GymplTimes

 

Embed or link this publication

Description

online verze studentského časopisu Gymnázia Dr. Karla Polesného Znojmo

Popular Pages


p. 1

gympltimes studentský casopis gymnázia dr karla polesného duben 2013 14 rocník rozhovor mit herrn raffetseder gunter majáles 2013 kalendárium duben 2013 14 rocník

[close]

p. 2

edit gympltimes Úvodník meine süßen habt keine angst wir werden nur ein bisschen quakquak machen tak njak vypadal zacátek vbec první hodiny nmciny s rafim kdy jsme vsichni vydsen sedli v lavicích a topili se v pocitu ze snad neznáme ani jediné nmecké slovo od té doby uplynulo osm msíc z jeho hodin uz te zádný strach nemáme ale kvakva dláme poád a rádi kdyz se loni koncem srpna objevil na skolních stránkách nový rozvrh vsechny nejvíc ze vseho zajímalo kdo je to proboha ten rafi slovo jsme pokládali jen za zkratku takovou jakou mají místo jmen v rozvrzích vsichni ucitelé a bavili jsme se jím v záí jsme pak pochopili ze jde o domáckou verzi jména raffetseder ­ tedy ze se tak nás nový ucitel nechá skutecn oslovovat ­ címz jsme se bavili jest víc a vlastn se v jeho hodinách bavíme dote rafimu se podailo rozbít nelidskou masku zpod které se na vtsinu z nás nmcina do té doby sklebila a pomalu se snazí bourat i nasi barikádu pedsudk a pedpojatosti vci tomu nelogickému jazyku s nepíjemnou tvrdou výslovností základní pedností jeho hodin je snaha zabavit a pekvapit nejvíc nás bezesporu pekvapil kdyz jednou znicehonic plynule pesel z nmciny do rustiny po chvíli mluvení se zastavil zarazen si nás prohlízel proc nereagujeme a zahlaholil ze to pece je paruski ­ vse nad slunce jasné jest zajímavjsí bylo ze o deset minut pozdji si nemohl vzpomenout jak se nmecky ekne záclona nkteí z nás po zvonní odcházeli s podezením ze nás ucí rus pevlecený za rakusana jisté je ze co ucitele bychom ho nikdo nemnili a proto se te v rámci udrzování morálky bzte vsichni pkn naucit njaká nová hezká nmecká slovícka klára duben 2013 14 rocník

[close]

p. 3

gympltimes obsah obsah majáles 2013 suka vs gympl nessie pátrání po rodu marihuana zakázaná droga prospsná lidstvu televizní hnus amnestie ne dkuji rozhovor s p prof gunterem raffetsederem exkurze do paíze konecn zacíná jaro morava rozpadli se mcr jdu na bounce bounce jsme sami ghostface na mtv jsou berani jen tvrdohlaví 1 máj kalendárium rychlodotazník 1 2 5 6 7 10 11 13 16 17 18 19 20 22 22 23 25 25 27 gympltimes studentský casopis gymnázia dr karla polesného séfredaktor klára pelísková

[close]

p. 4

1 gympltimes majáles 2013 konecn uz mzu vytáhnout jarní kabát a nebát se ze zmrznu vidím ped skolou páry které nejde pehlídnout asi vázn zacalo jaro tahle informace znamená pro mnoho lidí mnoho vcí já se chci vnovat té jediné která je pro nás vsechny studenty spolecná majÁles tém do února bezna neby rocní vítzství naseho gymnázia lo o této spolecenské události ani slyz obrovského davu slecen které se set poád jsem nad tím uvazovala proc petlacovaly o prvenství v zastupování nejsou zádné konkurzy zádné plakáty nasí skoly byla vybrána tereza debsová zádné drby o kapelách a celkovém pro popravd pisla jen ona takze nebylo co gramu pipadalo mi jako by s odcho esit jako malá holka to byla velká spordem loských maturant kteí se dost tovkyn coz jí vydrzelo dodnes snad angazovali v zaizování majálesu skon stejn dravým zpsobem jako ve sporcila i éra gymplácké organizace a moz tu vybojuje i pozici královny majálesu ná i kompletn éra majálesu se zimou s cím ze nás bude zastupovat pedvevsak odesel i tento pocit jelikoz se ko de tanec se svými kamarády jelikoz uz necn zacaly hýbat skály a já zaslechla nkolik let tancuje s country skupinou a o konkurzech na krále a královnu i na jsou jedni z nejlepsích takze se budeme internetových stránkách znojemského tsit jak tento tanecní úkol pojme stejgymnázia jsme se konecn dozvdli ze n jako tomás i tereza ocekává velkou majáles se opravdu letos konat bude konkurenci co je to vlastn majáles a co se bude letos dít zaprvé bych vás chtla seznámit s letosními kandidáty kteí byli demokraticky vybráni jako zástupci za nasi skolu je to tomás teplý ze tídy 3 d který slibuje pedvést velkou show v podob hudebního setu pro nás studenty mladý lidi kteí se chceme bavit a to se vyplatí nebudou prý chybt ani jeho kámosi kteí rozpoutají hypeové peklo dvod proc vlastn tomás chce být králem je práv ta uz zmínná zábava a jedinecnost pílezitosti proc ne dalsí otázka která m zajímala byla na téma konkurence Údajn ocekává velkou konkurenci a spoustu narázek na kazdoco dál krom boje mezi skolami o prvenství mzeme ten den ocekávat jako první je v deset hodin dopoledne pipravený majálesový prvod na který voln navazuje zahájení které se koná v jedenáct hodin poté se pedstaví dva znojemské pvecké sbory a ve dvanáct nám ukáze co umí skupina mighty shake hned poté tzn ve 12:15 zjistíme která skola vyhrála prvod z dopoledne následn uslysíme rapovou show phoenix angel brown a magic v 13:00 bude následovat volná disciplína nasich uchazec o krále a královnu majálesu poté uslysíme kapelu bs-2 v 16:30 se konecn dozvíme letosního krále a královnu od této chvíle zacne duben 2013 14 rocník

[close]

p. 5

gympltimes 2 poádná party kde nebudou chybt ry ze letosní rok nebude velkým zklamábicky 48 udg a wohnouti doufejme ním takze krÁl je mrtev a zije krÁl to samozejm platí i pro královnu volte ty správné

[close]

p. 6

3 gympltimes káme to vbec ne spís dostaneme úkol na který máme teba ti hodiny a jestli si mezitím odbhnu do obchodu pro jídlo nebo si zdímnu nikomu to nebude vadit ale za ti hodiny to musím mít hotový jinak ve výukových pedmtech jako je cestina a matika zas takovou pohodu nemáme tam je to jak klasická výuka kdekoliv jinde cím je suka nejvíce proslulá jsou skolní akce vta poádáme tu párty dvakrát za rok pímo ve skole zní dobe ze prvn máme mikulásský vecírek kde se vítají noví prváci pamatuju si minulý rok kdy nás maturanti polívali barvami moukou a nutili nás dlat sílený úkoly jako lézt po ctyech se zavázanýma ocima pod frontou zidlí na kterých byly kastroly s vodou plazit se v igelitu a zpívat pitom písnicku nebo pedvádt scénku jak bychom se sami zakopali do hrobu az tohle kazdý prvák absolvuje je nálezit poktn záchodovou sttkou jako oficiální suák druhý skolní vecírek je hned dalsí msíc a to ped vánocemi studenti tetích rocník pichystají obcerstvení téma a njakou zábavu pro zbytek skoly kazdý obor má nco svého napíklad obor ilustrace ml loni téma kabaret výstavnictví mlo alenku v ísi div a tak rzn zbytek skoly si koupil vstupenku na jaký obor chtl a tam si uzíval vecírek se skupinkou lidí z oboru mzu k tomu dodat snad jen chudák paní uklízecka jest bych napsala nco ke svému oboru jak jsem se uz zmiovala studuji ilustraci coz je asi jasný co je to nás vedoucí oboru studoval na vysoké skole v ateliéru jiího trnky a podle m nás ucí a vede velmi dobe ze by to ani líp neslo ilustrace se na nasí skole bere spís jako obor kresby vseobecn na tomto oboru je dobrý hlavn to ze si tu sáhneme na vsechny výtvarné techniky a prostedky takze nakonec se mzu jít vnovat teba sochain zkrátka se tu ucí vse kazdé pololetí kazdý student musí vykonat klauzurní práci a to ze dvou pedmt je to taková závrecná práce kdy celá skola dostane spolecné téma které zadá editel a na to téma vypracuje kazdý njaké dílo které se poté boduje ucitelským sborem tyto klauzurní práce se dlají z výtvarné pípravy hlavního pedmtu který máme sest hodin týdn tam kreslíme zátisí studie a ilustrace pak máme druhý hlavní oborový pedmt ze kterého se dlají druhé klauzury figurální kresbu kterou máme dv hodiny týdn figurální kresba je pesn to co si vtsina lidí vybaví kdyz se ekne umlecká skola hodina probíhá tak ze máme na stojanech velké papíry a ped námi stojí nebo sedí opravdu úpln nahá modelka na které si procvicujeme studii aktu zatím nám nestál modelem ani jeden muz takze blaho ve tíd mají akorát kluci nasí modelce se dokonce zalíbil jeden spoluzák tak jsme se hrozn smáli kdyz jsme dostali pauzu a ona se tam s ním duben 2013 14 rocník

[close]

p. 7

gympltimes 4 bavila úpln nahá jakoby nic nejdlezitjsí jsou ale práce kterým se vnujeme mimo skolu kazdý ze tídy si pomalu nachází svj styl a vnuje se tomu co ho baví protoze je to nco co ho bude po zbytek zivota zivit taková moc pkná vc je ze abychom dosáhli v umní njakého úspchu nebo se prost aspo chytli udláme nejlíp kdyz pitom budeme sami sebou a hlavn se pitom budeme bavit a kdo by si nepál skolu kde by ho to bavilo takze kdyz nosíme domácí práce jde v nich vidt kdo k cemu tíhne nkdo maluje staré továrny a msta a pak tam máme teba jednu holku co poád nosí expresivní kresby ps a jiných zvíat protoze bydlí s veterinái já se poslední dobou zajímám o malbu maluju hlavn to co proziju nebo zvlástní vci co se mi stanou nebo rzný situace co popisují to co jde ze m vtsinou jsou to hodn existenciální témata ale pokazdé vycházím z reálných podklad hrozn m to baví malování i má skola vbec bych se nechtla vrátit zpátky na gympl kazdopádn ne proto ze si myslím ze je horsí ale proto ze tam nepatím na suce jsem si nasla své místo na gymplu jsem se cítila jak na cizí planet urcit se mi ale stýská po vcech jako je automat se zonkama desetiminutové pestávky my máme ptiminutové po vtsin spoluzák po matice kdy jsem pi ní jest musela pemýslet a po humoru nasí paní profesorky tídní jediné co mi v brn vadí jsou revizoi a bydlení na internát do znojma se proto vzdycky hrozn moc tsím jinak nemám zádné výhrady suka poád zije stereotyp se tu moc neobjevuje a do zivota mi dala i dá nespocet zkuseností mám to tu fakt ráda

[close]

p. 8

5 gympltimes nessie clovk je od pírody tvor zvídavý a miluje záhady záhady miluje ale pouze v pípad ze ty záhady taky dokáze rozlousknout nezídka kdy se mu to zdaí ovsem na svt existuje stále mnoho dosud nevysvtlitelných záhad a jednou z nich je legendární nessie nessie ness nebo lochnesská písera ci nestvra zije v jezeru loch ness po nmz získala název jezero se nachází v severním skotsku jedná se o druhé nejvtsí jezero v zemi a dosahuje úctyhodných 34 kilometr na délku 1,5 kilometru na síku a hloubky az 305 metr docela dobrá skrýs pro bájnou píseru nemyslíte nyní bychom mohli zacít pravdpodobným popisem samotné nessie zivocich by ml mit az 20 metr mít tí metrový krk a malou hlavu které dominuje výrstek tmavé tlo je na nkterých cástech pokryto zínmi jako koncetiny slouzí ploutve zmínky o jakémsi lochnesském tvorovi se objevují jiz v 6 století avsak skutecný boom zazila lochnesska az v 70 letech 19 století od té doby se uskutecnil nespocet výprav cílených na objevení nessie je s podivem ze i kdyz se nessie cas od casu mihne hledáckem foáku nkterého z návstvník jezera tak ani moderní vybavení jako jsou sonary ci dokonce miniponorky nedokáze v jezee nessie najít coz nahrává seriózním vdecky zalozeným lidem a podporuje jejich domnnku o nevrohodnosti tamjsí legendy nejcastjsí teorie uznává ze nessie existuje avsak není to písera je to jakýsi pezivsí druh druhohorního plaza pezívajícího v izolovaném jezee i to bylo ale cástecn vyvráceno moderní technikou dalsí mozností je zkrátka náhodná podoba kmene plujícího na hladin popípad chomáce as které tvoí domnlé tlo písery jistý vdec dokonce uvádí ze vlny a zvuky pipisující se nessie jsou ve skutecnosti zpsobeny seizmickou cinností která je v dané oblasti aktivní tuto teorii ovsem pokládají za nevrohodnou i sami odprci nessie samozejm nesmíme zapomenout na místní zijící kolem jezera piznejme si ze jim lochnesska slusn vydlává a jezero s píserou slouzí jako lukrativní obziva proc by legend alespo trosku nepomohli udrzet se pi zivot a tím nepomohli i sami sob a uz je nessie skutecná ci se jedná pouze o podvrh jisté je ze je to jeden z nejzáhadnjsích a nejcastji zkoumaných a hledaných tajemných zivocich na svt

[close]

p. 9

gympltimes 6 pátrání po rodu chystám se vám trochu strucnji popsat jednu ze svých zálib a tou je genealogie pokud nevíte co to genealogie je tedy je to vda zabývající se píbuzenskými vztahy takze také rodokmeny no a já si uz njakou tu dobu svj rodokmen zjisuji ze zacátku je to akorát bhání po jo ale jak zapisovat mn se osvdcil babickách tetách strýcích a podobn zpsob zapisování do pocítacového prozjisování informací teba i rzných po gramu a posléze uz samotné sestavovávstí ci domnnek píbuzných o pvodu ní rodokmenu vtsinou v tom stejném rodu castokrát vtsina tch báchorek programu ani není pravdivá nkdy jsou dokonce a pak kdyz uz máte základní údana míle vzdálené od skutecnosti ale to je a kdyz uz vzpomínky píbuzných vtsi myslím ze az tak nevadí m totiz i sinou nestací následuje pátrání po maty zmiované báchorky nakoply k hle trikách huráááá ale jak já jsem ten dání následuje tudíz hledání kestních obtíznjsí zpsob vyhledávání pímo v rodných oddacích ci úmrtních list pro kamenných matrikách asi kvli své ledalsí vtsinou dlezité informace a pak nosti nebo kvli svému vku vynechal uz jen zapisujete zapisujete a zapisuje nasel jsem si webové stránky kde jsou te do rodokmene vsechny poznatky no vsechny kopie z matrik respektive z abecedních rejstík zivých matrik voln k prohlízení výhoda i nevýhoda je ze jsou strany matrik oskenované v nejvyssí kvalit výhodné na tom je ze si mzete piblizovat stránku tém do nekonecna ale nevýhodou je dlouhé nacítání no a to je asi poslední bod hledání který ale budete opakovat az do té doby nez najdete zakladatele rodu nebo do chvíle kdy budete muset informace zjisovat z matrik jiných stát ci kdy matrika prost skoncí pokud se rozhodnete pátrat jako já tak vám peji píjemné pátrání

[close]

p. 10

7 gympltimes marihuana ­ zakázaná droga prospsná lidstvu dodnes pouzívaný název ­ cannabis sativa ­ pikl konopí soukromý léka císae nera který si byl vdom obchodního i lécebného významu konopí jaký je vlastn rozdíl mezi konopím a marihuanou konopí jest pstovaná rostlina a marihuana je pedevsím ususená cást rostliny ­ kvty samicích rostlin které obsahují nejvtsí koncentraci psychoaktivní slozky thc tato sloucenina vyuzívaná psychonauty se tvoí v trichomech rostliny která ji produkuje na ochranu proti uv záení a parazitm první zmínky o pstování konopí pochází z let 3000 p n l kolébkou konopí vtsina odborník shledává rovníkové oblasti hlavn indii proto pívlastek nkterých druh indica rostlina spotebovává hodn svtla daí se jí nejvíce v okolí míst s dvanáctihodinovými cykly svtla a tmy proto se tak hojn vyvíjí práv v rovníkových oblastech v nasich mírných oblastech se konopí tak hojn nedaí az na moravské úvaly které nejvíce pipomínají klimatické podmínky potebné ke správnému rstu v tropech se mze vytáhnout az do výsky pti metr vzhledem k tomu ze patí k jednoletým dvoudomým rostlinám tak je to úctyhodná výska v nasich podmínkách ale vyroste maximáln 2,5 ­ 3 metry z dvryhodných zdroj kamarád pstitel vím ze nejvtsí koncentrace venk outdoor pstování se u nás nachází v okolí jaroslavic kde bývají ty nejvyssí teploty a nejdelsí doba slunecního svitu v cr proto se v nasem okolí nachází tolik slunecních elektráren kvli kterým platíme takové sumy za energii dokázete si pedstavit namísto solárních panel plantáze s konopím pohled na ohyzdná robotická pole bych okamzit vymnil za charakteristickou vni zeleného zlata a pípadný zisk kdybyste oznámili majiteli pozemku slunecní elektrárny ze by mohl legáln pstovat konopí a výnosnost jedné kytky nikdy neklesne pod 20 000 kc na cerném trhu tak by ani nezaváhal pouze technické konopí s obsahem thc do 0,3 se mze na nasem území v soucasné dob pstovat pokud se rozhodnete pstovat konopí v domácnostech nemli byste pevýsit pocet pti pstovaných rostlin jednalo by se tak totiz pouze o pestupek v opacném pípad o trestný cin jakmile zacnete konopí susit jedná se jiz o drogu ­ marihuanu a to zákon také ukládá jako trestný cin starsí zákon neumozoval u sebe drzet vtsí mnozství nez malé toto mnozství nakonec specifikovali ferminizovaná konopná semena spolecn s hnojivy lze koupit na internetu nebo v místním grow roomu dolní ceská nacházejícím se pár metr od zkusebny pouze vsak pro sbratelské úcely nenabádám vás tímto clánkem k jakékoliv nelegalit pouze se vám snazím poskytnout potebné informace o nelegální droze jít sedt za pstování rostlin vedle kriminálník to mi pijde absurdní kriminalizace marihuany zacala od zdanní v americe v roce 1937 podplacením zkorumpovaných politik spojována byla a jest v mnohých odborných literaturách s firmou dupont kteduben 2013 14 rocník

[close]

p. 11

gympltimes 8 rá po vytlacení konkurence firem pstujících konopí pohádkov zbohatla tato firma do dnesních dob výrazn ovlivuje trh a má nap patent na teflon federální úad pro narkotika v usa v dob prohibice ml tak snízený rozpocet ze poteboval za kazdou cenu znovunabýt finance a zviditelnit se po znehodnocení mensin vtsinou mexican uzívajících marihuanu vznikl velký poprask hlavn v zurnalistice záplava novinových clánk s casto nepravdivými informacemi postupn zviklala veejné mínní natolik ze byla nakonec marihuana zakázána odprci marihuany tvrdili ze je hlavním pvodcem a dvodem kriminality ale popravd mnoho kriminálník zacalo marihuanu uzívat az poté co se kriminálníky stali lékaské vyuzití této blahodárné rostliny se nedá opomenout má vlastnosti lécící adu nemocí pro názornost uvádím zkrácený seznam vyuzití ­ v gynekologii pi menstruacních problémech jako úcinný lék proti migrén jako substituce pi závislosti na opiátech chlorohydrátech pi lécb nespavosti tetanu deliria tremens astmatu svalových kecích cholee pi porodních bolestech psychózách silném kasli úzkosti depresích nervových poruchách psychosomatických problémech a dalsích byla dokonce pedepisována lékai pi kojení pro kvalitní tvorbu mléka proti lécivým úcinkm marihuany vystává problém neurcitosti stejných dávek pro sirokou veejnost na jedince psobí stejná dávka rozlicnými zpsoby proto lékai upednostují synteticky vyrábné léky které jsou tak drahé ze zasahují duben 2013 14 rocník nemalou cástí do rodinných rozpoct oproti pírodním lékm vyrábných z marihuany i kdyz moc dobe ví o jejich blahodárných úcincích rád bych vám nyní popsal psychoaktivní úcinky marihuany podrobn jsem vyslechl a poptal se na rzné doplující informace jednoho nejmenovaného kamaráda který se zúcastnil kuáckého kolecka vytvoeného hrstkou konzument marihuany upravený výatek z podrobného výslechu jest následující kamarád ubalil brko z jacka herera název poddruhu marihuany vnovaný spisovateli propagujícímu dekriminalizaci marihuany a pálili jsme polemizovali jsme o nevsedních vcech nechali jsme se unáset pod vlnou dýmu a posílali jsme jointa dál ze zacátku jsem zazíval celkové povolení tla a euforii cítil jsem se opravdu skvle po asi patnácti slucích jsme dohulili dobe chutnající zelí kdyz jsme se vrátili zpt do místnosti zacal jsem být opravdu mimo to teplo mi vrázelo nechu do tváe proto jsem musel jít okamzit ven v klidu jsem si sedl na lavicku a asi po patnácti minutách zacala teprve ta pravá euforie uz jsem nebyl schopný vnímat aktuální dní okolo sebe hlava se mi rozzáila tak jakoby mi v ní nkdo rozsvítil zárovku pihlízejícím na psychonauta který je mimo mze pipadat ze se zasekl a on sám má okolní svt opravdu dost zpomalen ale uvnit hlavy je naopak vsechno zrychlené a mnozství informací tvoených mozkem je nesnesitelné z tchto rozlicných stav lze usuzovat ze je vdomí jakýmsi zpsoben spojeno se vzpomínkami jelikoz se v mozku

[close]

p. 12

9 gympltimes psychonauta vtsinou vytváejí píbhy zalozené na vzpomínkách mzete si to pedstavit jako skluzavku do neznáma po které jedete proti gravitaci a kolem vás je nepeberné mnozství monitor ve kterých se odehrávají rzné píbhy poustné v náhodných sekvencích jakmile zacnete chápat jeden píbh uz jste zase v jiném v deseti sekundách se vám takto mze promítnout az sto rzných píbh popsal bych to jako sadu film poustných se stonásobným zrychlením najednou v jednu chvíli jsem se dokonce ocitnul mimo své tlo asi na ti minuty dalo by se to také pipodobnit snu ve kterém si uvdomíte ze sníte a mzete ovládat tok myslenek a sn i kdyz jsem ani v pedchozích stavech moc nevnímal tento stav se stal jest o nco zvlástnjsím pestal jsem slyset vidt cítit octnul jsem se tak daleko a tak neznámo ze to nelze ani popsat to se prost musí zazít nejhorsí v tchto stavech je to ze si mozek zptn nedokáze vzpomenout na stav ve kterém byl proto je velmi tzké tento psychedelický zázitek charakterizovat opravdu by se to mlo zazít coz vám ale nedoporucuji kvli ilegalit mozek takto silnou zkusenost automaticky vytlací napíklad na nesnesitelnou bolest si taky nedokázete vzpomenout mozek vás k tmto informacím prost nepustí po urcité dob mozek tak silný stav prost nezvládl poblil jsem se a vrátil se zpt na zemi celkov bych ten psychonautický výlet popsal jako stonásobný orgasmus trvající nesnesitelnou dobu tak ze uz vás to ani nebaví tímto bych rád podkoval zprostedkovateli informací o tripu rád bych také zdraznil ze takto velká dávka není pro zádné zacátecníky slabsí osoby by to psychicky nemusely zvládnout dále jsem provedl v jedné nejmenované tíd anonymní dotazník s otázkami o marihuan a výsledky m celkem znacn pekvapily 81 lidí ze tídy pislo do pímého kontaktu s marihuanou a z tchto marihuanu nkdy konzumovalo 77 z celkového poctu tídy pak konzumovalo dohromady 63 plný pocet student tídy zná v blízkém okolí nkoho kdo by marihuanu nkdy konzumoval 77 zná v blízkém okolí njakého pstitele a pouhých 48 lidí vyuzilo konopí k lékaským úcelm coz m dosti mrzí a 77 je pro dekriminalizaci rád bych závrem podotknul pár vcí podle mého názoru by mla marihuana být opravdu nelegální stejn jako alkohol a cigarety aby k nim nebyl tak snadný pístup nezkusených lidí kteí se chtjí jen za nco schovat naopak by se mla více prostudovat stránka marihuany po vdecké stránce stále o ní totiz skoro nic nevíme a pokud by byla moznost vybudovat coffee shopy byl bych pro vstup bych vsak omezil pouze pro osoby s dostatecnými znalostmi o této zázracné droze kdyby spolecnost nebyla tak strasn konzervativní a nenahlízela by na marihuanu s takovým opovrzením mohli bychom z jejího pstování neskutecn profitovat a komu se to nelíbí tak ten patí do sklepa

[close]

p. 13

gympltimes 10 televizní hnus televizní noviny vrazda desetiminutový spot mrtvá dívka plác matky brutalita tolika slovy bych popsala to co se dje ve svt ­ to co mi dalo pohnutku k napsání tohoto clánku celkem normální vsední den ­ pl osmé vecer zapnu televizi s nechutí a vlastn i nezájmem pokazdé m zarazí to ze uz se neesí politické zálezitosti ekonomika naseho státu zadluzení problémy a následná esení nejznámjsí komercní televize se zaobírají pouze a jedin tragédiemi lidí o kterých jsem nikdy v zivot neslysela senzace které na nás tv nova a tv prima chrlí se nedají absolutn srovnat s ncím normálním kdyz si to vezmu z pohledu dosplého clovka s prmrnými problémy ­ smrt píbuzných problémy v práci málo penz zlobivé dti tak si nedokázu pedstavit ze bych zapnula televizní noviny a nezanechalo by to ve mn nic to co musíme vidt v televizi je vlastn ds clovk pijde dom a chce si odpocinout na chvíli vypnout od problém coz mu ale není umoznno kdyz si to vezmu i jinak je obcas nutné poukázat na zhýralosti lidí poukázat na to ceho bychom se jako inteligentn smýslející spolecnost mli vyvarovat avsak problém nastává tehdy kdy od první minuty daného programu nás pohlcuje deprese samotných informací a událostí které se na území naseho státu i jiných stát djí tak tedy pokracujeme zádné normální obecné zálezitosti se zde neesí slecn moderátorce najednou spadly koutky úst a trochu se zamracila zacala vyprávt o mladé dívce která jakozto patnáctileté dít sla vecer za kamarády pítelem/známými kteí ji brutáln zabili spáchali na ní tolik hrzných vcí ze je z toho nevolno kdekomu obrovský zlocin je to bezesporu nepochopila jsem vsak jak ona daná moderátorka v pedepsaném textu nkolikrát zmnila informace které uvádla o dívce a o celé situaci prvn dívka mla prý jít za pítelem pozdji za kamarády po dob zase kolovala informace o tom ze to byli neznámí kluci pravda je vlastn nkde na pli cesty zajímalo by m hlavn proc je tv nova a tv prima zaujatým mediálním orgánem práv oni by mli informaci podat jako nezávislé médium které pouze informuje o informacích obecn ne do detail nemli tedy napíklad zmiovat vk dívky a také z ní nepímo udlat potulnou prostitutku to ze tato informace zabrala polovinu televizních novin je asi uz banalita tak moc se redaktoi zaobírali detaily jen proto aby sokovali ceskou spolecnost ze zapomnli na urcitá nepsaná morální pravidla vsichni víme ze chlapci kteí zlocin spáchali budou mít nejmén dozivotní trest bohuzel cástecn i kvli médiím nemají tito lidé uz zádnou sanci na obhajobu média z nich udlala absolutní vyvrhely spolecnosti musíme si uvdomit ze lidé kteí budou ony chlapce soudit bu duben 2013 14 rocník

[close]

p. 14

11 gympltimes dou ti stejní lidé jako nasi rodice budou sledovat televizní noviny budou ovlivováni okolnostmi které o chlapcích prohlásí v televizi nakonec kolik dní se zaobírali redaktoi rzných tiskových a televizních médií touto událostí kdy slecna byla absolutn neznámým clovkem jedním z ostatních kazdý den ume tolik lidí tolika zpsoby ze pece není poteba znát kompletní píbh tÉto slecny a jak uz vsichni snad víme ­ pravda kterou nám pedkládají média není ta opravdová pravda a takto to funguje cím vtsí senzace tím vtsí zájem cím vtsí zájem tím vtsí sledovanost cím vtsí sledovanost tím více penz cím více penz tím vtsí senzace je to kolobh ze kterého nelze uniknout

[close]

p. 15

gympltimes 12 ráj na zemi pro zlocince naprosto jinou situaci objevujeme jen o nkolik set kilometr dál od petrova vzení nacházíme se v sousedním rakousku hanz sedí ped nerudn se tváícím soudcem s neuviteln hustým obocím ten práv cte rozsudek jeho trestu za vyloupení domu v jisté milionáské ctvrti msta hanz stále nemze uvit ze ho chytili slova soudce tém nevnímá zpozorní az pi délce trestu kterou soud urcil na 15 msíc kdyz ale dojde k umístní soudce uz má plnou vzovu pozornost na vzn se jednou usmálo ststí a nemohlo se tomu stát v píhodnjsí dobu hanz by se nejradji rozesmál úlevou a ststím nahlas soudce vykl nahlas slova ve která doufal nejvíce byl pidlen do jedné z takzvaných vip vznic mohli bychom si zajít do posilovny anebo na tenis co myslís a pak uz mzeme jít na vecei dás si burger nebo ízek táze se carl dneska bych si dal ízek a zasel bych na tenis jenom chvilku pockej zavolám dom a pak mzeme vyrazit odvtí hanz ano nespletli jsme se nacházíme se v luxusním vzení i kdyz ten název není az tak pesný pro popis zelezosklenné budovy v níz sídlí i soud dala by se nazvat spís luxusním hotelem s omezeným soukromým zpsobeným vsudypítomnými lec vkusnými kamerami nejenze mají vzové moznost takových aktivit kterých se nám obycejným spoádaným obcanm nedostává mají dokonce samostatné cely s vlastní koupelnou moznost kdykoli si zavolat jelikoz jsou zde mobily povoleny nemluv o vybraných jídlech vzm z tohoto ústavu musí tedy pijít amnestie spís jako trest nez jako svoboda tém nikdo z nich si nikdy jindy uz takový luxus neuzije zem provozující tento typ vznic se snazí fungovat na principu `jsi spokojený nezlobís zdali je to metoda tak úcinná popravd nevím ale na druhou stranu nemusejí esit napíklad odklady do nástupu trestu rychlý úprk ze zem ci útky z vzení v kazdém pípad luxusní vzení mze být zajímavým sociálním a psychologickým experimentem ceská cela duben 2013 14 rocník rakouská cela

[close]

Comments

no comments yet