Castell de Castelldefels: Arqueologia, Història i Art

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

castell de castelldefels arqueologia història art albert lópez mullor imma estany morros raquel lacuesta coordinadors monogr 7 afies

[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4

castell de castelldefels arqueologia història art monografies 7

[close]

p. 5[close]

p. 6

castell de castelldefels arqueologia història art albert lópez mullor imma estany morros raquel lacuesta coordinadors Àrea d infraestructures urbanisme i habitatge

[close]

p. 7

monografies direcció de la col·lecció antoni gonzález moreno-navarro coordinació albert lópez mullor imma estany morros raquel lacuesta contreras núm 7 castell de castelldefels arqueologia història i art autors albert lópez mullor imma estany morros maria montserrat gumà marquès helena kirchner granell Àlvar caixal mata maria clua mercadal anna maria mestre granada lluís rius font xavier solé palacín valentín niño casaus anna gutiérrez garcía-moreno anna gómez bach montserrat sanz borràs josep maria vila carabasa david galí farré raquel lacuesta contreras anna castellano tresserra núria pinos carrera francesc benlliure moreno maría josé sureda berná jordi rovira port maria Àngels casanovas romeu maria antònia carrasco martí fotografies fons documental del servei de patrimoni arquitectònic local de la diputació de barcelona montserrat baldomà soto Àlvar caixal mata xavier fierro macía joan francès estorch david galí farré montserrat gumà marquès jovan horvat helena kirchner granell albert lópez mullor adolf mas anna micaló aumedes josep miquel solé josep maria moreno lucas valentí niño casaus núria pinos carrera antoni rius erill jordi rovira port arxiu de la baronia d eramprunyà ajuntament de castelldefels j.l armero arxiu j.l coello lillo arxiu grau missé arxiu històric de la ciutat de barcelona arxiu històric dels jesuïtes de catalunya arxiu municipal de gavà arxiu històric de protocols de barcelona arxiu històric de sant boi de llobregat arxiu municipal del districte sarrià-sant gervasi barcelona marçal barrachina arxiu barrachina&ramoneda biblioteca del col·legi d arquitectes de catalunya biblioteca del foment del treball biblioteca de la universitat de barcelona sala de reserva centre excursionista de catalunya família ferré m gonzález josep salvany biblioteca de catalunya dolors sanahuja aixecaments planimètrics i delineació jordi vey jordi grabau isabel serra artigas mireia barnadas rivas servei de patrimoni arquitectònic local de la diputació de barcelona centum jordi de la pinta © diputació de barcelona octubre de 2005 producció institut d edicions disseny de la col·lecció jordi pallí fotocomposició fotoletra sa isbn 84-9803-071-4 dl b-37899-2005 imprès a sagràfic sl servei de patrimoni arquitectònic local carrer comte d urgell 187 planta baixa edifici del rellotge 08036 barcelona telèfon 93 402 24 72 fax 93 402 24 90 a/e s.patrimonial@diba.es

[close]

p. 8

Índex presentació 11 llibre primer arqueologia 13 coordinadors albert lópez mullor i imma estany morros excavacions a l establiment ibÈric la vil·la romana l esglÉsia de santa maria i el castell de castelldefels campanyes 1989-1994 1995 i 2001 autors albert lópez mullor imma estany morros maria montserrat gumà marquès helena kirchner granell Àlvar caixal mata maria clua mercadal anna maria mestre granada lluís rius font xavier solé palacín valentín niño casaus anna gutiérrez garcía-moreno anna gómez bach montserrat sanz borràs i introducciÓ situaciÓ i descripciÓ el recinte emmurallat el castell l esglÉsia i les dependÈncies annexes ii objectius generals i mÈtode de l excavaciÓ iii l excavaciÓ de l esglÉsia 1 l interior del temple desenvolupament dels treballs els vestigis de l època contemporània segles xix-xx les unitats de l època moderna segles xvi-xviii les restes baixmedievals segles xiv-xv les unitats contemporànies de la fundació c 1100-1106 els indicis del primer temple segle x les estructures immediatament anteriors al temple les restes de la vil·la romana els vestigis de l establiment ibèric 2 l excavaciÓ de la capella de la mare de dÉu de la salut objectius desenvolupament dels treballs interpretació 21 21 21 22 28 28 30 30 31 32 32 32 32 34 15 15 15 16 16 3 l excavaciÓ de les cobertes del temple el braç nord del transsepte l absis major l absidiola sud el braç sud del transsepte la capella de la mare de déu de la salut la capella de la mare de déu del roser la nau la capella de sant antoni i santa bàrbara 35 35 37 37 38 39 39 40 41 iv l excavaciÓ del castell 1 els sondeigs al recinte militar sondeig i ro2 sondeig ii p2 sondeig iii p3 i excavació del pati p3 sondeig iv ca2 sondeig v bis ca4 sondeig v ca5 sondeig vi ca6 sondeig vii ro2-t3 sondeig viii cb4 sondeig ix h sondeig xi ro5 2 la planta baixa de la sagristia 3 la rectoria l àmbit r4 l àmbit r3 l àmbit r2 l àmbit r5 el pati 4 4 la campanya de 2001 objectius i mètode l àmbit ca2-1 l àmbit ca5-1 el sector e5 el pati p1 sondeig al paviment de la sala institucional planta primera del cos b del castell desmuntatge dels paviments moderns de les sales xinesa de confiança i de l estança cb6-1 sondeig a l exterior del recinte fortificat entre les torres t3 i t4 43 43 43 44 44 45 45 46 47 47 48 49 50 51 54 54 57 59 59 60 62 62 62 64 65 66 69 19 70 70 7

[close]

p. 9

Í ndexv dataciÓ dels estrats per horitzons cronolÒgics per situaciÓ en el conjunt arquitectÒnic 73 73 84 llibre segon histÒria i art coordinadora raquel lacuesta contreras 361 vi conclusions 95 l establiment ibèric 95 la vil·la romana 96 el castrum felix i l església de santa maria segles x-xiii 96 els antecedents de la fortalesa actual segles xiv-xv 96 la construcció del cos de llevant cos a del castell c 1550 97 les reformes de finals del segle xvi c 1588-1600 98 les successives ampliacions del recinte fortificat 1625-1640 98 una nova expansió cap a migdia finals del segle xvii 99 la primera etapa de les transformacions del segle xviii c 1714-1734 99 la construcció del cos b i la definició del recinte actual c 1734-1772 99 les transformacions de finals del segle xviii i dels primers decennis del xix 100 la primera restauració 1897 i 1910 101 els darrers temps 101 autors josep maria vila carabasa david galí farré raquel lacuesta anna castellano tresserra núria pinos carrera francesc benlliure moreno maría josé sureda berná jordi rovira port Àngels casanovas romeu maria antònia carrasco martí i les fonts documentals 363 1 notÍcia histÒrica l església de santa maria de castelldefels el castell de castelldefels apèndix documental bibliografia documents consultats 2 personatges del castell pedro pérez de moreno i els seus descendents francesc xavier mateu de garma i duran alcántara extremadura circa 1708-barcelona 1783 francesc xavier bernat de garma i pérez de moreno solsona 1809 manuel girona i agrafel barcelona 1817-1905 joan soler savallà del comtat circa 1700-molins de rei 1780 els mestres fusters texidor els mestres de cases alier manuel serramalera ramon soriano i tomba alfés segrià 1846-barcelona 1902 els artesans de la reforma de 1897 bibliografia documents consultats figures 284-311 3 la lauda sepulcral de francesc xavier bernat de garma i pÉrez de moreno bibliografia documents consultats figura 312 363 363 368 371 384 384 385 385 386 387 388 389 389 390 391 391 397 401 403 404 vii estudis monogrÀfics 103 1 la cerÀmica i altres materials antics 103 2 la cerÀmica medieval i moderna 112 làmines del material arqueològic ap 1 i 2 121 3 la decoraciÓ dels paviments cerÀmics de la planta noble del castell 204 4 el cippus amb inscripciÓ llatina 205 5 les restes Òssies humanes 207 6 restes de fauna procedents d un sacrifici de fundaciÓ 215 7 les monedes 216 8 materials per a la carta arqueolÒgica del terme municipal de castelldefels 225 413 415 415 415 ii estudis d histÒria de l art 417 1 elements artÍstics moderns de l esglÉsia del castell el portal principal el cor les pintures de francisco rodríguez a la capella de la mare de déu de la salut figures 313-321 417 417 418 419 421 viii bibliografia 229 figures del llibre primer núm 1 a 283 224 8

[close]

p. 10

2 la restauraciÓ del castell promoguda per manuel girona i agrafel el 1897 bibliografia documents consultats figures 322-334 3 la decoraciÓ pictÒrica de la sala d esgrima i la sala de confianÇa del castell l arrimador els medallons i els bustos els emblemes de veen a la sala d esgrima les empreses de saavedra a la sala d esgrima i a la de confiança la biblioteca dels garma la restauració de la sala d esgrima endegada per manuel girona i agrafel les fonts de l emblemàtica i la seva expansió bibliografia documents consultats figures 335-376 424 432 433 434 les vidrieres renovades l escenografia del saló noble la influència dels mestres anglesos i francesos bibliografia figures 377-390 5 les pintures del fris ornamental de la sala noble del castell el fris dins el programa decoratiu de la sala el repertori iconogràfic l estil bibliografia figures 391-412 6 els gravats i grafits de la sagristia de l esglÉsia relació descriptiva de les representacions valoració global figures 413-420 474 474 475 477 481 481 482 483 484 485 441 441 443 447 451 452 453 456 457 458 490 490 490 492 4 les vidrieres artÍstiques del castell i el context escenogrÀfic 472 història i autoria 472 les vidrieres originals 473 7 inventari dels objectes artÍstics trobats amb motiu de la restaurciÓ de 1989-1996 495 bibliografia 501 figures 421-471 502 9

[close]

p. 11[close]

p. 12

presentació la ciutat de castelldefels és dins del territori de la província de barcelona una de les que encarnen més bé l efecte positiu de més d un quart de segle d experiència democràtica als municipis el castelldefels de fa trenta quaranta cinquanta anys amb un ràpid creixement demogràfic fruit de la immigració i l esclat del turisme de masses va protagonitzar un fenomen urbanístic amb llums i ombres que va servir en tot cas per consolidar la presència i la personalitat singular del municipi en el seu entorn territorial al cap de tot aquest temps i dels profunds canvis que el municipi ha viscut castelldefels ha emergit com una ciutat moderna agradable amb bons serveis que aprofita les seves possibilitats i capacitats i on es viu bé no és estrany que això sigui així perquè ja dos mil anys enrere l aleshores port natural de castelldefels va atreure els romans que aleshores senyorejaven la mediterrània al llarg dels segles aquesta terra de comerciants de pescadors i d agricultors va anar creixent i acollint persones d orígens diversos un moment ben significatiu d aquesta evolució històrica va ser la construcció del castell al final de l edat mitjana una decisió d aquestes característiques implicava en aquella època el reconeixement de la importància d un territori i la conveniència de defensar-lo davant d enemics de tota mena per tant expressava obertament la consolidació de castelldefels com una població clau en el territori per això em complau presentar aquesta documentada monografia que analitza minuciososament la història i els elements artístics del castell així com les intervencions arqueològiques que s hi han fet en tot el procés d excavacions i de restauració d aquest recinte històric la diputació de barcelona hi ha tingut un paper rellevant ja que ha dirigit i realitzat una bona part de les actuacions que s han fet des de l any 1989 hem materialitzat així la nostra funció primordial com a administració de segon grau que som és a dir donar suport als ajuntaments en la realització dels seus projectes de progrés i desenvolupament en el cas del castell de castelldefels la nostra acció sorgeix com a conseqüència de la decisió de l ajuntament de comprar el castell l any 1988 i de plantejar-se n la recuperació per a tota la població aquest projecte es troba més a prop que mai de realitzar-se després de l aprovació d un pla municipal d usos l any 2001 que farà possible que en un futur no gaire llunyà la ciutadania de castelldefels vegi com aquest edifici emblemàtic de la seva història un dels factors de la seva identitat local es converteixi en un equipament al servei de tothom les pàgines que segueixen poden servir doncs de necessari pòrtic a aquest esdeveniment en la història del municipi celestino corbacho president de la diputació de barcelona 11

[close]

p. 13[close]

p. 14

llibre primer coordinadors arqueologia albert lópez mullor i imma estany morros excavacions a l establiment ibèric la vil·la romana l església de santa maria i el castell de castelldefels campanyes 1989-1994 1995 i 2001 autors albert lópez mullor imma estany morros maria montserrat gumà marquès helena kirchner granell Àlvar caixal mata maria clua mercadal anna maria mestre granada lluís rius font xavier solé palacín valentín niño casaus anna gutiérrez garcía-moreno anna gómez bach montserrat sanz borràs

[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet