Jilid 2: Peta Cadangan Dan Kelas Kegunaan Tanah

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

jabatan perancangan bandar dan desa semenanjung malaysia majlis daerah rembau jabatan perancangan bandar dan desa negeri sembilan

[close]

p. 3

isi kandungan

[close]

p. 4

senarai kandungan jilid ii peta cadangan dan kelas kegunaan tanah bil i ii iii kandungan senarai isi kandungan senarai jadual senarai rajah muka surat i ii iii bil kandungan muka surat bab 5 peta cadangan blok perancangan 4 kundor kundor 5.1 pengenalan 5.2 peta cadangan 2025 blok perancangan kundor 5.3 guna tanah semasa 2012 bp kundor 5.4 5.5 5.6 guna tanah cadangan bp kundor sempadan blok perancangan kecil bpk bp kundor cadangan kelas kegunaan tanah bp kundor 5-1 5-1 5-3 5-4 5-5 5-5 bab 1 pendahuluan 1.1 perincian laporan 1.2 1.3 peta cadangan daerah rembau 2025 cadangan kelas kegunaan tanah daerah rembau 2025 1-1 1-2 1-4 bab 6 peta cadangan blok perancangan 5 gunung datuk peta datuk 6.1 pengenalan 6.2 6.3 6.4 peta cadangan 2025 -bp gunung datuk guna tanah cadangan bp gunung datuk cadangan kelas kegunaan tanah bp gunung datuk 6-1 6-1 6-3 6-4 bab 2 peta cadangan blok perancangan 1 primer 2.1 pengenalan 2.2 peta cadangan 2025 -blok perancangan primer blok 2.3 2.4 2.5 2.6 guna tanah semasa 2012 bp primer guna tanah cadangan bp primer sempadan blok perancangan kecil bpk bp primer cadangan kelas kegunaan tanah bp primer 2-1 2-1 2-3 2-4 2-5 2-5 bab 7 peta cadangan blok perancangan 6 angsi 7.1 7.2 7.3 7.4 pengenalan peta cadangan 2025 -bp angsi guna tanah cadangan bp angsi cadangan kelas kegunaan tanah bp angsi 6-1 6-1 6-3 6-4 bab 3 peta cadangan blok perancangan 2 pedas 3.1 pengenalan 3.2 3.3 3.4 3.5 peta cadangan 2025 -blok perancangan pedas blok guna tanah semasa 2012 bp pedas 12 guna tanah cadangan bp pedas cadangan kelas kegunaan tanah bp pedas 3-1 3-1 3-3 3-4 3-5 bab 4 peta cadangan blok perancangan 3 kota 4.1 pengenalan 4.2 peta cadangan 2025 -blok perancangan kota blok 4.3 guna tanah semasa 2012 bp kota 12 4.4 4.5 4.6 guna tanah cadangan bp kota sempadan blok perancangan kecil bpk bp kota cadangan kelas kegunaan tanah bp kota 4-1 4-1 4-3 4-4 4-5 4-5 draf rancangan tempatan daerah rembau penggantian 2025 i

[close]

p. 5

senarai jadual jilid ii peta cadangan dan kelas kegunaan tanah bil kandungan jadual muka surat bil kandungan jadual muka surat bab 1 pendahuluan 1.1.1 blok perancangan daerah rembau 1.2.1 guna tanah daerah rembau 2025 1.3.1 1.3.2 1.3.3 panduan kelas kegunaan tanah pembangunan daerah rembau 2025 guna tanah utama cadangan kelas kegunaan kegunaantanah pembangunan rembau 2025 guna tanah sokongan cadangan kelas kegunaan tanah pembangunan daerah rembau 2025 guna tanah lain lain-lain 1-1 1-2 1-4 1-6 1-9 bab 7 peta cadangan blok perancangan 6 angsi 7.2.1 peta cadangan 2025 bp angsi 7.3.1 guna tanah cadangan bp angsi 7-1 7-3 bab 2 peta cadangan blok perancangan 1 primer 2.2.1 peta cadangan 2025 blok perancangan primer 2.3.1 2.4.1 2.5.1 guna tanah semasa 20 bp primer 2012 guna tanah cadangan 2025 bp primer blok perancangan kecil bpk bagi bpprimer lok 2-1 2-3 2-4 2-5 bab 3 peta cadangan blok perancangan 2 pedas 3.2.1 peta cadangan 2025 bp pedas 3.3.1 guna tanah semasa 20 bp pedas 2012 3.4.1 guna tanah cadangan 2025 bp pedas 3-1 3-3 3-4 bab 4 peta cadangan blok perancangan 3 kota 4.2.1 peta cadangan 2025 bp kota 4.3.1 guna tanah semasa 20 bp kota 2012 4.4.1 4.5.1 guna tanah cadangan 2025 bp kota blok perancangan kecil bpk bp kota 4-1 4-3 4-4 4-5 bab 5 peta cadangan blok perancangan 4 k kundor 5.2.1 peta cadangan 2025 bp kundor 5.3.1 guna tanah semasa 20 bp kundor 2012 5.4.1 5.5.1 guna tanah cadangan 2025 bp kundor blok perancangan kecil bpk bp kundor 5-1 5-3 5-4 5-5 bab 6 peta cadangan blok perancangan 5 gunung datuk 6.2.1 peta cadangan 2025 bp gunung da datuk 6.3.1 guna tanah cadangan bp gunung datuk 6-1 6-3 draf rancangan tempatan daerah rembau penggantian 2025 ii

[close]

p. 6

senarai rajah jilid ii peta cadangan dan kelas kegunaan tanah bil kandungan rajah muka surat bil kandungan rajah muka surat bab 1 pendahuluan 1.1.1 blok perancangan daerah remabu 1.2.1 pelan guna tanah daerah rembau 2025 1-1 1-3 bab 5 peta cadangan blok perancangan 4 kundor kundor 5.1.1 lokasi bp kundor 5.2.1 peta cadangan 2025 bp kundor 5.3.1 5.4.1 5.5.1 5.6.1 5.6.2 guna tanah semasa 2012 bp kundor guna tanah cadangan bp kundor sempadan blok perancangan kecil bpk bp kundor cadangan kelas kegunaan tanah bpk 4.1 lubok cina cadangan kelas kegunaan tanah bpk 4.2 titian bintangor 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 bab 2 peta cadangan blok perancangan 1 primer 2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.4.1 2.5.1 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 lokasi blok perancangan primer peta cadangan 2025 blok perancangan primer guna tanah semasa 2012 bp primer guna tanah cadangan bp primer sempadan blok perancangan kecil bpk bp primer cadangan kelas kegunaan kegunaantanah bpk 1.1 pentadbiran cadangan kelas kegunaan kegunaantanah bpk 1.2 pekan rembau cadangan kelas kegunaantanah bpk 1 industri chembong 1.3 cadangan kelas kegunaantanah bpk 1 lembah institusi 1.4 cadangan kelas kegunaantanah bpk 1 midf 1.5 cadangan kelas kegunaantanah bpk 1 sedia raja 1.6 cadangan kelas kegunaantanah bpk 1 merbau sembilan 1.7 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 bab 6 peta cadangan blok perancangan 5 gunung datuk gunung datuk 6.1.1 lokasi bp gunung datuk 6.2.1 6.3.1 6.4.1 peta cadangan 2025 bp gunung datuk guna tanah cadangan bp gunung datuk cadangan kelas kegunaan tanah bp gunung datuk 6-1 6-2 6-3 6-4 bab 3 peta cadangan blok perancangan 2 pedas 3.1.1 lokasi blok perancangan pedas lok 3.2.1 peta cadangan 2025 bp pedas 3.3.1 3.4.1 3.5.1 guna tanah semasa 20 bp pedas 2012 guna tanah cadangan bp pedas cadangan kelas kegunaantanah bp pedas 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-5 bab 7 peta cadangan blok perancangan 6 angsi 7.1.1 7.2.1 7.3.1 7.4.1 lokasi bp angsi peta cadangan 2025 bp angsi guna tanah cadangan bp angsi cadangan kelas kegunaan tanah bp angsi 7-1 7-2 7-3 7-4 bab 4 peta cadangan blok perancangan 3 kota a kota 4.1.1 lokasi bp kota 4.2.1 4.3.1 4.4.1 4.5.1 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5 peta cadangan 2025 bp kota guna tanah semasa 20 bp kota 2012 guna tanah cadangan bp kota sempadan blok perancangan kecil bpk bp kota cadangan kelas kegunaan tanah bpk 3.1 pekan kota gunaan cadangan kelas kegunaan tanah bpk 3.2 kendong cadangan kelas kegunaan tanah bpk 3.3 pekan chengkau cadangan kelas kegunaan tanah bpk 3 sri kendong 3.4 cadangan kelas kegunaan tanah bpk 3 gadong 3.5 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10 draf rancangan tempatan daerah rembau penggantian 2025 iii

[close]

p. 7

bab 1.0 pendahuluan

[close]

p. 8

· · · ·

[close]

p. 9

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

[close]

p. 10

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian rajah 1.2.1 pelan guna tanah daerah rembau 2025 hsk angsi pelan lokasi kuala lumpur daerah jelebu sela n g or pahang ke seremban perhentian tinggi perhentian tinggi perhentian tinggi perhentian tinggi perhentian tinggi perhentian tinggi kg ulu pedas kg ulu pedas kg ulu pedas kg ulu pedas kg ulu pedas kg ulu pedas kg empang batu kg empang batu kg empang batu kg empang batu kg empang batu kg empang batu kg batang penajis kg batang penajis kg batang penajis kg batang penajis kg batang penajis kg batang penajis kg ulu spri kg ulu spri kg ulu spri kg ulu spri kg ulu spri kg ulu spri kg batang spri kg batang spri kg batang spri kg batang spri kg batang spri kg batang spri kg batang spri kg batang spri kg batang spri kg batang spri kg batang spri kg batang spri kg ayer sekapas kg ayer sekapas kg ayer sekapas kg ayer sekapas kg ayer sekapas kg ayer sekapas daerah kuala pilah daerah jempol daerah seremban daerah kuala pilah daerah port dickson daerah tampin daerah segamat daerah rembau daerah rembau johor bp angsi daerah alor gajah melaka bp pedas kg ulu gaing kg ulu gaing kg ulu gaing kg ulu gaing kg ulu gaing kg ulu gaing daerah jasin daerah muar kg tengah spri kg tengah spri kg tengah spri kg tengah spri kg tengah spri kg tengah spri kg mungkar spri kg mungkar spri kg mungkar spri kg mungkar spri kg mungkar spri kg mungkar spri kg.chembong kg.chembong kg.chembong kg.chembong kg.chembong kg.chembong kg gaing kg gaing kg gaing kg gaing kg gaing kg gaing kg s lalah kg s lalah kg s lalah kg s lalah kg s lalah kg s lalah kg ampang serong kg ampang serong kg ampang serong kg ampang serong kg ampang serong kg ampang serong ke seremban kg s batu kg s batu kg s batu kg s batu kg s batu kg s batu bp primer kg masjid tanah kg masjid tanah kg masjid tanah kg masjid tanah kg masjid tanah kg masjid tanah kg rendah kg rendah kg rendah kg rendah kg rendah kg rendah kg berkat kg berkat kg berkat kg berkat kg berkat kg berkat kg s siput kg s siput kg s siput kg s siput kg s siput kg s siput kg chuai kg chuai kg chuai kg chuai kg chuai kg chuai kg ulu chual kg ulu chual kg ulu chual kg ulu chual kg ulu chual kg ulu chual kg ulu bintongan kg ulu bintongan kg ulu bintongan kg ulu bintongan kg ulu bintongan kg ulu bintongan kg tg sena kg tg sena kg tg sena kg tg sena kg tg sena kg tg sena kg senama ulu kg senama ulu kg senama ulu kg senama ulu kg senama ulu kg senama ulu kg bintongan kg bintongan kg bintongan kg bintongan kg bintongan kg bintongan kg selemak kg selemak kg selemak kg selemak kg selemak kg selemak kg sanama kg sanama kg sanama kg sanama kg sanama kg sanama kg keling kg keling kg kg keling kg s layang kg s layang kg s layang kg s layang kg s layang kg s layang kg miku kg miku kg miku kg miku kg miku kg miku kg pabai kg pabai kg kg pabai petunjuk ke kuala pilah kg pedas tengah kg pedas tengah kg pedas tengah kg pedas tengah kg pedas tengah kg pedas tengah kg pedas gedang kg pedas gedang kg kg pedas gedang guna tanah tepubina perumahan industri perniagaan dan perkhidmatan institusi dan kemudahan masyarakat 1,594.28 hektar 96.24 hektar 40.81 hektar 827.21 hektar 160.73 hektar 3.84 0.23 0.10 1.99 0.39 ke rantau kg s ibor kg s ibor kg s ibor kg s ibor kg s ibor kg s ibor kg pay a besar kg paya besar kg kg paya besar kg mungkal tebal kg mungkal tebal kg mungkal tebal kg mungkal tebal kg mungkal tebal kg mungkal tebal kg baharu kg baharu kg kg baharu kg minching kg minching kg minching kg minching kg minching kg minching kg solok batu hampar kg solok batu hampar kg solok batu hampar kg solok batu hampar kg solok batu hampar kg solok batu hampar kg merbau sembilan kg merbau sembilan kg merbau sembilan kg merbau sembilan kg merbau sembilan kg merbau sembilan kg perigi jerneh kg perigi jerneh kg kg perigi jerneh kg selemak bongk ok kg selemak bongkok kg selemak bongk ok kg selemak bongk ok kg selemak bongkok kg selemak bongk ok tanah lapang dan rekreasi bp gunung datuk kg mampong kg mampong kg mampong kg mampong kg mampong kg mampong kg anak acheh kg anak acheh kg anak acheh kg anak acheh kg anak acheh kg anak acheh kg ulu chenong kg ulu chenong kg ulu chenong kg ulu chenong kg ulu chenong kg ulu chenong kg chenong kg chenong kg chenong kg chenong kg chenong kg chenong kg solok ayer kuning kg solok ayer kuning kg solok ayer kuning kg solok ayer kuning kg solok ayer kuning kg solok ayer kuning kg dato abdul samad kg dato abdul samad kg dato abdul samad kg dato abdul samad kg dato abdul samad kg dato abdul samad kg kundor ulu kg kundor ulu kg kundor ulu kg kundor ulu kg kundor ulu kg kundor ulu felcra kg.durian daun felc ra kg.durian daun felc ra kg.durian daun felcra kg.durian daun felc ra kg.durian daun felc ra kg.durian daun kundor tengah kundor tengah kundor tengah kundor tengah kundor tengah kg pilin kg pilin kg pilin kg pilin kg pilin kg pilin kg simpang keling kg simpang keling kg kg simpang keling kg durian daun kg durian daun kg kg durian daun kg p besar kg p besar kg p besar kg p besar kg p besar kg p besar kg mampat kg mampat kg kg mampat kg nerasau kg nerasau kg nerasau kg nerasau kg nerasau kg nerasau kg relong kg relong kg relong kg relong kg relong kg relong kg durian tunggal kg durian tunggal kg durian tunggal kg durian tunggal kg durian tunggal kg durian tunggal bangsal batu bangsal batu bangsal batu bangsal batu bangsal batu bangsal batu kg batang kg batang kg kg batang kg solok bangkong kg solok bangkong kg solok bangkong kg solok bangkong kg solok bangkong kg solok bangkong kg lada kg lada kg lada kg lada kg lada kg lada tg berangan t berangan tg t tg tg berangan kg bukitit kg bukit kg buk kg bukitit kg bukit kg buk guna tanah bukan tepubina pengangkutan infrastruktur dan utiliti pertanian hsk tampin 2,199.09 hektar 2320.92 hektar 1,917.93 hektar 403.41 hektar 5.30 0.56 4.62 0.97 kg ampangan kg ampangan kg ampangan kg ampangan kg ampangan kg ampangan daerah port dickson kg baharu penajis kg baharu penajis kg kg baharu penajis kg paya lebar luar pilin kg paya lebar luar pilin kg paya lebar luar pilin kg paya lebar luar pilin kg paya lebar luar pilin kg paya lebar luar pilin bp kota kg kota kg kota kg kota kg kota kg kota kg kota kg seberang paya kg seberang paya kg kg seberang paya 23,589.44 hektar 56.83 10,450.04 hektar 25.17 kg gadong kg gadong kg kg gadong kg gadong penternakan dan akuakultur hutan badan air kg kundor hilir kg kundor hilir kg kundor hilir kg kundor hilir kg kundor hilir kg kundor hilir kg paya lebar kg paya lebar kg paya lebar kg paya lebar kg paya lebar kg paya lebar kg gonggong kg gonggong kg gonggong kg gonggong kg gonggong kg gonggong kg tanjong kg tanjong kg tanjong kg tanjong kg tanjong kg tanjong kg istana raja kg istana raja kg istana raja kg istana raja kg istana raja kg istana raja kg agam kg agam kg agam kg agam kg agam kg agam kota kota kota kota kg bt keledang kg bt keledang kg bt keledang kg bt keledang kg bt keledang kg bt keledang kg perah kg perah kg perah kg perah kg perah kg perah kg tg berangan kg tg berangan kg kg tg berangan kg padang kg padang kg padang kg padang kg padang kg padang kg kendong kg kendong kg kg kendong kg legong jaya kg legong jaya kg legong jaya kg legong jaya kg legong jaya kg legong jaya kg ulu kendong kg ulu kendong kg ulu kendong kg ulu kendong kg ulu kendong kg ulu kendong kg sri kendong kg sri kendong kg kg sri kendong bp kundor kg baharu semin kg baharu semin kg baharu semin kg baharu semin kg baharu semin kg baharu semin kg panchang kg panchang kg kg panchang kg sawah raja kg sawah raja kg sawah raja kg sawah raja kg sawah raja kg sawah raja kg tiga nenek kg tiga nenek kg kg tiga nenek kg semerbok kg semerbok kg semerbok kg semerbok kg semerbok kg semerbok ke melaka kg batang merbok kg batang merbok kg batang merbok kg batang merbok kg batang merbok kg batang merbok kg limau kambing kg limau kambing kg limau kambing kg limau kambing kg limau kambing kg limau kambing kg s.serai kg s.serai kg s.serai kg s.serai kg s.serai kg s.serai ke tampin kg titian akar akar kg titian akar kg kg titian akar akar akar kg s radin kg s radin kg kg s radin ke johor bahru kg semin kg semin kg semin kg semin kg semin kg semin kg baharu kg baharu kg baharu kg baharu kg baharu kg baharu jumlah keluasan lain-lain sempadan blok perancangan sempadan mukim 41,512.10 hektar 100 lubuk kuali lubuk kuali lubuk kuali lubuk kuali lubuk kuali lubuk kuali ke melaka kg s timun kg s timun kg s timun kg s timun kg s timun kg s timun daerah alor gajah melaka talian rentis tnb jalan lebuh raya landasan keretapi kg s dua kg s dua kg kg s dua hutan paya bakau ke melaka 13

[close]

p. 11

3 kelas b perindustrian

[close]

p. 12

b b b c

[close]

p. 13

0 6 0 &

[close]

p. 14

b 3 2 3 2

[close]

p. 15

0 6 ;d 0 6 5 4 b /44 +6 00 2 3 33 333 0 6 7 4 b 3 2 e d 3

[close]

Comments

no comments yet