MBvol25n1

 

Embed or link this publication

Description

Revista de la Real acadèmia de medicina de les Illes Balears. Volumen 25, número 1.

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

w w w medicinabalear o r g publicació quatrimestral de la reial acadèmia de medicina de les illes balears director redactor en cap coordinadors de secció vocals macià tomàs salvà josé l olea vallejo joan march noguera revistes i llibres a arturo lópez gonzález avaluació d originals ferran tolosa cabani joan buades reinés miquel a limón pons nuria matamoros florí consell científic extern mª josé anadón baselga universidad complutense de madrid miquel capó martí universidad complutense de madrid antonio coca payeras universitat de barcelona alexandre garcía-mas universitat de les illes balears federico hawkins carranza universidad complutense de madrid gabriel martí amengual universitat de barcelona rosa pulgar encinas universidad de granada ciril rozman universitat de barcelona amb el patrocini de i la col·laboració de revista inscrita en el Índice médico español dialnet i latindex edita reial acadèmia de medicina de les illes balears campaner 4 baixos 07003 palma de mallorca tel 971 72 12 30 email realacademiademedicina@yahoo.es pàgina web http www.ramib.org junta directiva de la reial acadèmia de medicina de les illes balears president vicepresident secretari general vicesecretari tresorer bibliotecari imprimeix estudi trama tel 971 51 05 98 www.estuditrama.com david@estuditrama.com dipòsit legal pm 486 95 issn 1579 5853 bartolomé anguera sansó vacant josep miró nicolau vacant pere riutord sbert macià tomàs salvà

[close]

p. 4

acadèmics d honor 2003 excm sr santiago grisolia garcía premi príncep d astúries 2007 excm sr ciril rozman premi jaime i acadèmics numeraris m.i sr miguel manera rovira m.i sr miguel munar qués m.i sra juana mª román piñana m.i sr josé tomás monserrat m.i sr guillermo mateu mateu m.i sr arnaldo casellas bernat m.i sr josé miró nicolau m.i sr feliciano fuster jaume excm sr bartolomé anguera sansó m.i sr bartolomé nadal moncadas m.i sr alfonso ballesteros fernández m.i sr francesc bujosa homar m.i sr ferran tolosa cabani m.i sr macià tomàs salvà m.i sr alvaro agustí garcía-navarro m.i sra juana mª sureda trujillo m.i sr juan buades reinés m.i sr josé l olea vallejo m.i sr pere riutord sbert m.i sr joan besalduch vidal m.i sr fèlix grasses freixedas m.i sr antonio cañellas trobat m.i sra marta couce matovelle protectors de la reial acadèmia conselleria de salut i consum del govern de les illes balears banca march grupo serra col·legi de metges de les illes balears asisa oxidoc benefactors de la reial acadèmia d manuel cifré ramos consell de mallorca patrocinadors de la reial acadèmia familia medina roses clinica rotger mutua balear fundación mapfre médicos roselló tirme sa nostra caixa de balears usp clínica palmaplanas emaya centre d anàlisis biològiques

[close]

p. 5

medicina balear vol.25 núm 1 2010 sumari editorial medicina balear 25 anys 5-6 macià tomàs salvà vida acadÈmica 7-11 sessió en record del prof dausset conferència del cardiòleg josep brugada ingrés de l acadèmica numerària dra marta couce inauguració del curs 2010 el prof ciril rozman acadèmic d honor de la real academia nacional de medicina premi jean dausset del col·legi oficial de metges de balears el dr bartomeu anguera nou president de la reial acadèmia de medicina de les illes balears antoni montis ha muerto por bartolomé nadal moncadas originals transplante de progenitores hematopoyéticos tph alogénico no mieloablativo casuística de un solo centro 13-20 a mª bautista a sampol a gutiérrez c ballester m canaro j besalduch determinación de la edad pulmonar en trabajadores de mallorca mediante el espirómetro lunglife ® y su relación con parámetros socio demográficos higiénicos y clínicos 21-28 a lópez gonzález n monroy fuenmayor mª t vicente herrero h girauta reus p roca salom j a riesco miranda consulta rápida de traumatología 29-36 d puig fortuny f muñoz pérez j oliver roca l muntaner gimbernat imatge diagnÒstica mujer de 59 años con lesiones ungueales características 37-38 a montis suau j gutiérrez de la peña mujer joven con disminución de agudeza visual y cambios refractivos progresivos 38-40 a urdiales j j berenguer llibres ciril rozman el reto asumido de juan maldonado miquel rutlant coords 41 joan march noguera la obra científica de guillermo colom casasnovas 1900-1993 de guillem mateu coord 42-45 juan usera normes de publicaciÓ a medicina balear 46-48 3

[close]

p. 6[close]

p. 7

medicina balear 2010 25 1 5-6 editorial medicina balear 25 anys macià tomàs salvà director de medicina balear l aparició de la abeja médica caràcter periòdic guarden de fet española el 1846 i de la medicina una transcendència particular la ecléctica tres anys després va seva pervivència indica que el proobrir als professionals de la salut de pòsit que va animar la seva aparició balears una nova via -la de les és encara vàlid que s han sabut revistes mèdiques per donar a adaptar als canvis socials que les conèixer el resultat dels seus treinstitucions que les sustenten manballs i investigacions i sotmetre tenen els ajuts i finalment que els aquests al parer dels col·legues i del seus lectors les consideren útils conjunt de la comunitat científica cal reconèixer tanmateix que la de portes endins és obligat dedimajor part de les publicacions car un record de gratitud als direcmèdiques periòdiques que han enritors de la publicació que ens precequit el nostre panorama cultural diren drs arnau casellas bernat dels darrers 150 anys sorgiren amb 1986-91 josé mª rodríguez portada de primer número de la intenció de defensar interessos tejerina 1992-2001 i ferran medicina balear corporatius és el cas del boletín del tolosa cabani 2002 voldriem colegio provincial de médicos de baleares 1919 estendre el nostre reconeixement als integrants dels 1940 el noticiario médico balear 1953-1955 el successius equips de redacció de la revista per la seva boletín informativo 1976-1978 balear médica labor desinteressada 1980-1982 o metges 1993 altres com les esmentades la abeja médica española 1846-1852 i la fa uns anys vist el progrés vertiginós de la tecnomedicina ecléctica 1849-1851 o el porvenir de logia la revista va optar per renovar-se després de mallorca 1876-1877 cobejaven sobretot aspiracions vint anys d impressió només en paper l edició de de divulgació científica entre totes elles destaca per medicina balear en format digital 2005 va obrir una la seva importància científica i continuïtat la revista nova etapa en el sistema d edició i distribució i va perbalear de ciencias médicas 1885-1932 editada pel metre millorar el sistema de visualització de la reviscol·legi de metges ta aquesta millora es va veure reforçada amb l obertura el 2009 de la web pròpia www.medicinabalemedicina balear arriba amb aquest número al ar.org de llavors ençà medicina balear manté una volum xxv inscrita en el grup de les publicacions de edició limitada en paper per tal d atendre tant l enviaperfil científic va néixer el 1986 amb l objectiu de ment a les biblioteques de facultats de medicina hosdonar curs a les inquietuds científiques i fomentar pitals i institucions sanitàries de referència com les l esperit d investigació dels professionals de la sanitat subscripcions i els exemplars pels autors balear i amb la pretensió suplementària de projectar en la societat temes d interès sanitari en aquesta simultàniament la revista va consolidant la seva prelabor la conselleria de salut i consum ha dispensat a sència en el camp editorial de les revistes científiques la publicació acadèmica un ajut decisiu i constant que d espanya fruit d aquella renovació va ésser l avavolem ressaltar com pertoca i agrair de tot cor luació positiva rebuda del portal de difusió dialnet on la nostra revista bolca els continguts a text complet els aniversaris de les publicacions científiques de des del 2008 i la incorporació el 2009 al selectiu catàissn 1579-5853 5

[close]

p. 8

medicina balear vol.25 núm 1 2010 editorial leg del sistema latindex un cop complerts els 33 criteris de qualitat exigits començam 2010 amb l entusiasme que exigeix l abast de l aventura que vam emprendre 25 anys enrere tenim present esperam poder incorporar que medicina balear és també aviat algunes de les possibilitats una carta de presentació de la complementàries que la xarxa reial acadèmia i per això volens ofereix per fer dels articles dríem que fos un motiu d orgull publicats una font d intercanvis per a la institució que representa entre autors i lectors alhora i per a les altres que generosapretenem augmentar el número ment la recolzen medicina web de medicina balear de visites que rep la pàgina web balear compta amb el treball i ampliar la nostra presència en noves bases de dades dels qui participam en el procés d edició esperam especialitzades com a eines de difusió i millora de la seguir comptant també amb la confiança dels autors i qualitat de la publicació amb la simpatia dels lectors 6

[close]

p. 9

vida acadèmica sessió en record del prof jean dausset dia 3 de desembre de 2009 la reial acadèmia de medicina va celebrar una sessió d homenatge a la figura de l excm sr jean dausset acadèmic d honor i premi nòbel de medicina traspassat el 6 de juny de 2009 a l hospital son llatzer de palma ciutat on va residir els darrers anys de la seva vida a la mesa presidencial seien el president de la nostra corporació el dr alfonso ballesteros el prof jacint corbella president de la reial acadèmia de medicina de catalunya el professor edgardo carosella membre de l acadèmia de les ciències de l institut de frança i el dr bartomeu anguera secretari general entre els acadèmics va ocupar una plaça la dra rocío Álvarez acadèmica numerària de la reial acadèmia de medicina de murcia que va acudir a l acte en representació de la seva corporació diverses autoritats de la nostra comunitat acudiren i la viuda del professor dausset sra rosa mayoral va ocupar un lloc preferent entre els assistents després de guardar els presents un minut de silenci el president dr ballesteros va iniciar els parlaments d homenatge amb la lectura del discurs titulat jean dausset acadèmico de honor seguiren el dr josep tomàs monserrat amb el tema jean dausset y mallorca retrato en la intimidad 1987 ­ 2009 el prof francesc bujosa amb jean dausset creador d un paradigma el dr macià tomàs salvà va exposar el tema jean dausset mallorca y un libro de diálogos i finalment el professor edgardo carosella va pronunciar el discurs homenaje a jean dausset un opuscle publicat per la real acadèmia amb motiu de la celebració de la sessió necrològica recull integrament els parlaments així com els d altres membres de la reial acadèmia que per diversos motius no pogueren assistir com és el cas dels acadèmics drs joan buades i joan besalduch conferència del cardiòleg josep brugada dia 14 de gener de 2010 el prof josep brugada cardiòleg director mèdic de l hospital clínic de barcelona cap de la unitat d arrítmies i síncope de usp clínica palmaplanas i membre de la reial acadèmia de medicina de catalunya va pronunciar la conferència deporte y corazón en un acte organitzat pel club ultima hora y la reial acadèmia de medicina l acte va despertar molt d interès i va congregar gran nombre de professionals i un públic molt nombrós a la sala de la reial acadèmia de can campaner a la taula presidencial seien el president de la reial acadèmia dr ballesteros l hble conseller de salut dr vicenç thomàs el president del grup serra i del club Última hora sr pere a serra i el president del col·legi de metges dr joan gual el dr josep brugada en un moment de la seva conferència el prof brugada va ésser presentat pel president del col·legi de metges dr joan gual que el va definir com el millor especialista d espanya en el tractament de les arrítmies i un gran amic durant la conferència el doctor brugada va precisar que cada any moren a espanya més de 35.000 persones a causa de la mort sobtada i va ressaltar la necessitat d instal·lar desfibriladors als espais públics en concret va parlar dels aeroports espanyols on només el de palma disposa encara d aquests aparells el prof josep brugada va manifestar la conveniència d efectuar almenys un electrocardiograma als majors de 12 anys d edat que practiquin esport 7

[close]

p. 10

medicina balear vol.25 núm 1 2010 vida acadèmica ingrés de l acadèmica numerària dra marta couce dia 19 de gener de 2010 la reial acadèmia va celebrar la solemne sessió de recepció com acadèmica numerària de la dra marta emma couce matovelle inauguració del curs 2010 dia 26 de gener de 2010 es va celebrar la solemne sessió inaugural del curs acadèmic 2010 ocuparen la mesa presidencial el president dr alfonso ballesteros la molt hble presidenta del parlament de les illes balears sra maria antònia munar l hble senyor vicenç thomàs conseller de salut i consum el sr delegat del ministeri de defensa a les illes balears l il·lm sr joan m gual julià president del col·legi oficial de metges i el secretari general de la reial acadèmia dr bartomeu anguera la dra couce nova acadèmica numerària a la taula presidencial seien devora el president dr alfonso ballesteros l hble sr vicenç thomàs conseller de salut i consum la senyora amy katrina chistiansen agent consular dels estats units d amèrica el director de la fundació mateu orfila d antoni rossinyol far i el nostre secretari general dr bartomeu anguera una vegada iniciat l acte el secretari general va llegir el certificat de l acta de la sessió extraordinària de dia 2 de juny de 2009 a la qual consta l elecció com acadèmica electa de la sra marta emma couce matovelle els acadèmics presents més antic i més modern m i srs miquel munar i antoni cañellas van conduir l acadèmica electa a la sala d actes a l entrada els acadèmics autoritats i públic present la van rebre amb aplaudiments l acadèmica electa va llegir a continuació el discurs d entrada que duia per títol del bullicio al silencio apuntes de una neuropatóloga el parlament de la nova acadèmica va ésser contestat en nom de la corporació pel seu vicepresident el prof josep miró nicolau qui va destacar la preparació i qualitat humana de la dra couce acabats els parlaments el president dr alfonso ballesteros va imposar la medalla de la corporació a la m i dra couce i li va lliurar el diploma acreditatiu entre l aplaudiment dels assistents el m.i sr pere riutord pronuncia el discurs de la sessió inaugural van acompanyar als acadèmics a la tribuna d honor tota una sèrie d autoritats convidades a l acte i un nombrós públic omplia la sala d actes.va obrir la sessió el dr ballesteros amb unes paraules de benvinguda i un resum dels vuit anys de la seva presidència agraint la col·laboració de tots els acadèmics i personal de la corporació així com el suport econòmic del ministeri d educació de la conselleria de salut i consum i d institucions i persones privades a les activitats acadèmiques tot seguit el secretari general va llegir la memòria acadèmica del curs 2009 i després l acadèmic dr pere riutord sbert va llegir el discurs inaugural titutat la bellesa d un somriure una amena exposició sobre la importància física i psíquica del somriure les seves investigacions i treballs sobre aquest assumpte a la universitat el públic assistent va premiar el conferenciant amb un llarg aplaudiment a continuació el secretari general va donar lectura a la relació de les distincions concedides per la reial acadèmia durant el curs 2009 8

[close]

p. 11

medicina balear vol.25 núm 1 2010 vida acadèmica les primeres les cèdules fundacionals 1788 de la reial acadèmia van ésser concedides als patrocinadors del premi metges rosselló dr marià rossellò barbarà i marià rosselló cabanes pel seu continuat suport de les activitats de la reial acadèmia a través del premis que duen el seu nom i que es destinen a guardonar els treballs més destacats en urologia i andrologia i en reumatologia respectivament seguidament es va fer el lliurament dels títols d acadèmic corresponent per elecció que van correspondre a l excm sr lluís alejandre sintes general d exercit i president de la fundació de l hospital de l illa del rei de menorca i a l excm sr juan badiola díez catedràtic de la facultat de veterinària de la universitat de saragossa i director del centre nacional de referència de les encefalopaties espongiformes transmissibles posteriorment els guanyadors dels premis convocats pel curs acadèmic 2009 acudiren a l estrada per rebre el diploma entre els aplaudiments del públic el secretari general va anunciar després la convocatòria del premis pel curs 2010 finalment el president de la reial acadèmia en nom de s.m el rei d espanya va declarar obert el curs acadèmic 2010 els presidents de la reial acadèmia i del col·legi de metges en el moment de la signatura del conveni gual i el de la reial acadèmia dr alfonso ballesteros van signar el conveni de creació del premi jean dausset patrocinat per la corporació col·legial el premi es concedirà anualment a la millor tesi doctoral en medicina i ciències afins que es realitzi a balears cal recordar que jean dausset premi nobel de medicina l any 1980 va ésser distingit el 1995 com a col·legiat d honor aquest conveni promou un model de cooperació científica i mèdica i fa més estreta encara la excel·lent relació que mantenen totes dues institucions el prof ciril rozman acadèmic d honor de la real academia nacional de medicina dia 23 de març el nostre acadèmic d honor excm sr ciril rozman va llegir el discurs la vocación de médico en la cerimònia del seu ingrés com acadèmic d honor de la real academia nacional de medicina en representació de la reial acadèmia de catalunya assistiren el seu president prof jacint corbella i l acadèmica prof edelmira domenech per part de la reial acadèmia de medicina de les illes balears va acudir el dr alfonso ballesteros ex-president de la nostra corporació i antic alumne i amic del prof rozman el dr bartomeu anguera nou president de la reial acadèmia de medicina de les illes balears l acadèmic numerari bartomeu anguera sansó palma 1935 va ésser elegit president de la reial acadèmia de medicina de les illes balears per als propers quatre anys en la sessió extraordinària celebrada per a tal fi el passat dia 2 de febrer doctor en veterinària havia ocupat el càrrec de secretari general els vuit darrers anys el dr bartomeu anguera fou president del seu col·legi professional 1976-2001 i vicepresident del consell general de col·legi veterinaris d espanya 1986-1997 i va ésser responsable del servei de coordinació ramadera de la conselleria d agricultura i pesca ha estat guardonat amb l ordre del mèrit agrari premi jean dausset del col·legi oficial de metges de balears a la seu del col·legi oficial de metges de balears el president d aquesta institució dr joan 9

[close]

p. 12

antoni montis ha muerto bartolomé nadal moncadas académico numerario la noticia de la muerte del dr montis ha conmocionado nuestro mundo médico y muy especialmente a esta real academia de medicina que ha perdido a uno de sus miembros insustituible en lo humano y difícilmente reemplazable en lo científico todos nosotros sin excepción perdimos un amigo tras una larga agonía por una endocarditis séptica de etiología no bien definida todos los esfuerzos resultaron inútiles y el uno de febrero pasado nos dejó el dr montis era uno de los dermatólogos de más renombre de mallorca y aun de españa a pesar de su gran prestigio científico y dedicándose preferentemente a la medicina privada no fue un médico exclusivo de la alta sociedad -todo lo contrario ya que desde el más desheredado al más acaudalado acudían a él para curar sus males cierto que la élite social de nuestra tierra eran pacientes suyos pero su consulta privada estaba abierta a todos y a todos siempre les fue asequible acudir a ella dermatólogo tanto de casas reales como de indigentes el dr montis se identificaba con el enfermo y era el enfermo -fuera quien fuere el único protagonista de sus desvelos su éxito como científico se basaba en dos hechos simples y profundos el estudio constante para estar al día y su vocación médica casi mística una vez al año pasaba una temporada en los ee.uu en la reunión anual de la academia norteamericana de dermatología que según él era donde lo sabían todo ya de vuelta en su tierra solía reunirse con sus compañeros de especialidad y les comunicaba todos los progresos que había aprendido fue la antítesis del médico secretista pues todo lo que sabía lo ponía a disposición de todos y lo hacía de manera entusiasta fue un médico como pocos en médico de matrícula de honor en dermatología y también en deontología no exagero nada quien le conoció lo constata y lo afirma nació en palma de mallorca el 18 de agosto de 10 1943 en el seno de una familia de profundas raíces mallorquinas su padre d antonio montis y villalonga coronel de artillería procedía de la alta aristocracia de su familia ancestral de origen sardo y siciliano destacan entre otros el papa julio iii y nicolás de montis virrey de nápoles los montis se instalaron en mallorca en el siglo xvii y se distinguieron fundamentalmente como políticos y como militares un familiar directo y reciente fue el marqués de la bastida bisabuelo de antonio la madre del dr montis dña catalina suau y saiz hermana de d francisco suau prohombre de la ciudad pertenecía a una prestigiosa familia mallorquina de sólida raigambre antonio fue el primer varón de una familia numerosa de siete hermanos tres mujeres y cuatro varones casado con margarita palos caubet en 1974 -su queridísima e imprescindible margarita tuvo seis hijos -dos hijas y cuatro hijos y fue siempre un marido un padre y un abuelo ejemplar su hija conchita médico está actualmente especializándose en dermatología y como es lógico profesionalmente era ahora su proyecto y su meta más próxima el resto de sus hijos son ingenieros abogados etc y fueron su orgullo íntimo antonio aprendió sus primeras letras en los jardines conocidísimo parvulario religioso de los años 40-50 y cursó bachillerato en el colegio la salle en 1960 comenzó los estudios de medicina en barcelona y en la residencia muñoz grandes coincidió con bartolomé cabrer q.e.p.d también académico numerario de esta corporación y grandes amigos fueron estos para él unos años singulares nuevo ambiente nuevas amistades la gran ciudad la facultad los profesores todo marcaron su personalidad de forma indeleble su época de estudiante universitario fue un paréntesis fantástico entre su vida de jovencito en palma y su posterior vida de adulto Él la recordaba repetidamente de manera inquietante y fabulosa fie cuando nos conocimos terminada la carrera en 1967 dudó cuál especialidad seguiría y después de valorar medicina

[close]

p. 13

medicina balear vol.25 núm 1 2010 vida acadèmica interna y endocrinología se decidió por la dermatología aprovechando el gran prestigio de la escuela catalana dirigida por el prof piñol su siempre recordado maestro dermatólogo desde 1969 también se especializó en medicina del trabajo en 1971 y en 1979 obtuvo el grado de doctor con la tesis cirugía en dermatología donde obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude debido a unas fiebres reumáticas contraídas de niño su salud fue siempre precaria poco después de su licenciatura se agravaron sus dolencias llegando a una situación insostenible su pronóstico vital era grave e inminente Él lo sabía confió su salud a su amigo arnaldo casellas su segundo padre según decía que en aquel entonces era director del servicio de cardiología y cirugía cardiaca del hospital de sant pau de barcelona el dr casellas promovió impulsó y organizó una intervención quirúrgica drástica y novedosa en inglaterra fue operado por el profesor donald ross en régimen de cirugía experimental pues se trataba de un caso terminal se le implantó un homoinjerto de origen humano pues en aquel tiempo aún no se usaban las válvulas metálicas que a la postre serían el futuro esto ocurría en 1971 y los resultados fueron un éxito como dato curioso hay que recordar que este tipo de cirugía fue posteriormente abandonada ya que antonio montis era el único superviviente de los operados con aquella técnica su vida cambió radicalmente.tras ejercer la especialidad en barcelona el 1974 se trasladó a palma ejerciendo en un principio en la clínica femenía también en aquella época fue dermatólogo del centre d oncologia de balears en la policlínica miramar 1974-78 y también ejerció en el servicio de dermatología del hospital provincial de palma 1975-84 que dirigía su amigo raimundo reus después pasó a dermatólogo de cupo de la seguridad social hasta los 65 años desde 1978 en su consultorio privado de vía alemania de palma ejerció la dermatología llegando a ser un indiscutible punto de referencia en esta especialidad antonio montis era la imagen del médico participativo y entusiasta fue durante doce años miembro de la comisión deontológica del colegio de médicos de baleares y después durante cuatro años perteneció a su junta de gobierno era miembro de la academia española de dermatología y de la american academy of dermatology sus aportaciones científicas y publicaciones fueron numerosas en 1986 fue elegido académico numerario de la real academia de medicina y cirugía de palma de mallorca ocupaba el sillón s además de destacar como médico destacaba como persona hombre de profundas convicciones morales muy religioso y como miembro supernumerario del opus dei era de los que dan prestigio a la obra su buen corazón su sencillez y su saber estar hacían de toni montis el amigo común para mí fue el amigo entrañable descanse en paz medicina balear publica en aquest mateix número pags 37-38 el darrer treball científic del dr antoni montis una nota clínica sobre un tema dermatològic 11

[close]

p. 14[close]

p. 15

medicina balear 2010 25 1 13-20 original transplante de progenitores hematopoyéticos tph alogénico no mieloablativo casuística de un solo centro a mª bautista a sampol a gutiérrez c ballester m canaro j besalduch servicio de hematología y hemoterapia hospital universitari son dureta resumen el objetivo de este trabajo es investigar la toxicidad y demostrar la factibilidad y eficacia del injerto hematopoyético proveniente de un donante emparentado hla-idéntico tras un acondicionamiento no mieloablativo en pacientes con enfermedades hematológicas de alto riesgo incluye 37 pacientes a los que se les realizó un tph de sangre periférica procedente de un hermano hla-idéntico la mediana de células mononucleadas cd3 y cd34 infundidas fue de 4,7 1­9,7 x 108/kg 5,8 1­36,3 x 107/kg y 3,1 1,3­9 x 106/kg respectivamente la recuperación de neutrófilos se produjo en 17 días tras la infusión 7-39 y de plaquetas en 15 días 9-96 en la mayoría de pacientes se detectó un quimerismo mixto que pasó a completo a los 3 meses del trasplante 9 pacientes precisaron la infusión de linfocitos del donante presentaron eich aguda 16 pacientes 42 7 de ellos grados iii-iv 2 desarrollaron enfermedad venoclusiva hepática y 9 eich crónica tras una mediana de seguimiento de 20 meses 14 pacientes 38 siguen vivos 23 han fallecido 62 9 24 por progresión 6 16 por eich aguda y 8 22 por otras complicaciones la supervivencia global actuarial a 2 años es del 32 16-49 meses y la supervivencia libre de progresión del 60 43-77 meses se demuestra que la combinación de un acondicionamiento no mieloablativo con citostáticos y drogas inmunosupresoras produce una toxicidad moderada y permite el injerto con quimerismo total en pacientes no candidatos a trasplante convencional por enfermedad de alto riesgo y presencia de comorbilidades asociadas palabras clave trasplante hematopoyético alogénico trasplante alogénico no mieloablativo leucemia aguda síndrome mielodisplásico quimerismo enfermedad de injerto contra huésped abstract the aim of this paper is to investigate the toxicity and demonstrate the feasibility and efficacy of hematopoietic graft from an hla-identical related donor after non-myeloablative conditioning in patients with high-risk hematological diseases includes 37 patients who underwent a peripheral blood hsct from hla-identical sibling the median of infused mononuclear cells cd 3 cells and cd 34 cells was 4.7 1-9.7 x 108/kg 5,8 1-36.3 x 107/kg and 3.1 1 .3-9 x 106/kg respectively neutrophil recovery occurred at 17 days postinfusion 7-9 and platelets at 15 post-infusion in most patients detected a mixed chimerism became a full three months after transplantation nine patients required donor lymphocyte infusion the majority of which became fully mixed at 3 months after transplantation 9 patients required the infusion of donor lymphocytes sixteen patients presented acute gvhd 42 7 of them grade iii-iv 2 developed hepatic veno-occlusive disease and 9 chronic gvhd after a median follow up of 20 months 14 patients 38 are alive 23 have died 62 9 24 for progression 6 16 for acute gvhd and 8 22 for further complications overall survival actuarial 2 years is 32 16-49 months and progression-free survival of 60 43-77 months it is shown that the combination of a non-myeloablative conditioning with cytostatic and immunosuppressive drugs produces a moderate toxicity and allows the graft with total chimerism in patients not candidates for conventional transplantation high-risk disease and presence of comorbidities keywords allogeneic hematopoietic transplantation non-myeloablative allogeneic transplantation acute leukemia my lodysplastic syndrome chimerism graft versus host disease introducción el trasplante alogénico convencional de progenitores hematopoyéticos se ha venido realizando desde hace más de 30 años para curar diversas enfermedades hematológicas la estrategia se basa en lograr por una parte la máxima citorreducción mediante megadosis de quimioterapia y/o radioterapia y por otra el prendimiento del injerto tras una inmunosupremi clínica usp palmaplanas data de recepció 31-x-2009 data d acceptació 9-xii-2009 issn 1579-5853 presión adecuada se pretende crear con ello un espacio para que la médula trasplantada pueda desarrollarse a la par que lograr la inmunosupresión del receptor para que acepte la médula extraña y conseguir la erradicación de la enfermedad sin embargo las posibilidades de recidiva no son despreciables además de una elevada morbimortalidad derivada de 13

[close]

Comments

no comments yet