Pelan Strategik Majlis Perbandaran Jasin

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

kata-kata aluan 1 ringkasan eksekutif 2 pengenalan 3 carta organisasi 4 fungsi dan peranan 5 punca kuasa 6 stakeholder dan pelanggan 7 analisis persekitaran 8 visi misi dan moto 12 nilai-nilai bersama 13 objektif strategik 14 strategi pelan tindakan dan kpi ­15 peta strategi 23 penutup 25

[close]

p. 3

kata-kata aluan memberi perkhidmatan perbandaran terbaik adalah merupakan agenda utama penyampaian kerajaan di peringkat pihak berkuasa tempatan majlis perbandaran jasin sentiasa beriltizam untuk memberikan yang terbaik bagi memenuhi ekspektasi dan permintaan masyarakat yang begitu dinamik cabaran semasa dan mendatang memerlukan persediaan dan perancangan rapi bagi memastikan tugas dan peranan majlis sebagai pengurus perancang dan pentadbir peringkat tempatan dapat direalisasikan dan memberi impak positif kepada masyarakat sebagai pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab secara langsung dalam memberi khidmat perbandaran mpj sentiasa mengawasi tahap prestasi sistem penyampaian perkhidmatan melalui penerapan nilai-nilai bersama iaitu berpasukan efisien sistematik telus adil responsif dan integriti bestari mpj perlu bertindak secara strategik jika ingin mencapai kecemerlangan yang diharapkan oleh rakyat pelan strategik ini menyediakan rangka dasar hala tuju dan bidang fokus mpj bagi melaksanakan agenda perkhidmatan perbandaran secara strategik bagi tempoh 2009 hingga 2013 pelan strategik ini akan dikaji semula dari masa ke semasa sejajar dengan perubahan persekitaran dan keperluan stakeholders serta pelanggan 2009 2013 `jasin dinamik tn hj murad bin hj husin yang dipertua majlis perbandaran jasin melaka 1

[close]

p. 4

ringkasan eksekutif pelan strategik kini merupakan sebuah dokumen halatuju majlis yang amat penting untuk dijadikan garis panduan bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan dokumen ini juga merupakan salah satu daripada usaha mpj dalam mencipta dan membentuk hala tuju budaya kerja dan identitinya tersendiri hasrat majlis adalah untuk mewujudkan persekitaran perbandaran yang terbaik melalui perkhidmatan perbandaran yang berkualiti telus dan cekap melalui penggembelingan tenaga dan sumber secara efisien pelan strategik ini mensasarkan untuk menjadikan daerah jasin sebagai sebuah perbandaran dinamik yang mengutamakan pembangunan lestari dan bestari menjelang tahun 2020 bagi merealisasikan visi dan misi yang digariskan sebanyak lima 5 objektif strategik dan 44 pelan tindakan telah dibentuk melalui penerapan nilai-nilai yang dikongsi bersama seluruh wargakerja mpj 2

[close]

p. 5

pengenalan sejarah awal pembukaan jasin bermula pada tahun 1918 iaitu di kawasan kesang pajak mengikut aliran sungai bagaimanapun tragedi kebakaran telah mengubah kedudukannya menjadi sebuah pekan kecil pada tahun 1928 mat yasin yang merupakan seorang pedagang bugis telah membangunkan semula kawasan tersebut dengan kerjasama pihak inggeris kawasan itu telah diberi nama yassin dan semenjak itulah bandar jasin mula berkembang pada tahun 1959 majlis daerah luar bandar jasin jasin rural district council telah ditubuhkan dengan berkuatkuasanya undang-undang malaysia iaitu akta kerajaan tempatan akta 171 pada tahun 1976 maka pada 1 julai 1978 majlis daerah luar bandar jasin telah mendapat pengiktirafan dan dinamakan sebagai majlis daerah jasin pada 01 januari 2007 majlis daerah jasin telah dinaiktaraf kepada majlis perbandaran jasin melalui warta kerajaan yang disiarkan pada 28 disember 2006 majlis pengisytiharan rasmi telah disempurnakan oleh tuan yang terutama yang dipertua negeri melaka pada 17 januari 2007 di stadium jasin pejabat majlis perbandaran jasin terletak di jalan besar jasin bangunan pejabat ini telah dibina pada 12 mei 1937 oleh persatuan india jasin semasa pemerintahan raja george vi pada suatu ketika dahulu bangunan ini pernah dijadikan oleh inggeris sebagai pusat pentadbiran daerah kini bangunan ini telah disenaraikan di bawah enakmen pemugaran negeri melaka 2009 2013 3

[close]

p. 6

yang dipertua 24 ahli majlis unit osc unit cob setiausaha unit audit dalam jab.khidmat pengurusan korporat jab.kewangan jab.lanskap dan perkhidmatan bandar jab.perancangan bandar dan desa jab.kawalan bangunan jab.perundangan dan penguatkuasaan jab.kejuruteraan jab.penilaian dan pengurusan harta jab.kawalan perniagaan 2009 2013 jab.teknologi makumat 4

[close]

p. 7

merancang dan mengawal pemajuan serta melaksanakan projek projek pembangunan berpandukan kepada rancangan pemajuan memproses melulus dan mengawal pelan-pelan pembangunan selaras dengan peruntukan perundangan dan polisi yang telah ditetapkan memantapkan pembangunan organisasi dan tadbir urus yang cekap serta menyelaraskan aduan-aduan awam demi kepentingan dan kepuasan pelanggan mengurus pendapatan dan mengawal perbelanjaan berdasarkan sumber hasil yang diterima daripada cukai lesen sewaan geran dan sumber-sumber lain mengurus perkhidmatan sisa pepejal kebersihan dan keindahan menyelenggara kemudahan dan tempat-tempat awam mengawal dan meningkatkan kesihatan awam mengawalselia dan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan berkaitan dengan aktiviti pihak berkuasa tempatan 2009 2013 5

[close]

p. 8

6

[close]

p. 9

7

[close]

p. 10

analisis persekitaran kekuatan sumber manusia yang profesional berpengalaman mahir dan berintegriti pemilikan aset tetap mengimbangi liabiliti perkhidmatan berasaskan ict mencukupi kerjasama erat antara jabatan sistem perkhidmatan berteraskan ict yang komprehensif 2009 2013 kepimpinan yang dinamik transformational leadership dan mempunyai hala tuju pelan pembangunan yang terancang komitmen kakitangan yang tinggi dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan komited terhadap penambahbaikan berterusan melalui e-pbt,ms iso 9001 2000 international standard kpi ,5s,e-kompaun,sistem kaunter bersepadu dsb pengurusan atasan yang mengamalkan dasar pintu terbuka dan menggalakkan komunikasi dua hala komitmen yang tinggi dalam penguatkuasaan 8

[close]

p. 11

analisis persekitaran kelemahan kekurangan sumber manusia beban kerja sedia ada kekurangan kemudahan peralatan dan perisian ict pembangunan organisasi yang kurang mantap sumber kewangan yang terhad berbanding dengan 2009 2013 keputusan dan dasar yang kerap berubah masih menggunapakai undang-undang kecil yang tidak menepati keperluan semasa kurang promosi untuk tarikan pelaburan industri masih menggunakan kadar lama untuk penilaian cukai kekurangan jumlah dan penggunaan teknologi kejenteraan terkini ruang pejabat yang sempit dan terhad prospek kerjaya yang terhad 9

[close]

p. 12

analisis persekitaran peluang kawasan daerah jasin yang merupakan 60 kawasan tadahan air dan 79 kawasan pertanian yang dapat di eksploitasi untuk aktiviti ekonomi seperti agro-tourism dan industri asas tani terdapat 40 daripada daerah yang masih boleh dibangunkan tanpa halangan dan dasar penetapan koridor pembangunan di peringkat rancangan pemajuan yang dapat digembeling 2009 2013 sebagai potensi pembangunan daerah peluang mengkaji semula kadar penilaian berdasarkan kepada perubahan dasar kerajaan negeri untuk meningkatkan pendapatan pihak berkuasa tempatan kaya dengan sumberjaya semulajadi dan sejarah untuk menyokong aktiviti pelancongan dan pertanian suasana politik negeri yang stabil dan sokongan padu dari kepimpinan politik menambahbaik undang-undang peraturan kecil serta untuk meningkatkan pengurusan yang cekap dan penambahan hasil kekurangan untuk kewangan hasil yang memberi lebih peluang bantuan besar dari lebih mendapatkan kerajaan persekutuan dan negeri bagi meningkatkan urustadbir yang efisien dan cekap 10

[close]

p. 13

analisis persekitaran ancaman migrasi generasi muda ke luar daerah menye 2009 2013 babkan kekurangan tenaga kerja tahap kesedaran kemampuan yang rendah dalam penggunaan duduk pertindihan dan percanggahan bidang tugas dengan agensi lain sistem pelupusan sisa pepejal yang kurang efisien kadar vandalisme yang tinggi menyebabkan majlis menanggung kos penyelenggaraan yang tinggi ict di kalangan pen kurang penglibatan masyarakat setempat dalam menjayakan sesuatu program jabatan masyarakat kurang memahami sepenuhnya peranan dan tanggungjawab majlis kehadiran pekerja asing yang kurang dikawalselia telah menimbulkan masalah sosial syarikat konsesi tidak mencapai tahap yang dikehendaki dalam memberi perkhidmatan terbaik kegawatan ekonomi menjejaskan hasil majlis 11

[close]

p. 14

visi menjadikan daerah jasin sebagai sebuah perbandaran dinamik yang mengutamakan pembangunan lestari dan bestari menjelang tahun 2020 2009 2013 misi komited untuk memberikan perkhidmatan perbandaran yang terbaik berkualiti telus dan cekap melalui penggembelingan tenaga dan sumber secara optimum motto jasin dinamik 12

[close]

p. 15

nilai bersama berpasukan efisien menggembeling tenaga pengetahuan dan pengalaman melalui semangat kerja berpasukan yang tinggi untuk mencapai visi dan misi organisasi sentiasa berusaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara bijaksana dan efisien berpandukan ilmu kemahiran dan tahap profesionalisme yang tinggi membuat pertimbangan yang teliti dalam sesuatu tindakan serta membuat keputusan yang rasional berdasarkan fakta tertentu dengan mengambil kira kepentingan organisasi perkhidmatan dan negara 2009 2013 sistematik bertindak secara sistematik dan strategik dalam mengesan menggubal memperaku dan melaksanakan cadangan penambahbaikan atau penyelesaian bagi mencapai outcome yang optimum tepat dan berkesan telus sentiasa bersifat positif dan terbuka dengan mewujukan prosedur kerja dan melaksanakan tindakan yang telus lengkap serta menyelesaikan kerja mengikut masa yang ditetapkan berusaha memaklumkan maklumat tindakan dan keputusan yang telah diambil kepada pihak yang berhak selagi ianya tidak bercanggah dengan undang-undang dan peraturan adil sentiasa berusaha membuat pertimbangan yang saksama dan sama rata dalam setiap tindakan dan keputusan berasaskan undang-undang peraturan keutamaan dan fakta yang lengkap dan tepat penilaian terhadap sesuatu tindakan atau sesuatu keputusan dibuat secara objektif dan analitikal dengan menggunakan kaedah yang betul dengan memuaskan semua terlibat responsif peka dan prihatin kepada stakeholders dan keperluan pelanggan di samping memahami isu-isu senario semasa dan cepat dalam mencari penyelesaian terbaik integriti melaksanakan amanah dan kuasa yang diberikan dengan jujur dan saksama berkhidmat dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab serta sempurna dan utuh 13

[close]

Comments

no comments yet