Manual Antarabangsa MBJB

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

kandungan bahagian 1 pendahuluan 1.0 pengenalan 1.1 objektif manual 1.2 pengguna manual bahagian 2 konsep indikator pengantarabangsaan 2.0 pengantarabangsaan bandar raya johor bahru 2.1 pengantarabangsaan konsep dan indikator global 2.1.1 indikator bandar raya antarabangsa bahagian 3 pendekatan dan proses penyediaan manual 3.0 asas penyediaan manual pengantarabangsaan bandar raya johor bahru 3.1 kandungan manual pengantarabangsaan bandar raya johor bahru bahagian 4 manual pengantarabangsaan bandar raya johor bahru 4.0 kualiti perkhidmatan 4.1 kualiti persekitaran 4.2 kedudukan kewangan 4.3 imej dan publisiti

[close]

p. 2

bahagian 1 pengenalan manual pengantarabangsaan johor bahru 2020

[close]

p. 3

johor bahru mesra manual pengantarabangsaan bandar raya berkhidmat jujur berbakti mbjb 1.0 pendahuluan manual ini disediakan sebagai panduan kepada semua pihak khususnya wargakerja majlis bandaraya johor bahru mbjb tentang langkah-langkah yang perlu dilaksanakan bagi mencapai visi johor bahru bandar raya bertaraf antarabangsa 2020 langkah-langkah yang terkandung di dalam manual ini bersesuaian dengan bidang kuasa dan skop tanggungjawab mbjb mengikut peruntukan akta-akta yang sedang digunapakai rujuk lampiran1 secara umumnya terdapat lima aspek utama yang menjadi fokus mbjb untuk menuju ke arah visi tersebut iaitu i ii iii iv v kualiti perkhidmatan kualiti persekitaran imej dan publisiti kedudukan kewangan penyertaan awam 1

[close]

p. 4

johor bahru mesra manual pengantarabangsaan bandar raya berkhidmat jujur berbakti mbjb 1.1 objektif manual · menggemblengkan usaha semua peringkat wargakerja mbjb untuk menuju ke arah satu visi yang sama · memastikan setiap wargakerja mbjb memahami dengan jelas peranan mereka untuk merealisasikan visi pengantarabangsaan bandar raya johor bahru · menyediakan pendekatan kerja yang sistematik konsensus dan berstrategi ke arah pengantarabangsaan bandar raya johor bahru · menentukan langkah kerja yang mengikut keutamaan untuk memastikan pencapaian visi secara berkesan 1.2 pengguna manual · seluruh wargakerja majlis bandar raya johor bahru · agensi kerajaan persekutuan dan negeri yang terlibat dalam urustadbir bandar raya johor bahru · sektor swasta dan glc yang merupakan rakan kongsi pembangunan bandar raya johor bahru · seluruh wargakota bandar raya johor bahru 2

[close]

p. 5

bahagian 2 konsep indikator pengantarabangsaan johor bahru manual pengantarabangsaan johor bahru 2020

[close]

p. 6

johor bahru mesra manual pengantarabangsaan bandar raya berkhidmat jujur berbakti mbjb 2.0 pengantarabangsaan bandar raya johor bahru visi pengantarabangsaan bandaraya johor bahru yang terkandung di dalam pelan strategik 2011-2015 mbjb merupakan satu gagasan masa depan yang proaktif dan konstruktif dengan tujuan untuk · menyediakan arah tuju yang jelas tentang kualiti perkhidmatan yang harus disampaikan kepada pelanggan dan standard persekitaran yang perlu diwujudkan di bandaraya johor bahru selain tujuan tersebut visi pengantarabangsaan johor bahru juga telah digariskan dengan mengambilkira potensi yang dikenalpasti melalui penyediaan rancangan tempatan daerah johor bahru 2020 secara umumnya potensi ini dapat dilihat dari perspektif kepentingannya dalam konteks nasional kedudukan geografinya yang strategik dan infrastruktur yang sediada dan sedang dalam pembinaan rajah 1 kepentingan johor bahru dalam konteks nasional · mengubah pemikiran wargakerja mbjb daripada penambahbaikan secara incremental kepada kesan untuk jangka panjang long-term impacts · menstrukturkan semula rangka kerja institusi mbjb bagi meningkatkan keberkesanan dan kecekapan dalam perkhidmatan · mencetuskan momentum secara `quick wins untuk suatu kesan yang jelas terhadap persekitaran fizikal bandaraya johor bahru dan · menjadikan bandaraya johor bahru sebagai sebuah persekitaran hidup dan kerja yang kondusif serta kompetitif dalam konteks global 3

[close]

p. 7

johor bahru mesra manual pengantarabangsaan bandar raya berkhidmat jujur berbakti mbjb justeru arah tuju ini mempunyai asas yang kukuh dan realistik untuk dijadikan sebagai satu gagasan tambahan pula ianya disokong dengan komitmen padu kerajaan negeri dan persekutuan melalui penubuhan iskandar regional development authority irda yang mempunyai peranan bersama dalam mencapai misi pembangunan bandar raya johor bahru wargakerja mbjb juga perlu menggemblengkan usaha dengan sama-sama menyumbangkan peranan secara aktif mengikut bidang masing-masing bagi menghasilkan `outcomes terbaik dan berkualiti samada dalam bentuk penyampaian perkhidmatan ataupun pelaksanaan projek rajah 2 kedudukan bandaraya johor bahru ditengah-tengah rantau asia pasifik memberikan kelebihan kepadanya untuk memainkan peranan sebagai pusat perdagangan kewangan dan pertukaran maklumat information exchange yang strategik pembangunan sediada di dalam daerah sentral kewangan dan perhotelan selain itu usaha ini haruslah mendapat kerjasama pelbagai agensi kerajaan yang lain pihak swasta dan seluruh wargakota johor bahru agar tidak wujud `loopholes yang akan menggagalkan visi murni ini kompleks sultan iskandar bertaraf antarabangsa rajah 3 komponen pembangunan strategik di dalam iskandar malaysia im dan pembangunan pesat singapura akan mewujudkan sebuah `global node yang berintegrasi infrastruktur yang sedang giat dibina 4

[close]

p. 8

johor bahru mesra manual pengantarabangsaan bandar raya berkhidmat jujur berbakti mbjb rajah 4 lokasi bandaraya bertaraf dunia 2.1 pengantarabangsaan konsep dan indikator global tiada kriteria yang standard dan khusus tentang penarafan bandaraya antarabangsa atau dikenali juga sebagai `bandaraya global global city yang digunapakai diperingkat dunia walau bagaimanapun kajian oleh globalization and world cities study group and network gawc telah membuat penarafan bandaraya di dunia berdasarkan kepada dua kriteria iaitu i sebagai pusat ekonomi global dan ii pengeluar perkhidmatan terkemuka yang menjadi lokasi utama syarikat-syarikat multinasional berdasarkan kriteria tersebut gawc telah menyenaraikan bandaraya terkemuka di dunia mengikut 3 kategori iaitu alpha world cities beta world cities dan gamma world cities rujuk rajah 4 5 di dalam foreign policy american journal 2008 pula bandaraya antarabangsa merujuk kepada peranan dan perkaitannya terhadap agenda global menurut foreign policy lagi bandaraya ini merupakan enjin untuk pertumbuhan negara terlibat dan juga gerbang sumber bagi wilayah yang berkenaan berdasarkan kriteria tersebut foreign policy telah membuat penarafan mengikut 5 bidang iaitu aktiviti bisnes modal insan human capital pertukaran maklumat information exchange pengalaman kebudayaan cultural experience dan berkaitan urusan politik political engagement hasil penarafan foreign policy ini pula adalah sepertimana jadual 1 rajah 5 bandaraya bertaraf dunia mengikut kategori 5

[close]

p. 9

johor bahru mesra manual pengantarabangsaan bandar raya berkhidmat jujur berbakti mbjb jadual 1 penarafan bandar raya bertaraf dunia mengikut bidang oleh foreign policy rank 1 2 new york city london city best category position in that category business activity and human capital 1st cultural experience 1st 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 paris tokyo hong kong los angeles singapore chicago seoul toronto washington d.c beijing brussels madrid information exchange 1st business activity 2nd business activity and human capital 5th human capital 4th business activity 6th human capital 3rd information exchange 5th cultural experience 4th political engagement 1st political engagement 7th information exchange 2nd information exchange 9th dalam konteks bandar raya johor bahru masih banyak cabaran yang perlu dihadapi untuk melangkah ke arena penarafan tersebut namun kriteriakriteria yang digunakan oleh gawc dan foreign policy itu haruslah difahami dan menjadi orientasi seluruh jentera mbjb khususnya di peringkat pengurusan dengan mengambilkira kriteria penarafan di atas dan potensi-potensi sediada bandaraya johor bahru rajah 6 di bawah menunjukkan tempoh dan fasa untuk mbjb bergerak kepada sasarannya menjelang tahun 2025 selaras dengan matlamat iskandar malaysia im bagi tujuan ke arah penarafan foreign policy terdapat 2 kategori yang perlu diberikan penekanan iaitu i cultural experience dan ii information exchange 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 san francisco sydney berlin vienna moscow shanghai frankfurt bangkok amsterdam stockholm mexico city zürich dubai human capital 12th human capital 8th 2010 2011 2009 cultural experience 8th political engagement 9th cultural experience 6th business activity 8th business activity 11th political engagement 13th business activity 10th information exchange 13th cultural experience 9th information exchange 8th information exchange 14th 2024 2025 beta gamma bandar raya johor bahru bertaraf antarabangsa johor bahru bandaraya bertaraf antarabangsa 2020 cultural experience information exchange rajah 6 arah tuju mbjb untuk penarafan di peringkat global 28 29 30 istanbul boston rome political engagement 8th human capital 9th cultural experience 15th 6

[close]

p. 10

johor bahru mesra manual pengantarabangsaan bandar raya berkhidmat jujur berbakti mbjb bangunan warisan rasional johor bahru sebagai pusat cultural experience · selaras dengan rancangan tempatan daerah johor bahru 2020 dimana daerah sentral sebagai sebuah kota budaya · salah satu strategi transformasi cbd oleh mbjb irda 2009 `positioning rebranding johor bahru city as heritage cultural city · ketersediaan monumen warisan yang boleh dipertingkatkan potensinya melalui usaha pemuliharaan dan promosi yang berterusan masjid sultan abu bakar · kampung tradisi dalam bandar yang berpotensi memperkukuhkan `cultural richness bangunan sultan ibrahim rumah kedai warisan rasional jb sebagai pusat information exchange · ketersediaan kemudahan m.i.c.e persada pusat konvensyen teluk danga pusat konvensyen setia di setia tropika dan cultural centre di lido boulevard dalam perancangan kemudahan m.i.c.e sediada seni budaya persada · ketersediaan hotel 4 5 bintang di sekitar johor bahru · kedudukan bandaraya johor bahru yang hampir dengan singapura dimana merupakan antara pusat ekonomi utama di di rantau asia pasifik · penekanan mbjb untuk terus meningkatkan kemudahan m.i.c.e sepertimana kandungan rkk pelancongan · johor bahru sebagai ibu negeri johor hotel thistle hotel selesa hotel the zone regency 7 hotel puteri pacific

[close]

p. 11

johor bahru mesra manual pengantarabangsaan bandar raya berkhidmat jujur berbakti mbjb 2.1.1 indikator bandaraya antarabangsa terdapat pelbagai indikator yang digunakan untuk mengukur tahap atau pencapaian sesebuah bandar raya yang berstatus antarabangsa di peringkat global secara umumnya ia tertumpu kepada dua aspek utama iaitu kualiti perkhidmatan dan kualiti hidup antara tujuan utama indikator ini disediakan adalah untuk menentukan sasaran untuk setiap aspek pembangunan secara kuantitatif dan membolehkan penandaarasan dibuat melalui perbandingan dengan pencapaian bandar raya global yang lain seterusnya indikator ini juga akan menyediakan asas dalam proses membuat keputusan yang melibatkan aspek-aspek tertentu secara khusus dalam konteks mbjb indikator yang digunakan adalah mengikut sebagaimana sasaran pembangunan iskandar malaysia im yang terkandung di dalam comprehensive development plan cdp for johor economic region 2006-2025 keselarasan ini akan memudahkan mbjb untuk bergerak selari di dalam arus pembangunan im rujuk indikator di dalam lampiran 2 walau bagaimanapun mbjb tidaklah dapat mencapai sasaran setiap indikator tersebut tanpa kerjasama pelbagai pihak sebagai sebuah pihak berkuasa tempatan usaha mbjb dibatasi oleh kemampuan yang terhad iaitu mengikut peruntukan akta-akta yang digunapakai pada masa kini rujuk rajah 8 namun begitu pihak mbjb akan sentiasa komited untuk berusaha mencapai sasaran yang ditetapkan mengikut bidang kuasanya rajah 7 aspek-aspek yang diambilkira di dalam indikator bandar raya antarabangsa · pendidikan · tenaga · rekreasi · respon · urus tadbir kesihatan · perkhidmatan sosial · sisa pepejal · pengangkutan · perancangan bandar · rawatan air kumbahan · bekalan air bersih quality of life · civic engagement · kebudayaan · ekonomi · persekitaran · kediaman shelter · kesaksamaan penyampaian perkhidmatan · well-being · teknologi dan inovasi sumber global city indicator facility 2009 city services 8

[close]

p. 12

bahagian 3 pendekatan dan proses penyediaan manual manual pengantarabangsaan johor bahru 2020

[close]

p. 13

johor bahru mesra manual pengantarabangsaan bandar raya berkhidmat jujur berbakti mbjb 3.0 asas penyediaan manual pengantarabangsaan bandar raya johor bahru bagaimana manual ini disediakan dan apakah pertimbanganpertimbangan dalam penyediaannya manual ini disediakan dengan mengambilkira keupayaan dan bidang kuasa mbjb mengikut peruntukan akta-akta yang sedang digunapakai dengan membuat penandarasan kriteria dan indikator bandaraya bertaraf antarabangsa lain serta sasaran yang telah ditetapkan untuk pembangunan iskandar malaysia sehingga tahun 2025 satu brief kerja telah direkabentuk berdasarkan bidang tugas semua jabatan di mbjb rujuk lampiran 3 bagaimana penggunaan manual ini dapat membantu pencapaian visi pengantarabangsaan bandaraya johor bahru pencapaian visi pengantarabangsaan tidak dapat digerakkan dengan hanya berpandukan sasaran indikator yang telah ditetapkan ini disebabkan indikator-indikator merupakan hasil akhir dari pencapaian pelbagai pihak secara holistik terdapat sebahagian daripadanya pula berada di luar bidang kuasa mbjb sekiranya tiada panduan khusus tentang bagaimana setiap wargakerja boleh memainkan peranan aktif ke arah mencapai sasaran indikator tersebut maka usaha untuk menggemblengkan kekuatan mbjb tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna justeru manual ini merupakan alat untuk jentera mbjb bergerak di atas landasan visinya melalui pendekatan `fundemental i fokus terhadap aspek di bawah bidang kuasa mbjb ii menentukan piawaian standard bagi setiap gerak kerja iii memberikan keutamaan kepada bidang kawasan yang telah dikenalpasti dapat memberikan impak segera 9

[close]

p. 14

johor bahru mesra manual pengantarabangsaan bandar raya berkhidmat jujur berbakti mbjb rajah 8 pendekatan dan pertimbangan dalam penyediaan manual pengantarabangsaan johor bahru bidang kuasa mengikut peruntukan akta fungsi peranan jabatan · jabatan khidmat pengurusan · jabatan kewangan · jabatan penilaian pengurusan harta · jabatan kejuruteraan · jabatan perancangan · jabatan kesihatan · jabatan bangunan · jabatan pelesenan penjaja · jabatan landskap · jabatan penguatkuasaan · jabatan kemasyarakatan · bah korporat perhubungan awam · bah undang-undang · bah audit · bah pesuruhjaya bangunan cob · unit pusat setempat osc indikator bandaraya antarabangsa literatur kualiti perkhidmatan bandar raya · pendidikan · tenaga · rekreasi · respon · urus tadbir · kesihatan · perkhidmatan sosial · sisa pepejal · rawatan air kumbahan · pengangkutan · perancangan bandar · air bersih kualiti hidup kandungan manual pengantarabangsaan johor bahru · akta kerajaan tempatan 1976 akta 172 · akta perancangan bandar desa 1976 akta 172 · akta jalan parit bangunan 1974 akta 133 · akta pengangkutan jalan 1987 akta 333 · akta bangunan harta bersama 2007 akta 663 · enakmen majlis bandaraya johor bahru 1993 · undang-undang kecil bangunan seragam 1984 1 kualiti perkhidmatan · civic engagement · kebudayaan · ekonomi · persekitaran · kediaman shelter · kesaksamaan penyampaian perkhidmatan · well-being · teknologi dan inovasi 2 kualiti persekitaran 3 imej publisiti 4 kedudukan kewangan 5 penyertaan awam rujuk fungsi setiap jabatan di dalam lampiran 3 10

[close]

p. 15

johor bahru mesra berkhidmat jujur berbakti mbjb manual pengantarabangsaan bandar raya 3.1 kandungan manual pengantarabangsaan bandar raya johor bahru kualiti perkhidmatan i kepimpinan i kualiti persekitaran infrastruktur kedudukan kewangan i pembangunan i imej publisiti penganjuran acara penyertaan awam i local agenda 21 ii iii iv v sistem penyampaian layanan pelanggan public relation respon terhadap aduan pemudahcara ii pengangkutan awam ii pengurusan hasil iii pengurusan perbelanjaan iv pelaburan v penswastaan ii iii iv v kaunter-kaunter utama pakaian anggota liputan media portal ii focus group discussion fgd iii program gerak tumpuan iv program gotong royong v program kesedaran kesihatan iii kemudahan awam iv kebersihan v alam sekitar vi undang-undang dasar vi perancangan bandar vi perbadanan vi bangunan pejabat dan kemudahan vii program 3k vii.projek angkat pengurusan persekitaran vii aplikasi teknologi maklumat viii pemantauan penguatkuasaan ix ketersediaan maklumat vii landskap pengindahan viii rekreasi ix x xi pengcahayaan teknologi inovasi perabot jalan streatscape xii premis perniagaan 11 11 xiii kemudahan oku

[close]

Comments

no comments yet