Rancangan Tempatan Rembau, JILID3: PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

jabatan perancangan bandar dan desa semenanjung malaysia majlis daerah rembau jabatan perancangan bandar dan desa negeri sembilan

[close]

p. 3

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian senarai kandungan m/s senarai jadual senarai rajah i ii 1.0 pengenalan 1.1 pengenalan 1.1.1 struktur tempatan 1.1.2 cadangan pengukuhan jentera pentadbiran dan kewangan mdr 1.1.3 projek pembangunan rancangan tempatan daerah rembau 1.1.4 1.1.5 1.1.6 mekanisma pelaksanaan projek pembangunan kaedah pelaksanaan projek pembangunan pembangunan tanah adat 1.0-34 1.0-37 1.0-40 1.0-15 1.0-2 pengurusan pelaksanaan rancangan 1.0-1 1.0-1 senarai jadual jadual 1.1 1.0-3 jangkaan hasil cukai taksiran komponen pembangunan lembah institusi jadual 1.2 senarai kekosongan penjawatan majlis daerah 1.0-8 rembau 2012 jadual 1.3 jadual 1.4 jadual 1.5 jadual 1.6 jadual 1.7 fungsi jabatan pembangunan pelaburan unjuran pendapatan majlis daerah rembau markah dan taraf bintang ssr pbt ringkasan projek kajian rtd rembau mengikut sektor senarai projek-projek yang dicadangkan 1.0-9 1.0-12 1.0-14 1.0-16 1.0-17 senarai kandungan i

[close]

p. 4

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian senarai rajah rajah 1.1 rajah 1.2 rajah 1.3 rajah 1.4 kawasan pentadbiran sedia ada dan cadangan pelan cadangan kawasan pentadbiran kawalan dan operasi majlis daerah rembau cadangan struktur organisasi mdr cadangan carta alir penglibatan ppnns dalam pelaksanaan rtd rembau 1.0-7 1.0-7 1.0-10 1.0 -35 senarai kandungan ii

[close]

p. 5

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian 1.1 pengenalan dalam memandu corak dan arah tuju pembangunan masa hadapan daerah rembau secara jelas rancangan tempatan daerah rembau perlu disediakan secara komprehensif dengan mengambil kira penemuan kajian yang mengupas pelbagai isu dan masalah serta potensi dan prospek bagi pembangunan semasa dan akan datang bahagian pengurusan dan pelaksanaan ini akan memperincikan aspek-aspek seperti · · · · mengenal pasti struktur pengurusan pelaksanaan rancangan tempatan mengenal pasti projek-projek pembangunan kos projek dan agensi pelaksana menentukan fasa pembangunan bagi projek-projek yang dikenal pasti mekanisme pelaksanaan dan pemantauan 1.1.1 struktur pengurusan pelaksanaan rancangan tempatan rancangan tempatan adalah merupakan suatu dokumen yang mengandungi pelbagai garis panduan dan cadangan pembangunan dan akan dijadikan panduan kepada majlis daerah rembau jabatan perancangan bandar dan desa negeri sembilan dan agensi-agensi yang lain dalam membangunkan daerah rembau ke arah mencapai wawasan yang telah dirangka bagi memastikan pelaksanaan rancangan tempatan yang lebih realistik majlis daerah rembau mdr selaku pihak berkuasa tempatan pbt dan pihak berkuasa perancangan tempatan pbpt perlu memainkan peranan utama di dalam semua peringkat perancangan dan pelaksanaan projek serta program pembangunan mdr bertanggungjawab di dalam mengawal selia dan memantau pencapaian rancangan tempatan ini mengikut jadual serta tempoh yang ditetapkan ia juga perlu memastikan peruntukan yang diperolehi adalah mencukupi bagi memastikan keperluan dan sasaran pembangunan dapat dicapai dalam masa yang sama ia juga perlu menjadi penasihat serta memantau projek-projek pembangunan yang dilakukan oleh agensi-agensi lain pemaju swasta dan sebagainya 1.0 pengurusan pelaksanaan 1

[close]

p. 6

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian 1.1.2 cadangan pengukuhan jentera pentadbiran dan kewangan mdr untuk memastikan tahap perkhidmatan yang diberikan oleh mdr kepada orang ramai adalah baik dan memuaskan beberapa cadangan awal telah dikenal pasti antaranya ialah a cadangan meningkatkan pendapatan mdr mdr perlu mempunyai sumber kewangan yang kukuh supaya tidak akan dibebani oleh masalah kewangan pada masa akan datang untuk itu pihak mdr perlu mencari jalan bagi menambah sumber pendapatan sedia ada sama ada melabur wang milik mdr kedalam projek-projek atau program yang mampu memberikan pulangan yang lebih baik kepada mdr antara cadangan yang boleh dilakukan oleh mdr untuk meningkatkan pendapatan adalah seperti beikut · menggalakkan pembangunan harta tanah dalam kawasan mdr mdr perlu mengalakkan pembangunan harta tanah bagi meningkatkan pendapatan sedia ada melalui pembangunan ini mdr akan memperolehi pendapatan melalui bayaran proses serta memperolehi cukai harta yang lebih tinggi berbanding semasa sebelum pembangunan dilakukan mdr juga boleh melabur wang milik mdr ke dalam projek-projek atau program yang mampu memberikan pulangan yang lebih baik kepada mdr di samping pulangan keuntungan daripada pelaburan yang dibuat mdr juga akan memperolehi pendapatan melalui cukai yang akan dikenakan ke atas sesuatu pembangunan dalam konteks kajian rtd rembau cadangan pembangunan lembah institusi yang dijangka selesai sepenuhnya pada fasa ketiga pelaksanaan iaitu pada tahun 2025 akan memberikan peningkatan yang ketara ke atas pendapatan cukai taksiran mdr rujuk jadual 1.1 jangkaan pendapatan ini dengan andaian tiada berlaku sebarang perubahan ke atas kadar cukai taksiran mdr sehingga tahun 2025 1.0 pengurusan pelaksanaan 2

[close]

p. 7

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian jadual 1.1 jangkaan hasil cukai taksiran komponen pembangunan lembah institusi jenis pembangunan perumahan perniagaan jumlah sumber kajian rtd rembau 2025 unit 5,625 unit 203 unit kadar cukai semasa rm100.00 rm500.oo jangkaan hasil rm 562,500.00 rm 101,500.00 rm 664,000.00 · bayaran caj pemajuan caj pemajuan merupakan satu bentuk kutipan wang yang boleh dilakukan oleh mdr berkaitan pemajuan yang diperuntukkan di bawah seksyen 32 akta perancangan bandar desa 1976 akta 172 jika suatu rt mengakibatkan suatu perubahan penggunaan ketumpatan atau luas lantai sehingga menaikkan nilai tanah itu suatu caj pemajuan boleh dilevi oleh mdr berkenaan dengan mana-mana pemajuan tanah yang dimulakan diusahakan atau dijalankan mengikut perubahan itu tiga jenis perubahan yang boleh dikenakan caj pemajuan adalah meliputi :i ii iii perubahan penggunaan tanah perubahan ketumpatan kepadatan dan perubahan luas lantai bagi memastikan pelaksanaannya mdr hendaklah memastikan rtd rembau diwartakan dan mengandungi maklumat cadangan penggunaan tanah ketumpatan atau nisbah plot · melaksanakan sepenuhnya kawasan tempat letak kereta berbayar mdr perlu melaksanakan sepenuhnya kawasan tempat letak kereta berbayar ini meliputi penguatkuasaan yang lebih ketat dan meluaskan lagi pelaksanaannya melalui pelaksanaan ini hasil pendapatan mdr menerusi kutipan bayaran tempat letak kereta akan meningkat 1.0 pengurusan pelaksanaan 3

[close]

p. 8

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian · penguatkuasaan akta dan undang-undang kecil penguatkuasaan bahagian tertentu di dalam akta dan undang-undang kecil yang telah diwartakan membolehkan mdr menambah sumber pendapatannya antaranya adalah undang-undang kecil yang diwartakan di bawah akta kerajaan tempatan 1976 akta 171 dan akta jalan parit dan bangunan 1974 akta 133 penguatkuasaan undang-undang kecil melalui tindakan undang-undang perlu dilaksanakan kepada sesiapa sahaja yang melanggar undang-undang tersebut melalui pengenaan denda dan kompaun · kutipan tunggakan hasil langkah-langkah yang lebih berkesan dan agresif perlu dilaksanakan dalam usaha untuk memastikan kutipan hasil baru dan tunggakan dapat dilaksanakan dengan maksima penawaran insentif susulan dengan surat peringatan tindakan undang-undang memperbanyakkan kaunter bayaran serta kutipan tunggakan melalui perlantikan agen adalah beberapa alternatif yang boleh dilaksanakan oleh pihak mdr · bayaran perkhidmatan bagi kemudahan awam kemudahan sedia ada yang memberikan pulangan sewaan kepada mdr pada masa ini meliputi :i ii iii iv v vi dewan khemah kerusi dan meja peralatan jentera berat padang tandas awam gerai kedai pasar awam tapak pasar malam peningkatan bilangan kemudahan awam seperti tandas awam padang dan gelanggang permainan perlu dilakukan oleh pihak mdr sewaan bagi penggunaan dewan atau gelanggang permainan boleh dikenakan dengan kadar berpatutan begitu juga juga dengan bayaran bagi penggunaan tandas awam mestilah dikenakan secara berpatutan tanpa mengabaikan 1.0 pengurusan pelaksanaan 4

[close]

p. 9

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian faktor keselesaan pengguna selain itu peralatan yang boleh menghasilkan pendapatan melalui sewaan seperti khemah kerusi meja dan jentera berat turut perlu ditambahbaik dari segi kuantiti dan kualiti dari semasa ke semasa · penubuhan anak syarikat pelaburan daerah rembau masih lagi mempunyai kawasan-kawasan yang tidak dibangunkan kawasan-kawasan ini antaranya amat sesuai untuk dijalankan kegiatan pertanian mdr boleh menubuhkan ke atas anak syarikat yang untuk tidak menjalankan kegiatan pertanian tanah-tanah dibangunkan ini sekiranya tanah-tanah yang tidak dibangunkan ini mempunyai pemilik pihak mdr bolehlah menyewanya secara tidak langsung pemilik tanah ini dapat memperolehi pendapat hasil sewaan daripada pihak mdr manakala mdr pula akan memperolehi pendapatannya dari hasil pertanian yang diusahakan di atas tanah ini b cadangan peluasan kawasan mdr juga dicadangkan supaya memperluaskan sama ada kawasan operasi ataupun kawasan kawalan kawasan pentadbiran sedia ada mdr pada masa ini telah meliputi keseluruhan daerah rembau walau bagaimanapun kawasan operasinya hanya meliputi 3.7 1,532 hektar dari keluasan keseluruhan daerah dan kawasan kawalan pula hanya 22.9 9,498 hektar dicadangkan agar kawasan operasi mdr diperluaskan meliputi keseluruhan kawasan kawalan sedia ada dan kawasan kawalan pula meliputi keseluruhan kawasan pentadbiran iaitu keseluruhan daerah rembau dengan adanya peluasan kawasan ini perkhidmatan yang disediakan mdr akan dapat diperluaskan bagi manfaat bersama di samping perkhidmatan itu juga mdr akan dapat menambah sumber pendapatan dan seterusnya dapat mengukukuhkan lagi kedudukan kewangan mdr 1.0 pengurusan pelaksanaan 5

[close]

p. 10

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian cadangan kawasan pentadbiran baru mdr · · · kawasan pentadbiran ­ 14,512 hektar keseluruhan daerah rembau kawasan operasi ­ 9,498 hektar kawasan kawalan ­ 14,512 hektar keseluruhan daerah rembau dengan adanya pertambahan kawasan pentadbiran pendapatan cukai taksiran mdr juga dijangkakan akan meningkat 1.0 pengurusan pelaksanaan 6

[close]

p. 11

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian pelan kawasan pentadbiran sediada dan cadangan rajah 1.1 pelan kawasan pentadbiran kawalan dan operasi sediada majlis daerah rembau kawasan pentadbiran majlis rajah 1.2 pelan cadangan kawasan pentadbiran kawalan dan operasi majlis daerah rembau spri ke kuala pilah ke seremban pedas pedas chembong chembong selemak miku bongek chengkau ke rantau ke seremban batu hampar tg kling pilin rembau kundor chengkau gadong nerasau legong hilir kota legong ulu petunjuk kawasan kawalan dan pentadbiran majlis daerah rembau kawasan operasi majlis daerah rembau ke port dickson titian bintangor semerbok sempadan negeri ke gemas ke tampin sempadan mukim lebuhraya dan persimpangan bertingkat jalan raya ke johor bahru ke lubok china ke lubok china landasan keretapi talian penghantar elektrik sumber kajian rancangan tempatan daerah rembau 2012 1.0 pengurusan pelaksanaan 7

[close]

p. 12

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian c cadangan pengisian kekosongan perjawatan dan penambahan bilangan kakitangan dalam memastikan perkhidmatan yang diberikan kepada orang ramai adalah baik dan bermutu jumlah kakitangan mestilah mencukupi supaya tidak akan berlakunya kes-kes yang tertunggak pengisian kekosongan bagi jawatan profesional seperti pegawai tadbir setiausaha dan jawatan sokongan sedia ada yang bertaraf tetap perlu di lakukan dengan segera bagi memastikan segala perancangan dan pelaksanaan projek-projek dan program pembangunan dapat dijalankan dengan lancar untuk mengelakan daripada berlakunya sebarang masalah sehubungan itu mdr perlu berusaha memastikan pengisian kekosongan perjawatan sedia ada perlu dilakukan dengan kadar segera jadual 1.2 jadual 1.2 senarai kekosongan perjawatan majlis daerah rembau 2012 jabatan dan jawatan jabatan khidmat pengurusan pegawai tadbir setiausaha pegawai teknologi maklumat jabatan kejuruteraan penolong jurutera pemandu kenderaan j29/36 r6 1 1 n41/n44 f41 1 1 kod jawatan bil jawatan jabatan perkhidmatan perbandaran kesihatan pekerja awam mandor pekerja awam jumlah sumber kajian rtd rembau 2025 r4 r1 1 1 6 di samping itu pengambilan kakitangan baru bagi jawatan profesional ataupun bukan profesional perlu diselaraskan mengikut keperluan dan bebanan tugas selain sejajar dengan cadangan pertambahan kawasan operasi dan kawalan baru mdr pada masa ini didapati komposisi perjawatan adalah tidak seimbang antara jabatan keperluan penambahan bilangan kakitangan mengikut jabatan perlulah dikaji dari masa ke semasa penggunaan petunjuk bandar dalam murninet dan pekeliling garis panduan 1.0 pengurusan pelaksanaan 8

[close]

p. 13

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian bagi mewujudkan petunjuk­petunjuk prestasi utama atau key performance indicators kpi dan melaksanakan pengukuran prestasi di agensi kerajaan boleh dijadikan panduan dan pertimbangan dalam membuat keputusan untuk menambah bilangan kakitangan baru d cadangan penambahan jabatan cadangan penambahan jabatan perlu dilakukan sejajar dengan cadangancadangan pembangunan yang dicadangkan oleh rtd rembau adalah dicadangkan jabatan pembangunan dan pelaburan diwujudkan oleh mdr antara fungsi utama jabatan ini adalah meliputi jadual 1.3 fungsi jabatan pembangunan pelaburan jabatan a mengenalpasti dan fungsi merancang projek-projek yang boleh dilaksanakan secara usahasama atau penswastaan b mengkaji cadangan projek-projek/perkhidmatan yang dikemukakan c mengurus pelaksanaan projek penswastaan mdr d melaksanakan/mengurus tawaran cadangan projek kepada pelabur yang dicadangkan jabatan pembangunan pelaburan e mengurus dan menyelaras maklumat berkenaan projek mdr dengan agensi-agensi berkaitan f penyediaan rancangan malaysia 5 tahun mdr g kajian dan pelaksanaan penswastaan h penyediaan kertas projek pembangunan i kajian kemungkinan dari segi daya maju projek j menyelaras dan mengurus perlantikan perunding pembangunan k pembentukan pangkalan data projek-projek pembangunan l merancang belanjawan pembangunan rajah 1.3 berikut menunjukkan cadangan penambahbaikan struktur organisasi mdr dengan penambahan jabatan pembangunan dan pelaburan di dalam struktur organisasi mdr 1.0 pengurusan pelaksanaan 9

[close]

p. 14

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian rajah 1.3 cadangan struktur organisasi majlis daerah rembau 2025 1.0 pengurusan pelaksanaan 10

[close]

p. 15

draf rancangan tempatan daerah rembau 2025 penggantian e cadangan menaik taraf mdr kepada tahap majlis perbandaran mdr boleh dipertimbangkan untuk dinaik taraf kepada sebuah majlis perbandaran sekiranya semua kriteria yang dikeluarkan oleh kementerian perumahan dan kerajaan tempatan dipenuhi kriteria untuk dinaik taraf daripada sebuah majlis daerah kepada majlis perbandaran adalah seperti berikut · merupakan bandar utama atau pusat pentadbiran sesebuah negeri ataupun daerah · · penduduknya tidak kurang daripada 150,000 orang mempunyai pendapatan dari sumber kewangan yang mampan sustainable dengan hasil tahunan tidak kurang dari rm20 juta dan berupaya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan pada tahap yang wajar dan selesa sesuai dengan kualiti hidup sebuah perbandaran · mempunyai kegiatan perindustrian perniagaan pelancongan dan perumahan utama sedia ada ataupun dalam perancangan yang dikenal pasti berpotensi memberi sumbangan kepada pertambahan pegangan yang boleh dikenakan cukai serta penjanaan peluangpeluang pekerjaan dalam pelbagai sektor · keupayaan menyediakan ruang dan peluang kepada para peniaga di samping menggalakkan pertumbuhan aktiviti pelaburan perniagaan dan komersil · mempunyai kemudahan infrastruktur yang memuaskan serta dihubungkan dengan sistem lebuh raya yang lengkap mempunyai konsep perancangan bandar yang mampan sustainable yang berupaya menyediakan persekitaran yang selamat dan selesa untuk didiami indikator bandar mampan seperti yang ditekankan dalam sistem malaysia urban indicator network murninet juga akan diambil kira dan · mempunyai program yang boleh menggalakkan penduduk setempat untuk membangunkan komuniti masing-masing melalui tadbir urus bandar yang cekap seperti pelaksanaan program local agenda 21 la 21 ataupun penglibatan jawatankuasa penduduk 1.0 pengurusan pelaksanaan 11

[close]

Comments

no comments yet