Lärcentrumskatalog 13/14

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

lärcentrum det finns oerhört många utbildningar och kurser på distans både inom högskolevärlden och inom den nyare utbildningsformen som heter yrkeshögskolan yrkeshögskolan är en eftergymnasial yrkesutbildning som drivs i nära samarbete med arbetslivet och där minst en fjärdedel är lärande i arbete ute på en arbetsplats utbildningarna är vanligtvis mellan ett och två år långa och det är stora krav på att anordnarna enbart får genomföra utbildningen om den leder till arbete på sidan 7 hittar du mer information om yrkeshögskolan i den här katalogen kan du hitta ett axplock av olika utbildningar och vi hoppas att det ska ins pirera dig till att börja eller fortsätta studera alla utbildningar i katalogen är på distans och du kan an vända lärcentrum som din lokala studieplats varmt välkommen att kontakta oss för att få veta mer lärcentrum ­ en arbetsplats för distansstuderande på lärcentrum finns mycket av det som du kan tänkas behöva under dina studier grupprum datorer videokonferensanläggningar webbkameror headset och annat som kan behövas vi har också personal som kan hjälpa till med att komma igång med studierna och som gärna ger tips eller svarar på frågor runt studierna lärcentrum erbjuder tillgång till lokalerna dag som kväll alla dagar i veckan detta löser vi genom att du får ett passerkort alternativt nyckel distans i olika former distansstudier kan se mycket olika ut vissa utbildningar är i hög grad självstudier medan andra baseras mer på gemensamma aktiviteter det finns kurser med närträffar och andra helt utan läs mer om distansformerna på sid 45 variationerna är många välj det som passar just dig och din situation studera på dina villkor att studera på distans kan vara ett alternativ för många som inte har möjlighet att flytta till studie orten som arbetar är föräldralediga eller ägnar en del av sin dagtid åt andra aktiviteter och därför har svårt att genomföra närundervisning det är dock viktigt att tänka på att distansstudier inte är någon genväg till betyg eller kunskap snarare kan det ofta kräva mer än närstudier åtminstone i början innan man har vant sig vid tekniken och arbetssättet 3

[close]

p. 3

men samtidigt som det är arbetskrävande är det naturligtvis också belönande du kan lära känna nya människor som bor någon helt annanstans i sverige och under andra förhållanden än du själv naturligtvis lär du dig samma saker som med närundervisning och som med allting du själv avgör vad du får ut av det jag har verkligen uppskattat att kunna vara på lärcentrum sitter man hemma finns så mycket annat att göra med hus hem och familj som gör att det kan vara svårt att koncentrera sig på studierna när man är på lärcentrum är man mer fokuserad på uppgiften ­ och kan koppla av på ett annat sätt när man kommer hem igen man kan också få snabb hjälp om tekniken skulle krångla och har ett otroligt stort utbyte av att träffa andra distansstuderande som finns där citat från distansstuderande vi hoppas att du hittar inspiration i lärcentrumkatalogen och vi som producerat katalogen är nedanstående lärcentra ditt närmaste lärcentrum hittar du på www.larcentra.se lärcentrum i bollnäs heden 116 821 31 bollnäs kontakt lars ferneryd tfn 0278-252 46 lars.ferneryd@hogskol.se www.hogskol.se lärcentrum uppsala mötesplats treklangen valthornsvägen 19 b 753 75 uppsala kontakt helena tyrland mayron söder tfn 018-727 21 44 018-727 21 32 larcentrum@uppsala.se www.cvl.uppsala.se utbildningscentrum för distansstudier gävle nedre Åkargatan 67a box 356 801 05 gävle kontakt nina tapper syv ulf halleryd tfn 026-17 93 06 026-17 93 61 utbildningscentrum@gavle.se www.gavle.se/utbildningscentrum studiecentrum i gimo gymnasievägen 1 bruksgymnasiet 747 40 gimo kontakt eva hesslid agnetha rehn tfn 0173-866 16 866 64 eva.hesslid@osthammar.se agnetha.rehn@osthammar.se www.osthammar.se/vuxenutbildning lärcentrum i Öregrund rådhusgatan biblioteket 742 42 Öregrund kontakt margritt block tfn 0173-865 59 margritt.block@osthammar.se www.osthammar.se/vuxenutbildning lärcentrum i sandviken högbovägen 45 sandbacka park 811 32 sandviken kontakt maj-sofie andersson tfn 026-24 16 51 maj-sofie.andersson@sandviken.se www.sandviken.se/larcentrum norrtälje kommunala vuxenutbildning nkv lärcentrum astrid lindgrens gata 2 box 803 761 28 norrtälje kontakt joachim kahlert erik karlsson tfn 0176-71274 0176-718 51 larcentrum@norrtalje.se www.norrtalje.se/nkv 4

[close]

p. 4

innehåll yrkeshögskola allmän information 7 yrkeshögskoleutbildningar 8 behörighetsregler till yrkeshögskolan 18 högskoleprogram högskolekurser 19 29 högskolestudier allmän information 45 distansformer och distansteknik 45 behörighet och urval 18 46 studiemedel anmälan 47 7 47 viktiga datum adresser 48 49 5

[close]

p. 5

kursutbud ht-2013 sista anmälningsdag 15 april allmÄnna introduktionskurser till hÖgskolestudier 29 juridik och handelsrÄtt 35 arbetsrätt i 7,5 hp förvaltningsrätt 7,5 hp juridisk översiktskurs 15 hp patent varumärke och design ­ information som inspiration 10 hp svensk politik och förvaltning 7,5 hp kvalitetsutveckling och verksamhetsstyrning 36 akademiskt skrivande 7,5 hp introduktionskurs i matematik för tekniker 7,5 hp introduktion till universitetsstudier 7,5 hp bygg och miljÖ 29 samhällsplanering och förvaltning 7,5 hp data och systemvetenskap webbdesign och informatik 29 kvalitetsteknik six sigma 7,5 hp kvalitetsutveckling i 7,5 hp introduktion lean 7,5 hp lean production toolbox 7,5 hp mkb miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp processtyrning 7,5 hp ledarskap 37 att marknadsföras och synas på nätet 7,5 hp css-baserad webbdesign 7,5 hp datorspel och lärande i 7,5 hp digital fotografering och bildbehandling 7,5 hp internet webbdesign med cma 7,5 hp publicera på webben 7,5 hp webbdesign grund 7,5 hp webbdesign med javascript och document object model 7,5 hp video och audio ­ berättande för webben data och systemvetenskap Övriga kurser 30 arbetsledning 7,5 hp ledning organisation samverkan 7,5 hp organisation och ledarskap 30 hp matematik och statistik 38 tillämpad statistik ­ att samla och sammanfatta data 7,5 hp tillämpad statistik ­ att dra slutsatser från data 7,5 hp att tolka och använda standarediserade test 15 hp musik 38 apputveckling för android 7,5 hp introduktion till att skapa appar för android 7,5 hp introduktion linux och små nätvärk 7,5 hp it-rätt 7,5 hp e-tjänster introduktion g1n 7,5 hp ekonomi fÖretagsekonomi 32 låtinspelning med digitala verktyg 15 hp musikjuridik i ett branschperspektiv ­ on line 7,5 hp naturvetenskap 39 upplevelseproduktion 15 hp Översiktskurs i astronomi orienteringskurs 7,5 hp pedagogik och didaktik 39 ekonomistyrning i 7,5 hp företagagande och affärsutveckling 7,5 hp företagsekonomi gr ekonomistyrning 7,5 hp företagsekonomi gr externredovisning 7,5 hp företagsekonomi gr marknadsföring 7,5 hp företagsekonomi gr organisation och ledarskap 7,5 hp hälso och personalekonomi 7,5 hp industriell ekonomi 7,5 hp grundläggande inköpsteknik 7,5 hp miljöekonomi för hållbar utveckling 7,5 hp offentlig ekonomi budgetering 7,5 hp offentlig ekonomi redovisning och finansiell bedömning 7,5 hp filosofi 34 det professiionella samtalet 7,5 hp mobbning i lärandemiljöer i 7,5 hp små barns språkutveckling 7,5 hp projektkunskap 40 projektledning ­ grundläggande begrepp och metoder 7,5 hp projektledning i nätbaserad 7,5 hp projektledning i 15 hp projektledning 15 hp sociologi och socialt arbete 40 kriminologi 30 hp unga sex och internet 7,5 hp sprÅk ­ engelska 41 filosofi a 30 hp livets mening 15 hp historia 34 rock art in northern europé ­ an introduction 7,5 credits idrott/idrottsvetenskap 35 business talking 3 hp engelska a muntlig kommunikation och skriftlig production 7,5 hp engelska för ekonomer i 15 hp engelska för tekniker i 15 hp sprÅk Övriga sprÅk 41 kots näring hälsa 7,5 hp mentral träning 30 hp information medie och kommunikationsvetenskap 35 arabiska nybörjare 7,5 hp kinesiska nybörjarkurs i 7,5 hp japanska nybörjarkus i 7,5 hp svenska sprÅket 42 journalistik 15 hp miljökommunikation för förändringsarbete 7,5 hp sociala medier 7,5 hp svenska som andraspråk grundkurs 1 15 hp teknik ­ produktionsteknik 42 cad och produktutveckling 7,5 hp 6

[close]

p. 6

bygg-csd 5 hp grundläggande ritteknik 2,5 hp vÅrd omsorg och hÄlsa 43 pedagogik 39 arbetsledning inom vård och omsorg 15 hp demenssjukdomar 7,5 hp etik och kommunikation i äldreomsorg 7,5 hp ledarskap och förändring inom vård och omsorg 15 hp vård och omsorg av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning 7,5 hp vård av patienter i palliativt skede 7,5 hp Övervikt bland barn och ungdomar 7,5 hp det professionella samtalet i 7,5 hp digitala kulturer 7,5 hp mobbning i lärande i 7,5 hp sociologi och socialt arbete 41 unga sex och internet 7,5 hp teknink energi 42 teknik för hållbar utveckling 7,5 hp teknik ­ produktionsteknik 42 elbilar och andra miljöfordon 7,5 hp vÅrd omsorg och hÄlsa 43 kursutbud vt-2014 sista anmälningsdag 15 oktober data och systemvetenskap webbdesign och informatik 30 företagshälsovård och förändringsarbete inom vård och omsorg 7,5 hå datorspel och lärandei 7,5 hp webbdesign grund 7,5 hp webbdesign med java script och document objecr model 7,5 hp ekonomi fÖretagsekonomi a 32 företagsekonomi gr ekonomistyrning 7,5 hp företagsekonomi gr externreddovisning 7,5 hp företagsekonomi gr marknadsföring 7,5 hp företagsekonomi gr organisation och ledarskap 7,5 hp kvalitetsutveckling och verksamhetsstyrning 36 fler kurser och utbildningar med start vårterminen 2014 presenteras i ett tilläggssblad till katalogen som kommer i september 2013 introduktion till lean 7,5 hp naturkunskap 39 Översiktskurs i astronomi orienteringskurs 7,5 hp högskolekurserna finns beskrivna på sidorna 29-44 ansökan görs på www.antagning.se saknar du dator eller känner dig osäker kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig 7

[close]

p. 7

yrkeshÖgskola yrkeshÖgskola yrkeshögskoleutbildningar yh finns i hela landet och utbildningarna anpassas efter arbetsmarknaden utbildningarna varvar teori med stor del praktik ute på arbetsplatser yrkeshögskolans utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov utbildningarna ger kompetens till yrken inom till exempel ekonomi vård turism handel media it bygg teknik hantverk lantbruk och trädgård utbildningarnas längd och poängsystem ansökan till yh-utbildning längden anges i yh-poäng där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid 100 yh-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier 200 yh-poäng ett års heltidsstudier 400 yh-poäng två års heltidsstudier osv man kan inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en yh-utbildning om man senare vill läsa på högskolan det är upp till varje högskola att besluta om utbildningarna är från ett halvår långa och uppåt de flesta är mellan ett och två år långa behörighet till yrkeshögskolan det finns ingen central ansökan till yh-utbildningar utan ansökan görs direkt till respektive utbildningsanordnare sista ansökningsdag kan också variera mellan anordnarna läs mer om ansökan på aktuell utbildningsanordnares hemsida studiefinansiering utbildningarna berättigar till studiestöd från csn det gäller även lia-perioderna lärande i arbete ute på en arbetsplats kraven för grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning är gemensamma för alla yh-utbildningar och kan inte ändras av utbildningsanordnaren observera att den grundläggande behörigheten för yrkeshögskoleutbildning inte är densamma som den som gäller för högskoleutbildning läs mer på sidan 18 kort om yh-utbildning kontakta respektive utbildningsanordnare för att få tillgång till utbildningsplanen och för frågor om behörighet eventuella särskilda förkunskaper och urvalet samt för ansökan till utbildningen · innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid · minst 25 av utbildningen är förlagd hos olika arbetsgivare s k lia lärande i arbete under denna period får du möjlighet att använda dina nya kunskaper och samtidigt få bra verklighetsförankring i utbildningen · utbildningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör att de studerande ofta snabbt kan komma ut i arbetslivet · yh-utbildningar kan anordnas av t ex kommuner landsting högskolor och privata företag · varje utbildning måste ha tillstånd från myndigheten för yrkeshögskolan som även utövar tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet samt bedömer arbetsmarknadens behov av utbildning yh på distans yh-utbildningar finns både som ortsbundna utbildningar och på distans här i katalogen lyfter vi fram distansutbildningar distansupplägget ser olika ut på de olika utbildningarna många har träffar på utbildningsorten läs noga i informationen på respektive anordnares hemsida så du vet om upplägget fungerar för dig ansÖkan görs direkt till utbildningsanordnaren mer information hittar du på respektive anordnares hemsida saknar du dator eller känner dig osäker kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig 8

[close]

p. 8

yrkeshÖgskola distansutbildningar inom yrkeshögskolan dessa är exempel på utbildningar se fullständigt utbud på www.yrkeshogskolan.se data/it 3d-visualisering 100 yh-poäng 50 studietakt 1 år göteborg grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a ma a eng a och sv a kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013 09 för mer information och ansökning www.yhgbg.se markus.waser@educ.goteborg.se tel 031-36 73 145 business intelligence 300 yh-poäng 100 1,5 år göteborg grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a ma b eng a sv b och yrkeserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart:2013 09 för mer information och ansökning www.folkuniversitetet.se stefan.toreki@folkuniversitetet.se tel 031-10 65 28 certifierad system och nätverkstekniker 200 yh-poäng 50 2 år malmö grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a ma a eng a och yrkeserfarenhet k ontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013 08 för mer information och ansökning www.lernia.se/yh malin.ejlerskov@lernia.se tel 0722-54 90 09 javautvecklare 200 yh-poäng 100 1 år malmö grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a ma b eng a och programmering kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart:2013 09 för mer information och ansökning www.ecutbildning.se keith.fransson@ecutbildning.se tel 08-410 25 13 kvalitetssäkrare och testare inom it 200 yh-poäng 100 1 år solna grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a sv b eng b ma c och programmering c kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013 08 för mer information och ansökning www.nackademin.com pelle.israelsson@nackademin.se tel 08-466 60 00 projektledare cloud engineering 200 yh-poäng 100 1 år gislaved grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a sv a ma a eng a och yrkeserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013 09 för mer information och ansökning www.gisgym.gislaved.se karin.gustafsson@gislaved.se tel 0371-811 46 utvecklare inom inbyggda system 200 yh-poäng 100 1 år malmö grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a ma b eng a och programmering eller yrkeserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart:2013-09 för mer information och ansökning www.ecutbildning.se keith.fransson@ecutbildning.se tel 08410 25 13 ekonomi administration och försäljning butikschef detaljhandel 250 yh-poäng 100 1 år leksand grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper i form av yrkeserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013 -09 för mer information och ansökning www.entreprenorskolan.com maria.fahlgren@entreprenorskolan.com tel 0247-369 50 högre redovisningsekonom 400 yh poäng 100 2 år norrköping grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper inom ekonomi kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013 -08 för mer information och ansökning www.logistikprogrammet.org ann-marie@yh-redovisningskonsult.se tel 070-301 32 80 ansÖkan görs direkt till utbildningsanordnaren mer information hittar du på respektive anordnares hemsida saknar du dator eller känner dig osäker kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig 9

[close]

p. 9

yrkeshÖgskola key account manager 200 yh-poäng 50 2 år stockholm göteborg malmö grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper t ex 4 års arbetslivserfarenhet företrädesvis inom b2bförsäljning kontakta utbildningsanordnaren för mer information antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013-09 för mer information och ansökning www.smhsverige.se maria.sandin@smhsverige.se tel 010-709 41 04 kvalificerad försäljare inom miljöteknik och förnybar energi 400 yh -poäng 100 2 år mölndal grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper t ex ma b kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013 -09 för mer information och ansökning www.folkuniversitetet.se ulrika.hynell@folkuniversitetet.se tel 0340-803 40 lönespecialist 300 yh-poäng 100 1,5 år Östersund grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper t ex ma b företagsekonomi b och eng a kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013 08 för mer information och ansökning www.iterum.se info@iterum.se tel 08-473 07 35 operativ redovisningsekonom 200 yh-poäng 75 1,5 år stockholm grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a eng b ma b och fek b samt arbetslivserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 75 studiestart 2012-09 för mer information och ansökning www.iterum.se info@iterum.se tel 08-473 07 35 redovisningsekonom 400 yh-poäng 100 2 år stockholm grundläggande behörighet yh och särkilda förkunskaper bl a ma b fek b och eng a kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013 09 för mer information och ansökning www.iterum.se info@iterum.se tel 08-473 07 35 strategisk försäljning 200 yh-poäng 50 2 år uppsala grundläggande behörighet yh och särkilda förkunskaper bl a yrkeserfarenhet som företagssäljare kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013 09 för mer information och ansökning www.folkuniversitetet.se gunnar.danielsson@folkuniversitet.se tel 018-68 00 23 teknisk säljare b2b 200 yh-poäng 50 2 år göteborg grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a ma a och sv a kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart:2013 -09 för mer information och ansökning www.handelsakademin.se hans@handelsakademin.se tel 031-704 67 13 vårdadministratör 400 yh-poäng 100 2 år Östersund grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a sv a eng b och datorkunskap kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart:2013 08 för mer information och ansökning www.lernia.se/yh jonas.svensson@lernia.se tel 0722-54 90 04 hotell restaurang och turism affärsutvecklare hållbar turism 150 yh-poäng 75 10 månader båstad grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper t ex 3 års yrkeserfarenhet inom turism och/eller servicebranschen kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 75 studiestart 2013-09 för mer information och ansökning www.akademi.bastad.se ewa.nilsson@akademi.bastad.se tel 0431774 84 gastronomiskt entreprenörskap för professionella kök 200 yh-poäng 50 2 år ljungby grundläggande behörighet yh och t ex 4 års yrkeserfarenhet på heltid inom kockyrket kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013 09 för mer information och ansökning www.ryssbygymnasiet.se matts.andersson@ryssbygymnasiet.se tel 0372-408 43 ansÖkan görs direkt till utbildningsanordnaren mer information hittar du på respektive anordnares hemsida saknar du dator eller känner dig osäker kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig 10

[close]

p. 10

yrkeshÖgskola köksmästare 200 yh-poäng 100 1 år Östersund grundläggande behörighet yh och t ex 3 års yrkesverksamhet på heltid kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013 -09 för mer information och ansökning www.lernia.se/yh malin.ejlerskov@lernia.se tel 0722-54 90 09 operativ ledare ­ specialisering revenue management 150 yh-poäng 50 1 år båstad grundläggande behörighet yh och bl a 4 års yrkeserfarenhet på hotell och/eller logibranschen kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013 09 för mer information och ansökning www.akademi.bastad.se ewa.nilsson@akademi.bastad.se tel 0431-774 84 projektledning incoming tourism and event 150 yh-poäng 50 1 år stockholm grundläggande behörighet yh och t ex 2 års yrkeserfarenhet från turism event hotell restaurang eller annat kvalificerat servicearbete kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013-09 för mer information och ansökning www.schartau.se lennart.agren@stockholm.se tel 08-508 402 88 friskvård och kroppsvård badmästare/verksamhetsledare för fritidsanläggningar 400 yh-poäng 100 2 år skellefteå grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a idott och hälsa a och yrkeserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013 09 för mer information och ansökning www.skelleftea.se christina.fahlgren-lovheim@skelleftea.se tel 070-811 26 04 medicinsk massageterapeut 200 poäng 100 1 år varberg grundläggande behörighet yh och ev särskilda förkunskaper kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013 -08 för mer information och ansökning lindbor www.campus.varberg.se marcus.lindborg@campus.varberg.se tel 0340-69 74 00 hälso och sjukvård samt socialt arbete apotekstekniker 300 yh-poäng 100 1,5 år sundsvall och linköping grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper t ex sv a+b eng a ma a m fl kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart:2013 08 för mer information och ansökning www.lernia.se/yh jonas.svensson@lernia.se 0722-54 90 00 behandlingsassistent psykosocialt arbete 200 yh-poäng 100 1 år forshaga grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper t ex 4 års yrkeserfarenhet inom psykosocialt arbete kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-09 för mer information och ansökning www.forshaga.se/yh torbjorn.falk@forshaga.se tel 054-17 20 64 demensspecialiserad undersköterska 200 yh-poäng 50 2 år skövde grundläggande behörighet yh och bl a 2 års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013 08 för mer information och ansökning www.skovde.se kerstin.ljungmark-hermansson@skovde.se tel 0500-49 77 75 demensspecialiserad undersköterska 200 yh-poäng 50 2 år skellefteå grundläggande behörighet yh och bl a yrkeserfarenhet på heltid från vård och omsorgsarbete kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013 09 för mer information och ansökning www.skelleftea.se/yrkeshogskolan christina.fahlgren-lovheim@skelleftea.se tel 070-811 26 04 lss-handledare med spetskompetens i pedagogiskt förhållningssätt 200 yh-poäng 50 2 år lund grundläggande behörighet yh och minst 1 år yrkeserfarenhet på heltid inom lss-området kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013 09 för mer information och ansökning www.consensum-yh.se carin.jogre@consensum.se tel 070-733 64 21 ansÖkan görs direkt till utbildningsanordnaren mer information hittar du på respektive anordnares hemsida saknar du dator eller känner dig osäker kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig 11

[close]

p. 11

yrkeshÖgskola omsorgspedagog inom neuropsykiatri 200 yh-poäng 100 1 år smedjebacken grundläggande behörighet yh och omvårdnadsutbildning alternativt barn och fritidsprogrammet och yrkeserfarenhet på heltid inom området kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart:2013-08 för mer information och ansökning www.vbu.se kerstin.lofgren@vbu.ludvika.se tel 0240-867 31 omvårdnadspersonal med specialkompetens inom demensvård 100 yh-poäng 50 1 år lysekil grundläggande behörighet yh och bl a ett års relevant yrkeserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013 -09 för mer information och ansökning www.komvux.lysekil.se per.svensson@lysekil.se tel 0523-61 36 26 skötare inom psykiatrisk verksamhet 400 yh-poäng 100 2 år säter grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper som sv a och b kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013 -09 för mer information och ansökning www.ltdalarna.se/yh elisabeth.anderssonromlid@ltdalarna.se tel 0225-49 45 41 specialistundersköterska avancerad omvårdnad och palliativ vård 200 yh-poäng 50 2 år linköping grundläggande behörighet yh och vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande kunskaper kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013 -09 och 2014-01 för mer information och ansökning www.osyh.se lina.alm@osyh.se tel 072-732 52 91 specialistundersköterska barn 200 yh-poäng 100 1 år växjö grundläggande behörighet yh och undersköterskekompetens omvårdnadsprogrammet eller likvärdigt samt yrkeserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval 100 studiestart 2013-09 för mer information och ansökning www.ltkronoberg.se/kus kerstin.bjorck@ltkronoberg.se tel 047058 66 92 specialiserad undersköterska i demensvård 200 yh-poäng 50 2 år kramfors grundläggande behörighet yh och minst ett års arbetslivserfarenhet från vård och omsorgsyrket kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013 09 för mer information och ansökning www.yhk.se micael.melander@kramfors.se tel 0612-801 04 specialistundersköterska inom allmän och spec palliativ vård 200 yh-poäng 50 2 år lund grundläggande behörighet yh och t ex vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013 09 för mer information och ansökning www.consensum-yh.se carin.jogre@consensum.se tel 070-733 64 21 specialistutbildad undersköterska inom demensvård 200 yh-poäng 50 2 år sollentuna grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper t ex omvårdnad eller vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013-09 för mer information och ansökning www.consensum-yh.se carin.jogre@consensum.se tel 070733 64 21 specialistutbildad undersköterska inom psykiatri 200 yh-poäng 50 2 år sollentuna grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper t ex omvårdnad eller vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013-09 för mer information och ansökning www.consensum-yh.se carin.jogre@consensum.se tel 070733 64 21 specialistutbildad undersköterska inom äldrehälsa 200 yh-poäng 50 2 år lund grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper t ex omvårdnad eller vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013-09 för mer information och ansökning www.consensum-yh.se carin.jogre@consensum.se tel 070733 64 21 specialistutbildad undersköterska inom hemsjukvård 200 yh-poäng 50 2 år sollentuna grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper kontakta utbildningsanordnaren för mer informa tion om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013 -09 för mer information och ansökning www.consensum-yh.se carin.jogre@consensum.se tel 070-733 64 21 ansÖkan görs direkt till utbildningsanordnaren mer information hittar du på respektive anordnares hemsida saknar du dator eller känner dig osäker kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig 12

[close]

p. 12

yrkeshÖgskola specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård 200 yh-poäng 100 1 år båstad grundläggande behörighet yh och vård och omsorgsprogrammet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-09 för mer information och ansökning www.bastad.se/akademibastad ewa.nilsson@akademi.bastad.se tel 0431-774 84 specialistundersköterska operation anestesi och intensivvård 200 yh-poäng 100 1 år växjö grundläggande behörighet yh och undersköterskekompetens omvårdnadsprogrammet och yrkeserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 201309 för mer information och ansökning www.ltkronoberg.se/kus borje.lindqvist@ltkronoberg.se tel 0470-58 66 92 specialistundersköterska ­ äldre 200 yh-poäng 50 2 år oskarshamn grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper t ex minst två års kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 st udiestart 2013-08 för mer information och ansökning www.oskarshamn.se/nova bengt.karlsson@oskarshamn.se tel 0491-76 42 95 specialistundersköterska ­ äldre 200 yh-poäng 100 1 år växjö grundläggande behörighet yh och undersköterskekompetens omvårdnadsprogrammet samt yrkeserfarenheter kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-09 för mer information och ansökning www.ltkronoberg.se/kus kerstin.bjorck@ltkronoberg.se tel 0470-58 66 92 steriltekniker 300 yh-poäng 100 1,5 år sollefteå grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper t ex sv a och eng a kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 20 13-09 för mer information och ansökning www.solleftealarcenter.se elisabet.lassen@solleftea.se tel 0620-68 20 00 synrehabilitör 200 yh-poäng 100 1 år härnösand grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a naturkunskap a+b samt yrkeserfarenhet inom vård/omsorg kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-09 för mer information och ansökning www.hetautbildningar.se info@hetautbildningar.se tel 0611-34 86 03 tandsköterska 300 yh-poäng 100 1,5 år kungsbacka grundläggande behörighet yh och särkilda förkunskaper t ex sv a eng a och ma a kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013 -09 för mer information och ansökning www.medlearn.se anita.nordlund@medlearn.se tel 0708-35 85 02 tandsköterska 300 yh-poäng 100 1,5 år södertälje grundläggande behörighet yh och särkilda förkunskaper t ex sv a eng a och ma a kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013 -09 för mer information och ansökning www.sodertalje.se bengt.jonsson@sodertalje.se tel 08-523 015 82 tandsköterska 300 yh-poäng 100 1,5 år lindesberg grundläggande behörighet yh och särkilda förkunskaper t ex sv a eng a och ma a kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2014 -01 för mer information och ansökning www.masugnen.se christer.lenke@lindesberg.se tel 0581-810 34 tandsköterska 300 yh-poäng 100 1,5 år oskarshamn grundläggande behörighet yh och särkilda förkunskaper t ex sv a eng a och ma a kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2014 -01 för mer information och ansökning www.oskarshamn.se/nova eva.lindberg.petersson@oskarshamn.se tel 0491-76 42 94 tandsköterska 300 yh-poäng 100 1,5 år tranås grundläggande behörighet yh och särkilda förkunskaper t ex sv a eng a och ma a kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2014 -01 för mer information och ansökning www.tucsweden.se carin.magg@tucsweden.se tel 0140-685 33 ansÖkan görs direkt till utbildningsanordnaren mer information hittar du på respektive anordnares hemsida saknar du dator eller känner dig osäker kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig 13

[close]

p. 13

yrkeshÖgskola kultur media och design kantor 500 yh-poäng 50 4,5 år mellansel Örnsköldsvik grundläggande behörighet yh särskilda förkunskaper i musik krävs och antagningsprov kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013 08 för mer information och ansökning www.mellansel.fhsk.se info@mellansel.fhsk.se tel 0661-65 44 00 manusförfattare 200 yh-poäng 100 1 år sunne behörighet grundläggande behörighet yh särskilda förkunskaper i form av bl a erfarenhet av omfattande skrivprocesser antagningsprov kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-09 för mer information och ansökning www.brobygrafiska.se info@brobygrafiska.se tel 0565-179 00 lantbruk djurvård trädgård skog och fiske odlarkörkort landbaserad fisk och skaldjursodling 200 yh-poäng 100 1år väddö grundläggande behörighet yh kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-08 för mer information antagning och ansökan www.vaddo.fhsk.se info@vaddo.fhsk.se tel 0176-528 00 unghästutbildare vidareutbildning 200 yh-poäng 75 1,5 år flyinge lund grundläggande behörighet yh särskilda förkunskaper och antagningsprov kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 75 studiestart 2013-10 för mer information och ansökning www.flyinge.se astrid.antonsson@flyinge.se tel 046-649 00 yrkesbiodling 400 yh-poäng 100 2 år höör grundläggande behörighet yh kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2014-02 för mer information och ansökan www.yhbiodling.se pia.gerdin@yhbiodling.se tel 070-666 21 64 pedagogik och undervisning integrationspedagog 225 yh-poäng 100 1 år hudiksvall grundläggande behörighet yh och eventuellt särskilda förkunskaper kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-08 för mer information och ansökan www.hudiksvall.se/cul par.bergroth@hudiksvall.se tel 0650-193 00 integrationspedagog halvfart 100 yh-poäng 50 1 år sollefteå grundläggande behörighet yh och särskild behörighet i sv/sv som andraspråk plus specificerad arbetslivserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2014-01 för mer information och ansökan www.solleftealarcenter.se elisabet.lassen@solleftea.se tel 0620-68 22 00 samhällsbyggnad och byggteknik arbetsledare anläggning 200 yh-poäng 50 2 år hässleholm grundläggande behörighet yh och ev särskilda förkunskaper kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013-08 för mer information och ansökan www.norrastation.nu/utbildning/yh-utbildningar marie.alverslid@hassleholm.se tel 0451-76 20 20 arbetsledare vvs 200 yh-poäng 75 1,5 år stockholm grundläggande behörighet yh och särskild behörighet i form av t ex minst 3 års yrkeserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 75 studiestart 2013-09 och 2014-02 för mer information och ansökan www.iuc-yrkeshogskola.se yh@iuc-utbildning.se tel 0150-36 56 00 ansÖkan görs direkt till utbildningsanordnaren mer information hittar du på respektive anordnares hemsida saknar du dator eller känner dig osäker kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig 14

[close]

p. 14

yrkeshÖgskola avancerad gis-användare 200 yh-poäng 100 1 år gävle grundläggande behörighet yh kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-08 för mer information och ansökan www.folkuniversitetet.se/har-finnsvi/gavle/yhgis mikael.lundback@folkuniversitetet.se tel 026-421 10 73 biogasprojektör 200 yh-poäng 50 2 år varberg grundläggande behörighet yh och särskild behörighet bl a ma b och sv a samt arbetslivserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013-09 för mer information och ansökan www.campus.varberg.se marcus.lindborg@campus.varberg.se tel 0709-12 74 27 bygglovhandläggare ­ bygglovkonsult 200 yh-poäng 75 1,5 år partille grundläggande behörighet yh och särskild behörighet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 75 studiestart 2014-01 för mer information och ansökan www.partille.se/vuxenutbildningen bosse.andersson@partille.se tel 031-792 18 09 bygglovhandläggare/byggnadsinspektör 200 yh-poäng 100 1 år stockholm grundläggande behörighet yh och särskild behörighet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-08 för mer information och ansökan www.bygglovhandlaggare.se anneli.ronnblom@varmdo.se tel 08-570 476 66 bygglovshandläggare/byggnadsinspektör i norra sverige 200 yh-poäng 50 2 år umeå grundläggande behörighet yh och särskild behörighet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013-08 för mer information och ansökan www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/vuxenutbildning hakan.kemi@umea.se tel 090-16 10 00 byggproduktionsledare 380 yh-poäng 100 2 år gällivare grundläggande behörighet yh och särskild behörighet ma a kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-08 för mer information och ansökan www.lapplands.se monica.lundkvist@jokkmokk.se tel 0971-173 67 processtekniker inriktning krossning väg och beläggning 370 yh-poäng 100 1 ¾ år vilhelmina grundläggande behörighet yh kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-10 för mer information och ansökan www.vilhelmina.se/larcentrum larcentrum@vilhelmina.se tel 0940-140 00 va projektering 200 yh-poäng 75 1,5 år stockholm grundläggande behörighet yh och särskild behörighet i form av yrkeserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 75 studiestart 2013-09 för mer information och ansökan www.iuc-yrkeshögskola.se yh@iuc-utbildning.se tel 0150-36 56 00 vvs konstruktion 200 yh-poäng 75 1,5 år stockholm grundläggande behörighet yh och särskild behörighet i form av yrkeserfarenhet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 75 studiestart 2013-09 för mer information och ansökan www.iuc-yrkeshögskola.se yh@iuc-utbildning.se tel 0150-36 56 00 säkerhetstjänster arbetsmiljöingenjör 400 yh-poäng 100 2 år göteborg grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a ma och naturkunskap kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-09 för mer information och ansökan www.folkuniversitetet.se/skolor/yrkeshogskoleutbildning karin.wetterlundh@folkuniversitetet.se tel 031-10 65 00 ansÖkan görs direkt till utbildningsanordnaren mer information hittar du på respektive anordnares hemsida saknar du dator eller känner dig osäker kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig 15

[close]

p. 15

yrkeshÖgskola teknik och tillverkning avancerad cnc-tekniker blått certifikat 300 yh-poäng 100 1,5 år fagersta grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-09 för mer information och ansökan www.bergarbetare.nvu.se goran.wanglof@nvu.se tel 0223-443 57 bergarbetare 200 yh-poäng 100 1 år hedemora grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper b-körkort kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-09 för mer information och ansökan www.nvu.se svante.sandell@nvu.se tel 0223-443 00 bergarbetare/tekniker 200 yh-poäng 100 1 år gällivare grundläggande behörighet yh kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-08 för mer information och ansökan www.lapplands.se monica.lundkvist@jokkmokk.se tel 0971-173 67 biogas-processteknik 50 100 yh-poäng 1 år hallsberg grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a ma a sv a+b eng a kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013-11 för mer information och ansökan www.yh-hallsberg.se elisabeth.hagberg-bp-miljö.se tel 073-811 11 78 bryggeriteknik 300 yh-poäng 100 1,5 år ludvika grundläggande behörighet yh kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-09 för mer information och ansökan www.vbu.se/toppmeny/yrkeshogskola bengt.akman@vbu.ludvika.se tel 0240-865 74 elkrafttekniker 230 yh-poäng 50 2 ¼ år nyköping grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a ma b eng a samt ecy yrkescertifikat kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 50 studiestart 2013-08 för mer information och ansökan www.campusnykoping.se eva.sjostrom@nykoping.se tel 0155-45 76 12 entreprenör ­ elinstallation med allmän behörighet 75 225 yh-poäng 1,5 år hässleholm grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a ma b och elprogrammet kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 75 studiestart 2013-08 för mer information och ansökan www.yhsyd.se yhs@iuc-olofstrom.se tel 0454-975 28 kvalificerad hantverkslärlingsutbildning 500 yh-poäng 100 4,5 år leksand de yrken man kan gå som hantverkslärling i är attributmakare balsamerare bilsadelmakare bleckslagare bokbin dare bonare bryggare båtbyggare cicelör dockmakare duodji förgyllare förtennare garvare guldsmed handskmakare hattmakare hovslagare kakelugnsmakare kapellmakare klövvårdare knypplare konserva torzoologisk kopparslagare korgmakare kristallkronemakare körsnär maskör mattrestauratör metalltryckare modist musikinstrumentmakare målningsrestauratör möbelrenoverare möbeltapetserare pappersrestauratör paraplymakare patinör perukmakare pipmakare portföljmakare rammakare repslagare reseeffektmakare riggare sadelmakare segelmakare silversmed skeppstimmerman skomakare skräddare skyltmakare skyltmålare smed snörmakare spinnare stenhuggare stensättare stuckatör takläggare tapetmakare tapetserare timmerman trä snidare träsvarvare tunnbindare tygtryckare vagnmakare väskmakare vävare ystare och Ädelstenslipare behörighet kontakta utbildningsanordnaren studietakt 100 studiestart löpande antagning under ht -2013 kontakta utbildningsanordnaren angående förkunskaper antagning och studiestart för mer information och ansökning www.hantverkslarling.se catharina.thyr-carlsson@hantverk-utbildning.se tel 0247-369 50 mariningenjör motor elektroniksystem 400 yh-poäng 100 2 år kungälv grundläggande behörighet yh och särskilda förkunskaper bl a ma b och datorkunskap kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper antagning och urval studietakt 100 studiestart 2013-08 för mer information och ansökan www.hcb.se maria.pehrson@kungalv.se tel 076-766 68 47 ansÖkan görs direkt till utbildningsanordnaren mer information hittar du på respektive anordnares hemsida saknar du dator eller känner dig osäker kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig 16

[close]

Comments

no comments yet