MBVol_24_N2

 

Embed or link this publication

Description

Revista de la Real acadèmia de medicina de les Illes Balears. Volumen 24, número 2.

Popular Pages


p. 1

volum 24 · núm.2 maig agost 2009 publicació de la reial acadèmia de medicina de les illes balears http www.ramib.org http www.medicinabalear.org sumari editorial cultura investigación y sociedad 5-8 edgardo d carosella vida acadÈmica 9-11 sessió en memòria del dr santiago forteza la dra marta couce acadèmica electa presentació de vidas y muertes de luis martín santos;presentació de del miedo a la sumisión de l acadèmic josep tomàs presentació de diseases in minorca a maó simposi internacional sobre l obra de darwin Òbit del prof jean dausset originals enfermedades de la aorta y su tratamiento con endoprótesis aórticas 12-18 j albertos j pueyo j zarzar e moran p de miguel r jorda a merino clínica y genética de la hipercolesterolemia familiar en mallorca 19-31 e m martorell mateu m puigserver colom estudio prospectivo sobre los patrones genéticos y correlaciones filogenéticas de las cepas gripales aisladas en las islas baleares 32-38 j reina fitato y su utilidad en la práctica clínica 39-46 a a lópez-gonzalez f grases a costa-bauzá n monroy mª t vicente herrero mª a jaume imatge diagnÒstica mujer joven con vesículas agrupadas en labio inferior 47-48 j gutiérrez de la peña a montis suau neuropatía óptica isquémica no arterítica y sildenafilo viagra ¿causa o coincidencia 49-50 m j de timoteo barranco e rusiñol rodríguez llibres dues revistes espanyoles d història de la ciència al citations index 51 joan march noguera manual de cefalea para el médico de mª teófila vicente herrero coord 52 mª nieves monroy fuenmayor programa de premis per al curs 2009 53 normes de publicaciÓ a medicina balear 55 issn 1579 5853

[close]

p. 2[close]

p. 3

w w w medicinabalear o r g publicació quatrimestral de la reial acadèmia de medicina de les illes balears director redactor en cap coordinador de secció vocals macià tomàs salvà josé l olea vallejo joan march noguera revistes i llibres ferran tolosa cabani joan buades reinés miquel a limón pons nuria matamoros florí consell científic extern mª josé anadón baselga universidad complutense de madrid miquel capó martí universidad complutense de madrid antonio coca payeras universitat de barcelona alexandre garcía-mas universitat de les illes balears federico hawkins carranza universidad complutense de madrid a arturo lópez gonzález gestió sanitària de mallorca gabriel martí amengual universitat de barcelona rosa pulgar encinas universidad de granada ciril rozman universitat de barcelona amb el patrocini de i la col·laboració de revista inscrita en el Índice médico español dialnet i latindex edita reial acadèmia de medicina de les illes balears campaner 4 baixos 07003 palma de mallorca tel 971 72 12 30 email realacademiademedicina@yahoo.es pàgina web http www.ramib.org junta directiva de la reial acadèmia de medicina de les illes balears president vicepresident secretari general vicesecretari tresorer bibliotecari imprimeix estudi trama tel 971 51 05 98 www.estuditrama.com david@estuditrama.com dipòsit legal pm 486 95 issn 1579 5853 alfonso ballesteros fernández josep miró nicolau bartolomé anguera sansó josé l olea vallejo ferran tolosa cabani macià tomàs salvà

[close]

p. 4

acadèmics d honor 2003 excm sr santiago grisolia garcía premi príncep d astúries 2007 excm sr ciril rozman premi jaime i acadèmics numeraris m.i sr miguel manera rovira m.i sr miguel munar qués m.i sra juana mª román piñana m.i sr josé tomás monserrat m.i sr guillermo mateu mateu m.i sr arnaldo casellas bernat m.i sr josé miró nicolau m.i sr antonio montis suau m.i sr feliciano fuster jaume m.i sr bartolomé anguera sansó m.i sr bartolomé nadal moncadas excm sr alfonso ballesteros fernández m.i sr francesc bujosa homar m.i sr ferran tolosa cabani m.i sr macià tomàs salvà m.i sr alvaro agustí garcía-navarro m.i sra juana mª sureda trujillo m.i sr juan buades reinés m.i sr josé l olea vallejo m.i sr pere riutort sbert m.i sr joan besalduch vidal m.i sr fèlix grasses freixedas m.i sr antonio cañellas trobat dra marta couce matovelle electa protectors de la reial acadèmia ministerio de educación politica social y deporte conselleria de salut i consum del govern de les illes balears banca march grupo serra col·legi de metges de les illes balears asisa fundació mateu orfila benefactors de la reial acadèmia d manuel cifré ramos consell de mallorca patrocinadors de la reial acadèmia familia medina roses clinica rotger mutua balear fundación mapfre médicos roselló tirme sa nostra caixa de balears oxidoc usp clínica palmaplanas emaya centre d anàlisis biològiques

[close]

p. 5

medicina balear vol.24 núm 2 2009 sumari editorial cultura investigación y sociedad 5-8 edgardo d carosella vida acadÈmica 9-11 sessió en memòria del dr santiago forteza la dra marta couce acadèmica electa presentació de vidas y muertes de luis martín santos;presentació de del miedo a la sumisión de l acadèmic josep tomàs presentació de diseases in minorca a maó simposi internacional sobre l obra de darwin Òbit del prof jean dausset originals enfermedades de la aorta y su tratamiento con endoprótesis aórticas 12-18 j albertos j pueyo j zarzar e moran p de miguel r jorda a merino clínica y genética de la hipercolesterolemia familiar en mallorca 19-31 e m martorell mateu m puigserver colom estudio prospectivo sobre los patrones genéticos y correlaciones filogenéticas de las cepas gripales aisladas en las islas baleares 32-38 j reina fitato y su utilidad en la práctica clínica 39-46 a a lópez-gonzalez f grases a costa-bauzá n monroy mª t vicente herrero mª a jaume imatge diagnÒstica mujer joven con vesículas agrupadas en labio inferior 47-48 j gutiérrez de la peña a montis suau neuropatía óptica isquémica no arterítica y sildenafilo viagra ¿causa o coincidencia 49-50 m j de timoteo barranco e rusiñol rodríguez llibres dues revistes espanyoles d història de la ciència al citations index 51 joan march noguera manual de cefalea para el médico de mª teófila vicente herrero coord 52 mª nieves monroy fuenmayor programa de premis per al curs 2009 53 normes de publicaciÓ a medicina balear 55 3

[close]

p. 6[close]

p. 7

medicina balear 2009 24 2 5-8 editorial cultura investigación y sociedad edgardo d carosella cap del laboratori d inmunogenètica i d expressió de gens hôpital saint-louis parís director de recerca del commissariat à l energie atomique cea vicepresident del centre d etudes du polymorphisme humain ceph per reflexionar sobre els processos d assimilació de la tasca investigadora i analitzar els lligams que aquesta estableix amb l educació i la cultura de les distintes societats medicina balear va sol·licitar al prof edgardo d carosella un editorial que reproduïm a continuació convidat pel prof jean bernard edgardo d carosella s incorpora el 1976 a l equip del prof jean dausset a l institut universitari d hematologia de l hospital saint-louis de parís parteix després a lyon on entre 1981 i 1985 és cap del servei d immunologia cel·lular i humoral de l institut mérieux després d un any sabàtic passat als estats units amb el prof max cooper al tumor institute university of alabama i d ocupar de nou a lyon el lloc de cap de departament de recerca d immunologia general el 1991 passa a l hospital saint-louis com a director de la unitat de recerca sobre la biologia de cèl·lules mare hematopoïètiques de l institut universitari d hematologia de l hospital saint-louis al mateix centre des del 1995 és director de recerca del commissariat à l energie atomique i des del 2003 cap del laboratori d immunogenètica i d expressió de gens des del 1997 és vicepresident del centre d etudes du polymorphisme humain els treballs del prof carosella sobre la molècula hla-g han contribuït de manera decisiva a la comprensió de la tolerància feto-materna i de la manera com el fetus es protegeix de les reaccions de rebuig mediades per les cèl·lules immunes de la mare en el camp dels transplantaments hi ha un rebuig natural edgardo carosella va demostrar que en aquest context particular l expressió de la proteïna hla-g en els òrgans transplantats redueix significativament el nombre dels episodis de rebuig malauradament aquesta proteïna hla-g pot afavorir el desenvolupament de les cèl·lules canceroses edgardo carosella ha introduït el concepte innovador de molècula hla de tolerància ha estat pioner en l estudi d aquesta molècula i és líder mundial en aquesta disciplina des del punt de vista bioètic les qüestions lligades a la identitat són l objecte de la seva reflexió ha estat iniciador i coordinador de dues conferències interacadèmiques entre l académie des sciences i l académie des sciences morales et politiques la primera el juny de 2005 l idéntité soi et non-soi i la segona el gener de 2008 l idéntité changeante de l individu ultima amb thomas pradeu la publicació del llibre l autre est en nous de l identité biologique à l identité humaine por lo general la investigación científica se asocia a la educación y no a la cultura disociando así el tríptico « cultura-investigación-educación » que constituye un sustrato esencial del comportamiento de una sociedad la investigación científica -y poco importa el área particular de referencia tiene como principio observar comprender mejorar y prolongar la vida la cultura y la civilización de un pueblo influyen en los conceptos de vida y de muerte esto hace que los mismos conocimientos competencias y tecnologías conduzcan a los científicos de comunidades diferentes a orientar las investigaciones en direcciones diversas esto podría explicar el hecho de que deterissn 1579-5853 minados descubrimientos en una temática dada se realicen en un país y no en otro por supuesto el talento desempeña un papel importante pero no es una consecuencia de la cultura al mismo tiempo podemos constatar que el avance de la tecnología si bien ha reducido las distancias geográficas no ha disminuido necesariamente las distancias culturales que adquieren toda su importancia obligándonos a dar un enfoque universalista a nuestras concepciones determinar si existe una cultura científica específica de la investigación de un país es un ejercicio delicado que necesita un número importante de consideraciones previas 5

[close]

p. 8

medicina balear vol.24 núm 2 2009 editorial la primera de ellas sería determinar la influencia positiva o negativa de la cultura sobre la investigación científica y a la inversa de la investigación sobre la cultura es decir ¿existe un vínculo debido a factores favorables o al contrario perjudicial entre la cultura de un país y su investigación conocemos muy bien la riqueza de los trabajos científicos realizados en los laboratorios donde los investigadores provienen de horizontes y culturas diferentes una vez más la diversidad favorece la originalidad sin embargo seria arbitrario que a partir de este ejemplo sacáramos conclusiones críticas sobre los laboratorios monoculturales no obstante es importante diferenciar la manera de plantear la investigación que es una consecuencia cultural de la eficiencia producción rendimiento que es la consecuencia de una estructura socioeconómica la investigación científica a través de sus respuestas y sus cuestionamientos interroga al investigador y a la sociedad engendrando una reflexión filosófica es decir que a corto o largo plazo va a interpelar y modificar la evolución cultural por ejemplo la aceptación del transplante de órganos en una sociedad donde la cultura no lo permitía del mismo modo a través del conocimiento adquirido la ciencia influye sobre la expresión cultural ya sea literaria artística o arquitectónica ambos factores van a inducir inevitablemente cambios en la sociedad a toda acción se opone una reacción la sociedad en su complejo cultural y educativo no permanece indiferente a las consecuencias de la investigación científica a lo largo de la historia estas reacciones han sido dispares en el siglo xviii el 1° de noviembre de 1755 un terremoto de gran magnitud desbastó la ciudad de lisboa lo que condujo a los científicos a prejuzgar que la naturaleza era violenta y podía perjudicar a la población en consecuencia era necesario dominar la naturaleza escepticismo hacia la naturaleza optimismo hacia los científicos voltaire y j.j rousseau vieron en aquel desastre natural la ocasión de debatir sobre la misericordia divina y los meritos de la civilización urbana 6 en la segunda mitad del siglo xx la reflexión se va invertir el ser humano debe todo a la naturaleza por lo tanto debe protegerla y desconfiar de los progresos científicos que pueden contaminarla escepticismo hacia los científicos optimismo hacia la naturaleza en los años 60 del pasado siglo la evolución de la sociedad se basó en el progreso del razonamiento de la ciencia y de la democracia el este adopto un sistema que no demostró su eficacia mientras que el occidente siguió otro que está bien contrariado en estos últimos diez años asistimos a un cambio de actitud con respecto a la ciencia que está principalmente asociada al riesgo más que al progreso en efecto en un primer tiempo la sociedad condicionada por un reflejo conservador y protector va a reaccionar de manera recelosa o negativa las consecuencias sobre la investigación pueden ir desde una disminución de su dinámica hasta un cambio total de los objetivos originales pudiendo llegar incluso a una interrupción completa del programa o a una reacción conflictiva si la posición de los investigadores fuera persistente es decir que la sociedad a través de sus reacciones va a marcar la investigación científica con características propias de la comunidad en cuestión podemos hablar entonces de una cultura de la investigación científica históricamente son raros los descubrimientos que la sociedad ha alentado desde un principio en general los reconoce solamente después de un cierto lapso de tiempo no obstante la sociedad es impaciente y paradójicamente solicita cada vez más a los investigadores como por ejemplo actualmente en el área de salud esto revela que el dialogo entre sociedad cultura e investigación se establece de una manera irregular tanto en un sentido como en otro y generalmente tarde en la cronología de los hechos progresa así a través de un movimiento pendular es decir pasando de un extremo al otro probablemente a causa de la ausencia de una plataforma y lenguaje común.

[close]

p. 9

medicina balear vol.24 núm 2 2009 editorial en el origen de una investigación hay siempre una base cultural que marca su concepción y sus aplicaciones y caracteriza la formación de los científicos esquemáticamente podemos dividir esta influencia en dos una en la que predomina la imaginación latina y otra en la que prevalece la normalización anglosajona así para un investigador reconocido que trabaja en el seno de una cultura diferente a la suya no variará ni su concepción ni su manera de encarar el estudio transportará su modo de concebir la investigación sobre los medios que esta nueva cultura le ofrece independientemente del beneficio que pueda obtener los avances científicos son del orden exponencial no obstante la cultura y principalmente la reflexión filosófica ha seguido el ritmo lento de las generaciones si comparamos la evolución científica y la reflexión filosófica a la época de pascal veremos que existe un verdadero paralelismo entre ambas si esta misma comparación la efectuamos en el siglo xx observamos un serio desfase entre las dos creando así cada vez más una separación entre las estructuras científicas y las estructuras sociales y filosóficas en resumen podemos decir que la cultura actúa sobre la concepción de la investigación a través de la educación y sobre sus consecuencias a través de la sociedad llegamos así al tríptico del que hablé al principio « cultura-investigación-educación » tríptico que debe ser indisociable este comienzo de siglo se caracteriza por una mutación tecnológica radical principalmente en los medios de acceso al conocimiento en consecuencia cuando los instrumentos y los medios de acceso al conocimiento cambian es nuestra relación con el saber la que se modifica fundamentalmente una ruptura tecnológica debida a una evolución muy rápida puede conducir a una fractura cultural históricamente la invención de la tipografía por gutenberg en 1460 creó una fisura cultural entre los países que la adoptaron y los que no afectando de esta manera a su evolución posterior este desarrollo tecnológico que se vive actualmente otorga un papel considerable a la economía de bienes inmateriales y las teorías económicas basadas en la revolución industrial del siglo xviii y xix ya no se adaptan más a la economía actual la investigación científica no escapa a esta regla el investigador debe ser productivo la sociedad no puede financiar sin retorno de beneficios la valorización de la investigación se hace imperativa los avances científicos y tecnológicos han hecho que el investigador pase del estado de descubridor al estado de creador particularmente a través de todos los organismos genéticamente modificados esta evolución caracteriza al investigador del tercer milenio y puede traer serias consecuencias dado que sus aplicaciones pueden ser ilimitadas cuanto más importantes son los progresos científicos más se multiplican las posibilidades de desorden y el peligro se acentúa no se pueden levantar montañas sin cavar abismos y todo descubrimiento es igualmente potente para el bien que para el mal para que la sociedad pueda actuar de manera ponderada frente a estos progresos es conveniente prevenirla contra una demonización de la ciencia lo que sólo podría llevarla a la desconfianza al oscurantismo o a un debate reaccionario que aprovecharían quienes desean explotar el miedo la utilización excesiva del principio de precaución y la idea del riesgo cero conducen una sociedad al recelo y a la negación en las decisiones políticas personalmente prefiero una lucida anticipación a un tímido principio de precaución por otra parte no olvidemos que en toda investigación más que la masa crítica es importante la distancia crítica esa distancia que permite una justa apreciación y que es la condición y el medio mismo de toda creación por supuesto que la cultura a través de su perspectiva aporta un elemento esencial a la proyección y al resplandor de la ciencia la investigación es a la vez sueño y esperanza ¿cómo entonces estimular uno sin soportar las consecuencias de una aplicación excesiva mal empleada o utilizada para otros fines que no tengan en cuenta el 7

[close]

p. 10

medicina balear vol.24 núm 2 2009 editorial respeto por la dignidad humana es decir que tenga en cuenta la esencia del ser humano su benevolencia para sus semejantes y el respeto debido en primer plano los más involucrados son los científicos son ellos en primer lugar quienes deben explicar a la sociedad la pertinencia de sus investigaciones de sus resultados garantizar la transparencia y la ética de sus acciones ciencia y conciencia saber y saber lo que se sabe el científico no debe olvidar nunca que para lograr una vida en armonía debe dedicar todos sus esfuerzos al progreso del hombre y de la naturaleza independientemente de la cultura o de la sociedad a la cual pertenece es la universalidad de sus ideas y descubrimientos la que debe predominar cierto el hombre es único y esa diversidad es nuestra gran riqueza ella es creadora y singulariza a los individuos de una sociedad pero también hay que aceptar que pertenecemos todos a una misma especie la especie humana que es una especie social y racional lo que implica el reconocimiento del otro y que en los hombres poco importa su origen y su cultura tenemos mucho más en común que diferencias apenas el 0,1 de los genes y al cabo es la especie humana la que da toda la fuerza a nuestra individualidad la investigación científica comienza por un gran sueño luego la experiencia disipa las brumas del ensueño finalmente la reflexión preserva a la humanidad a los jóvenes y menos jóvenes llenos de ilusión les diría no dejemos nunca de soñar puesto que lo que se sueña puede realizarse la escuela de atenas asamblea de científicos y filósofos de la antigüedad imaginada por rafael 8

[close]

p. 11

vida acadèmica sessió en memòria del dr santiago forteza dia 7 d abril passat es va celebrar la solemne sessió necrològica per honorar la memòria del m.i.sr dr santiago forteza forteza ocuparen la taula presidencial devora el nostre president dr alfonso ballesteros l il·lm sr president del col·legi oficial d odontòlegs dr guillem roser i el secretari general de la corporació dr bartomeu anguera va assistir la família del dr forteza i coneguts i amics seus oberta la sessió el secretari general va llegir el certificat de l acta de la sessió a la que figura l acord pres de celebrar una solemne sessió necrològica en honor del m.i.sr dr santiago forteza en acabar la lectura es va observar un minut de silenci a continuació van donar lectura als seus parlaments els presidents dr alfonso ballesteros i dr roser seguiren les intervencions de diversos acadèmics el dr tomàs monserrat dr miró dr montis dr anguera dr tomàs salvà i dr riutord especialment emotives foren les intervencions en nom de la família en primer lloc va parlar el dr ignasi forteza-rey nebot del dr santiago forteza i cap del servei de cirurgia maxil·lofacial de l hospital son dureta i després el dr josep f forteza albertí fill de don santiago qui va transmetre amb pinzellades clares i meditades el caràcter i senzillesa del seu pare i l estimació que cap a ell sentia tota la família el text dels parlaments de la vetllada es troba recollit a un opuscle editat per la reial acadèmia presentació de vidas y muertes de luis martín santos dia 2 de juny va tenir lloc una sessió científica a càrrec del dr josé lázaro professor d humanitats mèdiques al departament de psiquiatria de la universitat autònoma de madrid que va dissertar sobre luis martín santos i la seva obra tiempo de silencio el conferenciant va ésser presentat pel seu bon amic i acadèmic numerari nostre prof francesc bujosa l obra del prof lázaro vidas y muertes de luis martín santos va estat guardonada amb el premi comillas en la seva xxi edició recull la vida de qui va ésser a més d escriptor renovador de les lletres espanyoles de postguerra psiquiatra i destacat militant socialista a la sala hi eren presents un bon nombre de psiquiatres mallorquins que en el torn d intervencions van establir amb el conferenciant un col·loqui fructífer i amè presentació de del miedo a la sumisión de l acadèmic josep tomàs amb un gran nombre d assistents dia 23 de juny va celebrar-se la presentació de l obra del miedo a la sumisión medicina y santo oficio en mallorca ss xvi-xviii original del dr josep tomàs monserrat que explora les obscures dinàmiques que entre el poder la religió i la ciència mèdica s establiren a la societat mallorquina del barroc també examina des de l òptica mèdica de l època i contemporània els processos oberts contra els acusats de cometre delictes sexuals de bruixeria heretgies a l acte hi van intervenir successivament el dr alfonso ballesteros president de la reial acadèmia el prof francesc bujosa homar catedràtic de la uib el prof gabriel janer manila catedràtic de la uib el dr joan gual president del col·legi oficial de metges i el dr josep tomàs autor del llibre va cloure l acte l hble sr vicenç thomàs mulet conseller de salut i consum 9 la dra marta couce acadèmica electa en la sessió extraordinària celebrada el 2 de juny passat va resultar elegida la dra marta couce matovelle per ocupar la plaça d acadèmic numerari vacant des de la mort del nostre malaguanyat company dr antoni obrador la acadèmica electa es va llicenciar a la universitat de santiago de compostel·la és especialista en neuropatologia i ha dut a terme una brillant carrera professional als estats units en concret a bethesda mayo clinic yale i pittsburgh És adjunta al servei d anatomia patològica i coordinadora del biobanc i de la formació mèdica continuada de l hospital universitari son dureta.

[close]

p. 12

medicina balear vol.24 núm 2 2009 vida acadèmica simposi internacional sobre l obra de darwin els dies 11 i 12 de juny passats va celebrar-se a la seu acadèmica de can campaner el simposi internacional darwin 150 anys de la teoria de l evolució organitzat pel comitè darwin de la universitat de les illes balears i per l institut d estudis catalans iec les jornades van obrir-se el capvespre de dia 11 amb una cerimònia moderada pel president de l acadèmia dr alfonso ballesteros amb la intervenció de la rectora de la uib sra montserrat casas el president de l iec dr salvador giner i el molt hble president del govern de les illes balears sr francesc antich va pronunciar la primera conferencia el premi nobel sheldon l glashow professor de la harvard university i boston university la segona conferència va anar a càrrec de la professora lynn margulis de la university of massachusetts-amherst l endemà va participar al simposi el prof richard fortey del natural history museum london i a continuació el prof francisco j ayala de la university of california-irvine d esquerra a dreta el dr josep tomàs el prof francesc bujosa el dr alfonso ballesteros l hble sr vicenç thomàs el dr joan gual i el prof gabriel janer els participants destacaren la figura humanística i mèdica de l autor que va rebre els elogis amb emoció i gratitud presentació de diseases in minorca a maó dia 13 de juny passat va tenir lloc a la seu del institut d estudis menorquins la presentació del llibre diseases in minorca del cirurgià escocès george cleghorn 1716-1789 l acte va ésser molt concorregut i les presentacions van anar a càrrec del general luis alejandre del historiador josep miquel vidal i el president de la reial acadèmia dr alfonso ballesteros van estar presents a l acte el conseller de presidència hble sr albert moragues el director de recerca i innovació pere oliver i el delegat del col·legi oficial de metges de les illes balears a menorca dr garcía olives d esquerra a dreta pere oliver director general de recerca i innovació sheldon glashow professora lynn margulis dr salvador giner president del iec i dr alfonso ballesteros d esquerra a dreta el general luis alejandre el sr josep miquel vidal i el dr alfonso ballesteros va moderar la cerimònia de cloenda el vicepresident de la reial acadèmia dr josep miró nicolau en la que van intervenir els coordinadors del simposi internacional darwin dr ricard guerrero i dra misericòrdia ramon i l hble conseller de presidència del govern albert moragues el simposi va ésser un èxit pel nivell científic i la massiva afluència de públic interessat 10

[close]

p. 13

medicina balear vol.24 núm 2 2009 vida acadèmica Òbit del prof jean dausset el prof jean dausset acadèmic d honor de la nostra corporació va morir dia 6 de juny passat a l hospital son llàtzer on havia ingressat una setmana abans el seu traspàs ha commocionat el món mèdic el president de la república francesa va emetre un comunicat oficial de condol les principals institucions acadèmiques i sanitàries internacionals han recordat el geni del prof dausset i la transcendència de les seves descobertes a balears el conseller de salut hble sr vicenç thomàs va lamentar la pèrdua d una figura que s havia integrat amb senzillesa en la nostra societat i va voler destacar les moltes vides salvades gràcies a les descobertes del prof dausset en els camps dels transplantaments i de la medicina predictiva el seu enterrament al cementeri de sóller va aplegar al costat de la seva vídua rosa els seus fills henri irène i l espòs d aquesta eric les seves nétes candice i estelle i altres familiars amics mallorquins i deixebles del professor venguts de parís prof edgardo carosella prof kahn i de la península prof josé peña dra rocío Álvarez que el van acomiadar en un ambient de serenor i recolliment jean dausset havia nascut el 1916 a toulouse després de llicenciar-se en medicina serveix com a metge transfusor durant les campanyes de tunísia 1943 i normandia 1945 obté tot seguit el doctorat 1945 i es dedica a la investigació al centre nacional de transfusió sanguínia el 1952 observa per primera vegada una leucoaglutinació en massa descriu el 1958 el primer antigen leucocitari mac del futur sistema hla human leucocyte antigens nomenat professor associat 1958 i més tard professor d immunohematologia de la facultat de medicina de la universitat de parís 1968 accedeix el 1977 a la càtedra de medicina experimental del collège de france guardonat el 1980 amb el premi nobel de medicina va consagrar les seves recerques a l estudi del sistema hla clau de l èxit dels trasplantaments d òrgans segell de la individualitat humana i base del nou paradigma que representa la medicina predictiva el 1969 funda france-trasplant i el 1972 organitza la investigació antropològica que defineix les grups hla de les diferents poblacions la unitat d investigació que va dirigir a l hospital saint-louis de 1968 a 1984 ha descrit nombrosos antígens hla i ha efectuat contribucions molt valuoses als estudis sobre la resposta immunitària de l individu jean dausset va crear el 1983 el centre d estudis sobre el polimorfisme humà i va contribuir a desxifrar el mapa del genoma humà i a identificar els gens relacionats amb les malalties genètiques professor honoris causa per nombroses universitats europees i americanes membre de l acadèmia de les ciències de l institut de frança 1977 i de l acadèmia de medicina 1977 membre estranger de l american academy of arts and sciences 1979 i de la national academy of sciences 1980 havia rebut -entre moltes altres distincions el gran premi de les ciències químiques i naturals 1967 la medalla d argent de la cnrs 1967 els premis de la fundació gairdner 1977 de la fundació koch 1978 de la fundació wolf 1978 de la fundació jiménez díaz 1990 i els premis honda 1988 i medawar 1996 gran oficial de la legió d honor estava en possessió de la gran creu del mèrit nacional de frança amb residència definitiva a mallorca des de feia dos anys era acadèmic d honor de la reial acadèmia de medicina de les illes balears 1994 col·legiat d honor del col·legi de metges de balears i doctor honoris causa per la nostra universitat És autor d articles llibres i tractats essencials per a la medicina contemporània i de diverses obres de reflexió científica entre elles clin d oeil à la vie 1998 edició castellana 2002 i amb el dr macià tomàs salvà diàlegs sobre evolució genètica i cultural cap a l home responsable edició catalana 2005 edició castellana 2006 rebi la familia del prof jean dausset l expressió del nostre condol i del nostre afecte dr macià tomàs 11

[close]

p. 14

medicina balear 2009 24 2 12-18 original enfermedades de la aorta y su tratamiento con endoprótesis aórticas j albertos j pueyo1 j zarzar e moran2 p de miguel r jorda3 a merino4 servicio de cirugía cardiovascular 1 servicio de radiología intervencionista 2 servicio de anestesiología 3 servicio de cuidados intensivos 4 institut cardiològic clínica rotger palma de mallorca resumen el aneurisma aórtico es una entidad de diagnóstico cada vez más frecuente y con unas indicaciones claras de reparación por su mala evolución en ciertos casos el presente estudio descriptivo de serie de casos expone la experiencia en la utilización de endoprótesis aórticas para el tratamiento de aneurismas en 13 pacientes intervenidos desde hace diez años en nuestro centro hospitalario los resultados obtenidos han sido satisfactorios sobre todo al considerar la importante comorbilidad que presentaba la mayoría de pacientes no se ha producido mortalidad tardía por ruptura del aneurisma ni se ha precisado conversión al procedimiento abierto en ningún caso pese a las limitaciones derivadas del tamaño muestral los resultados obtenidos permiten plantear una ampliación de las indicaciones muy restrictiva hasta ahora palabras clave aorta aneurisma tratamiento técnicas endovasculares abstract aortic aneurysm is a clinical entity with very frecuent diagnosis and clear repair indications due to bad evolution in many cases this descriptive study presents the experience in using aortic endoprosthesys for aneurysm treatment in 13 patients operated in our institution since 10 years ago the results have been satisfactory mainly due to the extreme comorbidity that was present in most of them there has not been late mortality due to aneurysm rupture nor late open conversion although the numbers are small our good results allow to consider expansion of the indications for this procedure very restrictive at this moment key-words aortic diseases aneurysm surgery aortic endoprosthesys introducción la patología no oclusiva de la aorta está adquiriendo una gran importancia dado que su prevalencia aumenta por el progresivo envejecimiento de la población una de sus presentaciones más frecuentes es el aneurisma pero también están aumentando otras formas como las disecciones o los traumatismos la definición más habitual de aneurisma aórtico es la de una enfermedad generalmente causada por arteriosclerosis que cursa con una dilatación del vaso superior a 1,5 veces su diámetro normal o 3 cm de diámetro en el caso de la aorta abdominal medidos generalmente en sentido anteroposterior la importancia del problema radica en el número muy elevado de casos se calcula que en estados unidos muedata de recepció 25-iii-2009 data d acceptació 7-v-2009 issn 1579-5853 ren unas 14.000 personas al año por esta causa y originan unos 63.000 ingresos hospitalarios en estudios seriados de autopsia y también clínicos en europa del norte1 y estados unidos se ha visto que la patología se hace más frecuente con la edad llegando a presentarse entre un 5 y un 15 de casos en personas mayores de 65 años la muerte sobreviene fundamentalmente por la ruptura del aneurisma aunque otras complicaciones frecuentes son las tromboembolias y la compresión de estructuras adyacentes el riesgo de ruptura se incrementa en función del diámetro del aneurisma2 siendo del 20 anual en diámetros mayores de 5 cm del 40 en mayores de 6 cm y del 50 en mayores de 7 cm 12

[close]

p. 15

medicina balear vol.24 núm 2 2009 enfermedades de la aorta y su tratamiento con endoprótesis aórticas el riesgo de ruptura en casos con diámetro inferior a 4 cm es muy bajo sin embargo la historia natural de la enfermedad es la de ir creciendo lentamente con el tiempo por lo que un tamaño pequeño en el momento del diagnostico no debe llevar a soslayar los oportunos controles periódicos para valorar la evolución del aneurisma de hecho los estudios realizados muestran que los aneurismas de menos de 4 cm de diámetro crecen a un ritmo entre 1 mm y 4 mm anuales los de diámetro comprendido entre 4 y 6 cm lo hacen a unos 5 mm anuales y los de más de 6 cm a un ritmo mucho mayor4 de hecho un crecimiento más rápido de lo esperado es un criterio valido para intervenir antes de llegar al límite del tamaño la cirugía ha demostrado su eficacia en el tratamiento de esta enfermedad logrando disminuciones importantes de la mortalidad tanto total como por complicaciones cardiovasculares en estos pacientes2 aproximadamente se realizan 50.000 intervenciones por año en los estados unidos con mortalidades que llegan a ser tan bajas como el 2 en algunos centros3 las enfermedades aórticas fundamentalmente en su aspecto aneurismático han sido tratadas desde antiguo mediante diversas técnicas que no tuvieron éxito relativo hasta principios del siglo xx con los primeros intentos de cirugía directa restauradora de matas en la universidad de tulane posteriormente ya en la década de los 50 del pasado siglo los esfuerzos de dubost en paris de bakey recientemente fallecido y su discípulo cooley en houston texas lograron el desarrollo de los injertos sintéticos para sustituir la aorta patológica y desarrollaron la intervención clásica cirugía abierta de sustitución de la aorta por injerto protésico tal y como hoy la conocemos si la cirugía moderna tiende a disminuir la agresividad la cirugía de los aneurismas aórticos ofrece un buen terreno para intentarlo pues las intervenciones clásicas son seguras pero muy agresivas por ello se ha desarrollado el abordaje de los aneurismas mediante endoprótesis consistentes en un injerto sintético montado sobre un stent expandible comprimido dentro de un catéter introducidas a través de mínimas incisiones arteriales los primeros estudios fueron realizados en la década de los 80 y las primeras implantaciones clínicas se realizaron por j.c parodi en 19914 a lo largo de estos casi 20 años trascurridos los materiales y la técnica se han ido refinando hasta el fig 1 endoprótesis aórtica de la casa cook en posición punto de que ya no se la puede considerar como una técnica experimental por el contrario cuenta con aplicaciones clínicas precisas y unos criterios de selección rigurosos presentamos en este trabajo nuestra experiencia pionera en mallorca con el uso de esta técnica material y métodos comenzamos las intervenciones en la clínica rotger en 1999 desde entonces hasta la actualidad hemos intervenido a 13 pacientes las intervenciones se han llevado a cabo en colaboración con la unidad de radiología intervencionista de la clínica y dentro de la sala de hemodinámica y radiología intervencionista estéril y preparada para poder realizar anestesia general y una intervención abierta si fuera preciso la media de edad de los pacientes intervenidos era de 68 años 16,3044 con un rango de 22 y 83 años dos tercios de los operados superaban los 70 años de edad la etiología de la enfermedad era arteriosclerosa en todos los casos menos en uno el más joven que sufrió una rotura traumática de aorta torácica con distress respiratorio severo todos los casos menos uno presentaban patología asociada grave muchas veces múltiple se puede considerar contraindicada la cirugía convencional en 12 de los 13 enfermos tabla i 13

[close]

Comments

no comments yet