PBS - DSP

 

Embed or link this publication

Description

PBS - DSP

Popular Pages


p. 1

1 dsp pbs tingkatan 2 bab 1 kedudukan b1d1e1 menyatakan latitud dan longitud b2d1e1 mengenal pasti garisan latitud dan longitud utama b3d1e1 menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud b3d1e2 mengira waktu tempatan bab 2 arah b3d1e3 mengukur bearing sudutan bab 3 skala dan jarak b3d1e4 menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus

[close]

p. 2

2 bab 4 graf b1d1e2 mengenal graf bar berganda dan graf garisan berganda b3d1e5 melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat/sumber b4d1e2 mentafsir bahan grafik bab 5 rajah b3d1e6 menyusun dan melabel rajah aliran berdasarkan pelbagai maklumat sumber bab 6 peta b1d1e3 menyatakan simbol fizikal dan budaya dalam peta bergambar b4d1e1 mentafsir peta bergambar

[close]

p. 3

3 bab 7 taburan penduduk b1d2e1 menamakan jenis taburan penduduk di malaysia b2d2e1 menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di malaysia b3d2e1 mengenal pasti kawasan penduduk padat sederhana dan jarang di malaysia b3d2e2 menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di malaysia bab 8 perubahan penduduk b2d3e1 menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk b3d3e1 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kadar kematian

[close]

p. 4

4 bab 9 migrasi penduduk b1d2e2 menyatakan pola migrasi penduduk b2d3e2 menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk b3d3e2 menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar b5d2e1 menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian atau menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian bab 10 kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar b4d2e1 menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber

[close]

p. 5

5 bab 11 hubungan kependudukan dengan sumber b2d3e3 menyatakan ciri-ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk b3d4e1 menjelaskan ciri-ciri negara penduduk berlebihan dan kurang penduduk bab 12 petempatan b1d3e1 menamakan lokasi petempatan awal b2d4e1 menyenaraikan faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal b2d4e2 menyenaraikan pelbagai pola petempatan di malaysia b3d5e1 menjelaskan fungsi petempatan negara malaysia b6d1e2 mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari

[close]

p. 6

6 bab 13 pembandaran b3d5e2 menjelaskan kesan-kesan pembandaran di negara malaysia b4d2e2 membandingkan kesan-kesan pembandaran negara malaysia dengan negara lain b5d2e1 menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian atau menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian bab 14 keperluan pengangkutan dan perhubungan awal b2d5e1 menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal

[close]

p. 7

7 bab 15 perkembangan jaringan pengangkutan b2d5e2 menyatakan perkembangan pengangkutan negara malaysia b3d6e2 menjelaskan kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar negara malaysia b4d2e4 menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara malaysia b5d3e1 menghasilkan kajian kes/laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar b6d1e2 mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari

[close]

p. 8

8 bab 16 perkembangan sistem perhubungan b2d5e3 menyatakan perkembangan perhubungan negara malaysia b3d6e1 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan di negara malaysia b4d2e3 menghuraikan kepentingan dan keistimewaan perhubungan dan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara b5d1e1 mempersembah maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperoleh b5d1e2 membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh b5d4e1 melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah komuniti setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar b6d1e1 mempersembahkan idea dapatan ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran b6d2e1 merekacipta satu model petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di malaysia b6d3e1 mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar

[close]

Comments

no comments yet