SPM K3

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

tajuk 7.2 ­ tamadun awal asia tenggara tema/tajuk 7.2 bab 3 tingkatan 4 soalan huraikan pengaruh hindu-buddha dalam kerajaan awal di asia tenggara dan menghubung kaitkannya dengan kemajuan negara kita pada hari ini peringatan calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah format pengenalan aspek memahami cara-cara kedatangan pengaruh agama hindu ­ buddha dalam kerajaan awal perincian 1 pengenalan jelaskan cara-cara kedatangan pengaruh agama hindu-buddha dalam kerajaan awal di asia tenggara markah penuh 5 markah isi dan huraian memahami aspekaspek yang menerima pengaruh hindubuddha dalam kerajaan awal di asia tenggara 2 aspek-aspek yang menerima pengaruh hindubuddha dalam kerajaan awal di asia tenggara terangkan aspek-aspek yang menerima pengaruh hindubuddha di asia tenggara 30 markah i sistem pemerintahan 20m ii bahasa 10m

[close]

p. 3

menganalisis pengaruh hindubuddha dalam binaan candi angkor wat dan borobudur 3 pengaruh hindu-buddha dalam binaan candi angkor wat dan borobudur sejauh manakah binaan angkor wat dan borobudur melambangkan pengaruh hindu-buddha 4 penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara 15 markah bagaimanakah kemasukan ilmu dan teknologi dari luar dapat menjana kemajuan negara 15 markah mengaplikasikan penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara menilai kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar 5 kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar berdasarkan pemerhatian anda jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara hasil daripada sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar 10 markah mencipta/menjana idea menjadikan malaysia sebagai sebuah negara maju 6 pengaruh luar telah membentuk kepelbagaian unsur budaya di negara kita dari dahulu sehingga sekarang berdasarkan pengetahuan sejarah anda bagaimanakah generasi hari ini dapat mempertahankan warisan bangsa dalam aspek kesenian dan kebudayaan 7 penerapan nilai-nilai murni iktibar/patriotism yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat malaysia 10 markah menghayati nilai-nilai murni iktibar/patriotisme yang diperoleh daripada sifat 10 markah

[close]

p. 4

keterbukaan masyarakat malaysia nyatakan nilai-nilai murni/iktibar yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat malaysia kesimpulan merumus secara keseluruhan isi yang telah di bincangkan 8 rumusan pengetahuan yang diperoleh iktibar kepada diri bangsa dan negara harapan untuk masa depan masyarakat malaysia yang lebih cemerlang 5 markah

[close]

p. 5

kumpulan 10 cadangan format soalan sejarah 1249/3 sijil pelajaran malaysia tugasan untuk calon tema 9 ­huraian sukatan pelajaran dan buku teks sejarah tingkatan 4 bab 10 tajuk 9.2 ­ dasar british terhadap ekonomi negara dan kesannnya berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut i calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah akhbar majalah risalah internet dan lain-lain pada hari peperiksaan calon hanya dibenarkan membawa masuk buku teks,buku ilmiah akhbar majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan bilik peperiksaan bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan ii iii akan diberikan sebulan sebelum peperiksaan

[close]

p. 6

tajuk 9.2 ­ dasar british terhadap ekonomi negara dan kesannya merujuk tema 9 huraian sukatan pelajaran dan buku teks sejarah tingkatan 4 bab 10 soalan keadaan ekonomi semasa penjajahan british telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap ekonomi negara kita bincangkan peringatan calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah format aspek perincian markah penuh pengenalan memahami kehendak tugasan soalan 1 pengenalan jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan 5 markah isi dan huraian memahami ciriciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan 2 ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan terangkan ciri-ciri ekonomi tanah melayu semasa pemerintahan british ekonomi tradisional 10 m ekonomi dagangan 20 m 30 markah menganalisis 3 sebab dan kejayaan british memperkenalkan sebab dan ekonomi dagangan kejayaan british memperkenalkan terangkan usaha-usaha british ekonomi memperkenalkan ekonomi dagangan dagangan 15 markah mengaplikasi matlamat malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa 4 langkah ke arah matlamat malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan malaysia sebagai tarikan pelabur asing 15 markah

[close]

p. 7

menilai kejayaan malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat global 5 kejayaan malaysia dalam ekonomi di peringkat global berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh malaysia di peringkat global 10 markah menjana idea 6 cabaran dan langkah-langkah untuk usaha-usaha menghadapi cabaran wawasan 2020 malaysia ke arah menghadapi jelaskan cabaran yang dihadapi oleh cabaran malaysia untuk menghadapi wawasan wawasan 2020 2020 5 m nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas 5 m 10 markah menghayati nilai-nilai murni ikhtibar patriotisme daripada perkembangan ekonomi negara kesimpulan

[close]

p. 8

kumpulan 10 cadangan format soalan sejarah 1249/3 sijil pelajaran malaysia tugasan untuk calon tema 9 ­ huraian sukatan pelajaran dan buku teks sejarah tingkatan 4 bab 10 tajuk 9.2 ­ dasar british terhadap ekonomi negara dan kesannnya berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut i calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah akhbar majalah risalah internet dan lain-lain pada hari peperiksaan calon hanya dibenarkan membawa masuk buku teks buku ilmiah akhbar majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan bilik peperiksaan bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan ii iii akan diberikan sebulan sebelum peperiksaan

[close]

p. 9

tajuk 9.2 ­ dasar british terhadap ekonomi negara dan kesannya merujuk tema 9 huraian sukatan pelajaran dan buku teks sejarah tingkatan 4 bab 10 soalan keadaan ekonomi semasa penjajahan british telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap ekonomi negara kita bincangkan peringatan calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah format aspek perincian markah penuh pengenalan memahami kehendak tugasan soalan 1 pengenalan jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan 5 markah isi dan huraian memahami ciriciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan 2 ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan terangkan ciri-ciri ekonomi tanah melayu semasa pemerintahan british ekonomi tradisional 10 m ekonomi dagangan 20 m 30 markah menganalisis 3 usaha-usaha british memperkenalkan sebab dan ekonomi dagangan kejayaan british memperkenalkan terangkan usaha-usaha british ekonomi memperkenalkan ekonomi dagangan dagangan 15 markah mengaplikasi matlamat malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa 4 langkah ke arah matlamat malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan malaysia sebagai tarikan pelabur asing 15 markah

[close]

p. 10

menilai kejayaan malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat global 5 kejayaan malaysia dalam ekonomi di peringkat global berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh malaysia di peringkat global 10 markah menjana idea 6 cabaran dan langkah-langkah untuk usaha-usaha menghadapi cabaran wawasan 2020 malaysia ke arah menghadapi jelaskan cabaran yang dihadapi oleh cabaran malaysia untuk menghadapi wawasan wawasan 2020 2020 5 m nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas 5 m 10 markah menghayati nilai-nilai murni ikhtibar patriotisme daripada perkembangan ekonomi negara 7 nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara nyatakan nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara 10 markah kesimpulan merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 8 rumusan 5 markah pengetahuan yang diperolehi iktibar kepada diri bangsa dan negara harapan untuk masa depan ekonomi malaysia yang lebih cemerlang

[close]

p. 11

peraturan pemarkahan tingkatan 4 bab 10 cadangan soalan kertas 1249/3 soalan keadaan ekonomi semasa penjajahan british telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap ekonomi negara kita bincangkan soalan isi dan huraian markah 1 pengenalan jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan ekonomi tradisional adalah ekonomi berasaskan sara diri melombong bercucuk tanam memungut hasil hutan menternak binatang menangkap ikan secara kecil-kecilan ekonomi dagangan adalah kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pengeluaran pemasaran berskala besar mengguna tenaga buruh yang ramai modal besar teknologi yang tinggi pemasaran luas 5 markah 2 ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan ekonomi tradisional pelbagai kegiatan ekonomi berjaja/berniaga/berdagang melombong bercucuk tanam memungut hasil hutan menternak binatang menangkap ikan mengusahakan tanaman sampingan ekonomi sara diri skala pengeluaran kecil menggunakan teknologi yang rendah modal yang kecil modal terhad buruh terhad pasaran kecil 30 markah

[close]

p. 12

lebihan hasil digunakan keluarga/kumpulan masyarakat hasil lebih ditukar dengan barangan lain hasil yang lebih digunakan untuk kendurikendara/zakat/sedekah/hadiah/simpanan tiada pengkhususan pekerjaan pembahagian kerja melibatkan perbezaan jantina dan umur kraftangan/sutera/kain kapas/senjata/tembaga tenunan ekonomi dagangan bertujuan pemasaran/eksport berskala besar buruh ramai modal besar teknologi tinggi pasaran luas contoh tanaman getah/gambir/lada hitam/tebu/ubi kayu/kopi/tembakau/kelapa sawit teh kelapa dwiekonomi pecah dan perintah melibatkan orang barat/india/cina/pemodal eropah melantik h.n ridley sebagai pengarah botanical garden mengadakan pameran mengagihkan benih getah secara percuma memperkenalkan sisitem torehan secara ibedem melibatkan syarikat-syarikat perwakilan memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing industri perlombongan industri kewangan industri pertanian 3 usaha-usaha british memperkenalkan ekonomi dagangan melantik h.n ridley sebagai pengarah botanical garden mengadakan pameran mengagihkan benih getah secara percuma memperkenalkan sisitem torehan secara ibedem melibatkan syarikat-syarikat perwakilan memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing mengagihkan benih getah secara percuma memberi galakan dan sokongan kepada pemodal asing memberi kadar sewa tanah memberi tarif cukai yang rendah cukai eksport dikeculaikan selama 50 tahun memperkenalkan rancangan sekatan stevenson melaksanakan rancangan peraturan getah antarabangsa penyediaaan modal/insentif modal teknologi kapal korek meluluskan enakmen undang-undang untuk menguasai lombong menggalakkan kemasukan buruh luar 15 markah

[close]

p. 13

membawa masuk buruh luar buruh cina dalam sector perlombongan buruh india dalam sector perladangan mewujudkan jawatan pegawai perlindungan buruh meluluskan undang-undang untuk membaiki system pengambilan buruh sistem pengambilan kakitangan/rumah kongsi menggantikan sistem tiket kredit menaja kemasukan imigran cina /foochow ke sarawak menguatkuasakan undang-undang tabung imigresen india memperkenalkan penggunaan mata wang asing menubuhkan lembaga pesuruhjaya wang untuk mengeluarkan wang kertas wang kertas digunakan untuk perdagangan di negeri selat menubuhkan institusi kewangan/bank memperkenalkan system kewangan moden yang berorientasikan keuntungan kadar faedah yang tinggi memperkenalkan system rekod tanah memperkenalkan enakmen tanah persekutuan memperkenalkan enakmen tanaman padi kuasa residen untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah memperkenalkan kadar cukai mengikut jenis tanah mengekalkan orang melayu sebagai petani dasar perlindungan kepada pemodal dan pengusaha eropah/sekatan stevenson menaikkan harga getah di pasaran 4 cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan malaysia sebagai tarikan pelabur asing mengekalkan perpaduan kaum kreatif dan inovatif menambah tenaga mahir menaik taraf infrastruktur merperkukuh pusat kewangan persisir pantai mewujudkan perdagangan bebas memberikan bantuan modal meluaskan pasaran mencari pasaran baru meluaskan dagangan dua hala menjadikan negara hub hala memperkasa wilayah pembangunan ekonomi memperluaskan hubungan diplomatik mengadakan pertukaran teknologi mempelopori penggunaan dinar emas dalam kalangan negara islam menjamin keamanan dan kedaulatan negara memajukan pelancongan perkongsian ilmu pengetahuan mana-mana munasabah 15 markah

[close]

p. 14

5 kejayaan malaysia dalam ekonomi di peringkat global perindustrian pembuatan otomobil/industri berat sektor perkilangan menyediakan zon perdagangan bebas koridor raya multimedia industri elektronik pertanian bioteknologi pusat pengeluaran herba pengeluar komoditi dunia menjadikan pertanian satu industry perlombongan petrokimia carigali minyak pusat kewangan pusat pengeluar makanan halal dunia pelopor hub halal dunia pusat tumpuan ekonomi dunia sistem bank yang kukuh pusat kewangan islam sistem pengangkutan dan perhubungan industri perkapalan pengangkutan tambang murah perkhidmatan cemerlang peringkat dunia perluasan penggunaan internet jalur lebar pelancongan memelihara bandar warisan dunia menarik pelabur asing mana-mana munasabah 10 markah 6 cabaran dan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran wawasan 2020 cabaran i kewangan kekurangan modal nilai mata wang turun naik/spekulasi ii pelaburan kejatuhan pasaran saham pelabur berpindah ke negara lain 10 markah

[close]

p. 15

masalah menarik pelabur asing iii teknologi teknologi masih rendah masih bergantung kepada teknologi luar iv globalisasi persaingan dengan negara maju pengiktirafan oleh negara maju salah guna laman sesawang v pasaran menembusi pasaran antarabangsa pasaran terhad tekanan/sekatan negara maju vi tenaga kerja kurang mahir bergantung kepada negara luar ramai tenaga mahir berkhidmat di luar negara kurang pengetahuan vii gejala social keruntuhan akhlak dadah nilai-nilai kemanusiaan pudar langkah-langkah i penguasaan ilmu menjadi hak pendidikan mengubah suai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa pendidikan sepanjang hayat melahirkan modal insane pendidikan maya pendidikan kel luar negara ii kemahiran penguasaan ict menambah bilangan tenaga professional dalam/luar negara menambah pusat pengajian tinggi yang berkaitan kemahiran mendapat latihan di luar negara iii r d menghasil produk tinggi memperuntukkkan dana mendapat hak milik/patern meneroka bidang baru iv kewangan penggabungan bank

[close]

Comments

no comments yet