JILID1: STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

jabatan perancangan bandar dan desa semenanjung malaysia majlis daerah rembau jabatan perancangan bandar dan desa negeri sembilan

[close]

p. 3

isi kandungan

[close]

p. 4

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian senarai kandungan m/s senarai jadual senarai rajah ringkasan kata iii ­ vii viii xi xii 1.0 pendahuluan 1.0 1.1 pendahuluan profil daerah rembau 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.3 1.4 kawasan pentadbiran demografi gunatanah 1.0-1 1.0-1 1.0-1 1.0-5 1.0-6 1.0-9 1.0-12 1.0-14 potensi pembangunan ekonomi daerah rembau daerah rembau dalam konteks wilayah daerah rembau dalam konteks rancangan struktur negeri sembilan 1.5 1 .6 daerah rembau dalam konteks hubungan daerah/negeri kajian semula pelan strategik pembangunan ekonomi negeri 1.0-16 1.0-17 sembilan 2.0 halatuju pembangunan daerah 2.1 wawasan pembangunan daerah 2.0-1 2.2 2.3 teras dan objektif pembangunan strategi perancangan pembangunan 2.0-1 2.0-4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 petempatan berkualiti komuniti sejahtera ekonomi berdaya maju sumberjaya mampan pengurusan efektif 2.0-4 2.0-4 2.0-4 2.0-5 2.0-5 3.0 konsep dan strategi pembangunan rancangan tempatan daerah rembau 2025 3.1 konsep strategi pembangunan rancangan tempatan daerah rembau 2000-2010 3.0-1 senarai kandungan i

[close]

p. 5

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian senarai kandungan 3.2 potensi ,halangan &peluang pembangunan kawasan rtd rembau 2025 3.3 konsep strategi pembangunan rancangan tempatan daerah rembau 2025 m/s 3.0-2 3.3.1 3.3.2 3.3.3 pusat pertumbuhan koridor pembangunan zon perancangan 3.0-3 3.0-4 3.0-5 4.0 hierarki pusat pertumbuhan dan cadangan pembangunan 4.1 4.2 4.3 strategi dan cadangan hierarki pusat pertumbuhan cadangan pemajuan pertanian perternakan dan akuakultur cadangan pemajuan pelancongan 4.1-1 4.1-4 4.2-1 4.2-26 4.3-1 4.3-29 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 cadangan perhubungan dan pengangkutan cadangan perniagaan cadangan perindustrian cadangan infrastruktur dan utiliti cadangan perumahan dan kemudahan masyarakat cadangan pengurusan sumberjaya dan alam sekitar cadangan imej dan rekabentuk bandar cadangan rekreasi dan landskap cadangan lembah institusi 4.4.1 4.4-19 4.5-1 4.5-4 4.6-1 4.6-3 4.7-1 4.7-13 4.8-1 4.8-30 4.9-1 4.9-21 4.10-1 4.10-46 4.11-1 4.11-28 4.12-1-4.12-8 senarai kandungan ii

[close]

p. 6

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian senarai jadual jadual 1.1 1.1-3 keluasan blok perancangan rtd rembau penggantian2025 jadual 1.2 kepadatan rembau 2010 jadual 1.3 jumlah keluasan gunatanah semasa rtd 1.3-7 penduduk mengikut mukim daerah 1.2-5 rembau,212 jadual 1.4 keluaran dalam negeri kasar kdnk negeri 1.4-1-8 sembilan,1990-2020 jadual 1.5 keluasan pengeluaran tanaman mengikut daerah negeri sembilan jadual 2.1 pernyataan teras dan objektif rancangan 2.1-2 1.5-11 tempatan daerah rembau jadual 4.1.1 cadangan hierarki pusat pertumbuhan daerah 4.1-3 rembau 2025 jadual 4.2.1 jadual 4.2.2 fokus pembangunan pertanian daerah rembau strategi perlaksanan dan cadangan projek 4.2 1 4.2 3 pembangunan pertanian daerah rembau jadual 4.2.3 jadual 4.2.4 cadangan bagi meningkatkan produktiviti getah cadangan bagi meningkatkan pengeluaran dan produktiviti tanaman kelapa sawit jadual 4.2.5 jadual 4.2.6 mewujudkan ladang rakyat projek bersepadu cadangan meningkatkan lembah penternakan 4.2-15 4.2-19 4.2-9 4.2-10 sawah raja sebagai aktiviti penternakan jadual 4.2.7 mewujudkan zon akuakultur untuk ternakan ikan dan udang galah jadual 4.2.8 jadual 4.3.1 jadual 4.3.2 pusat pengumpulan dan pemasaran hasil pertanian strategi pelancogan daerah rembau bentuk permajuan mengikut produk-produk 4.2-22 4.3-3 4.3-4 4.2-20 pelancongan jadual 4.3 3 memperkukuhkan kemudahan pelancongan dan aktiviti pelacongan gunung datuk 4.3 7 senarai kandungan iii

[close]

p. 7

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian senarai jadual jadual 4.3.4 cadangan menaik taraf kemudahan pelancongan di homestay batang nyamor jadual 4.3.5 memperkukuhkan kemudahan pelancongan dan aktiviti di pengkalan sungai timun,lubuk china jadual 4.3.6 jadual 4.3.7 jadual 4.3.8 jadual 4.3.9 perkampungan budaya adat perpatih pembangunan tourist trail cadangan pakej cadangan program pelancogan warisan budaya dan sejarah jadual 4.3.10 jadual 4.4.1 jadual 4.4.2 i jadual4.4.2 ii jadual 4.4.2 iii jadual 4.4.2 iv jadual 4.4.2v cadangan program pelancogan agro-eko/desa strategi perhubungan dan pengangkutan perincian cadangan jalan tanjung berangan perincian cadangan jalan chembong-sepri perincian cadangan jalan pedas-mampong perincian cadagan jalan pulau mampat-penajis perincian cadangan jalan pilin ­astana raja kuala dadeh jadual 4.4.2 vi perincian cadangan susur keluar lebuhraya utara selatan melalui kampung kuala sawah jadual 4.4.3i perincian cadangan naik taraf jalan serembantampin persekutuan 1 jadual 4.4.3 ii perincian cadangan naik taraf jalan projek 4.4-6 4.4-5 4.4-4 4.3-24 4.4-1 4.4-2 4.4-2 4.4-3 4.4-3 4.4-4 4.3-17 4.3-20 4.3-22 4.3.23 4.3-12 4.3-9 rembau-pedasn105 jadual 4.4.3iiii perincian cadangan naik taraf jalan pulau mampatbatu hamparn107 jadual 4.4.3iv perincian cadangan naik taraf jalan pilin4.4-7 4.4-7 kundurn33 jadual 4.4.3v perincian hilirn114 jadual 4.4.3vi perincian cadangan naik taraf jalan gadong ­ bongek n111 4.4-8 cadangan naik taraf jalan kundur 4.4-8 senarai kandungan iv

[close]

p. 8

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian senarai jadual jadual 4.4.3vii perincian cadangan naik taraf jalan astana raja ­ lenggong jaya n106 jadual 4.4 4 i perincian cadangan menaik taraf terminal 4.4-12 4.4-9 pengangkutan utama rembau jadual 4.4 4 ii jadual 4.4.5i perincian cadangan pembinaan transit bas perincian cadangan jalan dan jambatan bandar rembau jadual 4.4.5 ii jadual 4.7.1 perincian cadangan pembinaan depoh lori garis panduan khusus bagi pembanggunan di tapak pelupusan sisa pepejal jadual 4.7.2 jadual 4.8.1 kategori kawasan brownfield agihan densiti yang dicadangkan di kawasan rtd rembau jadual 4.8.2 jadual 4.8.3 taburan kepadatan cadangan densiti garis panduan jadual 4.8.4 potensi dan aktiviti yang terdapat di kampung tradisional jadual 4.8.5 inventori kemudahan asas dan infrastruktur kg.orang asli di daerah rembau jadual 4.8.6 jadual 4.8.7 jadual 4.8.8 keluasan kampung orang asli pemulihan projek terbengkalai strategi pembangunan kemudahan masyarakat 4.8-13 4.8-14 4.8-15 4.8-12 4.8-9 perumahan mengikut kawasan 4.8-7 4.8-7 4.7-8 4.8-1 4.4 19 4.7-6 4.4-14 4.4-15 daerah rembau jadual 4.8.9 unjuran kemudahan masyarakat daerah rembau 2025 jadual 4.8.10 cadangan pertambahan baru kemudahan komuniti masyarakat daerah rembau jadual 4.8.11 cadangan manaik taraf kemudahan balai raya sedia ada di daerah rembau jadual 4.8.12 unjuran penduduk berdasarkan konsep lembah institusi 4.8-21 4.8-20 4.8-18 4.8-18 senarai kandungan v

[close]

p. 9

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian senarai jadual jadual 4.8.13 cadangan institusi jadual 4.8.14 senarai kemudahan masyarakat konsep lembah institusi jadual 4.8.15 jadual 4.8.16 jadual4.4 9.1 cadangan kompleks pentadbiran daerah rembau cadangan kompleks sukan daerah rembau strategi dan cadangan pengekalan sumberjaya alam semulajadi jadual 4.9.2 cadangan mengekal dan memelihara kawasan hutan simpan kekal angsi dan hutan simpan kekal tampin jadual 4.9.3 cadangan memelihara kawasan hutan paya bakau di hilir sungai rembau sebagai kawasan habitat hidupan air tawar dan kelip-kelip jadual 4.9.4 cadangan meningkatkan kualiti air sungai dalam lembangan sungai rembau jadual 4.9.5 cadangan pengekalan dan pemeliharan sumber air bawah tanah jadual 4.9.6 cadangan meningkatkan penguatkuasaan 4.9-144.9-10 4.9-9 4.9-8 4.9-3 4.8-26 4 8-29 4.9-2 4.8-26 komponen pembangunan lembah 4.8-23 pengawalan dan pemantauan kualiti alam sekitar jadual 4.9.7 cadangan penganjuran program kesedaran alam sekitar jadual 4.9.8 cadangan langkah-langkah pengurusan 4.9-17 4.9-16 lembangan sungai banjir dan hakisan sungai jadual4.9.9 jadual 4.10.1 jadual 4.10.2a cadangan pengurusan ksas secara mampan pengkhususan imej bandar dan pekan cadangan rembau jadual 4.10.2b kawasan tindakan bagi bangunan dalam kawasan pemuliharaan mengikuut kategori jadual 4.10.2c jadual 4.10.2d penentuan gred bangunan imej dan tema pembangunan pusat bandar rembau 4.10-13 4.10-16 4.10-11 komponen pembangunan bagi 4.9-19 4.10-3 4.10-4 peningkatan imej dan rekabentuk pusat bandar senarai kandungan vi

[close]

p. 10

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian senarai jadual sebagai bandar selamat jadual 4.10.3a imej terma pembangunan pekan pedas sebagai bandar indah jadual 4.10.3b jadual 4.10.4 jadual 4.10.5 cadangan memperkukuhkan imej pekan pedas cadangan memperkukuhkan imej pekan chengkau cadangan kendong jadual 4.10.6 cadangan china jadual 4.11.1 jadual 4.11.2 strategi rekreasi dan lanskap unjuran penyedian kawasan lapang dan rekreasi mengikut hieraki 2010-2025 jadual 4.11.3 keperluan tambahan kemudahan rekreasi sehingga 2025 jadual 4.11.4 cadangan rembau jadual 4.11.5 jadual 4.11.6 jadual 4.11.7 jadual 4.11.8 tanah lapang dan rekreasi daerah rembau 2025 menaiktaraf kemudahan rekreasi sediada menaiktaraf lanskap pinggir jalan dan pintu masuk peningkatan kualiti dan pengindahan lanskap 4.11-9 4.11-11 4.11.15 4.11 18 pembangunan taman tempatan 4.11-6 4.11-5 4.11-2 4.11-4 memperkukuhkan imej pekan lubuk 4.10-37 memperkukuhkan imej pekan sri 4.10-20 4.10-28 4.10-34 4.10-20 perkampungan tradisi jadual 4.11.9 menaiktaraf kualiti persekitaran taman air panas pedas jadual 4.11.10 jadual 4.12.1 cadangan am galakkan lanskap unjuran penduduk berdasarkan konsep lembah institusi jadual 4.12.2 cadangan institusi komponen pembangunan lembah 4.12-4 4.11-23 4.12-2 4.11-20 senarai kandungan vii

[close]

p. 11

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian senarai rajah rajah 1.1 rajah 1.2 rajah 1.3 pelan lokasi kawasan rtd rembau pecahan blok perancangan rtd rembau pusat pertumbuhan semasa di dalam kawasan rancangan tempatan daerah rembau gunatanah semasa daerah rembau 2012 kawasan rtd rembau dalam konteks wilayah kawasan rtd rembau dalam konteks konurbasi nasional strategi pembangunan koridor negeri sembilan daerah dan negeri yang bersempadan kawasan rtd rembau wawasan ,teras dan objektif pembangunan kawasan rtd rembau konsep &strategi pembangunan rtd rembau 2000-2010 pelan konsep strategi pembangunan rtd rembau 2025 cadangan hierarki pusat pertumbuhan daerah rembau 2025 konsep pembangunan pertanian daerah rembau taburan tanah terbiar taburan kawasan tanaman getah taburan kawasan tanaman kelapa sawit taburan dusun buah-buahan lain-lain taburan kawasan perternakan dan akuakultur zon akuakultur kg sungai timun cadangan pusat pengumpulan dan permasaran hasil pertanian contoh cadangan pusat pengumpulan,pengredan dan pemasaran hasil 1.1-2 1.2-2 1.3-4 rajah 1.4 rajah 1.5 rajah 1.6 1.4 -8 1.5-14 1.6-15 rajah 1.7 rajah 1.8 1.7-16 1.8-18 rajah 2.1 2.1-3 rajah 3.1 rajah 3.2 3.1-1 3.2-7 rajah 4.1 4.1-4 rajah 4.2.1 rajah 4.2.2 rajah 4.2.3 rajah 4.2.4 rajah 4.2.5 rajah 4.2.6 rajah 4.2.7 rajah 4.2.8 4.2-2 4.2-5 4.2-8 4.2-12 4.2-14 4.2-18 4.2-21 4.2-24 rajah 4.2.9 4.2-26 rajah 4.3.1 rajah 4.3.2 rajah 4.3.3 koridor pelancongan rsn negeri sembilan 2020 cadangan permajuan pelancongan daerah rembau rancangan menaiktaraf hutan lipur gunung datuk 4.3-1 4.3-5 4.3-8 senarai kandungan viii

[close]

p. 12

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian senarai rajah rajah 4.3.4 konsep homestay berteraskan pelancongan warisan budaya cadangan menaik tarah homestay kg.batang nyamor ,rembau cadangan menaik taraf pengkalan nelayan kg sg timun cadangan galakan pembangunan resort bertemma cadangan museum kampung budaya adat perpatihliving 4.3-10 rajah 4.3.5 4.3-11 rajah 4.3.6 rajah 4.3.7 rajah 4.3.8 4.3-13 4.3-15 4.3-18 rajah 4.3.9 rajah 4.3.10 rajah 4.4.1 rajah 4.4.2 rembau tourism trail cadangan pusat informasi pelacongan cadangan pembangunan rangkaian jalan raya cadangan awam mempertingkatkan kualiti pengangkutan 4.3-21 4.3-26 4.4 10 4.4-13 rajah 4 4.3 cadangan jalan dan jambatan bandar rembau sirkulasi 4.4-17 rajah 4.5.1 rajah 4.5.2 rajah 4.6.1 rajah 4.7.1 rajah 4.8.1 rajah 4.8.2 rajah 4.8 3 rajah 4.8.4 rajah 4.8.5 pembangunan semula kawasan perniagaan penyediaan pusat perniagaan secara terancang kawasan perindustrian terancang daerah rembau taburan infrastruktur dan utiliti taburan perumahan semasa taburan komited perumahan cadangan dewan orang ramai pelan sisip pembangunan lembah institusi cadangan lokasi pusat pentadbiran daerah rembau/kompleks sukan daerah rembau pelan sisip pembangunan pusat pentadbiran daerah rembau pelan sisip pembangunan kompleks sukan daerah rembau pelan sumberjaya hutan 4.5-3 4.5-4 4.6-3 4.7-5 4.8-4 4.8-5 4.8-19 4.8-22 4.8-27 rajah 4.8.6 rajah 4.8.7 rajah 4.9.1 4.8-28 4.8-30 4.9-6 senarai kandungan ix

[close]

p. 13

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian senarai rajah rajah 4.9.2 rajah 4.9.3 rajah 4.9.4 rajah 4.9.5 rajah 4.10.1 rajah 4.10.2a rajah 4.10.2b rajah 4.10.2c rajah 4.10.2d rajah 4.10.2 rajah 4.10.3a rajah 4.10.5a rajah 4.10.5b lokasi telaga tiub pn000244 zon penampan lokasi telaga tiub pn000277 dengan zon penampan pelan kawasan sungai dan kawasan banjir pelan kawasan alam sekitar strategi pengukuhan imej dan rekabentuk bandar pelan subjek cadangan pintu masuk utama bandar rembau pelan subjek cadangan landskap bandar rembau pelan subjek cadangan perabot jalan pelan subjek kategori bangunan pelan subjek cadangan pengekalan dan pemuliharaan pelan subjek cadangan pengindahan pekan pedas strategi pengukuhan imej dan reka bentuk bandar pelan subjek cadangan pengindahan dan landskap pekan chengkau rajah 4.10.6 pelan subjek cadangan pengindahan dan landskap pekan kota rajah 4.10.7 pelan subjek cadangan pengindahan dan landskap pekan sri kendong rajah 4.10.8 rajah 4.11.1 rajah 4.11.2 rajah 4.11.3 pelan subjek cadangan pengindahan dan landskap pekan lubuk china strategi dan cadangan rekreasi dan landskap daerah rembau cadangan taman tempatan rembau cadangan menaiktaraf taman kejiranan dataran shah bandar rajah 4.11.4 rajah 4.11.5 rajah 4.11 .6 cadangan rekreasi dan landskap cadangan menaiktaraf taman rekreasi mdr cadangan rekreasi dan lanskap taman rekreasi pinggiran sungai rembau 4.11-10 4.11-13 4.11-14 4.10-38 4.11-3 4.11-7 4.11-8 4.10-35 4.10-33 4.9-12 4.9-13 4.9-20 4.9-21 4.10-5 4.10-7 4.10-8 4.10-9 4.10-12 4.10-14 4.10-21 4.10-29 4.10-30 senarai kandungan x

[close]

p. 14

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian senarai rajah rajah 4.11.7 rajah 4.11.8 rajah 4.11.9 cadangan rekreasi dan lanskap pintu masuk cadangan rekreasi dan lanskap piinggiran jalan cadangan rekreasi dan lanskap perkampungan tradisional rajah 4.11.10 cadangan rekreasi dan lanskap taman tema wetworld rajah 4.11.11 rajah 4.11.12 rajah 4.11.13 rajah 4.11.14 rajah 4.12.1 rajah 4.12.2 cadangan rekreasi dan lanskap taman perumahan cadangan rekreasi dan lanskap perindustrian cadangan rekreasi dan lanskap institusi cadangan rekreasi dan lanskap persisiran sungai cadangan pembangunan lembah institusi pelan sisip pembangunan lembah institusi 4.11.25 4.11.26 4.11-27 4.11.28 4.12-3 4.12.8 4.11.21 4.11-16 4.11-17 4.11-19 senarai kandungan xi

[close]

p. 15

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian ringkasan kata rtd r&d rancangan tempatan daerah research development keluaran dalam negeri kasar majlis daerah rembau rancangan struktur negeri rancangan struktur negeri,negeri sembilan industri kecil dan sederhana `heavy industries corporation of malaysia berhad unit perancangan ekonomi negeri pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah skim organik malaysia amalan pesaliran baik `good agriculture practics sistem akreditasi ladang baik malaysia skim amalan ladang tenakan kementerian pertanian dan industri asas tani `hactare manual saliran mesra alam jabatan alam sekitar jabatan perparitan dan saliran piawaian interim kualiti air kebangsaan malaysia program pengawasan alam sekitar kdnk mdr rsn rsnns iks hicom upen risda som apm gap salm salt moa ha masma jas jps inwqs emp irbm escp ksas sg bp ppu ilp mpob sirim felcra pelan pengurusan lembangna sungai bersepadu enosiom &sediment control plan kawasan sensitif alam sekitar sungai blok perancangan pusat petempatan utama institut latihan perindustrian lembaga minyak sawit malaysia `standard and industrial research institute of malaysia lembaga penyatuan dan pemulihan tanah persekutuan senarai kandungan xii

[close]

Comments

no comments yet