Asif Hacılı. Qurani Kərim rus ədəbiyyatında

 

Embed or link this publication

Description

Kitabda rus ədəbiyyatında islam mətninin formalaşması tarixi, klassik və müasir rus yazıçılarının yaradıcılığında Qurani Kərim motivlərindən istifadənin özünəməxsusluğu, islami dəyərlərin rus fəlsəfi-estetik fikrində əhəmiyyəti şərh olunur.

Popular Pages


p. 1

c ­ 2009

[close]

p. 2

c 13 13 2009 248 2009 248 4702020000 010-09 003035 2009 3

[close]

p. 3

4 5

[close]

p. 4

­ 737 922 ­ ­ ­ ­ 6 ­ ­ ­ ­ ­ ­ 250 ­ «» ­ 791-799 7

[close]

p. 5

915 985 ­ 1036 1064 ­ ­ 8 987 988 921 2001 c.159 627-628 ­ 837 9

[close]

p. 6

737 1170 1981 .168-169 « » «» » .1 1959 .12 « » 1945 10 .177-179 2001 .33 .25 882 ­ ­ .148-149 191 11

[close]

p. 7

­ 2004 1-2 .340 ­ 1263 ­ 12 1395 13961399 1434-1443 600 1918-1939 1918 bax ­ 1991 4 .56-57 499 13

[close]

p. 8

626 635-641 679 ­ 7 803-814 845-852 855-888 893-927 922 ­ ii i 1994 .181-182 14 iiii i i i ­ 1095 854 1837 8 1837 2002 4 .50-54 15

[close]

p. 9

« » 1141-1143 1543 ­ 1647 1770 1840 1649 1734 1772 90 50 1737-1794 1790-1869 16 1795-1881 1818-1883 1815-1898 ­ 17

[close]

p. 10

1204 1980 1798-1801 18 ­ « ­ 19

[close]

p. 11

» 3 .1 1986 .408-415 ­ ­ ­ ­ ­ 1462-1505 20 1673-1723 1710 « » « » « » ks olunmudur 178521

[close]

p. 12

1788 1782 1936 2007 14 999 1723 « » 22 1798 .166 300 10.000 bax « » 4 25 1829 70 ­ ­ 23

[close]

p. 13

300 148 153 14 ­ «» 24 1647 1716 1716 ­ 25

[close]

p. 14

1790 1790 ­ 1792 1734 26 1792 1864 1865 1876 1880 1901 1998 1871 1995 1995 1878 1896 1907 1990 1991 1849 1963 1963 30 27

[close]

p. 15

1991 m n.o.osmanov 1995 ­ 2003 2001 1787 « » 1789-1798 28 1800 1801-1802 1829-1840 1801 1859 150 1849 29

[close]

Comments

no comments yet