GymplTimes

 

Embed or link this publication

Description

online verze studentského časopisu Gymnázia Dr. Karla Polesného Znojmo

Popular Pages


p. 1

gympltimes studentsky casopis gymnázia dr karla polesného leden 2013 14 rocník duka kardinálem Útok hacker kniha roku konec plzenských práv cena pro kunderu reforma maturit olympiáda atentát leden 2013 14 rocník skyfall davis cup porád se tocí

[close]

p. 2

edit gympltimes Úvodník klára leden 2013 14 rocník

[close]

p. 3

gympltimes obsah obsah jak se mi studuje herectví uitelé bojte se bylo nebylo temný les rok hada dlezité malickosti lidi zpomalte trochu kauza vlcích dtí hloupneme víde a bez snhu exkurze praha obleva proc nesnásím silvestr a dalsí hromadné akce silvestr po celý rok stdrý vecer s karlem gottem zpátky ve skole stav budoucnosti kalendárium vsechno jednou koncí pro chytré hlavy 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 18 19 gympltimes studentský casopis gymnázia dr karla polesného séfredaktor klára pelísková

[close]

p. 4

1 gympltimes jak se mi studuje herectví je strasn zvlástní jak moc se zivot mze zmnit bhem jednoho roku loni touto dobou jsem byla znojmacka zacka gymnázia maturantka a potenciální budoucí vysokoskolacka dnes je ze m znojmacka zijící v praze úspsná absolventka gymplu a pedevsím studentka vyssí odborné skoly herecké ta cesta z bodu a do bodu b ale vbec nebyla snadná z prvních hodin pípravy na talentové zkousky jsem odcházela naprosto zhroucená absolutn nic mi neslo tak jak bych chtla navíc m vzdycky stálo nesmírnou dávku energie soustedit se a peladit na tu správnou vlnu ­ do základní umlecké skoly jsem totiz doslova odbíhala o pauzách mezi vyucováním od genetiky k básním a monologm a pak zase zpt k anglické gramatice a vsude se ocekával maximální výkon ve chvílích kdy jsem ztrácela jakoukoliv sebedvru m nejvíc podrzela moje ucitelka dramatické výchovy martina výhodová myslís ze bych tady s tebou ztrácela cas kdybych si myslela ze na to nemás ekla mi jednou a tak jsem vytrvala a ono to njak zacalo jít samozejm jsem mla pipravený i náhradní plán kdyby to s herectvím nedopadlo ­ mendelova univerzita obor cestovní ruch tato varianta naststí nakonec nebyla zapotebí krom vyssí odborné skoly herecké jsem byla pijata i na zlínskou soukromou vyssí odbornou skolu umní kde se herectví také vyucuje ob skoly mají své plusy i mínusy a jsem si jistá ze jsou na stejn dobré úrovni u m ale zvítzila ta prazská a rozhodn to nebylo kvli praze jako takové od cervna kdy jsem byla oficiáln zapsána jako studentka vosh jsem se nemohla dockat nového skolního roku od záí pak nejen ze toto nadsení neopadlo dokonce se snad jest zdvojnásobilo moje telefonáty dom bhem zahajovacího kurzu znly jako z mateské skolky ­ jednak kvli mému rozjaenému tónu ptiletého dítka které se raduje z kazdé nové vci jednak kvli obsahu dneska jsme zonglovali s míckama a chodili na chdách a zítra si budeme hrát s loutkama a zpívat z tchto aktivit nám pak pravda v rozvrhu zstal jen zpv za to se ale objevilo plno nových úzasných vcí ­ herectví umlecký pednes historické tance psychologie estetika djiny divadla a dalsí jediné co mi uz od zacátku nahánlo hrzu a ped cím mám dote nejvtsí respekt byla akrobacie Úkony jako kotoul dozadu se zidlí sedíte na zidli pevrátíte se s ní dozadu z toho rovnou udláte kotoul picemz zidli stále nohama drzíte pod zadkem a skoncíte opt vsed na zidli nebo hvzda s talíem v ruce opravdu nepatí mezi mé silné stránky i kdyz m vázn baví ale bojuji kazdý se m vzdycky ptá jak vlastn vypadají nase hodiny herectví no rzn vtsinou to jsou improvizace na zadané téma nebo s pouzitím njaleden 2013 14 rocník

[close]

p. 5

gympltimes 2 leden 2013 14 rocník

[close]

p. 6

3 gympltimes leden 2013 14 rocník

[close]

p. 7

gympltimes 4 leden 2013 14 rocník

[close]

p. 8

5 gympltimes leden 2013 14 rocník

[close]

p. 9

gympltimes 6 leden 2013 14 rocník

[close]

p. 10

7 gympltimes leden 2013 14 rocník

[close]

p. 11

gympltimes 8 leden 2013 14 rocník

[close]

p. 12

9 gympltimes leden 2013 14 rocník

[close]

p. 13

gympltimes 10 leden 2013 14 rocník

[close]

p. 14

11 gympltimes leden 2013 14 rocník

[close]

p. 15

gympltimes 12 leden 2013 14 rocník

[close]

Comments

no comments yet