GymplTimes

 

Embed or link this publication

Description

online verze studentského časopisu Gymnázia Dr. Karla Polesného Znojmo

Popular Pages


p. 1

gympltimes studentský casopis gymnázia dr karla polesného bezen 2013 14 rocník bezen 2013 14 rocník

[close]

p. 2

edit gympltimes Úvodník jaro slunce první kvty ptací stbetání zem a vzduch voní a obcas dokonce i trochu toho snhu napadne nad vatikánem stoupá bílý dým a papez frantisek zehná vícím je obklopen aureolou muze z assisi který hovoil s ptactvem a podstatou bytí mu byl bh a láska na hradcanech se tepotá vlajka evropské unie a prezident zeman slibuje vrnost národu je obklopen sloufem koalicní smlouvou a první slecnou tm vsem je podstatou bytí byznys blízí se velikonoce svátek znovuzrození a odpustní a pro nkoho snad i moznost zacít znovu s cistým stítem curiosity chodící po marsu sem a tam by prý nerozpoznala zivot ani kdyby do nj narazila tak proc ji tam proboha posílali ale vy si nenechte ujít sanci uchopit nový zacátek a zijte zem probouzející se po úmorné zim by jist ráda nosila lidstvo plné fantazie touhy odvahy a lásky a proto odhome depresivní nálady a vrhnme se do náruce jara pesto jest nez se vrhnete najdte si volnou chvíli a nco si pectte teba o nasem nezkrotném skolním pveckém sboru nebo o tom jaké to je udlat si od vseho msícní pauzu a odjet za studijním úcelem do oxfordu pro nadsené sportovce tu navíc máme rozhovor se slovenským basketbalistou peterem michalovicem krásné jaro a píjemné ctení p s rádi bychom jest poukázali na jistou nesrovnalost ze zatímco my ucitelm k jejich svátku ochotn pejeme tak oni sami nám jen zídkakdy co dopejí klára bezen 2013 14 rocník

[close]

p. 3

gympltimes obsah obsah jak to se sborem vzdycky vsude sboíme malé velké znojmo world of tanks aneb co jsem zaslechla znojmo mluví anglicky rozhovor s peterem michalovicem dkaz lásky pespílisné odhalování se historie nasí planety aneb jak vznikly alpy 163 výrocí t.g.m odpovdnost a stroj casu requiem za nadji zamyslení nad hudebním prmyslem falesné iluze zima se nevzdává to je tak kdyz se vás nkdo ptá zatese harlem shake svtem recenze lillion brosis mucicí nástroje jaké je to míti pískomila kalendárium 1 2 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 17 18 gympltimes studentský casopis gymnázia dr karla polesného séfredaktor klára pelísková

[close]

p. 4

1 gympltimes jak to se sborem vzdycky vsude sboíme koná se zkouska sboru Úcast nutná coze nutná pro nás nikdy pro spoluzáky jsme parta zvlástních zpívajících individuí pro ucitele flákaci a pro gympl tradice scházíme se celkem pravideln nepravideln vnujeme zpvu vtsinu casu a sboru vtsinu velkých pestávek jsme soutziví máme se vzájemn rádi a tvoíme takovou pocetnjsí rodinu rozumíme si spojuje nás láska k hudb a nase velká pednost krom zpvu zmobilizovat se a soustedit se az kdyz nám o nco jde a kdyz uz nezbývá moc casu kdyz se ekne sbor jist se kazdému vybaví vázní lidé zpívající váznou hudbu pokud ale nkdo nestráví ve sboru pár hodin nemze pochopit tu radost a nadsení které u nás je tak znatelné ano obcas si musíme zazpívat nco co nepatí k nasim oblíbeným písnickám ale naststí jsou tu nepostradatelní manzelé ludvíkovi kteí pesn vdí jak nás motivovat zkrátka do repertoáru zaadí i populární hudbu pak není divu ze na soutzích záíme s vcelkou májou a rznými trícky které oslují nejen porotce ale i ostatní sbory kazdý rok se jezdíme také pipravovat na nkolikadenní soustední do nedalekých havraník vozí se vsechny druhy hudebních nástroj plno brambor stosy not a spousta krabic caje zpíváme jako o zivot bez pestávek a to z vlastní iniciativy vracíme se plni nových zázitk a skladeb kazdý rok si taky vozíme nová hesla musí pak být vsem jasné ze zpívat ve sboru je známka punku a obcas taky trochu zlobíme jediné co nám ale stále nejde je vymyslet název sboru sbor sklízí úspchy nejen na dod tady u nás ve skole na maturitních a stuzkovacích koncertech ale i na pehlídkách sbor gymnasia cantant i letos jsme postoupili do národního kola které se bude konat v dubnu pedloni jsme získali zlaté a vloni stíbrné pásmo letos se nám dostalo i takové pocty ze jsme byli vybráni jako reprezentanti jihomoravského kraje na pehlídce sbor v lidicích tam se pedvedeme v cervnu dlouhé clánky jsou nuda takze uz jen na závr vsichni noví clenové jsou vítáni hlavn kluci tch totiz není nikdy dost budeme vás cekat kazdé pondlí od 16:00 do 17:30 kdy probíhají nase zkousky samozejm musím zmínit i podkování které patí manzelm ludvíkovým a slecn ucitelce sochorové ze se o nás tak pkn starají a jsou trpliví kdyz obcas casto nemáme na káze a poádek náladu drzte nám psti a máme v dubnu hodn ststí s pozdravem celý sbor bas tenor alt i soprán

[close]

p. 5

gympltimes 2 malé velké znojmo nemusíte vlastnit drahou profesionální techniku abyste udlali velkou a dobrou vc v malém mst teba práv jako vojta kulich se svým skromným projektem malé velké znojmo který krátce pedstavím jak sám íká hlavní poslání seriálu je ukázat znojmu a okolí ze ac je msto malé má spoustu schopných mladých obyvatel lidé si stzují ze je toho tady málo tak jim chci ukázat ze to tak vbec není je tu spoustu kapelek muzikant a dalsích jednotlivc se zajímavými konícky nebo povoláním v kazdém dílu vojta pedstavuje jedno pro nho z njakého dvodu zajímavé a dlezité jméno které dlá nco ve znojm a pro znojmo uz jste tak mohli vidt co má v plánu phoenix jakub mahdal jan senkapoul lubomír chlumský nebo kapela maniac floor která je mimo jiné také autorem znlky seriálu obsah se ale netocí jen kolem kariérních plán do budoucna nýbrz i kolem minulosti a soukromí pokud se tedy dokázete srovnat s njakým tím zrnem ve snímku sumem ve zvuku ne dokonale spisovnými výrazy a chcete se dozvdt co je ve znojm nového co jste prosvihli a co byste prosvihnout urcit nemli najdte si na facebooku stránku malé velké znojmo a bavte se

[close]

p. 6

3 gympltimes ské spolecnosti slysím jenom o ruské kavalerii nmecké mause löwe a tiger nmecké tanky za druhé svtové uz vím na jaké map zahnout u stodoly doprava vím u jakého tanku se musí úhlovat apod world of tanks je on-linovka kde hráci svádí bitvy s tanky které bojovaly nebo mly bojovat ve druhé svtové válce krom nmc a rus jsou jest zapojeni cíané briti americani a francouzi podle m má hra velmi silnou manipulacní taktiku je totiz postavená na vylepsování vlastních hracích element a vase bojové schopnosti jsou statisticky zaznamenávány coz je velice pitazlivé pro muzské ego za kazdou svedenou bitvu dostanete zkusenosti a stíbráky cím více bitev tím více penz a zkuseností anebo si to prost zaplatíte za skutecné peníze práv z tohoto pohledu je hra tak velký manipulátor protoze bez skutecných penz jste ve svt tank nula a to je klícové pro muzské myslení a jesitnost s penzi se vám oteve brána do svta nejlepsích a neporazených to je dvod který i mého tátu pemluvil k pustní njaké té korunky respektive docela velkých cástek a kdyz k narozeninám dostal od mamky imaginární lec dokonalý tank byl ststím bez sebe tak skvlá ta hra je pánové je ale paradox ze nejlepsí ceský tým vede zena

[close]

p. 7

gympltimes 4 projekt kolumbus projekt msta znojma který vznikl v íjnu minulého roku jeho hlavním cílem je bojovat s nezamstnaností na znojemsku která v zimních msících casto dosahuje az 20 procent znojmo navíc pro zájemce z ad student pipravilo zajímavou nabídku vsem zadatelm kteí splní urcité podmínky plánuje proplatit veskeré náklady za provedení zkousky ty jsou totiz casto moc vysoké znojmo tím chce podpoit vsechny studenty které by zkouska mohla odradit práv kvli cen jak uz jsem ale zmínil výse je poteba splnit urcité podmínky pesnji pt 1 zájemce musí mít trvalé bydlist ve znojm nebo v jeho mstských cástech 2 zkousku mze skládat kdekoli v republice tedy nejen na svse ale musí být slozena v tomto roce 3 uchazec musí být studentem stední nebo vysoké skoly anebo absolventem nejdéle dva roky po ukoncení studia 4 a nakonec musí úspsn slozit zkousku bu na úrovni b2 nebo c1 vedle anglictiny mze být proplacena zkouska i z nmciny institucemi na jejichz zkousky se vztahuje proplácení jsou vsak jen british council anglictina a goethe institut nmcina co je to fce je rozsíenou zkouskou z anglictiny na úrovni více pokrocilí je celosvtov uznávaná prokazuje ze je absolvent schopen pracovat ci studovat v anglicky hovoícím prostedí vtsinou se podstupuje po 500 az 600 hodinách výuky znojmo vyhradilo jeden milion korun na proplácení zkousek msto ale slíbilo ze jestli bude vysoký zájem a prostedky nebudou stacit tak bude do projektu investovat dál pro zájemce z ad veejnosti na které se nevztahuje proplácení se nabízí alespo sleva 400 kc kdyz se zaregistrují na svse a zkousku slozí ve znojm msto si od projektu slibuje zlepsení situace mladých lidí kteí nejhe hledají práci zvlást pak tady ve znojm kde je skoro nejhorsí nezamstnanost v celé republice

[close]

p. 8

5 gympltimes rozhovor s peterem michalovicem velice talentovaný slovenský reprezentant ve volejbale jehoz kariéra rychle stoupá vzhru a který momentáln hraje na postu univerzála volejbalovou extraligu za tým vk ostrava se narodil 26 kvtna 1990 ve mst malacky mimo jiné je podle facebookových stránek nejvtsí mlátickou týmu a lamacem dívcích srdcí jak ses dostal k volejbalu a od kdy jej hrajes profesionáln moje máma a starsí sestra hrávaly volejbal tak jsem k tomu ml velmi blízko ale konkrétn to zacalo tím ze mj budoucí trenér dlal nábor na skolách a strasn m zaujal tak jsem se pihlásil v 5 tíd na základní skole do sportovní tídy a od té doby se volejbalu vnuju dá se íct skoro kazdodenn takze je to uz njakých jedenáct let profesionáln hraju ctvrtý rok jaké jsi studoval studujes skoly studoval jsem sportovní gymnázium a potom jsem zacal na ostravské univerzit ale neslo to do kupy s mojí lenivostí na ucení takze jsem to po chvíli vzdal a za obor jsem studoval aplikovanou informatiku pemýslel jsi co bys chtl dlat az pestanes profesionáln hrát volejbal i kdyz je to hodn pedcasné doufám ze je to jest hodn pedcasné smích ale tak práce s pocítaci m hodn baví jenze nevím jak bez té skoly uvazoval jsem o tom ze bych po ukoncení kariéry i nco vystudoval ale to nevím jestli bych se dokázal pinutit je to jako práce hodn casov nárocné urcit ano kazdý den dvakrát trénink navíc se to snazím brát zodpovdn a hodn dbám na zivotosprávu takze clovk vlastn pracuje celý den i kdyz to tak mozná nevypadá smích poád chces mít jest vtsí svaly tak rozhodn zatím nejsem vbec spokojený smích tak to by ses po volejbale mohl vrhnout na kulturistiku myslím ze to by neslo smích a hlavn uz by bylo pozd njaký pán je kulturistou i v sedmdesáti no jo vzdy já taky nechci být tlustý az skoncím s volejbalem budu se muset njak udrzovat protoze nechci mít velký pupek smích jak ses dostal do ostravy a který je tvj vysnný klub kde bys chtl hrát do ostravy jsem se dostal na doporucení jednoho hráce proti kterému jsem hrával a poznal jsem se taky s bývalým trenérem ostravy pisel jsem na pár dní na zkousku a mli o m zájem vysnný klub nemám hlavn aby v nm bylo o hráce dobe postaráno a byl tam kvalitní trenér bezen 2013 14 rocník

[close]

p. 9

gympltimes 6 letos ti koncí smlouva s ostravou chystás se nkam pryc ano s velkou pravdpodobností je to poslední sezóna v ostrav a ano i nkam pryc z ceska más na sebe njakou zajímavost nco vtipného o nicem extra vtipném nevím to bys musela íct ty jestli jsem vtipný smích tipuju ze jo vtipné je mozná to ze na první pohled vypadám jako gentleman ale pravda je taková ze si ze zenských casto dlám srandu smích tenis nejoblíbenjsí knízka dracula od brama stokera a jest jsem ml strasn rád julese vernea tvj idol asi ivan miljkovic srbský volejbalista rychlodotaznÍk nejoblíbenjsí hudba interpret hudba pevázn rock interpret tzko íct ale napíklad bon jovi nejoblíbenjsí film godfather nejoblíbenjsí sport po volejbale samozejm dkaz lásky kvtina plysák prstýnek obycejná pusa ci upednostnní krásného vecera ped divokou pabou s páteli je mnoho zpsob jak si lásku vzájemn vyznat a kazdý si svj dkaz také vysnil jinak já jsem k nmu vlastn pisla úplným omylem ale o to víc jsem se ujistila ze je opravdový bylo to v období jarních prázdnin rodice byli na horách a já zijící sama doma s pítelem jsem se rozhodla nabarvit si hlavu barvím se ale hennou a na její zalití potebuji vodu o teplot 90°c uvaila jsem ji nalila do hrnku bezen 2013 14 rocník

[close]

p. 10

7 gympltimes sobem pryc a tak se zahájila záchodová akce bylo ctrnáctého února ano valentýn a mj hrdina stál nad záchodem v gumových rukavicích se sáckem v ruce a s odhodlaným výrazem mi íkal já to udlám a pak uz se z jeho odhodlaných slov staly jen výrazy typu jezisi fuj ble aaaa a já snazící se mu jakýmkoliv zpsobem pomoci jsem po koupeln poletovala s parfémem a deodorantem který jsem mu nakonec omylem stíkla do oka asi po pl hodin nechutných výraz zvuk které vydávala záchodová mísa smradu a sácku plného rzných vcí bylo hotovo kapicky rtuti si vesele plavaly v onom sácku mj hrdina si drhl ruce snad veskerým mýdlem co v dom nasel a já se jen usmívala a íkala si tohle by pro tebe nikdo jiný neudlal s radostí jsem vydrhla celou toaletu mému hrdinovi objednala jeho nejoblíbenjsí pizzu a vecer sla s naprostým klidem v dusi spát ps mami tati jestli tohle ctete nezlobte se za ten teplomr stejn uz byl starej

[close]

p. 11

gympltimes 8 dobré pouze v tom pípad kdyz z toho plyne prospch k cíli vtsímu nez jen k tomu ze se za mnou nkdo otocí kvli tomu co mám ­ popípad nemám na sob ci jaký make-up byl zvolen tuhle dobu ani spolecnost a vse s tím spojené bych za nic nevymnila pouze si myslím ze jistá dávka tajemnosti o kazdém z nás neuskodí tím ze o sob hned vsechno ekneme pedejdeme tomu zajímavému poznávání jak sebe samého tak i ostatních navíc pi postupném mnohdy i velice nevsedním objevování ostatních se zazije mnoho legrace

[close]

p. 12

9 gympltimes 163 výrocí narození t.g.m uz je tomu 163 let od narození tomáse garrigue masaryka pedagoga filozofa politika a státníka narodil se 7 3 1850 v hodonín takze mzeme íct ze to byl moravák jako vtsina z nás studoval na vídeské univerzit a i pes to nebo mozná práv pro to chtl aby byla univerzita i v brn to se mu vsak povedlo az za první republiky mozná to nevíte ale t g masaryk nebyl hned ze zacátku pro to aby byly ceské zem samostatné ze zacátku si pál jen místo císaství federaci tedy stejné postavení vsech stát v tehdejsím císaství ale casem zjistil ze z císaství nikdy nemze být federace stát a tak zacal volat po samostatnosti vsech slovanských stát mezi nz mlo patit i budoucí ceskoslovensko podle m to byl nejlepsí prezident kterého jsme kdy mli a navíc jako jeden z mála politik na rozdíl teba od tch dnesních dokázal uznat svoji chybu

[close]

p. 13

gympltimes 10 ve znamení ryb se narodil napíklad einstein victor hugo george washington nebo i bruce willis nemyslím si ze by se toho njak moc mohlo shodovat ale kdyz si zkusíte rozdlit urcitou skupinu lidí do znamení uvidíte ze pece budou mít nco spolecného kazdý clovk se pesto mze vyvinout úpln jinak výjimky potvrzují pravidla ne

[close]

p. 14

11 gympltimes známo je lepsí si uchovat dusi dtskou mami díky za svaciny mozná jsou vci o které je krásnjsí usilovat nez jich skutecn dosáhnout nedávno jsem vidla dokument ve kterém njaký americký vdec mluvil o svém velkém snu zhotovit stroj casu byl to vystudovaný a pomrn renomovaný fyzik a danou problematiku bral velmi vázn na základ principu rotace svtelného paprsku se mu podailo poslat nazpt casem jednotlivé atomy zárove ale vysvtloval ze nikdy nebude mozné poslat cokoli do doby kdy jest dané médium ­ stroj casu ­ neexistovalo pjde to snad do budoucnosti ale daleká minulost nám uz navzdy zstane uzavena je sice úzasné ze ten clovk dokázal moznost cestování casem ale neztratila zárove jeho zjistním ta romantická idea stroje casu nco ze svého neuchopitelného kouzla nebylo by lepsí nemít sice stroj zádný ale zato stále vit ze jednou s ním pocestujeme az zpátky do antiky a není lepsí být radsi díttem a dosud si uchovávat o dosplosti vsechny iluze anebo je vbec nejlepsí a nejrozumnjsí brát zivot jak je a radsi nepokouset cas

[close]

p. 15

gympltimes 12 zamyslení nad hudebním prmyslem kdyz mi jednou v nedli nesel internet a já tak byl odtrzen od veskerého sociálního zivota rozhodl jsem se zatízen nudou podívat se na televizi abych z njakého záhadného dvodu nakonec nechal bzet novu která práv vysílala jeden z díl x-té ady superstar nez abych zmínný poad njak pozorn sledoval dumal jsem radji nad tím zda si nkterý ze soutzících uvdomuje své takka nulové sance v hudebním prmyslu skutecn prorazit rozhodn se nepovazuji za zádného odborníka pedpokládám ale ze mladistvé publikum na které soutz cílí drzí v zelez ném sevení západní interpreti to starsí a rozumnjsí publikum zase profláknutá hudba takového prmrného vítze superstar jen stzí osloví myslím ze v soucasném hudebním prmyslu lze v této chvíli skutecn prorazit pouze s ncím novým a neotelým jako to udlali napíklad wild tides nebo s ncím co soucasná generace moc nezná jako to udlal tomás klus zádného z uvedených interpret ale pílis neznám a neposlouchám a uvedl jsem je cist proto ze je vnímám jako komercn úspsné

[close]

Comments

no comments yet