35. Sayi

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

mücâhede i kur âni i i içindekiler 1 bsmllah 7 kur Âna dÂvet tevidi Çari sayi 35 nisan-mayis-haziran 2013 sahibi ve sorumlu yazi leri müdürü ramazan yilmaz posta adresi p.k 1249 06047 ulus/ankara telefon 0 533 277 53 17 nternet adresi www.mucahede.com 15 gÜndem sistemin darboazinda erdoan in Çirpinilari 22 yorum zulme kari direnmemek ona ortak olmaktir 28 kavram slam da mülkiyet 38 tefsr felak sûresi tefsiri e-mail mucahede@mucahede.com dizgi nermin Çevk Özcan Özer kapak mizanpaj murat eyn baski tarihi 15 nisan 2013 dikkat edin yaratma ve emir allah indir 7 a raf 54

[close]

p. 3

zulme ve küfre kari susmak ve boyun emek onurdan yoksunluktur slâm yüce allah in en güzel surette yarattii insana insanin eref ve haysiyetine oldukça çok önem verir bu nedenle kur an insanlarin zillete dümelerine zalimler tarafindan ezilmelerine izin vermez zalimlere ve onlarin zulümlerine kari mücadele edilmesini emreder risalet tarihi boyunca hiçbir risalet önderi peygamber ve onlarin yolunda giden hiçbir tevhid eri müslüman karilatiklari onca zulüm ve baskiya uradiklari dayanilmaz zulüm ve iddete ramen kâf irlere boyun bükmemiler onlara yaranmaya çalimamilar onlarin yaninda zillet içerisine girmemilerdir Çünkü iman edip teslim olduklari vahiy onlari zorba kâfirlere itaat etmekten men ediyordu ey peygamber allah tan kork kâfirlere ve münafiklara itaat etme üphesiz allâh bilendir hakimdir ahzab 1 kâfirlere deil itaat etmek tevhidi konularda onlara yumuak davranmak bile tevhidi esaslari saflarin belirginliini d o rul uk ve sapi kli i bulaniklatirmak ve karitirmak olur ki bu yüce allah cc tarafindan kesinlikle yasaklanmitir kâfirlere yumuak davranmak iman eden kimsenin helak olmasina neden olur Öyleyse yalanlayanlara itaat etme istediler ki sen yacilik yapasin da taviz veresin de onlar da yacilik yapsinlar sana taviz versinler kalem 8-9 küfrün temsilcilerine tevhidi esaslara zit olan konularda itaat etmek haktan yüzçevirmek irke dümektir yüce allah cc ku l l a ri nibudu ru md a n sakindirmaktadir zorba tauti sistemlere yaranmaya çalianlar onlarin kanun ve kurallarinin arkasina siinarak parti dernek ve vakif gibi irk ve küfür yuvalarina gidenler haktan sapmi imanlarindan sonra küfre dönmülerdir ey iman edenler eer inkâr edenlere itaat ederseniz sizi arkaniza küfre çevirirler o zaman büsbütün kaybedersiniz al-i mran 149 kur an zalimlere ve kâfirlere kari çikilmasinin ve onlara sert bismillah nisan-mayis haziran 2013 sayi 35 kur âni mücâhede 1

[close]

p. 4

bsmllah bismillah nisan-mayis haziran 2013 sayi 35 kur âni mücâhede 2 davranilmasinin mü minlerin özelliklerinden olduunu belirtirken mazlumlara sahip çikilmasini onlara yumuak davranilmasini onlarin korunmasini da istemektedir kur an ezilen kimseler cahil de olsalar mü minlere kari da çiksalar bi le o n la ra se r t davranilmamasini emretmekte ve onlara selam denilip geçilmesini istemektedir bu yüce allah in mazlumlara kari dünyada gösterdii merhametin bir gereidir kur an insanlarin onurlari ile zulme kari çikmalarini ve müslümanlardan da mazlumlari korumalarini emreder zulme boyun bükülmesini istemeyen bu nedenle gerekirse ezilen kimselerin hicret etmelerini isteyen yüce allah cc zulme kari zillet içerisinde boyun büküp sessiz kalanlarin varacaklari yerin cehennem olduunu bildirir nefislerine yazik eden kimselere canlarini alirken melekler `ne yapiyordunuz dediler onlar `biz yeryüzünde aciz düürülmütük diye cevap verdiler melekler dediler ki `allah in yeri geni deil miydi ki onda hicret etseydiniz te onlarin durai cehennemdir ne kötü bir gidi yeridir orasi nisa 97 zalimlere ve onlarin zulümle rine boyun eilmesinin fisk olduunu boyun bükenlerin de onurlarini kaybetmi alçaltilmi kimseler olduklarini bildiren yüce allah cc bu konuda fir avn e zillet içerisinde boyun büküp onun zulmüne kari çikmayan srail oullarini örnek olarak vermektedir kavmini küçümsedi onlar da ona boyun ediler Çünkü onlar yoldan çikmi bir kavim idiler zuhruf 54 andolsun biz srâil oullarini o küçültücü azapdan kurtardik duhan 30 yüce allah cc küfrü din edinen zorba kâfirlere boyun bükülmesini sevmedii gibi kâfirlerin yaninda onursuzca eref aranmasini da istememektedir o erefli yaamak isteyen kimselerin zatina iman etmelerini istemekte ve bütün erefin kendi yaninda olduunu bildirmektedir kim eref istiyorsa eref tamamen allah indir güzel söz o na çikar iyi amel onu yükseltir kötü eyleri kuranlara gelince onlar için çetin bir azap vardir ve onlarin tuzai bozulacaktir eref ve üstünlük tamamen alemlerin rabb i yüce allah in yanindadir kendilerinde eref bulunmayan kendileri rab lerine isyan ettiklerinden dolayi alçal-

[close]

p. 5

bsmllah mi aailarin aaisina dümü kâfirlerin yaninda itibar aramak ve onlarin yaninda eref kazanilacaini düünmek bir aptallik deilse bu apaçik bir eref yoksunluudur Çünkü kendileri erefli olmayanlarin bakalarini ereflendirmeleri mümkün deildir kâfirlerin yaninda eref aranmasi ancak zillet ve acziyetin aailik kompleksi içerisinde yaamanin bir sonucudur yüce allah a gerçekten iman etmi kimseler onurdan mahrum olan zorba kâfirlerin tauti düzenlerin kurallarinin arkasina siinarak kâfirlere yaranmaya onlara ho görünmeye çalimazlar Çünkü böyle bir durum eyanin fitratina aykiridir bu nedenle üstün ve erefli olan kimseler daha aailik olan kur ani ifade ile esfele safilin aailarin aaisina düen kimselerin yaninda kendilerini küçük düürmezler eref sahibi olmak ancak yüce allah in indirdii tevhidi esaslara iman etmek ve hayati bu esaslara göre düzenlemekle mümkündür gerçekten onurlu ve izzetli bir hayat sürmek isteyen kimseler yüce allah a isyan eden ve hiçbir erefe sahip olmayan beeri tauti sistemlerden ve onlarin oluturduklari kurumlardan yüz çevirmeli kur an a sarilmali onun belirledii esaslara göre hareket etmelidirler andolsun size içinde erefiniz bulunan sizi yüceltecek bir kitap indirdik aklinizi kullanmiyor musunuz enbiya 10 sen sana vahyedilene simsiki saril çünkü sen doru yoldasin o kur an sana ve kavmine bir ereftir ve yakinda ondan sorulacaksiniz zuhruf 43-44 yüce allah cc kendisi yüce ve izzetli olduu için kendisine iman edenleri de yüceltmek ve erefli kilmak istiyor bu nedenle insanlari kendisine kulluk e t si nle r di ye e n g üzel bi r e ki l d e yaratmitir ancak yüce allah cc kulluk yapmaktan yüzçevirenleri aailarin aaisina çevirerek alçaltmi onursuz yaratiklar haline dönütürmütür kur an kâfirlerin yaninda eref arayanlari ve aailarin aaisina düen kiileri u ekilde tarif etmektedir de ki `allah katinda yeri bundan daha kötü olani size söyleyeyim mi allah kime lanet ve gazab etmi kimlerden maymunlar domuzlar ve tauta itaat edenler yapmisa ite onlarin yeri daha kötüdür ve onlar düz yoldan daha bismillah nisan-mayis haziran 2013 sayi 35 kur âni mücâhede 3

[close]

p. 6

bsmllah bismillah nisan-mayis haziran 2013 sayi 35 kur âni mücâhede 4 çok sapmilardir maide 60 buradaki ifade çok net ve açiktir yüce allah a kulluk yapmaktan yüzçeviren kimseler alçaltilmilar ve onursuzla tirilmilardir yüce allah cc kâfirlerin ereften mahrum olduklarini onlari dost tutanlarin hiçbir ekilde erefli olamayacaklarini erefli olmak isteyenlerin ancak kendisine iman eden kimselerle beraber bulunmalari halinde erefli olabileceklerini bildirmitir onlar mü minleri birakip kâfirleri dost tutuyorlar onlarin yaninda eref mi ariyorlar bütün eref tamamen allah a aittir nisa 39 u bir gerçektir ki tatan tunçtan aaçtan yapilmi putlara tapanlar kendi sülfi hevalarini ölçü edinenlerde izzet ve eref olmaz kendilerinde izzet ve eref bulunmayan kendileri düük ve alçaltilmi olan putperest mürik kâfirlerin belirledikleri hükümlere uyup onlarin yaninda eref arayanlar aradiklarini hiçbir zaman bulamayacaklari gibi kendileri de ereften nasiplenmemi ve alçaltilmi kimseler olacaklardir yüce allah cc dünya hayatlarinda tevhidi esaslara iman e d ip o e s as l ar doru lt u su nd a yaayan kullarini ki yamet günü o ereflerine layik makamlara yerletirecek ve onlari orada da ereflendirecetir oysa kâfirler ve onlara itaat edenler alçaltilmi olarak cehenneme sürüleceklerdir yüce allah cc iman edenlerin kâfirlere kari her türlü zorluk ve sikinti zamanlarinda birbirlerine kenetlenmelerini istemekte böyle davrananlari seveceini bildirmektedir müslümanlar rab lerinin emirleri dorultusunda küfre ve zulme kari kenetlenecekler allah tan baka hiç kimseden ve hiçbir eyden korkmadan mücadele edecekler ve yalnizca rab lerinden yardim isteyeceklerdir ey iman edenler sabredin direnin birbirinize balanip kenetlenin ve allah tan korkun ki baariya eresiniz al-i mran 200 allah kendi yolunda kenetlenmi binalar gibi saf balayarak çarpianlari sever saf 4 allah yolunda mücadele etmek tevhidi esaslari irk ve küfür içerisinde bocalayan insanlara ulatirmak zalim despotlarin baski ve zulümlerine kari durmak elbette kolay bir i deildir yüce allah cc müslümanlardan tüm zorluk ve sikin-

[close]

p. 7

bsmllah tilara kari yilginlik ve zayiflik gösterilmemesini zorba kâfirlere boyun eilmemesini istemekte ve ancak böyle yapanlari seveceini ve mükâfatlandiracaini bildirmektedir nice peygamber var ki kendileriyle beraber rabb ine teslim olanlarla çarpitilar allah yolunda balarina gelenlerden yilmadilar zayiflik göstermediler boyun emediler allah sabredenleri sever sadece öyle diyorlardi `rabb imiz günahlarimizi ve iimizde takinliimizi baila ayaklarimizi yolunda sabit tut ve kâfir topluma kari bize yardim et allah da onlara hem dünya kariliinin hem de ahiret kariliinin en güzelini verdi Çünkü allah güzel davrananlari sever al-i mran 146-148 yüce allah cc ancak birbirlerine kenetlenen tevhidi esaslar dorultusunda hareket eden sabirli ve kararli bir ekilde mücadele eden ve kendisinden baka hiç kimseden korkmayan müslümanlari zalimlere üstün kilacak ve onlarin mülküne müslümanlari mirasçi kilacaktir biz de istiyorduk ki o yerde ezilenlere lutfedelim onlari önderler yapalim onlari yeryüzünde zulmedenlerin mülküne mirasçi kilalim kasas 5 gevemeyin üzülmeyin gerçekten iman ediyorsaniz mutlaka siz üstün geleceksiniz al-i mran 139 dünya hayatinda erefli ve izzetli bir ekilde yaamak isteyen rab lerini razi ederek o nun verecei mükâfatlari uman ve yeryüzünde tevhidi esaslari hakim kilmak isteyen kimseler hiçbir ekilde zalimlere kâfir ve münafiklara boyun eemezler onlarin belirledii ölçülere göre hareket edemezler bireysel olarak zulme kari tavir almak elbette çok önemli bir harekettir ancak bu zalimlere kari bir baarinin elde edilmesini salamaz bu nedenle mü minler ayetlerde sürekli bir ekilde be li rti le rek emredildii üzere mutlaka cemaatlemeleri ve aralarinda bir yapi oluturmalari gerekir aksi halde zulme kari gösterdikleri tavir zaman içerisinde zayiflayacak ve giderek yok olup gidecektir yüce allah cc bu duruma iaret ederek mü minleri uyarmaktadir allah a ve elçisine itaat edin birbirinizle çekimeyin yoksa korkuya kapilirsiniz devletiniz gider sabredin çünkü allah sabredenlerle beraberdir enfal 46 zulme kari çikmak için ce bismillah nisan-mayis haziran 2013 sayi 35 kur âni mücâhede 5

[close]

p. 8

bsmllah bismillah nisan-mayis haziran 2013 sayi 35 kur âni mücâhede 6 maatlemenin önemini bilen risalet önderleri insanlari yüce allah a iman etmeye davet ettikten hemen sonra birliktelik oluturmak için onlari kendilerine itaat etmeye de davet etmilerdir ben size gönderilmi güvenilir bir elçiyim allah tan korkun ve bana itaat edin uara 107-108 allah yolunda tevhidi esaslar dorultusunda organize olup cemaatleenler elbette küfre kari üstün gelecekler ve fitne olan beeri tauti sistemlerin zulümlerine son vereceklerdir bu 35 sa yi mi zi n y or um bölümünde zulme kari çikilmamasinin o zulme ortak olunduu açiklanmakta ve iman edenlerin zalimlere ve onlarin zulümlerine kari mutlaka tavir almalari gerektii üzerinde durulmaktadir zalimlere ve onlarin zulümlerine kari tavir almak iman etmenin gerei ve sonucudur kavram bölümünde mülkiyet konusu ilenmekte ve mülkiyetin s lâ m d a y er i b ul u n du u üzerinde durulmaktadir günümüzde bazi kimselerin slâm kisvesi altinda mülkiyete kari çikmalari bu kimselerin slâ mi bil in çte n yoksun ol d u kl a ri n i g ö st e rm ek t e d ir mülkiyete k ar i ç i ka n l ar i n birçou eski marksist artiklarindan baka kimseler deillerdir onlar iflas eden marksizmi kullanamadiklari için slâm kisvesi altinda marksist düüncelerini sürdürme peinde koan kimselerden bakalari deildir tefsir bölümünde felak suresi üzerinde durulmakta cahiliye karanliklarinin gece karanlii ekl ind e na sil çar pitildiiaçiklanmaktadir aydinlik ve karanlik tevhid ve irki ifade ettii halde birçok meal ve tefsircinin bu gerçekleri görmezden geldikleri açik bir ekilde gözler önüne konulmaktadir andolsun allah in rasulünde sizin için allah a ve ahiret gününe kavumaya inanan ve allah i çok anan kimseler için çok güzel bir örnek vardir ahzab 21 www.mucahede.com

[close]

p. 9

â â tevhd Çari risalet tarihi süresince tüm risalet önderlerinin ve onlarin izini takip eden tevhid erlerinin en öncelikli çarilari hiç kukusuzdur ki toplumlarindaki insanlari yüce allah i birlemeye o ndan baka tüm otoriteleri terk etmeye yani tevhidi esaslari kabullenmeye davet etmek olmutur hiçbir dönemde tevhidi esaslarin önüne baka bir konu alinmami ve tevhidi esaslardan önce baka bir eye çari yapilmamitir andolsun nuh u kavmine gönderdik `ey kavmim allah a kulluk edin sizin o ndan baka ilahiniz yoktur dorusu ben size büyük bir günün azabindan korkuyorum dedi a raf 59 hz nuh as ile balayan tevhidi esaslara çari hz muhammed as a kadar tüm risalet önderleri tarafindan aynen tekrarlanmitir bütün risalet önderleri ve onlari takip eden tevhid erleri bu çari ile insanlari yüce allah i bir lemeye uluhiyet ve rububiyetin yalnizca yüce allah a ait olduunu kabul etmeye davet etmilerdir kur an risalet önderi peygamberlerin mücadelelerini verirken onlarin insanlara ilk çarilarinin ne olduunu da açiklamaktadir kur an bu çarinin `ey kavmim allah a kulluk edin sizin o ndan baka ilahiniz yoktur dorusu ben size büyük bir günün azabindan korkuyorum eklinde yapildiini vermekte ve hz muhammmed as a da ayni eyleri söylemesini emretmektedir elif lâm râ bu bir kitaptir ki hakim ve haberdar olan tarafindan ayetleri salamlatirilmi ve güzelce açiklanmitir ki allah tan bakasina tapmayasiniz ben de o ndan size bir uyarici ve müjdeleyiciyim ve rabbinizden mafiret dileyesiniz sonra o na tevbe edesiniz ki sizi belirtilmi bir süreye kadar güzelce yaatsin ve her lutuf sahibine lutfetsin ve eer yüz çevirirseniz ben sizin için büyük bir günün azabindan korkarim hud 1-3 yüce allah cc iman eden müslümanlarin da yaadiklari toplumlar içerisinde bu çariyi yapmalari için kur an i apaçik bir ekilde göndermitir tevhidi esaslara çari yapilirken hemen akabinde tüm risalet önderlerinin kendi toplumlarina müjdeci ve uyarici olduklarini ve onlar için büyük bir günün azabindan korktuklarini söylemilerdir allah tan bakasina tapmayin gerçekten ben sizin aci bir günün azabina uramanizdan korkuyorum hud 26 risalet önderleri toplumlarini yüce allah cci bir lemeye çairirlarken onlar için endie duyduklarini ve üzüldüklerini de tevhide Çari nisan-mayis haziran 2013 sayi 35 kur âni mücâhede 7

[close]

p. 10

kur Ân  davet tevhide Çari nisan-mayis haziran 2013 sayi 35 kur âni mücâhede 8 söylemilerdir onlarin gerçekten ben sizin aci bir günün azabina uramanizdan korkuyorum ifadeleri insanlari cehenneme kari uyarmaktir hz muhammede as da kendi kavmine ayni eyleri söylemitir ben de o ndan size bir uyarici ve müjdeleyiciyim ve rabbinizden mafiret dileyesiniz sonra o na tevbe edesiniz ki sizi belirtilmi bir süreye kadar güzelce yaatsin ve her lutuf sâhibine lutfetsin ve eer yüz çevirirseniz ben sizin için büyük bir günün azabindan korkarim bu ilahi çarilarin hemen akabinde risalet önderleri kavimlerini kendilerine itaate davet etmilerdir bu çarinin temel amaci kelime-i tevhid etrafinda birliktelik oluturmak ayni merkezden tek seslilii salayabilmektir ben size gönderilmi güvenilir bir elçiyim allah tan korkun ve bana itaat edin ben sizden buna kari bir ücret istemiyorum benim ücretim yalniz âlemlerin rabbine âittir Öyle ise allah tan korkun ve bana itaat edin uara 107-110 nsanlari tevhidi esaslara davet eden kimseler kur an in belirledii ölçüler içerisinde hareket etmeli hiçbir ekilde ve durumda bu ilahi esasi terketmemelidirler Çünkü kur an tevhidi esaslarin insanlara nasil duyurulacai bu esaslari kabul etmeyenlere kari nasil bir tutum alinacai konu sunda en ince teferruatina kadar açiklamalarda bulunmu ve iman edenlerin buna göre hareket etmelerini istemi bu konuda risalet önderlerinin mücadelelerini ve mü minler için en güzel örnek olarak hz muhammed as in tevhidi esaslara davet ediindeki örnekliini vermitir andolsun allah in rasulünde sizin için allah a ve ahiret gününe kavumaya inanan ve allah i çok anan kimseler için çok güzel bir örnek vardir ahzab 21 risalet önderlerinin tevhidi esaslara davetlerinde ortak noktalarini öyle siralayabiliriz 1 güvenilir bir elçi olmalari ben size gönderilmi güvenilir bir elçiyim 2 man edenleri bir merkezde toplamalari allah tan korkun ve bana itaat edin 3 gerek maddi ve gerekse manevi açidan ahsi hiçbir çikar gözetmemeleri ben sizden buna kari bir ücret istemiyorum benim ücretim yalniz âlemlerin rabbine âittir 4 müjdeci ve uyarici olmalari ben de o ndan size bir uyarici ve müjdeleyiciyim 5 nsanlari düünmeleri ve onlara gelecek aci bir azaptan korkmalari ben sizin için büyük bir günün azabindan korkarim risalet tarihi boyunca tevhid irk mücadelesinde tevhidi esaslari ortaya koyan risalet önderleri ve tevhid erlerinin hemen hepsi,

[close]

p. 11

kur Ân  davet ayni esaslara bali hareket etmiler ve hiçbir ekilde bundan sapmamilardir te bu sünnetullahtir ve yüce allah cc sünnetullahta hiçbir deiikliin olmadiini bildirmitir senden önce gönderdiimiz elçilerimizin de yasasi budur bizim yasamizda bir deiiklik bulamazsin sra 77 kur an da defeatle anlatildii üzere sünnetullahtaki deimezlik ilkesi davetin ortaya konulmasinda elçilerin yalanlanmasinda onlara kari dümanlik yapilmasinda zalimlerin helak edilmesinde ve elçilerin zafere ulatirilmasinda hep ayni olmutur sünnetullahin deimezli k ilkesi tevhidi esaslarin belirledii esaslar dahilinde hareket edildii sürece bugün de geçerli olacaktir muhakkak bu yüce allah in sözüdür ve o sözünden dönmez günümüzde tevhidi düünen ve tevhidi bir söyleme sahip olan kimselerin yüce allah c.c in b u y ur du u s ü nn etullahin deimezlik ilkesi dorultusunda hareket etmeleri imani bir sorumluluk ve yükümlülüktür sünnetullah dorultusunda hareket edilmedii sürece tevhid konusunda söylenenlerin yüce allah cc katinda hiçbir deeri olmayacak ve bu söylemleri sahiplerini çok büyük bir sorumluluk altina sokacaktir tevhidi esaslari çarpittiklari ve belirlenen ilahi kurallara göre hareket etmedikleri için de aci bir azaba gireceklerdir tevhidi düündüünü iddia eden kimselerin mutlak anlamda içerisinde yaadiklari toplum-larinda risalet önderlerinin hepsinin örnekliinde olduu gibi sünnetullaha göre hareket etmeleri ve onlarin toplumlari içerisindeki konumlarina sahip olmalari gerekir bunlar da güvenilir bir elçi olmalari man edenleri bir merkezde toplamalari maddi ve manevi açidan hiçbir ahsi çikar gözetmemeleri müjdeci ve uyarici olmalari nsanlari düünmeleri ve onlara gelecek aci bir azaptan korkmalaridir bunlar risalet önderlerinin ve tevhid erlerinin ortak özellikleridir risalet önderlerini örnek edinen günümüz tevhid erleri de bu özellikleri bizzat üzerlerinde taimalidirlar risalet önderlerinin ortak özelliklerine sahip olmayan ve bu özellikler dorultusunda hareket etmeyen kimselerin slâm adina söyleyecekleri her söz ve yapacaklari her hareket tevhidi esaslara ve yüce slâm dinine zarar vermekten baka hiçbir ie yaramayacaktir bu kimseler tevhidi esaslari bozduklari slâm dinine zarar verdikleri için tipki slâm dümanlari gibi aci bir azap ile cezalandirilacaklardir dünyada ve yaadiimiz corafyada slâm adina ortaya çi kan kii ve gruplara bakildiinda bunlarin ekserisinin sünnetullaha aykiri hareket ettikleri tevhidden tevhide Çari nisan-mayis haziran 2013 sayi 35 kur âni mücâhede 9

[close]

p. 12

kur Ân  davet ve slâmi esaslardan uzak risalet önderlerinde bulunan ortak özelliklerden mahrum olduklari çok açik bir ekilde gözlemlenebilmektedir risalet tarihi boyunca tevhidi esaslari ortaya koyanlar ile günümüzdeki tevhid ve slâm adina ortaya çikan kii ve gruplara bakildiinda bunlarin birbirlerine zit ve ayri yönlerde olduklari çok açik bir ekilde görülecektir tarihi süreçte tüm risalet önderleri ve onlarin izlerini takip eden tevhid erleri tevhidi esaslari ortaya koyarlarken hiçbir tevhide zaman saldirgan bir tavir takinÇari mami insanlara saldirmami ve kan dökmemilerdir onlar kendilerine yapilan saldirilara nisan-mayis kari rab lerine siinarak sabhaziran 2013 ancak yilmadan sayi 35 retmiler usanmadan korkup çekinmeden kur âni mücâhede tevhidi esaslara insanlari çairmaya devam etmilerdir 10 tüm risalet önderleri ve tevhid erleri mazlum konumunda olmular zalimlerin içerisinde bulunduklari duruma dümemilerdir tevhidi esaslari insanlara duyururlarken rasullerin hemen hepsi toplumlari içerisinde mazlum durumunda olduklari gibi kur an in iman eden tevhid erlerine örnekliklerini vermi olduu ashab-i kehf ashab-i uhdud a giden davetçiler kasabalilara gönderilen elçiler ile onlari destekleyen müslüman ahis kavimlerinin bütün saldiri baski ve zulümlerine karilik vermemi mazlum durumunda olmulardir te yüce allah cc bu yüzden onlara yardim etmi onlari cennetle müjdelemi ve yüce kitabi kur an da onlari zikretmitir günümüzde tevhidi düündüünü söyleyen birçok kii ve grup vardir ancak bunlarin söylem ve hareketlerine bakildiinda düündükleri tevhid ilkesi ile uzaktan yakindan ilgisi bulunmayan davranilar sergiledikleri görülmektedir slâm adina ortaya çikip tautu reddettiklerini söyleyen bu gruplardan bir çou tautu reddettiklerini iddia etmelerine ramen yüce allah a kesin teslimiyet olan tevhidin ne olduunu bilmiyorlar bu nedenle de tevhidi esaslari ortaya koymuyor ya da koyamiyor tevhidi esaslara aykiri hareketler ve söylemlere sahip oluyorlar günümüzde dünyada ve yaadiimiz corafyada slâm adina ortaya çikan kii ve gruplara bakildiinda bunlarin birçounun sünnetullahta varolan tevhidi mücadeleden uzak olduklari her kii ve grubun kendi hevalarini ölçü edinip bu dorultuda hareket ettikleri birbirlerinden koparak tefrika içerisinde bulunduklari müjdeci ve uyarici olmadiklari toplumlari içerisinde mazlum deil adeta terör estiren zalimler olduklari çok net bir ekilde görülmektedir iddeti kendilerine referans alan bu slâmci kii ve gruplar ri-

[close]

p. 13

kur Ân  davet salet tarihinde tautu reddedip tevhidi esaslari insanlara duyuran risalet önderi peygamberlerin ve tevhid erlerinin hayatlari boyunca iddete bavurmadiklarini ya bilmiyor ya da bildikleri halde görmezden geliyorlar ki bu cehalet ve küfürdür evet tevhidi esaslari bilmemek örenmemek cehalet bunlari bildii ve örendii halde görmezden gelmek de küfürdür bu nedenle bu kimselerin tevhid adina yaptiklari hareketler slâmi deil cahili ve küfür hareketleridir tevhidi esaslari kabul etmemek ve onlara kari çikmak ne kadar küfür ve azginlik ise tevhidi esaslari bildiklerini iddia eden kimseler de bu esaslarin belirledii esaslara göre bilerek ya da bilmeyerek hareket etmiyorlarsa onlar da en az tevhid inkârcilari kadar küfür ve azginlik içerisindedirler dünyanin birçok yerinde slâm adina ortaya çikan ve ülkelerindeki zorba diktatörlere kari mücadele verdii söylenen kimi slâmci örgütler o zorba diktatörleri fersah fersah geride birakacak zulümlere katliamlara imza atmaktadirlar bunlar ellerine geçirdikleri muhalif kimseleri ellerini kollarini balayarak atelere atarak yakmakta ya da ellerindeki kiliçlarla balarini keserek öldürmektedirler ellerindeki esir kimseleri atete diri diri yakan ya da balarini kesen bu kimseler yaptiklari zu lümleri ve vaheti hiçbir ahlaki ve imani haya belirtisi duymadan allah adina yapt iklarini ifade et mek için al lahu ekber di yerek t ekbir get irmekt e çiliklar atmaktadirlar oysa yüce allah cc böyle bir eyin yapilmasini emretmemitir atete insanlari diri diri yakip onlarin bainda vahice çiliklar atmak müslüman olduklarini iddia eden kimselerin yaptiklari bir i deildir yüce allah cc insanlari atee atarak yakanlarin müslüman olmadiklarini bunlarin allah in dinine kari olan ashab-i uhdud daki zalimler olduklarini tevhide buruc suresinde belirtiyor ve on Çari lara lanet ediyor kahrolsun o hendein adamlari o yakit doldurulup tututurul nisan-mayis haziran 2013 mu atei seyre-diyorlardi sayi 35 onlar onun bainda oturmu kur âni lardi ve mü minlere yaptiklarini mücâhede seyrediyorlardi buruc 4-7 yüce allah in iman edenlere en 11 güzel örnek olarak almalarini emrettii hz muhammed as bedir de aldiklari esirleri ne çiliklar atarak yakmi ne de kafalarini kesmitir o bir tevhid ve rahmet peygamberi olduunu bilerek hareket etmi ve esirlere ona göre davranmitir savain kendine özgü kurallari vardir bu nedenle sava halinde bir dümanla kari kariya gelindiinde onu öldürmek sava kurallarinin gerektirdii bir durumdur slâm devletini kurmu müslüman-

[close]

p. 14

kur Ân  davet lar sava aninda dümanini elbette yenmeye çaliacak onu öldürecektir ancak esir alinan kimseleri öldürmek tevhidi esaslara iman ettiini söyleyen hiç kimsenin yapacai bir ey deildir slâm da sava kurallari yüce allah cc tarafindan çok açik bir ekilde ortaya konulmutur yüce allah a iman eden kimselerin yapmalari gereken ey bu ilahi hükümlere teslim olup gereini yerine getirmeleridir tevhidi esaslar insanlara rahmet olarak gönderilmitir bu nedenle iddeti terörü baskiyi ve tevhide zorbalii reddeder tevhidi Çari esaslara iman eden müslümanlar yukarida ayetlerde de belirtildii üzere içerisinde yaadiklari topnisan-mayis lumlari önce yüce allah in birlihaziran 2013 sayi 35 ine açikça davet ederler onlari kur âni yüce allah tan gelecek azaba mücâhede kari uyarirlar günümüzde tevhid adina or12 taya çikan ya da çikartilan bazi gruplar tevhid ilkesi ile badamayan söz ve tavirlarla insanlara saldirmakta gözlerini kan bürümü bir ekilde saldirgan bir tutum sergilemektedirler slâm rahmet dini oluu nedeniyle insanlari yüce allah a iman etmeye o ndan baka tüm otoriteleri terk etmeye rahmetle davet eder iddetle fikirleri anlatmak marksist faist kemalist ve emperyalist sistemlerin metodlaridir bu metodun slâm da hiçbir yeri yoktur slâm devlet haline gelinceye kadar müslümanlar tevhidi mücadelelerini ancak rahmetle insanlara ulatirirlar kabul etmeyenleri iman etmeye zorlamazlar dinde zorlama yoktur doruluk sapikliktan seçilip belli olmutur kim tautu reddedip allah a inanirsa muhakkak ki o kopmayan salam bir kulpa yapimitir allah iitendir bilendir bakara 256 zorlamayi kabul etmeyen slâm dini müslümanlara kari inkârcilarin zor kullanmalari karisinda bile müslüman davetçilerin kâfirlerin yöntemlerine bavurmadan onlara kur an ile öüt verilmesini ve onlardan güzellikle ayrilmasini emretmektedir biz onlarin ne dediklerini biliyoruz sen onlarin üstünde bir zorlayici deilsin sadece tehdidimden korkanlara kur ân ile öüt ver kaf 45 onlarin dediklerine sabret ve onlardan güzel bir ekilde ayril müzzemmil 10 davet aamasinda müslüman davetçiler için mücadelenin en zorlu yani hiç kukusuzdur ki kendiillerine yapilan sözlü ve fiili saldirilara kari sabretmeleridir müriklerin yalan iftira hakaret ve saldirilarina küfür ve irk düzeninin baski ikence ve zulmüne belamlarin gerçekleri ters yüz edip saptirma ve hakki gizleme faaliyetlerine münafik ve fasikla-

[close]

p. 15

kur Ân  davet rin fitne ve fücurlarina karilik vermeden kur an in belirledii ölçüler içerisinde hareket edip sabretmek mü min olmanin tevhidi esaslara iman etmenin gereidir bu sabri tüm risalet önderleri ve tevhid erleri göstermilerdir tauti küfür sisteminin desteindeki seviyesiz kiilerin kafalari örümcek balami ve çain gerisinde kalmi zavallilarin slâmi gerçekleri saptirmak için tauti sistem tarafindan makam ve mevki ile ödüllendirilip görevlendirilmi ajanlarin zorbalarin tehdit hakaret ve aailamalarina kari ilahi emre uyarak sabretmek mü minlerin vasfidir müslüman davetçiler toplumdan gelen tepki ne olursa olsun sabretmek durumundadir müslümanlar hiçbir ekilde muhataplarinin seviyesine dümeden slâmi kiiliklerine yakian bir tavirla onurlu ve asaletle hareket edecekler sokak azi ile muhataplarina cevap vermeyecek veremeyeceklerdir iddet ve hirçinlik hakaret ve küfür iftira ve karalama ancak acziyetin cehalet ve bilgisizliin fikri çikmaza girmenin bir sonucudur kit bir bilgiye sahip cahil aciz ve zavalli kimseler çikmaza dütüklerinde karilarindaki insana cevap veremediklerinde çareyi hirçinlik içerisinde hakaret etmekte ve saldirmakta ararlar oysa denizler enginliinde ve derinliinde vahyi bir bilgiye sahip olan müslümanlar karilatiklari en zorlu sorulara kari bile vahyin enginliinden yararlanarak muhataplarina cevap verirler onlar rab lerine ve kendilerine olan güven duygusu ile muhataplarina cevap verirlerken onlarin saldiri ve hakaretlerine kari ancak tebessüm ederek güzellikle karilik verirler Çünkü bu yüce allah in mü minlerden yapmalarini istedii eydir hikmetle ve güzel öütle rabbinin yoluna çair ve onlarla en güzel biçimde mücâdele et kukusuz rabbin ite yolundan sapanlari en iyi bilen o dur ve o yola tevhide gelenleri de en iyi bilendir nahl Çari 125 kur an dan ve hz muhammed as in güzel örnekliinden haber nisan-mayis haziran 2013 dar olan bir müslüman in hangi sayi 35 nedenle olursa olsun iddete ba kur âni vurmasi insanlar üzerinde terör mücâhede estirmesi baski ve zorbalikla slâm i insanlara ulatirmasi müm 13 kün deildir Çünkü kur an ve peygamberî örneklik bunlara izin vermemektedir slâm adina iddete bavuranlarin durumlari müâhede edildiinde bunlarin kur an dan ve peygamberi örneklikten habersiz olduklari görülecektir slâm i kendi nefislerinde tam olarak yaamayan slâm in temel esaslarini gerei gibi uygulamayan kimi insanlar sözümona slâm adina eylemler yapmakta iddet ve terörle slâm a yararli olacaklarini sanmaktadirlar oysa

[close]

Comments

no comments yet