort de la vila i pont nou les obres d urbanització han consistit en la pavimentació de carrers l enjardinament de la zona verda i en la dotació de serveis urbans bàsics xarxa de clavegueram xarxa de pluvials comunicacions aigua potable baixa i mitja tensió gicsa c/carbó 84-86 nau 6 pol.industrial riu clar 43006 tarragona www.gicsacons.com

[close]

p. 11

urbanització fase ii vanessa park a vandellòs informació de l obra situació vandellòs pressupost 2.098.185 propietat kluuvi sl data d inici novembre 2005 descripció de l obra gicsa ha urbanitzat la fase ii del pla parcial vanessa park del terme municipal de vandellòs les obres d urbanització han consistit en el traçat i la pavimentació de vials de nova planta i en la implantació dels serveis urbans bàsics l àmbit de l actuació és de 125.582 m2 dels quals 10.649 m2 han estat d aglomerat asfàltic i 7.475 m2 de panot i formigó s ha construït un espai verd públic de 6.875 m2 i s ha habilitat un zona de recollida selectiva d escombreries amb contenidors soterrats gicsa c/carbó 84-86 nau 6 pol.industrial riu clar 43006 tarragona www.gicsacons.com

[close]

p. 12

urbanització del pla parcial urbanístic saur vallmoll-nord de vallmoll informació de l obra situació vallmoll pressupost 1.045.752,08 propietat residencial vallmoll sl data d inici novembre 2006 descripció de l obra la urbanització del pla parcial urbanístic saur vallmoll-nord es situa al nord del nucli urbà del municipi de vallmoll a l alt camp aquest pla parcial ocupa una superfície de 26.245,3 m2 de la qual 4.760 m2 corresponen a vials i 2.635 m2 a verd públic les obres dutes a terme han consistit en la construcció de vials de nova planta de 10 m de secció total repartits en calçada 5 metres aparcament 2 metres i voreres 3 metres aquesta urbanització disposa dels serveis urbans bàsics xarxa de clavegueram xarxa de pluvials comunicacions gas aigua potable baixa i mitja tensió així mateix s hi han disposat contenidors soterrats per a la recollida selectiva d escombreries gicsa c/carbó 84-86 nau 6 pol.industrial riu clar 43006 tarragona www.gicsacons.com

[close]

p. 13

construcció de l edifici d habitatges el triangle a reus informació de l obra situació reus pressupost 583.663 propietat promodacace sl data d inici juny 2006 descripció de l obra edifici de sis vivendes i dos locals situat a l avinguda dels països catalans de reus es tracta d un edifici de quatre plantes sobre rasant i coberta transitable la superfície construïda total és de 436 m2 És un edifici de nova planta construït amb materials de primera qualitat en la façana es combina l obra vista tipus ferrater color blanc amb aplacat ceràmic la fusteria d alumini també en color blanc es complementa amb persianes mallorquines del mateix color gicsa c/carbó 84-86 nau 6 pol.industrial riu clar 43006 tarragona www.gicsacons.com

[close]

p. 14

construcció de 12 vivendes adossades a la urbanització vanessa park a vandellòs informació de l obra situació vandellòs pressupost 2.026.809 propietat kluuvi sl data d inici febrer 2007 descripció de l obra construcció de 12 vivendes adossades a la urbanització vanessa park al terme municipal de vandellòs es tracta d habitatges aparellats de 160 m2 de superfície es distribueixen en dues plantes i en una coberta parcialment transitable en les façanes s hi combina obra vista de color blanc tipus ferrater amb monocapa de color gris fosc la fusteria exterior és d alumini les vivendes disposen en superfície d un espai habilitat per a aparcament de vehicles gicsa c/carbó 84-86 nau 6 pol.industrial riu clar 43006 tarragona www.gicsacons.com

[close]

p. 15

urbanització del subsector 3 del pla general de cambrils informació de l obra situació cambrils pressupost 4.442.738,10 propietat junta de compensació data d inici febrer 2007 descripció de l obra urbanització del subsector 3 del pla general de cambrils la bòbila té una superfície de 85.045m2 i es situa a llevant del municipi de cambrils al costat de l accés a les platges des de l antiga carretera n-340 l àmbit d aquesta urbanització limita amb l avinguda nou cambrils amb el carrer josep pla i amb la raval de gràcia les obres d urbanització que s executen per compensació consisteixen en la pavimentació de vials 28.000m2 l enjardinament de zones verdes 5.000m2 i en la dotació de serveis urbans xarxa de clavegueram xarxa de pluvials comunicacions aigua potable baixa i mitja tensió i gas natural així mateix s instal·len contenidors soterrats per a la recollida selectiva d escombreries gicsa c/carbó 84-86 nau 6 pol.industrial riu clar 43006 tarragona www.gicsacons.com

[close]

Comments

no comments yet