Bibliotekstermer på svenska och engelska. Library Terms in Swedish and English

 

Embed or link this publication

Description

A glossary of library terms in Swedish and English

Popular Pages


p. 1

bibliotekstermer på svenska och engelska library terms in swedish and english

[close]

p. 2

bibliotekstermer på svenska och engelska library terms in swedish and english 19:e rev februari 2013 sue dodd uppsala universitetsbibliotek uppsala university library

[close]

p. 3

innehåll svensk-engelsk engelsk-svensk brittisk och amerikansk stavning exempel på skillnader mellan brittisk och amerikansk stavning falska vänner nyttiga fraser 4 22 40 40 41 42 ordlistan är tänkt som en resurs för bibliotekarier i sverige nya förslag välkomnas och kommer att läggas in i mån av tid den här är en pdf-version som uppdateras 2 gånger per år online-versionen kan innehålla nytillagda termer eller andra förändringar this list of terms is intended as a resource for librarians in sweden suggestions for additions are welcome and will be added as and when time permits this is a pdf-version that will be updated twice a year the online version probably contains some new terms and changes uppsala universitetsbibliotek februari 2013 www.ub.uu.se/bibliotekstermer

[close]

p. 4

svensk-engelsk fyrkant brädgård stjärna asterisk plustecken snedstreck mindre än-tecken vinkelparentes större än-tecken vinkelparentes snabel-a omvänt snedstreck understruken understrykning hash mark hash hashmark asterisk plus forward slash less-than sign left angle bracket greater-than sign right angle bracket at at-sign backslash underscore anknytning ank telefon extension ext anordningar faciliteter facilities kafé toaletter anslagstavla ansluten anställd ansvarig för ansvarsbibliotek ansöka om ansökan notice board affiliated employed in charge of national resource library apply for application anvisat område där man designated areas e.g for eating or studying t.ex äter eller läser användare som grupp clientele används för användare som grupp aldrig för en individ patron see also library user library member or member of the library walk-in user user interface user id patron record user name access rights a a&i abstracting and indexing a&i aggregator agent leverantör ibland även själva produkten ­ som samlar databaser och/eller tidskrifter från olika producenter/förlag akademiker forskare akronym aktualitet aktuell aktuell lista löpande lista alfabetiserat alfabetiserat enligt alfabetiskt alternativstavningssökning amanuens scholar acronym currency you know how up-to-date is it up-to-date current list arranged alphabetically according to alphabetically in alphabetic order fuzzy search ibland även pattern search assistant librarian n.b not a library assistant användare låntagare se även biblioteksanvändare tillfällig användare användargränssnitt användarid användarinformation med bl.a namn adress användarnamn användarrättigheter help desk användarstöd dvs instans hos leverantören för tekniska och administrativa frågor från kunderna användarundervisning se även bibliografisk undervisning user education library instruction see also bibliographic instruction api ­ programmerings application programming interface api gränssnitt artikeldatabas article database article index tender submit a tender anbud lämna ett anbud alt en offert be om att få for invite tenders for invitation to tender offert se även offert se även tender anbudsgivare se även offert angiven låneperiod tenderer se även tender stipulated loan period citation metrics att mäta citeringar see also bibliometry oftast men mer precist handlar det om vad som ska mätas se även bibliometri avbeställa avdelningschef avgift fast avgift cancel head of department in an organisation fee charge flat fee 4

[close]

p. 5

avgiftsbelagd/t avhandling ibland uppsats på c eller d-nivå se även doktorsavhandling uppsats uppsats på c eller d-nivå avhandling avlarmad avlarmningsapparat avmagnetisera avregistrera t.ex ett lån avslutad prenumeration avstängd om person se även stänga av en person avtal se även sluta avtal cost money this service costs money thesis pl theses see also doctor s thesis doctoral dissertation student paper dissertation desensitized of magnetic strip desensitizer deactivate desensitize check in discontinued subscription banned suspend privileges withdrawn see also ban somebody contract see also sign a contract alt reach eller enter an agreement terms and conditions bemanna bemöta allmänheten bemötande bestånd beståndsanalys beställd bok e.d se även reserverad titel beställning begära begäran se även reservation beställning betala skärmbilden styckevis bevaka bevakning se även omvärldsbevakning staff man verb dealing with the public way of dealing with holdings collection analysis item on hold see also reserved item request see also reservation pay per view pay by view monitor verb current awareness see also competitive awareness comparative awareness bibliographic database bibliographic record bibliografisk databas referens databas bibliografisk post avtalsvillkor b baksidestext band volym barnbibliotekarie barnbok se även ungdomsbok begreppssökning blurb volume children s librarian children s book see also book for pre teens concept search söker även efter relationer vad gäller betydelser eller form t.ex pluraler refine a search see also expand a search restricted access limited access authorised user confirm do a bibliographic check check i did a bibliographic check on this book in libris he checked in libris there s no record of the book in libris det gick inte att belägga den i libris bibliografisk undervis bibliographic instruction see also library instrucning se även biblioteksunder tion user education visning användarundervisning bibliografiskt format marc xml etc bibliometri bibliotekarie på golvet biblioteksanvändare registrerad dvs med bibliotekskort se även användare låntagare biblioteksassistent se även bibliotekspersonal biblioteksassistent bibliographic format bibliometrics roving librarian library member or member of the library library user använd hellre patron eller library member assistant librarian works as a librarian and usually has some kind of relevant qualification see also support staff library assistant library binding head of library uk library director us at a university library the university librarian head of the library and information services library foyer library issues 5 begränsa sökningen se även utöka sökningen begränsad tillgång behörig användare bekräfta belägga biblioteksband bibliotekschef biblioteksentré biblioteksfrågor

[close]

p. 6

bibliotekskonsulent bibliotekskort se även lånekort bibliotekslokaler se även läsesalslån consultant librarian library card see also reader s card library card library premises must be read on the library premises see also in-house use library materials library items library induction blindskrift se även punktskrift blädderblock bläddra igenom titta igenom söka igenom även söka efter bocka av bokband bokbuss bokficka braille flip chart flip board browse biblioteksmaterial biblioteksorientering den första allmänna undervisningen bibliotekspedagog tick the box uk check the box us book cover mobile library uk library on wheels us book pocket book fetcher book retrieval team book-fetching arrangements book retrieval book history dust jacket see also protective cover instruction librarian bokframtagare bokframtagargruppen bokframtagning bokframtagningsförfarande bokhistoria bokomslag se även skyddsomslag support staff library asbibliotekspersonal biblioteksassistent som sistant note the difference between library assistant inte är bibliotekarie and assistant librarian biblioteksrabatt bibliotekssystem dvs datasystem för bibliotek bibliotekssystem dvs huvudbibliotek plus alla filialer ub inkl filialer library discount library automation software library system biblioteksundervisning library instruction user användarundervisning education biblioteksutgåva t ex med pansarband biblioteksvakt/biblioteksstudent en student som arbetar extra på ett bibliotek biblioteksvaktmästare biblioteksvärlden bidrag söka bilaga se även tidningsbilaga library edition student librarian part-time student librarian bokrond en bokrond med ward round the librarian does a ward round every bokvagn på ett sjukhus tuesday alt the librarian goes round the wards every tuesday bokrygg bokstöd boktips bokuppsättning bokuppsättningsvagn bokvagn boolesk operator boolsk sökning brevsamlingar broschyr obs det engelska ordet brochure brukar ha betoningen på 1:e stavelsen bruksbibliotek används enbart av uppsala ub se även filial bibliotek specialbibliotek ämnesbibliotek spine bookend further reading reshelving reshelving cart or trolley trolley uk cart us boolean operator boolean search collections of letters uk letter archives us brochure leaflet library porter library community grant apply for appendix pl appendices uk annex us see also newspaper supplement image scanner för bl.a lånekortet monitor subst hyphen deputy library director added entry form bild inkl foto teckning diagram e.d bildläsare avläsare för bl.a lånekort skanner bildskärm bindestreck biträdande Öb biträdande överbibliotekarie biuppslag sökelement blankett 6 site library used when branch library subject library or special library are not appropriate see also branch library special library subject library noise brus se även fel träff fel träff see also mishit false drop även brus

[close]

p. 7

bryta en regel bunden eller inbunden bok bytesverksamhet böter bötesbelopp breach a library regulation hardback exchange operations fine d daisy bok se även cd-bok daisy book daisy books can only be read using a daisy talking book player or daisy software on a pc see also cd book hardware charge uk bill us we will have to charge you for this item attend a training session c cd-bok se även ljudbok hörbok cd-bok eller kassettbok cd book see also audiobook datorutrustning hårdvara maskinvara debitera national licence centralt avtal nationellt avtal avser licenser centrumbildningar chatta cirkulationslista citattecken se även citattecken vardagligt citattecken vardagligt cross-disciplinary centres chat obs uttal shat betyder något annat forwarding list quotation marks within quotation marks see also quotes quotes ledigt börjar bli acceptabelt även i skrift put it in quotes alt put it between quotes cite oftast en skriven källa see also quote quote see also cite engineer dvs graduate engineer see also civil engineer delta i ett undervisnings tillfälle deltagande medlem member of oftast bättre än participatory deltagande institutioner konsortiemedlemmar participating institutions consortium members transformative libraries demokratifrämjande bibliotek folkbibliotek som aktivt bidrar till demokratiseringsprocessen för missgynnade grupper depå t.ex bokdepå depåbibliotek diakriter diakritiska tecken dialog dialogruta digital synonymt med elektronisk digital publicering storage area repository depository library diacritics you know accents and such like dialogue uk dialog us dialogue box uk dialog box us digital synonymous with electronic electronic publishing digital publishing the first is more common than the second digitisation uk digitization us citera se även citera citera även det talade ordet se även citera civilingenjör obs inte detsamma som civil engineer se även väg och vattenbyggnadsingenjör compactushyllor rolling shelves also compact shelving but this is less common both in uk and usa cybrarian digitalisering cybrarian en bibliotekarie som är specialist på e-resurser en hopslagning av de engelska orden cyberspace och librarian counter disk som möbel se även informationsdisk see also help desk service point us uk utlåningsdisk enquiry desk reference desk us loan desk disputation disputation betoningen på näst sista stavelsen defended in a formal disputation distance student distance learning distansstuderande distansstudier 7

[close]

p. 8

distributör leverantör se även leverantör doktorand distributor see also supplier doctoral student can also be referred to as a postgraduate or graduate doctor s thesis doctoral see also dissertation document delivery f f.m förmiddag facklitteratur en fackbok faktadatabas a.m ante meridiem alt meridian jfr p.m non-fiction uk nonfiction us a non-fiction book database for facts about database of facts vanligare än factual database production editor falling synonomous with descending mishit see also noise false drop festschrift det tyska ordet används i engelskan oftast med versalt f branch library uk library outlet us branch library is the more common term also in the usa see also main library doctor of philosophy ph.d bachelor s degree a first degree at the basic level the most common are b.a i.e bachelor of arts and b.sc i.e bachelor of science licentiate a post graduate degree but lower than a doctorate this is a degree obtained in some countries including sweden se även licentiate thesis magister s degree this is a postgraduate degree that is conferred in a few countries including sweden se även master s degree remote access interlibrary loan ill ill request multi-volume book a book in several volumes tab e.g in a file a filing system or on a website folio public librarian doktorsavhandling se även uppsats dokumentanskaffning e e-brevlåda e-möte e-post e-postadress e-tidskrift elektronisk tidskrift e.m eftermiddagen ebook e-bok edi se även sdi mailbox e-meeting online meeting email e-mail e-mail address e-journal electronic journal p.m dvs post meridiem alt meridian jfr a.m e-book edi electronic dissemination of information see also sdi selective dissemination of information own use for your his her own use electronic synonymous with digital faktor fallande fel träff se även brus fel träff även brus festskrift filial bibliotek se även huvudbibliotek filosofie doktor f.d filosofie kandidatexamen fås efter minst 3 års utbildning på grundnivån ofta förkortad till fil kand filosofie licentiat se även licentiatavhandling eget bruk elektronisk synonymt med digital elektronisk dokument electronic document delivery leverans dvs vanligen förmedling av artikelkopior via e-post o.s.v elektroniskt arkiv se även depå t.ex bokdepå enhetschef enkät erfordrat ersätta etikett etikettering examensarbete exemplarnummer exlibris repository mostly used for electronic storage see also storage area repository head of section questionnaire required password is required replace label labelling uk label labeling us degree project alt degree thesis copy number bookplate filosofie magisterexamen förkortas fil.mag se även mastersexamen magisterexamen fjärranvändning fjärrlån fjärrlånebeställning flerbandsverk flik foliant folkbibliotekarie 8

[close]

p. 9

forskningsbibliotek 1 academic library a univert.ex universitetsbibliotek sity library se även forskningsbiblio see also research library tek 2 forskningsbibliotek 2 research library see also academic library ett specialbibliotek för forskare vanligtvis utanför special library universitetssfären scb naturvårdsverkets bibliotek se även forskningsbibliotek 1 specialbibliotek forskningsbibliotekarie academic librarian uk college librarian us framplockningslapp frassökning fritextsökning call slip paging slip stack call phrase search keyword search free-text search is acceptable but unusual proxy authorisation to grant the power of proxy to another person allowing them to act on your behalf full text snart acceptabelt som ett ord även i uk compliant with jfr stavningen med complaints rimmar med giant fill in a form fill out a form hash mark alt hash hashmark gain access gone walkabout see also missing item lost item field search delivery note uk shipping list us prohibited författarbesök author talk meet an author the library runs a meet an author programme negotiations förhandlingar förhandsgranskning av peer-review artiklar inför publicering görs av ämnesexperter knutna till förlaget förkommen titel se även fått fötter förkortning förlag förnyelse av avtal/prenumerationer förnyelseavi för tidskriftsprenumerationer förord försenad förseningsavgift försäljare försättsblad se även illustrerat försättsblad förvalt värde förval förinställt värde förvärvsbibliotekarie missing item lost item see also gone walkabout abbreviation publisher renewal 2 renewal notice för tidskrifter som måste förnyas preface overdue overdue fine vendor fly-leaf see also frontispiece default acquisitions librarian fullmakt fulltext fungera bra med fylla i en blankett fyrkant få tillgång fått fötter se även förkommen titel fältsökning följesedel förbjuden ej tillåten g gallra se även utgallrad gallring se även gallra garantitid garderob offentlig gemen liten bokstav weed withdraw the result of weeding is withdrawal see also withdrawn weeding see also weed withdraw warranty cloakroom lower case lower-case lowercase you know small letters succession planning valid till see also expiry date expiration date us preferred term free of charge free open sources deface defacement fördärva vb skada see also damage subst se även skada vb skada subst företagsbibliotek företagsbibliotekarie corporate library corporate librarian gemensamma resurser resource sharing generationsväxling giltig/t till se även utgångsdatum godkänd term gratis gratis källor business library usually a företagsekonomiskt branch of a metropolitan bibliotek se även företagsbibliotek public library that serves the businesses in the city see also corporate library 9

[close]

p. 10

gratis tillgång se även begränsad tillgång grundutbud basutbud grupp av datorer eller sökträffar grupprum grupparbetsplats grå litteratur gränssnitt gymnasiebibliotekarie se även skolbibliotekarie forskningsbibliotekarie free access see also restricted access limited access basic service cluster of pcs or search hits group working area group study area grey literature uk gray literature us interface school librarian at a sixth form college uk uk high school librarian us see also school librarian academic librarian college librarian us hålslag häftapparat häfte häftklammer hänvisa högerklicka på musknappen högläsning högskolepoäng hp en veckas studier motsvarar 1,5 hp och en termins studier motsvarar 30 hp hole punch stapler paperback staple refer click the right-hand button on the mouse reading aloud higher education credits he credits one week s study is worth 1.5 he credits and a 15 week semester 30 he credits i icke godkänd term icke tryckt material non-preferred term non-print material uk nonprint materials us not-for-profit organisation uk not-for-profit organization us alt non-profit organizsation id-number uk social security number us in the us a social security number is used as an idnumber see also swedish id number recognition see also ip address recognition icon frontispiece om bladet innehåller en illustration see also fly-leaf indexing indexing language descriptor help desk service point us uk enquiry desk uk reference desk us see also circulation desk h handbok handskriftsavdelning helårsprestation helårsstudent översätts sällan manual manuscripts department full-time equivalent fte icke-kommersiell organisation ofta s.k enskilda organisationer andra begrepp finns id-nummer se även personnummer hemlån på engelska utgår loan see also interlibrary loan man ifrån hemlån ill in-house use se även fjärrlån läsesalslån hemort hemsida se även webbsida hotspot ett område där du kan ansluta trådlöst till internet se även trådlös uppkopp home town home page the main page of a website see also web page hotspot hot spot see also wireless connection wifi connection igenkänning se även ip-adress igenkänning ikon symbol illustrerat försättsblad se även försättsblad indexering indexeringsspråk indexeringsterm även ämnesord informationsdisk obs bör inte översättas med information desk eftersom detta används i större bibliotek för disken vid huvudentrén som bemannas av icke biblioteksutbildade personal se även lånedisk låneexpedition huvudbibliotek som har or more branch libraries see also branch library en eller flera filialer se även filial bibliotek huvuduppslag hylla hyllor main entry shelf pl shelves hylletikett även knubb shelf guide synonymt med shelf label hyllgavel hyllsignum hyllstädning hyllvärmare 10 end of the shelves shelf mark uk call number us tidying the shelves shelf-sitter

[close]

p. 11

informationsförsörjning provision of information informationskompetens inkasso inkunabel inkunabler pl de tidigaste tryckta böckerna d.v.s före 1501 mindre ofta används den latinska stavningen incunabulum incunabula pl inköpsförslag information literacy information skills debt collection incunable incunables pl books printed before 1501 quite often the latin versions are used in english i.e incunabulum incunabula pl request to purchase you can make a request to purchase it electronically or on paper book-block uk bookblock text-block us toc table of contents toc-alert dvs table of contents content descriptor covered with protective plastic registered borrower eller user department at universities some departments may refer to themselves as institutes e.g institute of education the english department at the university school community library there are many variations e.g school and public library community/school library intermediary internet on the internet internal referral see also refer to pass on to forward request to stocktaking stock-taking ip address recognition computer technician j jokertecken jour juridisk bibliotekarie wildcard on duty law librarian k kapitälband headband headband is at the top of a book s spine tailband at the bottom collectively they are endbands comprehensive summary see also compilation thesis floorplan floor plan catalogue uk catalog us cataloguer uk cataloger us catalogue uk catalog us i m cataloguing that book now complaint about rimmar med paint square brackets class number används för dewey decimal notation en mer allmän term är notation classification system monastic library locker button combine forthcoming events commercial use coursepack conference publication conservator participating institution används hellre än consortium member consortium pl consortia liaison librarian inlaga gäller böcker dvs allt innanför pärmarna innehållsförteckning innehållsförteckningsalert innehållslig indexeringsterm inplastad inskriven låntagare institution vid ett universitet kappa ramberättelse se även sammanläggningsavhandling karta över bibliotekslokaler katalog katalogisatör katalogisera klagomål om klammer klassifikationskod integrerat bibliotek både skol och folkbibliotek klassifikationssystem klosterbibliotek klädskåp knapp kombinera kommande program kommersiell användning kompendium konferenspublikation konservator konsortiemedlem intermediär internet på internet internremiss se även remittera inventering ip-adress igenkänning it-tekniker konsortium kontaktbibliotekarie kontrollerad vokabulär controlled vocabulary 11

[close]

p. 12

kopieringsapparat kopiator kopieringsmaskin kopieringskort korrekturläsa se även korrekturläsning photocopier uk photocopy machine us copy card proofread strictly this is used for checking the galley proofs from the printers see also copy-editing copy-editing checking work done on a manuscript before it is sent to the printers see also proofread cross-reference short loan brief obs inte shortly som betyder snart in brief short loan collection recall notice issuing overdue notices chronologically recall items recallable cultural heritage courier course book course packs lost property receipt obs p-et hörs inte ordet rimmar med seat date due slip source evaluating sources of information Även source appraisal wait your turn for a book that s out on loan purchase lagra en sökstrategi se även stående sökprofilstjänst lagrad sökning lansera ny produkt eller version lapp larma av larma på larmbåge lathund store a search strategy see also alert service stored search synonymous with saved search launch slip of paper notice disable the alarm desensitize the magnetic strip alarm an item security gate barrier quick reference guide quick reference leaflet on proof of identity supplier see also distributor provider korrekturläsning se även korrekturläsa korshänvisning kort lån korthet i korthet korttidslånesamling kravbrev kravhantering kronologiskt kräva en bok krävbar kulturarv kurir kursbok kurspaket kvarglömda saker kvitto legitimation leverantör kan även äga produkter se även distributör leverantör leverantör t.ex internetleverantör leverantör t.ex internetleverantör se även distributör leverantör leverantör leverera licensavtal provider see also distributor supplier deliver licensing agreement licensgivare dvs juridisk licensor term för leverantör i samband med avtal licenstagare dvs juridisk licensee term för köpare i samband med avtal licentiatavhandling limmad lista subst och verb litteraturförmedling litteraturlista i en vetenskaplig artikel eller bok litteraturstudie licentiate thesis glued list book promotion promoting books reference list kvitto med återlämningsdatum källa källkritik köa på utlånad bok köp köpa l ladda hem spara importera se även a&i ladda ned hämta ladda upp exportera 12 download save see also abstracting and indexing a&i download upload export ljudbok hörbok cdbok eller kassettbok se även talbok previous research a study of previous research shows that audiobook synonymous with book-on-tape recorded book and talking book see also talking book for the blind

[close]

p. 13

ljuspenna logga in light pen log in also possible but less common and in this order are login log on and logon site licence missing issue gap in a subscription lacuna pl lacunae renew check out issue uk charge us checkout and check-out are variants but less common self-checkout self-issue machine see also automated checkout circulation desk loan form borrowing agreement reader s card library card borrowing regulations shelf marker long term preservation borrower user user-group patron type borrower account link linking collection of links county library county librarian learning environment learned obs i denna betydelse uttalas båda stavelser synonymt med academic learned societies uttalet i det här fallet är learn-ned dvs 2 stavelser reader jfr patron läsplats läsplatser läsplatta carrel study area places in a reading room e-book reader wireless reading device e-book reader alt ebook reader is rapidly becoming the more widely used term june 2012 reading difficulties easy readers current subscription current issue only the current issues of our journals are on display loose-leaf binder eller loose-leaf file password lokal licens lucka låna om förlänga ett lån låna ut lässvårigheter lättlästa böcker löpande gällande prenumeration löpande nummer låneautomat se även utlåningsapparat alt låneautomat lånedisk låneexpedition låneformulär låneförbindelse lånekort låneregler lånesticka långtidslagring låntagare låntagarkategori låntagarkonto länk länkning länksamling länsbibliotek länsbibliotekarie lärande miljö lärd dvs akademisk lösbladspärm lösenord m magasin magisteruppsats magnetremsa t.ex för larmen mall markera på en skärm se även överstryka marknadsföra marknadsföring markör maskera se även trunkera trunkering höger vänster stacks master s dissertation alt thesis magnetic strip template highlight on a screen see also highlight market verb marketing cursor mask eller character masking see also truncate truncation right-hand left-hand glitch in the system i.e hardware see also bug lärda sällskap maskinfel se även programfel läsare person eller programläsare t ex cd-romläsare pdf-läsare e-bokläsare läsecirkel läsesalslån läsfrämjande reading group in-house use reading promotion 13

[close]

p. 14

mastersexamen magisterexamen den nya mastersexamen fås efter en tvåårig påbyggnadsutbildning och är en europeisk standard i linje med bologna process magisterexamen fås efter en ett-årig påbyggnadsutbildning båda är på avancerad nivå matte master s degree a postgraduate degree e.g m.a or m.sc or other abbreviation sweden differentiates between a two year master s degree which is a european standard in line with the bologna process and a one year master s degree equivalent to magisterexamen maths uk math us kortform för mathematics närhetssökning nättjänst webbtjänst proximity search online service o obetalda böter obs observera offentligt finansierade bibliotek unpaid fine n.b alltid versaler från latinet nota bene publicly funded libraries caution libraries can also be state funded but this means different things in the us and one-state countries like sweden and estonia tender not catalogued comprehensive scope renewal renewal fee resit retake examination see also resit retake an examination competitive intelligence see also competitive awareness comparative awareness competitive awareness comparative awareness see also competitive intelligence open access medge kopieleveranser allow copies to be sent to or made for medieplanering mediespecialist mikrofilm läsare mobilzon moderhögskola mus se även styrplatta musikalier mångkulturell verksamhet collection management media specialists microfilm reader phone zone home college mouse see also touch pad track pad musical scores uk music scores us multicultural activities offert okattade omfattande omfattning omlån omlånsavgift förlängningsavgift omtenta se även tentera om göra en omtenta omvärldsanalys se även omvärldsbevakning omvärldsbevakning se även omvärldsanalys mångspråkig litteratur multilingual literature n namnbricka namnskylt när det handlar om en dörrskylt gör hellre en omskrivning se exemplet nedladdning nedladdningsbar netto fjärrinlånare netto fjärrutlånare name badge name tag both of these are worn wear your name badge at all times his name is on the door downloading downloadable net borrower net lender open access avgiftsfri tillgång till vetenskapligt material ordstam ovanstående information overheadfilm word stem information above overhead transparency notation notation t.ex inom see also class number dewey se även klassifikationskod nummer av en tidskrift issue in this issue of time magazine utgåva av en seriell publikation nyckelkort nyckelord nyförvärv 14 key card alt keycard keyword recent acquisitions p papperslapp papperstidskrift parallellpublicering chit slip of paper print journal more common than printed journal self-archiving used in the context of open access

[close]

p. 15

parentes se även klammer passerkort nyckelkort pekbok pekskärm personal om du väljer det mindre vanliga ordet personnel tänk på stavningen personarkiv personnummer pinkod säkerhetskod skaffa byta planerad nertid om en server plastkasse plattform pliktexemplar pluralis plustecken populärvetenskap portal brackets synonymous with parentheses see also square brackets key card alt keycard board book alternative spelling boardbook touch screen staff personnel proxyförled publiceringsdatabas first part or element of the proxy address publications database uk [also repository database us e.g diva where for example universities can publish and hold scholarly publications library computers uk public computers us stm publications/publishers i.e science technology and medicine braille purl persistent url see also durable url in transit checked out items loans reminder cover book cover see also dust jacket publika datorer publikationer/förlag inom naturvetenskap teknologi och medicin punktskrift purl se även varaktiga url på väg på väg mellan filialer pågående lån påminnelse pärm bokpärm se även bokomslag archives of individuals swedish id number pin code get change scheduled downtime plastic bag platform legal deposits plural form plus popular science portal q quarto quarto kan även skrivas 4to post en post i en databas record a record in a database post-koordinerad praktisk lektion laboration pre-koordinerad prefekt se även avdelningschef post-coordinated hands-on session pre-coordinated head of department at a university or college see also head of department subscription see also discontinued subscription current subscription performance price cap bug used about software provenance uk provenience us referensverk se även uppslagsverk referensexemplar r rabatt realtid referens i en referenslista discount real time reference citation a bibliographic reference to sources cited in a text sometimes called a citation reference librarian for library use only reference management software software for handling bibliographic information e.g endnote reference book book designed for reference use see also reference book book of reference sometimes encyclopaedia or dictionary for library use only register vb 15 prenumeration se även avslutad prenumeration löpande gällande prenumeration prestanda pristak i samband med årliga prishöjningar programfel proveniens referensbibliotekarien referensexemplar referenshanteringsverktyg provtillgång dvs tillgång trial access till e-resurs test innan ev prenumeration/köp provtryck proof galley proof registrera

[close]

Comments

no comments yet