Laporan Tahunan 2012

 

Embed or link this publication

Description

Laporan Tahunan 2012 Majlis Daerah Maran

Popular Pages


p. 1

majlis daerah maran laporan tahunan 2012 rahsia kejayaan hidup adalah persediaan manusia untuk menyambut kesempatan yang menjelma majlis daerah maran 26500 maran pahang

[close]

p. 2

bil perkara muka surat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 perutusan yang dipertua kata alu-aluan setiausaha visi misi moto objektif fungsi jabatan piagam pelanggan carta organisasi jabatan ahli majlis dalam mesyuarat jawatankuasa ahli-ahli majlis unit osc unit e-pbt unit audit dalam unit undang-undang bahagian teknologi maklumat bahagian penguatkuasaan jabatan khidmat pengurusan jabatan perbendaharaan jabatan kejuruteraan jabatan penilaian dan pengurusan harta jabatan perancangan jabatan perkhidmatan perbandaran dan pelesenan cawangan jengka jabatan khidmat masyarakat jabatan korporat dan perhubungan awam galeri ii laporantahunanmajlisdaerahmaran

[close]

p. 3

perutusan yang dipertua assalamualaikum w.b.h salam sejahtera dan salam 1 malaysia a lhamdulillah dengan izin allah majlis daerah maran berjaya menerbitkan buku laporan tahunan 2012 ini yang merupakan sumber maklumat dan bahan rujukan yang berfaedah dalam meningkatkan lagi prestasi penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan berpandukan kepada visi dan misi serta motto majlis daerah maran telah berusaha untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatannya melalui sistem penyampaian yang baik dan berkesan semua elemen yang telah ditetapkan ini mempunyai petunjuk-petunjuk dan pengukur yang jelas untuk menilai keberkesanan dan kejayaan majlis daerah maran sepanjang tahun 2012 majlis daerah maran telah menerima pelbagai anugerah di atas pencapaiannya yang memberansangkan dari pelbagai peringkat antaranya adalah sebagai pbt yang terbaik di malaysia dalam melaksanakan program bandar selamat ini menunjukkan kesungguhan majlis daerah maran untuk bersaing bersama agensi-agensi kerajaan lain dalam memcapai matlamat gagasan 1malaysia rakyat didahulukan pencapaian diutamakan akhir kata sekalung tahniah dan terima kasih kepada semua pegawai dan kakitangan majlis daerah maran di atas komitmen daya usaha dan semangat yang ditunjukkan bagi melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan dalam usaha merealisasikan matlamat majlis daerah maran sekian terima kasih dato hj fadzilla bin hj salleh dimp smp aap yang dipertua majlis daerah maran iii laporantahunanmajlisdaerahmaran

[close]

p. 4

alu-aluan setiausaha assalamualaikum w.b.h dan salam sejahtera alhamdulilah bersyukur ke hadrat illahi kerana dengan limpah kurnianya laporan tahunan majlis daerah maran 2012 ini dapat disiapkan dengan jayanya majlis daerah maran juga sentiasa komited untuk mempertingkatkan usaha dalam memberikan perkhidmatan yang cekap berintegriti dan berkualiti berdasarkan slogan kualiti teliti pasti berkualiti agar semua pelanggan mendapat kepuasan yang tinggi apabila berurusan dengan pihak majlis saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga kerja majlis daerah maran kerana sentiasa memberikan sepenuh komitmen dalam menjaya dan membangunkan daerah maran saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh warga daerah maran kerana memberikan kerjasama dan sokongan yang amat baik kepada majlis daerah maran selama ini tidak lupa kepada pengurusan tertinggi yh dato yang dipertua majlis daerah maran kerana sentiasa memberi tunjuk ajar dan nasihat serta komited dalam menambahbaik sistem penyampaian di majlis daerah maran semoga laporan tahunan majlis daerah maran 2012 ini dapat dijadikan panduan untuk mengenalpasti kelemahan sediada untuk diatasi bersama dimasa akan datang saranan yang berguna daripada pelbagai pihak dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah maran untuk masa akan datang amatlah dialu-alukan dan dihargai semoga dengan kerjasama erat yang terbina ini akan membantu majlis daerah maran mencapai sasaran kerja yang lebih baik dimasa akan datang sekian terima kasih zamri bin omar amp aap setiausaha majlis daerah maran iv laporantahunanmajlisdaerahmaran

[close]

p. 5

visi misi objektif fungsi jabatan visi misi objektif fungsi jabatan untuk menjadikan majlis daerah maran sebagai pihak berkuasa tempatan yang cekap berkesan dan komited ke arah mewujudkan komuniti sejahtera melahirkan masyarakat yang berdisiplin berbudi bahasa bermoral dan bertanggungjawab meningkatkan kualiti perbandaran melalui sistem penyampaian perkhidmatan yang berkesan menyediakan kemudahan dan memberikan perkhidmatan perbandaran yang berkualiti kepada orang ramai mewujudkan persekitaran bandar yang bersih indah selamat dan harmoni untuk warga maran dan pengunjung memastikan perancangan dan pembangunan bandar yang bersistematik serta memenuhi aspirasi rakyat mempergiatkan usahausaha meningkatkan sumber kewangan majlis menyediakan kemudahankemudahan rekreasi dan riadah yang menarik serta mesra pengguna meningkatkan tahap kebersihan dan keindahan selaras dengan konsep bandar dalam taman merancang menyelaras mengedalikan dan mengawal pembangunan dengan teratur selaras dengan undang-undang yang digunapakai melahirkan warga kerja majlis daerah maran yang komited dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan mengamalkan tadbir urus yang baik mewujudkan perbandaran yang kemas tersusun selesa dan selamat didiami melibatkan orang awam dan swasta dalam program pembangunan ekonomi sosial dan alam sekitar mewujudkan masyarakat yang prihatin dan berpengetahuan mewujudkan suasana perniagaan yang kondusif dan berdaya maju memberikan peluangpeluang perniagaan khususnya kepada masyarakat setempat melalui penyediaan ruang-ruang niaga tapak jaja dan sebagainya v|laporan tahunan majlis daerah maran

[close]

p. 6

piagam pelanggan piagam pelanggan kami berjanji akan memberikan perkhidmatan yang berkualiti cekap mesra adil serta berkesan dan memastikan semua perkhidmatan yang diberikan mematuhi standard kualiti yang ditetapkan seperti berikut · mengendalikan pengurusan sumber manusia yang berkesan untuk melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan kompeten dan berintegriti · mengamalkan persekitaran yang bersih indah dan selamat · menguatkuasakan undang-undang yang digunapakai dengan adil cekap dan berkesan · melaksanakan kerja-kerja landskap dan pengindahan secara berterusan dan berjadual · menguruskan kewangan majlis daerah maran secara bersistematik telus dan amanah · memastikan pengurusan harta majlis daerah maran diuruskan dengan cekap dan berkesan · menyediakan sistem maklumat dan data secara tepat terkini dan mesra pengguna · memudahkan cara proses permohonan pembangunan dan pemajuan tanah dengan efisyen · memastikan semua permohonan lesen dan permit diproses secara telus · merancang dan menyediakan kemudahan infrastruktur dab kemudahankemudahan awam yang memenuhi keperluan masyarakat setempat vi laporantahunanmajlisdaerahmaran

[close]

p. 7

carta organisasi vii laporantahunanmajlisdaerahmaran

[close]

p. 8

ahli-ahli majlis arjunan a/l manickam tn hj mohamad shahaimi bin othman jp amp amn pjk tn hj mohamed arifin bin awang ismail aap bcm pkt pjk hjh kalsom bt hj abd lah pjk yek kwee huat ppn apparao a/l sinnappanah pjk ir hj salimi bin md saleh pjk dato nazri bin othman dimp pkt dato sulaiman bin taib dptj aap pkc pjk jp dato rosni bt hj zahari dimp aap pjk shaari bin mokhtar hj shaiful azman bin mokhtar affandi rahimi bin abd samad pjk mukaram shah bin zainuddin hisham shah bin hj sapian faridah bt mamat norhasmimi bt abdul ghani yu teck lee pkt pjk andrew wong kean hwee phang kim seong amp pjk ong kim chai ppn pjk lee chin wei pn tan lee hwa pjk viii laporantahunanmajlisdaerahmaran

[close]

p. 9

ahli-ahli majlis ahli turut hadir · dsp ahmad johari bin haji shahbudin · en syarifuddin bin muhamad sa ad · en fairul azrie bin yaacob · dr iskandar bin ibrahim ix laporantahunanmajlisdaerahmaran

[close]

p. 10

ahli majlis dalam mesyuarat jawatankuasa 1 jawatankuasa kewangan dan perkara-perkara am dato rosin bt hj zahari dimp aap pjk dato nazri bin othman dimp pkt tn hj mohamad shahaimi bin othman jp amp amn pjk ir hj salami bin md saleh pjk andrew wong kean hwee pn tan lee hwa pjk arjunan a/l manickam mukaram shah bin zainuddin tn hj shaiful azman bin mokhtar affandi ketua penolong setiausaha kerajaan bahagian kerajaan tempatan pegawai agama islam daerah maran jurutera daerah jabatan kerja raya daerah maran 2 jawatankuasa pelesenan dan undang-undang tn hj mohamed arifin bin awang ismail aap bcm pkt pjk apparao a/l sinnappanah pjk dato sulaiman bin taib dptj aap pkc pjk j p en hisham bin hj sapian norhasmimi bt abdul ghani yu teck lee pkt pjk andrew wong kean hwee en rahimi b abd samad pn hajjah kalsom bt abd lah pjk ketua polis daerah maran pegawai agama islam daerah maran pegawai kesihatan daerah maran 3 jawatankuasa kebersihan dan keindahan tn hj mohamad shahaimi bin othman jp amp amn pjk pn hajjah kalsom bt abd lah pjk en hisham bin hj sapian pn faridah bt mamat shaari bin mokhtar phang kim seong amp pjk yew kwee huat ppn apparao a/l sinnappanah pjk mukaram shah bin zainuddin pegawai kesihatan daerah maran x|laporan tahunan majlis daerah maran

[close]

p. 11

4 jawatankuasa unit pusat setempat osc tn hj mohamad shahaimi bin othman jp amp amn pjk ir hj salimi bin md saleh pjk yew kwee huat ppn arjunan a/l manickam jurutera daerah jabatan kerja raya daerah maran pegawai kesihatan daerah maran ketua penolong setiausaha kerajaan bahagian kerajaan tempatan 5 jawatankuasa penilaian dan pengurusan harta dato rosni bt hj zahari dimp aap pjk dato sulaiman bin taib,dptj aap pkc pjk jp tn hj mohamed arifin bin awang ismail aap bcm pkt pjk ir hj salimi bin md saleh pjk norhasmimi bt abdul ghani mukaram shah bin zainuddin en shaari bin mokhtar ong kim chai,ppn pjk yu teck lee pkt pjk tn hj shaiful azman bin mokhtar affandi en rahimi b abd samad jawatankuasa kecil majlis daerah maran 6 jawatankuasa pelantikan dan perkara-perkara perjawatan dan perkhidmatan tn hj mohamed arifin bin awang ismail aap bcm pkt pjk pn hajjah kalsom bt abd lah pjk apparao a/l sinnappanah pjk en hisham bin hj sapian pn tan lee hwa ,pjk andrew wong kean hwee ketua penolong setiausaha kerajaan bahagian kerajaanv tempatan 7 jawatankuasa program bandar selamat dato nazri bin othman dimp pkt pn faridah bt mamat en lee chin wei arjunan a/l manickam jurutera daerah jabatan kerja raya daerah maran ketua polis daerah maran xi laporantahunanmajlisdaerahmaran

[close]

p. 12

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq laporan tahunan osc wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas 1/1/2012 xii laporantahunanmajlisdaerahmaran

[close]

p. 13

1.0 pengenalan penubuhan unit pusat setempat atau lebih dikenali sebagai one stop center osc merupakan sebagai salah satu usaha penambahbaikan perkhidmatan awam dalam prosedur dan proses bagi permohonan pemajuan cadangan pemajuan di pihak berkuasa tempatan 2.0 objektif menyelaras dan mempercepatkan proses kelulusan permohonan pembangunan tanah yang meliputi permohonan kebenaran merancang pelan bangunan dan pelan-pelan lain memendekkan norma masa dan memudahkan cara proses permohonan kebenaran merancang pelan bangunan dan permohonan pembangunan tanah bagi projek di bawah konsep bina kemudian jual bkj projek impak tinggi dan pelaburan asing serta projek-projek kerajaan dalam tempoh empat 4 bulan dan dibawah konsep jual kemudian bina jkb dalam tempoh enam 6 bulan menyeragamkan prosedur dan proses permohonan kebenaran merancang pelan bangunan dan pelan pembangunan tanah dengan mengambilkira peruntukan-peruntukan di bawah kanun tanah negara 1965 ktn 56 akta perancangan bandar dan desa 1976 akta 172 dan akta parit jalan dan bangunan 1974 akta 133 3.0 fungsi organisasi 3.1 fungsi jawatankuasa osc menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan kebenaran merancang pelan bangunan dan pelan-pelan lain yang berkaitan membuat perakuan dan memaklumkan keputusan ke atas permohonan perihal tanah berhubung cadangan pemajuan di bawah peruntukan seksyen 124a dan 204d kanun tanah negara menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan lain yang diletakkan di bawah tanggungjawab pusat setempat 3.2 tugas urusetia osc menerima dan menyemak permohonan pembangunan tanah kebenaran merancang pelan bangunan dan pelan-pelan lain yang berkaitan daripada pemohon meneliti permohonan yang diterima memenuhi kehendak asas atau syarat-syarat yang ditetapkan membuat edaran permohonan cadangan pemajuan kepada jabatanjabatan yang berkenaan untuk diproses dan jabatan/agensi teknikal yang berkenaan untuk ulasan dan pandangan memantau dan mendapatkan ulasan bagi permohonan-permohonan yang telah diedarkan kepada jabatan/agensi teknikal mendapatkan maklumbalas xiii laporantahunanmajlisdaerahmaran

[close]

p. 14

mengumpul dan menyelaras kertas perakuan yang disediakan jabatan perancangan jabatan bangunan jabatan kejuruteraan untuk diangkat ke mesyuarat jawatankuasa pusat setempat bertindak sebagai urusetia mesyuarat yang menetapkan tarikh memastikan mesyuarat diadakan dua 2 kali sebulan dan menyediakan minit mesyuarat dan maklumbalas untuk edaran mengedarkan makluman keputusan jawatankuasa osc terhadap kelulusan cadangan pemajuan kepada pentadbir tanah meliputi permohonan pemajuan tanah di bawah seksyen 124a dan 204d kanun tanah negara mengumpul kertas perakuan untuk diangkat ke mesyuarat majlis penuh 4.0 visi penubuhan pusat setempat ini adalah untuk mengurangkan karenah birokrasi di dalam prosedur dan proses cadangan pemajuan sekaligus meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di pihak berkuasa tempatan 5.0 misi melaksanakan penambahbaikan terhadap prosedur dan proses sedia ada bagi cadangan pemajuan selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang melibatkan penambahbaikan ke atas mekanisme memproses permohonan pembangunan tanah kebenaran merancang dan pelan bangunan secara serentak melalui pelaksanaan pusat setempat di bawah konsep `bina kemudian jual dan `jual kemudian bina 6.0 piagam pelanggan menerima dan mengedarkan permohonan yang lengkap ke jabatan teknikal dalam tempoh 2 hari dari tarikh diterima memproses permohonan cadangan pemajuan dalam tempoh piagam yang ditetapkan mengikut jenis permohonan mendaftar permohonan dalam portal osc setiap bulan sebelum 5hb mengadakan mesyuarat jawatankuasa osc sebanyak 2 kali sebulan atau 24 kali setahun menyediakan minit mesyuarat dalam tempoh 3 hari selepas mesyuarat jawatankuasa osc diadakan dan mengedarkan minit mesyuarat dalam tempoh 7 hari selepas mesyuarat jawatankuasa osc diadakan memaklumkan kepada pemohon mengenai status permohonan dalam tempoh 7 hari selepas mesyuarat jawatankuasa osc diadakan xiv laporantahunanmajlisdaerahmaran

[close]

p. 15

7.0 jumlah perjawatan dan kakitangan tahun 2012 unit pusat setempat merupakan urusetia mesyuarat jawatankuasa osc dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada yang dipertua ydp memandangkan majlis daerah maran merupakan pbt bertaraf majlis daerah yang kecil urus setia pusat setempat diketuai oleh pegawai perancang bandar dan desa dan disokong oleh pegawai teknikal daripada senibina dan seorang pembantu tadbir 8.0 carta organisasi unit yang dipertua dato fadzilla bin hj salleh dimp smp aap mesyuarat jawatankua pusat setempat osc merangkap setiausaha/urusetia mesyuarat jawatankuasa pusat setempat jkosc pegawai perancang bandar desa mazmin binti elias penolong jurutera senibina muhammad syazwan bin jamlus pembantu tadbir perkeranian/operasi intan liyana binti rasenan gambarajah 1 carta organisasi unit pusat setempat 2012 xv laporantahunanmajlisdaerahmaran

[close]

Comments

no comments yet