GymplTimes

 

Embed or link this publication

Description

online verze studentského časopisu Gymnázia Dr. Karla Polesného Znojmo

Popular Pages


p. 1

gympltimes únor 2013 14 rocník

[close]

p. 2

edit gympltimes Úvodník pokud dosud neznáte pana ucitele alese blahu a potkali byste se s ním na chodb nejspís byste ho povazovali za jednoho ze student posledního rocníku mozná i pedposledního proto jsme se rozhodli dodat jeho zevnjsku eckým odvem na váznosti je vsak teba cestn piznat ze to nebyl jediný dvod pan blaha si svj vavínový vnec zaslouzil v boji z rozhovoru s ním si odnásíme dlezité ponaucení a sice nesu nepítele podle zevnjsku a let ukázalo se ze pan blaha na nás byl velmi dobe pipraven coz nám i kdyz to zúrocil jako silnou zbra pece jen lichotí a svdcí o slavné povsti nás pedcházející pedvedl se nám jako clovk rozvázný a pevný v kramflecích jakoz i velký manipulátor který nás nkolikrát umn odvedl od nahozeného tématu az pestávalo být jasné zda vedeme rozhovor my anebo on za tuto skolu zurnalistiky dkujeme pane uciteli a az jednou dostaneme pulitzera zmíníme vás v podkování pan blaha odpovídal bu velice strucn nebo naopak velice dlouze a otázky se mu nelíbily cím více vsak dával najevo ze se mu nelíbí tím déle pak mluvil pustil se zesiroka do rozboru vsech prezidentských kandidát ackoli avizoval ze volit nechodí a ze ho politika nezajímá otázka zda má svého oblíbeného vdce ho popudila svojí konkrétností nezodpovditelností avsak na místo odpovdi ne nemám následovalo vycerpávající vyprávní o zivotech nkolika slavných myslitel ucitelem být nechtl studentský zivot se mu nelíbil a do hospody moc nechodí myslí si ze není zajímavý kdyz uz jsme si zacínaly zoufat proc jsme o ten rozhovor vbec zádaly rozpovídal se zamyslen o svém cestování a nechal nás letmo nahlédnout do filozofie vlastního náhledu na svt výsledek hodiny strávené s tímto clovkem a souhrn vseho co z ní vzeslo si mzete pecíst o pár stran dále máme to za sebou jen pravdu o tom jestli si pedem dohledal nase data narození anebo zda opravdu vládne nadpirozenou schopností odhadovat znamení zvrokruhu pouhým pohledem se asi nikdy nedozvíme klára únor 2013 14 rocník

[close]

p. 3

gympltimes obsah obsah what if money doesn`t matter karneval v benátkách rozhovor s p uc alesem blahou jaro kde jsi správný cestin cau jdes dneska do fitka království sílenc recenze foals jen hlupák to neví dostat se na kolena cervená zelená cervená jak to hrajes uz zas nco zvoní kdo tahá za provázky rezignace papeze proc by si mly holky víc vit jen malicko zrychlit cas kalendárium 1 2 3 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 17 18 gympltimes studentský casopis gymnázia dr karla polesného séfredaktor klára pelísková

[close]

p. 4

1 gympltimes what if money doesn`t matter tak pjdes na ty práva uz si sezenes ty podklady do zsv kam chces teda jít na vysokou souste se na to co budes dlat po stední skole tyto vty a tisíce-biliony-triliony dalsích jsem za poslední dva ti msíce slysela tolikrát ze uz na to zacínám být trosku alergická chÁpu ze t mami zajímá co budu dlat chÁpu páni ucitelé ze nám vstpujete do hlav abychom si poádn ujasnili na jakou vysokou skolu chceme jít a vázn m taky zajímá co máte vy ostatní mí spoluzáci v plánu poslední dobou uz to ale u m jde jedním uchem tam a druhým ven nejsou to ani dva týdny co toto moje ne tak úpln moje pedvysokoskolské plánování perusilo jedno video na webové stránce youtube uz název ve mn vzbudil jakýsi zájem o ono video jmenovalo se what if money doesn t matter po zhlédnutí pár minutového spotu jsem zstala jen koukat a pemýslela jsem nad tím jak moc m ten jeden jediný pán který ve videu mluvil ovlivnil na zacátku pokládá divákovi otázky týkající se jeho samotných plán a spojuje vse s hodnotou penz celé video má tedy clovka pimt se zamyslet nad otázkou co bych chtl a dlat kdyby zádné peníze nebyly budu kadenicí uklízecem nádrazákem idickou autobusu jak jsem chápala mla jsem tedy zvazovat jestli musím jít bezpodmínecn na vysokou skolu i pestoze si nejsem vbec jistá jakým oborem se zabývat jestli musím splnit jakási vysoká ocekávání která ve mne vkládají rodice asi spousta mladých lidí mého vku mi s klidným hlasem ekne nemusís jít na vysokou dlej si co chces a bla bla bla ale i pesto si eknou tito samí lidé nco v tom smyslu jakoze proc nechci po gymnáziu na vysokou ze to je blbost a proc tohle a tamto kdyz bych mla tedy úpln upesnit kupíkladu teba moji situaci tak cÍle rodina vztahy konícky práce která m bude aspo trochu naplovat pedmty kterÉ m bavÍ cást historie zsv cj aj vysokÁ skola kterÁ by m zajÍmala ano v pehledu vysokých skol jsem nenasla ani jednu u které bych si ekla ano to je ta skola na které chci být do které chci vynalozit úsilí abych zvládla zápocty ano obory které bych studovala by teba nebyly tak spatné a te v úplném konci vlastn zacínám pemýslet nad tím jaká práce obecn by pro m mla takový význam ze bych do ní vynalozila tolik úsilí abych byla nejlepsí nejlepsí ve svém oboru únor 2013 14 rocník

[close]

p. 5

gympltimes 2 závrem bych jen chtla dodat ze ono neskodné 2-3 minutové video m konecn pivedlo na správnou cestu jakou jsem mla svoje pemýslení smovat

[close]

p. 6

3 gympltimes do jistých mezí i kdyz mze vzniknout nepíjemná situace proti tomu co se tady dá bhem pár dní zazít to je absolutní nic nejsou to masky které vytváejí tak silnou atmosféru jsou to pedevsím lidé pod maskami i bez nich a jsou to francouzi nebo anglicani a ulice jsou sebevíc ucpané vsichni jsou tam kvli jedinému spolecn vytvoenému nezapomenutelnému zázitku a na ten se vzpomíná dlouho

[close]

p. 7

gympltimes 4 dti hloupé hloupjsí nez tady ale tam se zase potýká s jinými problémy ­ pozornost njakým zpsobem je zaujmout aby aspo pimen nehlucely tady je to spís tak ze polovinu lidí to vbec nezajímá a druhá polovina si dejme tomu píse kdyz tyto skoly srovnáte kde se vám ucilo lépe to se nedá srovnat kazdé to místo mlo nco do sebe kazdé mlo nco jiného tady m nikdo nenapadl za celou dobu co jsem tu pedávkování jsem neesil pokusy o sebevrazdu taky ne tam jo ale zase ty dcka nebyly tak zákený zatímco tady uz jenom tím ze mají vyssí inteligenci tak jsou jiné problémy mozná se jen nenechají tak snadno ovlivnit nebo jak to vidíte nechají cím je clovk inteligentnjsí tím je snadnji ovlivnitelný v následující chvíli se pan ucitel na zidli mírn pedklonil a s pohledem lovce zahájil svj útok obrana marná dostaly jsme zdarma lekci v ovlivování s praktickou ukázkou na vlastní kzi pan blaha nejenze naprosto zmnil téma hovoru ale nakonec nás jest dokonale odzbrojil kdyz nám obma vpálil ze jsme vodnáky ano jsme dobrá a kdo ovlivnil vás eknme v politice to je zákená otázka netusím ne opravdu nevím politiku moc nesleduji a byl jste te u voleb ne nebyl proc ne protoze volit mensí zlo je poád mensí únor 2013 14 rocník zlo tomu zlu se mzu pizpsobit ale nevím proc bych si ho ml vybírat zádný z kandidát vám nevyhovoval zádný kandidát mi nevyhovoval kdyz jsem se na to podíval z logického hlediska tak u schwarzenberga tu minulost a tak dále to bych si odmyslel ale zase ta prezentace mi pisla taková slabá asi by ho v zahranicí uznávali ale nepedpokládám ze by dokázal prosadit co by chtl zeman naopak toho budou vsichni nenávidt ale prosadí vsechno co bude chtít bohuzel o zenách to ani nemá cenu mluvit vsimli jste si ze cestina nemá ekvivalent pro prvního muze pro manzela první dámy nemá takze ty bohuzel byly bez sance franz no shovívavý úsmv vycníval by mluvilo by se o nás hodn to jo ale pak kdyz jsem ho vidl mluvit v debatách tak a maluje a dlá cokoli ale a nemluví on snad mze prezentovat dejme tomu ale mluvit ne rád ctete jaký preferujete zánr já ctu vsechno co se mi dostane pod ruku ale doporucím vám knihu slunecní znamení od lindy goodmanové to je práv to jak jsem mohl zjistit ze jste ob dv vodnáky já jsem tomu dlouho nevil pak jsem si to pecetl a te jsem ve fázi kdy to umím pouzívat ale poád tomu nevím ze opravdu existuje jenom dvanáct typ lidí to mi pijde úpln sílené dvanáct ctyiadvacet kdyz to vztáhneme na pohlaví a vy jste jakého znamení kozoroh ten co vzdycky vyhraje ten co s ním nic nepohne ale hýbe svtem vrame se jest k tomu jak jste studoval na vysoké v ostrav.

[close]

p. 8

5 gympltimes jak jsem studoval podal jsem si pihlásku nkolik let jsem tam pezil pak mi zacali hrozit státnicemi a uz to bylo a vrátil byste se ke studentskému zivotu urcit ne totiz studentský zivot hodn se o nm mluví ale zase zálezí na tom jaký obor si zvolíte kdyz si zvolíte teba jednooborov nebo kdyz si zvolíte nechci nikoho urázet njaké filozofie a podobn tak tam ten studentský zivot opravdu je tam se chodí pít s profesory chodí se na akce a zkouska je pak o tom jestli si vás ten vyucující pamatuje ale pírodovda je naprosto bez emocí jednoduchá nemusíte nic esit nemusíte vdt jak s kým vycházíte i clovk který na vás na pednásce kicí tak kdyz mu odevzdáte test a máte body tak vám tu známku prost dá tam se na nic nehraje a já kdyz jsem ml biologii a chemii tak jsem ml i velmi dlouhá cvicení teba sestihodinovou organiku a podobn takze já jsem zacínal vzdycky v pondlí o pl osmé ráno a koncil jsem v osm vecer o pl deváté jsem dosel na koleje Úterý a stedy jsem njak pezil ve ctvrtky to uz clovk kolabuje a v pátky se koncí dív v jedenáct aby se ti lidi uz zvládli rozjet takze ten studentský zivot tam moc není smích která vase dosavadní zivotní zkusenost vás nejvíce ovlivnila a byla pro vás nejsilnjsím zázitkem musí být jedna kazdá chvíle vás ncím ovlivní já se abych ekl pravdu moc neohlízím dozadu to nemá cenu dumat co bylo co se dalo udlat líp a co by clovk mohl íct to ano ale my jsme myslely njaký výjimecný okamzik teba cestování hmm teba stavní snhuláka na kilimandzáru to bylo sílený to bylo njakých ctyicet stup a my jsme se brodili ve snhu to bylo hodn sílený hodn extrémní cestoval jste po severských zemích v norsku a finsku jsem byl pak v severní africe v asii a v americe na aljasce kde konkrétn v asii vietnam indie japonsko která cizí zem vás nejvíce oslovila ta indie je zvlástní a v japonsku jsem byl s aikidem z japonska si pamatuju hlky a pamatuju si rýzový rohoze kterýma nás mlátili pisel dda který ml ticet kilo i s botama hlavn mu neublizte tak jsem ekl nebojte já mu neublízím a bylo mi eceno ze to neplatilo pro m z japonska jsem odjízdl a byl jsem rád byl jsem zmlácenej rozlámanej objevil jsem nkolik nových sval na zádech v místech kde by ml být jeden byly urcit aspo ti protoze jeden sval takhle bolet nemze a hlkami jsem se dodnes nenaucil jíst jak jsem byl rozlámanej tak jsem ty hlky do tch rukou prost neuchytil ale oni naststí byli zvyklí takze to slo do které dalsí zem uz byste se nechtl vrátit do rakouska smích ta severní afrika je hodn extrémní tam opravdu nejsou hranice a ty které tam jsou jsou zvykové tam je to nebezpecné samopal stojí deset dvanáct dolar clovk je dosplý ve chvíli kdy si poídí první samopal takze i malé dti tam je to velmi nebezpecné ale kdyz uz se jede do afriky tak ty zájezdy teba pes cestovní kanceláe mají své vyhranicené zóny kde se turisté únor 2013 14 rocník

[close]

p. 9

gympltimes 6 mohou pohybovat ale jakmile pekrocí tak tam je to hodn nebezpecné takze afrika je hezká ale velmi nebezpecná a nechce se mi tam vracet taková ta atmosféra kdy opravdu nevíte kdo a kde po vás hodí kamenem kdo po vás vystelí protoze blochy je tam mozné stílet prakticky beztrestn ale zase jsem rád ze jsem tam byl naststí jsme se tam pohybovali s velkou skupinou takze v pohod pous je hezká kdyz si zvyknete na stíry a podobn mzete íct kde jste se cítil nejvíce cize já jsem zapadl vzdycky vsude ale ta indie byla opravdu taková jiná ti lidé tam fungují v jiném case naprosto uz jenom tím ze je jim umoznno pevtlovat se my se narodíme a umeme a mezi tím se nkde pohybujeme ale oni se pohybují ve spirále reinkarnace a podobn a na tch lidech je to vidt vsiml jsem si ze kdyz se pohybuju tady u nás tak poznám lidi buddhisty oni mají takový jiný pohled ví nco jiného nez my ale vbec jim to nevadí to jenom my vnímáme tu odlisnost jim to nevadí oni jsou ochotni se podlit o vsechno jak nejdéle jste byl pryc njak dva msíce ale studoval jsem v ostrav takze asi celý semestr jednou dvakrát za semestr dom jestli se to pocítá to uz je taky daleký sever jiná mluva nejde jim rozumt mluví krátce zacal jste bhem studií taky mluvit jako ostravák prý ano ale nevsiml jsem si je pravda ze pouzívám hodn slovo bo jako proc bo to jinak nejde to jsou slovícka kterých si já moc nevsímám naucil jsem se ostravákm rozumt oni íkali ze suúnor 2013 14 rocník per chvílemi uz zním ale pak jsem pisel dom a doma to bylo strasný jest kaj kaj pouzívám hodn místo kde tak kaj kaj je kam kajsik nkam a kaj si je odkud jsi dokázal byste jmenovat nejhorsí jídlo z nasí skolní jídelny které jste si zatím dal tak zatím jsem si vzdycky vybral je ale pravda ze já chodím na obdy jen dvakrát týdn ale tohle je kolejní zpsob uvazování kdyz to clovk nemusí vait tak je to dobrý a kdyz mu to nechutná tak na to dá kecup jsou jídla na která bych poteboval hodn kecupu ale jako sním vsechno máte svého oblíbeného vdce hodn cituju einsteina clovka který jak sám tvrdil znicil vtsinu svého výzkumu protoze lidstvo na to jest není dostatecn pipravené kazdý kdo íká ze to znicí nebo kdo íkal ze bylo co nicit ten hodn pohnul svtem marie curie to byl clovk který dokázal zaprvé bojovat s kulturou a za druhé udlala úzasné objevy fleming clovk který pracoval v mikrobiologické laboratoi kde musí být absolutní cistota tak jen tak mimochodem a náhodou se mu tam chytla njaká plíse a místo toho aby to rychle schoval tak to zacal drhnout a vsiml si ze tam byl asi penicilin nobel zjistil ze dokáze zlikvidovat svt a ml výcitky z toho ze se mu to povedlo tak zavedl nobelovu cenu málokdo ví ze nobel vynalezl dynamit kdyz se zeptáte ale vsichni znají nobelovu cenu chtl ulehcit práci a ono kdyz to mze lámat skály tak to mzu dát sousedovi pod práh ze jo a budu bez souseda to jde jak íkám fleming se mi líbí proto-

[close]

p. 10

7 gympltimes ze se mu pokus nepovedl a stejn za vyzkoumat a ona objevila radioaktivní chránil mnohem víc zivot nez padlo ve prvky vrhl na nás podezíravý pohled druhé svtové válce marie curie vsich jasn feministky vidím to je mi jasný ni byli proti ní celý svt celá kultura ze se vám to nelíbí ale on byl naprosvzdy ona vlastn i radioaktivitu objevi to proti tomu takze jí dal práci kterou la náhodou jen proto ze byla zenská její sám nezvládl práci o kterou se nemohl manzel si o ní do svého deníku napsal sám zajímat protoze nevdl co s tím ze zenská má rodit dti a sedt u plot tak si ekl kdyz jsem si na tom vylámal ny ideální je kdyz má jest zlomenou zuby já tak se jí tím zbavím a výslednohu aby nemohla vycházet z domu a kem byly radioaktivní prvky tak to je protoze se jí chtl zbavit tak jí dal ká a zase nemá cenu se kvli tomu rozcimen který mu zlikvidoval fotografický lovat zvládla to dokázala to a spousta papír a ekl no dobrý tohle je záhada lidí si jí vází tady más ten kámen a bz s tím nco rozhovor byl redakcn zkrácen kompletní neupravený pepis rozhovoru umístíme v nejblizsích dnech na webové stránky gt http gympltimes.gymzn.cz

[close]

p. 11

gympltimes 8 je mnoho vcí které mám na obou dvou rocních obdobích ráda a kazdá ta vc má své kouzlo mohla bych tu donekonecna básnit o zimní pírod ci jarním pocasí to by nám vsem ale unikl ten nádherný pechod mezi tmito obdobími kdy sníh a led roztávají a dávají tak sanci jarním rostlinám a zivocichm podívat se po tech msících znovu na svt

[close]

p. 12

9 gympltimes hu se musí vnovat mnohem vtsí péce nez lidskému tlu a jeho svalm ale kdyz na mj dotaz kde se seznámili odpovdla no pece ve fitku zhrozila jsem se ze to uz asi bude vázný chvíli jsem uvazovala jestli se mám nechat strhnout davem a zacít také nkam chodit protoze krom nepodstatné cásti ­ nezpevnných sval tu byla podstatná cást ­ ztrácela jsem pátele ti kteí si se mnou vzdy z tchto vcí dlali srandu te nemluvili o nicem jiném rozhodla jsem se vsak vytrvat haha a dál jsem cekala po njaké dob vlna povolila a z mých spoluzák uz zase nebyli hrdinové z jersey shore za coz jsem byla nesmírn vdcná ale uvidíme jak se to bude jest vyvíjet a co vy jdete dneska taky do fitka jeden mocný carodj chtl znicit jakési království a tak do studny z nichz si brali vodu vsichni obyvatelé té zem nalil kouzelný lektvar kdo se z té vody napil ten se zbláznil na druhý den ráno se jí napili vsichni lidé z království az na krále který ml pro sebe a svou rodinu vlastní studnu k ní se carodj nedostal znepokojený král se snazil své poddané njak zvládnout a naídil adu bezpecnostních a zdravotních opatení ovsem úedníci a strázníci se z té vody napili také královy píkazy povazovaly za nesmysl a nehodlali je plnit kdyz se pak obyvatelé království dozvdli o tch dekretech dosli k názoru ze jejich panovník se zbláznil a ze království sílenc

[close]

p. 13

gympltimes 10 to co m tento msíc zaujalo nejvíc aneb takové trosku pohádkové zamyslení nad tím co znamená slovo blázen/bláznovství jaká je hranice mezi normálním clovkem a bláznem tedy kazdý z nás je urcitým zpsobem blázen jen se my vsichni ­ i ty i já musíme chovat tak jak to spolecnost uznává jedin tehdy budeme normální jedin tehdy nebudeme naceni z bláznovství

[close]

p. 14

11 gympltimes math-funk-emo-progressive-pop desku a tady tenhle shit co tady písu nevyjádí zdaleka ani zlomek toho jaká ta deska opravdu je to si clovk musí sám poslechnout zazít klidn se pi tom cejtit euforicky ale to k tomu patí protoze taková tahle deska je a troufnu si íct ze bude hodn oceovaná mozná bych ji tipnul i na grammy teda aspo bych jí to pál pamatuju se na výrok yannise cítil jsem se tak prázdnej kdyz jsme dokoncovali album ale te se cítím neuviteln zaplnnej to pronesl v den vydání inhalera a já te mzu íct ze m dokázali zaplnit na dalsí 2 roky dopedu k závru kdybych to ml oznámkovat tak tomu dám 95 tak málo proto ze poád nemzu odpustit ty jednoduchý bicí matematika to prost vedla

[close]

p. 15

gympltimes 12 já se na prázdniny samozejm tsil postoj hlavn ze nebude skola zvítzil ale proc m to tak stve a proc o tom písu vlastn m to tak ani nestve ale písu o tom proto ze kdyz se ekne nco jako jaro a nco jako prázdniny pedstavím si pohodu pkné pocasí nicnedlání relax svobodu a napadne m stejn jako vás spousta vcí které jsou uskutecnitelné a které by mj jarní volný týden udlaly velmi píjemným jenze toto jaro vypadá tak ze za okny vidím sníh a pokud vyjdu ven míním umrznout a z tch krásných vcí které bych si pedstavoval ze bych o jarních prázdninách mohl dlat je uskutecnitelných 0 vsechno je vlastn jedno já se vzdycky se vsím srovnám ale co mi opravdu pije krev a trhá zíly a proc mám nutkání rozkopat vsechno co vidím je to ze díky tmto prázdninám které jsme dostali tak brzy budu muset chodit dalsích tém pt msíc do skoly bez zádné delsí pauzy kterou mají práv ty jarní prázdniny být víte a nezkousejte na m vytahovat velikonoce jestli ty dva dny víkend a pondlí nazýváte odpocinkem jste u m mimo navíc kdo má rád velikonoce hnus pece takze asi tak díky za 16 dní volna o vánocích a díky za tenhle nesmyslný týden hned msíc po nich díky kterému dalsí pololetí budou jen muka bez zádné vyhlídky na volno a já budu muset do letních prázdnin odpocítávat dny uz od plky února a ne nkdy od jara kdy uz aspo to pitomý slunko trochu svítí ale to jsou pece jarní prázdniny ne aha

[close]

Comments

no comments yet