Innovation in a mediaorganisation

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

copenhagen business school management of innovation and technology case i egen virksomhed danmarks radio web-casting-teknologiens betydning for dr analyse af de forandringer internet-teknologien medfører for hjemmesider der udbyder web-casting med særlig fokus på kunderelationer og organisatoriske processer bent-erik rasmussen marts 2000 mba programmet hold 99/00 1

[close]

p. 2

indhold resumé 1 problemformulering og afgrænsning 1.1 indledning 1.2 problemformulering 1.3 afgrænsning 2 firma og casebeskrivelse 2.1 et nyt mediemarked 3 drs ændrede kunderelationer ­ den digitale kunde 3.1 teknologiske muligheder 3.2 teknologisk standardisering 3.3 rettighedsmæssige begrænsninger 3.4 nye kunderelationer og ­muligheder 3.5 teknologiens påvirkning af kundernes forbrug 3.6 teknologiens og markedets ændrede vilkår -delkonklusioner 4 analyse af tre radiofoniers internetplatform 4.1 komparativ analyse af tre hjemmesider 4.2 tre aspekter af web-casternes hjemmesider 4.3 nationale intranet 4.4 delkonkousioner 5 den organisatoriske ændringsproces 5.1 makroniveauets indflydelse 5.2 den interorganisatoriske proces 5.3 brp-processen 6 drs digitale platform og it organisation 6.1 drs it organisation nu 6.2 drs it organisation i fremtiden 6.3 it organisationen 6.4 on-line organisationen 6.5 strategiske alliancer-delkonklusioner 7 konklusioner og anbefalinger ii i iv 1 4 7 10 13 litteratur bilag 2

[close]

p. 3

resumé teknologien medierne og samfundene er under voldsom forandring i disse år teknologierne tilbyder nye muligheder der gør eksisterende produktionsformer overflødige internettet fungerer som udviklingens platform og globaliseringens symbol og røde tråd et helt nye industriområde er dukket frem og stribevis af nye virksomheder ser dagens lys men for allerede eksisterende virksomheder er opgaven at håndtere den kendte virkelighed samtidig med at der må transformeres i retning af de nye udfordringer og den nye konkurrence danmarks nationale radiofoni dr der blev oprettet i 1925 og som omfatter dr radio med tre kanaler dr tv med to kanaler dr on-line www.dr.dk og dr multimedie befinder sig derfor nu og ikke mindst i fremtiden i en kraftig konkurrencesituation dr og andre landes public service stationer vil fremover blive en lille del af et stort internationalt og kommercielt domineret mediemarked hvor de enkelte stater har mistet deres regulerende kontrol radiofonierne ­ i analysen fokuseres på tre dr radio catalunia og bbc ­ har hidtil fortrinsvis betragtet internettet og hjemmesiderne som et informationstilbud til lyttere og seere men den digitale udvikling som f.eks web-castingen fjerner alle hidtidige barrierer i form af dyr og ekspertbetondet teknologi regulerede transmissionsveje geografisk rækkeviddemæssigt begrænsning og giver således forbrugerne hidtil uanede tilbud og stiller samtidig de hidtidige markedsdominerende producenter ­ som f.eks dr eller bbc ­ i en helt ny konkurrencesituation med både trusler og muligheder analysen undersøger hvorledes it kan anvendes inter-organisatorisk up-stream i drs forretningssystem til en yderligere styrkelse af produktionsprocessen den direkte forbindelse til kunden ændrer broadcasting-kunderelationen een-til-mange til en een-til-een relation med mulighed for at etablere et reelt kunderelationsforhold og med mulighed for detaljeret viden om kundens profil forbrug og ønsker en af de helt afgørende nye muligheder er netop statistikmuligheder og kundetilpasningsmuligheder for at vurdere websiderness funktionseffekt foretages en komparativ analyse af de tre radiofoniers websider som kategoriserer og rangordener dem i forhold til deres internet multimedieværdi holdt op imod deres informationsværdi deres relation til virksomheden og deres internationale værdi dernæst undersøges den nødvendige forandringsproces som dr må gennemføre for at rette produktionen imod fremtiden der er tale om en meget radikal ændring som både berører produktionsform og muligheder indholdsmulighederne og relationen mellem producent/afsender og modtager en sådan ændring må følges op af organisatoriske revurderinger hvis ikke organisationen og virksomheden enten skal tabe den konkurrencemæssige udfordring eller knække over spørgsmålet er derfor hvordan dr kan anvende it i virksomhedens forretningssystem til en yderligere styrkelse af drs innovations proces drs nuværende og fremtidige it organisation beskrives i relation til kravene til fortsatte udviklingsmuligheder i konklusionen opregnes drs muligheder med web-casting nye kundekontakter og organisationsforandring 3

[close]

p. 4

1 problemformulering og afgrænsning 1.1 indledning teknologien medierne og samfundene er under voldsom forandring i disse år med en hast der efter temperament kan virke forbløffende udfordrende og skræmmende teknologierne tilbyder nye muligheder gør eksisterende produktionsformer overflødige tilbyder nye former for forbrug af både fysiske varer og tid og påvirker på meget markante måder også samfundet og dets enkeltindividers muligheder for interaktion og sociale og socio-politiske grupperinger internettet fungerer som udviklingens platform og globaliseringens røde tråd denne udvikling påvirker samfundene radikalt og selvom verden samtidig fungerer på de gamle præmisser er det tydeligt at blandt andet de gigantiske virksomhedsfusioner og meget store investeringer er kontante strategiske reaktioner på en fremtid som er båret af visionen om en globalt sammenbundet verden der ophæver grænserne og åbner op for et meget stort globalt marked som paradoksalt nok består af enkeltindivider med optimal mulighed for at agere personligt en af fordelene ved digitaliseringen af information og det som overhovedet kan digitaliseres er at det bliver langt mere fleksibelt at arbejde med de samme bits kan sammensættes på utallige måder og præsenteres i forskellige versioner og udsnit fremtidens digitale produkter vil blive skalérbare der kan laves versioner ­ af samme indhold specielt tilpasset forskellige modtagere lige fra den professionelle ekspert der ser og bearbejder programmet på sin arbejdsstation til den almindelige borger som følger med fra sin highdefinition hjemmebiograf eller ser nyhederne på en wap-telefon i s-toget men selvom det forekommer klart hvor vi bevæger os hen så er fremskrivningen af vores viden i dag f.eks for at forudsige hvor vi bør befinde os forretningsmæssigt om fem år imidlertid ikke så helt ligetil antagelsen om at man i ordets stringente betydning kan forske i fremtiden bygger på en antagelse af at historien er kausalt determineret den består med andre ord af årsager der har sikre virkninger hvor der ikke kan herske tvivl om at alt ­ herunder alt historisk ­ har en årsag står det imidlertid fast at eksistensen af årsager ikke nødvendigvis fører til forudsigelighed Årsager fører lige så ofte til at der opstår et rum af muligheder inden for hvilket der er mange udfald denne erkendelse stammer først og fremmest fra kaosteorien henrik dahl 1999 henrik dahls påpegning af at det eneste vi kan se i fremtiden er et rum af muligheder understreges af en række erfaringer med mulige ­ og teknisk/kvalitativt ønskværdige teknologiske udviklinger som netop ikke gik som forudset vi fik ikke den teknisk set bedste videomaskine vhs og betacam-krigen digitalfjernsynet er endnu ikke slået igennem og den digitale radio med dab-teknologien har det fortsat svært pc en vandt over apple på trods af teknologiske fordele for blot at nævne nogle ulogiske valg forbrugerne prioriterer tilsyneladende fleksibilitet og pris over varig kvalitet som betragtes som en særlig side af produktet men ikke altid som den afgørende nødvendige parameter måske har forbrugeren opdaget at kvaliteten kommer af sig selv ­ fordi det automatisk bliver er en afgørende konkurrenceparameter ­ som man derfor ikke behøver betale ekstra for the law of inverse pricing prices will eventually settle down near the free but quality is completely open-ended at the top for instance all-you-can-use tele 4

[close]

p. 5

phone service someday will be essentially free but its quality can only continue to ascend just to keep competitive kevin kelly 1997 denne usikkerhed m.h.t udviklingen er vigtig at have med i overvejelserne når man udstikker strategiske linjer baseret på trends forlængede udviklingslinjer og involveredes overbevisninger og det er den slags erfaringer der har ført til at en radiofoni som dr der i årtier har bevæget sig på den teknologiske forkant og som derfor har mange og undertiden kostbare erfaringer med at være i den teknologiske front konstaterer dr er pioner når det gælder anvendelsen af ny teknologi i formidling og fortælling men ikke frontløber når det gælder teknologisk grundudvikling sentens nr 16 i drs programudbud i år 2010 1.2 problemformulering med udgangspunkt i ovenstående og med fokus på radiofoni og en broadcaster som danmarks radio som national storaktør indenfor den digitale udvikling undersøges og analyseres området radiofoni via internettet ­ webcasting ­ og analysen søger at svare på spørgsmålene 1 hvorledes kan it anvendes inter-organisatorisk up-stream i drs forretningssystem til en yderligere styrkelse af drs produktionsproces 2 hvorledes kan it anvendes inter-organisatorisk/mellem virksomhed og kunde down-stream i drs forretningssystem til en yderligere styrkelse af drs innovations proces 3 hvorledes kan et bpr bpe-e projekt gennemføres for hele drs eller for en af de centrale forretningsprocesser idr med inddragelse af et af de to forestående spørgsmål 4 hvorledes bør it-funktionen organiseres i fremtiden i dr for at møde fremtidens udfordringer analysen perspektiveres med relevante data og analyser fra andre virksomheder herunder inddrages field research i barcelona/catalonien 1.3 afgrænsning det overskrider analysens ramme at gå ind i den mere tekniske beskrivelse af mulighederne som forudsættes bekendt m.h.t internettets grundlæggende teknologiske grundlag ligesom en detaljeret gennemgang af alle de radiofoniske former og muligheder kun antydes analysens fokus er således de strukturelle overvejelser som er nødvendige for at etablere strategiske sigtelinjer det må samtidig erkendes ­ bl.a med hensyn til konklusioner at analyser af dette meget hurtigtudviklende område næsten dag for dag overhales af nye oplysninger som reelt vil kunne påvirke konklusionerne radikalt og at konklusioner derfor retter sig mod henrik dahls rum af muligheder 5

[close]

p. 6

2 firmabeskrivelse dr hed fra sin oprettelse i 1925 og frem til 1959 statsradiofonien derefter danmarks radio og nu dr virksomheden er en selvstændig licensfinansieret offentlig institution dr radio omfatter tre kanaler p1 p2musik og p3 samt ni regionalradioer p4 siden 1996 har dr også sendt radio på internettet bl.a radioavisen og orientering hver dag dr tv omfatter to kanaler dr 1 og dr 2 siden 1997 har dr tv også sendt tv på internettet bl.a tvavisen dr on-line www.dr.dk har et stærkt stigende udbud af radio og tv-programmer samt servicestof inklusive radioavisen tv-avisen og teksttv som største danske nyhedsudbyder på internettet har dr on-line døgnbemanding på sin nyhedsservice der også i vid udstrækning benyttes af danskere i udlandet dr multimedie udgiver produkter med tilknytning til dr radio og dr tv bl.a bøger videoer musikcd er cd-rom er legetøj og spil dr multimedie arbejder på kommercielle vilkår og er regnskabsmæssigt adskilt fra den licensfinansierede udsendelsesvirksomhed sendetid dr sendte i 1998 i gennemsnit 19 timers fjernsyn og 150 timers radio i døgnet inklusive de ni regionalradioers sendetimer det er en samlet stigning i drs sendetimer på 23 pct i forhold til 1995 Økonomi dr har årligt indtægter på ca 2,8 mia kr 1998 og langt den største indtægtskilde er licensmidlerne 11 pct af indtægterne kommer fra salg af programmer og andre produkter fra co-produktioner sponsormidler m.v størsteparten af drs samlede udgifter anvendes til programmer i dr tv 40 pct og dr radio 18 pct samt til administration og fællesudgifter 17 pct medarbejdere i 1998 havde dr 3.484 medarbejdere omregnet til fuldtidsan satte og ekskl elever og medarbejdere i fratrædelsesordninger dr har i årene 1994-98 haft en produktivitetsforbedring på 56 pct for dr radio og 59 pct for dr tv målt som antallet af førstegangsudsendelser pr fuldtidsansat medarbejder 6

[close]

p. 7

2.1 case et nyt mediemarked dr og andre landes public service stationer vil fremover blive en lille del af et stort internationalt og kommercielt domineret mediemarked hvor de enkelte stater har mistet deres regulerende kontrol og hvor seeres og lytteres vaner vil ændre sig som følge af den teknologiske og kommercielle udvikling dr avisen her er dr 2000 udviklingens hastighed fremgår bl.a af at ordet internet ikke findes i drs idégrundlag fra 1997 fire eller fem landsdækkende fm kanaler ­ eller 10.000 globale web-radiokanaler medieudvalget som fordeler senderettigheder til de 4 5 landsdækkende fm kanaler har i de seneste tre år diskuteret tildelingen af den fjerde kanal dr har de tre første kanaler ­ en diskussion som omfatter kommercielt-økonomiske kulturpolitiske og rent politiske aspekter samtidig er det muligt fra enhver pc i hjemmet eller på arbejdspladsen at modtage radio indenfor alle mulige programkategorier fra ca 10.000 web-radiostationer placeret verden over web-casting på vej enhver pc forbundet med internettet og eet af de to de-facto brugerprogrammer real audio eller windows media player fungerer således som en digital-radio med adgang til et uendeligt stort antal radiokanaler hvilket på afgørende vis udfordrer både den statslige regulering og drs dominerende rolle på det danske radiomarked i usa lytter 72 af college-ungdommen udelukkende til net-radio som således ­ i hvert fald i et væsentligt segment af forbrugerne ­ må betragtes som den dominerende distributionskanal og eftersom danmark p.t vurderes som værende ca 1,5 år efter usa i teknologisk udvikling er det en faktor som må tages meget alvorligt det strategiske valg radiofonierne ­ i den efterfølgende analyse fokuseres på tre dr radio catalunia og bbc ­ har hidtil fortrinsvis betragtet internettet og hjemmesiderne som et informationstilbud til lyttere og seere men den digitale udvikling og her fokuseres på den del af den som web-castingen udgør ­ fjerner alle hidtidige barrierer i form af dyr og ekspertbetondet teknologi regulerede transmissionsveje geografisk rækkeviddemæssigt begrænsning og giver således forbrugerne hidtil uanede tilbud og stiller samtidig de hidtidige markedsdominerende producenter ­ som f.eks dr eller bbc ­ i en helt ny konkurrencesituation med både trusler og muligheder bbc vurderer situationen således the internet will become increasingly important three years ago the internet was hardly used in the uk but today seven million people have regular access either at home or at work banking shopping and many other services are becoming internet activities and will be available on interactive television high-quality radio from around the world can now be enjoyed on the internet and television will follow it is clear that such services will eventually compete head-to-head with both analogue and digital broadcast services http www.bbc.co.uk/info/news/2000/changing/change2.shtml den nye og konstant ændrede situation kræver meget alvorlige og meget hurtige strategiske beslutninger både m.h.t produkter produktionsmåder organisation og investeringer ­ de efterfølgende analyser afsøger grundlaget for nogle af dem 7

[close]

p. 8

3 drs ændrede kunderelationer den digitale kunde for at undersøge hvorledes it kan anvendes inter-organisatorisk up-stream i drs forretningssystem til en yderligere styrkelse af produktionsprocessen fokuseres her på mulighederne teknologisk og indholdsmæssigt ­ i forhold til kunderne idet det netop er disse forhold der medfører nye krav til produktionsprocessen 3.1 teknologiske muligheder peggy miles miles 1998 opregner en række af de helt nye muligheder som webcasting tilbyder · · · · · ubegrænset distribution via internettet målrettet distribution til begrænsede modtagergrupper via an intranet eller extranet eller subskriptionsbasis via internet omgående udbredelse af nyheder og information lavere omkostninger end tv radio og kabeldistribution fleksibel kundetilpasning for specielle målgrupper hertil kan føjes at internetforbindelsen giver mulighed for et væld af interaktive muligheder som vil give mulighed for nedbryde grænserne for udsendelse og modtagelse ­ et element af programproduktion som har spillet en stigende rolle i den nyere tids programudvikling selve internetteknologien medfører således muligheder for radikale indholdsudviklinger på programsiden og måderne disse ydelser kan tilbydes på er også forøget væsentligt i forhold til almindelig radiofoni som tilbyder et flow een-til-mange som forbrugeren lytteren/seeren må forholde sig passivt til ved webcasting kan programmer information og produkter tilbydes på flere måder miles 1998 · · · · · live event ­ en realtime begivenhed som opleves mens den foregår periodic event ­ programmet eller informationen tilbydes tilbagevendende med kendte intervaller on demand ­ direkte adgang for den enkelte bruger med selvvalgt starttidspunkt near on demand ­ ligner on demand men kræver at flere ønsker den samme ydelse før den startes view/listen later ­ downloadning af filer som derefter kan afspilles efter ønske 3.2 teknologisk standardisering to softwareprogrammer til streamet uafbrudt lyd og billede via internettet har etableret en defacto standard på verdensplan realaudio og windows media player ­ hvilket er forudsætningen for den globale sammenkobling programmerne udvikles løbende men tilbydes frit i nye versioner idet de ligesom netscape-og explorer-browserne forudindstilles til udbydere som derved opnår et stort fortrin ovenfor forbrugeren hvilket i realiteten finansierer distributionen af programmellet udviklingen går imod stadigt forbedret gengivelseskvalitet when realaudio débuted in april 1995 it was an ear-wearying squall compromised enough to squeeze through a 14.4 modem eyes rolled but those who dismissed it sneered too soon today s realaudio 3.0 on just a 28.8 modem can compare with fm radio over a broadband con 8

[close]

p. 9

nection it can approach the fidelity of a compact disc reid real revolution wired archive 5.10.1997 3.3 rettighedsmæssige begrænsninger eftersom musik og billeder er omfattet af meget markante og stærke rettighedshavere er det klart at internettets grænseløse muligheder for originale kopier giver anledning til veritable kampe dette aspekt skal blot nævnes her fordi det kommer til at spille en afgørende rolle for juridisk baserede virksomheders muligheder ligesom det måske kan komme til at spille en afgørende rolle for placeringen af servere med disse ydelser i fremtiden emnet er således vigtigt men går ud over analysens rammer 3.4 nye kunderelationer og ­muligheder den radikale ændring ved webcasting i forhold til traditionel radiofoni er muligheden for direkte kontakt til kunden eller lytteren antallet af udbydere som sidestilles overfor forbrugeren og muligheden for nye produkter og modtageformer som nævnt ovenfor se f.eks http www.doubleclick.net:8080/dk 3.4.1 ny kunderelation og ny information den direkte forbindelse til kunden ændrer broadcasting-kunderelationen een-til-mange til en eentil-een relation med mulighed for at etablere et reelt kunderelationsforhold og med mulighed for detaljeret viden om kundens profil forbrug og ønsker en af de helt afgørende nye muligheder er netop statistikmuligheder og kundetilpasningsmuligheder som kan opregnes således · · · mulighed for helt præcise oplysninger af kunderelationerne ­ både ved store og ved små kundegrupperinger mulighed for at benytte push-teknologier der kan bruges til at tilbyde kunden/brugeren nye eller ændrede eller bestilte tilbud mulighed for at lave brugerprofiler der af kunden opleves som en direkte og fleksibel tilpasning til den enkeltes ønsker og behov 3.4.2 nye muligheder for produktkombinationer konvergeringen af tekst billed og lyd giver helt nye muligheder for at tilbyde differentierede produkter baseret på modulopbyggede produkter som det ses på både drs og bbcs web-sites så har store udbydere mulighed for at tilgodese en række behov direkte men netop også muligheden for at etablere multimedierelationer afhænger af udbyderens ressourcemæssige styrke idet både det programmæssige indhold og selve opbygningen af sådanne tjenester kræver store investeringer ­ både til etablering og vedligeholdelse og opdatering 3.5 teknologiens påvirkning af kundernes forbrug og -segmentering den teknologiske udvikling vil påvirke forbrugerne og segmenteringen og eftersom udviklingen går meget hurtigt er det relevant at se på de unge som er dem der først adapterer den nye teknologi og indarbejder den i hverdagslivet den første internationale undersøgelse af hvordan børn og unge i 12 europæiske lande oplever og omgås med nye medier blev indsamlet i 1997-98 blandt 6-16-årige børn i år 2007 vil de ældste af dem være 25 år k drotner medier for fremtiden børn unge og det nye medielandskab set fra de yngre brugeres synsvinkel er nogle af de vigtigste træk ved medieuviklingen 9

[close]

p. 10

· teknologisk konvergens betyder divergens i nye brugergrupper Æraen for et massepublikum er forbi overordnet ses denne divergens mellem dem der har adgang til de nye medier og dem der har adgang til de gamle medier · børn over ca ti år og unge søger disse kvaliteter i det danske hvis de findes ellers vælger de det amerikanske · medierne bliver stadig mere baggrundsmedier de integreres i hverdagen og dens rutiner og er med til at inddele døgnets tid · internettet er den hidtil mest radikale kommunikationsteknologi der udvisker kendte skel i massekommunikationen mellem modtagere og producenter 3.6 teknologiens og markedets ændre vilkår for dr ­ delkonklusioner på basis af ovenstående kan vi opstille en række delkonklusioner · · · · konkurrencen bliver meget hård i takt med stigende integration af internettilkoblingen i dagligmiljøet det må formodes at apparatproducenter konvergerer teknologien således at internetopkiblingen i løbet af kort tid er uafhængigt af pc en med højttalere en barriere er fortsat tidsbetaling for internetopkobling men denne barriere må formodes at forsvinde indenfor overskuelig tid 1 ­ 2 år idet f.eks sverige allerede har etableret sådanne tjenester for danske brugere vil danske udbydere have præference men på musiksiden vil en række konkurrenter kunne tilbyde absolut adækvate tjenester ligesom alliancer mellem meget store udbydere og regionale eller nationale mindre udbydere vil udviske sprogskellene ses bl.a i alliancen mellem cnn og berlignske tidende internettet vil gøre det muligt at tilbyde helt nye radiofoniske/programmæssige tilbud i form af on demand forskellige streamingformer og i det hele taget vil det ubegrænsede antal af kanaler muliggøre en hidtil uset formattering af programmer muligheden for den snævre formattering og fleksibiliteten overfor brugerens hjemtagning må skønnes at betyde en styrkelse af små målgrupper idet det vil blive mere rentabelt at producere programmer indenfor selv meget små områder idet levetiden for programmet forlænges via internetforbindelsen bliver der mulighed for kontakt til den enkelte bruger ­ både i forbindelse med programmer men også i form af information om brugerens forbrugs og præference profil internetbaseret webcasting vil være situationsbestemt forbrugsmæssigt indtil wap og blue-tooth teknologi gør internetopkobling kabelfri distributionsbarrieren både teknologisk og geografisk forsvinder men til gengæld må brugerens krav til indhold formodes at stige fordi valgmulighederne er så store på grund af det store udbud vil forbrugeren have behov for hjælp til søgning og opfyldelse af specielle ønsker hvilket giver muligheder for store udbydere der kan tilbyde omfattende tjenester · · · · · · 10

[close]

p. 11

4 analyse af tre radiofoniers internetplatform dr catalonian radio cr og bbc i et første forsøg på at analysere siderne blev de kategoriseret ud fra det gyldne centre for electronic commerce copenhagen business school men bortset fra catalonian radio er samtlige kategorier sort set repræsenteret og analysen giver derfor ikke nogen egentlig differentiering af siderne derfor blev der foretaget en komparativ analyse ­ gengivet i bilag xx som viser en oversigt over de tre radiofoniers web-sider kategoriseret således at der er mulighed for at sammenligne og differentiere på følgende kategorier · hompage ­ det generelle indtryk antal kategori-indgange det samlede antal direkte indgange antal søgemaskiner · radioside ­ generelt indtryk og specifikke træk · musikside ­ generelt indtryk og specifikke træk · infosider ­ generelt indtryk og specifikke træk · sider om virksomheden · webcasting ­ antal streamede kanaler og mulighed for filer on demand · antal medarbejdere · samlet indtryk 4.1 komparativ analyse af de tre hjemmesider de vigtigste træk gengives her i kort form dr 1 homepage generelt opbygget i tre kolonner ­ virker meget overskuelig relativt nyhedsfokuseret med direkte links til radioavisen og tv-avisen men ingen andre kanaler bbc opbygget i tre kolonner virker lidt uoverskuelig i starten men med lidt øvelse er den meget funktionel og giver mulighed for direkte adgang til det man søger cr opbygget kortagtigt med et centerområde med fem områder og to sæt af knapper i siderne med direkte indgange teksten er meget lille og det virker mere kunstnerisk end funktionelt 2.indgange kategorier i alt 3 infosider 10 22 21 62 meget omfattende ­ omfatter flere encyklopædier anbefalede cd er musikhistorier sider for børn indføringer quizzer o.s.v streaming af alle bbcs kanaler ­ i alt 7 plus de regionale ­ plus bbc world på adskillige sprog et overdådigt website som giver brugeren meget omfattende muligheder fungerer som en portal med henvisninger og selektiv sammenlinkning med andre web-sites siderne er meget informationstunge men med lidt erfaring virker de meget funktionelle og tiltalende 6 16 tilsyneladende kun journalistisk information og ingen information om virksomheden streamer een talekanal men ingen musik optræder klart som en webudvidelse af catalunia radio og henvender sig i høj grad til katalaner bosat udenfor katalonien sport og nyheder spiller en stor rolle produceres som en meget begrænset side-produkktion til radio omfatter mange sider men stort set alle er relateret til eller udspringer fra radio siderne opleves ikke altid som selvstændige 4 webcasting streaming af p3 og radioavisen samt tv-aviserne on demand mange taleprogrammer er et meget omfangsrigt web5 samlet site som fungerer og fremtræindtryk der som en udvidelse af radio og tv web-sitet har mange informationer men de er stort set alle relateret til radio eller tv streaming af p3 og nyheder enkelte infosider er på engelsk det er klart at de tre web-sites repræsenterer tre forskellige niveauer med en klar rangordning oppefra og ned bbc dr og cr men de repræsenterer også tre vidt forskellige ressource 11

[close]

p. 12

mæssige satsninger antallet af medarbejdere på bbc online kendes ikke men formodes at være relativt stort medarbejderoversigten i dr online angiver 22 medarbejdere mens catalunia radio afsætter ca halvanden medarbejder ­ delvis baseret på fritid og interesse til arbejdet 4.2 tre aspekter af web-casternes hjemmesider for yderligere at få anskueliggjort deres forskellighed sammenlignes de tre web-sites udfra tre forskellige tosidede synsvinkler 1 webværdi vs informationsværdi ­ hvor sidernes selvstændige værdi som website stilles overfor informationsværdien 2 webværdi vs relation til radio/tv ­ en vurdering af sidernes selvstændige webværdi i forhold til deres funktion som udstillingsvindue for en radiofoni 3 webværdi vs international værdi ­ d.v.s er de nationalt bundet eller kan de bruges af brugere fra andre nationer det er klart at bbc her har en oplagt sproglig fordel begrebet webværdi er her intuitivt angivet udfra en umiddelbar oplevelse af hvordan siderne opleves af en bruger m.h.t informationsværdi oplevelsesværdi brugervenlighed mangfoldighed design o.s.v de øvrige parametre angiver en vurdering og en ranking af de tre web-sites i forhold til begreber og værdier som kan bruges til en diskussion om målsætninger og videreudvikling ­ af f.eks drs web-site 1 webværdi vs informationsværdi her modstilles to parametre som brugeren intuitivt opfatter ved brugen af et web-sted brugerens interesse kan være personligt bundet til det ene eller det andet men ved sammenligningen af de tre web-sites placerer bbc sig i en særklasse både m.h.t web-værdi og informationsværdi drs web-site er mere omfattende end cr både m.h.t information og web-værdier de befinder sig klart i samme kvadrant webværdien opleves radikalt forskellig på området tekst/grafik-muligheder bbcs web-site er her muligvis placeret lidt for højt for web-sitet rummer reelt ikke mange interaktive elementer men med brug af flash lever web-sitet alligevel op til en klar webidiomatisk form h webcasting-værdi webcasting-værdi h bbc bbc cr cr llll dr dr informations-værdi informations-værdi h h 2 webværdi vs relation til radio/tv ­ mange virksomheders websider er opstået som skærm-præsentationer ­ dels fordi mange ikke har haft flere funktioner at lægge i hjemmesiden og dels fordi teknologien ellers blev for kompliceret for radiofoniers vedkommende er siderne opstået på samme måde og her vurderes i hvor høj grad siderne stadig opleves som blot informationssider for radiofonierne eller som selvstændige web virksomheder sider der opleves h web-værdi web-værdi h bbc bbc dr dr cr cr llll radio/tv-relateret radio/tv-relateret h h 12

[close]

p. 13

eller registreres som radio/tv-relaterede er sider som kun henviser til radiofoniernes programvirksomhed og som måske forudsætter brugen af radiofonien det kan naturligvis være en klar hensigt at tvinge brugeren til at bruge radiofonien men det kan også virke hæmmende og sætte grænser for udviklingen af web-sitet her lægger bbc sig også i særklasse med drs og crs sider som oplagte web-kataloger eller tillæg til radiofonierne 3 webværdi vs international værdi ­ denne kategorisering viser hvordan de tre web-sites h h opleves af internationale brugere bbc bbc det er klart at der her er en klar sprogbarriere som ikke-engelsktalende lande må tage stilling til i form af hvorvidt ­ og i hvilket omfang ­ de dr dr vil have engelsksprogede versioner af siderne cr bbc har alene i kraft af sproget her en konkurcr l l rencefordel som er markant lhlh dr on-line har en internationalt fokuseret siinternational værdi international værdi de idet programsiden for et fælles-europæisk projekt ­ nocturne ­ et klassisk natmusikprogramhttp www.dr.dk/p2musik/notturno/1803 00.htm hvor 9 lande sender samme natmusik-program med national præsentation ­ produceret og sendt via satellit til alle men sider på engelsk i dr on-line er meget sporadiske og uhomogene ­ og der er ikke engang en præsentation af virksomheden på engelsk og derfor betyder denne kunde-mulighed ikke noget opmærksomhedsmæssigt for dr on-line mulighederne mistes 4.3 nationale intranet man kunne sige at sproget ­ på trods af den teknologiske åbenhed afgrænser nationale intranet som kun kan bruges af en bestemt sproglig gruppe nogle nationale intranet har flydende grænser og er relativt store fordi sprogene er udbredt som fremmedsprog ­ engelsk tysk fransk spansk ­ mens andre indenfor små sproggrupper ­ dansk katalansk flamsk ell lign ­ henvender sig til klart afgrænsede grupper denne intranet-betragtning gælder naturligvis både tekst og web-casting hvori der indgår talesprog denne anskuelse som den engelsksprogede verden er umiuddelbart er blind overfor kan bruges til konkurrence-barriere og det er tydeligt at en virksomhed som cnn netop ikke er blind overfor dette fænomen idet cnns nyhedstjeneste f.eks har etableret et strategisk samarbejde med berlingske tidende således at man direkte fra cnns hjemmeside kan få nyheder på dansk ifølge programdirektøren for catalunia radio har det faktum at crs hjemmeside er på katalansk klart en både politisk og identitetsskabende effekt som netop gør denne hjemmeside stærk i relation til målgruppen 4.4 delkonklusioner på basis af ovenstående kan der konkluderes på en række punkter som har betydning for fastlæggelse af strategien for radiofonier og webcastere · · brugere forventer i stigende grad at websider har selvstændig værdi ­ og at de ikke blot er en passiv repræsentation af et andet produkt websider har både en web-værdi og en informationsværdi og brugeren vil intuitivt forvente en rimelig værdi på begge parametre og derudover måle web-sitet på dets specielle værdi på det område som det primært repræsenterer web-værdi web-værdi 13

[close]

p. 14

· · · · et website må defineres enten snævert i forhold til en region ­ sprogligt nationalt o.s.v ­ eller i forhold til dets internationale værdi i forhold til andre web-sites indenfor samme kategori baseret på engelsk som gennemgående sprog små sprog taber i denne konkurrence og der må derfor investeres særligt hvis strategien er international samtidig medvirker den globale adgang imidlertid også til at spredte nationer pludselig kan servicere store spredte målgrupper webcasting er global og giver selvstændige muligheder i forhold til internationale brugere men er omfattet af samme problematik som nævnt ovenfor i forhold til sprog et omfattende on-line site kræver en omfattende bemanding til både udvikling vedligeholdelse opdatering ­ og i forbindelse med webcasting en helst speciel programproduktion ­ med mindre der er tale om ren musikafspilning hvis et radiofoni-web-site er tilstrækkeligt omfattende kan det fungere som een af brugerens væsentligste portaler indenfor en bred vifte af interesser ingen af de tre web-sites havde dog faciliteter til kundeprofilering 5 den organisatoriske ændringsproces som det er fremgået af de ovenstående analyser og konklusioner står radiofoni ­ radio og tv ­ overfor meget store udfordringer med udviklingen af en helt ny teknologi der går langt ud over den inkrementelle kvalitetsudviklinger som ellers har præget branchen og som langt overgår skiftet fra f.eks am til fm og fra mono til stereo ­ den ligner måske overgangen fra kun radio til radio og tv der er tale om en meget radikal ændring som både berører produktionsform og muligheder indholdsmulighederne og relationen mellem producent/afsender og modtager en sådan ændring må følges op af organisatoriske revurderinger hvis ikke organisationen og virksomheden enten skal tabe den konkurrencemæssige udfordring eller knække over spørgsmålet er derfor hvordan dr kan anvende it anvendes inter-organisatorisk mellem virksomhed og kunde og down-stream i virksomhedens forretningssystem til en yderligere styrkelse af drs innovations proces 5.1 makroniveauets indflydelse bjørn-andersen og chatfield 1996 opregner seks hovedkategorier af elementer som indgår på makroniveauet og som definerer den forandring som virksomheden må tage stilling til · · · · · · global environment som omfatter bl.a de socio-geografiske ændringer med nedbrydning af handelsbarriere deregulering og kulturel og merkantil globalisering business challenge ­ som globaliseringen medfører i form af nedbrydning af traditionelle barrierer nye styrke og balanceforhold på markederne og ændrede teknologier og forretningssystemer strategic response ­ virksomhedens eksterne reaktion på de to ovenstående ud fra en valgt strategisk ramme characteristics of the 21 century organization ­ visionen eller rammen for virksomheden som resultat af de ovenstående og virksomhedens egne reaktioner it-support ­ som i stigende grad bliver et bærende element i såvel virksomhedens funktionsgrundlag som selve produktet og kundekontakten management methodologies ­ den måde virksomheden organiserer den indre aktivitet m.h.t produktionsprocesser ressourcer information og kommunikation ­ herunder hrmområdet 14

[close]

p. 15

competition technology competition technology liberalization liberalization global environment global environment management management management management methodologies methodologies methodologies methodologies business business business business challenges challenges challenges challenges strategic strategic strategic strategic response response response response it-support it-support it-support it-support 21 21 21 21 century century century century organization organization organization organization polution issues/natural polution issues/natural ressources ressources consumer consumer reaction reaction i drs tilfælde ­ d.v.s medieområdet og her specielt radiofoniområdet ­ betyder webcasting en nydefinering af hele det traditionelle forretningsgrundlag det kræver strategiske overvejelser på fire hovedområder · etablering af en markant indsats på det nye område for at udnytte organisatorisk styrke som etableret contentprovider og nationalt · brand afvejning af indsatsen mellem det nye område og de n traditionelle radio og tv produktion som kunderne ­ licens · · betalerne ­ jo fortsat er hovedforbrugere og efterspørgere til en organisering og dimensionering af it-området så det kan håndtere og støtte den digitale udvikling en organisatorisk reorganisering der kan håndtere disse tiltag ­ det vil sige en organisation der både kan fokusere på kundeaspektet og på det udviklende og producerende aspekt som giver dr dets forspring og brand 5.2 den interorganisatoriske proces den nødvendige organisering og proces-reingenering gennemgås indgående i parallel assignment organizational theory dr bpr i non-profit virksomheder ber 2000 her skal blot peges på at de ydre påvirkninger medfører et behov for en ny indre balance i de fire kernefunktioner i leavitts model · · · · opgaver og strategi human ressource ­ kultur struktur og organisering teknologi og arbejdsprocesser virksomhedens omgivelser virksomhedens omgivelser opgaver opgaver strategi strategi teknologi teknologi arb arb.processer processer struktur human human ressource ressource kultur kultur virksomhedens omgivelser virksomhedens omgivelser det som skaber behovet for en organisatorisk reorganisering er · · struktur teknologiske og markedsmæssige ændrin org ger som medfører nye markeder og en org ændret efterspøgsel ­ drs strategiske revirksomhedens omgivelser virksomhedens omgivelser spons på denne udfordring ­ og dermed de ændrede opgaver for drs produktionsapparat ændrede eksterne teknologiske udfordringer men også ændrede muligheder m.h.t it baseret digital produktion og administration ­ og deraf følgende ændring i arbejdsprocesserne 15

[close]

Comments

no comments yet